Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-12-18   1,203  
0
Nedávno sme na tomto mieste preskúmali majetkové priznania prokurátorov Okresnej prokuratúry v Nových Zámkoch. V dnešnom pokračovaní uverejňujeme prehľad majetkových priznaní sudcov Okresného súdu v Nových Zámkoch na základe údajov zverejnených na stránkach Súdnej rady SR.  
Sudca Identifikácia Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena, Eur
Eva Kovácsová byt č. 24-3 zmluva o prevode vlastníctva bytu 12.13.2007 45 000
trvalé trávne porasty darovacia zmluva 11.16.2007 237
orná pôda 8x darovacia zmluva 11.16.2007 4 932
trvalé trávne porasty 4x darovacia zmluva 11.16.2007 944
orná pôda 4x darovacia zmluva 7.28.2008 7 057
osobné motorové vozidlo zn. Mazda CX-3, evidenčné číslo NZ383FN, rok výroby 2015 kúpa 2.27.2018 13 500
Výplata dôchodkovej dávky zo Sociálnej poisťovne - II.pilier Uplatnenie dôchodku 12.5.2022 43 651
Príjem z výkonu funkcie sudcu – netto     50 971
Úver č. 6689275318   2.27.2017  
Úver č. 17422648   3.7.2017  
Úver č. 18241187   1.3.2009  
Zoznam blízkych osôb: Kovácsová Romana, Okresný súd Nové Zámky, vyššia súdna úradníčka
Peter Rajňák ostatná plocha kúpna zmluva 1998,2001 3 000
rodinný dom výstavba 2002 187 000
orná pôda, trvalé trávnaté porasty kúpa 4.26.2013 3 200
orná pôda 4x kúpa 5.11.2015 1 566
lesný pozemok 3x dedičstvo 3.4.2018 2 926
orná pôda 45x dedičstvo 3.4.2018 5 534
trvalý trávnatý porast 6x dedičstvo 3.4.2018 970
orná pôda kúpna zmluva 5.7.2019 82
motorové vozidlo kúpa 2009 15 000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva marec 2019 41 000
fotovoltika kúpa, montáž august 2021 12 000
kotol na tuhé palivo, kotol na plyn, komín kúpa, montáž august 2022 10 000
sporiaci účet vklad 12.31.2018 19 800
sporiaci účet dedičstvo 3.4.2018 33 000
sporiaci účet k hypotéke dar 1.1.2020 15 500
príjem z prednáškovej činnosti     150
Príjem z výkonu funkcie sudcu – netto     40 229
hypotekárny úver   apríl 2019  
spotrebný úver   máj 2022  
Zoznam blízkych osôb: Rajňáková Daniela, Okresný súd Nové Zámky, sudkyňa
Ondrej Melišek Pozemok s domom Kúpa pozemku a stavba RD od r.2014 70 000
Pozemok-predzáhradka kúpa apríl 2016 180
Osobný automobil Toyota Avensis kúpa jún 2018 20 000
Opel Grandland X kúpa zář-20 24 000
podielové fondy vklad jún 2020 10 000
úspory úspory rok 2022 15 951
Príjem z výkonu funkcie sudcu – netto     42 775
hypotéka   júl 2020  
Božena Csibrányiová parcely registra ,,C" : zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy kúpna zmluva 10.9.2008 22 854
rodinný dom postavený na parcele reg. ,,C" výstavba na zakúpenom pozemku na základe zmluvy o dielo 14.6.2010 právoplatné kolaudačné rozhodnutie 92 777
Obe parcely sú reg. ,,C" : ostatné plochy, zastavané plochy kúpna zmluva 5.2.2003 407
parcela reg. ,,C" ostatné plochy kúpna zmluva 12.1.2010 60
garáž postavená na parcele reg. ,,C" výstavba / svojpomocná/ 6.11.2012 právoplatné kolaudačné rozhodnutie/ garáž postavená v rokoch 2011 až 2012/ 4 850
Osobné motorové vozidlo Toyota auris TS , r.v. 2018 kúpna cena 3.7.2018 19
Osobné motorové vozidlo Toyota CHR, r.v.2019 kúpna zmluva / spotreb. úver+ plat/ 10.7.2019 22
