Úvod / Nyitóoldal
   
 
Zilizi Kristóf  23-08-21   870  
0
Augusztus 15-én, Szűz Mária mennybevételének Felvidéken parancsolt egyházi ünnepén megtartották immár hagyományosan Boldogasszony ünnepét az ausztriai Boldogasszonyban. Boldogasszony kisvárosa az Őrvidéken, egykor a történelmi Magyar Királysághoz tartozó Burgenlandban terül el, Pozsonytól 45, Mosonmagyaróvártól 30 km-re.  
Idén keddre esett Magyarok Nagyasszonya ünnepe. Ebből az alkalomból a kilencvenes évek elején megkezdett hagyományt folytatva délután egy órai kezdettel tartották meg többszáz zarándok részvételével az ünnepi búcsúi misét a ferences barokk bazilikában. 
 
A szentmise főcelebránsa Santak Tomiszlav muravidéki, vagyis Szlovénia magyarok által lakott katolikusainak magyar ajkú lelkipásztora volt. Korábban többek közt Lendván is szolgált, jelenleg Dobronokon működik a lelkiatya. 
 
 
 
 
 
 
 
Az ünnepi bevonulás elején a ministránsok, a Szent György-lovagok, a népviseletbe öltözött fertőszéplaki hívek vonultak a keresztaljjal, őket követte a papság. A szentmise elején a helybéli ferences kolostor vezetője köszöntötte az anyaországból, a Felvidékről, Ausztriából ide zarándokolt magyar híveket német nyelven. Őt fordította magyarra Eőri Teréz egykori, néhány éve megboldogult fertőszéplaki szervező hölgy lánya. 
Továbbá a tízes osztrák zarándokok miséjén résztvevő főcelebráns és ünnepi szónok, Kismartoni egyházmegyei megyéspüspök, Zsifkovics Egyed is megvárta a magyar zarándokok miséjét, s anyanyelvükön köszöntötte a híveket. Köszönjük a Szűzanyának, hogy együtt itt lehetünk a bazilikában, imádkozzunk hozzá együtt, s kérjük a közbenjárását értünk, nemzetünkért, hazánkért - hangzottak Egyed püspök köszöntő mondatai. 

Az olvasmányok felolvasásában a rendszeres gyalogos fertőszéplaki (kb.30 km) zarándokok egyike, Bendegúz ministráns és a szent György-lovagrend Mosonmagyaróvári Nagypriorátusa képviselői vettek részt, ahogy a hívek könyörgésének felolvasásában is egyben. 

Tomiszlav plébános szentbeszédében az olvasmányhoz tért vissza. Elhangzott benne, hogy Mária öltözete a nap volt, fején tizenkét csillaggal. Ebben a képben benne van, hogy Mária minden szépségét, ékességét Istentől kapta. Ő világít meg és éltet mindent. Legszentebb volt a teremtmények között a kegyelemmel teljes Jézus anyja, Szűz Mária. Nincsen nála szentebb, szebb és ragyogóbb. Egészen Istenbe öltözött. Torzítás nélkül tükrözi Isten képét, lábával tiportja a holdat. 

A Szűzanya tovább árasztja Krisztus lényét, ránk is árasztja a kegyelmeket, melyeket szent fia szerzett. Nekünk is hasonló módon kell öltözködnünk, ahogy szent Pál apostol írja: öltsétek magatokra a régi embert. Ebben segít minket Égi Édesanyánk, akit Jézus a kereszten édesnyának nevez. Az ő pártfogása alatt mi is eljuthatunk az égi dicsőségbe. 

Nála magasabbra nem emeltetett senki; erre emlékeztet az örvendetes rózsafüzér ötödik tizede: akit Téged, szent Szűz, a mennyben megkoronázott. Mária a mennyország királynője, aminek Isten a királya. Amennyivel nagyobb kegyelmeket kapott Mária a többi szentnél, annyival nagyobb a dicsősége is a többi szent felett, ahogyan vélekedett róla szent Bernát. 

Nagyboldogasszony napján őt dicsőíti ég és föld, s ebben valóra válik az Evangéliumban hallott jövendölése: mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék. 

