Vloženie nového záznamu / Új bejegyzés felvitele     
[119]
Por Datum Text  
1 1840.??.?? P.-J. Proudhon Mi a tulajdon? című művének megjelenése.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
2 1848.??.?? Megjelenik a Kommunista kiáltvány, Marx és Engels műve.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
3 1867.??.?? A Töke I. kötetének angol nyelvű kiadása. (Oroszul 1872-ben jelenik meg, franciául 1875-ben.)
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
4 1871.03.?? 1871. március-május. A Párizsi Kommün felkelése.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
5 1875.??.?? A lassalle-iánus német szocialisták csatlakozása a marxistákhoz Gothában.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
6 1883.03.14 London. Karl Marx halála.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
7 1889.07.14 AII. Internacionálé létrejötte. 1914-re négymillió tagja van.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
8 1905.??.?? A francia szocialisták egységesülése a marxista Munkás Internacionálé Francia Szekciójában, Jules Guesde, Jean Jaurés és Édouárd Vaillant vezetése alatt.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
9 1917.02.?? Oroszország. Véres tüntetések Pétervárott. II. Miklós cár március 15-én lemond. A Kerenszkij-kormány folytatja a háborút.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
10 1917.10.?? Oroszország. Bolsevik hatalomátvétel. November: „a földet a parasztoknak”, „az üzemet a munkásoknak” dekrétumai. 1917. december 15. A Breszt-Litovszk-i különbéke. Polgárháború és terror Oroszországban egészen a Trockij által alapított Vörös Hadsereg 1922-es győzelméig.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
11 1919.01.?? Németország. Berlinben spartakista felkelés. Bajorországban Kurt Eisner kommunista köztársasága. A hadsereg leveri a forradalmat.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
12 1919.03.20 SZU. A III. Internacionálé kikiáltása. A Komintern célkitűzése: forradalom minden országban (feloszlásának éve 1943).
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
13 1919.03.21 Magyarország. Kun Béla kikiáltja a „proletárdiktatúrát”. Augusztusban a román hadsereg lerohanja az országot. Horthy az ország kormányzója lesz.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
14 1919.05.04 Kína. A Május 4. mozgalom - amely értelmiségieket, polgárokat és munkásokat fog össze - az első tömeges megmozdulás Kína modernizálásáért.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
15 1921.03.?? SZU. NÉP (Új Gazdaságpolitika). A gazdasági ösz-szeomlás, majd a kronstadti lázadás után Lenin lazábbra engedi a gyeplőt.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
16 1921.03.?? Rigai Szerződés. Finnország és a Balti-államok létrejötte visz-szaszorítja Oroszországot Kelet felé.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
17 1921.07.?? Kína. Sanghajban megalakul a Május 4. mozgalomból eredő kínai kommunista párt. A KKP és a Kuomintang együttműködése 1927-ig, amikor Csang-Kaj-sek lemészároltatja a kommunistákat.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
18 1923.??.?? SZU. Az első kényszermunkatábor a Szolovki-szige-teken.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
19 1924.01.21 SZU. Lenin halála. Joszif Visszarionovics Sztálin -1922 óta a párt főtitkára - előtt szabad az út.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
20 1929.??.?? SZU. A „nagy fordulat”. A bolsevikok mérsékelt szárnyának felszámolása. A „sztálinizmus” és a tervgazdálkodás kezdete.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
21 1934.10.?? 1934. okt.-1935. nov. Kína. A Hosszú Menetelés: a kommunisták Mao Ce-tung vezetésével ötezer kilométert tesznek meg, hogy Csanghszingba meneküljenek.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
