Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  24-01-22   1,055  
0
Diváci decembrového zastupiteľstva mohli byť svedkami podivnej improvizácie, keď sa funkcionári mesta nevedeli trafiť do správnej odpovede na otázku poslanca M. Balogha, prečo sa nezrealizoval projekt revitalizácie sídliska Bašty. Podľa ved. odboru výstavby sa projekt nezrealizoval, lebo naň nedostali peniaze. To by bolo samozrejme mrzuté, keby to bola pravda. Ale nebola. Podľa ďalšej verzie Mesto síce peniaze dostalo, len sa do súťaže nikto neprihlásil. To sa tiež nezdá byť pravdou, lebo sme našli zmluvu s dodávateľom... Isté je len to, že Mesto tentokrát vráilo takmer 300 tisíc Eur podobne, ako pred časom vrátilo pol milióna z neuskutočneného zateplenia budovy MsÚ. Veľmi zvláštne poruchy vo finálnom štádiu projektov však?  

7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nových Zámkoch dňa 13.12.2023 časť 4/6
https://www.youtube.com/watch?v=tt-iwHsCBgE

Viceprimátor L. Štefánik od 00:30: Ďalej by som sa vyjadril k bodu alebo poznámke ohľadom ihriska Bašty II, to neviem kto - ved. odboru poprosím Ťa Jaro Mrván. Sídlisko Bašty II, sedel si asi vedľa že v akom to je štádiu, poslanci to kedysi schválili, taký projekt a kolega sa pýta, že v akom to je štádiu a či sa to realizuje.

ved. odboru MsÚ J. Mrváň: Nie, ten sa nerealizuje momentálne.

L. Štefánik: Áno? A z akého dôvodu?
 
J. Mrváň: Nebola podpísaná zmluva nedostali sme na to financie, takže zatiaľ sa to nerieši. Máme projekt hotový, takže keď bude nejaká podobná...
 
L. Štefánik: Áno, takže... Ihrisko Bašty II. bolo tiež schválené spolufinancovanie Mestom kedysi mestským zastupiteľstvom, keď bude na to výzva, Mesto sa do toho zapojí, získa finančné prostriedky, vybuduje a bude to slúžiť obyvateľom nášho mesta. Takže Marián tak sa zdá že som nezabudol na nič... a ke´dže máš záverečnú faktickú poznámku tak nech sa páči reaguj.

Poslanec M. Balogh: Ja by som na tie Bašty reagoval, my sme tam získali tie financie, prečo sa to nezrealizovalo?...

Prednostka T. Szekeresová od 4:58: Tak pán poslanec, tieto Baśty a ten projekt ktorý sme mali, to bolo zo starého programového obdobia, ktoré teraz skončí 31.12. My sme mali neúspešné verejné obstarávania a to z toho dôvodu, že najprv nás tlačili do toho, aby sme obstarávali stavebnúi časť a azelené prvky spolu, ke´d sme to urobili, potom nám povedali - kontrolný orgán, pretože tieto obstarávania sa kontrolujú, že to nie je v poriadku, že to treba oddeliť. Potom sme to oddelili, myslím že neprihlásil sa žiadny účastník, to znamená že nevedeli sme to zrealizovať. A vzhľadom k tomu že končí programové obdobie, sme skončili aj my. S tým projektom v rámci toho čo sme mali pridelené prostriedky, takže my máme projekt pripravený, čakáme že budú nové zdroje a budeme to vedieť zrealizovať...
 


Chronológia vrátených eurofondov na Revitalizáciu medziblokových priestorov Sídliska Bašty I. „zelený dvor“ na Watson.sk:


