Úvod / Nyitóoldal
   
 
Zilizi Kristóf  23-10-16   980  
0
Október 13-án, pénteken kora este öt órától rendezték meg a csallóközi búcsújáró helyen, Dercsikán az idei utolsó, estébe nyúló fatimai imadélutánt. Ezek az alkalmak a 2009 júniusában elhunyt, ipolynyéki gyökerekkel rendelkező Korcsogh Imre atya nevéhez fűződnek, aki Dercsikán szolgált plébánosként 4 évtizeden keresztül 2009-ig. Azóta több lelkipásztor, tisztelendő, plébániai kormányzó, esperes-plébános váltakozott a másfél évtized alatt Dercsikán.  Így a teljesség igénye nélkül Bíró Sándor, Parák László, Nagy Tibor, Szakál László János. Legutóbb Dercsikán, Bakán és Csallóköznádasdon 3.éve plébániai kormányzó Kónya Márió.
Szép, dicséretet érdemlő, nemes cselekedet, hogy tovább vitték, viszik mindnyájan ezeket a havi 13-ai fatimai alkalmakat. Lehetőség szerint hívnak az atyák koncelebráns lelkipásztorokat is. Köztük, aki ünnepi szónoka és főcelebránsa a 13-ai egyházi alkalmaknak. Hosszú éveken át az év 12 hónapján keresztül megtartották a búcsúkat.
Legutóbbi 2 esztendőben a hagyomány olyan, hogy májusban ünnepi szentmisével és a Dunaszerdahely felé vezető, felújított Karcsai úti Lourdes-i Mária-szoborhoz körmenettel nyitják. Majd októberben ezen forgatókönyv szerint zárják az öt hónapot átölelő, 6 alkalmat magába foglaló dercsikai búcsújárások sorát. Októberben idén 13-a péntekre esett. Szépen jött ki, hogy sokaknak, akik elzarándokoltak a helybéli híveken kívül a közelebbi és távolabbi egyházközségekből - ahogy aktív dolgozó emberek, úgy nyugdíjasok is -, megadatott, hogy hálát adhattak a sikeres hetükért. Szép lezárása ez a munka-, iskolahétnek, de ugyanakkor méltó kezdete a hívő embernek ilyen lelki prorammal feltöltekezni hétvégére.
Öt órakor lelki program, rózsafüzér-ájtatosság, litánia, szentgyónási lehetőség adódott a zarándokok számára. Az ünnepi szentmisét Pápay György Pál apát-kanonok, a szent Erzsébet főiskola előadó professzora, az egyetlen felvidéki magyar katolikus hetilap, a Remény főszerkesztője celebrálta.
Koncelebrált Kónya Márió dercsikai plébániai kormányzó. Ő köszöntötte a bevonulást követően az apát urat. Szentbeszédében, habár lelkesen felkészült jegyzetekkel, úgy döntött az apát, hogy mégis saját szavaival szól a megközelítőleg 100 zarándokhoz.
Ahogy belépett a templomba, az oltárhoz képest jobbra a falra akasztva lett figyelmes egy zászlóra. Éspedig nem másra, mint a helybéli Önkentes Tűzoltó Testület lobogóján a következő felirattal: "Istennek dicsőség, embernek segítség".
Bizony, bizony, ha belegondolunk, elmélyedünk ebben a csupán négy szavacskában, mennyire sokat mond, sokrétű, s mi mindenre enged következtetni.
Sokszor olyannyira nagy keresztények, példaképként előálló, magamutogató,  "mintha"kereszténynek láttatjuk magunkat. Ez az egyik oldal. Imádkozzuk a rózsafüzért, sokszor már szinte csak úgy tudat alatt, oda sem figyelve, lélekben nem is jelen lévén. Aztán járunk a templomba becsületesen, gyónunk, áldozunk. Igen, ez szép és jó. De, ha példás, segítőkész "minta"keresztényként kellene megmutatkozni, hogy segítünk a rászoruló embertársunkon, kezet nyújtunk, reá mosolygunk, egy szép gesztust nyilvánítunk ki felé. Akkor bizony gyenge teljesítményt nyújtanánk. Nem volna mire büszkének lennünk.