úspory na bežnom účte a jeho sporiacom podúčte, vedené v Slovenskej sporiteľni a.s. a aj na vkladnej knižke vedenej v Slovenskej sporiteľni a.s., nasporené ku dňu 31.12.2022 úspory manželov z predchádzajúcich rokov + mzda oboch manželov v roku 2022 + výsluhový dôchodok manžela za rok 2022 1995 - 2022 75 122
Kúpa cenných papierov / AM SLSP FOND ZODPOVEDNEHO INVESTOVANIA/ úspory manželov z predchádzajúcich rokov + mzda oboch manželov v roku 2021 + výsluhový dôchodok manžela za rok 2021 6.17.2021 15 000
Kúpa 10 ks dlhopisov SLSP FIX2 2026, 10 ks z platu 10.12.2022 10 000
Príjem z výkonu funkcie sudcu – netto     40 722
Zmluva o splátkovom úvere   10.2.2019  
Anna Križanová byt kúpa prenajatého bytu 2003 400
byt a nebytové priestory kúpa 4.3.2017 26 000
orná pôda Kúpa 11.2.2022 38 400
motorové vozidlo kúpa máj 2014 10 000
motorové vozidlo kúpa prenajatej veci - leasing od 06.11.2018 do06.11.2022 11.7.2022 25 000
úspory úspory do 31.12.2022 121 245
bytové zariadenie     10 000
Príjem z výkonu funkcie sudcu – netto     42 434
Úver   4.28.2022  
Úver   6.22.2021  
Peter Garaj Pozemok a rodinný dom s príslušenstvom darovanie - V 55/12 január 2012 300 000
pozemok LV č. 2346 dedenie - 12D/626/2018-30 z21.12.2018 12.21.2018 4 000
pozemok LV č. 2409 dedenie - 12D/626/2018-30 z21.12.2018 12.21.2018 5 000
nevlastním žiadnu hnuteľnú vec v hodnote presahujúcej 6600 eur ( v kolónke cena nie je možné uviesť 0, preto uvádzam 1 a musím uviesť formu vlastníctva, preto uvádzam výlučné ) ---- ---- 1
zostatok na osobnom účte Sl. sporiteľňa a.s.pobočka N. Zámky dar, úspory, dedenie 12D/626/2018-30 z 21.12.2018 máj 2017, december 2018 15 000
sporiaci účet SLSP sporenie rok 2019 720
dlhopisy prevod z osobného účtu v SLSP marec 2022 20 000
motocykel BMW K 1600 GT, r.v. 2017     18 000
Príjem z výkonu funkcie sudcu – netto     42 434
úver v SLSP a.s. Nové Zámky - v sume 55 000 eur   2010  
Linda Száraz rodinný dom s garážou výstavba 12.4.2009 102 000
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 9.24.2002 881
ovocný sad darovacia zmluva 9.24.2002 235
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 9.24.2002 1 519
zastavaná plocha a nádvorie rozhodnutie Okresného úradu Levice 9.16.2014 1
zastavaná plocha a nádvorie rozhodnutie Okresného úradu Levice 9.16.2014 2
bazén výstavba 6.1.2015 12 000
osobné motorové vozidlo Mazda CX-3 Challenge kúpna zmluva 11.13.2017 16 347
osobné motorové vozidlo Mercedes-Benz GLC 250d coupé kúpna zmluva 4.15.2020 39 900
peňažné prostriedky na účte v banke úspory z príjmov ku dňu 31.12.2022 8 723
Príjem z výkonu funkcie sudcu – netto     40 884
spotrebiteľský úver   4.15.2020  
Viera Betáková Rodinný dom - zas.plocha, Lv 1485 dar 11.28.1997 26 555
Zastavaná plocha, LV č. 1485 dar 11.28.1997
Záhrady, LV č. 1485 dar 11.28.1997
sporiaci účet k hypotekárnemu úveru 5.23.2019 28 518
sporiaci účet plat 6.21.2020 51
Príjem z výkonu funkcie sudcu – netto     38 235
hypotekárny úver VÚB a.s.   5.26.2020  
Kornélia Harcsová byt kúpa 5.3.2001 12 000
byt prevod 2.16.2004 1 500
byt kúpa 6.22.2010 43 500
byt kúpa 8.22.2014 41 000
zastavané plochy a nádvoria s domom dedičstvo 11.8.2016 2 500
záhrady dedičstvo 11.8.2016 2 000
garáž bez pozemku kúpna zmluva 8.15.2018 8 500
záhrada kúpna zmluva 5.15.2019 3 800
osobné motorové vozidlo zn. VW Taigo kúpna zmluva 8.2.2022 28 548
Dlhopis TATRA BANKA a.s. kúpna zmluva 10.10.2022 7 000
