Vloženie nového záznamu / Új bejegyzés felvitele     
[2596][14896]
Por Datum Text  
1 1919.07.28 Bécs, 1919. augusztus 28. Hoffmann Géza konzul jelentése a Magyarországi Református Egyház felügyelete alatt álló amerikai magyar egyházak ügyében
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.1 (p. 518), Doc. IV.1
  
2 1919.08.12 New York, 1919. szeptember 12. Kuthy Zoltánnak, az amerikai magyar református keleti egyházmegye esperesének kérelme az amerikai magyar akció jövőjének rendezése ügyében
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.2 (p. 522), Doc. IV.2
  
3 1919.09.25 Budapest, 1919. október 25. A Julián Egyesület jelentése a miniszterelnöknek a horvátországi magyar iskolákról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. III.1 (p. 410), Doc. III.1
  
4 1920.??.?? [Budapest,] 1920. A Magyar Külügyi Társaság emlékirata a Nemzetek Szövetségéhez a horvát-szlavóniai és boszniai iskolák bezáratásáról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. III.3 (p. 417), Doc. III.3
  
5 1920.??.?? Budapest, 1920—1923. Kivonatok újságcikkekből a Felvidékről az Amerikába irányuló kivándorlásról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. I.1 (p. 17), Doc. I.1
  
6 1920.01.01 Hága, 1920. január 1. Gróf Bánffy Miklós jelentése a párizsi békedelegációt vezető Bethlen Istvánnak az amerikai magyar református egyházak szervezeti problémájáról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.3 (p. 524), Doc. IV.3
  
7 1920.02.12 Budapest, 1920. március 12. A Nemzeti Kisebbségi Minisztérium beszámolója a miniszterelnöknek a megszállt délvidéki területekről szerzett információiról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. III.4 (p. 421), Doc. III.4
  
8 1920.05.01 Pittsburgh, Pennsylvania, 1920. június 1. Jegyzőkönyv az Amerikai Magyar lelkészegyesület megalakulásáról és céljairól
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.4 (p. 528), Doc. IV.4
  
9 1920.05.07 Budapest, 1920. június 7. A njemcei református lelkészhelyettes jelentése a konvent elnökségének a szlavóniai református egyházközségek állapotáról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. III.2 (p. 414), Doc. III.2
  
10 1920.06.24 Budapest, 1920. július 24. Az Egyesült Államok Református Egyháza, a Presbyteriánus Egyház és a Magyarországi Református Egyház megegyezése az amerikai magyar egyházközségek fennhatóságának tárgyában
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.5 (p. 532), Doc. IV.5
  
11 1921.??.?? [Budapest], [1921.] március. Vegyes információk és hangulatjelentések a Felvidékről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. I.2 (p. 23), Doc. I.2
  
12 1921.01.20 New York, 1921. január 20. Pelényi János követségi tanácsos jelentése az amerikai magyar reformátusok egyházi szervezkedéséről (részlet)
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.6 (p. 535), Doc. IV.6
  
13 1921.04.21 Szeged, 1921. május 21. Szabadka elmenekült rendőrkapitányának jelentése a belügyminiszternek a városban uralkodó állapotokról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. III.5 (p. 425), Doc. III.5
  
14 1921.04.30 Budapest, 1921. május 30. A belügyminiszter körrendeleté a Magyar Kivándorlókat és Visszavándorlókat Védő Iroda felállítása tárgyában
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.7 (p. 539), Doc. IV.7
  
15 1921.09.04 Budapest, 1921. október 4. Imre Sándor jelentése Papp Antalnak (továbbítva Petri Pálnak) az erdélyi egyházakat és iskolákat ért sérelmekről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.1 (p. 143), Doc. II.1
  
16 1921.09.28 Budapest, 1921. október 28. A Népies Irodalmi Társaság elnökének jelentése Bethlen István miniszterelnöknek a Temesváron 1921/22. tanévre beiratkozott tanulók nemzetiségi megoszlásáról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.2 (p. 146), Doc. II.2
  
17 1921.10.23 Budapest, 1921. november 23. A Nemzetiségi és Kisebbségi Osztály a vallás- és közoktatásügyi miniszternek a kanadai reformátusok gondozása tárgyában
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.9 (p. 546), Doc. IV.9
  
18 1922.??.?? [?], 1922. Jelentés a muraközi magyarság helyzetéről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. III.6 (p. 429), Doc. III.6
  
19 1922.??.?? [Budapest], 1922. [?] Ismeretlen szerző tanulmánya a Csehszlovákiában élő magyar kisebbség helyzetéről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. I.3 (p. 32), Doc. I.3
  
20 1922.01.11 Csenger, 1922. január 11. Szabolcs megye főispánjának jelentése a Határmegállapító Központnak a határ menti román lakosság Romániához való csatlakozási szándékának tárgyában
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.3 (p. 150), Doc. II.3
  
21 1922.04.30 Budapest 1922. május 30. Dr. Papp Antal jelentése a miniszterelnök számára Krassó-Szörény megye népszámlálási adatairól
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.4 (p. 152), Doc. II.4
  
22 1922.04.30 Budapest 1922. május 30. Dr. Papp Antal jelentése a miniszterelnöknek Krassó-Szörény megye közoktatásügyéről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.5 (p. 153), Doc. II.5
  
23 1922.09.20 Budapest, 1922. október 20. Glattfelder Gyula püspök pásztorlevele, amelyben a román agrárreform intézkedéseit sérelmezi, és eltiltja a papságot, hogy az agrárreform végrehajtásával kapcsolatos ünnepségeken közreműködjön
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.6 (p. 160), Doc. II.6
  
24 1923.03.03 Temesvár, 1923. április 3. Glattfelder Gyula Csanádi püspök búcsúzó pásztorlevele az egyházmegye papságához püspökségének elhagyása tárgyában
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.7 (p. 162), Doc. II.7
  
