Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-01-19   1,449  
0
12. januára vydala vyšetrovateľka nitrianskej NAKA uznesenie, ktorým zastavila konanie vo veci trestných oznámení Patricka Linharta z 8.07. 2021. Poslanec NR SR, ktorého hlavným poľom pôsobnosti je potravinárstvo si v tom čase skúšal ostrohy aj v oblasti protikorupčného aktivizmu a v siedmych bodoch vyslovil podozrenia z korupčného konania primátora mesta. Mal sa pritom opierať aj o anonymné zdroje - súčasných či býv. zamestnancov mestského úradu - ktoré ale nakoniec odmietol odokryť.  

Vyšetrovateľka pomerne podrobne preskúmala jednotlivé podozrenia, ktoré sa buď nepotvrdili, alebo ich zahalila hmla zabudnutia, prípadne jedno - parcela na Bešeňovskej ceste darovaná developerom tete primátora - je predmetom iného konania bratislavského odboru NAKA.

Boli vypočutí svedkovia, ktorí odpovedali na otázky vyšetrovateľky a bol vypočutý aj samotný pán primátor, jeho sekretárka, sekretár a vodič, ktorí mali hrať určitú úlohu v popisovaných aktivitách.

V otázke stavby bazéna pri rodinnom dome na Slovenskej ulici si primátor žiaľ nevedel spomenúť na meno dodávateľa, ani na žiadne platby, iba že to robili dvaja-traja dedinskí chlapi. Dodávateľ oslovený vyšetrovateľkou mal o čosi lepšiu pamäť a  spomenul si, že poskytol stroje na výkopové práce. Zhodou okolností rovnaký podnikateľ buduje bazén aj pri novokúpenom dome p. primátora, ale tam sú už papiere v poriadku.

V otáze mestských parciel, ktoré p. primátor potajomky bez vedomia zastupiteľstva zapožičiaval podnikateľom na výstavbu ich objektov, p. primátor odkázal vyšetrovateľku na odborné útvary, ktoré postupy navrhujú. P. primátor iba podpisuje čo mu predložia.

V otázke sadzobníka úplatkov za rôzne úkony napr. v stavebných konaniach bola limitujúcim faktorom  predstavivosť. Oslovení zamestnanci MsÚ si nedokázali ani predstaviť akoby sa pri vybavovaní žiadostí mohlo niečo také robiť. Informácia o veľkom počte dodatočne povolených stavieb vyšetrovateľku nezaujala.

Čo sa týka protekčného zamestnávania p. Kutenicsovej, tá to dôveryhodne vyvrátila tak vo vzťahu ku svojej osobe, ako aj vo vzťahu k synovi, ktorý sa celkom náhodou zamestnal tamže.

V otázke herní a kasín a návrhu na ich reguláciu ktorú primátor z vlastnej iniciatívy zverejnil a po čase bez  vysvetlenia stiahol nebola preukázaná žiadna korupcia, Všetci dotknutí majitelia kasín akékoľvek "štartovné" popreli. Primátor poukázal na to, že mesto nemá kompetencie pri povvoľovaní kasín a ak nejaké predsa len má, tak to výlučne poslanci. Dokonca by p. primátor nemal problém so zákazom kasín na území mesta. Jeden z majiteľov kasín sa s primátorom raz náhodou stretol na ulici a pri tej príležitosti sa ho spýtal či má nejaké výhrady k prevádzke kasína. P. primátor nemal výhrady a rovnako mu aj z mestského úradu prišla kladná odpoveď na jeho elektronicky podanú žiadosť.

V otázke prideľovania mestských nájomných bytov sa tiež nepotvrdili podozrenia lebo tie sa v Nových Zámkoch prideľujú najtransparentnejśím spôsobom - žrebovaním. Pravda tu sa súčasne pomýlil p. primátor i jeho sekretár keď zhodne tvrdili že výhercov žrebudú samotní uchádzači - na našich stránkach sú pomerne podrobne zdokumentované procedúry keď primátor osobne vyberal papieriky s menami výhercov starostlivo si ich vytriediac. Inokedy bránil vloženiu papierikov do obalov od kindervajíčok. Je však naozaj pravda, že posledného žrebovania pred voľbami sa už p. primátor nezúčastnil.

