Vloženie nového záznamu / Új bejegyzés felvitele     
[14966][2607][434]
Por Datum Text  
1 1861.06.07 1867 jun. 26. Somssich Pál bejelentése a képviselőház ülésén a nemzetiségi ügyben kiküldött albizottság jelentése tárgyában. (1861—67. évi mellékletekkel.)
1861 jún. 7. Az 1861. évi turócszentmártoni szlovák nemzeti gyűlés felterjesztése az országgyűléshez

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 15.A. (p. 28), Doc. 15.A.
  
2 1861.07.20 1867 jun. 26. Somssich Pál bejelentése a képviselőház ülésén a nemzetiségi ügyben kiküldött albizottság jelentése tárgyában. (1861—67. évi mellékletekkel.)
1861 júl. 20. A Wlad-Popovics-féle 1861-évi román közvetítő javaslat

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 15.E. (p. 45), Doc. 15.E.
  
3 1866.02.?? A nemzetiségi kérdés az 1886. évi közoktatási költségvetés vitájában.
1866 febr. Irányi Dániel válasza Mocsáry Lajosnak a közoktatásügyi költségvetés részletes tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 173.C. (p. 711), Doc. 173.C.
  
4 1866.04.05 1867 jun. 26. Somssich Pál bejelentése a képviselőház ülésén a nemzetiségi ügyben kiküldött albizottság jelentése tárgyában. (1861—67. évi mellékletekkel.)
1866 ápr. 5. Az 1861. évi karlócai szerb nemzeti kongresszus határozatainak hiteles másolata

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 15.B. (p. 36), Doc. 15.B.
  
5 1867.01.23 1867 jun. 26. Somssich Pál bejelentése a képviselőház ülésén a nemzetiségi ügyben kiküldött albizottság jelentése tárgyában. (1861—67. évi mellékletekkel.)
1867 jan. 23. Az 1867. évi Bukovszky-féle nemzetiségi tervezet

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 15.D. (p. 40), Doc. 15.D.
  
6 1867.02.11 1867 febr. 11. A román és szerb nemzetiségű országgyűlési képviselők törvényjavaslata. (Törvényjavaslat az országos nemzetiségeknek és nyelveknek Magyarországban leendő szabályozására és biztosítására.)
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 1. (p. 5), Doc. 1.
  
7 1867.03.02 Az 1867. évi pesti nemzetiségi értekezletek.
1867 márc. 2—3. A pesti román-szerb konferencia

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 2.A. (p. 9), Doc. 2.A.
  
8 1867.03.04 Az 1867. évi pesti nemzetiségi értekezletek.
1867 márc. 4—5. A pesti szerb értekezletek

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 2.B. (p. 11), Doc. 2.B.
  
9 1867.03.09 1867 márc. 9. Hodosiu József felszólalása a képviselőház ülésén a sajtóügy rendezése tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 3. (p. 13), Doc. 3.
  
10 1867.03.18 1867 márc. 18. Miletič Szvetozár javaslata a Háromegy királyságnak Magyarországgal való kiegyezése ügyében
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 4. (p. 15), Doc. 4.
  
11 1867.03.26 1867 márc. 26. Nyáry Pál és br. Eötvös József a nemzetiségi bizottság munkálatainak folytatásáról
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 5. (p. 16), Doc. 5.
  
12 1867.03.30 1867 márc. 30. Manojlovic Emil felszólalása a határőrvidék képviselete tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 6. (p. 17), Doc. 6.
  
13 1867.04.08 1867 ápr. 8. Deák Ferenc határozati javaslata a horvát ügyben kiküldött országos küldöttség javaslatával kapcsolatban
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 7. (p. 18), Doc. 7.
  
14 1867.04.08 1867 ápr. 8. Branovácsky (Branovacki) István interpellációja az 1861. évi karlócai szerb kongresszus kívánalmai tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 8. (p. 19), Doc. 8.
  
15 1867.05.02 1867 máj. 2. Belügyminiszteri leirat Szakolca város közönségének a felterjesztett ügyiratok tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 9. (p. 21), Doc. 9.
  
