Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-11-28   655  
0
A Rubicon történelmi folyóirat 1995. májusi számában közölte Domokos György "Négy várostrom a török korból" c. cikkét. A szerző négy várostrom - Szigetvár (1566), Győr (1594), Esztergom (1595) és Érsekújvár (1685) - történetét írja le. Az alábbiakban az érsekújvári részt ismertetjük a szerkesztőség szíves engedélyével.  


A török hódítás magyarországi bázisait az elfoglalt várak jelentették, a kereszténység védelmét pedig a végvárrendszer látta el. Mivel a várak birtoklása nagy területek felett biztosította az uralmat, elfoglalásuk, megtartásuk és visszavívásuk a kor legfontosabb hadicéljai közé tartozott. Nyitó képünk a Buda visszafoglalása előtti ostromelőkészületeket ábrázolja. Ám addig számtalan véres erőpróba zajlott le a másfél évszázad alatt. Most néhány példa segítségével azt kívánjuk szemléltetni, hogy milyen volt a várépítészet, az ostromtechnika és a tüzérség színvonala a török korban.
A lőpor feltalálása (13. század közepe) előtt, sőt egészen a 15. század második feléig a várvédő szinte mindig nyugodtan tekinthetett az ostromlókra, mivel azok csak akkor lehettek biztosak a sikerben, ha elég pénzzel és idővel rendelkeztek a bentlévők kiéheztetésére. Az ostrom, vagyis a magas várfalak áttörése, megmászása sok vesződséggel és véráldozattal járt. A 14–15. századi tüzérség még csak hangerejét tekintve nevezhető erősnek. Ágyúik – hatalmas méreteik ellenére – csekély hatásfokkal döntögették a falakat. Az akkor használt kőgolyó sok esetben darabokra tört a várfalon, anélkül, hogy a legcsekélyebb kárt okozta volna. Az 1450-es évektől kezdve Franciaországban és Burgundiban az egyre mozgékonyabb ostromtüzérség mind több eredménnyel használta a vasgolyót, többek között ennek is köszönhető, hogy a franciák kiverték országukból az angolokat (1450–1453), s később VIII. Károly francia király 1494–1495-ben szó szerint lerohanta Itáliát.

A mobil ostromüzérség képviselte kihívásra nem sokáig késett a válasz. A találékony itáliai hadmérnökök gyorsan megértették, hogy a lovagvárak magas falai az ágyútűzben a védők fejére dőlnek, tehát azokat tanácsos alacsonyabbra építeni. Az addigi kerek tornyok, rondellák körül holtterek keletkeztek a védőtüzérség számára, így csak egyenes falszakaszokból lehetett építkezni. Végül rájöttek, hogy ha rugalmas földtöltéssel támasztják meg a kőfalat, az tovább állja az ágyúlövéseket, ráadásul a földtöltések tetején elférnek a védők ágyúi is. Ezen elvek együttes alkalmazásából kialakult az ún. bástyás rendszer, amelynek első típusát olasz rendszernek nevezték.

Az ostromtechnika is sokat fejlődött. Egyik nagy hatású eszközét, a lőporos aknát a spanyol Pedro Navarro tette igazán használhatóvá. Emellett tökéletesedett az árkolás technikája, amit az kényszerített ki, hogy a várvédelem is alkalmazni kezdte a tűzfegyvereket. A gyalogságot védeni kellett, hogy a falrések közelébe jusson, az árkok tehát egyre mélyebbek és szélesebbek lettek, továbbá egyre zegzugosabbak, nehogy a védők hosszában végiglőjék a benne rejtőzőket.

A módszeres ostromok többnyire a következő sémát követték: a támadók körülzárták az erődítményt, elvágva az utánpótlást és a kitörési lehetőségeket, majd árkokkal megközelítették a falakat, miközben ágyúkkal vagy aknákkal rést ütöttek a falakon, végül a rések ellen rohamokat intéztek. Ez az alapséma a 16–17. század során nem változott, a módszerek, eljárások viszont sokat finomodtak, ésszerűsödtek, különösen az árkok elrendezése, a tüzérség harceljárásai és a fegyvernemek együttműködése terén.