22 1935.??.?? 1935-1939. SZU. Tömeges tisztogatás. 1938-ban az utolsó moszkvai per Buhariné. Az 1936-os Alkotmány szentesíti a kommunista párt vezető szerepét.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
23 1935.11.?? Németország. Anti-Komintem-paktum Németország és Japán között, amelyhez csatlakozik Spanyol-ország, Olaszország, Magyarország és Mandzsuko.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
24 1939.08.23 SZU. A szovjet-német paktum aláírása Moszkvában.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
25 1941.06.22 SZU. Hitler megtámadja a Szovjetuniót.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
26 1943.02.02 SZU. A német hadsereg felett aratott győzelem Sztálingrádnál.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
27 1944.07.?? Lengyelország. A szovjetek Lublinban felállítják a kommunistákból álló Nemzeti Felszabadítási Bizottságot.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
28 1945.02.?? Románia. A SZU fenyegetésének hatására (Andrej Vi-sinszkij Bukarestbe érkezik) a király Petra Groza szovjetbarát kormányát állítja a koalíció helyére. Azonnali agrárreform.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
29 1945.02.04 1945. február 4-11. Jalta. Sztálin, Churchill és Roosevelt határozatot hoz Németország részekre osztásáról, a SZU-val való határként a Curzon-vonalat jelölik meg.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
30 1945.03.25 Jugoszlávia. Joszip Broz Tito kompromisszumos kormánya. A november 11-i választások eredményeként a Népfront nyeri el a szavazatok kilencven százalékát. Tisztogatások és kivégzések 1946-ban.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
31 1945.06.29 Lengyelország. Nemzeti egységkormányt alakítanak, amelyben a KP-é a főszerep. A köztársaság elnöke a Kommunista Boleslaw Bierut lesz. Agrárreform, az ipar államosítása.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
32 1945.11.04 Magyarország. A földosztás után választásokat írnak ki. Kisgazdapárt 57%; kommunisták 15%; szocialisták 17%. A kommunistáké azonban a belügyminiszteri tárca (Nagy Imre), a miniszterelnök-helyettesi szék pedig Rákosi Mátyásé. A „szalámitaktika” szerinti fokozatos hatalomátvétel.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
33 1945.11.18 Bulgária. A szovjetekkel szövetségben álló Kimon Georgiev ezredes vezette Hazafias Front kormánya megszervezi a választásokat. A Hazafias Front listája az egyetlen a szavazatok 78 százalékát kapja.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
34 1945.12.02 Albánia. Választások. Enver Hodzsa, a KP főtitkára, kormányfő listája kapja a szavazatok 93 százalékát. 1946-ban létrehozzák az Albán Népköztársaságot. Az ipar államosítása; a földek kollektivizálása.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
35 1946.04.?? Németország. A szovjetek által megszállt részen megalakul a Német Szocialista Egységpárt (NSZEP). A földreform és a nagyvállalatok kisajátításának kezdete. Az októberi tartományi választásokon a NSZEP a szavazatok 48 százalékát kapja, a liberálisok és kereszténydemokraták szintén 48 százalékot.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
36 1946.05.20 Csehszlovákia. Választások. Polgári Párt 49%; KP 38%; szociáldemokrata koalíció 13%. A szocialista Benes marad az elnök, a kommunista Klement Gottwald miniszterelnök lesz, a liberális Jan Masaryk külügyminiszter. A kassai program (agrárreform, az 500 dolgozónál többet foglalkoztató üzemek államosítása) alkalmazása.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
37 1946.09.?? Bulgária. A monarchia megdöntése a szavazatok 93 százalékával. A köztársaság elnöke a kommunista Vaszil Kolarov lesz. Országgyűlési választások : a Nikolaj Petkov vezette ellenzék 30 százalékot kap. Petkovot árulással vádolják és 1947-ben kivégzik. Az ipar és a bankok államosítása.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