 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
02:54:31 Vnútroblok sídliska Bašty sa revitalizovať nebude. Prednostkino vysvetlenie: vzhľadom k tomu že konč... [2024-01-22; 1,055 x]
02:54:26 Spoznajte históriu a súčasnosť Nových Zámkov prostredníctvom jedinečnej mapy [2024-03-29; 335 x]
02:53:43 Pred rokom bola na náš portál podaná žaloba p. Martinku a fy Limestone v kauze Mestská skládka... [2023-12-27; 473 x]
02:52:56 Obyvatelia panelákov dostali vyúčtovanie od Bytkomfortu za dodávku tepla v roku 2022. Nárast činil 4... [2023-05-27; 2,357 x]
02:52:11 Kniha týždňa: Ján Lukačka a kol., Chronológia starších slovenských dejín, Prodama Brat. 2008... [2021-02-19; 2,853 x]
02:50:38 Zápisnica z návštevy ved. odboru živ. prostredia OÚ na novozámockej mestskej skládke dňa 15.02.2022... [2022-10-06; 1,296 x]
02:48:00 Nová Kasárenská tesne pred štartom [2020-07-11; 3,130 x]
02:47:09 Kniha týždňa: Transart Communication Performance & Multimedia Art Studio erté 1987 - 200... [2010-08-23; 3,532 x]
02:44:58 Historik telom a dušou - Ľudovít Gróf / Történész szívvel lélekkel - Gróf Lajos [2023-05-13; 1,037 x]
02:43:23 História populačného alarmizmu [2023-11-26; 743 x]
02:41:29 Zápas novozámockých veriacich o pátra Cirilla / Az érsekújvári hívők kiállása Cirill atya mellett... [2023-05-11; 1,558 x]
02:39:37 Telek Lajos utolsó interjúi.../ Posledné rozhovory Lajosa Teleka... [2023-11-25; 690 x]
02:38:34 Zatrpknutí bojovníci: Ján Čarnogurský [2023-12-21; 885 x]
02:37:12 "Kesanka kerá sprivatizuvala tabačáreň a paprikuvý mlyn..." alebo krása dialektu [2011-02-02; 2,752 x]
02:35:33 Az "Egy csésze kávé" mai címlaplánya Zellei Dóra, a Meglepetés c. lap újságírónője  [2015-10-11; 4,293 x]
02:34:06 V tragickej nehode Eriky Cserepes sa zrkadlia mnohé naše biedy [2023-04-03; 2,298 x]
02:32:25 Strana SMER-SD zorganizovala v Nových Zámkoch Celoslovenské oslavy sviatku svätých Cyrila a Metoda... [2023-07-06; 1,537 x]
02:30:17 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Sávolt Karolina, a 12-éves autodidakta képzőművész [2023-04-02; 3,838 x]
02:28:21 Kauza mestská skládka. Prepis záznamu z pojednávania dňa 15. mája 2023 na Okresnom súde v Nových Zám... [2023-06-10; 1,243 x]
02:25:09 Juraj Smatana: Moje najmilšie civilizačné kolapsy (2011) [2024-02-28; 242 x]
02:24:35 Nyitravármegye nemes családai / Šľachtické rody Nitrianskej stolice [2011-02-19; 40,608 x]
02:20:11 Zatrpknutí bojovníci - Miroslav Dolejší [2024-03-18; 305 x]
01:52:53 Pokud někdo poradí, jak donutit Bytkomfort aby plnil své povinnosti, budu vděčná... [2024-03-03; 683 x]
01:47:53 Uctenie si pamiatky Jána a Martiny 21. februára 2024 o 18.00 hod. na Hlavnom námestí v NZ [2024-02-14; 598 x]
01:42:52 Po stopách kauzy podpáleného auta seredského novinára z roku 2016 [2024-02-28; 383 x]
01:31:13 Fenomén Marcel Slávik [2023-08-09; 1,287 x]
01:24:47 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,008 x]
01:15:57 Novým lídrom ruskej opozície je Júlia Navaľná [2024-02-27; 292 x]
01:05:06 Reakcia čitateľa na článok o veternych elektrárňach [2024-04-11; 258 x]
01:04:39 Dva roky ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine... [2024-02-24; 306 x]
01:02:15 Bizarné stavby regiónu - Hotel Gbelce [2018-04-07; 25,531 x]
01:02:05 Ako rýchlo devalvuje cena Pro Urbe? [2020-09-16; 3,526 x]
00:43:40 Ako byť aktívnym občanom (diskusia v Nových Zámkoch) [2024-03-29; 391 x]
00:32:37 Autor týždňa: Nassim Nicholas Taleb (nar. 1960) [2024-02-26; 231 x]
00:28:17 Prejavy na podporu RTVS a slobody slova na 5. protestnom zhromaždení v Nových Zámkoch [2024-03-21; 632 x]
00:27:39 Výsledky prvého kola prezidentských volieb v novozámockom okrese [2024-03-25; 585 x]
00:14:16 Krátka správa zo zastupiteľstva konaného 8. septembra 2021 [2021-09-10; 2,542 x]
00:07:03 Krátka správa z prvého tohtoročného zastupiteľstva [2024-02-29; 998 x]
00:04:53 Publikácie Inštitútu slavistiky Ruskej akadémie vied [2019-03-31; 2,646 x]
00:01:07 Ak ma zabili, je to dôkaz toho že sme silní. Nevzdávajte sa! [2024-02-18; 409 x]
00:00:55 Po stopách kauzy Stacho vs. Klub Strážov [2024-02-19; 486 x]
23:45:06 Kniha týždňa: Emil Polák, Ako sme (ne)robili perestrojku (CCW Brat. 2020) [2022-02-19; 972 x]
23:26:42 V poradí 6. protestný míting v Nových Zámkoch v stredu 3. apríla o 18.00 na Hlavnom námestí [2024-04-01; 562 x]
23:26:36 5. protestný míting v Nových Zámkoch sa uskutoční v stredu 20.03.2024 o 18:00 na Hlavnom námestí... [2024-03-18; 518 x]
23:19:53 Index daňovej spoľahlivosti novozámockých firiem a živnostníkov [2023-06-04; 2,767 x]
23:15:56 Kniha týždňa: Československo, štát ktorý zlyhal / A hét könyve: Csehszlovákia, egy ország amely kuda... [2012-01-11; 18,990 x]
23:15:37 Prehľad dotácií z Prvej pomoci/COVID v NZ od marca 2020 do júna 2022 [2022-09-18; 1,258 x]
23:00:00 Známy prieskumník Ivan Donoval natočil videá o dvoch strašidelných objektoch v Nových Zámkoch... [2024-02-20; 621 x]
22:59:59 Návšteva u Vladimíra Pavlíka v Považskej Bystrici [2024-02-18; 366 x]
22:53:48 Ruské protivojnové pesničky posledného roka [2023-03-04; 1,090 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x