Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-08-30   1,615  
0
Anonymný používateľ "Máme radi NZ" a o hodinu neskôr i samotný primátor uverejnili Stanovisko prednostu Okresného úradu NZ (v primátorovej verzii Spoločné vyhlásenie primátora NZ a prednostu Okresného úradu) o rokovaní krízového štábu. Dva texty sa líšia aj v tom, kto stretnutie zvolal: podľa prvej verzie bolo zvolané na požiadanie Okresného riaditeľstva PZ, podľa Kleinovej verzie bolo zvolané na podnet štátnych zložiek a mesta Nové Zámky. Prvá tretina tohoto podivného textu prerozpráva prezenčku.V druhej tretine krízový štáb konštatuje že nemá schopnosť a možnosť reagovať na tisíce odborníkov na nelegálnu migráciu, ktorí sa zjavili od večera do rána. Nuž čo sa týka tisícov odborníkov od večera do rána, o tých nevieme nič (náš článok napríklad vyšiel 10. júna), zato vieme o jednej statočnej žene ktorá začala utečencom pomáhať a v rovnakom čase klopať na dvere všetkých úradov a naliehavo žiadať zvolanie krízového štábu. Možno práve preto sa p. primátor nevie zhodnúť sám so sebou, na koho podnet vlastne rokovali...  

Potom správa pripúšťa, že niekto urobil chybu keď sa tri mesiace pred problémom schovával: Áno môžme sa baviť, či opatrenia sú včasné, nakoľko dostatočné a efektívne.  Potom nasleduje pomenovanie problému: Problémom je, že situáciu nelegálnej migrácie ako celoeurópskeho problému nevyriešil ani tento krízový štáb.  O. Klein si teda vskutku myslí že niekto od neho chce, aby vyriešil celoeurópsky problém nelegálnej migrácie. Ako veľmi sa len mýli!

Potom nasleduje informácia o tom, ako inteligentne sa účastníci radili a k čomu dospeli: po štvrhodinovom ťažkom rokovaní, ktorý sa už nezaobišiel bez kriku a napnutých nervov našli východisko:  migračný tlak sa presmeruje z centra mesta na jeho periférium - teda miesto vyriešenia problému ho presunú na perifériu mesta na komárňanskú výpadovku k hasičom. To je veľmi vhodné miesto lebo smrad odtiaľ v centre mesta prakticky necítiť. Osvedčilo sa už pri kauze neprecleného textilu, keď tam parkovali dlhé dvojrady poľských kamiónov s čínskym textilom o vodičov ktorých sa mesto postaralo navlas rovnako ako teraz o sýrskych utečencov...

A na záver vyhlásenia sa opäť ozvalo zlé svedomie kvôli trojmesačnému schovávaniu sa pred problémom: Prosím verejnosť o trpezlivosť, ktorá chápem, už nie je na mieste. Všetci si to plne uvedomujeme.... Na záver si plne uvedomujeme, že sa staneme predmetom kritiky a aj hejtovania, ale za seba môžem povedať, že dnes určite neoprávnene...

Asi toľko teda stručné zhrnutie priebehu krízového štábu, ktorý vcelku dobre zrkadlí ako kompetentní nerozumejú tomu, čo sa od nich očakáva a čo za problém vlastne riešia.

Lebo je úplne jedno kde bude úradovať cudzinecká polícia a či sa v núdzi ocitli bezdomovci, poľskí kamionisti, alebo sýrski utečenci. Chceme aby naše mesto na čele s primátorom v podobnej situácii promptne reagovali, postavili stan (raz už všetky vhodné budovy predali alebo nechali schátrať) a zabezpečili aby sa ĽUDIA mohli vyspať, napiť, najesť, zabezpečiť si základnú hygienu a nabiť si telefóny ako ĽUDIA.
Chceme veľa, p. primátor?