Szóba hozta, hogy ugyebár van a Remény katolikus hetilapunk, melynek ő főszerkesztője, s immár "csupán", igen "csupán" 33 esztendeje nem kap egy fillért, centet sem. Amikor ugyanakkor a szlovák katolikus egyház rendszeresen gyűjt a katolikus tömegtájékoztatási eszközökre. Nemde milyen nem keresztény, ellenszenves hozzáállás ez a szlovák katolikus testvéreinktől? Mindemellett köztudott, hogy mi felvidéki magyar katolikus hívek bőkezűen adományozunk a gyűjtések alkalmával.
Írtak is többen papok levelet ezzel összefüggésben az egyházmegye vezetőségének, az érseknek. Elmentek, elvitték, s aztán kezdett egyik-másik paptárs ijedezni. Jaj, inkább ne, mi lesz, hogyha megharagszik az érsek, á, inkább mégsem kellene, mert ez kényes dolog, stb...Nem úgy van ez ám, ha egyszer igaz keresztény magyar emberek vagyunk, akkor igenis erőteljesen, félelem nélkül, ha kell, emelt hangon, meg kell mondanunk az igazat. Nem szabad róla hallgatnunk, azzal csak rosszat csinálunk az adott ügyben, nehezítjük az igazság felszínre kerülését.
Egy vicces történetet osztott meg hallgatóságával, miszerint egy néni egyszer mondta neki, hogy mindig imádkozza a rózsafüzért. Igen, ez helyes és szép. De inkább főzne paprikás csirkét a férjének. Nemde könnyebb imádkozni a fotelból, mint segíteni a másiknak a bajban, ha rászorul valaki.
Kritikus hangnemben mondta el a rév-komáromi bencés birtok történetét, amit 21 évig az október 9-én 90.születésnapját ünnepelt Sokol emeritus érsek nem tulajdonított el. Utódja pedig 1 éven belül megtette ezt. Tisztelettel emlékezett meg a múlt század példás, harcias magyar papjairól, név szerint Koller Gyula pápai prelátusról, a Remény alapítójáról, egykori főszerkesztőjéről; Hurton József, Paxy László, Harsányi, Mészáros páterekről. Vajon vannak, s hol vannak a mai papok között az "utódaik", akik úgy kiállnak hitünk és magyarságunk mellett...
Legyünk hát mi minél inkább a tűzoltó zászló idezete szerint segíteni akarók, segíteni tudók. Vigyük magunkkal ezt az idézetet, véssük szíveinkbe, oda be, jó mélyre. S amikor belépünk a jövőben minden egyes alkalommal a dercsikai Nagyboldogasszony zarándoktemplomba, jusson eszünkbe: "Istennek dicsőség, embernek segítség". Ez amolyan definíciója is lehet kereszténységünknek. A fatimai szentmisén Fodor Attila dunaszerdahelyi és dercsikai ifjú kántor orgonált. De jelen volt Simon Anti bácsi is, aki az egyházközség kántora volt 62 éven keresztül tavalyihoz.
A mise után megvalósult a körmenet a templomból a Karcsai úti Lourdes-i Mária-szoborhoz. Élén a kereszttel, ministráns asszisztencióval, lelkipásztorral, Önkentes Tűzoltó Testület képviselőivel, az általuk vitt Lourdes-i Mária-szoborral, majd a hívek. Közben Fodor Attila vezetésével elénekelték a "Szép Iria tündökölt, május volt éppen..."kezdetű, 20 versszakos Mária-ének, az "Amíg szívem dobog, Szűz Mária"...és egyebek. Visszaérve a templomba elimádkozta Márió atya a felajánló imádságot a Fatimai szent Szűzhöz. Majd apát úr áldást adott a hívekre.