16 1867.05.14 1867 máj. 14. Minisztertanácsi határozat a csajkás kerület és a bánsági végvidék ügyében
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 10. (p. 22), Doc. 10.
  
17 1867.05.21 Iratok a kormányzat és az erdélyi szász Egyetem viszonyáról 1867-ben.
1867 máj. 21. Gr. Péchy Manó erdélyi kir. biztos felterjesztése gr. Andrássy Gyula miniszterelnökhöz

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 11.A. (p. 22), Doc. 11.A.
  
18 1867.05.24 1867 máj. 24. A szlovák sajtó állásfoglalása a nemzetiségi kérdésben. Pestbudinske Vedomosti cikke)
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 12. (p. 24), Doc. 12.
  
19 1867.05.30 Iratok a kormányzat és az erdélyi szász Egyetem viszonyáról 1867-ben.
1867 máj. 30. Br. Wenckheim Béla belügyminiszter utasítása az erdélyi szász ügyekben gr. Péchy Manó erdélyi kir. biztosnak

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 11.B. (p. 23), Doc. 11.B.
  
20 1867.06.21 1867 jún. 21. Miletič Szvetozár indítványa a nemzetiségi kérdés rendezése tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 13. (p. 26), Doc. 13.
  
21 1867.06.24 1867 jún. 24. Hodosiu József határozati javaslata a külön nemzetiségek és nyelvek ügyében
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 14. (p. 26), Doc. 14.
  
22 1867.06.26 1867 jun. 26. Somssich Pál bejelentése a képviselőház ülésén a nemzetiségi ügyben kiküldött albizottság jelentése tárgyában.
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 15. (p. 27), Doc. 15.
  
23 1867.06.26 1867 jun. 26. Somssich Pál bejelentése a képviselőház ülésén a nemzetiségi ügyben kiküldött albizottság jelentése tárgyában. (1861—67. évi mellékletekkel.) Törvényjavaslat az országos nemzetiségek és nyelveknek Magyarországon leendő szabályozására és biztosítására
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 15.C. (p. 40), Doc. 15.C.
  
24 1867.06.26 1867 jun. 26. Somssich Pál bejelentése a képviselőház ülésén a nemzetiségi ügyben kiküldött albizottság jelentése tárgyában. (1861—67. évi mellékletekkel.)
A nemzetiségi ügyben kiküldött albizottság törvényjavaslata. (Törvénycikk a nemzetiségek egyenjogúságáról)

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 15.F. (p. 49), Doc. 15.F.
  
25 1867.08.06 1867 aug. 6. Az ugocsamegyei orosz (kárpátukrán) értelmiség felirata a magyar minisztériumhoz a nemzetiségi kérdés rendezése tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 16. (p. 53), Doc. 16.
  
26 1867.09.26 1867 szept. 26. Szent Iványi Márton liptói főispán jelentése br. Wenckheim Béla belügyminiszternek a nemzetiségi viszonyok tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 17. (p. 54), Doc. 17.
  
27 1867.10.11 1867 okt. 11. Mán József máramarosi főispán jelentése br. Wenckheim Béla belügyminiszternek az erdélyi gör. kat. román érseki szék betöltése tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 18. (p. 57), Doc. 18.
  
28 1867.11.13 1867 nov. 13. Miletic Szvetozár interpellációja a magyar minisztériumhoz a szerb kongresszus tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 19. (p. 59), Doc. 19.
  
29 1867.11.30 1867 nov. 30. Belügyminiszteri bizalmas utasítás az erdélyi kormányhatóságokhoz a hivatalos nyelvhasználat tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 20. (p. 60), Doc. 20.
  
30 1867.12.10 1867 dec. 10. A magyar országgyűlés román képviselőinek emlékirata az erdélyi gör. kat. román érsekség betöltése tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 21. (p. 61), Doc. 21.
  
31 1867.12.10 A királyföldi románok és a szász Univerzitás. 1867 dec. 10 Anagysinki románok kérelme Schmidt Konrád szász comeshez
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 22.A. (p. 65), Doc. 22.A.
  
32 1867.12.30 1867 dec. 30. Minisztertanácsi határozat Schmidt Konrád szász comes felmentése ügyében
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 23. (p. 67), Doc. 23.
  