25 1923.05.08 Budapest, 1923. június 8. A Miniszterelnökség Nemzetiségi Kisebbségi Osztályának álláspontja a Jugoszláviába szállítandó magyar folyóiratok ügyében
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. III.7 (p. 430), Doc. III.7
  
26 1923.08.06 Szeged, 1923. szeptember 6. Bizalmas jelentés a Miniszterelnökségnek a zombori és Zombor környéki magyarokat ért sérelmekről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. III.8 (p. 432), Doc. III.8
  
27 1924.02.14 [?], 1924. március 14. A román közoktatásügyi miniszter körrendeleté a kisebbségi felekezeti iskolák működéséről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.8 (p. 166), Doc. II.8
  
28 1924.05.04 Budapest, 1924. június 4. A Külügyminisztérium átirata gróf Bethlen István miniszterelnöknek Jakabffy Elemér erdélyi közíró üldöztetése tárgyában
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.9 (p. 168), Doc. II.9
  
29 1924.06.26 Budapest, 1924. július 26. Bizalmi jelentés a román vasutak állapotáról, felszereltségéről és a vasutasok hangulatáról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.10 (p. 170), Doc. II.10
  
30 1924.07.08 Sinaia, 1924. augusztus 8. Rubidó-Zichy Iván bukaresti magyar követ jelentése a Külügyminisztériumnak Szatmár megyébe történő román betelepítésekről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.11 (p. 172), Doc. II.11
  
31 1925.??.?? [?], 1925. Ismeretlen szerző tanulmánya az erdélyi magyar kisebbség jogsérelmeiről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.13 (p. 174), Doc. II.13
  
32 1925.??.?? [?], 1925. [?] Tanulmány az erdélyi szászok egyház- és oktatásügyi helyzetéről, feladatairól
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.14 (p. 204), Doc. II.14
  
33 1925.01.11 Makó, 1925. február 11. Bizalmas jelentés a Miniszterelnökségnek az 1925-ös jugoszláviai parlamenti választások néhány kerületének eredményéről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. III.9 (p. 433), Doc. III.9
  
34 1925.01.18 Budapest, 1925. február 18. Összefoglaló jelentés az 1925-ös jugoszláviai parlamenti választásokról, különös tekintettel a magyarok lakta területekre
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. III.10 (p. 435), Doc. III.10
  
35 1925.07.28 Budapest, 1925. augusztus 28. A Nemzetiségi és Kisebbségi Osztály átirata a belügyminiszternek a kanadai magyarok iskoláztatása tárgyában
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.8 (p. 544), Doc. IV.8
  
36 1925.07.30 Nagyvárad, 1925. augusztus 30. Bizalmi jelentés a román Közoktatási Minisztérium rendeletéiről a magyar anyanyelvű hitoktatók és a tanárok román nyelvből, történelemből, földrajzból és alkotmánytanból való vizsgakötelezettségéről, valamint a vizsgáztatás módszereiről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.12 (p. 173), Doc. II.12
  
37 1925.11.15 Budapest, 1925. december 15. A Nemzetiségi és Kisebbségi Osztály átirata a külügyminiszternek a kanadai magyarok iskoláztatása ügyében
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.10 (p. 548), Doc. IV.10
  
38 1926.??.?? Budapest, 1926. Kimutatás a Szerb—Horvát—Szlovén Királyság protestáns vallásfelekezeteiről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. III.11 (p. 448), Doc. III.11
  
39 1926.??.?? [Bécs], 1926. Ambrózy Lajos bécsi követ jelentése a Külügyminisztériumnak a bécsi magyar kolónia helyzetéről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.11 (p. 550), Doc. IV.11
  
40 1926.01.31 Bécs, 1926. január 31. A Bécsi Magyar Szövetség 1925. évi jelentése
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.12 (p. 558), Doc. IV.12
  
41 1926.03.06 Montreal, 1926. április 6. A montreali konzul jelentése a Külügyminisztériumnak a nyugat-kanadai bevándorlás problémáiról és az ottani magyarok helyzetéről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.13 (p. 562), Doc. IV.13
  
42 1926.10.03 München, 1926. november 3. A müncheni konzul kérvénye a Külügyminisztériumnak anyagi okok miatt hazatérni nem tudó magyar állampolgárok hazaszállítását biztosító segélyekre vonatkozóan
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.14 (p. 572), Doc. IV.14
  
43 1926.11.28 Montreal, 1926. december 28. A montreali főkonzul kérvénye a Külügyminisztériumnak a kanadai magyar egyházak számára küldendő tankönyvek és tanszerek tárgyában
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.15 (p. 574), Doc. IV.15
  
44 1927.??.?? Budapest, 1927. A Szent Gellért Társaság helyzetjelentése a vajdasági viszonyokról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. III.13 (p. 454), Doc. III.13
  
45 1927.??.?? Budapest, 1927. Jelentés a vajdasági magyarság politikai és kulturális törekvéseiről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. III.14 (p. 457), Doc. III.14
  
46 1927.01.09 Budapest, 1927. február 9. Kimutatás a Romániában megjelenő román, német és magyar nyelvű napilapokról és azok szellemiségéről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.15 (p. 212), Doc. II.15
  
47 1927.01.14 New York, 1927. február 14. A NewYork-i főkonzul jelentése a washingtoni magyar nagykövetségnek az Egyesült Államok keleti parti államaiban élő magyarok helyzetéről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.16 (p. 577), Doc. IV.16
  
48 1927.02.23 Róma, 1927. március 23. Nagy Elek vatikáni magyar követ jelentése a Külügyminisztériumnak a romániai katolikus szerzetes iskolák helyzetéről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.17 (p. 221), Doc. II.17
  