bežný účet v TATRABANKA,a.s     19 000
Príjem z výkonu funkcie sudcu – netto     41 863
bezúčelový spotrebiteľský úver   5.11.2022  
Diana Cviková parcely registra "C", ostatné plochy a zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva z 28.05.2007, zámenná zmluva z19.03.2008, kúpna zmluva z 25.02.2009 29.06.2007,19.05.2008,20.03.2009 36 434
parcela registra "C", zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva z 11.06.2010 7.8.2010 10
rodinný dom vytvorenie stavby svojpomocnou výstavbou 9.27.2013 136 000
garáž vytvorenie stavby svojpomocnou výstavbou 9.27.2013 15 000
stavba bazéna vytvorenie stavby svojpomocnou výstavbou 10.16.2018 10 000
drobná stavba - pergola vytvorenie stavby svojpomocnou výstavbou 6.30.2018 3 000
osobné motorové vozidlo Volkswagen Golf Edition 1,6l kúpna zmluva 7.18.2008 14 127
osobné motorové vozidlo Škoda Kodiaq live plus 4x4 2.0 TSI kúpna zmluva 8.21.2019 33 900
peňažný vklad na sporiacom účte v banke ČSOB a.s. plat sudcu a mzda manžela sudcu 2014 - 2022 50 006
peňažný vklad na bežnom účte v banke VÚB a.s. plat sudcu 01.01.2022 -31.12.2022 814
peňažný vklad na bežnom účte v banke Tatra banka a.s. mzda manžela sudcu 01.01.2022 -31.12.2022 1 855
Príjem z výkonu funkcie sudcu – netto     44 419
hypotekárny úver v banke VUB a.s.   1.5.2010  
Daniela Ellen Rajňáková rodinný dom výstavba 2002 187 000
ostatná plocha kúpna zmluva 1998,2001 3 000
orná pôda, trvalé trávnaté porasty kúpa 4.26.2013 3 200
orná pôda 4x kúpa 5.11.2015 1 566
orná pôda kúpna zmluva 5.7.2019 82
orná pôda, parcela registra E 30x dar 3.23.2021 17 622
motorové vozidlo kúpa 2009 15 000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva marec 2019 41 000
fotovoltika kúpa, montáž august 2021 12 000
kotol na tuhé palivo, kotol na plyn, komín kúpa, montáž august 2022 10 000
sporiaci účet vklad 43465 19 800
sporiaci účet dar 43163 33 000
sporiaci účet k hypotéke dar 43831 15 500
Príjem z výkonu funkcie sudcu – netto     40 228
hypotekárny úver   apríl 2019  
spotrebný úver   máj 2022  
Zoznam blízkych osôb: Rajňák Peter, Okresný súd Nové Zámky, sudca
Mária Nagyová rodinný dom svojpomocná výstavba 1989 11 700
zastavaná plocha , záhrada dar 1989 830
motorové vozidlo MERCEDES BENZ GLA 200 d 4MATIC kúpa 7.1.2020 16 000
zostatok na osobnom účte SLSP pob.Nové Zámky dar od matky november 2017 15 000
Príjem z výkonu funkcie sudcu – netto     45 494
úver   6.29.2015  
úver   3.3.2017  
Marián HATALA zastavané plochy a nádvoria,rodinný dom kúpna, darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena 12.16.2008 19 916
záhrady kúpna, darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena 12.16.2008 1
orná pôda dedenie 12.16.2020 94
jednotka a stavba Kúpna zmluva 1.24.2022 194 561
zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva 4.11.2022 3 384
osobné vozidlo Volkwagen Golf Sportsvan kúpa 6.30.2016 20 235
osobné vozidlo Volkwagen POLO kúpa 7.20.2020 15 000
účet sporenie 12.31.2022 16 116
Príjem z výkonu funkcie sudcu – netto     42 429
spotrebiteľský úver   7.6.2021  
spotrebiteľský úver   12.30.2021  
Zoznam blízkych osôb: Hatalová Alena, Okresný súd Nové Zámky, vyšší súdny úradník
Vladimír Tamaškovič orná pôda Dedenie 11.28.2017 1 000
Záhrada, Orná pôda, Ostatná plocha kúpa 9.8.2021 30 000
