Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  24-04-22   712  
0
Nepodarilo sa to minule a ak budeme mať trocha šťastia, nepodarí sa to ani teraz. Primátor na stredajšie zastupiteľstvo opäť predkladá návrh na zmenu územného plánu mesta, v rámci ktorej sa snaží zmeniť účel školskej budovy pred stanicou, ktorú nechal schátrať aby ju teraz premenil na nájomné byty. Celá operácia sa v NSK (kde je O. Klein poslancom) pripravovala v najväčšej tichosti už dobrý rok a novozámocké zastupiteľstvo sa p. primátor pôvodne nemienil na nič pýtať. Akurát zabudol na územný plán... Preto sa neplánovane otvára diskusia o využití školskej budovy, ktorá sa najviac hodí práve na tento účel. Prečo by sa mala prestavať na byty práve teraz, keď naše mesto potrebuje umiestniť základnú umeleckú školu?  O tom, aká by bola kvalita života obyvateľov budúcej bytovky v tesnom susedstve stanice, kde sa nedá parkovať zato sa hemží asociálmi, ani nehovoriac...  


Zaradenie požiadavky do rozsahu riešenia  Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu Mesta Nové Zámky
 
Mestské zastupiteľstvo v Nových Zámkoch na svojom zasadnutí dňa 27.09.2023, prijalo uznesenie pod č. 154/270923, ktorým schválilo začatie obstarania Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu Mesta Nové Zámky (ďalej len ZaD č.3 ÚPN M) a zároveň uložilo mestskému úradu obstarať tento dokument.  Rozsah riešenia ZaD č.3 ÚPN M bol schválený uznesením MsZ č. 202/13122023.

Nitriansky samosprávny kraj dňa 14.02.2024 doručil svoju žiadosť orgánu územného plánovania s požiadavkou o zmenu funkčného využitia urbanistického bloku (ďalej len UB) 17-16 z územia občianskej vybavenosti (OV) na obytné územie – bytové domy (BD). Žiadosť je odôvodnená plánovanou prestavbou budovy bývalej Strednej zdravotníckej školy na ul. Ľ.Štúra v Nových Zámkoch na nájomný bytový dom s celkovou kapacitou 27 bytových jednotiek. Návrh prestavby rieši aj navýšenie podlažnosti stavby z 2 NP + ustúpené podlažie (podkrovie) na 3 NP bez ustúpeného podlažia (stavba s plochou strechou).  

Navrhovaným riešením požiadavky je začlenenie pôvodného UB 17-16 s výškovou reguláciou stavieb 2 NP do UB 17-15 s výškovou reguláciou stavieb 6 NP.


Súčasný platný stav ÚPN M Nové Zámky
Zrekapitulujme si ako sa na NSK pripravoval tento projekt bez toho, aby sa Novozámčanov ktokoľvek spýtal, alebo informoval. Mätúcim je už samotný názov projektu "Rekonštrukcia budovy bývalej školy a budovy bývalých školských bytov Strednej zdravotníckej školy na ul. Ľ. Štúra, Nové Zámky - nájomné byty - PD“, keďže zdravotnícka škola tu nikdy nesídlila. Z nejakého dôvodu je však aktuálne správcom budovy práve ona a nie SPŠE, ktoré v tejto budove naposledy pôsobilo.

Finančná komisia Zastupiteľstva NSK dňa 07. 06. 2023 prijala uznesenie č. 19/2023, v ktorom odporučila predložiť na schválenie do zaslupiteľstva NSK „Návrh na zmenu rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4 na rok 2023“, ktorého súčasťou bolo aj vyčlenenie finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu "Stredná zdravotnícka škola, Nové Zámky: Rekonštrukcia budovy bývalej školy a budovy bývalých školských bytov Strednej zdravotníckej školy na ul. Ľ. Štúra, Nové Zámky nájomné byty PD“. O tom, kto a prečo prestavbu školy na byty navrhol nie je v zápisnici ani zmienky, môžeme sa iba domnievať na základe toho, že členkou finančnej komisie NSK je prednostka MsÚ NZ...