Isten nekünk is örök koronát szánt, ha kisebbet is, mint a Szűzanyának. Akarja, hogy mi is fia országába jussunk, s minket is megjutalmazzon. De azt az égi koronát ki kell érdemelni Istennek tetsző élettel. 
Kösd életed szekerét és iparkodj. Mária igent mondott az Atya akaratának. Anyai tekintetét Jézusra emelte, ő lett élete csillaga. Minél inkább közeledett élete estéje, annál inkább ragyogott előtte ez a csillag. Mária mennybevételének ünnepén érdemes elgondolkozni azon, miért tett Isten kivételt vele, miért akadályozta meg teste visszatérését a földre, miért ajándékozta meg a feltámadás dicsőségével. A válasz kézenfekvő: ha meggondoljuk, a földi életben senki sem állt oly közel Istenhez, mint Mária. Kilenc hónapig méhében hordozta Jézust. Elsőként ölelte magához a betlehemi éjszakában. Ölébe mentette a gyilkos Heródes király elől. Názáretben hosszú évekig szolgálta anyai szeretettel. Nagypénteken a keresztfa alatt látjuk, ahogy Mária együtt szenved szent fiával. Ahogy fiáét, úgy az ő szívét is tőr járja át. 

Elsőként áll sírja mellett, igent mondva fájdalmas anyaságára. Ő az, aki nem veszti el hitét, s a feltámadás reményében várja húsvét hajnalát. Mindezek tudatában nem csodálkozhatunk, ha elsőként részesül a feltámadás dicsőségében. A feltámadás hite egyidős a kereszténységgel. Nélküle hiábavaló lenne keresztény hitünk, emberi mivoltunk torzó maradna. 

Mária fogja kezünket, irányítja sokszor bizonytalan léptünket anyai szeretetével. Velünk és értünk imádkozza Szűzanyánk, ahogy a Hiszekegyben: hiszek a holtak feltámadásában, amikor ajkunk nem nyílik szólásra, s amikor kezünk nem mozdul. Imádkozzon értünk halálunk óráján is. 

Hinni a feltámadásban azt jelenteni, hogy jót feltételezni, nem félni senkitől, gondolni arra, hogy Isten a Te szerető atyád, Jézus a testvéred, Mária pedig mennyei édesanyád. 

A mai keresztény élet kulcskérdése a szilárd katolikus hívői magatartás. Ma ehhez segítséggel szolgálnak a keresztény irodalom, kultúra, művészet, tudomány eredményei. Ma már sehol nincs keresztény társadalom. A számítógépek végtelen hálózata, a jobb kereseti lehetőségek, és sok minden ehhez hasonló a félrevezető dolgok. Keressük meg hitünk megtartásához azokat az utakat, amelyek megfelelnek a mi helyes, Isten által kijelölt irányunknak. A legfontosabb, hogy mi keresztények tekintsük szívügyünknek a hitünk elmélyülését.

Ebben segítsen a mai ünneplésünk Boldogasszonyban.

Zarándokutakról búcsúfiát szokás hazavinni: három dolgot vigyünk hát haza otthonainkba: az égő hit pálmáját, az imádság olajos mécsesét, s a szeretet lángoló tüzét. Halhatatlan lelkünket kell oltalmazni minden bűntől és szennytől. 

A költőt idézte végezetül Tomiszlav ünnepi szónok atya:
"Dél van, a templom nyitva áll, belépek, Jézus Anyja, nem azért jöttem, hogy kérjek, nincs miért könyörögjek, vagy amit felajánljak Neked. Csak azért jöttem, Szűzanyám, hogy nézzelek, semmit se szóljak, arcom melegén hagyjam, hogy énekeljen szívem a maga nyelvén."
Boldogságos Szűzanya, örömünk oka, Magyarok Nagyasszonya és pártfogója, szent fiad adjon nekünk reménységet, erősséget, felekezeti és nyelvi határokon túlra is kiáradó testvéri szeretetet, hogy tudjunk emelt fővel, nyittot szívvel katolikusok lenni - zárta homíláját Tomiszlav főcelebráns és ünnepi szónok. 

Az ünnepi szentmise keretében záró ünnepi áldás előtt a hívekhez szólt Molnár Pál, korábbi rádiós riporter, műsorvezető, éveken át a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorának felelős szerkesztője. Kereken tíz esztendeje, hogy a bécsi Stephansdomban tartottak Balassi-misét, s többszáz magyar hívő jelenléte mellett megszentelték az irodalmi díjként szolgáló két szablyát, a két Balassi Bálint-emlékkardot. Az erről elnevezett emlékplakettet évente egy anyaországi, s egy európai magyar művész, alkotó, kiváló személyiség kapja. Néhány évvel később Kismartonban, az ottani ferences templomban került sor ugyanilyen kardszentelő misére. Vagyis a harmadik Kárpát-medencei volt az őrvidéki, Boldogasszonyban történt kardszenetelés.
A szentmise áldozati liturgiájában részt vettek a szombathelyi ferences és szaleziánus templom ministránsai nyolcan. 
 
