Vloženie nového záznamu / Új bejegyzés felvitele     
[8761][68]
Por Datum Text  
1 1781.??.?? List Jozefa II. kardinálovi Herzánovi, c. k. vyslancovi v Ríme (1781)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 1
  
2 1783.??.?? Výstavba a údržba ciest (Jozef II. 1783)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 11
  
3 1784.??.?? Dvorský dekrét ohľadom pochovávania mŕtvych (Jozef II., 1784)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 8
  
4 1784.??.?? Dvorský dekrét o vzdelaní úradníkov (Jozef II., 1784)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 6
  
5 1784.??.?? List Jozefa II. pápežovi Piovi VI. (1784)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 2
  
6 1785.??.?? Národ slovenský (Ján Hrdlička, 1785)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 21
  
7 1785.??.?? Vznešenost řeči české, neb vůbec slovenské (Ján Hrdlička, 1785)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 20
  
8 1785.??.?? Návrhy Jozefa II. na zlepšenia Uhorského kráľovstva (Jozef II., 1785)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 13
  
9 1785.??.?? List Jozefa II. jednému uhorskému magnátovi (1785)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 7
  
10 1785.??.?? Patent o zrušení nevoľníctva v Uhorskom kráľovstve (Jozef II. 1785)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 5
  
11 1785.??.?? Dwadcáty zákonnj článek roku 1847/8
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 45
  
12 1786.??.?? Cesty v Uhorsku sa majú budovať rovnakým spôsobom (Jozef II. 1786)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 12
  
13 1786.??.?? Reforma zdanenia v Uhorsku (Jozef II., 1786)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 10
  
14 1787.??.?? Dúverná zmlúva mezi Mňíchom a diáblom o prwních Počátkoch, o starodávních, ag o wčulájších Premenách Reholňíckích (Juraj Fándly, 1787)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 17
  
15 1787.??.?? Prečo cisára Jozefa jeho ľud nemiluje? (anonym, 1787)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 9
  
16 1790.??.?? Politicko-cirkevný Manch-Hermaeon o reformách cisára Jozefa, predovšetkým v Uhorsku (Ján Molnár, 1790)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 16
  
17 1790.??.?? Opatrenia na podporu poľnohospodárstva (anonym, 1790)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 14
  
18 1790.??.?? Zlepšenie politicko-cirkevného usporiadania (Status publico-Ecclesiastici) u katolíkov (Ján Molnár, 1790)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 4
  
19 1790.??.?? O Tolerančnom dekréte (Ján Molnár, 1790)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 3
  
20 1792.??.?? Piľní domajší a poľňí Hospodár, vinaučující ňevedomého, pochibujícího Hospodára. Též napomínající leňivu Gazdinu k potrebním Prácám celého Roku (Juraj Fándly, 1792)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 18
  
21 1793.??.?? Dobrá novina sedlakom (anonym, 1793)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 37
  
22 1793.??.?? Strom bez kořene, a cžepice bez hlawy... (Michal Institoris Mošovský, 1793)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 32
  
23 1794.??.?? Katechizmus spoločnosti slobody a rovnosti Poučná knižočka človeka a občana (Ignác Martinovič, 1794)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 36
  
24 1794.??.?? Katechizmus tajnej spoločnosti reformátorov v Uhorsku (Ignác Martinovič, 1794)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 35
  
25 1795.??.?? O wážnosti a Ucťiwosti Stawu kňazského Príhodná Kázeň (Anton Bernolák, 1795)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 34
  
26 1795.??.?? Stav manufaktúr a fabrík ako i pestovania hodvábu v Uhorsku (anonym, 1795)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 15
  
27 1798.??.?? Štatistika Uhorského kráľovstva (Martin Schwartner, 1798)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 29
  
28 1801.??.?? Správa o Ústave slovanskom pri evanjelickom lýceu v Prešporku (Martin Hamaljar, 1801)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 23
  
29 1801.??.?? Muza ze slowanských hor (Juraj Palkovič, 1801)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 22
  
30 1806.??.?? Smrt Ludvíka, krále francouzského (Bohuslav Tablic, 1806)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 33
  
31 1807.??.?? Výzva k národom Uhorska, aby sa zúčastnili na vojne proti Napoleonovi (František II. 1807)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 38
  
32 1812.??.?? Píseň o dobrem losu krajiny Uherské v čas ninejších válečných nepokojú (anonym, 1812 – 1813)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 39
  
33 1812.??.?? KáwaI a wjno (Bohuslav Tablic, 1812)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 26
  
34 1812.??.?? Paměti Česko-Slowenských Básniřů aneb Werssowců, kteřjž se buďto w uherské zemi zrodili, aneb aspoň w Uhřjch žiwi byli. Ostatnj skladatelé zpěwů stoletj XVIII. (Bohuslav Tablic, 1812)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 25
  
