Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-01-14   666  
0
Autorská dvojica Erik Brynjolfsson a Andrew McAfee sa začala venovať téme sociálnych zmien vyvolaných digitálnou revolúciou v knižke Race Against the Machine ktorá vyšla v roku 2012 s podnadpisom Ako digitálna revolúcia urýchľuje inovácie, zvyšuje produktivitu a nezvratne mení zamestnanosť a ekonomiku. Erik je profesorom na MIT, šéfuje Center for Digital Business, kde pracuje aj Andrew. Druhý věk strojů (vyšiel pôvodne po dnázvom The Second Machine Age v r. 2014)  je rozpracovaním a rozśírením záberu prvotiny.  

V centre skúmania autorov je technický pokrok a jeho vplyv na zámenu pracovnej sily robotmi. Začalo to robotickými montážnymi linkami, rezervačnými systémami, digitálnymi fotografiami (v tejto oblasti bol míľnikom krach firmy Eastman Kodak). Vývoj pokračuje ďalej smerom k aplikáciám, ktoré boli donedávna považované za doménu ľudí: od šachového automatu Deep Blue až po autonómne vozidlá.

Za kľúčový efekt považujú autori exponenciálny rast, trvalé zdvojnásobovanie, rýchlosť rastu technológií prvýkrát popísaný Moorovým zákonom o zdvojnásobovaní výkonu procesorov každý rok. Ľudia nie sú k takým akceleráciám zvyknutí a na úrovni intuície si neuvedomujú ako rýchlo krivka rastie. Ako príklad sa uvádza legenda o indickom vynálezcovi šachov, ktorého chcel cisár odmeniť ryžou uloženou na šachovnici, kde každé políčko malo obsahovať dvojnásobok zrniek predchádzajúceho. Na 32. políčku prvej polovice šachovnice by však museli byť už 2 miliardy zrniek a preto sa "druhá polovice šachovnice" používa ako symbol nepredstaviteľne veľkých čísiel.

Druhý významný efekt je sieťovanie, kde autori ako príklad uvádzajú aplikáciu Waze. Jej hopdnota spočíva v tom, ako veľa účastníkov premávky je do nej zapojených. Nie sme ďaleko os stavu keď budú digitálne prepojení všetci ľudia na planéte.

Tretí efekt je kopírovateľnosť digitálnej informácie s prakticky nulovými nákladmi. Informácia je tovar, ktorý sa líši od materiálneho tovaru tým, že ho možno distribuovať prakticky zadarmo. A odtiaľ je už iba kúsok, aby bola i jeho cena zadarmo - už dnes je množstvo dát za ktoré používatelia neplatia - napr. mapy fy Google alebo GPS signál zo satelitov americkej vlády.

Štvrtý efekt je kumulovanie znallostí. Kým český Ottův slovník naučný obsahoval 186 tis. hesiel, česká wikipédia mala v r. 2015 už 311  tis. článkov (anglická verzia 4.5 mil.)

Piaty efekt je vznik nových inovácií kombináciou existujúcich prvkov, skôr než nejakými novými fundamentálnymi objavmi. Tým sa stáva kompletnou charakteristika digitálnej exponenciálnej a kombinatorickej inovácie, na ktorej sú založené najnovšie výdobytky. Inovácia je tiu definovaná ako "uvedenie technologickej alebo organizačnej novinky na trh".

Skúmajúc sociálne dopady akcelerovaného technologického pokroku si autori všímajú, ako rastie rozpätie v mzdách ľudí. Okrem víťazov sú aj porazení a blahobyt víťazov rastie nielen vďaka inováciám a novým produktom, ale aj vďaka prerozdeľovaniu príjmu od stredných vrstiev ku hviezdam  - tzv. "superstars". Tento jav súvisí s tým, ako relatívne výhody vedú k absolútnej prevahe a víťaz berie všetko. Vzniká "sieťový efekt" - každý chce pužívať to, čo konkurencia. Čo sa týka distribúcie bohatstva, neplatí normálna krivka a víťaz betie neúmernú časť z príjmov (Paretovo pravidlo)

Investície do technológií sú sprevádzané investíciami do reštrukturalizácie procesov, v rámci ktorej sa eliminujú rutinné činnosti.
Činnosti ako také akutori rozdeľujú do štyroch kvadrantov - rutinné vs. nerutinné, kognitívne vs. manuálne. Je zrejmé že manuálne rutinné sa automatizujú ako prvé. Najmä činnosti spojené so spracovaním informácií sú dnes doménou strojov. Tvorba nových myšlienok, koncepcií, predstavivosť a rozpoznávanie vzorov v širokom rámci budú naďalej ostávať dominantou ľudí.
Autori venujú veľkú pozornosť školstvu, napr. školám Montessori, ktoré učia deti v rámci neštruktorovaného denného rozvrhu s dôrazom na kritické myslenie, menší rešpekt voči pravidlám a obmedzeniam a snahe o nachádzanie nových spôsobov vyriešenia úlohy.
Všímajúi si tiež rozšírenie online kurzov an Youtube - napr. Khan Academy, MITx, alebo MOOC (massive open online courses). Uvádzajú tiež experiment Sebastiana Thruna z Google, ktorý svoje prednášky na Stanforde vypublikoval na Youtube, kde ich zhliadlo 160 tisíc ľudí a v záverečnom teste sa najlepší účastník zo Stanfordu umiestnil až na 401. priečke.