Koncelebráltak P. Reisz Pál atya korábbi sümegi ferences kolostorbeli házfőnök, előtte szombathelyi, jelenlegi pesti ferenceseknél működő állandó boldogasszonyi zarándok, gyóntató; Tömördy Viktor jelenlegi sümegi ferences házfőnök; Tokár János ferences szerzetes Szombathelyről; Németh László bátyi és Milus Ferenc ácsi plébánosok.

Az ünnepi mise a sorrendben a pápai, a magyar, a székely és az ősi magyar himnuszokkal: Boldogasszony, Anyánk ért véget fél három óra táján. 

Többtucatnyian érkeztek idén is kerékpáros zarándokok ápolva a korábbi évek hagyomanyát, a közelebbi és távolabbi egyházközségekből egyaránt. A teljesség igénye nélkül mások mellett Mihócza László zarándoklatszervező vezetésével egy tucatnyian az ötven kilométerre fekvő Sopronkövesdről, de a harminc kilométer távolságra lévő Bezenyéről is hatan, lélekben és nemcsak lélekben fiatal buzgó zarándokok. 
 
Köszönettel közlésre ajánlva, Zilizi Kristóf 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
12:59:33 Nagyboldogasszony, avagy a Szűzanya mennybevételének ünnepe az őrvidéki Boldogasszonyban [2023-08-21; 870 x]
12:58:52 Mélyinterjú Sidó Zoltánnal 2003-ból [2013-07-06; 4,234 x]
12:58:18 Kniha týždňa: Ružena Jamrichová, Z rodinnej kroniky (2002) [2013-09-27; 6,494 x]
12:57:42 O riaditeľke okresnej knižnice bude krajská samospráva hlasovať 19. októbra [2020-10-14; 1,771 x]
12:56:15 Čoho sa bojím a koho nenávidím. Manifest Alexeja Navaľného [2023-08-17; 859 x]
12:56:05 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sisi, alias Zombori Szimonetta ételszobrász [2023-04-09; 997 x]
12:56:04 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,849 x]
12:55:37 Do zastupiteľstva kandiduje aj predseda Novozámockého bytového družstva [2022-09-24; 1,299 x]
12:54:51 A Medvetánc folyóirat története (1981-1990) [2020-09-12; 1,425 x]
12:53:26 Cena útechy pre bývalého viceprimátora - N. Kádek je od 1. januára konateľom mestskej firmy Bytkomfo... [2023-06-06; 1,810 x]
12:52:22 V koho mene a v koho záujme šíri bludy nový konateľ Brantnera NZ? [2015-02-20; 6,068 x]
12:52:15 Címlap lány: a párkányi Janszó Orsolya operaénekesnő [2023-08-13; 794 x]
12:51:14 Začne rekonštrukcia hororového domu na Hradnej ulici [2024-05-25; 1,140 x]
12:50:44 Noví susedia primátorovej tety darovali mestu respirátory [2021-02-13; 1,785 x]
12:49:41 Nezadržateľne rastie obludná stavba, ktorú nikto nechcel [2010-09-06; 8,149 x]
12:49:35 Majetkové priznania prokurátorov Okresnej pokuratúry v Nových Zámkoch [2021-03-14; 2,955 x]
12:47:14 Szlovákiai magyar adattár 1993-ból / Databáza maďarských inštitúcií na Slovensku z r. 1993 [2013-07-02; 3,922 x]
12:47:07 Tardoskeddi citerások [2010-10-02; 3,362 x]
12:46:26 Odvolací orgán definitívne zastavil priestupkové konanie voči štatutárom mestských podnikov vo veci ... [2013-09-07; 7,974 x]
12:45:53 A hét könyve: Max Gunther, Hogyan legyél szerencsés? (Bagolyvár Bp. 2016) [2022-10-31; 928 x]
12:45:47 Matovičova intuícia, alebo dostane nás trnavský samorast z dejinnej pasce? [2021-03-09; 2,348 x]