49 1927.02.25 Bukarest, 1927. március 25. Báró Villani Frigyes bukaresti magyar követ jelentése a Külügyminisztériumnak romániai ki- és bevándorlásról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.16 (p. 220), Doc. II.16
  
50 1927.02.30 Budapest, 1927. március 30. A Szent Gellért Társaság jelentése a délvidéki magyarokat ért újabb sérelmekről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. III.12 (p. 452), Doc. III.12
  
51 1927.03.19 [?], 1927. április 19. Tanulmány az agrárreform következtében a kisebbségeket ért károkról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.23 (p. 243), Doc. II.23
  
52 1927.09.08 Budapest, 1927. október 8. A belügyminiszter jelentése a miniszterelnöknek a brazíliai magyarok helyzetéről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.17 (p. 590), Doc. IV.17
  
53 1928.??.?? [Budapest], 1928. [november] Ismeretlen szerző tanulmánya a csehszlovákiai magyar kisebbségről és a földbirtokreformról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. I.4 (p. 39), Doc. I.4
  
54 1929.02.12 Hénin—Liétard, Franciaország, 1929. március 12. Bodnár Ödön tanító jelentése a Julián Egyesületnek az észak-franciaországi bányavidéken lakó magyarok helyzetéről és iskoláztatásáról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.18 (p. 592), Doc. IV.18
  
55 1929.07.01 Budapest, 1929. augusztus 1. A Nemzetiségi és Kisebbségi Osztály átirata a külügyminiszternek a franciaországi magyar gyerekek magyarországi nyaraltatása ügyében
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.19 (p. 595), Doc. IV.19
  
56 1930.??.?? [Budapest, 1930.] A Vallás- és Közoktatási Minisztérium népművelési ügyosztályának tervezete a külföldi magyarság kulturális gondozása tárgyában
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.21 (p. 600), Doc. IV.21
  
57 1930.??.?? [Buenos Aires, 1930.] Scossa Gyula nyugalmazott huszárszázados tájékoztatója az Országos Gazdasági Munkaközvetítő Iroda vezetőjéhez a brazíliai magyarok helyzetéről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.22 (p. 602), Doc. IV.22
  
58 1930.??.?? [Budapest], [1930.] Ismeretlen szerző tanulmánya a Csehszlovák Köztársaság közoktatásügyéről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. I.5 (p. 46), Doc. I.5
  
59 1930.01.12 Budapest, 1930. február 12. A Julián Egyesület elnökének felteijesztése a külügyminiszterhez a hollandiai magyar bányászok helyzetéről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.23 (p. 603), Doc. IV.23
  
60 1930.04.29 München, 1930. május 29. A müncheni konzul jelentése a Külügyminisztériumnak a müncheni magyar iskola tevékenységéről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.20 (p. 596), Doc. IV.20
  
61 1932.??.?? [Budapest], 1932. Ismeretlen szerző beszámolója és a csehszlovák statisztikai hivatal osztályvezetőjének tanulmánya Kárpátalja nemzetiségi viszonyairól az 1930. évi népszámlálás eredményei alapján
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. I.6 (p. 54), Doc. I.6
  
62 1933.??.?? [?], 1933. Részletek a kisebbségi nyelvhasználatról folytatott román parlamenti viták jegyzőkönyvéből
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.18 (p. 223), Doc. II.18
  
63 1933.04.?? [Bukarest], 1933. április—május. Kisebbségi iskolaügy és az egyház állami támogatásának kérdése a román parlament 1933/34. évi költségvetési vitájában (Részletek)
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.19 (p. 228), Doc. II.19
  
64 1933.04.18 [Bukarest], 1933. május 18., 20. Részletek a román parlament vitájából a nemzetiségi nyelv cégtáblákon való megjelenésének különadóztatásáról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.20 (p. 240), Doc. II.20
  
65 1934.??.?? Budapest, 1934. április. Csathó Andor miniszteri osztálytanácsos beszámolója a Julián Egyesület elnökének a bécsi magyar tanfolyamokról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.26 (p. 613), Doc. IV.26
  
66 1934.??.?? Budapest, 1934. május. Beszámoló a Magyarok Világkongresszusának Állandó Szervezeti Irodája ötévi működéséről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.27 (p. 615), Doc. IV.27
  
67 1934.01.21 Budapest, 1934. február 21. A külügyminiszter szigorúan bizalmas jelentése a miniszterelnöknek a háború előtti Magyarország határain kívül élő magyarok helyzetéről és megszervezéséről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.25 (p. 605), Doc. IV.25
  
68 1934.01.24 Budapest, 1934. január 24. A Julián Egyesület elnökének tájékoztatója a miniszterelnökhöz az isztambuli magyar gyerekek helyzetéről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.24 (p. 604), Doc. IV.24
  
69 1934.09.14 Milánó, 1934. október 14. Jegyzőkönyv a Milánói Magyar Egyesület magyar tanfolyamának első szülői értekezletéről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.28 (p. 618), Doc. IV.28
  
70 1935.01.?? [Szófia, 1935. január] Nagy József tanító jelentése a szófiai magyar iskola 1934. második félévi működéséről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.29 (p. 621), Doc. IV.29
  
71 1935.05.?? Budapest, 1935. május. Jelentés a Magyarok Világkongresszusának Állandó Szervezeti Irodája 1934. évi működéséről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.30 (p. 623), Doc. IV.30
  
72 1935.05.05 Trieszt, 1935. június 5. A trieszti konzul jelentése a külügyminiszternek a fiumei Magyar Kaszinó tevékenységéről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.31 (p. 626), Doc. IV.31
  
73 1936.03.21 Budapest, 1936. április 21. S. Nagy László és Papp Antal államtitkár megbeszélése egy erdélyi magyar irodalmi hetilap kiadásának támogatásáról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.21 (p. 241), Doc. II.21
  