A szép várépítészeti és védelmi elvekből azonban Buda elvesztéséig nagyon kevés honosodott meg Magyarországon. A török tüzérség és ostromtechnika ellenben a kor színvonalán állt, ezért az 1541–1566 közti várharcokban túlnyomórészt török sikerek születtek.

Érsekújvár, 1685

A 17. század végi törökellenes felszabadító háborúk egyik legjelentősebb várostroma Érsekújvár 1685. évi visszafoglalása volt. Magyarország egyik legkorszerűbb, legjobban kiépített erődítményét a korabeli legmodernebb várharcászati elvek szerint támadták. A vár vizesárokkal övezett falai szabályos hatszöget alkottak, melynek minden sarkán egy-egy fülesbástya állt. A török őrség kb. 3000 katonájával a Lotharingiai Károly herceg vezette keresztény sereg 43 000 harcosa állt szemben.

A várat július 7-én zárták körül. A haditanács 11-én döntötte el a támadás irányát (Forgách- és Cseh-bástya), s rögtön hozzá is fogtak a vívóárkok megnyitásához. Ezek az új típusú árkok már nemcsak az erődítmény védett megközelítését tették lehetővé. A közelítő árkok között, a falakkal párhuzamosan futó összekötő árkok megkönnyítették a csapatok mozgását, befogadták a tüzérséget és tökéletesen lezárták a védők kitöréseinek útját. Az árokrendszert kétfelől, megkerülés és oldaltámadás ellen fa-föld erődökkel (redoute) biztosították. A munkálatok fedezésére és a kitörések elhárítására 13-án három üteget építettek. Szükség is volt ezekre, mert a védők többször megpróbálták az ostromműveket szétrombolni. 15-én megkezdődött a Forgách-, 18-án a Cseh-bástya töretése. Az ágyúkkal együtt telepített mozsarakból megindult a vár belterületének bombázása is. 23-án hozzáfogtak a várárok vizének lecsapolásához, 25-én pedig az árkon át a bástyákhoz vezető két töltés építéséhez. Július végén a török felmentő sereg körülzárta Esztergomot, hogy Érsekújvár ostromának félbehagyására kényszerítse a keresztény sereget. Ezért augusztus 7-én Károly herceg főseregével ellenük vonult, és 16-án a táti csatában megsemmisítő győzelmet aratott, felmentve egyben Esztergomot is. A visszamaradt 16 000 fős ostromlő sereg ezalatt augusztus 17-ére befejezte a vizesárok lecsapolását és a töltések építését, jóllehet a védők e munkálatokat minden eszközzel: kitörésekkel, tüzes szerszámokkal, ágyú- és puskatűzzel akadályozták. A sikert elősegítette, hogy a tüzérség előbb elnémította a török lövegeket, majd elűzte a védőket a falakról, végül járható réseket lőtt. A kitűnő előkészítésnek köszönhetően az augusztus 19-én megindított első és egyetlen roham két óra alatt döntő győzelmet hozott.

Érsekújvár visszavívását az ostromlók az újfajta, könyörtelenül szisztematikus ostromtechnikának köszönhették. A jól kiépített és célszerűen elrendezett árokrendszer s a gyalogsággal szorosan együttműködő, azt fedező tüzérség a kitartó és bátor török védősereg minden ellenakcióját képes volt megállítani, egyben lehetővé tette, hogy az erődítményt a keresztény gyalogság egyetlen rohammal bevehesse.

