Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-07-25   1,061  
0
V apríli sme sa v cykle Novozámocké príbehy venovali kauze z r. 2017 o súdnom spore, v ktorom hrdý občan nášho mesta žaloval výrobcu obuvi kvôli svojim topánkam za 20 Eur. Súd prehral a zaviazali ho zaplatiť súdne trovy v rádovo tisícoch Eur.  Pritom začalo to kvôli banálnej odlepenej podošve po 2-ch týždňoch nosenia topánok. Obuv reklamoval, reklamáciu mu uznali a keď sa chyba po niekoľkých týždňoch zopakovala, výrobcu prešla trpezlivosť a ďalšiu  reklamáciu odmietol uznať. V dnešnom pokračovaní uverejňujeme tri zaujímavé dokumenty k prípadu, ktoré sa k nám dostali po publikácii prvého článku.  


Prvý dokument je odpoveď z obchodnej inšpekcie. Veľmi citlivo a vyvážene formulovaný list, akých sa v uvedenej inštitúcii zrejme urodia stovky. Prešetrovať môžu výlučne formálny postup pri vybavení reklamácie a či je v poriadku, ak sa z topánok opakovane odlepí podošva, to nemôžu vedieť. Na záver ešte obvyklá obvyklá koncovka v štýle "ukáž na niekoho iného".

O necelé tri mesiace po napísaní odpovede 2.3.2017 ale Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá môže skúmať iba formálne procedúry, z nejakého dôvodu vykonala fyzickú kontrolu v predajni John Garfield v Nových Zámkoch aby spísala inšpekčný záznam o tom, že podošvy sa odlepili v zmysle zákona - t.j. reklamácie žalobcu z 5.9.2016, 14.11.2016 a 11.2.2017 boli vybavené OK. A asi neprekvapí, že  tento inšpekčný záznam sa neskôr objavil na súde ako dôkaz predkladaný žalovaným...
 
Druhý dokument je "Odborné posúdenie" od firmy Unicer s.r.o., ktorá z poverenia fy John Garfield (JG Stores s.r.o.) vykonáva záručné opravy a píše Odborné posúdenia k odmietnutým reklamáciám. Podľa zákona totiž žiadna reklamácia v prvom roku po kúpe výrobku nemôže byť odmietnutá bez podobného papiera.

Pritom fy Unicer s.r.o. sídli v Spišskej Novej Vsi na rovnakej adrese ako John Garfield (JG Stores s.r.o.) a okrem opravy obuvi má zapísané aj činnosti ako nákladná doprava, stavebné práce, služby rýchleho občerstvenia či organizovanie spoločenských podujatí... 

 

Tretí dokument je posudok znalca z odvetvia Obuv. Dáva v plnej miere za pravdu žalobcovi, má však vadu - chýba v ňom doložka o tom, že znalec si je vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku. Takúto doložku predpisuje Civilný právny poriadok ako podmienku, aby mohol byť súkromný znalecký posudok posudzovaný ako keby išlo o posudok znalca ustanoveného súdom.

Kvôli tejto vade bol predložený znalecký posudok považovaný len za jeden z listinných dôkazov. Je asi otázkou na p. sudkyňu Mgr. Líviu Gombárovú, prečo nebol znalec požiadaný o dodanie chýbajúcej doložky, alebo prečo si súd neobstaral revízny znalecký posudok, prípadne prečo vôbec zobrala do úvahy "Odborné posúdenie" fy Unicer s.r.o. Nám ako laikom sa zdá, že "Odborné posúdenie" malo a mohlo byť použité v reklamačnom konaní ale nie pred súdom - súd mal preukázať pravdivosť  jeho obsahu miesto toho aby tvrdenia v ňom uvádzané považoval za bernú mincu. Sú pochybnosti, či fy Unicer mohla byť považovaná za nestrannú autoritu poskytujúcu relevantné stanoviská. Nie je zapísaná v zozname súdnych znalcov, zato zdieľa so žalovaným rovnakú adresu...

Prípady prejednávané za hrubými múrmi Okresného súdu v Nových Zámkoch môžu byť niekedy veľmi poučné a určite si zaslúžia väčšiu publicitu, než nulovú, ktorej sa im dostáva doteraz...