74 1936.04.?? Budapest, 1936. április. Jelentés a Magyarok Világkongresszusának Állandó Szervezeti Irodája 1935. évi működéséről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.32 (p. 627), Doc. IV.32
  
75 1937.??.?? [?], 1937. [?] Jelentések a Szatmár és Bihar megyei magyar lakosságot ért sérelmekről és elrománosítási törekvésekről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.22 (p. 242), Doc. II.22
  
76 1937.02.22 Sáo Paulo, 1937. március 22. A Sáo Paulo-i konzulátus jelentése a Buenos Aires-i követségnek a Sáo Paulo-i magyarok március 15-ikei ünnepségeiről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.33 (p. 630), Doc. IV.33
  
77 1937.03.16 Buenos Aires, 1937. április 16. A Buenos Aires-i követség jelentése a Külügyminisztériumnak a dél-amerikai magyar kolóniák március 15-iki ünnepélyeiről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.34 (p. 633), Doc. IV.34
  
78 1937.04.06 Buenos Aires, 1937. május 6. Az Argentínai Magyar Egyesületek Szövetségének tájékoztatója a magyar kormány részére az Argentínába kivándorolt magyarságról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.36 (p. 638), Doc. IV.36
  
79 1937.05.?? Budapest, 1937. május. Jelentés a Magyarok Világkongresszusának Állandó Szervezeti Irodája 1936. évi működéséről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.35 (p. 636), Doc. IV.35
  
80 1937.06.02 Budapest, 1937. július 2. A Külügyminisztérium átirata a belügyminiszternek a külföldi magyarok gondozása és a Magyarok Világkongresszusának Állandó Szervezeti Irodája anyagi támogatása ügyében
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.37 (p. 643), Doc. IV.37
  
81 1937.07.15 Bled, 1937. augusztus 15. A belgrádi magyar követ jelentése a külügyminiszternek a magyar nyelvű könyvek és folyóiratok Jugoszláviába történő beengedéséről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. III.15 (p. 459), Doc. III.15
  
82 1937.07.19 Pozsony, 1937. augusztus 19. A pozsonyi magyar konzulátus jelentése a prágai magyar követségnek a magyar nyelvű könyvek és sajtótermékek behozatali és terjesztési nehézségeiről a Felvidéken és Kárpátalján
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. I.7 (p. 61), Doc. I.7
  
83 1938.??.?? [Budapest, 1938. december] Bizalmi egyén információja a miniszterelnöknek a magyarországi zsidó kivándorlási tanács Eviánhoz intézett jelentéséről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.44 (p. 669), Doc. IV.44
  
84 1938.01.01 Sáo Paulo, 1938. február 1. Kordás Ferenc tanító beszámolója a Julián Egyesület elnökségének az ypirangai magyar iskola működéséről és saját tevékenységéről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.38 (p. 645), Doc. IV.38
  
85 1938.01.05 Sáo Paulo, 1938. február 5. Gálos Rezső Julián-tanító beszámolója a Paraná állam északi részén fekvő magyar telepekről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.39 (p. 651), Doc. IV.39
  
86 1938.01.08 Sáo Paulo, 1938. február 8. Gálos Rezső Julián-tanító beszámolója a Villa Pompeia-i magyar iskola 1937. évi munkájáról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.40 (p. 656), Doc. IV.40
  
87 1938.03.01 [Pozsony], 1938. április 1. Bizalmi jelentések a Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának a csehszlovákiai magyarok egyéni sérelmeiről és a köztársaságban folyó csehszlovák katonai tevékenységről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. I.8 (p. 63), Doc. I.8
  
88 1938.04.24 New York, 1938. május 24. Kovach Gyula levele a magyar miniszterelnöknek a New York-i magyar információs könyvtár feltételezett szerepéről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.41 (p. 661), Doc. IV.41
  
89 1938.07.06 Budapest, 1938. augusztus 6. Békássy László miniszteri osztálytanácsos jelentése a külügyminiszternek a kishatárforgalommal kapcsolatban Bukarestben folytatott magyar—román vegyesbizottsági tárgyalásról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.24 (p. 246), Doc. II.24
  
90 1938.07.06 Sáo Paulo, 1938. augusztus 6. Szentpétery KláraJulián-tanító jelentése az anastációi, ill. más Sáo Paulo környéki magyar iskolákról 1938. április hó 1-től augusztus 1-ig
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.42 (p. 663), Doc. IV.42
  
91 1938.07.29 Jeruzsálem, 1938. augusztus 29. Ajeruzsálemi konzulátus jelentése a Külügyminisztériumnak a tartózkodási engedély nélkül Palesztinában élő magyar zsidók helyzetéről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.43 (p. 665), Doc. IV.43
  
92 1939.??.?? Budapest, 1939. szeptember. A Miniszterelnökség Kisebbségi és Nemzetiségi Ügyosztályának feljegyzése a romániai háborús hangulatról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.29 (p. 259), Doc. II.29
  
93 1939.??.?? Budapest, 1939. július. A Miniszterelnökség állásfoglalása a magyar—jugoszláv határszéli igazolványok engedélyezéséről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. III.16 (p. 461), Doc. III.16
  
94 1939.??.?? [Budapest], 1939. Bizalmas jelentés a belügyminiszternek az ún. baranyai háromszögben tartózkodó jugoszláv katonaságról és a magyarok elleni fellépésekről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. III.17 (p. 462), Doc. III.17
  
95 1939.??.?? [Budapest, 1939. január] Bizalmi egyén jelentése a miniszterelnöknek a magyarországi zsidók Szovjetunióba való kivándorlási tervéről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.45 (p. 670), Doc. IV.45
  