Az idei utolsó fatimai imaest kötetlen baráti összejövetel keretében végződött fél kilenc magasságában a helybéli kultúrházban a helyi hívek szeretetvendégsége mellett. 
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
12:36:50 Fatimai októberi, körmenettel egybekötött imaest a csallóközi búcsújáró helyen, Dercsikán [2023-10-16; 980 x]
12:36:37 Egy csésze kávé Pintér Gyulával, az egykori érsekújvári Radio Star alapítójával [2015-10-07; 2,663 x]
12:35:26 Kniha týždňa: Matt Ridley, Jak fungují inovace (Dokořán Praha 2022) [2023-04-11; 795 x]
12:34:50 Peripetie jednej Infožiadosti - prípadová štúdia Veličná [2023-10-15; 929 x]
12:34:33 Primátorovmu krúžku sa zatiaľ nepodarilo vyriešiť dilemu ako zvoliť kontrolóra ktorý ich nepošle pre... [2022-06-22; 1,452 x]
12:34:33 V čestnej súťaži na hlavného kontrolóra uspel najlepší kandidát. Budúci zať p. poslankyne M.?... [2022-07-01; 2,618 x]
12:34:33 62 dní do konania komunálnych volieb a 100 dobrých dôvodov prečo nevoliť O. Kleina... [2022-07-10; 8,504 x]
12:33:37 A hét könyve: Max Gunther, Hogyan legyél szerencsés? (Bagolyvár Bp. 2016) [2022-10-31; 927 x]
12:33:17 Prejav Alberta Apponyiho k americkému obecenstvu z r. 1929 [2023-09-15; 1,023 x]
12:32:00 Az "Érsekújvári Magyarok" kiléptek anonimitásukból [2014-02-15; 3,247 x]
12:31:35 Kto sa bojí Jánosa Esterházyho? / Ki fél Esterházy Jánostól? [2011-03-16; 9,020 x]
12:31:09 Viac ako rozkradnutý inventár mestského úradu začína verejnosť zaujímať tunelovanie mestských podnik... [2014-12-21; 9,525 x]
12:30:42 Novocentrum nebude informovať o svojom hospodárení [2012-02-16; 3,628 x]
12:30:13 Toto je už dno, alebo sa dá klesnúť aj hlbšie? [2023-09-09; 1,328 x]
12:29:45 Érsekújvári szereplője is van a Rally Dakarnak / Rally Dakar má aj novozámockého účastníka [2015-01-04; 2,395 x]
12:28:50 Egy csésze kávé: Főúri esküvő a Duna mindkét partján [2014-06-17; 7,047 x]
12:28:39 Eastern Sugar. Výstava Ilony Németh v bratislavskej Kunsthalle [2018-05-02; 2,535 x]
12:28:22 G. Kovács László történész pozsonyi előadása Liszt Ferencről [2024-05-02; 314 x]
12:27:54 Ladislav Kočiš, K problematike slovensko-maďarských národnostných vzťahov v dejinách Nových Zámkov (... [2011-08-23; 6,750 x]
12:27:26 Krátka správa z mestského zastupiteľstva 24. apríla 2024 [2024-04-28; 1,311 x]
12:25:57 Kniha týždňa: Pamätná kniha národných výborov v dvojročnici 1947-1948 (1948) [2015-05-18; 2,414 x]
12:25:24 "(Ne)našiel som Ťa v telefónnom zozname..." Personálne zmeny na mestskom úrade [2015-05-27; 4,773 x]
12:24:21 Ukončenie spolupráce s BRANTNEROM ušetrilo v Rimavskej Sobote takmer polovicu nákladov za komunálny... [2014-09-23; 10,991 x]
12:22:37 Kniha týždňa: Ján Lukačka a kol., Chronológia starších slovenských dejín, Prodama Brat. 2008... [2021-02-19; 3,044 x]