Zastupiteľstvo NSK schválilo uznesením č. 125/2023 zo 4. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 26. júna 2023 „Návrh na zmenu rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4 na rok 2023“, ktorého súčasťou bolo aj vyčlenenie finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu "Stredná zdravotnícka škola, Nové Zámky: Rekonštrukcia budovy bývalej školy a budovy bývalých školských bytov Strednej zdravotníckej školy na ul. C. Štúra, Nové Zámky - nájomné byty - PD“.

Oficiálne by nájomné byty mali zostať vo vlastníctve NSK a mali by slúžiť ako štartovacie nájomné byty pre mladé rodiny, začínajúcich lekárov, chýbajúci stredný zdravotný personál, atď. To je podivné, lebo v tejto lokalite nie je žiadne zdravotnícke zariadenie a aj z dôvodu že NSK v žiadnom meste nitrianskeho kraja nedisponuje takým množstvom bytov. Najviac ich má v Topoľčanoch (24), v Komárne (2), Šuranoch (2), Leviciach-Géni (2), Zlatých Moravciach (3). V Nových Zámkoch NSK doteraz nemal ani jeden nájomný byt a odrazu by ich mal mať úplne najviac - 26...
 

 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
19:08:23 V stredu sa primátor opäť pokúsi presadiť zmenu školskej budovy pri stanici na nájomné byty...... [2024-04-22; 712 x]
19:05:39 Toto je už dno, alebo sa dá klesnúť aj hlbšie? [2023-09-09; 1,291 x]
19:05:08 Tlačová konferencia primátora Nových Zámkov O. Kleina 3. februára 2015 [2015-02-03; 3,684 x]
19:04:21 Radnica si všimla hromady odpadu okolo smetiakov - v Šali [2019-01-28; 1,895 x]
19:03:15 A hét könyve / Kniha týždňa: Eduard Nižňanský, Nacizmus, holokaust, slovenský štát / Nácizmus, holok... [2012-06-05; 7,558 x]
19:02:44 Kniha týždňa / A hét könyve: Szabó Imrich, Tisícročná história rodu grófov Károlyi de Nagykároly (20... [2014-03-20; 7,665 x]
19:01:11 Nezvyklý rozsah a formu nadobúda propagačná kampaň na Logportál / Szokatlan méreteket és formákat öl... [2012-01-12; 3,881 x]
19:01:04 Správne konanie voči štatutárom mestských podnikov vo veci neposkytovania informácií bolo zastaven... [2013-07-16; 3,393 x]
19:00:58 Uráža ma, ak si niekto myslí, že som bola do tejto funkcie vďaka nemu dosadená... [2022-10-22; 1,623 x]
19:00:55 Kauza mestská skládka. Prepis záznamu z pojednávania dňa 15. mája 2023 na Okresnom súde v Nových Zám... [2023-06-10; 1,273 x]
19:00:35 Škandalózna prax podvojných pozvánok na MsZ, keď verejnosť nemá prístup k prerokovávaným materiálom,... [2019-03-03; 2,307 x]
18:59:33 Novozámockých trhovníkov obháňa kvôli kvalite potravín nedovzdelaný vojenský provianťák v zálohe...... [2020-07-06; 3,655 x]
18:59:23 Volebný program občianskeho kandidáta na primátora Nových Zámkov [2014-09-16; 6,655 x]
18:59:12 K diskusii o veterných elektrárňach: Veterné elektrárne zosilňujú sucho a prívalové dažde [2024-04-21; 526 x]
18:59:05 Szabó László: Érsekújvári albumok [2013-01-28; 7,535 x]
18:57:31 Môže poslankyňa - prisťahovaná krčmárka z METEORu - nazvať svoje spustnuté mesto spustnutým?... [2021-06-18; 1,435 x]
18:56:01 Egy csésze kávé virtuállis szépségverseny: Kovács Krisztina IFBB Bikini Model a februári Presztízs S... [2018-03-14; 4,430 x]
18:54:38 Vasárnapi beszélgetés Vitray Tamással Kürtön [2023-11-08; 950 x]