Správa o zasadaní krízového štábu 30. 08. 2023 (červenou dodatočné úpravy O. Kleina)

Spoločné vyhlásenie primátora mesta Nové Zámky Otokara Kleina a prednostu Okresného úradu Ladislava Hamrana po rokovaní mimoriadneho krízového štábu

Dňa 30.8. sa uskutočnil mimoriadny krízový štáb Okresného úradu v Nových Zámkoch, ktorý bol zvolaný na podnet štátnych zložiek a mesta Nové Zámky. Hlavnou témou bola situácia súvisiaca s príchodom nelegálnych migrantov do mesta Nové  Zámky a problémy s ňou spojené. Uskutočnil sa za účasti všetkých kompetentných zložiek od Riaditeľa Úradu hraničnej a cudzineckej polície Róberta Guckého, riaditeľa Riaditeľstva Hraničnej a cudzineckej polície Bratislava Jozefa Jaška, riaditeľa Oddelenia Cudzineckej polície Nové Zámky Petra Balogha, riaditeľa Krajského riaditeľstva PZ v Nitre Romana Zvodu, riaditeľa Okresného riaditeľstva PZ v Nových Zámkoch Daniela Záhoráka, jeho zástupcu Erika Leváka, ďalej zástupcu krajského riaditeľa HaZZ v Nitre Mariána Maksiho, riaditeľa okresného riaditeľstva HaZZ v Nových Zámkoch Branislava Hodrušského, ďalej riaditeľa Odboru krízového plánovania a civilnej ochrany Sekcie krízového riadenia MV SR, Juraja Repiského, riaditeľky Organizačného odboru Sekcie krízového riadenia Zuzany Kubovičovej, primátora mesta Nové Zámky Otokara Kleina, prednostky MsÚ Nové Zámky Tünde Szekeresovej a v neposlednom rade nás zástupcov Okresného úradu v Nových Zámkov.

Všetci zástupcovia, ktorí sa tohto štábu zúčastnili si uvedomili závažnosť tohto problému a hľadania jeho možných riešení, ktoré napriek nespokojnosti obyvateľstva ideálne nie sú a v dohľadnej dobe bohužiaľ nebudú. Krízový štáb nemá schopnosť a možnosť reagovať na tisíce odborníkov na nelegálnu migráciu, ktorí sa zjavili od večera do rána. Áno môžme sa baviť, či opatrenia, ktoré budú prijaté sú včasné, nakoľko dostatočné a efektívne. Problémom je, že situáciu nelegálnej migrácie ako celoeurópskeho problému nevyriešil ani tento krízový štáb. Skutočne po štvrhodinovom ťažkom rokovaní, ktorý sa už nezaobišiel bez kriku a napnutých nervov a po následnom maximálnom konštruktívnom prístupe všetkých zúčastnených pomôcť odbremeniť situáciu v meste Nové Zámky a jeho širšom centre v okolí Oddelenia cudzineckej polície a rozdelení si úloh, bol výsledkom rokovania šťábu prijatý nasledovný záver. Po dohode všetkých štátnych zložiek s maximálnou súčinnosťou mesta Nové Zámky sa obratom začali vykonávať kroky na zriadenie dočasného pracoviska Cudzineckej polície v priestoroch Okresného riaditeľstva HaZZ v Nových Zamkoch, aby sa migračný tlak presmeroval z centra mesta na jeho periférium. Dohodli sa konkrétne úlohy v súvislosti s logistikou jeho zriadenia, personálneho zabezpečenia, zabezpečenia verejného poriadku, zabezpečenia dopravy, atd. tak, aby sa vyvinulo maximálne úsilie zriadiť toto pracovisko ešte pred začiatkom školského roka. Toto je hlavná úloha najbližších dní. Prosím verejnosť o trpezlivosť, ktorá chápem, už nie je na mieste. Všetci si to plne uvedomujeme. Ale skutočne chcem úprimne poďakovať všetkým kolegom zo štátnych zložiek, že sme mohli dospieť aspoň k tomuto riešeniu. A zároveň ďakujem aj maximálnemu konštruktívnemu prístupu primátora mesta, ktorý potvrdil plnú súčinnosť so zabezpečením prevádzky tohto dočasného pracoviska aj s nasadením mestskej polície v režime 24/7. Mesto Nové Zámky tiež poskytne plnú súčinnosť pri zabezpečení dočisťovania a odvozu odpadu. Na záver si plne uvedomujeme, že sa staneme predmetom možnej kritiky a aj hejtovania, ale za seba môžem povedať, že dnes určite neoprávnene. Držte prosím palce, urobíme maximum, ktoré sú v našich možnostiach!