96 1939.??.?? [Budapest, 1939. február] Bizalmi egyén jelentése a miniszterelnöknek franciaországi magyarok baloldali szervezeteinek tevékenységéről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.46 (p. 671), Doc. IV.46
  
97 1939.01.12 Tornaija, 1939. február 12. Az Egyesült Magyar Párt gömöri szervezeteinek memoranduma a párt parlamenti képviselőihez a felvidéki magyarság első bécsi döntés utáni panaszairól
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. I.9 (p. 69), Doc. I.9
  
98 1939.01.25 Pozsony, 1939. február 25. A pozsonyi magyar konzul jelentése a Magyar Külügyminisztériumnak a szlovák miniszterelnök kormánynyilatkozatáról és a szlovák kormány munkaprogramjáról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. I.10 (p. 73), Doc. I.10
  
99 1939.03.14 Budapest, 1939. április 14. A Miniszterelnökség Kisebbségi és Nemzetiségi Ügyosztályának feljegyzése a román hadsereg hiányos ellátásáról, valamint az erdélyi magyar lakosság hangulatáról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.25 (p. 252), Doc. II.25
  
100 1939.03.26 Budapest, 1939. április 26. A Miniszterelnökség Kisebbségi és Nemzetiségi Ügyosztályának összefoglalása a romániai mozgósításokról és a nemzetiségi ellentétek éleződéséről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.26 (p. 253), Doc. II.26
  
101 1939.05.07 Pécs, 1939. június 7. A pécsi egyetem kisebbségi intézete igazgatójának a felvidéki ügyek tárca nélküli miniszteréhez küldött tervezete Kárpátalja autonómiájáról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. I.11 (p. 76), Doc. I.11
  
102 1939.07.07 Budapest, 1939. augusztus 7. A Miniszterelnökség Kisebbségi és Nemzetiségi Ügyosztályának feljegyzése a romániai földhitelintézetről szóló törvényről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.27 (p. 254), Doc. II.27
  
103 1939.07.10 Budapest, 1939. augusztus 10. — augusztus 26. — szeptember 16. Hangulatjelentések a román kormány és hadvezetőség gazdasági és katonai intézkedéseinek hatásáról Erdélyben
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.28 (p. 256), Doc. II.28
  
104 1939.10.21 Pozsony, 1939. november 21. A pozsonyi magyar követ jelentése a Magyar Külügyminisztériumnak a pozsonyi magyarellenes tüntetésről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. I.12 (p. 78), Doc. I.12
  
105 1939.10.28 Munkács, 1939. november 28. A Kárpátaljai Országos Ifjúságvédelmi Egyesület kérelme a magyar miniszterelnökhöz az egyesület tevékenységének támogatása tárgyában
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. I.13 (p. 81), Doc. I.13
  
106 1939.11.04 Pozsony, 1939. december 4. A pozsonyi magyar ügyvivő jelentése a Magyar Külügyminisztériumnak a szlovák parlament nemzetiségi vitájáról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. I.14 (p. 83), Doc. I.14
  
107 1940.??.?? [Budapest], 1940. Helyzetkép Jugoszláviáról, valamint a jugoszláviai magyarság megosztottságáról és sérelmeiről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. III.18 (p. 463), Doc. III.18
  
108 1940.02.09 Budapest, 1940. március 9. Jelentés a Magyarországgal szembeni hadkészültségről és ezzel kapcsolatosan a román és magyar lakosság hangulatáról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.30 (p. 260), Doc. II.30
  
109 1940.04.03 Budapest, 1940. május 3. A Magyar Honvéd Vezérkar főnökének jelentése a miniszterelnöknek Jugoszlávia belpolitikai helyzetéről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. III.19 (p. 468), Doc. III.19
  
110 1940.06.10 Budapest, 1940. július 10. A Miniszterelnökség Kisebbségi és Nemzetiségi Ügyosztályának feljegyzése az Erdélyben élő román lakosság pánikhangulatáról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.31 (p. 262), Doc. II.31
  
111 1940.07.05 Budapest, 1940. augusztus 5. Újlaki Nagy Árpád tanulmánya Erdély területi felosztásáról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.32 (p. 262), Doc. II.32
  
112 1940.07.12 Budapest, 1940. augusztus 12. Bizalmas jelentés a Miniszterelnökség Kisebbségi és Nemzetiségi Ügyosztályának a román hatóságok magyar- és németellenességéről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.33 (p. 275), Doc. II.33
  
113 1940.08.30 Budapest, 1940. [aug. 30. után] Baumgartner Sándor külügyi sajtóelőadó kimutatása a Moldvában és Havasalfóldön lakó magyarság számáról és felekezeti megoszlásáról az 1930. évi román statisztika alapján
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.34 (p. 276), Doc. II.34
  
114 1940.10.09 Budapest, 1940. november 9. Észak-Erdély közigazgatási (megyei, járási) beosztása és járásonkénti lélekszáma a II. bécsi döntés után
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.35 (p. 291), Doc. II.35
  
115 1940.11.31 Santiago, 1940. december 31. A chilei konzulátus jelentése a magyar kolónia 1940. évi tevékenységéről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.47 (p. 674), Doc. IV.47
  
116 1941.??.?? Budapest, 1941. Jelentések a Bánság (Bánát) és a bánsági (bánáti) magyar kisebbség helyzetéről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. III.23 (p. 482), Doc. III.23
  
117 1941.??.?? Budapest, 1941. A magyar kormány nemzetiségi és valláspolitikájának alapelvei a visszacsatolt Délvidéken
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. III.24 (p. 491), Doc. III.24
  
118 1941.??.?? [Budapest, 1941. augusztus] Bizalmi egyéntől származó jelentés a miniszterelnöknek az amerikai októbrista emigráció tevékenységéről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.53 (p. 688), Doc. IV.53
  