Orná pôda, Zastavané plochy a nádvorie, Záhrada, kúpa 8.15.2022 50 000
rozostavaná stavba svojpomocná výstavba 12.10.2022 70 000
osobné motorové vozidlo Opel Adam kúpa 12.30.2014 13 550
osobné motorové vozidlo Subaru Forester kúpa na úver + vlastné finančné prostriedky 9.29.2017 31 525
Peňažný vklad v banke Slovenská sporiteľňa a. s. plat, dedenie, predaj nehnuteľnosti po dedení 2013-2022 7 796
Peňažný vklad v banke Slovenská sporiteľňa a. s. plat sudcu, hypotekárny úver 01.01.2022 -31.12.2022 61 582
Peňažný vklad v banke Tatra banka plat manželky sudcu 01.01.2022 -31.12.2022 726
Peňažný vklad v banke Slovenská sporiteľňa a. s. sporenie pre radosť 20.09.2017-31.12.2022 5 029
Príves nákladný     370
Príjem z výkonu funkcie sudcu – netto     44 001
Hypotekárny úver zo Slovenskej sporiteľni, a. s.   12.23.2022  
Spotrebný úver   9.20.2017  
Lívia Gombárová ostatné plochy, zastavaná plocha a nádvorie Kúpna zmluva z 8.11.2012 11.8.2012 20 000
záhrady, zastavané plochy a nádvoria, darovacia zmluva z 9.2.2018 2.9.2018 4 401
rodinný dom darovacia zmluva z 9.2.2018 2.9.2018 60 000
zastavaná plocha a nádvorie, garáž kúpna zmluva 3.2.2020 3 000
garáž - bazén oplotenie výstavba 2013 50 000
vklad v banke Tatrabanka a.s., bežný účet     38 045
Príjem z výkonu funkcie sudcu – netto     45 166
Katarína Vachulíková byt kúpna zmluva 8.7.2003 1 750
osobný automobil kúpa 9.21.2012 16 000
osobný automobil Renault Captur kúpa 11.18.2022 12 000
Príjem z výkonu funkcie sudcu – netto     43 512
spotrebný úver   11.18.2022  
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
07:05:48 Majetkové priznania sudcov Okresného súdu v Nových Zámkoch za rok 2022 [2023-12-18; 1,203 x]
07:04:25 Egy csésze kávé Juhász Katalin íróval, költővel, szerkesztővel [2014-10-30; 3,088 x]
07:01:48 Návšteva u Vladimíra Pavlíka v Považskej Bystrici [2024-02-18; 385 x]
07:01:44 Zatrpknutí bojovníci - Vladimír Pavlík [2024-02-13; 608 x]
06:59:56 Novozámocký hokej v problémoch a čo všetko s tým súvisí... [2024-03-02; 1,228 x]
06:59:27 Výsledky 2. kola prezidentských volieb v novozámockom okrese [2024-04-08; 551 x]
06:58:27 V poradí 6. protestný míting v Nových Zámkoch v stredu 3. apríla o 18.00 na Hlavnom námestí [2024-04-01; 599 x]
06:55:22 Prejavy na podporu RTVS a slobody slova na 5. protestnom zhromaždení v Nových Zámkoch [2024-03-21; 652 x]
06:53:43 Prehľad dotácií z Prvej pomoci/COVID v NZ od marca 2020 do júna 2022 [2022-09-18; 1,270 x]
06:11:18 Reakcia čitateľa na článok o veternych elektrárňach [2024-04-11; 445 x]
06:07:50 Zúgov 2? Veterným elektrárňam sme zatiaľ unikli o vlások [2024-04-04; 768 x]
05:00:07 Egy csésze kávé a holnap sztárjaival. A színpadon a GHP zenekar Nagykaposról [2015-07-29; 7,986 x]
04:16:45 Ako byť aktívnym občanom (diskusia v Nových Zámkoch) [2024-03-29; 409 x]
04:16:20 Dôstojný priebeh pietnej spomienky na zavraždného novinára a jeho snúbenicu [2024-02-22; 536 x]
04:16:07 Vágovits Gyula albumai / Albumy Gyulu Vágovitsa [2013-01-30; 8,499 x]
04:16:00 Dva roky ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine... [2024-02-24; 321 x]
04:15:48 Zatrpknutí bojovníci - Miroslav Dolejší [2024-03-18; 318 x]
04:15:42 Pázmány Péter Gimnázium évkönyvei, közlönyei és értesítői / Ročenky, výročné správy a oznamy novozám... [2013-01-27; 7,023 x]
