Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-07-02   1,198  
0
Poslankyňa MUDr. Kolejáková sa na stredajšom zastupiteľstve pokúsila o reparát svojho (ne)hlasovania o hazarde na aprílovom zastupiteľstve. Či už politickou naivitou, alebo podcenením dôsledkov angažmá v primátorovom krúžku, sa ocitla medzi priateľmi hazardu v Nových Zámkoch, ku ktorým ona rozhodne nepatrí. Dobrá víla našich detí liečiaca malých alergikov draho platí za nevinné selfíčka s věhlasným tenorom. Možno si ešte nikdy nepoložila otázku načo potrebuje primátor väčšinu v zastupiteľstve a čo sú to za zmluvy a zmeny, ktoré by mu poslanci neodhlasovali keby si ich preventívne nezaviazal rôznymi benefitmi. Lebo kasína sú len vrcholom ľadovca - sú tam napr. ešte peniaze vytunelované z rozpočtu mesta nevýhodnými zmluvami s Brantnerom na základe fingovaných verejných súťaží. A to sme ešte len na začiatku volebného obdobia. Možno pre p. poslankyňu je ten správny čas vyhodnotiť reputačné riziká ďalšieho zotrvania v toxickom krúžku p. O. Klena. Dobrej víle by to oveľa viac svedčilo na druhej strane stola...  
Od časovej značky 43:06

Primátor O. Klein: Ďalším bodom je presunutý bod č. 15 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Zámky o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Nové Zámky

Ved. právneho odboru MsÚ JUDr. Závodský: Dovoľte mi, aby som predložil poslanecký návrh VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Nové Zámky

posl. Monika Kolejáková: Ako predkladateľka tohto návrhu si dovoľujem požiadať o doplnenie a to v záverečnom ustanovení doplniť vetu: "Nedobudnutím platnosti tohoto VZN sa ruší VZN  č. 1/2023"

posl. Marián Balogh: Dovoľte aby som sa vyjadril k tomuto VZN-ku. Som rád že je opätovne a opakovane predložené na mestské zastupiteľstvo VZN o úplnom zákaze herní a kasín na území mesta. Mám ale takú jednoduchú otázočku pre pani predkladateľku. Čo sa zmenilo prosím od posledného zastupiteľstva keď bol úplne identický návrh predložený na zastupiteľstvo, kde som bol spolupredkladateľ s ostatnými 8-mi poslancami. Vtedy ste sa zdržali hlasovania, dokonca ste ani nehlasovali za zmenu programu kde by sa zmenilo poradie VZN o herniach s tým že by sme mohli hlasovať o tomto návrhu - o ktorom dnes budeme hlasovať - sme mohli hlasovať skôr ako o regulácii, ktorú sme schválili. Mohli sme hlasovať o tomto VZN-ku, ktoré ste nadnes predložili a mohli sme ho schváliť. Boli sme v plnom počte, dnes nám chýbajú dvaja poslanci ktorí hlasovali za toto naše predložené VZN-ko a dneska tie dva hlasy Za veľmi budú chýbať. Ešte raz opakujem tú otázočku, zaujímalo by ma, že čo sa stalo a prečo ste zmenili názor a ste predložili úplne identické VZN-ko o zákaze herní a kasín na území mesta.

posl. M. Kolejáková: Z môjho pohľadu bolo zásadnou informáciou, že prijatím obidvoch VZN na minulom zasadnutí by mohlo dôjsť k tomu, že nebude podpísané primátorom mesta ani jedno. A prečo som nehlasovala za zmenu poradia? Po rozhovoroch mi vychádzala taká konštelácia, že je veľmi reálne, že neprejde ani jedno VZN. Osobne sa domnievam, že keď už prešlo teda to prvé VZN na minulom zasadnutí, niekoľko hlasov Za pre to druhé VZN bolo formálnych. Ale vzhľadom na to, že počty v matematike sú jednoduché a po preštudovaní si zákona o kasínach, ktoré stanovuje mimochodom 300 m  od škôl, alebo zakazuje sa mať v hoteloch, moteloch a penziónoch, budovách pre obchod a služby, sa domnievam, že to jediné kasíno, ktoré je u nás, nezodpovedá teda paragrafu 2 bod b, že sa nenachádza v budove pre obchod a služby. Predpokladám že formálne je všetko v poriadku, ale miesto kde sa to kasíno nachádza je plné obchodov. Takže toto je moja odpoveď.