Použité foto je ilustračné.
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
10:17:19 Ešte raz o hrdom Novozámčanovi, ktorý sa súdil o svoje topánky... [2023-07-25; 1,061 x]
10:17:05 Po stopách kauzy podpáleného auta seredského novinára z roku 2016 [2024-02-28; 119 x]
10:16:34 História populačného alarmizmu [2023-11-26; 698 x]
10:15:48 Ako skončila moja snaha učiť sa po maďarsky. O knihe, z ktorej sa ešte nikto po maďarsky nenaučil.... [2010-09-02; 21,573 x]
10:14:59 Na štvrtok zvolané štvrté protestné zhromaždenie [2024-02-07; 419 x]
10:14:14 Ako by sa to robiť nemalo - obnova povrchov mestských komunikácií [2022-07-10; 1,545 x]
10:13:27 Článok o zrušených odborných komisiách v DenníkuN/Napunk [2024-02-02; 557 x]
10:12:42 Demokracia je aj o hľadaní kompromisov. Kompromisov s kým? [2023-12-03; 1,173 x]
10:12:14 Zatrpknutí bojovníci. Prípad Juraja Draxlera [2022-04-27; 2,774 x]
10:09:40 Digitalizované periodiká z obdobia 1914-1918 na portáli Slovenskej národnej knižnice [2021-04-12; 2,693 x]
10:08:51 Ján Samuel-Szabó - Novozámčan v kresle ministra kirgizskej a neskôr maďarskej vlády / Samuel-Sza... [2011-02-06; 2,999 x]
10:08:03 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 15,585 x]
10:08:01 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 18,544 x]
10:07:10 A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona Csehszlovákia megalakulásától napjainkig (2014) / Lexikón Maďar... [2014-11-28; 11,554 x]
10:06:18 Zatrpknutí bojovníci: Petr Cibulka [2024-01-15; 398 x]
10:05:22 Cena útechy pre bývalého viceprimátora - N. Kádek je od 1. januára konateľom mestskej firmy Bytkomfo... [2023-06-06; 1,711 x]
10:04:09 Príbeh Európskej charty menšinových a regionálnych jazykov [2024-01-30; 247 x]
10:02:56 Anonymný ochranca zvierat sa pustil do antikampane proti O. Kleinovi [2024-01-02; 739 x]
10:02:11 Čo Vám vaši krajskí poslanci zabudli povedať: do konca septembra sa môžete uchádzať o dotácie NSK... [2020-08-07; 1,810 x]
10:00:58 Bizarné stavby regiónu - Hotel Gbelce [2018-04-07; 25,026 x]
10:00:37 Cimlaplány: Vigmann Bernadett, a Miss Universe Hungary 2016-os szépségverseny résztvevője [2023-07-03; 1,339 x]
10:00:01 Katarína Vadkertyová: Poľnohospodárstvo na Slovensku v rokoch 1900-1914 (1975) / Vadkerty Katalin: ... [2013-08-24; 4,411 x]
09:57:58 Dusno v mestskej sociálnej ubytovni a nocľahárni na Považskej ulici [2024-01-23; 571 x]
09:57:26 Juraj Smatana: Moje najmilšie civilizačné kolapsy (2011) [2024-02-28; 71 x]
09:56:56 Test Borbélyom [2024-02-07; 730 x]
09:56:04 Ako primátor Klein hospodári s mestskou pôdou. Diel prvý [2022-01-20; 1,917 x]
09:55:50 Címlaplány - Szeredy (Sztredová) Krisztina énekművész, szoprán operaénekes [2022-10-14; 2,224 x]
09:54:47 Komáromi mérföldkövek 2023 helytörténeti konferencia [2023-04-30; 820 x]
09:52:52 Dostihový deň v Šuranoch [2016-04-10; 7,287 x]
09:49:23 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu VI. Mliekospol a.s. (Mil... [2015-02-04; 8,292 x]
09:47:27 Trefa do čierneho. Progresívne Slovensko natočilo volebné video s L. Borbélyom [2023-09-17; 1,814 x]
09:45:28 6. Novozámocká súťaž vo výrobe klobás 6.11.2010 / 6. Érsekújvári kolbászfesztivál [2010-10-27; 2,390 x]
09:45:00 Nová vlna Covidu aj v Nových Zámkoch [2023-11-28; 810 x]
09:39:12 Őrizzük és adjuk tovább emlékeinket [2015-08-24; 2,756 x]
09:37:30 Analýza nákupov novozámockej samosprávy v roku 2023 [2024-01-03; 936 x]
09:36:55 Zoznam občanov pochovaných na náklady mesta od roku 2015 [2024-02-11; 767 x]
09:35:40 Majetkové priznania poslancov NSK za rok 2022 [2024-01-24; 527 x]
09:35:03 Aktuálny vývoj v oblasti trafík (aktualizované) [2024-02-08; 700 x]
09:34:25 A 300 éves Ziliziek Pereden találkoztak [2017-11-09; 2,685 x]
09:31:06 Egy Csésze Kávé MuDr. Zámola Ferenc testépítővel [2015-08-14; 5,123 x]
09:25:38 Najdlhšia klobáska rastie v najzanedbanejšom meste / A legelhanyagoltabb városban terem a leghosszab... [2011-10-18; 2,921 x]
09:23:23 Négy várostrom a török korból - Érsekújvár, 1685 [2023-11-28; 623 x]
09:21:54 Nyitravármegye nemes családai / Šľachtické rody Nitrianskej stolice [2011-02-19; 40,433 x]
09:20:58 Zrkadlenie. Výstava grafických prác Angeliky Holomáňovej v Dome Matice slovenskej otvorená do 7. feb... [2014-01-23; 2,673 x]
09:18:39 Protižiovské násilnosti v Nových Zámkoch dňa 4. augusta 1946. Článok Pavla Makynu v poslednom čísle ... [2018-07-02; 2,342 x]
09:16:59 Monitoring vplyvu skládky na podzemné vody Nové Zámky. Technická správa. Geodyn s.r.o. Bratislava 20... [2024-01-17; 416 x]
09:14:16 Keď sa plnia sny... Mgr. Učeň konečne riaditeľom úradu práce [2024-01-06; 3,701 x]
09:12:27 Firma zahalená rúškom tajomstva: COOP Jednota Nové Zámky, SD [2018-01-15; 6,350 x]
09:12:15 Dnes na námestí v Nových Zámkoch už viac ako 150 ľudí [2024-01-25; 1,197 x]
09:11:29 4. protestný míting v NZ v znamení triezveho civilného dialógu... [2024-02-09; 462 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x