Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-12-01   1,138  
0
Najpr radnica potajomky obstarala pokračovanie lúpežnej zmluvy s Brantnerom, aby poplatky za komunálny odpad neklesli. Potom nechala zvýšiť cenu tepla dodávaného Bytkomfortom pre paneláky o 45%. Keď v júni vysvitlo že Bytkomfort skončil minulý rok so ziskom 2 milióny Eur, preplatky nevrátili klientom ale si ich rozdelili s českým spoločníkom. Mesto prišlo k neplánovaným 660 tisíc Eur ktoré za pár minút minuli na čo uznali za vhodné. Napríklad na mestskú televíziu. Väčšina peňazí síce išla na hasenie akútnych potrieb, ale takých ktoré by radnica mohla zabezpečiť z bežného rozpočtu, keby ho netunelovala na spôsob zmluvy s Brantnerom, predajom 10 ha na Dvorskej ceste za 1 Eur/m2 či zrieknutím sa miliónového úložného na býv. mestskom smetisku. Ani nie pol roka po veľkom rozdávaní primátor zistil, že mu chýbajú 2 milióny Eur a chystá sa znova ošklbať obyvateľov. Tí reptajú stále hlasnejšie a odkazujú mu, aby začal od seba. OZ Za lepšie Zámky spustilo petíciu proti zvyšovaniu daní TU.  

O tom, ako páni bohorovne rozhodujú o cudzích peniazoch prinášame fragment z júnového zastupiteľstva, kde 660 tisíc EUR neplánovaných príjmov rozdelili za 3 minúty. Dnes tí istí páni chcú aby sa im na chýbajúce 2 milióny EUR poskladali živoriaci obyvatelia...Od časovej značky 23.19 sledujte diskusiu o rozdelení dividend z Bytkomfortu v rámci bodu 4. zmena rozpočtu 2023. Špeciálne si všimnite ako viceprimátor opakovane nehovorí pravdu o regulácii ÚRSO - v skutočnosti regulátor neurčuje zisk spoločnosti, ale maximálnu cenu za teplo. Nič nebráni tomu, aby bola cena stanovená nižšie ani nevidíme dôvod, prečo by zvýšené ceny tepla nemohol Bytkomfort kompenzovať príjmami za elektrinu v prospech Novozámčanov...

Primátor O. Klein: Otváram diskusiu k tomuto materiálu, uzatváram diskusiu, nech sa páči.

Viceprimátor a konateľ Bytkomfortu L. Štefánik: Dovoľte aby som navrhol pozmeňovací návrh k tomuto bodu v dvoch bodoch A8 a A9. Njaprv by som sa vyjadril k tomu bodu A8, ešte možno predtým ako dám návrh na uznesenie poviem aký je dôvod predloženia tohto bodu. Súvisí to s položkou dividendy v rozpočte nášho mesta. 30. mája 2023 zasadalo valné zhromaždenie spoločnosti Bytkomfort, ktoré rozdelilo dividendy zo zisku spoločnosti za rok 2022 a minulý týždeň v pondelok zasadalo valné zhromaždenie spoločnosti Brantner, ktoré tiež rozhodlo o rozdelení divident zo zisku spoločnosti Brantner. Sú to jediné dve spoločnosti ktoré za tento rok, alebo aj za ostatné roky priespievajú do rozpočtu mesta dividendami. V schválenom rozpočte na tento rok máme v príjmovej položke dividendy sumu 415 tisíc. Spoločnosť Bytkomfort poslala mestu dividendu zo zisku za minulý rok na základe rozhodnutia spoločníkov 1 milión 21 tisíc 263 celá 98 Euro a spoločnosť Brantner - minulý týždeň rozhodli spoločníci o rozdelení zisku a o dividende pre mesto Nové Zámky v sume 57 tisíc Euro. Neviem či je to už zaslané na účet mesta, ale bez ohľadu na to, je to schválené, je k tomu zápisnica z valného zhromaždenia, takže tieto peniaze nabehnú na účet mesta, to znamená že celkovo dividendy pre mesto Nové Zámky - 57 tisíc 200 pardon Brantner - celkovo dividendy v tomto roku za minulý rok sú v sume 1 milión 77 tisíc 463 celých 98 Euro. Na základe toho, že takto sa zmenili dividendy oproti tomu čo bolo rozpočtované, tak dávam návrh na zmenu rozpočtu.