35 1812.??.?? Dedikácia, Poezye, djl čtwrtý. (Bohuslav Tablic, 1812)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 24
  
36 1817.??.?? Wystraha pred Manželstwjm rozdjlného Naboženstwj (Kristian Fornet, 1817)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 42
  
37 1817.??.?? Preklad Gramatica slavica Antona Bernoláka do nemčiny (Andrej Brestyanský, 1817)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 19
  
38 1819.??.?? Reverz medzi luteránom a katolíčkou z farnosti Svätý Kríž (1819)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 46
  
39 1821.??.?? Úvod do Česko-nemeckolatinského slovníka (Juraj Palkovič, 1821)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 28
  
40 1821.??.?? Chvála Slovenského národa (autor neznámy, zo zbierky Gašpara Fejérpataky-Belopotockého 1821)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 27
  
41 1822.??.?? Správy o terajšom stave evanjelikov v Uhorsku (Gregor Berzeviczy, 1822)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 40
  
42 1825.??.?? Objasnenie spisu Gregora Berzeviczyho Správy o terajšom stave evanjelikov v Uhorsku (Laurenz Hohenegger, 1825)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 41
  
43 1827.??.?? List Martina Hamuljaka Pavlovi Jozefovi Šafárikovi (6. september 1827)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 59
  
44 1829.??.?? Obraz Uhorska (Ján Čaplovič, 1829)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 30
  
45 1830.??.?? Úver (István Szechényi, 1830)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 48
  
46 1831.??.?? Svetlo (István Szechényi, 1831)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 49
  
47 1833.??.?? Nárysy možnej reformy v Uhorsku (György Andrássy, 1833)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 51
  
48 1834.??.?? Národnié zpiewanky. Náboženstwo, Pjsně o lásce. (Ján Kollár, 1834)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 47
  
49 1836.??.?? Recenzia prvých dvoch ročníkov almanachu Zora a almanachu Plody zborů učenců řeči českoslowanské prešporského Časopise českého musea (1836, Josef Krasoslav Chmelenský)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 60
  
50 1837.??.?? O literní vzájomnosti mezi rozličnými kmeny a nářečími slovanského národu (Ján Kollár, 1837)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 61
  
51 1841.??.?? Porušuje uhorský katolícky klérus 15. § 26. článku z rokov 1790 – 1791, keď nechce požehnávať zmiešané manželstvá? (1841)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 43
  
52 1841.??.?? Príhovor pri prvom zasadnutí Spoločnosti českoslovanskej pri evanjelickom lýceu v Prešporku (Mikuláš Dohnányi, 1841)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 63
  
53 1842.??.?? Jazyková obrana: Uhorské zmätky a roztržky (Ján Chalúpka, 1842)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 58
  
54 1842.??.?? Slowanský národopis (Pavol Jozef Šafárik, 1842)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 62
  
55 1843.??.?? Třetj zákonnj článek roku 1843/4
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 44
  
56 1843.??.?? Štatistika Uhorska (Elek Fényes, 1843)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 31
  
57 1843.??.?? Priania Uhorska. Politické pojednanie o najdôležitejších otázkach (Lajos Kossuth, 1843)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 50
  
58 1843.??.?? List Ľudovíta Štúra Osipovi Maximovičovi Boďanskému (1843)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 64
  
59 1844.??.?? Zákony o používaní a šírení maďarského jazyka (1791 až 1844)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 56
  
60 1844.??.?? Ako sa kedysi na Slovensku študovalo (Samuel Tomášik, spomienky napísané r. 1884)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 57
  
61 1845.??.?? List Ľudovíta Štúra Leopoldovi Thunovi (1845)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 65
  
62 1846.??.?? Reforma v Uhorsku (József Eötvös, 1846)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 52
  
63 1846.??.?? Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí (Ľudovít Štúr, 1846)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 66
  
64 1846.??.?? Hlasowé o potřebě jednoty spisowného jazyka pro Čechy, Morawany a Slowáky (1846)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 67
  
65 1848.??.?? Prvé správy o revolúciách v Európe (Slovenskje národnje noviny, 17. marec 1848)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 55
  
66 1848.??.?? Sňemovná reč Ludevíta Štúra, vislanca mesta Zvolena, v záležitosťi urbárskeho odkúpeňja (Ľudovít Štúr, 1848)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 68
  
67 1850.??.?? Vnútropolitické pomery v Uhorsku v predmarcovej dobe (Kálmán Mailáth, 1850)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 54
  
68 1880.??.?? Stavovské delenie spoločnosti, rozloženie síl a politický zápas medzi opozíciou a provládnymi konzervatívcami (Ferenc Pulszky, 1880)
Peter Šoltés, Premeny slovenskej/uhorskej spoločnosti od Jozefinizmu po revolúciu 1848 (2014) Doc No. 53
  
Total 68 records.