Hlasovanie o návrhu VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín na úzeí mesta Nové Zámky (návrh nebol schválený):
 
 
 
 

Chronológia zápasu proti HAZARDU v NZ na stránkach Watson.sk:


 
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
19:33:24 Pani poslankyňa sa pokúsila opustiť krúžok priateľov hazardu. Neúspešne [2023-07-02; 1,198 x]
19:32:34 "Ne-občania jednej demokracie. Ako komunistický prevrat zachránil maďarskú menšinu v Československ... [2014-01-06; 6,603 x]
19:32:29 Egy csésze kávé Botos Palival, a Guru Brothers egyik alapítójával: „Azt hiszem, hogy mi zenésznek sz... [2015-03-02; 4,032 x]
19:31:51 Volanie SOS z Hurbanova / SOS hívás Ógyalláról [2024-04-24; 779 x]
19:31:31 Správne konanie voči štatutárom mestských podnikov vo veci neposkytovania informácií bolo zastaven... [2013-07-16; 3,394 x]
19:30:50 Idén is nagyot durran a Tatai Patara! Európa legrangosabb történelmi fesztiválja máj. 22.-24. [2015-05-08; 3,028 x]
19:29:28 Novocentrum nebude informovať o svojom hospodárení [2012-02-16; 3,622 x]
19:29:23 Železná dáma je späť! [2023-05-28; 1,135 x]
19:29:18 Črepiny z histórie Tvrdošoviec - obecná heraldika [2010-10-12; 4,070 x]
19:28:40 Egy csésze kávé/Šálka kávy: dnes je našim hosťom Ing. Marta Mesárošová, manažérka a fotografka inter... [2015-10-31; 2,970 x]
19:27:55 Digitalizované periodiká z obdobia 1914-1918 na portáli Slovenskej národnej knižnice [2021-04-12; 3,135 x]
19:27:26 Halušky v pohostinstve „U Šimunka“ [2011-06-08; 2,295 x]
19:27:17 A hét könyve: Max Gunther, Hogyan legyél szerencsés? (Bagolyvár Bp. 2016) [2022-10-31; 905 x]
19:27:17 Ukončenie spolupráce s BRANTNEROM ušetrilo v Rimavskej Sobote takmer polovicu nákladov za komunálny... [2014-09-23; 10,978 x]
19:27:15 Zatrpknutí bojovníci: Anton Selecký [2023-12-26; 888 x]
19:26:35 Bieloruská vlajka - historická exkurzia [2020-08-22; 2,962 x]
19:25:54 Petícia proti koncentrácii bezdomovcov v okolí železničnej stanice [2019-03-25; 3,317 x]
19:25:53 Mesto má novú kronikárku a Matica sa zubami-nechtami drží budovy, ktorú dostala do daru a na údržbu ... [2023-05-26; 1,186 x]
19:25:32 Nové Zámky o krok bližšie k Európe. Na štedrý deň primátor obedoval s bezdomovcami a ľuďmi v núdzi... [2014-12-26; 3,532 x]
19:25:12 Pred 35 rokmi žili Nové Zámky v očakávaní prvého supermarketu [2011-02-08; 4,206 x]
19:25:08 Vysvätenie kaplnky na Slovenskej ulici [2023-06-18; 1,242 x]
19:25:07 Mélyinterjú Sidó Zoltánnal 2003-ból [2013-07-06; 4,211 x]
19:24:46 V koho mene a v koho záujme šíri bludy nový konateľ Brantnera NZ? [2015-02-20; 6,052 x]
19:23:56 Prvoaprílový žart - Logistický portál pre Nové Zámky za 500 tis. Eur / Áprilisi tréfa - Logportál fe... [2011-04-09; 5,770 x]