Za spoločnosť Bytkomfort sa viem vyjadriť možno veľmi v krátkosti. Som zachytil nejaké ohlasy, že kvôli tomu má Bytkomfort vyšší zisk, že ľudia  platili viac za teplo, je to klamstvo, nie je to pravda, sme regulovaným subjektom, máme presne definovaný regulovaný zisk z tepla, mierny nárast minulý rok ceny tepla súvisel s drahším plynom, ten árast bol oveľa vyšší, našťastie štát to zadotoval pre bytové domy, bohužiaľ nie pre školy škôlky a iné zariadenia. Takže celkovo nárast zisku spoločnosti súvisí s tým, že už niekoľko rokov sme zaviedli niekoľko racionalizačných opatrení ktoré prispeli k zisku v státisícoch Euro, ale treba povedať že najviac prispelo k zisku to, že okrem toho že vyrábame teplo, sme výrobcom elektrickjej energie, ktorú nepredávme ľuďom, predávame ju na burze a keďže spotové ceny elektrickej energie ktorú predávame cez obchodníka nášho, ktorým je SPP, boli také aké boli v minulom roku tak to prispelo k tomu, že zisk spoločnosti Bytkomfort z predaja elektrickej energie bol taký aký bol.

Ale neni to len toto čo prispelo k zvýšenému zisku, to je niekoľko oveľa viac racionalizačných opatrení, je to možno aj to, že sme pribrali do správy niekoľko bytov nebytových priestorov z čoho tiež spoločnosť má nejaký príjem. Takže ešte raz chcem zopakovať aj pre obyvateľov mesta to, že spoločnosť Bytkomfort má vyšší hospodársky výsledok, absolútne nesúvisí s cenou a nákladmi tepla - na teplo pre domácnosti, lebo tam všetky spoločnosti, ktoré sú regulované URSO v teplárenstve majú regulovaný zisk.

Takže na základe tohto navrhujem aby sme zvýšili položku Príjmy z podnikania zo sumy 415 tisíc na sumu 1 milión 78 tisíc 464 Euro to znamená že navyšujeme príjmy mesta o 663 tisíc 363 Euro.

A teraz navrhnem hlavne na základe potrieb mesta ktoré vychádzajú  z toho aké sú očakávania a potreby obyvateľov ktorí chodia na mestský úrad posielajú žiadosti tak navrhnem aj vo výdavkovej časti to čo sme s kolegami hlavne z mestského úradu - ja to predkladám ako poslanecký návrh ale vychádza to hlavne z potrieb obyvateľov mesta - navrhujem aj výdavkovú časť a chcem zdôrazniť aj to, že to že hlavne spoločnosť Bytkomfort mala taký výsledok je veľmi pozitívne pre obyvateľov mesta, lebo na základe toho môžeme prerozdeliť pre obyvateľov mesta 663 464 Euro navyše oproti tomu ako bolo plánované. [28:45]

Prvá vec je vo výdavkovej časti by sme zmenili položku "Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia" v sume 160 000 Euro, jedná sa o vybudovanie a zrekonštruovanie kompletné danie do poriadku veľmi problematickej križovatky na uliciach Andovskej a Šimora. Už minmulý rok kolegovia na mestskom úrade mali v pláne to zaradiť do rozpočtu, ale rozpočet to nedovolil, bola tam už presná predstava ako by sa to malo spraviť, bude tam - keď MsZ túto zmenu schváli - bude tam vybudovaná komplet nová svetelná križovatka so semafórmi, s inteligentným riadením dopravy. Sú tam dve školy, sú tam ďalšie 4 bytovky čo sa na Andovskej stavajú. Myslím že veľa z nás tadiaľ chodí a vie, aká problematická je tam situácia, takže toto je jeden z návrhov.

Ďalšia položka v sume 286 000 Euro navrhujem zvýšiť položku Rutinná a štandardná údržba. Ide o navýšenie položky na údržbu miestnych ciest a chodníkov. Určite kto ste študoval minuloročný rozpočet a tohtoročný rozpočet, v tohtoročnom rozpočte sme mali v tejto položke len 544 tisíc oproti minulému  roku a to súvisí  s viacerými vecami, kvôli ktorým sme museli kresať rozpočet tohto roku. Toto bola jedna z tých položiek, takže som rád že po dohode s kolegami sa nám toto podarilo tam zapracovať a keď to bude schválené tak ďalších 286 000 Euro ešte tento rok vieme použiť na údržbu chodníkov a miestnych komunikácií v rámci údržby.