38 1946.11.19 Románia. Választások. A kommunisták uralta Hazafias Front 414 képviselői helyet szerez meg a 448-ból. Az ellenzék vezetőit letartóztatják és vád alá helyezik.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
39 1947.01.19 Lengyelország. Választások: a szavazatok 90 százalékát a kommunisták vezette Demokratikus Tömb kapja, ezzel a kommunisták „törvényesítik” hatalmukat.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
40 1947.02.10 Párizs. Bulgáriával, Romániával, Magyarországgal kötött szerződések, amelyek rögzítik a szovjet csapatok jelenlétét.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
41 1947.03.?? Harvard. Marshall tábornok beszéde az Európának nyújtandó gazdasági segítségről.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
42 1947.07.?? Csehszlovákia. Szovjet utasításra Csehszlovákia lemond a Marshall-tervről.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
43 1947.08.31 Magyarország. Újabb általános választások. A Népfront 60 százalékot kap, ennek egyharmada a kommunistáké. Az „összeesküvések” felfedése lehetővé teszi a Kisgazdapárt vezető politikusainak eltávolítását, Tildy Zoltán, a kisgazdapárti köztársasági elnök pedig lemond 1948 júliusában. A száz főnél többet foglalkoztató üzemek államosítása.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
44 1947.10.06 SZU A Kominform létrehozása Moszkvában.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
45 1947.12.30 Románia Mihály király lemondása. 1948 márciusában új választások; a kommunistabarát kormány listája a képviselői helyek 95 százalékát szerzi meg. 1948. április 13-án megszavazzák a Népköztársaság Alkotmányát.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
46 1948.02.?? 1948. február-június. Csehszlovákia. Prágai államcsíny. A kommunistabarát tüntetések nyomására Benes Gottwaldot emeli kommunista többségű kormányra, amelyben Jan Masaryk is részt vesz 1948. március 10-én bekövetkező erőszakos haláláig. A május 30-i választásokon a kormánylista - az egyetlen - a szavazatok 90 százalékát kapja. Június 8-án Eduard Benes lemond. Klement Gottwald lép a helyébe.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
47 1948.06.?? Németország. A nyugati zóna monetáris reformja után a szovjetek lezárják Berlint. A blokád 1949 májusában ér véget.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
48 1948.07.04 Jugoszlávia. Tito albániai törekvései miatt szakítás Moszkvával. A Kominform mint a nép ellenségét kizárja Titót tisztségeiből.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
49 1949.05.14 Magyarország. A választásokon a Nemzeti Front kommunista listája - más nincs - a szavazatok 95 százalékát kapja. Augusztus 8-án az új Alkotmány népköztársaságnak minősíti Magyar-országot. Rákosi Mátyás, a pártfőtitkár sztálini modellt vezet be (nehézipar és kollektivizálás).
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
50 1949.05.30 NDK. Az ország hivatalos létrejötte. A kelet-európai országokban megszületett az utolsó nép-köztársaság is.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
51 1949.10.01 Kína. Háromévi polgárháború után Kínában kikiáltják a népköztársaságot. Az első agrárreform felosztja a földeket.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
52 1953.03.05 SZU. Sztálin halála.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
53 1953.03.14 Csehszlovákia. Klement Gottwald halála. A KP főtitkára Antonin Novotny lesz.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
54 1953.06.?? NDK. Lázongások Berlinben a termelési normák miatt. A felkelést a Vörös Hadsereg fojtja el. A megtorlás megszilárdítja Walter Ulbrichtot, aki 1973-ig, haláláig hatalmon marad.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