A felvonultatott példák alapján tehát megállapítható, hogy a várak a felmentő sereg elmaradása vagy annak legyőzése, elűzése esetén előbb-utóbb elestek. Ennek magyarázata a védők korlátozott erőtartalékaiban keresendő. Míg a gyalogság korábbi, tömeges bevetését a keresztény oldalon egyre inkább rendszerszerű, szervezett alkalmazás (árkászmunkák!) váltotta fel, a török ostromokat továbbra is a tömegrohamok jellemezték. A keresztények sikereiben nagy szerepet játszott a császári seregnek a törökökkel szemben megmutatkozó, egyre növekvő minőségi fölénye. A csapatok kiképzése, fegyelme javult, a gyalogságnál mind nagyobb arányban rendszeresítették a tűzfegyvereket. A tüzérséget a 17. századtól a jobb minőség és típusösszetétel jellemezte. Ezzel együtt nőtt a harcászati fölény. Ugyanakkor az utánpótlás tekintetében a hagyományosan kiváló teljesítményt nyújtó törökök előnye megmaradt. Nyilvánvaló persze, hogy a megtámadott vár földrajzi fekvése, az időjárás és más fontos körülmények döntő hatást gyakorolhattak, ha nem is az ostrom kimenetelére, de annak időtartamára mindenképpen.