V závere knihy autori formulujú svoje odporúčania:
1. Učte deti správnym spôsobom a využívajte pritom technológie ako je MOOC. Pomôžte chudobným deťom aby nezaostávali, najmä cez prázdniny.
2. Reštartujte startupy, znížte ich reguláciu
3. Prepájajte viac ľudí
4. Podporujte svojich vedcov
5. Pri stanovení cien sa zamerajte na konkrétny problém či príležitosť. Plaťte len za výsledky. Stanovte si ambiciózne ciele a nesnažte sa vopred odhadnúť, ktorý prístup uspeje. Stimulujte súkromný sektor k investíciám. Používajte medziodborový prístup. Motivujte účastníkov k riskovaniu.
6. Modernizujte infraštruktúru. Využívanie nadaných ľudí z celého sveta.
7. Daňová politika a Základný príjem. Podľa Voltaire je význam práce je v tom ze chráni pred neresťami, biedou a nudou. Zaisťuje tiež pospolitosť, angažovanosť, dôstojnosť, zdravé hodnoty, životný poriadok. Indivíduu prináša autonómiu, majstrovstvo, zmysel a hrdosť. Strata práce na viac ako 6 mesiacov podkopáva duševné zdravie, sebaúctu, je porovnateľná so stratou blízkeho človeka. Dobrá práca sa stáva hlavným prianím ľudí na celom svete. Na živote spoločenstva sa vysoká lokálna nezamestnanosť prejavuje oveľa horšie viac ako chudoba. Zločinnosť, rozvody, nízká spoločenská organizácia - to všetko prináša život na podpore.
8. Chráňte kapitalizmus ako decentralizovaný hospodársky systém výroby a výmeny tovaru, kde väčšinu produkcie nevlastní vláda a jej výmena sa deje dobrovoľne a kde sa väčšinu cien neupravuje vláda ale sa vyvíjajú na základe ponuky a dopytu. Kapitalizmus prideľuje zdroje, vytvára inovácie, odmeňuje snahu a zaisťuje blahobyt. Nie je bez chýb, ale všetky alternatívy zlyhali a utopili sa v krvi. Je to podobné ako v prípade demokracie.