55 1953.07.?? Magyarország. Nagy Imre az Elnöki Tanács elnöke rendeletet hoz a mérsékelt gazdasági liberalizációról és az amnesztiáról. 1955-ben Nagyot, sztálinista nyomásra, megbuktatják.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
56 1956.02.25 SZU. Az SZKP XX. Kongresszusa. Nyikita Hruscsov leleplezi Sztálin bűntetteit.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
57 1956.07.?? Lengyelország. Zavargások Poznanban. Október 19-én a pártfőtitkárrá választott Wladislaw Gomulka tárgyal a szovjetekkel, és elkerüli a Vörös Hadsereg beavatkozását. Rendeletek a liberalizálásról, a kistulajdonosoknak visszaadják földjüket.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
58 1956.10.23 Magyarország. A lengyelországi események és a tömeg nyomására Nagy Imre visszatér a hatalomba, és kivonja Magyarországot a Varsói Szerződésből. November 4-én a szovjet tankok elérik Budapestet. Kádár János lesz a főtitkár; Nagy Imrét 1958-ban kivégzik.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
59 1957.??.?? Csehszlovákia. Az 1956-os korlátozott liberalizálási és dekollektivizálási kísérlet után Antonin Novotny megerősíti hatalmát. Az 50 alkalmazottnál többet foglalkoztató vállalatok államosításának felgyorsítása. 1960 júliusában az új Alkotmány Szlovákiát az egységesült államnak rendeli alá.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
60 1958.??.?? Kína. A Nagy Ugrás kora, amelyet Mao a városok és a vidék egyidejű fejlesztésére vezet be. A népi kommunák létrehozása. 1960-tól kezdve a bukás nyilvánvaló.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
61 1961.08.13 NDK. A berlini fal építése a szovjet és a nyugati zóna között.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
62 1963.??.?? 1963-1964. Csehszlovákia. Antonin Novotny amnesztiarendeletei. Rudolf Slansky rehabilitálása 1963 augusztusában, Gustav Husak és Arthur London szabadulása. A közgazdász Óta Sik gazdasági reformot hirdet, amelyet csak 1968-ban fogadnak el.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
63 1964.10.13 SZU. Hruscsov bukása. Brezsnyevet megválasztják pár tfötitkárnak.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
64 1965.??.?? 1965-1970. Kína. Kulturális forradalom.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
65 1968.01.?? 1968.január-augusztus. Csehszlovákia. Januárban Alexander Dubcek lesz a párt főtitkára. A „Prágai Tavasz” időszaka. 1968. augusztus 20-án a szovjet invázió véget vet a kísérletnek. 1969 októberében Gustav Husak lesz a párt főtitkára; Dubceket 1970-ben eltávolítják.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
66 1968.01.01 Magyarország. Az „új gazdasági mechanizmus” visszaállítja a piaci mechanizmust, némi önállóságot ad a vállalatoknak. Ez a „magyar harmadik út”.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
67 1970.12.?? Lengyelország. Az áremelések miatt munkáslázadás tör ki. A lengyel hadsereg helyreállítja a rendet. Wladislaw Gomulka visszavonul. Edward Gierek lesz a párt első titkára.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
68 1975.??.?? Helsinki Egyezmény. Andrej Szaharov Nobel-békedíjat kap.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
69 1976.09.08 Kína. Mao Ce-tung halála.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
70 1976.10.06 Kína. A „négyek bandájának” letartóztatása.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
71 1977.??.?? Kína. Teng Hsziao-ping visszakapja a Központi Bizottság alelnöki tisztét, valójában ő gyakorolja a hatalmat. 1978-tól megszűnik az önellátásra folyó termelés, Kína megnyílik a külvilág előtt.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
72 1977.??.?? Csehszlovákia. A Charta 77-nek több mint 500 aláírója van. Vaclav Havelt letartóztatják.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
73 1978.10.16 Lengyelország. Karol Wojtyla krakkói érseket pápává választják (II. János Pál).
