Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  11-04-19   1,568  
0
Podľa spravodajstva regionálnych médií sa 14. apríla na ÚPSVAR v Nových Zámkoch uskutočnilo pracovné stretnutie zodpovedných pracovníkov úradu práce, starostov a podnikateľov novozámockého regiónu.
Témou stretnutia boli otázky mobility pracovnej sily, ktorá je jednou z priorít siete Európskych služieb zamestnanosti EURES. Riaditeľka Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Csilla Onódiová predstavila internetový portál eures.sk, ktorý slúži na sprostredkovanie zahraničnej práce ako aj na nábor pracovníkov zo zahraničia.  

Súčasne apelovala na zamestnávateľov, aby podľa možnosti a najmä v agrosektore zamestnávali miestnu pracovnú silu. Prítomní podnikatelia si naopak chválili ochotu a vysoké pracovné nasadenie pracovníkov z Rumunska a Bulharska, ktorých pracovná morálka je na vysokej úrovni.

Starostovia sa pracovníkom úradu práce poďakovali za ústretovosť a pomoc pri administratívne náročných procedúrach v súvislosti s aktivačnými prácami v obciach a vyjadrili záujem dostávať podrobnejšie údaje o stave nezamestnanosti vo svojich obciach.


Veríme, že uvedé stretnutie bolo len prvou aktivitou úradu práce v tomto smere a budú nasledovať ďalšie. Alarmujúca nezamestnanosť v regióne je jednou z najpálčivejších probblémov mesta i okresu a očakávame všeobecnú aktivizáciu úradu práce a naštartovanie regionálnych programov na zvýšenie zamestnanosti. Môžeme byť optimisti aj vzhľadom na fakt, že na čele služieb zamestnanosti v okrese stojí odborník a nie stranícky nominant, ako tomu bolo v predchádzajúcom období. Azda sa podarí vyvrátiť rozśírený názor, že Úrad práce je v skutočnosti iba Úradom pre evidenciu nezamestnaných.

Za prioritnú oblasť, v ktorej je nutné dosiahnuť pozitívnu zmenu, považujeme nezamestnanosť absolventov. Tu očakávame predovšetkým zverejnenie štatistík o ukončených śkolách a učebných odboroch nezamestnaných absolventov - najmä pre poučenie rodičov, ktorí sa práve teraz rozhodujú o voľbe školy pre svoje dieťa.

Zvýšené úsilie je potrebné venovať otázke zamestnanosti Rómov. Doterajší prístup - nulová pozornosť v rámci "nediskriminácie" Rómov - hrozí výbuchom časovanej sociálnej bomby.

Rovnako je potrebné venovať väčšiu pozornosť otázke ľudí bez strechy nad hlavou, začať evidovať ľudí bez dokladov a koordinovať úsilie rôznych inštitúcií, ktoré môžu pomôcť a už aj teraz pomáhajú v tejto oblasti.

Rok 2011 je v EÚ vyhlásený za rok dobrovoľníckej práce. Očakávame, že úrad práce vyvinie úsilie, aby sa aj v našom okrese táto forma spoločensky žiadúcej aktivity udomácnila. Vo veľkej miere môže posilniť sebadôveru ľudí, odstrániť frustráciu a pocit zbytočnosti, ktoré sú často sprievodnými znakmi nezamestnanosti a sociálnej núdze. V rozumných cieľoch budú spolupracovať ľudia z rôznych sfér činností, vzniknú nové vzťahy a väzby, budú sa zdieľať informácie, atď.

Nedostatočná je aj spolupráca s občianskymi združeniami a neziskovkami, ktoré pôsobia v oblastiach blízkych náplni úradu práce. Pritom je v nich často sústredený ľudský potenciál, znalosti a špecifické pracovné návyky, ktoré úradníci môžu iba ťažko získať.

Nemalo by sa zabúdať ani na otázku chudoby. Asi pred rokom sa v súvislosti s celoeurópskym programom uskutočnila na úrade práce konferencia k tejto téme, čakáme na kroky, ktoré by mali nasledovať.

Ako vidíme, práce aj námetov je veľké množstvo, v nasledujúcom období pôjde predosvšetkým o to, ako sa tieto výzvy podarí naplniť konkrétnymi skutkami.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x