33 1868.01.14 1868 jan. 14. Polit Mihály cikke a Zasztavában a délszláv kérdések új állásáról
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 24. (p. 68), Doc. 24.
  
34 1868.01.31 1868 jan. 31. Részlet Szilágyi Virgil Bobula Jánoshoz, a „Slovenské Noviny“ szerkesztőjéhez intézett nyílt leveléből
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 25. (p. 70), Doc. 25.
  
35 1868.02.24 1868 febr. 24. A 21 szlovák nemzetiségű szepesmegyei község kérelme az országgyűléshez
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 26. (p. 75), Doc. 26.
  
36 1868.03.01 1868 márc. 1. A nagyszebeni ifjúszász párt gyűlésén elfogadott programpontok
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 27. (p. 77), Doc. 27.
  
37 1868.03.09 A királyföldi románok és a szász Univerzitás. 1868 márc. 9. Conrad Mór szász comes elutasító válasza a nagysinki románok beadványára
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 22.B. (p. 67), Doc. 22.B.
  
38 1868.03.23 1868 márc. 23. A brassói ifjúszász párt programja
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 28. (p. 78), Doc. 28.
  
39 1868.03.30 1868 márc. 30 A nemzetiségi kérdés tárgyában kiküldött bizottság jelentése
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 29. (p. 80), Doc. 29.
  
40 1868.03.31 1868 márc. 31. Minisztertanácsi határozat a „Federatiunea" pesti román lap ellen indítandó sajtóper tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 30. (p. 81), Doc. 30.
  
41 1868.04.11 1868 ápr. 11. Az „1848-as párt“ programjának főbb pontjai (A nép zászlója a nemzetiségi kérdésről)
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 31. (p. 82), Doc. 31.
  
42 1868.05.15 Az 1868. évi balázsfalvi Pronunciamentum. 1868 máj. 15. Az 1868 máj. 15-i balázsfalvi Határozat
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 32.A. (p. 83), Doc. 32.A.
  
43 1868.06.24 1868 jún. 24. 1868 : I X. tc. a görögkeleti vallásúak tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 33. (p. 85), Doc. 33.
  
44 1868.06.27 Az 1868. évi „újvidéki ügy“ és fejleményei.
1868 jún. 27. Újvidék város közgyűlési határozatának felterjesztése törvényhatósági jogai megsértése tárgyában a magyar belügyminisztériumhoz

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 34.A. (p. 87), Doc. 34.A.
  
45 1868.07.03 Az 1868. évi „újvidéki ügy“ és fejleményei.
1868 júl. 3. Ast Nándor újvidéki kormánybiztos felterjesztése Br. Wenckheim Béla belügyminiszterhez

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 34.B. (p. 88), Doc. 34.B.
  
46 1868.07.17 1868 júl. 17. Mácelariu Illés interpellációja és Horváth Boldizsár igazságügyminiszter válasza a balázsfalvi „Pronunciamentum" tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 35. (p. 96), Doc. 35.
  
47 1868.07.25 Az 1868. évi „újvidéki ügy“ és fejleményei.
1868 júl. 25. Miletic Szvetozár indítványa a képviselőház ülésén az újvidéki ügyben ellene indítandó vizsgálat tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 34.C. (p. 91), Doc. 34.C.
  
48 1868.08.03 1868 aug. 3. Minisztertanácsi határozat Mácelariu Illés erdélyi kormányszéki tanácsos, román nemzetiségi képviselő hivatali felmentése tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 36. (p. 98), Doc. 36.
  
49 1868.08.05 Az 1868. évi „újvidéki ügy“ és fejleményei.
1868 aug. 5. Ast Nándor újvidéki kormánybiztos jelentése br. Wenckheim Béla belügyminiszternek Miletič Szvetozár újvidéki polgármester és az „Omladina" közötti kapcsolatok tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 34.D. (p. 93), Doc. 34.D.
  
50 1868.08.10 1868 aug. 10. „Legfelsőbb Rendelet a görög-keleti metropolia egyházi, iskolai és ezekre vonatkozó alapítványi ügyeinek szabályozása tárgyában"
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 37. (p. 99), Doc. 37.
  