119 1941.01.01 Nizza, 1941. február 1. ACőte d’Azur-i Francia—Magyar Művészkör kérvénye a miniszterelnökhöz hazai élelmiszersegély juttatásáért a magyarok nagy nyomorára való tekintettel
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.49 (p. 677), Doc. IV.49
  
120 1941.01.10 Budapest, 1941. január 10. Varga József kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter levele Teleki Pál miniszterelnökhöz a Romániából érkezett irredenta bélyeges postai küldemények kitiltásáról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.36 (p. 295), Doc. II.36
  
121 1941.01.14 [Budapest], 1941. január 14. Bizalmas jelentés a jugoszláviai magyarság kisebbségi jogokat követelő törekvéseiről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. III.20 (p. 471), Doc. III.20
  
122 1941.01.16 Budapest, 1941. január 16. A magyarországi református egyetemes konvent elnökségének levele a külügyminiszterhez az észak-franciaországi magyar reformátusok utolsó csoportjának hazatelepítése ügyében
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.48 (p. 676), Doc. IV.48
  
123 1941.01.20 Brassó, 1941. február 20. IQ. Csopey Dénes brassói magyar konzul jelentése a Külügyminisztériumnak az 1940. novemberi romániai német népszámlálás eredményéről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.37 (p. 296), Doc. II.37
  
124 1941.02.06 Sáo Paulo, 1941. március 6. ASáo Paulo-i konzul jelentése a Rio de Janeiro-i követségnek egy Magyar Ház létesítése ügyében
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.51 (p. 682), Doc. IV.51
  
125 1941.02.07 Budapest, 1941. március 7. Az 1930. évi román népszámlálás alapján készített statisztikai kimutatás Észak- és Dél-Erdély lakosságának nemzetiségi, anyanyelvi és felekezeti hovatartozásáról 1940. augusztus 30-án
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.38 (p. 297), Doc. II.38
  
126 1941.02.07 Bukarest, 1941. március 7. A bukaresti magyar követségi tanácsos jelentése a Külügyminisztériumnak a romániai német népcsoport jogállásáról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.39 (p. 301), Doc. II.39
  
127 1941.02.28 Cleveland, 1941. március 28. A clevelandi konzul jelentése a washingtoni követségnek az Amerikai Magyar Szövetség politikai tevékenységéről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.52 (p. 685), Doc. IV.52
  
128 1941.03.?? Budapest, 1941. március. Összefoglaló jelentés a Magyarok Világszövetségének 1940. évi működéséről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.50 (p. 679), Doc. IV.50
  
129 1941.03.30 Pozsony, 1941. április 30. A szlovákiai magyar reformátusok emlékirata a magyar miniszterelnökhöz és külügyminiszterhez a Szlovákiában maradt egyházközségeknek a szlovákiai magyar református egyház keretében való megszervezéséről és fenntartásáról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. I.15 (p. 87), Doc. I.15
  
130 1941.04.07 Bukarest, 1941. május 7. Vladár Ervin bukaresti magyar követségi tanácsos jelentése a Magyar Külügyminisztériumnak Antonescu államvezető és miniszterelnök három újabb törvényéről, melyek célja az államosítás és románizálás gyorsítása, valamint a zsidóság vagyonának kisajátítása
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.40 (p. 304), Doc. II.40
  
131 1941.04.24 Budapest, 1941. május 24. Jelentés a miniszterelnöknek a délvidéki iskolák helyzetéről, a magyar tagozatok bővítésének lehetőségeiről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. III.21 (p. 473), Doc. III.21
  
132 1941.06.05 Belgrád, 1941. július 5. Bolla Lajos főkonzul jelentése a külügyminiszternek a bánáti magyar közművelődési egyesületek bezárásáról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. III.26 (p. 494), Doc. III.26
  
133 1941.06.10 Pozsony, 1941. július 10. Gróf Esterházy Jánosnak, a Magyar Párt elnökének levele a szlovák miniszterelnökhöz szlovákiai pártszervező körútján szerzett tapasztalatairól
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. I.16 (p. 90), Doc. I.16
  
134 1941.06.16 Sinaia, 1941. július 16. Nagy László bukaresti magyar nagykövet bizalmas jelentése a Magyar Külügyminisztériumnak a magyar nyelvnek nyilvános helyiségekben való használatáról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.41 (p. 307), Doc. II.41
  
135 1941.07.08 Brassó, 1941. augusztus 8. Sztankay Zoltán brassói magyar konzul jelentése a Magyar Külügyminisztériumnak a Romániában élő német nemzetiség hangulatáról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.42 (p. 308), Doc. II.42
  
136 1941.07.22 Székelyudvarhely, 1941. augusztus 22. A helyi magyar rendőrkapitányság jelentése a Belügyminisztérium Közbiztonsági Osztályának a bécsi döntés elleni román revíziós politikáról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.45 (p. 312), Doc. II.45
  
137 1941.08.03 [Budapesti, 1941. szeptember 3. Feljegyzés a magyar miniszterelnök és a hudapesti szlovák követ tárgyalásáról a szlovákiai magyar iskolaügy egyes kérdéseiről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. I.17 (p. 96), Doc. I.17
  
138 1941.08.10 Kolozsvár, 1941. szeptember 10. Észak-Erdély pénz- és hitelügyéről készített feljegyzés
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.43 (p. 309), Doc. II.43
  
139 1941.08.11 Újvidék, 1941. szeptember 11. A Délvidéki Magyar Közművelődési Szövetség kérelme a miniszterelnökhöz a szerémségi tanulók újvidéki iskolákba történő behatásáról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. III.22 (p. 481), Doc. III.22
  
