Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  23-12-27   473  
0
Je to presne rok, ako u nás zvonila Mestská polícia s obsielkou z okresného súdu vo veci žaloby p. Martinku a jeho firiem LimestoneSK a Limestonereal. Domáhal sa ospravedlnenia za celkom 8 tvrdení a nadpis článku "Anatómia jedného podvodu časť 1".  Medzitým uplynul rok, po dvoch pojednávaniach bol 31. októbra vyhlásený rozsudok, z ktorého sme sa dozvedeli, že sme povinní sa žalobcovi ospravedlniť za nepravdivé a pravdu skresľujúce výroky, nakoľko sme nepreukázali pravdivosť namietaných tvrdení. Sme tiež povinní žalobcovi uhradiť trovy konania vo výške 100%. Voči rozsudku sme sa odvolali a aktuálne prebieha druhé kolo vyjadrení strán k odvolaniu. Spis následne poputuje na krajský súd do Nitry.  

V spore rozhodovala samosudkyňa p. Mgr. Kornélia Harcsová. Žiaľ právny stav ohľadom aktivít firiem Limestone na mestskej skládke zostal aj po ukončení dokazovania rovnako nejasný ako bol na začiatku. Súd nevykonal navrhnuté dôkazy ani nevypočul svedkov a stále nepoznáme odpovede na niektoré otázky v súvislosti s konaním firiem žalobcu na mestskej skládke, najmä nevieme:
 1. Od kedy a do kedy žalovaný vyvážal/vyváža materiál na mestskú skládku, aký materiál v akom množstve a od akého pôvodcu
 2. Či bolo zákonné vyvážanie materiálu na zrekultivovanú mestskú skládku uzavretú takmer pred 30-mi rokmi bez vedomia a neskôr napriek výzve majiteľa skládky
 3. ČI dávala kúpa necelej polovice parciel pod mestskou skládkou akýkoľvek právny titul pre takéto konanie
 4. Či bol na skládku ukladaný zhodnotený materiál, alebo odpad, prípadne taký odpad ktorého ukladanie na skládku platné predpisy nedovoľujú
 5. Či boli pravdivé informácie poskytnuté žalobcom mestskému zastupiteľstvu 30.6.2022 na základe ktorých poslanci hlasovali
 6. Či mal žalobca akýkoľvek právny titul na riešenie kolaudácie stavieb na cudzej skládke, resp. kto a kedy inicioval kolaudačné konanie
 7. Kedy sa Mesto dozvedelo o vyvážaní materiálu na mestskú skládku a či boli primerané a dostatočné jeho kroky na zabránenie nelegálneho vývotu materiálu na uzatvorenú Mestskú skládku
 8. Či Mesto kontrolovalo a kontroluje vstup na mestskú skládku a či viedlo a vedie riadnu evidenciu o materiáli vyvážanom na skládku
 9. Či bola oprávnená požiadavka žalobcu na platenie ročného nájomného zo strany Mesta a či bola správne stanovená jeho výška (desaťnásobok nájomného vyplácaného majiteľovi inej parcely)
 10. Či mala dohoda s Mestom uzatvorená 10.07.2023 akúkoľvek relevanciu k vyvážaniu materiálu v období január-október 2022 a k článku napísanému 15.09.2022
 11. ČI sú hodnoty finančného plnenia oboch strán v dohode z 10.07.2023 rovnocenné a či nedošlo k poškodeniu Mesta, keď sa zrieklo úložného vo výške do 3 mil. Eur a získalo plnenie zabezpečené parcelami, ktoré majú podľa účtovnej uzávierky fy Limestonereal za rok 2022 hodnotu 8.937 Eur


To všetko sme sa nedozvedeli. Naopak, vyplávali niektoré skutočnosti ktoré prekvapili. Napr. keď p. Martinka priznal že od začiatku vedel o skládke na kupovanom pozemku. Alebo keď ako svedka na preukázanie ujmy na dobrom mene navrhol konateľa  spoločnosti  ONYX s.r.o. Ladislava Pásztora, ktorý ho kedysi žaloval za nezaplatené faktúry. P. podnikateľ sa tiež pochválil ako vypratal a predal časť bývalého smetiska. Stalo sa tiež, že p. podnikateľ omylom vložil do spisu dva protokoly o laboratórnych skúškach, jeden z ktorých konštatoval prekročené limity pre aktívny uhlík a neprípustnosť ukladať takýto odpad na skládku...