51 1868.08.13 1868 aug. 13. Pogány György alsófehéimegyei főispán jelentése az erdélyi főkormányszék elnökségének a balázsfalvi gör. kat. román érsek-választás lefolyásáról
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 38. (p. 103), Doc. 38.
  
52 1868.08.14 Az 1868. évi „újvidéki ügy“ és fejleményei.
1868 aug. 14. Br. Wenckheim Béla belügyminiszter utasítása Ast Nándor újvidéki kormánybiztosnak az Omladina kemité betiltása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 34.E. (p. 95), Doc. 34.E.
  
53 1868.09.06 Az 1868. évi „újvidéki ügy“ és fejleményei.
1868 szept. 6. Br. Wenckheim Béla belügyminiszter átirata Pestváros fenyítőtörvényszékéhez Miletic Szvetozár esetleges letartóztatása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 34.F. (p. 96), Doc. 34.F.
  
54 1868.11.12 1868 nov. 12. A központi bizottság jelentése a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában szóló törvényjavaslatról
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 39. (p. 106), Doc. 39.
  
55 1868.11.17 1868 nov. 17. 1868: XXX. tc. a Magyarország s Horvát-, Szlavon-Dalmátországok közt fennforgott közjogi kérdések kiegyenlítése iránt létrejött egyezmény becikkelyezéséről. (Horvát-magyar kiegyezési törvénycikk)
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 40. (p. 111), Doc. 40.
  
56 1868.11.21 1868 nov. 21. A „Magyar Újság" álláspontja a nemzetiségi kérdésben. (Szilágyi Virgil cikke)
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 41. (p. 122), Doc. 41.
  
57 1868.11.24 1868 nov. 24. Deák Ferenc törvényjavaslata a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 43. (p. 125), Doc. 43.
  
58 1868.11.24 1868 nov. 24—dec. 4. A nemzetiségi törvényjavaslat országgyűlési vitája.
1868 nov. 24. Deák Ferenc beszéde és külön indítványa a nemzetiségi törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 44.A. (p. 129), Doc. 44.A.
  
59 1868.11.24 1868 nov. 24—dec. 4. A nemzetiségi törvényjavaslat országgyűlési vitája.
1868 nov. 24. Mocsonyi Sándor beszéde a nemzetiségi törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 44.B. (p. 133), Doc. 44.B.
  
60 1868.11.24 1868 nov. 24—dec. 4. A nemzetiségi törvényjavaslat országgyűlési vitája.
1868. nov. 25. Kitel Frigyes beszéde a nemzetiségi törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 44.C. (p. 135), Doc. 44.C.
  
61 1868.11.25 1868 nov. 25 Jókai Mór vezércikke a nemzetiségi törvényjavaslat vitájáról
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 42. (p. 124), Doc. 42.
  
62 1868.11.25 1868 nov. 24—dec. 4. A nemzetiségi törvényjavaslat országgyűlési vitája.
1868 nov. 25. Br. Eötvös József vallásés közoktatásügyi miniszter beszéde a nemzetiségi törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 44.D. (p. 138), Doc. 44.D.
  
63 1868.11.25 1868 nov. 24—dec. 4. A nemzetiségi törvényjavaslat országgyűlési vitája.
1868 nov. 25. Dobrzánszky (Dobrjanskij) Adolf beszéde a nemzetiségi törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 44.E. (p. 141), Doc. 44.E.
  
64 1868.11.26 1868 nov. 24—dec. 4. A nemzetiségi törvényjavaslat országgyűlési vitája.
1868 nov. 26. Hodosiu József beszéde a nemzetiségi törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 44.F. (p. 142), Doc. 44.F.
  
65 1868.11.26 1868 nov. 24—dec. 4. A nemzetiségi törvényjavaslat országgyűlési vitája.
1868 nov. 26. Miletič Szvetozár beszéde a nemzetiségi törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 44.G. (p. 145), Doc. 44.G.
  