V otázke predraženého detského ihriska si vyšetrovateľka vyžiadala podklady z ministerstva informatizácie  a regionálneho rozvoja. Dostala veľký fascikel anglickej dokumentácie z ktorého s pomocou prekladateľky zistila, že ihrisko za 40 tisíc Eur je v skutočnosti tematický park za 399 tisíc, teda žiadna korupcia sa nepotvrdila.

V súvislosti s exkluzívnym bytom p. viceprimátora si vyšetrovateľka vyžiadala listy vlastníctva z katastra. Zistila že podozrenia sú bezdôvodné,  lebo p. viceprimátor nevlastní taký byt v akom býva...
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
00:35:04 Primátor si nespomína, kto mu staval bazén v čase keď podpisoval zmluvu na rekonštrukciu jazdiarne.... [2023-01-19; 1,449 x]
00:34:02 Novozámocký týždenník Slobodný občan (1990) / Szabad Polgár c. érsekújvári hetilap (1990)... [2013-09-26; 6,859 x]
00:32:10 Novozámocká osobnosť roka 2021: Erika Cserepes [2022-01-07; 2,227 x]
00:28:02 Správa zo zastupiteľstva poznačeného Corona krízou... [2020-05-20; 3,088 x]
00:26:16 Pred ôsmymi rokmi bolo naše mesto hlasné aférou "Šiator" [2010-10-12; 7,712 x]
00:25:52 Kniha týždňa: Peter Pomerantsev, Tohle není propaganda. Válka proti realitě (Dokořán Praha 2020)... [2023-05-04; 825 x]
00:14:01 Vyšetrovanie NAKA je súkromná vec primátora, rovnako aj použitie 200 tisíc Eur za prenájom Korza je ... [2021-04-23; 2,560 x]
00:11:00 Povolebný guláš? ... alebo ako to vidím ja... [2016-03-08; 2,770 x]
00:10:58 Címlaplány - Szeredy (Sztredová) Krisztina énekművész, szoprán operaénekes [2022-10-14; 2,404 x]
00:01:49 Zodpovednosť regionálnych médií za dianie v našom meste [2022-07-30; 1,237 x]
23:56:00 Erdélyi Péter „Doni tükör” c. dokumentumfilmje (2003) [2013-02-06; 4,354 x]
23:52:14 Ohňostroj nebude? [2018-10-27; 2,148 x]
23:51:35 Ani v tomto volebnom cykle sa nám nepodarilo kúpiť služobné auto pre primátora pod milión korún... A... [2016-04-11; 3,443 x]
23:50:56 Kniha týždňa/A hét könyve: Borovszky Samu, Magyarország vármegyéi. Nyitra vármegye / Nitrianska župa... [2011-01-24; 10,428 x]
23:48:59 Stromčeky, ktoré padli za obeť PÍÁRu... alebo ako to vidím ja. [2018-06-01; 2,753 x]
23:47:34 Egy csésze kávé Aliz Alizka műsorszervezővel [2016-07-08; 2,239 x]
23:47:02 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu I. Elektrosvit / Az érse... [2013-06-09; 6,558 x]
23:40:36 Na zastupiteľstve sa našiel kľúč. Má číslo 13... [2018-12-12; 3,714 x]
23:40:31 Prejavy na podporu RTVS a slobody slova na 5. protestnom zhromaždení v Nových Zámkoch [2024-03-21; 648 x]
23:36:31 A teljes Holbay László életmű a Watson.sk-n [2013-01-13; 126,355 x]
23:36:20 Novozámocký hokej v problémoch a čo všetko s tým súvisí... [2024-03-02; 1,221 x]
23:35:50 Anatómia jedného podvodu časť 4. [2022-10-05; 1,825 x]
23:35:10 Formuje sa primátorská koalícia do komunálnych volieb... [2018-08-29; 4,633 x]