Foto: FB

Prečítajte si tiež:

2023-08-28   Primátor O. Klein tretí mesiac monitoruje situáciu a hľadá riešenia...
2023-08-27   Migračná kríza v Nových Zámkoch kulminuje...
2023-06-10   Novozámocká verejnosť je prvýkrát konfrontovaná s utečencami zo severnej Afriky
2018-09-19   Miesto smetiakov O. Klein umiestnil na Komárňanskej ceste svoje billboardy. Upratovanie po kamionistoch prenechal Martinovi Výžinkárovi
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
11:19:32 Riešenie pre sýrskych utečencov v NZ sa našlo... [2023-08-30; 1,615 x]
11:19:31 Egy csésze kávé Somogyi György képregény-íróval, Kittenberg-kutatóval [2019-05-26; 1,856 x]
11:19:31 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sisi, alias Zombori Szimonetta ételszobrász [2023-04-09; 1,010 x]
11:19:23 Čo zostane z novozámockej hádzanej? / Mi marad az érsekújvári kézilabdából? [2013-06-10; 2,644 x]
11:19:00 Egy csésze kávé mai címlaplánya a gútai Alica Vinczová a AcT 4 Szlovákia bicikliscsapat tagja ... [2016-03-03; 3,707 x]
11:18:56 Egy csésze kávé Kis Adrival, a Fanny magazin szerkesztő-újságirójával [2015-05-17; 3,602 x]
11:18:45 Az Egy csésze kávé mai címlaplánya: Nagy Zsuzsanna a Kangoo Jumps Slovakia tagja [2016-06-28; 3,507 x]
11:18:33 Beszámoló és fotók Nagyszombati 11.születésnapi szentmise és baráti találkozó Farkas Zsolt szőgyéni ... [2024-05-26; 369 x]
11:18:29 Egy csésze kávé Catherine Gallagher steptáncossal [2013-10-01; 3,753 x]
11:18:29 Egy csésze kávé: Tóth Péterrel, a A Budapest-Bamakó Rally résztvevőjével [2014-02-27; 2,887 x]
11:18:28 Súdny spor Berezovský vs. Abramovič pred londýnskym súdom v r. 2010-2012 [2023-07-02; 789 x]
11:17:44 A hét könyve: A gazdaság története a régióban / Hospodárstvo v dejinách regiónu (Šaľa 2021)... [2023-09-22; 981 x]
11:17:42 Poslanci slovenskej koalície sa po dvoch rokoch opäť pokúšajú zlikvidovať materskú škôlku na Cyrilom... [2013-02-24; 2,675 x]
11:17:42 Egy csésze kávé: Bertyák Bence látássérült fotográfussal [2022-04-16; 933 x]
11:17:28 Kniha týždňa / A hét könyve: Chapadla justiční chobotnice (NFPK Praha 2015) [2021-12-26; 1,252 x]
11:17:15 Egy csésze kávé Pintér Gyulával, az egykori érsekújvári Radio Star alapítójával [2015-10-07; 2,670 x]
11:17:07 Neznáme dejiny Spojených štátov - dokumentárny film na STV2, ktorému sa radno vyhnúť zďaleka... [2017-08-19; 3,573 x]
11:17:06 Čím viac hláv, tým menej kapusty, alebo načo platíme za právne služby nitrianskej firme? [2016-10-13; 4,067 x]
11:17:06 Egy csésze kávé Peter Šrámekkal. A vágsellyi fiú a Rising Star igazi győztese... [2015-04-16; 3,362 x]
11:17:06 Könyvbemutató Esztergomban [2013-09-06; 3,100 x]
11:16:57 Štadión L. Gancznera v ohrození [2019-06-04; 2,832 x]
11:16:50 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu II. Elitex Šurany / Az é... [2013-06-11; 8,797 x]
11:16:50 Egy csésze kávé: Főúri esküvő a Duna mindkét partján [2014-06-17; 7,096 x]
11:16:30 Mesto našlo ďalšiu nehnuteľnosť na predaj - škôlku na Cyrilometódskej ulici. Rodičia bijú na poplach... [2011-03-08; 6,872 x]