Ďalšia pooložka a s tou súvisí aj ďalšia položka s ktorou súvisí ďalší bod, ktorý som zaradil ako nový do rokovania zastupiteľstva, ktorý bude po tomto bode, keď toto bude schválené, budeme upravovať zásady krízovej intervencie. Aj s p. primátorom aj s kolegami sme sa veľa bavili o tom, že naozaj tento rok inflácia išla hore o 11.8%. Všetko to išlo hore a tou najzraniteľnejšou skupinou obyvateľov sú tí dôchodcovia, ktorí majú najnižśie dôchodky a ľudia v hmotnej núdzi, bol by som rád keby aj viac sa tam zmestilo, ale zmestili sa tam dôchodcovia, ktorí majú dôchodky v sume do 400 Euro plus obyvatelia mesta v hmotnej núdzi a tých je okolo 1.500, takže navrhujeme, aby každý takýto obyvateľ mesta dostal jednorázový šek 100 Euro, ktorý  môže použiť na preklenuitie týchto krízových čias. S týmto súvisia - keď to bude schválené - aj tie zásady krízovej intervencie, ktoré budeme predkladať v ďalšom bode, [31:49]

Ešte je tam suma  7 464 Euro to ma poprosil p. riaditeľ Lebo - sme to riešili na mestskej rade - na plavárni je v kritickej situácii celé kúrenie a kotolňa a bolo by treba to vymeniť. P. riaditeľ má ponuku - robil si cenový prieskum okolo 7 tisíc Eur že by stála projektová dokumentácia na vybudovanie novej kotolne, tých 7 464 je preto tak v eurách aby tá celková suma potom sedela so sumou zvýšených dividend. Poprípade keď bude otázka na p. riaditeľa tak nech sa páči, on to zodpovie.

A posledná suma je 60 000 Euro na zvýšenie všeobecných služieb pre spoločnosť Novocentrum na prevádzku Novozámockej televízie. Takisto keď máte k tomu - boilo to na návrh kolegu Kádeka, takže keď máte k tomuto otázku kľudne Norbi Kádek rád odpovie. Takže prečítal som kde by sa prekročili rozpočtové príjmy a rozpočtové výdavky, obidve v sume  663 464 Euro, to je bod A8.
...
posl. M. Balogh [37:05]: Rád by som reagoval na Lukáša, pozdáva sa mi tá zmena v rozpočte a úplne som prekvapený a milo prekvapený že toľko finančných prostriedkov dostaneme z dividend z mestských podnikov, je to úplne že fantázia o 600 tisíc viac ako sme počítali. Perfektné je že tie peniaze sa použijú na rekonštrukcie dopravy na sociálne záležitosti čiže v podstate na rozvoj mesta. Takže toto veľmi chválim, jediné čo nechválim a čo mi veľmi chýba, že túto zmenu si prečítal tu na mestskom zastupiteľstve, ak si dobre spomínam na mestskej rade to vôbec nebolo, vôbec to nebolo v odborných komisiách - prerokovaná táto zmena. Čiže neviem, či je dobré behom pár minút rozdeliť takúto obrovskú finančnú možnosť pre mesto, čiže jedine s týmto mám problém. Ale to že je to použité na rozvoj mesta je fajn, len možno nemusíme súhlasiť so všetkými položkami, alebo možno s hodnotou, ktorá bude použitá na tie položky. Asi takto a napr. fakt mi chýba, že sa k tomu nevyjadrila finnačná komisia, nevyjadrovala sa k tomu - keďže sa tam bude zasahovať do dopravy - územno-plánovacia komisia, sú tam sociálne veci - nevyjadrila sa k tomu komisia, čiže toto mi chýba. Chýba mi tá diskusia. Ale ináč super, ďakujem.

Viceprimátor Štefánik:  Marián, veľmi jednoduchá odpoveď, keďže sme do minulého týždňa stredy keď prišla, tak sa mi zdá - oficiálne zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Bytkomfort, nevedeli, aká bude suma dividendy z tejto spoločnosti pardom spoločnosti Brantner,  nevedeli sme aká bude suma dividendy, je logické že keďže sme sa to dozvedeli minulý týždeň v utorok alebo v stredu, ako rozhodli spoločníci spoločnosti Brantner, tak nemalo ísť čo do komisie, ani do mestskej rady. Preto sme okamžite s kolegami na úrade - vedeli sme že aká bola asi dividenda z Bytkomfortu, takže už predtým sme s koleganmi riešili že načo by tie fin. prostriedky mohli byť použité, ale veľmi jednoduchá odpoveď - jednoducho nebolo rozhodnutie spoločníkov spooločnosti Brantner ktorý zasadali 20 júna niekedy 21. alebo 22. bolo rozhodnutie, takže už nemalo to ako ísť do mestskej rady ani do komisíí.

Primátor Klein: ďakujem pekne, poprosil by som návrh na uznesenie

Hluk v poléne

Viceprimátor Štefánik:  Ale faktickou sa už nedá reagovať na faktickú. Nedá sa ale podľa rokovacieho poriadku...