12:22:10 V stredu bude mestské zastupiteľstvo voliť náčelníka polície aj hlavného kontrolóra [2015-03-02; 5,100 x]
12:19:52 Egy csésze kávé Botos Palival, a Guru Brothers egyik alapítójával: „Azt hiszem, hogy mi zenésznek sz... [2015-03-02; 4,050 x]
12:18:35 Kniha týždňa: Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848... [2022-02-13; 1,594 x]
12:18:14 Citlivosť Novozámčanov na šafárenie s ich peniazmi rastie. Dvojtisícové školenie na etiketu u bývalé... [2015-05-12; 4,818 x]
12:17:38 V Šuranoch začala vedecká historická konferencia Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938-1945... [2011-03-22; 8,195 x]
12:17:02 Novozámockí architekti protestujú proti zamýšľaným úpravám Hlavného námestia [2016-09-14; 3,287 x]
12:16:27 Ján Kollár - prorok, ktorý sa pomýlil / Egy próféta aki tévedett... [2017-05-07; 3,999 x]
12:15:46 Boj o fleky v štátnej správe kulminuje... [2016-05-08; 3,797 x]
12:14:58 Infosloboda – boj nezávislých internetových portálov proti netransparentnosti obecných samospráv - b... [2012-09-22; 2,229 x]
12:14:13 Oficiálne stanovisko futbalového klubu k zisteniam hlavného kontrolóra mesta [2018-07-02; 4,238 x]
12:13:34 Čo môžeme a čo nemôžeme očakávať ak OK Pokračujeme? Časť 2. [2018-11-01; 2,858 x]
12:12:49 Tisztelt barátom, kedves Dénes! [2018-10-31; 1,730 x]
12:11:52 Poskytujú pomoc ľuďom v núdzi. Na návšteve sociálneho centra na šurianskom Kopci [2013-04-17; 7,073 x]
12:11:45 Kto tu nemá kamaráta ten nemá šancu... Zastupiteľstvo opäť rokovalo o dotáciách, tentokrát s prekvap... [2018-06-28; 3,596 x]
12:11:14 A zsűri meg a bunda [2012-12-04; 1,920 x]
12:10:38 Beseda o publikácii Ferenca Kovácsa „Študenti v búrke“ / Beszélgetés Kovács Ferenc "Diákok a viharba... [2012-05-07; 1,829 x]
12:09:59 Ako by sa o histórii nemalo písať... [2012-03-03; 9,528 x]
12:09:40 Máme mládežnícky parlament [2023-01-28; 1,238 x]
12:09:23 Za posledné 3 roky smerovala do novozámockého okresu štátna pomoc 6 miliónov Eur. Kto ju dostal?... [2016-06-11; 9,467 x]
12:09:20 A Magyar Szemle Csehszlovákiával foglalkozó cikkei az 1928-1944 években / Články o Československu n... [2012-05-06; 7,909 x]
12:08:41 Čo zostane z novozámockej hádzanej? / Mi marad az érsekújvári kézilabdából? [2013-06-10; 2,634 x]
12:08:01 Viceprimátor Štefánik hrá o prežitie: podarí sa trestným oznámením prekryť otázky, na ktoré verejnos... [2018-10-16; 4,665 x]
12:07:24 Otázniky okolo financovania kúpy digitálneho vysielača NZTV: Predalo Novocentrum ďalšiu nehnuteľnosť... [2013-08-15; 5,066 x]
12:06:46 Zmluvy o predaji "strašidelných domov" zverejnené! [2010-09-27; 6,408 x]
12:06:09 Stav (ne)zverejňovania videozáznamov a zápisníc zo zasadnutí mestského zastupiteľstva [2012-11-30; 4,426 x]
12:05:33 Zmena dopravného značenia a obmedzenie rýchlosti pred križovatkou Dvorská-Bešeňovská [2018-12-14; 2,121 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x