Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-07-25   1,247  
0
V apríli sme sa v cykle Novozámocké príbehy venovali kauze z r. 2017 o súdnom spore, v ktorom hrdý občan nášho mesta žaloval výrobcu obuvi kvôli svojim topánkam za 20 Eur. Súd prehral a zaviazali ho zaplatiť súdne trovy v rádovo tisícoch Eur.  Pritom začalo to kvôli banálnej odlepenej podošve po 2-ch týždňoch nosenia topánok. Obuv reklamoval, reklamáciu mu uznali a keď sa chyba po niekoľkých týždňoch zopakovala, výrobcu prešla trpezlivosť a ďalšiu  reklamáciu odmietol uznať. V dnešnom pokračovaní uverejňujeme tri zaujímavé dokumenty k prípadu, ktoré sa k nám dostali po publikácii prvého článku.  


Prvý dokument je odpoveď z obchodnej inšpekcie. Veľmi citlivo a vyvážene formulovaný list, akých sa v uvedenej inštitúcii zrejme urodia stovky. Prešetrovať môžu výlučne formálny postup pri vybavení reklamácie a či je v poriadku, ak sa z topánok opakovane odlepí podošva, to nemôžu vedieť. Na záver ešte obvyklá obvyklá koncovka v štýle "ukáž na niekoho iného".

O necelé tri mesiace po napísaní odpovede 2.3.2017 ale Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá môže skúmať iba formálne procedúry, z nejakého dôvodu vykonala fyzickú kontrolu v predajni John Garfield v Nových Zámkoch aby spísala inšpekčný záznam o tom, že podošvy sa odlepili v zmysle zákona - t.j. reklamácie žalobcu z 5.9.2016, 14.11.2016 a 11.2.2017 boli vybavené OK. A asi neprekvapí, že  tento inšpekčný záznam sa neskôr objavil na súde ako dôkaz predkladaný žalovaným...
 
Druhý dokument je "Odborné posúdenie" od firmy Unicer s.r.o., ktorá z poverenia fy John Garfield (JG Stores s.r.o.) vykonáva záručné opravy a píše Odborné posúdenia k odmietnutým reklamáciám. Podľa zákona totiž žiadna reklamácia v prvom roku po kúpe výrobku nemôže byť odmietnutá bez podobného papiera.

Pritom fy Unicer s.r.o. sídli v Spišskej Novej Vsi na rovnakej adrese ako John Garfield (JG Stores s.r.o.) a okrem opravy obuvi má zapísané aj činnosti ako nákladná doprava, stavebné práce, služby rýchleho občerstvenia či organizovanie spoločenských podujatí... 

 

Tretí dokument je posudok znalca z odvetvia Obuv. Dáva v plnej miere za pravdu žalobcovi, má však vadu - chýba v ňom doložka o tom, že znalec si je vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku. Takúto doložku predpisuje Civilný právny poriadok ako podmienku, aby mohol byť súkromný znalecký posudok posudzovaný ako keby išlo o posudok znalca ustanoveného súdom.

Kvôli tejto vade bol predložený znalecký posudok považovaný len za jeden z listinných dôkazov. Je asi otázkou na p. sudkyňu Mgr. Líviu Gombárovú, prečo nebol znalec požiadaný o dodanie chýbajúcej doložky, alebo prečo si súd neobstaral revízny znalecký posudok, prípadne prečo vôbec zobrala do úvahy "Odborné posúdenie" fy Unicer s.r.o. Nám ako laikom sa zdá, že "Odborné posúdenie" malo a mohlo byť použité v reklamačnom konaní ale nie pred súdom - súd mal preukázať pravdivosť  jeho obsahu miesto toho aby tvrdenia v ňom uvádzané považoval za bernú mincu. Sú pochybnosti, či fy Unicer mohla byť považovaná za nestrannú autoritu poskytujúcu relevantné stanoviská. Nie je zapísaná v zozname súdnych znalcov, zato zdieľa so žalovaným rovnakú adresu...

Prípady prejednávané za hrubými múrmi Okresného súdu v Nových Zámkoch môžu byť niekedy veľmi poučné a určite si zaslúžia väčšiu publicitu, než nulovú, ktorej sa im dostáva doteraz...