23:34:26 Radnica slušne zarába na mizérii, ktorú spôsobuje neriešením parkovania v meste. Teraz dokonca vysvi... [2019-05-24; 3,247 x]
23:33:02 Majitelia chatiek zo zatopenej záhradkárskej oblasti Hliník píšu zúfalé listy s prosbami o pomoc... [2013-05-11; 2,942 x]
23:30:36 Kniha týždňa: Erik Brynjolfsson a Andrew McAfee, Druhý věk strojů. Práce, pokrok a prosperita v éře ... [2023-01-14; 666 x]
23:27:56 Fenomén Marcel Slávik [2023-08-09; 1,296 x]
23:26:11 Az Orient Express és az érsekújvári cigányzenekar anekdotája [2013-10-01; 2,823 x]
23:25:26 Nebezpečné barbarstvo, alebo Pozor na aktivistov! Ani sa nenazdáte a spília vám stromček-dva...... [2019-04-01; 2,996 x]
23:24:10 To je hrozne, že Klein a všetkých 25 poslancov toto robí s nami... Z listu anonyma [2017-12-12; 3,762 x]
23:23:06 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu VI. Mliekospol a.s. (Mil... [2015-02-04; 8,402 x]
23:22:22 Posl. Katona: poslanci sa tu nakupujú jak v hypermarkete. Posl. Valent: Asi ťa neinformovali tvoji s... [2022-11-23; 2,117 x]
23:21:36 Angyel Miklós: Udvard nevezetességei (1994) [2013-10-20; 4,625 x]
23:20:01 Zneužíval primátor právomoc verejného činiteľa? [2021-10-12; 2,475 x]
23:19:21 Reakcia čitateľa na článok o veternych elektrárňach [2024-04-11; 381 x]
23:16:43 A vykľulo sa šidlo z vreca: Na Vajanského ul. predsa len bude kasíno! [2018-02-25; 3,823 x]
23:13:26 Podivný výpredaj mestských pozemkov pokračuje... ako to vidím ja [2017-04-01; 5,678 x]
23:12:30 Uráža ma, ak si niekto myslí, že som bola do tejto funkcie vďaka nemu dosadená... [2022-10-22; 1,556 x]
23:11:40 Dočkajú sa obyvatelia z Gogoľovej ulice rozuzlenia svojho prípadu? Ako to vidím ja [2023-04-16; 1,489 x]
23:10:47 Egy nádszegi tanító, aki nem értett a szóból. Az Agócs Béla dosszié (61 cikk) [2013-08-27; 15,475 x]
23:08:29 Prepis zvukového záznamu z rokovania Pracovnej skupiny na smerovanie komunálnych služieb zo dňa 29.0... [2023-02-26; 1,290 x]
23:07:27 Trafiku nechcel a ostatným trafikantom zbytočne strpčoval život. Primátor včera odvolával posl. Balo... [2023-06-28; 2,266 x]
23:04:41 Kniha týždňa: Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848... [2022-02-13; 1,483 x]
23:04:27 Pedagógovia zo ZŠ na ul. G. Bethlena presadzujú tradičné hodnoty. Azda len nechcú rozpútať vojnu?... [2023-08-06; 1,332 x]
23:04:10 Ako chutia kompromisy? Sebadeštrukčné hry v opozičných radoch novozámockého zastupiteľstva...... [2023-12-18; 1,368 x]
23:02:48 Kríza inštitúcií, alebo ako sa kompetentní schovávajú medzi paragrafmi [2017-07-12; 3,150 x]
23:01:16 Mapa sociálnych inovátorov [2023-08-20; 1,634 x]
23:00:14 Korupčná kauza z éry socializmu a jej súvislosti: Prípad Babinský [2023-12-25; 1,025 x]
22:58:29 Ako rýchlo devalvuje cena Pro Urbe? [2020-09-16; 3,538 x]
22:52:47 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sávolt Karolina, a 12-éves autodidakta képzőművész [2023-04-02; 3,896 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x