04:15:32 Archív okresných novín Chýrnik od r. 2008 [2013-04-13; 7,572 x]
04:15:24 Szabó László: Érsekújvári albumok [2013-01-28; 7,458 x]
04:15:17 Po stopách kauzy podpáleného auta seredského novinára z roku 2016 [2024-02-28; 400 x]
04:15:12 Kniha týždňa: Svet podľa Filka (Slovart Brat. 2016) [2024-03-10; 285 x]
04:14:40 Spoznajte históriu a súčasnosť Nových Zámkov prostredníctvom jedinečnej mapy [2024-03-29; 348 x]
04:14:36 Relácia Pod lampou s Evou Polereckou a Zsoltom SImonom [2024-03-30; 534 x]
04:14:29 Pokud někdo poradí, jak donutit Bytkomfort aby plnil své povinnosti, budu vděčná... [2024-03-03; 702 x]
04:14:13 6. novozámocký protestný míting [2024-04-08; 423 x]
04:14:00 Senki sincs elfeledve. A holokauszt érsekújvári áldozatainak névsora / Nikto nie je zabudnutý. Zozna... [2011-06-19; 11,427 x]
04:13:46 Časopis Index hodnotil najväčšie agroprojekty podporené za október 2023 z eurofondov - dve firmy bol... [2024-03-23; 449 x]
04:13:39 Známy prieskumník Ivan Donoval natočil videá o dvoch strašidelných objektoch v Nových Zámkoch... [2024-02-20; 635 x]
04:13:32 Domino efekt. Po stopách jedného týždenníka [2024-03-11; 485 x]
04:13:09 A "Sárai Zoltán" rendőrségi dosszié / Policajný spis "Zoltán Sárai" [2013-04-29; 11,037 x]
04:12:40 Ako byť aktívnym občanom v Nových Zámkoch? Diskusia v Hollywood Café v Kine Mier v stredu o 18:00... [2024-03-26; 455 x]
04:12:31 Novozámocký týždenník Slobodný občan (1990) / Szabad Polgár c. érsekújvári hetilap (1990)... [2013-09-26; 6,864 x]
04:12:24 Novým lídrom ruskej opozície je Júlia Navaľná [2024-02-27; 310 x]
04:12:08 Krátka správa z prvého tohtoročného zastupiteľstva [2024-02-29; 1,014 x]
04:12:02 Historické názvy novozámockých ulíc / Történelmi utcanevek Érsekújvárban [2012-11-27; 11,152 x]
03:40:16 Egy csésze kávé: Omotunde Komolafe úrral a "Miss Afro Hungary" szépségverseny szervezőjevel [2014-02-07; 6,882 x]
03:06:22 Viktor Kubal zomrel pred 15 rokmi. Velikán slovenského výtvarného humoru by sa tento rok bol dožil 8... [2012-05-10; 4,936 x]
02:45:08 Klzisko zmizlo, trpká príchuť zostala... [2018-02-08; 3,721 x]
01:39:33 Bizarné stavby regiónu - Hotel Gbelce [2018-04-07; 25,550 x]
01:36:53 Kniha týždňa / A hét könyve: Szabó Imrich, Tisícročná história rodu grófov Károlyi de Nagykároly (20... [2014-03-20; 7,529 x]
01:34:49 101. výročie založenia Československa [2019-10-29; 2,342 x]
00:55:01 Kniha týždňa: Ján Lukačka a kol., Chronológia starších slovenských dejín, Prodama Brat. 2008... [2021-02-19; 2,856 x]
00:39:45 Digitalizované periodiká z obdobia 1914-1918 na portáli Slovenskej národnej knižnice [2021-04-12; 2,935 x]
23:32:55 Spýtali sme sa primátorských kandidátov... (aktualizované 11. novembra 2014) [2014-11-10; 6,291 x]
23:16:56 Az Érsekújvárból 1947-ben elűzött és kitelepített lakosok névsora / Menný zoznam Novozámčanov vyhnan... [2012-11-07; 14,096 x]
23:05:34 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,031 x]
22:55:52 Chronológia prípadu Cervanová [2020-02-17; 4,321 x]
22:53:41 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sisi, alias Zombori Szimonetta ételszobrász [2023-04-09; 959 x]
22:53:20 Index daňovej spoľahlivosti novozámockých firiem a živnostníkov [2023-06-04; 2,781 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x