19:23:36 Solúnski bratia a Veľkomoravská ríša. Beseda s J. Steinhübelom 27. októbra v knižnici A. Bernoláka... [2010-10-24; 4,666 x]
19:22:49 Kniha týždňa: Matt Ridley, Racionální optimista. O evoluci prosperity (Argo Praha 2013)) [2023-12-22; 742 x]
19:22:42 Kauza Čistý deň: Okresný súd v Trnave dnes rozhodol v neprospech Natálie Blahovej [2023-05-04; 1,294 x]
19:21:38 Letisztult már... [2012-11-05; 2,991 x]
19:21:10 Akčný plán pre riešenie situácie bezdomovcov vypracovali ešte v r. 2008. Mesto oň neprejavilo záujem... [2011-05-05; 5,243 x]
19:20:37 Egy csésze kávé: Főúri esküvő a Duna mindkét partján [2014-06-17; 6,985 x]
19:19:16 A tardoskeddi Fehér Akác asszonykórus tíz éve (1994-2004) [2013-10-29; 7,702 x]
19:17:57 A Magyar Szemle Csehszlovákiával foglalkozó cikkei az 1928-1944 években / Články o Československu n... [2012-05-06; 7,895 x]
19:17:13 Kniha týždňa: Françoise Thom, Jak chápat putinismus (Pulchra Praha 2021) [2023-04-03; 993 x]
19:17:06 A KultúrKorzót megint kisemmizték a Csemadok és a Matica javára... Vagy mégsem? [2012-11-28; 3,188 x]
19:16:25 A hét könyve / Kniha týždňa: A Felvidék múltja és jelene (1940) / Minulosť a súčasnosť Horniakov (19... [2017-11-21; 2,683 x]
19:16:18 Prvá lastovička - novozvolená členka komisie pri MsZ odmietla finančnú odmenu / Első fecske - az újo... [2011-08-12; 2,409 x]
19:16:17 Primátor Klein sa opäť angažuje v kasínovom biznise [2022-09-08; 1,082 x]
19:15:55 Vec: Žiadosť o okamžité skončenie pracovného pomeru s Bc. Robertom Juríkom [2014-07-19; 10,023 x]
19:15:51 Až 31 Novozámčanov sa vysťahovalo s Interhelpom do Sovietskeho Zväzu v rokoch 1925-1932 [2010-11-20; 3,760 x]
19:14:30 A hét könyve: Benjamín Labatut, Amikor nem értjük többé a világot (Open Books Bp. 2024) [2024-04-23; 220 x]
19:13:36 Tzv. účelové dotácie šli prevažne do športu [2011-04-13; 3,673 x]
19:13:31 Kényes terepen: cikksorozat Érsekújvárról a DenníkN/Napunk hírportálon [2023-02-18; 996 x]
19:12:22 Mai mesénk: Rózsaszín [2012-11-30; 1,412 x]
19:12:18 Novozámocké aktivistky pozývajú na besedu o dobrovoľníctve v stredu 24.4. o 18.00 v Café Hollywood (... [2024-04-22; 470 x]
19:11:16 Zbierka na nákup munície pre Ukrajinu [2024-04-21; 368 x]
19:10:56 Kto platí za odvoz smetí zo súkromných ulíc papalášov? [2019-09-14; 2,889 x]
19:10:53 Kultúra betónových plotov a súkromných ulíc [2024-05-17; 649 x]
19:09:36 Zvrat v kauze s Limestone: Podnikateľ už netvrdí, že nevedel o skládke keď kupoval pozemky pod býval... [2023-02-17; 1,342 x]
19:08:23 V stredu sa primátor opäť pokúsi presadiť zmenu školskej budovy pri stanici na nájomné byty...... [2024-04-22; 712 x]
19:05:39 Toto je už dno, alebo sa dá klesnúť aj hlbšie? [2023-09-09; 1,291 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x