18:53:34 O veľkých plánoch a krátkej pamäti I. / A nagy tervekről és rövid emlékezetről I. [2013-03-31; 4,373 x]
18:53:02 Známy prieskumník Ivan Donoval natočil videá o dvoch strašidelných objektoch v Nových Zámkoch... [2024-02-20; 702 x]
18:51:57 T. G. Masaryk (7. 3.1850 – 14. 9.1937) v historickej chronológii na watson.sk / T. G. Masaryk a wats... [2013-03-10; 7,384 x]
18:51:47 Časopis Index hodnotil najväčšie agroprojekty podporené za október 2023 z eurofondov - dve firmy bol... [2024-03-23; 591 x]
18:51:27 Reakcia p. F. Vrábela na článok o šurianskej konferencii [2011-03-29; 5,544 x]
18:51:26 Kontrola NKÚ nezistila v LOKI podstatné nedostatky [2013-01-28; 2,991 x]
18:51:23 Kauza Turá. O čom bol výbušný príspevok nahnevaného účastníka stretnutia s I. Matovičom? [2023-05-03; 1,030 x]
18:51:21 Magyar pártalapítási kísérletek Felvidéken 1989 után II. - Magyar Néppárt / Pokusy založenia menšino... [2012-07-10; 3,146 x]
18:51:18 Slowár Antona Bernoláka [2011-11-23; 6,929 x]
18:50:27 Baumaxu sa netešia všetci rovnako - obyvatelia z okolia si začínajú uvedomovať negatívne dopady na i... [2013-07-23; 3,018 x]
18:48:48 Érsekújvári szereplője is van a Rally Dakarnak / Rally Dakar má aj novozámockého účastníka [2015-01-04; 2,388 x]
18:48:01 Nové knihy z regiónu [2015-11-28; 2,340 x]
18:45:02 Prejav Alberta Apponyiho k americkému obecenstvu z r. 1929 [2023-09-15; 1,008 x]
18:43:30 Ani tretí štátny orgán v poradí nezistil porušenie zákona v prípade ilegálneho znovuotvorenia mestsk... [2023-08-24; 889 x]
18:43:27 Obyvatelia panelákov dostali vyúčtovanie od Bytkomfortu za dodávku tepla v roku 2022. Nárast činil 4... [2023-05-27; 2,471 x]
18:43:27 Pre veľký úspech ... zrušené! Internet v knižnici skončil, počítače putovali do skladu... [2014-09-07; 4,569 x]
18:43:07 6. novozámocký protestný míting [2024-04-08; 580 x]
18:42:21 Két karácsonyi könyvajánló [2013-12-14; 2,713 x]
18:42:16 Protikorupčná letáková kampaň poslanca MsZ B. Bónu v Nových Zámkoch / Bóna Bertalan önkormányzati ké... [2012-05-22; 5,441 x]
18:42:11 Domino efekt. Po stopách jedného týždenníka [2024-03-11; 629 x]
18:41:10 Na krídlach motýľa [2014-10-22; 3,186 x]
18:40:03 Egy Csésze Kávé MuDr. Zámola Ferenc testépítővel [2015-08-14; 5,173 x]
18:39:29 Újra fogadja az olvasókat a Kaláka magánkönyvtár/ Súkromná knižnica Kaláka opäť otvorená... [2012-01-20; 2,957 x]
18:38:47 Odvolací orgán definitívne zastavil priestupkové konanie voči štatutárom mestských podnikov vo veci ... [2013-09-07; 7,938 x]
18:38:47 Novozámockí architekti protestujú proti zamýšľaným úpravám Hlavného námestia [2016-09-14; 3,250 x]
18:38:20 Novozámocké horizonty: za škandálom s "Mýtnou bránou" pri hale Millénium bola snaha bývalej firmy dv... [2013-06-02; 7,440 x]
18:37:49 Miklósi Péter interjúk 1992-1993-ból [2013-08-31; 2,886 x]
18:36:24 Sihoť - čo s ňou spravíme? [2019-07-24; 4,933 x]
18:35:37 Rozhovor s Alexandrom Dulebom o situácii na hraniciach Ruska a Ukrajiny [2022-02-21; 959 x]
18:35:28 Galán Géza (1942. május 4 - 2012. dec. 17) [2012-12-18; 2,983 x]
18:35:06 Novým lídrom ruskej opozície je Júlia Navaľná [2024-02-27; 376 x]
18:34:47 Správa hl. kontrolóra o výsledku kontroly používania služobných motorových vozidiel na Mestskom úra... [2014-11-29; 5,279 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x