140 1941.08.13 (Budapesti, 1941. szeptember 13. Feljegyzés a magyar miniszterelnök és a budapesti szlovák követ tárgyalásáról a szlovákiai magyar iskolaügyről és egyéb kérdésekről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. I.18 (p. 98), Doc. I.18
  
141 1941.09.31 [?], 1941. október 31. — Bukarest, 1942. október 23. Kimutatás a Dél-Erdélyben 1941-ben megjelent magyar nyelvű sajtótermékekről, valamint azok egy esztendő alatt történt betiltásáról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.52 (p. 345), Doc. II.52
  
142 1941.10.02 Budapest, 1941. november 2. Egy magyar egyetemi hallgató jelentése a Külügyminisztériumnak a burgenlandi magyarság helyzetéről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.54 (p. 689), Doc. IV.54
  
143 1941.10.11 Kolozsvár, 1941. november 11. Kolozs megye főispánjának hangulatjelentése a bánffyhunyadi román lakosság köréből
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.44 (p. 311), Doc. II.44
  
144 1941.11.19 Pozsony, 1941. december 19. Gróf Esterházy Jánosnak, a Magyar Párt vezetőjének beszéde a szlovák parlament költségvetési vitájában a szlovákiai magyarság sérelmeiről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. I.19 (p. 100), Doc. I.19
  
145 1942.??.?? [?], 1942. [?] Jelentés a Népies Irodalmi Társaság 1942. évi működéséről, valamint a román irredenta mozgalom kiszélesedéséről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.46 (p. 313), Doc. II.46
  
146 1942.01.17 Berlin, 1942. február 17. Szentirmay István tanító jelentése a Julián Egyesületnek a berlini magyar iskoláról és az ottani magyarok helyzetéről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.55 (p. 694), Doc. IV.55
  
147 1942.02.21 Budapest, 1942. március 21. A Miniszterelnökség átirata a belügyminiszternek a szabadkai köztisztviselői kar magatartásáról és tevékenységéről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. III.25 (p. 493), Doc. III.25
  
148 1942.03.?? Budapest, 1942. március. Összefoglaló jelentés a Magyarok Világszövetségének 1941. évi működéséről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.56 (p. 697), Doc. IV.56
  
149 1942.03.27 Pozsony, 1942. április 27. Gróf Esterházy Jánosnak, a Magyar Párt elnökének beszámolójelentése a pozsonyi magyar követnek pártszervező körútjáról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. I.20 (p. 104), Doc. I.20
  
150 1942.04.05 Pozsony, 1942. május 5. A Magyar Párt vezetőségének memoranduma a szlovák iskolaügyi miniszterhez a szlovákiai magyarság iskolaügyi sérelmeiről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. I.21 (p. 108), Doc. I.21
  
151 1942.04.09 Pozsony, 1942. május 9. A pozsonyi magyar követ jelentése a Magyar Külügyminisztériumnak a gróf Esterházy János és a szlovák belügyminiszter közötti megbeszélésről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. I.22 (p. 112), Doc. I.22
  
152 1942.05.?? Budapest, 1942. június (?) Kimutatás a romániai református egyházközségekről és lelkészeikről 1941. dec. 31-i állapot szerint
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.47 (p. 326), Doc. II.47
  
153 1942.06.19 Brassó, 1942. július 19. Jelentés Vladár Ervin romániai magyar követségi tanácsostól a magyar királyi Külügyminisztériunak a német és olasz különmegbízottak dél-erdélyi útjának tapasztalatairól
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.48 (p. 333), Doc. II.48
  
154 1942.07.28 Brassó, 1942. augusztus 28. A brassói alkonzul jelentése a Külügyminisztériumnak a román kormány észak-erdélyi revíziós céljairól, s a magyar lakosság üldöztetéséről Dél-Erdélyben
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.49 (p. 336), Doc. II.49
  
155 1942.07.31 Kolozsvár. 1942. augusztus 31. Hun Nándor kolozsvári ötödéves orvostanhallgató jelentése az Erdélyi Párt Országos Központjának temesvári tapasztalatairól
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.50 (p. 339), Doc. II.50
  
156 1942.08.02 Pozsony, 1942. szeptember 2. A pozsonyi ideiglenes magyar ügyvivő jelentése a Magyar Külügyminisztériumnak a szlovák revíziós igényekről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. I.23 (p. 114), Doc. I.23
  
157 1942.08.05 Nagyvárad, 1942. szeptember 5. A nagyváradi rendőrkapitányság kivonatos hangulatjelentése Dél-Erdély politikai és gazdasági helyzetéről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.51 (p. 344), Doc. II.51
  
158 1942.09.15 Pozsony, 1942. október 15. A pozsonyi magyar követ jelentése a Magyar Külügyminisztériumnak a szlovákiai magyarság iskolaügyi kívánságairól
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. I.24 (p. 115), Doc. I.24
  
159 1942.09.29 Bukarest, 1942. október 29. A Miniszterelnökség II. osztályának feljegyzése bizalmas román rendeletről, mellyel a magyar nyelv használatát megtiltják
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.53 (p. 348), Doc. II.53
  
160 1942.10.28 [?], 1942. november 28. A horvátországi magyarság kérelme a magyar kormányhoz helyzetének sürgős javításáért
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. III.27 (p. 495), Doc. III.27
  
161 1942.11.04 Pozsony, 1942. december 4. A pozsonyi magyar követ jelentése a magyar külügyminiszternek a szlovákiai magyar kisebbség sérelmeiről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. I.25 (p. 116), Doc. I.25
  
162 1943.??.?? Bécs, 1943. október. A bécsi főkonzulátus jelentése a miniszterelnöknek a felsőpulyai magyarok iskolai viszonyairól
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.57 (p. 700), Doc. IV.57
  