66 1868.11.26 1868 nov. 24—dec. 4. A nemzetiségi törvényjavaslat országgyűlési vitája.
1868 nov. 26. Wlád Alajos felszólalása a nemzetiségi törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 44.H. (p. 148), Doc. 44.H.
  
67 1868.11.27 1868 nov. 24—dec. 4. A nemzetiségi törvényjavaslat országgyűlési vitája.
1868 nov. 27. Román Sándor felszólalása a nemzetiségi törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 44.I. (p. 148), Doc. 44.I.
  
68 1868.11.27 1868 nov. 24—dec. 4. A nemzetiségi törvényjavaslat országgyűlési vitája.
1868 nov. 27. Babes Vince beszéde a nemzetiségi törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 44.J. (p. 149), Doc. 44.J.
  
69 1868.11.28 1868 nov. 24—dec. 4. A nemzetiségi törvényjavaslat országgyűlési vitája.
1868 nov. 28. Tisza Kálmán beszéde a nemzetiségi törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 44.K. (p. 152), Doc. 44.K.
  
70 1868.11.28 1868 nov. 24—dec. 4. A nemzetiségi törvényjavaslat országgyűlési vitája.
1868 nov. 28. Popovics-Desseanu János felszólalása a nemzetiségi törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 44.L. (p. 155), Doc. 44.L.
  
71 1868.11.29 1868 nov. 24—dec. 4. A nemzetiségi törvényjavaslat országgyűlési vitája.
1868 nov. 29. Mócsonyi Sándor és Miletič Szvetozár képviselő társaik nevében bejelentik a nemzetiségi törvényjavaslat részletes vitájáról való távolmaradásukat

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 44.M. (p. 156), Doc. 44.M.
  
72 1868.12.?? 1868 végén. Két nem tárgyalt tervezet a „nemzetiségi egyenjogúság" tárgyában. A Zemplén megyei oroszok kívánalmai
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 46.A. (p. 168), Doc. 46.A.
  
73 1868.12.?? 1868 végén. Két nem tárgyalt tervezet a „nemzetiségi egyenjogúság" tárgyában. Andrée soproni ügyvéd Somssich Pálhoz, a nemzetiségi bizottság elnökéhez beterjesztett tervezete az ú. n. „külön nemzetiségek" tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 46.B. (p. 170), Doc. 46.B.
  
74 1868.12.02 1868 nov. 24—dec. 4. A nemzetiségi törvényjavaslat országgyűlési vitája.
1868 dec. 2. Jelentése a főrendiház állandó bizottságának a nemzeti egyenjogúságról szóló törvényjavaslat tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 44.N. (p. 157), Doc. 44.N.
  
75 1868.12.04 1868 nov. 24—dec. 4. A nemzetiségi törvényjavaslat országgyűlési vitája.
1868 dec. 4. Masirievic Sámuel szerb patriarcha felszólalása a nemzetiségi törvényjavaslat főrendiházi általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 44.O. (p. 158), Doc. 44.O.
  
76 1868.12.04 1868 nov. 24—dec. 4. A nemzetiségi törvényjavaslat országgyűlési vitája.
1868 dec. 4. Papp-Szilágyi József beszéde a nemzetiségi törvényjavaslat főrendiházi általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 44.P. (p. 159), Doc. 44.P.
  
77 1868.12.04 1868 nov. 24—dec. 4. A nemzetiségi törvényjavaslat országgyűlési vitája.
1868 dec. 4. Gr. Szapáry Gyula beszéde a nemzetiségi törvényjavaslat főrendiházi általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 44.R. (p. 160), Doc. 44.R.
  
78 1868.12.04 1868 nov. 24—dec. 4. A nemzetiségi törvényjavaslat országgyűlési vitája.
1868 dec. 4. Br. Wenckheim László felszólalása a nemzetiségi törvényjavaslat főrendiházi általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 44.S. (p. 161), Doc. 44.S.
  
79 1868.12.06 1868 dec. 6. 1868 : XLIV. tc. a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 45. (p. 162), Doc. 45.
  
80 1869.01.14 1869 jan. 14. Andrássy Gyula miniszterelnök válasza a képviselőház ülésén Miletič Szvetozárnak a boszniai ügyben hozzá intézett interpellációjára
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 53. (p. 187), Doc. 53.
  