Nuž toto je aktuálny stav súdneho sporu, ktorý započal pred rokom a chvíľu ešte určite potrvá. Na Slovensku je dôvera voči súdom alarmujúco nízka - na úrovni 31%, v EÚ je na tom horšie už iba Chorvátsko. Myslíme si, že náš prípad je dobrou ilustráciou toho, prečo tomu tak je.

Všetkým našim čitateľom želáme šťastný nový rok, pevné zdravie a veľa síl v našom spoločnom úsilí o transparentné mesto.


Chronológia kauzy ilegálneho znovuotvorenia rekultivovanej mestskej skládky v Nových Zámkoch.na Watson.sk:


 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
02:53:43 Pred rokom bola na náš portál podaná žaloba p. Martinku a fy Limestone v kauze Mestská skládka... [2023-12-27; 473 x]
02:52:56 Obyvatelia panelákov dostali vyúčtovanie od Bytkomfortu za dodávku tepla v roku 2022. Nárast činil 4... [2023-05-27; 2,357 x]
02:52:11 Kniha týždňa: Ján Lukačka a kol., Chronológia starších slovenských dejín, Prodama Brat. 2008... [2021-02-19; 2,853 x]
02:50:38 Zápisnica z návštevy ved. odboru živ. prostredia OÚ na novozámockej mestskej skládke dňa 15.02.2022... [2022-10-06; 1,296 x]
02:48:00 Nová Kasárenská tesne pred štartom [2020-07-11; 3,130 x]
02:47:09 Kniha týždňa: Transart Communication Performance & Multimedia Art Studio erté 1987 - 200... [2010-08-23; 3,532 x]
02:44:58 Historik telom a dušou - Ľudovít Gróf / Történész szívvel lélekkel - Gróf Lajos [2023-05-13; 1,037 x]
02:43:23 História populačného alarmizmu [2023-11-26; 743 x]
02:41:29 Zápas novozámockých veriacich o pátra Cirilla / Az érsekújvári hívők kiállása Cirill atya mellett... [2023-05-11; 1,558 x]
02:39:37 Telek Lajos utolsó interjúi.../ Posledné rozhovory Lajosa Teleka... [2023-11-25; 690 x]
02:38:34 Zatrpknutí bojovníci: Ján Čarnogurský [2023-12-21; 885 x]
02:37:12 "Kesanka kerá sprivatizuvala tabačáreň a paprikuvý mlyn..." alebo krása dialektu [2011-02-02; 2,752 x]
02:35:33 Az "Egy csésze kávé" mai címlaplánya Zellei Dóra, a Meglepetés c. lap újságírónője  [2015-10-11; 4,293 x]
02:34:06 V tragickej nehode Eriky Cserepes sa zrkadlia mnohé naše biedy [2023-04-03; 2,298 x]
02:32:25 Strana SMER-SD zorganizovala v Nových Zámkoch Celoslovenské oslavy sviatku svätých Cyrila a Metoda... [2023-07-06; 1,537 x]
02:30:17 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sávolt Karolina, a 12-éves autodidakta képzőművész [2023-04-02; 3,838 x]
02:28:21 Kauza mestská skládka. Prepis záznamu z pojednávania dňa 15. mája 2023 na Okresnom súde v Nových Zám... [2023-06-10; 1,243 x]
02:25:09 Juraj Smatana: Moje najmilšie civilizačné kolapsy (2011) [2024-02-28; 242 x]
02:24:35 Nyitravármegye nemes családai / Šľachtické rody Nitrianskej stolice [2011-02-19; 40,608 x]
02:20:11 Zatrpknutí bojovníci - Miroslav Dolejší [2024-03-18; 305 x]
01:52:53 Pokud někdo poradí, jak donutit Bytkomfort aby plnil své povinnosti, budu vděčná... [2024-03-03; 683 x]