Autori formulujú tiež možné riziká:
1. "Systémové nehody" prepojených komplexbných systémov, kde z malých počiatočných chýb vznikne nepredvídateľný sled udalostí končiaci katastrofou.
2 Prepojené komplexné systémy ako lákavý cieľ pre zločincov a teroristov
3. Digitálna revolúcia ako nástroj v rukách autoritárskych režimov ku kontrole občanov
4. Nástup singuilarity - prevýšenie inteligencie ľudí strojmi. Rýchlosť pokroku by k nej mohla viesť už v roku 2045...
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
23:30:36 Kniha týždňa: Erik Brynjolfsson a Andrew McAfee, Druhý věk strojů. Práce, pokrok a prosperita v éře ... [2023-01-14; 666 x]
23:27:56 Fenomén Marcel Slávik [2023-08-09; 1,296 x]
23:26:11 Az Orient Express és az érsekújvári cigányzenekar anekdotája [2013-10-01; 2,823 x]
23:25:26 Nebezpečné barbarstvo, alebo Pozor na aktivistov! Ani sa nenazdáte a spília vám stromček-dva...... [2019-04-01; 2,995 x]
23:24:10 To je hrozne, že Klein a všetkých 25 poslancov toto robí s nami... Z listu anonyma [2017-12-12; 3,761 x]
23:23:06 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu VI. Mliekospol a.s. (Mil... [2015-02-04; 8,402 x]
23:22:22 Posl. Katona: poslanci sa tu nakupujú jak v hypermarkete. Posl. Valent: Asi ťa neinformovali tvoji s... [2022-11-23; 2,117 x]
23:21:36 Angyel Miklós: Udvard nevezetességei (1994) [2013-10-20; 4,625 x]
23:20:01 Zneužíval primátor právomoc verejného činiteľa? [2021-10-12; 2,475 x]
23:19:21 Reakcia čitateľa na článok o veternych elektrárňach [2024-04-11; 381 x]
23:16:43 A vykľulo sa šidlo z vreca: Na Vajanského ul. predsa len bude kasíno! [2018-02-25; 3,823 x]
23:13:26 Podivný výpredaj mestských pozemkov pokračuje... ako to vidím ja [2017-04-01; 5,677 x]
23:12:30 Uráža ma, ak si niekto myslí, že som bola do tejto funkcie vďaka nemu dosadená... [2022-10-22; 1,556 x]
23:11:40 Dočkajú sa obyvatelia z Gogoľovej ulice rozuzlenia svojho prípadu? Ako to vidím ja [2023-04-16; 1,489 x]
23:10:47 Egy nádszegi tanító, aki nem értett a szóból. Az Agócs Béla dosszié (61 cikk) [2013-08-27; 15,475 x]
23:08:29 Prepis zvukového záznamu z rokovania Pracovnej skupiny na smerovanie komunálnych služieb zo dňa 29.0... [2023-02-26; 1,290 x]
23:07:27 Trafiku nechcel a ostatným trafikantom zbytočne strpčoval život. Primátor včera odvolával posl. Balo... [2023-06-28; 2,266 x]
23:04:41 Kniha týždňa: Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848... [2022-02-13; 1,483 x]
23:04:27 Pedagógovia zo ZŠ na ul. G. Bethlena presadzujú tradičné hodnoty. Azda len nechcú rozpútať vojnu?... [2023-08-06; 1,332 x]
23:04:10 Ako chutia kompromisy? Sebadeštrukčné hry v opozičných radoch novozámockého zastupiteľstva...... [2023-12-18; 1,368 x]
23:02:48 Kríza inštitúcií, alebo ako sa kompetentní schovávajú medzi paragrafmi [2017-07-12; 3,149 x]
23:01:16 Mapa sociálnych inovátorov [2023-08-20; 1,634 x]
23:00:14 Korupčná kauza z éry socializmu a jej súvislosti: Prípad Babinský [2023-12-25; 1,024 x]
22:58:29 Ako rýchlo devalvuje cena Pro Urbe? [2020-09-16; 3,538 x]
22:52:47 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sávolt Karolina, a 12-éves autodidakta képzőművész [2023-04-02; 3,896 x]
22:41:34 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,024 x]
22:40:31 Nyitravármegye nemes családai / Šľachtické rody Nitrianskej stolice [2011-02-19; 40,624 x]
22:27:46 Archív okresných novín Chýrnik od r. 2008 [2013-04-13; 7,567 x]
22:27:14 Ak ma zabili, je to dôkaz toho že sme silní. Nevzdávajte sa! [2024-02-18; 419 x]
22:27:00 Egy csésze kávé... Telek Lajos rovata a Watson.sk-n [2013-11-18; 14,707 x]
22:26:10 Bibliotéka Kaláka - Aktuális könyvjegyzék / Aktualizovaný zoznam kníh [2012-09-18; 51,819 x]
22:25:39 A teljes Holbay László életmű a Watson.sk-n [2013-01-13; 126,354 x]
22:24:59 Historické názvy novozámockých ulíc / Történelmi utcanevek Érsekújvárban [2012-11-27; 11,147 x]
22:24:01 Pázmány Péter Gimnázium évkönyvei, közlönyei és értesítői / Ročenky, výročné správy a oznamy novozám... [2013-01-27; 7,019 x]
22:23:54 Novozámocký hokej v problémoch a čo všetko s tým súvisí... [2024-03-02; 1,220 x]
22:23:48 Známy prieskumník Ivan Donoval natočil videá o dvoch strašidelných objektoch v Nových Zámkoch... [2024-02-20; 630 x]
22:23:42 Novozámocký týždenník Slobodný občan (1990) / Szabad Polgár c. érsekújvári hetilap (1990)... [2013-09-26; 6,858 x]
22:22:58 Juraj Smatana: Moje najmilšie civilizačné kolapsy (2011) [2024-02-28; 253 x]
22:10:33 Ján Tibenský, Historická podmienenosť a spoločenská báza vzniku bernolákovského hnutia [2012-01-08; 10,001 x]
22:06:14 Egy csésze kávé Fekete Gáborral a Skorpió együttes dobosával [2021-03-28; 4,392 x]
22:03:10 25. marca 1945 - začiatok Bratislavsko-brnenskej operácie (1. časť) [2011-03-19; 3,766 x]
21:58:59 Kauza rekonštrukcie Kina Mier. Správa hlavnéhio kontrolóra o dodržiavaní Zmluvy medzi Mestom Nové Zá... [2018-06-22; 3,710 x]
21:44:58 Egy csésze kávé: Vadkerti Imrével, énekes-, színész-, előadóművésszel, a Kormorán együttes frontemb... [2013-12-10; 12,968 x]
21:41:23 6. novozámocký protestný míting [2024-04-08; 415 x]
21:39:57 Výsledky 2. kola prezidentských volieb v novozámockom okrese [2024-04-08; 539 x]
21:38:07 A tardoskeddi Fehér Akác asszonykórus tíz éve (1994-2004) [2013-10-29; 7,652 x]
21:37:45 Zúgov 2? Veterným elektrárňam sme zatiaľ unikli o vlások [2024-04-04; 715 x]
21:36:53 Osudy židovských právnikov z novozámockého regiónu v rokoch 1938-1945 [2017-06-03; 4,434 x]
21:22:17 Chronológia prípadu Cervanová [2020-02-17; 4,318 x]
21:21:14 Címlaplány - Szeredy (Sztredová) Krisztina énekművész, szoprán operaénekes [2022-10-14; 2,403 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x