163 1943.02.01 Budapest, 1943. március 1. Dr. Fleischmann Gyulának, a szlovákiai tartománygyűlés egykori képviselőjének jelentése a szlovákiai nemzetiségi, kulturális és politikai viszonyokról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. I.26 (p. 119), Doc. I.26
  
164 1943.03.27 Újvidék, 1943. április 27. A Délvidéki Magyar Közművelődési Szövetség kérelme a miniszterelnökhöz egy szórványkutató iroda felállítására
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. III.28 (p. 498), Doc. III.28
  
165 1943.03.29 Budapest, 1943. április 29. Tájékoztató a Honvédelmi Minisztérium számára Románia hadügyi és gazdasági helyzetéről, valamint a magyar kisebbségek elleni politikájáról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.54 (p. 349), Doc. II.54
  
166 1943.05.04 Budapest, 1943. június 4. A tengelyhatalmak különmegbízottainak jelentése a magyar kormányhoz az 1942-ben Eszak-Erdélyben folytatott vizsgálatok eredményéről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.55 (p. 352), Doc. II.55
  
167 1943.08.02 Budapest, 1943. szeptember 2. Csatay Lajos honvédelmi miniszter válasza Ghyczy Jenő külügyminiszternek a tengelyhatalmak különmegbízottainak Eszak-Erdélyről szóló jelentésére
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.56 (p. 365), Doc. II.56
  
168 1943.08.11 Arad, 1943. szeptember 11. Az aradi magyar konzulátus jelentése a magyar Külügyminisztériumnak román titkos rádióleadók Eszak-Erdélyért folytatott revanspolitikájáról és az ehhez kapcsolódó rémhírekről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.57 (p. 376), Doc. II.57
  
169 1943.09.01 Pozsony, 1943. október 1. A pozsonyi magyar követ jelentése a magyar Külügyminisztériumnak a szlovák revíziós remény újraéledéséről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. I.27 (p. 130), Doc. I.27
  
170 1943.09.10 Szászrégen, 1943. október 10. Szászrégen rendőrtanácsosának jelentése a belügyminiszternek a város lakosságának hangulatáról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.58 (p. 378), Doc. II.58
  
171 1943.09.22 Budapest, 1943. október 22. A belügyminiszter leirata a visszacsatolt délvidéki területek főispánjainak a közigazgatási tisztviselők „kishitű” magatartásáról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. III.29 (p. 500), Doc. III.29
  
172 1943.09.26 Kolozsvár, 1943. október 26. Ismeretlen tordai magyar menekült helyzetjelentése a Honvédelmi Minisztériumnak a Dél-Erdélyben élő magyarsággal szembeni atrocitásokról
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.59 (p. 380), Doc. II.59
  
173 1943.10.02 Kassa, 1943. november 2. A kassai rendőrkapitány jelentése a magyar belügyminiszternek a szlovákiai politikai hangulatról ...............132 Bevezetés {Diószegi László)
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. I.28 (p. 132), Doc. I.28
  
174 1943.10.05 Kolozsvár, 1943. november 5. A Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hatóság kolozsvári kirendeltségének tájékoztatója Siménfalvy Sándor miniszteri tanácsosnak a dél-erdélyi helyzetről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.60 (p. 384), Doc. II.60
  
175 1943.10.08 Marosvásárhely, 1943. november 8. Öffenberger (Abafáy) Gusztáv dél-erdélyi író levele Csopey Dénes követségi tanácsosnak a Tárgu-Jiu-i internálótáborban szerzett tapasztalatairól
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.61 (p. 386), Doc. II.61
  
176 1944.??.?? [Budapest], 1944. Adatok Bácska és a 4 bácskai törvényhatósági jogú város lakosságának nemzetiségi összetételéről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. III.31 (p. 502), Doc. III.31
  
177 1944.01.25 Budapest, 1944. február 25. A Miniszterelnökség II. osztályának feljegyzése arról, hogy a dél-erdélyi román egyetemi oktatók magyar—román megegyezést sürgetnek
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.62 (p. 391), Doc. II.62
  
178 1944.01.26 [?], 1944. február 26. Helyzetjelentés Románia kül- és belpolitikájáról, valamint a magyar kisebbséggel szembeni retorziók erősödéséről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.63 (p. 392), Doc. II.63
  
179 1944.02.04 Kolozsvár, 1944. március 4. A kolozsvári rendőrkapitányság jelentése a Belügyminisztériumnak a város magyar egyetemistái és a román görög katolikus papnövendékek közötti verekedésről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.64 (p. 396), Doc. II.64
  
180 1944.02.06 Budapest, 1944. március 6. Búza Lászlónak, a kolozsvári egyetem rektorának jelentése a hallgatók rokonszenvtüntetéséről a brassói magyar konzulátus bántalmazott tisztviselője mellett
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.65 (p. 398), Doc. II.65
  
181 1944.02.16 Budapest, 1944. március 16. Jelentés a kolozsvári egyetemi hallgatók tüntetésének hatásáról Dél-Erdélyben és Bukarestben
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.66 (p. 399), Doc. II.66
  
182 1944.03.13 Arad, 1944. április 13. Parcher Félix aradi magyar konzul jelentése a magyar Külügyminisztériumnak, személyi törzslapok rendszeresítéséről Aradon
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. II.67 (p. 400), Doc. II.67
  
183 1944.05.16 Zágráb, 1944. június 16. A zágrábi követség jelentése a horvátországi magyarok sérelmeiről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. III.30 (p. 501), Doc. III.30
  
184 1944.07.09 Bécs, 1944. augusztus 9. A bécsi főkonzulátus jelentése a Külügyminisztériumnak a németországi (burgenlandi) magyar kisebbség helyzetéről
Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944 (Teleki László Alapítvány Bp. 1995) Doc. IV.58 (p. 701), Doc. IV.58
  
Total 184 records.