01:47:53 Uctenie si pamiatky Jána a Martiny 21. februára 2024 o 18.00 hod. na Hlavnom námestí v NZ [2024-02-14; 598 x]
01:42:52 Po stopách kauzy podpáleného auta seredského novinára z roku 2016 [2024-02-28; 383 x]
01:31:13 Fenomén Marcel Slávik [2023-08-09; 1,287 x]
01:24:47 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,008 x]
01:15:57 Novým lídrom ruskej opozície je Júlia Navaľná [2024-02-27; 292 x]
01:05:06 Reakcia čitateľa na článok o veternych elektrárňach [2024-04-11; 258 x]
01:04:39 Dva roky ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine... [2024-02-24; 306 x]
01:02:15 Bizarné stavby regiónu - Hotel Gbelce [2018-04-07; 25,531 x]
01:02:05 Ako rýchlo devalvuje cena Pro Urbe? [2020-09-16; 3,526 x]
00:43:40 Ako byť aktívnym občanom (diskusia v Nových Zámkoch) [2024-03-29; 391 x]
00:32:37 Autor týždňa: Nassim Nicholas Taleb (nar. 1960) [2024-02-26; 231 x]
00:28:17 Prejavy na podporu RTVS a slobody slova na 5. protestnom zhromaždení v Nových Zámkoch [2024-03-21; 632 x]
00:27:39 Výsledky prvého kola prezidentských volieb v novozámockom okrese [2024-03-25; 585 x]
00:14:16 Krátka správa zo zastupiteľstva konaného 8. septembra 2021 [2021-09-10; 2,542 x]
00:07:03 Krátka správa z prvého tohtoročného zastupiteľstva [2024-02-29; 998 x]
00:04:53 Publikácie Inštitútu slavistiky Ruskej akadémie vied [2019-03-31; 2,646 x]
00:01:07 Ak ma zabili, je to dôkaz toho že sme silní. Nevzdávajte sa! [2024-02-18; 409 x]
00:00:55 Po stopách kauzy Stacho vs. Klub Strážov [2024-02-19; 486 x]
23:45:06 Kniha týždňa: Emil Polák, Ako sme (ne)robili perestrojku (CCW Brat. 2020) [2022-02-19; 972 x]
23:26:42 V poradí 6. protestný míting v Nových Zámkoch v stredu 3. apríla o 18.00 na Hlavnom námestí [2024-04-01; 562 x]
23:26:36 5. protestný míting v Nových Zámkoch sa uskutoční v stredu 20.03.2024 o 18:00 na Hlavnom námestí... [2024-03-18; 518 x]
23:19:53 Index daňovej spoľahlivosti novozámockých firiem a živnostníkov [2023-06-04; 2,767 x]
23:15:56 Kniha týždňa: Československo, štát ktorý zlyhal / A hét könyve: Csehszlovákia, egy ország amely kuda... [2012-01-11; 18,990 x]
23:15:37 Prehľad dotácií z Prvej pomoci/COVID v NZ od marca 2020 do júna 2022 [2022-09-18; 1,258 x]
23:00:00 Známy prieskumník Ivan Donoval natočil videá o dvoch strašidelných objektoch v Nových Zámkoch... [2024-02-20; 621 x]
22:59:59 Návšteva u Vladimíra Pavlíka v Považskej Bystrici [2024-02-18; 366 x]
22:53:48 Ruské protivojnové pesničky posledného roka [2023-03-04; 1,090 x]
22:51:24 Časopis Index hodnotil najväčšie agroprojekty podporené za október 2023 z eurofondov - dve firmy bol... [2024-03-23; 435 x]
22:51:02 Zúgov 2? Veterným elektrárňam sme zatiaľ unikli o vlások [2024-04-04; 681 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x