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
74 1979.06.?? Lengyelország. II. János Pál első lengyelországi utazása.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
75 1979.12.?? SZL. A szovjet hadsereg bevonul Afganisztánba.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
76 1980.05.04 Jugoszlávia. Tito marsall halála.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
77 1980.07.01 Lengyelország. Július 1-jén sztrájk kezdődik Gdanskban, Lech Walesa vezetésével, az áremelések ellen. Augusztus 31-én egyezményt kötnek: a szabad szakszervezet elvének elismerése. 1981. február: Wojciech Jaruzelski miniszterelnök lesz.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
78 1981.12.13 Lengyelország. Jaruzelski kihirdeti a szükségállapotot. A Szolidaritás vezetőit lecsukják, a mozgalmat 1982-ben betiltják.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
79 1982.11.10 SZU. Leonyid Brezsnyev halála. Jurij Andropov lesz a párt főtitkára.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
80 1982.11.14 Lengyelország. Lech Walesa szabadlábra kerül. December 31-én megszüntetik a rendkívüli állapotot.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
81 1984.02.?? SZU. Andropov halála. Utóda - 1985-ben bekövetkező haláláig - Konsztantyin Csemyenko.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
82 1985.03.04 SZU. Mihail Gorbacsov az SZKP első titkára lesz.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
83 1986.04.25 SZU. A csernobili katasztrófa.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
84 1986.12.?? 1986. december-1987. január. Kína. A „burzsoá liberalizmus elleni kampány”. A diáklázadások után Hu Yao Bang-ot megfosztják tisztségétől, Fang Li-csét kizárják a KKP-ból.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
85 1987.01.25 SZU. Gorbacsov meghirdeti a glasznoszty és a peresztrojka jelszavát.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
86 1987.12.?? Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov Géniben aláírják a stratégiai fegyverek korlátozásáról szóló kelet-nyugati egyezményt.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
87 1988.02.04 SZU. Buharin, majd júniusban Zinovjev és Kamenyev rehabilitálása.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
88 1988.05.22 Magyarország. Kádár Jánost megfosztják tisztségeitől. Grósz Károly első titkár lesz. Szeptember: a Demokrata Fórum megalapítása. Novemberben Németh Miklós lesz a miniszterelnök.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
89 1988.06.?? SZU. A pártkongresszus gazdasági és alkotmányos reformtervet szavaz meg.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
90 1988.08.31 Lengyelország. Walesa találkozója Ceslaw Kiszczak belügyminiszterrel. Kerekasztal a reformokról. 1989. február: a Szolidaritás legalizálása, egyezmény a választásokról.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
91 1989.03.26 SZU. Általános választások a Népi Kongresszus 2250 képviselői helyéért. Az SZKP az egyetlen párt; a függetlenek így is megszerzik a helyek 15 százalékát.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
92 1989.04.?? 1989. április-június. Kína. A Hu Yao-Bang halála alkalmából szerveződött diáktüntetések a Tienanmen téri vérengzéssel érnek véget június 4-én.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
93 1989.06.04 1989. június 4-18. Lengyelország. Választások. A Szolidaritás megszerzi a választási törvény szerint lehetséges összes képviselői helyet (100-ból 99-et a Szenátusban, 161-et a Képviselőházban). Augusztus 18.: 1948 óta először fordul elő Keleten, hogy nem kommunista - Tadeusz Mazowiecki - lesz a miniszterelnök.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
94 1989.07.?? NDK. Mivel Magyarország lebontja a Vasfüggönyt, keletnémetek ezrei menekülnek Nyugatra. Az Új Fórum tüntetései Lipcsében és Drezdában.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
95 1989.10.23 Magyarország. A IV. Köztársaság kikiáltása. A többpártrendszer meghirdetése.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
96 1989.11.?? 1989. november-december. Csehszlovákia. A „bársonyos forradalom”. November 17.: tüntetés Prágában. 19-e: a Polgári Fórum létrehozása, amely tárgyalásokba kezd a CSKP-vel. December 8-án lemond Gustav Husak. 29-én Vaclav Havel lesz a Köztársaság, Alexander Dubcek az Országgyűlés elnöke.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