Primátor Klein: Nie

Hluk, výkriky "nie je to pravda!"

Viceprimátor Štefánik:  Je to pravda!

Primátor Klein: Ďakujem pekne, uzavretá je diskusia a s faktickou na faktickú už nie je možné reagovať. Poprosil by som návrh na uznesenie.

Viceprimátor Štefánik:  Ale vydiskutujem si kľudne že čo nie je pravda, lebo by ma to zaujímalo.... Potom vedľa dobre?...

Primátor Klein: Poprosím návrh na uznesenie

Návrh uznesenia:


Výsledok hlasovania:


 

Prečítajte si ako sa obstarávala zmluva s fy Brantner a prečo sú poplatky za TKO také vysoké:

2023-02-26   Prepis zvukového záznamu z rokovania Pracovnej skupiny na smerovanie komunálnych služieb zo dňa 29.03.2021
2023-01-26   6 viet trvalo p. prednostke napísať 6 týždňov
2022-12-17   Také veľmi nezverejňujeme, aby sme (ne)vytvorili rovnaké podmnienky pre všetkých... Z diskusie na MsZ 14. 12. 2022 ku zmluvám s Brantnerom
2022-12-16   Ako radnica potajomky obstarala pokračovanie lúpežnej zmluvy s Brantnerom

Prečítajte si ako sa zvyšovali ceny tepla fy Bytkomfort a kto sa poskladal na zisk 2 mil. Eur v r. 2022:

2023-05-27   Obyvatelia panelákov dostali vyúčtovanie od Bytkomfortu za dodávku tepla v roku 2022. Nárast činil 45%
2022-12-14   Obyvateľom panelákov s vďakou za odovzdané hlasy a neúčasť na voľbách: dodávka tepla zdražie o 140%