Použité foto je ilustračné.
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
18:20:55 Ešte raz o hrdom Novozámčanovi, ktorý sa súdil o svoje topánky... [2023-07-25; 1,247 x]
18:20:54 A ako to vidí p. Polerecká, že chce teraz pomáhať kraju spolu s tými, ktorých doteraz tak vehementne... [2017-10-27; 3,409 x]
18:20:48 Mesto skúša na obyvateľov Gogoľovej ulice ďalší fígeľ [2022-06-02; 2,140 x]
18:19:33 Galéria umenia pozýva na výstavu Ernest Zmeták – Talianske cesty [2024-07-03; 412 x]
18:16:41 Demokracia je aj o hľadaní kompromisov. Kompromisov s kým? [2023-12-03; 1,318 x]
18:14:30 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 20,047 x]
18:14:14 A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig (2014) / Lexikón Maďar... [2014-11-28; 12,174 x]
18:12:54 Cena útechy pre bývalého viceprimátora - N. Kádek je od 1. januára konateľom mestskej firmy Bytkomfo... [2023-06-06; 1,850 x]
18:12:22 A Nobilitas Carpathiae sikeres bemutatkozása az érsekújvári kolbászkészítő versenyen / Úspešná premi... [2011-11-09; 3,069 x]
18:11:54 Čo Vám vaši krajskí poslanci zabudli povedať: do konca septembra sa môžete uchádzať o dotácie NSK... [2020-08-07; 1,849 x]
18:11:03 Koncert moskovskej skupiny Nogu Svelo v Bratislave 28. mája 2024 [2024-05-25; 388 x]
18:10:42 Keď sa plnia sny... Mgr. Učeň konečne riaditeľom úradu práce [2024-01-06; 4,192 x]
18:10:40 Helytörténeti kiadványok az érsekújvári járás településeiről / Miestopisné publikácie o obciach novo... [2013-04-26; 7,556 x]
18:09:32 Test Borbélyom [2024-02-07; 1,045 x]
18:07:21 Mapa sociálnych inovátorov [2023-08-20; 1,843 x]
18:06:59 Žaloba na Watson.sk za článok Anatómia jedného podvodu 1 [2023-01-10; 1,832 x]
18:06:33 Prehľad prijímateľov 2% za rok 2022 [2023-12-07; 1,137 x]
18:04:30 Spomienky Michala Reimana o Polym Reimanovi [2014-04-07; 3,919 x]
18:04:01 Címlap lány: a párkányi Janszó Orsolya operaénekesnő [2023-08-13; 847 x]
18:03:08 Kto tu nemá kamaráta ten nemá šancu... Zastupiteľstvo opäť rokovalo o dotáciách, tentokrát s prekvap... [2018-06-28; 3,616 x]
18:01:51 ÉRSEKÚJVÁR Készülj fel... 2023. nov. 17-én jön a NAGY MAGYAR RETRO PARTY! [2023-10-16; 1,657 x]
18:01:25 Kauza mestskej skládky: Na predbežnom prejednaní sporu k uzavretiu zmieru medzi stranami nedošlo [2023-04-11; 1,082 x]
17:59:55 Komu sa máli plat primátora?! - alebo ako to vidím ja... [2016-01-22; 4,268 x]
17:59:32 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu V. Konzerváreň Nové Zámk... [2014-01-22; 6,259 x]
17:59:27 Zákazníkom Jednoty, ktorí si nevyberú úspory z vernostných kariet do 30.06.2024, tieto prepadnú... [2024-06-29; 657 x]
17:59:03 Výzva poslancom mestského zastupiteľstva, alebo ako to vidím ja... [2015-06-23; 4,417 x]
17:58:57 Podpísal primátor zmluvu na 800 tis. Eur bez verejného obstarávania a bez súhlasu zastupiteľstva?... [2019-09-24; 4,053 x]
17:58:28 Krátka správa zo zasadnutia zastupiteľstva... [2020-12-17; 2,022 x]
17:57:59 Beszámoló: A Mosoni Esperesi Kerület híveinek és papjainak zarándoklata Győrött [2023-08-24; 856 x]
17:57:35 Povolebný guláš? ... alebo ako to vidím ja... [2016-03-08; 2,808 x]
17:57:29 Toto je už dno, alebo sa dá klesnúť aj hlbšie? [2023-09-09; 1,397 x]
17:57:08 Bizarné stavby regiónu - Hotel Gbelce [2018-04-07; 26,534 x]
17:57:03 Kandidáti z Nových Zámkov v predčasných parlamentných voľbách 2023 (aktualizované) [2023-09-03; 2,122 x]
17:56:03 Őrizzük és adjuk tovább emlékeinket [2015-08-24; 2,819 x]
17:55:33 Spoznajte históriu a súčasnosť Nových Zámkov prostredníctvom jedinečnej mapy [2024-03-29; 642 x]
17:53:49 Mesto má ďalší prehratý spor. Kauza pokazenej dražby Holotovho domu z r. 2008 skončila katastrofou p... [2022-05-23; 2,015 x]
17:48:32 Nagyboldogasszony, avagy a Szűzanya mennybevételének ünnepe az őrvidéki Boldogasszonyban [2023-08-21; 888 x]
17:48:02 Meghívó - Mega mulatós parádé Érsekújvár [2023-08-27; 889 x]
17:47:56 Na zastupiteľstve sa našiel kľúč. Má číslo 13... [2018-12-12; 3,756 x]
17:45:54 Könyvismertető: Az üzenet a szívben él - könyv az egykori vereknyei plébániaalapító, Drška Augustín ... [2023-10-13; 784 x]
17:43:34 Gratulálunk Prohászka Marcell 100. születésnapjához [2024-06-03; 453 x]
17:42:25 Migračná kríza v Nových Zámkoch kulminuje... [2023-08-27; 1,939 x]
17:41:54 Kniha týždňa: Martin Odkladal, Dych vyrážajúce svedectvo (Könyvklub 2019) [2023-09-10; 1,052 x]
17:38:19 Po výrube stromov v areáli i mimo areálu starej nemocnice zostala holá pláň... [2019-02-24; 2,820 x]
17:33:47 Ako byť aktívnym občanom (diskusia v Nových Zámkoch) [2024-03-29; 674 x]
17:32:06 Historické názvy novozámockých ulíc / Történelmi utcanevek Érsekújvárban [2012-11-27; 11,505 x]
17:31:55 Az Egy Csésze Kávé mai vendége Ludovic Maquet, Makki Lajos, Jan Mesensky [2023-01-22; 3,407 x]
17:31:23 Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetsége elnökének pozsonyi előadása - beszámoló [2023-04-18; 1,143 x]
17:31:19 Realitný biznis pána primátora... [2024-06-25; 772 x]
17:31:17 Egy csésze kávé: Kadarkai Endrével, a Felvidékről indult TV-riporterrel [2014-08-18; 21,498 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x