12:45:34 Primátor Štúrova Ján Oravec bude mať vyzývateľa v osobe Dušana Csekesa [2010-09-04; 4,730 x]
12:42:45 Bývalý novozámocký prednosta Peter Ágh neuspel na Najvyššom súde [2022-04-20; 1,952 x]
12:41:53 Kniha týždňa: Výbor na ochranu nespravodlivě stíhaných 1978-1989. Ed. Jaroslav Pažout a kol. (Academ... [2022-04-18; 1,123 x]
12:41:35 Kauza Turá. O čom bol výbušný príspevok nahnevaného účastníka stretnutia s I. Matovičom? [2023-05-03; 1,039 x]
12:40:20 Két karácsonyi könyvajánló [2013-12-14; 2,736 x]
12:39:50 Vyjadrenie p. Juraja Martinku, konateľa Limestone SK s.r.o. a Limestonereal s.r.o. k článku Anatómia... [2022-10-13; 1,480 x]
12:39:35 Ako skončila moja snaha učiť sa po maďarsky. O knihe, z ktorej sa ešte nikto po maďarsky nenaučil.... [2010-09-02; 21,772 x]
12:39:18 Holocaust v regionálnych dokumentoch [2015-01-29; 7,755 x]
12:39:11 Словакия. Нове Замки / Fotoreportáž ruského turistu o Nových Zámkoch / Egy orosz turista képes beszá... [2013-08-23; 3,240 x]
12:39:05 Egy csésze kávé: Így láttuk a Foci VB-t... [2014-07-14; 3,618 x]
12:38:57 Vianočný výpredaj mestských nehnuteľností na Hlavnom námestí... / A Fő-téri városi ingatlanok karács... [2013-12-26; 3,466 x]
12:38:48 Újra fogadja az olvasókat a Kaláka magánkönyvtár/ Súkromná knižnica Kaláka opäť otvorená... [2012-01-20; 2,973 x]
12:37:16 V Nových Zámkoch práve začal skutočný zápas proti hazardu [2023-03-26; 1,643 x]
12:37:03 Na krídlach motýľa [2014-10-22; 3,199 x]
12:36:50 Fatimai októberi, körmenettel egybekötött imaest a csallóközi búcsújáró helyen, Dercsikán [2023-10-16; 980 x]
12:36:37 Egy csésze kávé Pintér Gyulával, az egykori érsekújvári Radio Star alapítójával [2015-10-07; 2,663 x]
12:35:26 Kniha týždňa: Matt Ridley, Jak fungují inovace (Dokořán Praha 2022) [2023-04-11; 795 x]
12:34:50 Peripetie jednej Infožiadosti - prípadová štúdia Veličná [2023-10-15; 929 x]
12:34:33 V čestnej súťaži na hlavného kontrolóra uspel najlepší kandidát. Budúci zať p. poslankyne M.?... [2022-07-01; 2,618 x]
12:34:33 62 dní do konania komunálnych volieb a 100 dobrých dôvodov prečo nevoliť O. Kleina... [2022-07-10; 8,504 x]
12:34:33 Primátorovmu krúžku sa zatiaľ nepodarilo vyriešiť dilemu ako zvoliť kontrolóra ktorý ich nepošle pre... [2022-06-22; 1,452 x]
12:33:17 Prejav Alberta Apponyiho k americkému obecenstvu z r. 1929 [2023-09-15; 1,023 x]
12:32:00 Az "Érsekújvári Magyarok" kiléptek anonimitásukból [2014-02-15; 3,247 x]
12:31:35 Kto sa bojí Jánosa Esterházyho? / Ki fél Esterházy Jánostól? [2011-03-16; 9,020 x]
12:31:09 Viac ako rozkradnutý inventár mestského úradu začína verejnosť zaujímať tunelovanie mestských podnik... [2014-12-21; 9,525 x]
12:30:42 Novocentrum nebude informovať o svojom hospodárení [2012-02-16; 3,628 x]
12:30:13 Toto je už dno, alebo sa dá klesnúť aj hlbšie? [2023-09-09; 1,328 x]
12:29:45 Érsekújvári szereplője is van a Rally Dakarnak / Rally Dakar má aj novozámockého účastníka [2015-01-04; 2,395 x]
12:28:50 Egy csésze kávé: Főúri esküvő a Duna mindkét partján [2014-06-17; 7,048 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x