Iniciatíva OZ Za lepšie Zámky proti zvyšovaniu poplatkov a daní

2023-12-01 Boj proti zvyšovaniu daní a poplatkov v Nových Zámkoch
2023-11-22 Petícia
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
03:51:41 Zdá sa, že tentokrát sa Novozámčania ošklbať tak ľahko nenechajú. Pripravujú petíciu proti zvyšovani... [2023-12-01; 1,138 x]
03:50:48 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu II. Elitex Šurany / Az é... [2013-06-11; 8,609 x]
03:50:23 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 19,144 x]
03:49:54 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Flaskay Dániel a magyar Maugli története [2023-03-16; 1,344 x]
03:49:26 Ruth Ellen Gruber, Zsidó emlékhelyek Közép- és Kelet Európában / Židovské pamiatky Východnej a Stred... [2013-08-19; 7,495 x]
03:48:31 Kniha týždňa: Žatkuliak Jozef, November 1989 (Prodama Brat. 2009) [2022-03-05; 1,170 x]
03:47:59 Kniha týždňa / A hét könyve: Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и ... [2015-06-16; 6,626 x]
03:47:00 Ako sa vyvliecť zo slučky menom Brantner, alebo takto to vidím ja... [2015-10-16; 3,498 x]
03:43:53 Kandidáti z Nových Zámkov v predčasných parlamentných voľbách 2023 (aktualizované) [2023-09-03; 1,891 x]
03:43:21 Cena útechy pre bývalého viceprimátora - N. Kádek je od 1. januára konateľom mestskej firmy Bytkomfo... [2023-06-06; 1,762 x]
03:42:50 Egy csésze káve virtuális szépségverseny: Dudik Szonja, modell és divattervező, a VI. Világtalálkozó... [2016-06-20; 4,441 x]
03:42:18 Známy prieskumník Ivan Donoval natočil videá o dvoch strašidelných objektoch v Nových Zámkoch... [2024-02-20; 622 x]
03:41:47 Novozámocká telenovela pokračuje. Zhrnutie predchádzajúcich častí [2018-03-31; 4,268 x]
03:41:14 Zasadať či nezasadať „ZADARMO“? - Ako to vidím ja [2015-08-15; 3,646 x]
03:40:42 Po stopách kauzy Stacho vs. Klub Strážov [2024-02-19; 487 x]
03:40:07 Návšteva u Vladimíra Pavlíka v Považskej Bystrici [2024-02-18; 367 x]
03:39:32 Őrizzük és adjuk tovább emlékeinket [2015-08-24; 2,768 x]
03:38:57 Najdlhšia klobáska rastie v najzanedbanejšom meste / A legelhanyagoltabb városban terem a leghosszab... [2011-10-18; 2,937 x]
03:38:22 Uctenie si pamiatky Jána a Martiny 21. februára 2024 o 18.00 hod. na Hlavnom námestí v NZ [2024-02-14; 599 x]
03:37:47 Magyarok IX. Világkongresszusa Budapesten [2016-11-01; 1,926 x]
03:36:32 Zatrpknutí bojovníci - Vladimír Pavlík [2024-02-13; 596 x]
03:35:56 Egy Csésze Kávé MuDr. Zámola Ferenc testépítővel [2015-08-14; 5,149 x]
03:35:19 Prosím, nechcite ma presvedčiť, že v samospráve ide aj o niečo iné než o peniaze - alebo ako to vidí... [2016-09-09; 3,433 x]
03:34:41 Primátor vie čo a prečo predáva - môžeme kľudne spávať... ako to vidím ja [2017-04-26; 5,701 x]
03:34:36 Reakcia čitateľa na článok o veternych elektrárňach [2024-04-11; 260 x]
03:34:03 Krátke úvahy nad rozpočtom ... ako to vidím ja [2016-12-12; 4,149 x]
03:33:25 Podivný výpredaj mestských pozemkov pokračuje... ako to vidím ja [2017-04-01; 5,676 x]
03:32:46 Nálada hustne, asi budú voľby... [2018-03-01; 3,258 x]
03:32:06 Ako skončila moja snaha učiť sa po maďarsky. O knihe, z ktorej sa ešte nikto po maďarsky nenaučil.... [2010-09-02; 21,656 x]
03:31:26 Popturmix: Vendégségben a Kárpát-medence Mulatós Királyánál - Mulatós Sancinál és barátainál - akikk... [2017-09-23; 5,421 x]
03:30:47 Tak sme dneska predsa len rokovali... alebo ako to vidím ja [2019-02-11; 2,071 x]
03:30:08 Po výrube stromov v areáli i mimo areálu starej nemocnice zostala holá pláň... [2019-02-24; 2,765 x]
03:29:31 Kým občania nevedeli čo podpisujú, tak aktéri obchodu zjavne áno... ako to vidím ja [2017-03-01; 3,981 x]
03:28:53 Návrh na zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva vo veci predaja starej nemocnice [2018-10-24; 2,998 x]
03:28:13 S košíčkom a malou dušičkou medzi trhovníkmi. Prineste bločky, nemôžem uveriť, že mi Brantner nehovo... [2018-07-13; 3,194 x]
03:27:34 Korupčná mašinéria zaškrípala... ako to vidím ja [2017-09-20; 2,903 x]
03:26:52 U seba doma by sme netolerovali liknavú prácu a nie je dôvod, aby sme strpeli fušerinu primátorovi... [2018-01-06; 4,300 x]
03:26:05 Chýbajúce kamienky v mozaike tzv. národnej a demokratickej revolúcie v ČSR - povojnové protižidovské... [2012-03-12; 4,255 x]
03:25:00 Čo vytiahol kúzelník z klobúka - návrh rozpočtu mesta na r. 2018 [2017-12-05; 4,133 x]
03:24:20 Dôstojný priebeh pietnej spomienky na zavraždného novinára a jeho snúbenicu [2024-02-22; 523 x]
03:23:43 Zomrel slovenský historik Jozef Jablonický / Meghalt Jozef Jablonický slovák történész [2012-12-13; 6,169 x]
03:23:03 Historické názvy novozámockých ulíc / Történelmi utcanevek Érsekújvárban [2012-11-27; 11,145 x]
03:22:25 Nové Zámky pred 30-mi rokmi / Érsekújvár 30 évvel ezelőtt [2014-04-02; 5,095 x]
03:21:46 Kde dostanete odmenu 1600 EUR po troch odpracovaných mesiacoch? No predsa na radnici v Nových Zámkoc... [2019-11-22; 5,187 x]
03:21:06 Egy csésze kávé: mai címlaplányunk Zsiga Melinda fitnesz modell, boksz királynő és a Főiskolák Szépe... [2015-08-09; 12,428 x]
03:20:24 Archív okresných novín Chýrnik od r. 2008 [2013-04-13; 7,565 x]
03:19:40 Ako by sa to robiť nemalo - obnova povrchov mestských komunikácií [2022-07-10; 1,563 x]
03:18:58 Otvorený list hlavnému kontrolórovi Mesta Nové Zámky Ing. Štefanovi Rovňaníkovi [2018-09-26; 8,170 x]
03:18:27 Doba uťahovania opaskov? Ako pre koho... [2021-02-25; 2,845 x]
03:18:17 Érsekújvár és Vidéke, Érsekújvár és Magyar Vidéke, Slovenský Juh bibliográfiája [2010-12-12; 14,454 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x