81 1869.01.14 1869 jan. 14. Borlea Zsigmond interpellációja két, Bécsben megjelenő nemzetiségi lap postai szállítási jogának megvonása tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 54. (p. 188), Doc. 54.
  
82 1869.01.16 1869 jan. 28. A nagybecskereki szerb konferencia 1869 jan. 16/28-án hozott határozatai a magyar országgyűlés szerb képviselőinek programja tekintetében
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 47. (p. 170), Doc. 47.
  
83 1869.02.08 Minisztertanácsi határozatok az 1869. évi temesvári és nagybecskereki nemzetiségi konferenciákról.
1869 febr. 8. Babes Vince tudósítása az 1869. évi temesvári román gyűlésről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 48.A. (p. 172), Doc. 48.A.
  
84 1869.02.12 Minisztertanácsi határozatok az 1869. évi temesvári és nagybecskereki nemzetiségi konferenciákról.
1869 febr. 12. A minisztertanács megállapításai a temesvári és nagybecskereki konferenciákról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 48.B. (p. 173), Doc. 48.B.
  
85 1869.02.15 A tófalvi román zsellérek ügye 1869-ben.
1869 febr. 15. „Emlékirat br. Apor Károly és tófalvi zsellérei közt fennforgó úrbéri ügy folyamáról, hivatalos adatok alapján"

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 58.C. (p. 203), Doc. 58.C.
  
86 1869.02.22 1869 márc. 7-—8. Az 1869. évi szerdahelyi román értekezlet.
1869 febr. 22 Mácelariu Illés felhívása az erdélyi román értelmiséghez

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 49.A. (p. 175), Doc. 49.A.
  
87 1869.03.01 Minisztertanácsi határozatok az 1869. évi temesvári és nagybecskereki nemzetiségi konferenciákról.
1869 márc. 1. Minisztertanácsi határozat Babeij temesvári konferencián tartott beszédével kapcsolatban

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 48.C. (p. 174), Doc. 48.C.
  
88 1869.03.07 1869 márc. 7-—8. Az 1869. évi szerdahelyi román értekezlet.
1869 márc. 7. Az.erdélyi román értelmiség 1869 március 7 és 8-án Szerdahelyi tartott értekezletének jegyzőkönyve

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 49.B. (p. 176), Doc. 49.B.
  
89 1869.03.08 1869 márc. 7-—8. Az 1869. évi szerdahelyi román értekezlet.
1869 márc. 8. „Jegyzékek 1869 Martius 7-én és 8-án Szerdahelyen tartott román intelligentia gyűlésének folyamáról"

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 49.C. (p. 177), Doc. 49.C.
  
90 1869.03.10 1869 márc. 10. Kapp Gusztáv programpontjai a szász országgyűlési képviselők számára
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 50. (p. 181), Doc. 50.
  
91 1869.03.19 Az 1868. évi balázsfalvi Pronunciamentum. 1869 márc. 19. A „Federatiunea" pesti román lap sajtópöre a balázsfalvi Pronunciamentum közlése miatt
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 32.B. (p. 84), Doc. 32.B.
  
92 1869.04.07 1869 márc. 7-—8. Az 1869. évi szerdahelyi román értekezlet.
1869 ápr. 7. A szerdahelyi választók nyilatkozata (melyet a választási jegyzőkönyvhöz csatoltak)

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 49.D. (p. 180), Doc. 49.D.
  
93 1869.05.02 1869 máj. 2. Az országgyűlési román képviselők értekezlete a román képviselői klub ügyében
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 51. (p. 183), Doc. 51.
  
94 1869.05.13 1869 máj. 13. Miletič Szvetozár 1869. évi felirati javaslata
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 52. (p. 184), Doc. 52.
  
95 1869.07.07 1869 júl. 7. Hodosiu József felszólalása a képviselőház ülésén az Astra irodalmi társulat külföldi tagjai ügyében
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 55. (p. 189), Doc. 55.
  
