Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-03-06   1,428  
0
... i keď urobil čo bolo v jeho silách. Vo svojom asi 2-j minútovom vystúpení uviedol materiál bez toho aby predmet kontroly vôbec pomenoval a zrejme sa spoliehal, že to prejde nepovšimnuté - ale neprešlo. Po vystúpení poslanca I. Katonu zastupiteľstvo kauzu poslalo späť do majetko-právnej komisie a v júni o nej bude znova rokovať.  Od časovej značky 2"39"42:

poslanec Ivan Katona:  Ja v nadväznosti na vystúpenie p. kontrolóra týkajúceho sa smetiska na Vinohradoch by som sa opätovne vrátil k tejto téme ako sme sa k nej vracali už viackrát. Z tejto kontroly máme v podstate historický exkurz a nejakým spôsobom len ku koncu správy je konštatované že všetko je v poriadku. Z hľadiska môjho celkom nesedí tá vec, že ako sa mesto vysporiadalo s tým, že hoci poslalo výzvu na to, aby nedochádzalo k navážaniu tejto zeminy a došlo k jej odstráneniu a doposiaľ sa nič nestalo.

Tá zem tam je nďalej, nemám vedomosť že by sa s tým niečo robilo a z hľadiska veľmi jednoduchého premietnutia právnych vecí do skutkovej reči došlo k tomu, že niekto navážal na mestskú skládku, ktorá je uzatvorená, obrovské množstvo zeminy bez súhlasu mesta, bez vedomia mesta, mesto ho vyzvalo a nič sa nespravilo ďalej.

Samozrejme vedú sa polemiky o tom, že či to je zemina, alebo sa jedná o odpad.

Ja si myslím, že p. hlavný kontrolór sa mal venovať intenzívnejšie tejto problematike, nemal sa venovať historickému exkurzu, ale hlavne tomu, či mestu nenáleží  nejaká odplata za to, ž eniekto navozil viacero tisíc ton zeminy na mestskú skládku, bez toho, aby za to niečo zaplatil.

Ja osobne túto správu považujem za nedostatočnú a neriešiacu zadanie uznesenia, ktoré znelo trocha inak, ako to p. kontrolór podľa môjho názoru poňal, a mal sa vysporiadať hlavne s tým, čo má mesto teraz robiť s tým ďalej.

Prebehlo pomerne dlhé obdobie a zatiaľ nemám vedomosť, že by sa s tým niečo robilo a vzhľadom na zloženie komisie mestského zastupiteľstva ktoré pracujú v pomerne iných śtandardoch ako to bolo doteraz, si dovolím navrhnúť uznesenie, kde by MsZ uložilo komisii majetko-právnej a verejného poriadku vysporiadať sa s touto problematikou a navrhnúť odporúčania pre mestské zastupiteľstvo ako postupovať v tejto veci ďalej. Dovolím si to uznesenie prečítať.

MsZ ukladá komisii MsZ majetkoprávnej a verejného poriadku aby preskúmala náležitosti súvisisace s rekultiváciou mestskej skládky na ulici Vinohady, či navozením odpadu na skládku zo stavby technicko-hygienickej stanice ŽSSK neutrpelo mesto finančnú ujmu a či mesto postupovalo v súlade so zákonom o majetku obcí, zákona o verejnom obstarávaní, prípadne inými všeobecno-právnymi predpismi a do najbližśieho plánovanmého zasadnutia MsZ predložila správu o tomto prerokovaní a odporúčania pre mestské zastupiteľstvo ako postupovať v tejto veci ďalej.

Môj osobny názor je ten, že mesto utrpelo v tomto prípade finančnú stratu v doposiaľ nevyčíslenej sume a to tým, že doposiaľ nezistený subjekt navážal na mestskú nehnuteľnosť zeminu - nazvime to odpad, bez súhlasu mesta a bez toho, aby z toho mesto niečo malo. Samorejme ide o subjektívny názor, ktorý nemusí byť správny a ja si myslím že nato máme príslušné komisie pri MsZ  aby sa tejto problematike venovali, a predložili nám aj ich návrh ako celú túto vec vidia. Verím že môj návrh podporíte ďakujem pekne.