11:16:30 Za 25 Eur/m2 predáva majiteľ karfiolové pole oproti 10 hektárovému pozemku, ktorý chcú primátorovi ľ... [2021-07-17; 2,353 x]
11:16:27 A bényi lány titka, aki a pengőkről mosolyog a világra / Tajomstvo dievčaťa z Bíne, ktoré sa na nás ... [2013-09-29; 5,347 x]
11:16:22 Egy csésze kávé Juhász Katalin íróval, költővel, szerkesztővel [2014-10-30; 3,112 x]
11:16:09 Želajte si niečo, dnes padajú hviezdy. Hororová búda spred maďarskej ZŠ je preč... [2021-10-18; 1,698 x]
11:16:00 Egy csésze kávé Erox Martini énekessel és zeneszerzővel / Šálka kávy s talianskym spevákom a sklada... [2013-08-19; 9,045 x]
11:15:57 S týmto mestom je radosť obchodovať, zaplatí aj za nič... [2017-01-23; 3,181 x]
11:15:30 Egy csésze kávé Kasnyik Tamás borászal, a Kürti Borfesztivál szervezőjével, a Szabad Kürti Borköztá... [2015-07-13; 3,600 x]
11:15:30 Egy csésze kávé Szabó Ákos motoros kaszkadőrrel [2013-09-22; 3,575 x]
11:15:08 Címlap lány: a párkányi Janszó Orsolya operaénekesnő [2023-08-13; 823 x]
11:14:12 Relácia Reportéri o osude majetku vytunelovaného Elektrosvitu [2020-01-18; 3,743 x]
11:14:07 Egy csésze kávé virtuális szépségverseny: Dubay Adrienn fotómodell [2016-08-06; 6,088 x]
11:14:07 Egy csésze kávé Völgyi Péterné dr. Reich Márta, A Titanic árnyékában - Egy magyar orvos élete c. kön... [2022-09-12; 1,387 x]
11:13:48 Vadkerti Imre koncert Komáromban Október 5-én [2013-09-18; 2,792 x]
11:13:35 Egy csésze kávé virtuális szépségverseny mai vendége Urbán Zsilák Eszter bodyfitnesz modell... [2017-06-04; 3,407 x]
11:13:35 Egy csésze kávé virtuállis szépségverseny - Major Mária bikini modell [2017-09-01; 3,913 x]
11:13:19 Ako primátor so svojim krúžkom rozhodli o predaji dôležitej mestskej parcely, znemožnili výstavbu op... [2024-07-06; 1,021 x]
11:13:18 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 19,957 x]
11:13:17 Egy Csésze Kávé: Norbert Marshallal, világsztárok menedzserével [2014-11-27; 4,056 x]
11:13:16 Idén is nagyot durran a Tatai Patara! Európa legrangosabb történelmi fesztiválja máj. 22.-24. [2015-05-08; 3,055 x]
11:13:16 Predbežná bilancia činnosti novozámockého zastupiteľstva v r. 2010-2014 / Önkormányzati gyorsmérleg... [2014-10-22; 11,526 x]
11:13:12 Egy csésze kávé: Ján Špaňoval a Veszett kutyák - MadDogX párkányi zenekar menedzserével [2013-10-22; 3,155 x]
11:13:03 Egy csésze kávé Mokány Lajos újságíróval, a legolvasottabb magyarországi futballhonlap főszerkesztőj... [2016-05-02; 5,230 x]
11:12:55 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Flaskay Dániel a magyar Maugli története [2023-03-16; 1,488 x]
11:12:55 Fergeteges "Leningrád" koncerttel indult az idei Sziget Fesztivál / Fenomenálnym koncertom skupiny ... [2014-08-12; 1,928 x]
11:12:27 Film týždňa: All the President's Men (1976) [2022-01-15; 1,231 x]
11:12:25 Ste už na pokraji šialenstva zo zlých správ? Niekto odviedol svoju prácu a zinkasoval za Vás svoje 4... [2024-07-12; 207 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x