97 1989.11.09 NDK. A Berlini Fal lerombolása. December 3-án Honeckert kizárják a pártból.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
98 1989.11.10 Bulgária. A Központi Bizottság elmozdítja Todor Zsivkovot, és Petar Mladenovot állítja a helyére.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
99 1989.12.?? Románia. A temesvári megtorlást követően tüntetés Bukarestben. December 21-én a Nemzeti Meg-mentési Front kerül hatalomra. 25-e: Nicolae és Elena Ceausescu kivégzése.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
100 1989.12.14 SZU. Andrej Szaharov halála.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
101 1990.01.?? Lengyelország. A gazdasági reform beindítása, az árak felszabadítása, a zloty konvertibilitása.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
102 1990.03.11 Litvánia. A Parlament 180 szavazattal 6 ellenében Litvánia függetlensége mellett foglal állást. Vytautas Landbergist elnökké választják.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
103 1990.03.15 SZU. Mihail Gorbacsovot a SZU elnökévé választják. Az SZKP monopóliumának eltörlése.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
104 1990.03.18 NDK. Választások. Kereszténydemokraták: 48%; SPD: 22%; kommunisták: 14%. Lothar Maiziéres miniszterelnöksége.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
105 1990.03.25 Magyarország. Választás. MDF: 25%; FKgP: 12%; SZDSZ: 30%; MSZP: 8%. Antall József (MDF) a miniszterelnök, az SZDSZ-es Göncz Árpád a Köztársaság elnöke.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
106 1990.04.?? 1990. április-május. Jugoszlávia. Centrista koalíciós kormány Szlovéniában. Függetlenségi kormány Horvátországban.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
107 1990.05.20 Románia. Választás. A Nemzeti Megmentési Front 86 százalékot kap az elnökválasztáson, 66 százalékot az országgyűlésin. Az elnök Ion Iliescu; miniszterelnök Petre Román.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
108 1990.06.?? SZU. Borisz Jelcint az Orosz Legfelsőbb Tanács elnökévé választják.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
109 1990.06.08 1990. június 8-9. Cseh és Szlovák Köztársaság. Választás. Polgári Fórum: 46%; CSKP: 14%; kereszténydemokraták 12%; a miniszterelnökséggel Marian Calfát bízzák meg.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
110 1990.06.10 1990. június 10-17. Bulgária. Választás. A szocialista (exkommunista) párt 47 százalékot kap, a Demokrata Unió 36 százalékot. Petar Mladenov köztársasági elnök azonban lemondásra kényszerül július 6-án. Augusztus 1-jén Zseljo Zselevet, a Demokrata Unió elnökét választják meg a Köztársaság elnökének.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
111 1990.07.?? SZLJ. Az SZKP XXVIII. Kongresszusa. 10-én Mihail Gorbacsovot újból főtitkárrá választják. 11-én Jegor Ligacsov helyett Vlagyimir Ivasko lesz a KB titkára. 15-én Ukrajna kiáltja ki függetlenségét, 27-én pedig Bje-lorusszia.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
112 1990.07.01 NDK. A két Németország gazdasági egyesülése: a keletnémet márkát 1:1 arányban váltják át.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
113 1990.09.12 SZU. Moszkvában aláírják a Németország végleges rendezéséről szóló egyezményt. Németország 12 milliárd márkát fizet a szovjet csapatok távozásáért cserében.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
114 1990.09.24 SZU. A Parlament felhatalmazza Gorbacsovot az elnöki rendeletekkel való kormányzásra, a „gazdasági szervezés, a tulajdon, az árak, a bérek, a közrend” kérdéseiben.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
115 1990.10.01 SZU. Borisz Jelcin bemutatja az oroszországi 500 napos reform tervét.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
116 1990.10.03 Németország. Egyesülés.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
117 1990.10.19 SZU. A SZU Legfelsőbb Tanácsa elfogadja a piac-gazdaság elvét.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
118 1990.12.02 Németország. Általános választások.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
119 1990.12.09 Lengyelország. Lech Walesát a Lengyel Köztársaság elnökévé választják.
Guy Sorman, Kifelé a szocializmusból (Editorg Bp. 1991)
  
Total 119 records.