JUDr. G. Závodský, ved. právneho doboru MsZ: Samozrejme ako zapisovateľ majetko-právnej komisie nemám problém poskytnúť podklady na vykonanie tohto uznesenia, určite ho vykonáme, len by som vás chcel poprosiť, aby to z časového hľadiska bolo možné, keďže ďalšie zastupiteľstvo je naplánované na 26.4. lebo už teraz mám od kolegov avízo, že tých materiálov na ďalšie zastupiteľstvo bude dostatok a chcem urobiť všetko preto, aby to uznesenie bolo riadne vykonané. Takže v skratke ak by sa to dalo posunúť na to ďalśie zastupiteľstvo, nie na to aprílové.

Viceprimátor Štefánik: Ja nemám problém Ivan podporiť tvoj návrh na uznesenie, nech sa tomu venuje komisia, následne kľudne zastupiteľstvo, alebo aj hocikto iný kto s tým má niečo spoločné, ale môžeme to posunúť? Takže do júnového zastupiteľstva.

Tak poprosím návrhovú komisiu. Potom keď budeme čítať uznesenie, budeme brať na vedomie správu kontrolóra a zároveň budeme schvaľovať toto uznesenie. Ako pozmeňovák najprv...

Výsledok hlasovania o pozmeňujúcom návrhu posl. Ivana Katomu:
 

 
 


Chronológia kauzy ilegálneho znovuotvorenia rekultivovanej mestskej skládky v Nových Zámkoch.na Watson.sk:


 
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
20:20:01 Hlavnému kontrolórovi sa kauzu mestskej skládky nepodarilo zamiesť pod koberec... [2023-03-06; 1,428 x]
20:19:48 A hét könyve / Kniha týždňa: Strba Sándor, Érsekújvár. A letelepedés első nyomaitól a vár lebontásái... [2014-11-22; 4,456 x]
20:19:48 "Novozámocký okres po vojne: dvojnásobná úľava" [2015-05-16; 3,215 x]
20:17:13 Správcovia bytových domov odmietajú informovať o podrobnostiach zatepľovacieho biznisu... [2016-03-13; 5,164 x]
20:16:54 Ožívajú tie najhoršie reflexy - poslanci VÚC v čase pandémie na PR návšteve nemocnice... [2020-03-27; 2,266 x]
20:16:05 Slávnostné otvorenie Vzdušných Zámkov [2020-01-26; 1,740 x]
20:16:00 Egy csésze kávé Répásy Zsolt fotóssal [2015-09-29; 4,987 x]
20:14:36 MsÚ odmietol žiadosť o nahliadnutie do spisov Logportál, Bernolákov Park, Jazdiareň a Dotácie 2009-2... [2015-10-10; 5,642 x]
20:14:14 Egy csésze kávé a párkányi Puss Antal bohóc-artistával. Exkluzív interjú Shanghaiból [2015-03-17; 3,944 x]
20:13:44 Kto je vlastne zodpovedný za kauzu Zúgov? [2014-04-25; 10,750 x]
20:13:11 Egy csésze kávé Mgr. Héger Rudolffal a Music Art Művészközvetitő Ügynökség ügyvezető igazgatójával... [2015-05-31; 5,096 x]
20:12:27 Znepokojujúce správy z mestského úradu... [2014-12-10; 12,169 x]
20:12:16 Cesta konopí. Výstava v Múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch [2024-05-26; 151 x]
20:11:50 Ako byť aktívnym občanom v Nových Zámkoch? Diskusia v Hollywood Café v Kine Mier v stredu o 18:00... [2024-03-26; 711 x]
20:11:34 Határtalanul magyarul [2024-05-26; 199 x]
20:11:32 Kniha týždňa/A hét könyve: Ölvedi János, Napfogyatkozás. Magyarok Szlovákiában / Zatmenie slnka. Maď... [2011-04-10; 4,309 x]
20:11:00 Logportál: "V databáze sa nenachádza žiaden záznam!" [2011-12-19; 3,668 x]
20:10:57 Koncert moskovskej skupiny Nogu Svelo v Bratislave 28. mája 2024 [2024-05-25; 145 x]
20:10:52 Volanie SOS z Hurbanova / SOS hívás Ógyalláról [2024-04-24; 780 x]
20:10:52 Digitalizované periodiká z obdobia 1914-1918 na portáli Slovenskej národnej knižnice [2021-04-12; 3,138 x]
20:10:32 Mnohé obce sa snažia zamestnať chudobných. V Nových Zámkoch sa poslanci snažia zamestnať predovšetký... [2016-06-16; 3,981 x]
20:09:21 Ach, vykľulo sa šidlo z vreca. Za primátorovým ťažením proti hazardu je pokus vyčistiť terén pre chy... [2020-11-16; 2,237 x]
20:08:30 Prejavy na podporu RTVS a slobody slova na 5. protestnom zhromaždení v Nových Zámkoch [2024-03-21; 807 x]
20:08:28 Zmluva podpísaná za prítomnosti médií 18. januára 2008 Walterom Brantnerom, sa nenašla [2014-05-12; 5,185 x]
20:07:30 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,584 x]
20:07:04 5. protestný míting v Nových Zámkoch sa uskutoční v stredu 20.03.2024 o 18:00 na Hlavnom námestí... [2024-03-18; 651 x]
20:06:13 Za 4 dni má nový dokumentárny film ruského opozičného politika 6 miliónov zhliadnutí [2017-03-06; 2,603 x]
20:06:10 Výsledky 2. kola prezidentských volieb v novozámockom okrese [2024-04-08; 727 x]
20:05:50 Pred 70-mi rokmi bola podpísaná Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom [2016-02-27; 8,616 x]
20:05:36 Posl. Schwarz o zmluve s Brantnerom: "Vážení, my sme nikdy neboli za tú zmluvu! Nikdy!..." [2015-10-07; 3,748 x]
20:05:11 Az "Egy csésze kávé" 2015 utolsó Címlaplánya: Király Evelin, a Miss Felvidék 2015 Szépének párkányi... [2015-12-31; 4,242 x]
20:04:53 Galán Géza (1942. május 4 - 2012. dec. 17) [2012-12-18; 2,984 x]
20:04:36 Videozáznam z posledného zasadnutia novozámockého mestského zastupiteľstva je neúplný [2012-04-09; 3,710 x]
20:04:29 Solúnski bratia a Veľkomoravská ríša. Beseda s J. Steinhübelom 27. októbra v knižnici A. Bernoláka... [2010-10-24; 4,667 x]
20:04:16 Bezdomovci sú späť na Kasárenskej. Vari nemá krám pána? Zdanie však klame... [2017-01-05; 4,050 x]
20:04:07 "Mesto nadobudlo presvedčenie, že prevod vlastníckych práv je najvhodnejšie riešenie" [2010-10-11; 8,255 x]
20:03:27 Hová lett Szent István király? / Kam sa podel Sv. Štefan? [2011-08-19; 6,226 x]
20:02:52 Avantúra s parcelou pre kamoša pri gymnáziu získava reálne obrysy. Pripraví primátor Klein obyvateľo... [2019-04-07; 5,223 x]
20:02:19 Mestský pozemok pri gymnáziu, ku ktorému nevedie žiadna cesta, si kúpila bratislavská firma, ktorá n... [2019-06-02; 2,729 x]
20:02:14 Podujatie sa konalo ako promoakcia - Prvý ročník footgolfu na golfovom ihrisku v Šuranoch [2016-05-08; 3,102 x]
20:01:14 Ako by sa o histórii nemalo písať II. U F. Vrábela pretrváva záujem o novozámockých legionárov... [2012-08-28; 5,229 x]
19:59:56 Relácia Pod lampou s Evou Polereckou a Zsoltom SImonom [2024-03-30; 694 x]
19:59:08 Agócs Béla nádszegi tanító (1962 - 2001) [2013-06-14; 4,478 x]
19:57:46 Egy Csésze Kávé MuDr. Zámola Ferenc testépítővel [2015-08-14; 5,174 x]
19:57:37 Výzva na odstránenie nehospodárneho a nezákonného nakladania s majetkom mesta Nové Zámky [2023-07-11; 1,526 x]
19:57:26 Priatelia hazardu v Nových Zámkoch [2021-08-07; 1,165 x]
19:57:18 Chýbali "chorobní" diskutéri, padli všetky zábrany... Alebo ako to vidím ja. [2016-09-15; 3,934 x]
19:55:08 Primátor Klein si kruto zahral s drobnými subdodávateľmi rekonštrukcie kina Mier. Nedostali zaplaten... [2018-06-07; 7,094 x]
19:53:41 Legionársky pamätník na hroboch vojakov c.k. armády ? [2016-11-12; 3,667 x]
19:53:27 Jubileumi emléklap Érsekújvár jeles szülöttjének Prohászka Marcellnak [2012-09-30; 2,329 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x