A haditechnika azonban tovább fejlődött. A 17. századi Európában a várostromok mellett mind nagyobb szerepet kaptak a nyílt ütközetek. Ez történt Magyarországon is, hiszen a 17. század végi törökellenes felszabadító háborúkban elért győzelmek egy része már nem a várak alatt, hanem a csatákban született (Szalánkemén, Zenta). Ezért, valamint a hódoltság korát követően megváltozott katonai és politikai helyzet következtében Magyarországon a várak gyorsan elvesztették korábbi jelentőségüket.
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
07:10:37 Négy várostrom a török korból - Érsekújvár, 1685 [2023-11-28; 655 x]
07:09:01 Nová vlna Covidu aj v Nových Zámkoch [2023-11-28; 848 x]
07:05:48 Majetkové priznania sudcov Okresného súdu v Nových Zámkoch za rok 2022 [2023-12-18; 1,203 x]
07:04:25 Egy csésze kávé Juhász Katalin íróval, költővel, szerkesztővel [2014-10-30; 3,088 x]
07:01:48 Návšteva u Vladimíra Pavlíka v Považskej Bystrici [2024-02-18; 385 x]
07:01:44 Zatrpknutí bojovníci - Vladimír Pavlík [2024-02-13; 608 x]
06:59:56 Novozámocký hokej v problémoch a čo všetko s tým súvisí... [2024-03-02; 1,228 x]
06:59:27 Výsledky 2. kola prezidentských volieb v novozámockom okrese [2024-04-08; 551 x]
06:58:27 V poradí 6. protestný míting v Nových Zámkoch v stredu 3. apríla o 18.00 na Hlavnom námestí [2024-04-01; 599 x]
06:55:22 Prejavy na podporu RTVS a slobody slova na 5. protestnom zhromaždení v Nových Zámkoch [2024-03-21; 652 x]
06:53:43 Prehľad dotácií z Prvej pomoci/COVID v NZ od marca 2020 do júna 2022 [2022-09-18; 1,270 x]
06:11:18 Reakcia čitateľa na článok o veternych elektrárňach [2024-04-11; 445 x]
06:07:50 Zúgov 2? Veterným elektrárňam sme zatiaľ unikli o vlások [2024-04-04; 768 x]
05:00:07 Egy csésze kávé a holnap sztárjaival. A színpadon a GHP zenekar Nagykaposról [2015-07-29; 7,986 x]
04:16:45 Ako byť aktívnym občanom (diskusia v Nových Zámkoch) [2024-03-29; 409 x]
04:16:20 Dôstojný priebeh pietnej spomienky na zavraždného novinára a jeho snúbenicu [2024-02-22; 536 x]
04:16:07 Vágovits Gyula albumai / Albumy Gyulu Vágovitsa [2013-01-30; 8,499 x]
04:16:00 Dva roky ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine... [2024-02-24; 321 x]
04:15:48 Zatrpknutí bojovníci - Miroslav Dolejší [2024-03-18; 318 x]
04:15:42 Pázmány Péter Gimnázium évkönyvei, közlönyei és értesítői / Ročenky, výročné správy a oznamy novozám... [2013-01-27; 7,023 x]
04:15:32 Archív okresných novín Chýrnik od r. 2008 [2013-04-13; 7,572 x]
04:15:24 Szabó László: Érsekújvári albumok [2013-01-28; 7,458 x]
04:15:17 Po stopách kauzy podpáleného auta seredského novinára z roku 2016 [2024-02-28; 400 x]
04:15:12 Kniha týždňa: Svet podľa Filka (Slovart Brat. 2016) [2024-03-10; 285 x]
04:14:40 Spoznajte históriu a súčasnosť Nových Zámkov prostredníctvom jedinečnej mapy [2024-03-29; 348 x]
04:14:36 Relácia Pod lampou s Evou Polereckou a Zsoltom SImonom [2024-03-30; 534 x]
04:14:29 Pokud někdo poradí, jak donutit Bytkomfort aby plnil své povinnosti, budu vděčná... [2024-03-03; 702 x]
04:14:13 6. novozámocký protestný míting [2024-04-08; 423 x]
04:14:00 Senki sincs elfeledve. A holokauszt érsekújvári áldozatainak névsora / Nikto nie je zabudnutý. Zozna... [2011-06-19; 11,427 x]
04:13:46 Časopis Index hodnotil najväčšie agroprojekty podporené za október 2023 z eurofondov - dve firmy bol... [2024-03-23; 449 x]
04:13:39 Známy prieskumník Ivan Donoval natočil videá o dvoch strašidelných objektoch v Nových Zámkoch... [2024-02-20; 635 x]
04:13:32 Domino efekt. Po stopách jedného týždenníka [2024-03-11; 485 x]
04:13:09 A "Sárai Zoltán" rendőrségi dosszié / Policajný spis "Zoltán Sárai" [2013-04-29; 11,037 x]
04:12:40 Ako byť aktívnym občanom v Nových Zámkoch? Diskusia v Hollywood Café v Kine Mier v stredu o 18:00... [2024-03-26; 455 x]
04:12:31 Novozámocký týždenník Slobodný občan (1990) / Szabad Polgár c. érsekújvári hetilap (1990)... [2013-09-26; 6,864 x]
04:12:24 Novým lídrom ruskej opozície je Júlia Navaľná [2024-02-27; 310 x]
04:12:08 Krátka správa z prvého tohtoročného zastupiteľstva [2024-02-29; 1,014 x]
04:12:02 Historické názvy novozámockých ulíc / Történelmi utcanevek Érsekújvárban [2012-11-27; 11,152 x]
03:40:16 Egy csésze kávé: Omotunde Komolafe úrral a "Miss Afro Hungary" szépségverseny szervezőjevel [2014-02-07; 6,882 x]
03:06:22 Viktor Kubal zomrel pred 15 rokmi. Velikán slovenského výtvarného humoru by sa tento rok bol dožil 8... [2012-05-10; 4,936 x]
02:45:08 Klzisko zmizlo, trpká príchuť zostala... [2018-02-08; 3,721 x]
01:39:33 Bizarné stavby regiónu - Hotel Gbelce [2018-04-07; 25,550 x]
01:36:53 Kniha týždňa / A hét könyve: Szabó Imrich, Tisícročná história rodu grófov Károlyi de Nagykároly (20... [2014-03-20; 7,529 x]
01:34:49 101. výročie založenia Československa [2019-10-29; 2,342 x]
00:55:01 Kniha týždňa: Ján Lukačka a kol., Chronológia starších slovenských dejín, Prodama Brat. 2008... [2021-02-19; 2,856 x]
00:39:45 Digitalizované periodiká z obdobia 1914-1918 na portáli Slovenskej národnej knižnice [2021-04-12; 2,935 x]
23:32:55 Spýtali sme sa primátorských kandidátov... (aktualizované 11. novembra 2014) [2014-11-10; 6,291 x]
23:16:56 Az Érsekújvárból 1947-ben elűzött és kitelepített lakosok névsora / Menný zoznam Novozámčanov vyhnan... [2012-11-07; 14,096 x]
23:05:34 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,031 x]
22:55:52 Chronológia prípadu Cervanová [2020-02-17; 4,321 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x