96 1869.07.07 1869 júl. 7. Pauliny-Tóth Vilmos beszéde a képviselőház ülésén a birói hatalom gyakorlásáról szóló törvényjavaslat vitájában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 56. (p. 191), Doc. 56.
  
97 1869.07.16 1869 júl. 16. A szerb nemzeti egyházi kongresszus ellenzékének beadványa br. Eötvös József vallásés közoktatásügyi miniszterhez a kongresszusnak Masirievič patriarcha részéről történt elnapolása miatt
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 57. (p. 195), Doc. 57.
  
98 1869.10.13 A tófalvi román zsellérek ügye 1869-ben.
1869 okt. 13. A Federatiunea vezércikke a tófalvi zsellérek kiüldözése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 58.A. (p. 199), Doc. 58.A.
  
99 1869.10.21 A tófalvi román zsellérek ügye 1869-ben.
1869 okt. 21. Szabó János, a királyi ügyek aligazgatójának átirata gr. Andrássy Gyula miniszterelnökhöz a Federaíiunea pesti román lapban a tófalvi ügyről megjelent közlemény tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 58.B. (p. 201), Doc. 58.B.
  
100 1869.11.25 1869 nov. 25. Miletic Szvetozár határozati javaslata és interpellációja az 1867: XII. tc. tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 59. (p. 208), Doc. 59.
  
101 1869.11.30 A tófalvi román zsellérek ügye 1869-ben.
1869 nov. 30. Román Sándor bejelentése a képviselőház ülésén a tófalvi román zsellérek felterjesztése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 58.D. (p. 205), Doc. 58.D.
  
102 1869.12.04 Az 1868. évi balázsfalvi Pronunciamentum. 1869 dec. 4. Román nemzetiségi képviselők indítványa Román Sándor a „Federatiunea" szerkesztője elleni sajtópör tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 32.C. (p. 84), Doc. 32.C.
  
103 1869.12.06 A tófalvi román zsellérek ügye 1869-ben.
1869 dec. 6. Papp László dobokamegyei törvényszéki aljegyző levele br. Bánffy Dániel dobokai főispánhoz a tófalvi ügyben

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 58.E. (p. 205), Doc. 58.E.
  
104 1869.12.07 A tófalvi román zsellérek ügye 1869-ben.
1869 dec. 7. Gr. Péchy Manó erdélyi kir. biztos jelentése Rajner Pál belügyminiszternek a tófalvi ügyben

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 58.F. (p. 206), Doc. 58.F.
  
105 1870.??.?? Az 1870. évi gör. kel. szerb nemzeti egyházi kongresszus.
Branovácsky István újvidéki polgármester távirata Rajner Pál belügyminiszterhez a szerb kongresszusi tárgyalásokról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 68.B. (p. 228), Doc. 68.B.
  
106 1870.01.19 1870 jan. 19. Stratimirovic György interpellációja gr. Andrássy Gyula miniszterelnökhöz a Magyarországot érintő külpolitikai kérdések tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 60. (p. 210), Doc. 60.
  
107 1870.01.21 1870 jan. 21. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése Miletic Szvetozár sajtópere tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 61. (p. 211), Doc. 61.
  
108 1870.01.21 1870 jan. 21. A biharmegyei románok felhívása a helyi román nemzeti párt megalakítása ügyében
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 62. (p. 212), Doc. 62.
  
109 1870.01.29 A tófalvi román zsellérek ügye 1869-ben.
1870 jan. 29. A pesti sajtóbíróság felterjesztése Porutiu János, a „Federatiunea" szerkesztőjének semmiségi folyamodványa tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 58.G. (p. 207), Doc. 58.G.
  
110 1870.02.11 A Nemzeti Színház állami támogatásának képviselőházi vitája.
1870 febr. 11. Tisza Kálmán beszéde a többnyelvű állam feladatairól a belügyi költségvetés tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 63.A. (p. 213), Doc. 63.A.
  
111 1870.02.12 A Nemzeti Színház állami támogatásának képviselőházi vitája.
1870 febr. 12. Babes Vince felszólalása a belügyi költségvetés tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 63.B. (p. 215), Doc. 63.B.
  
112 1870.02.16 1870 febr. 16. Popovics Zsigmond és képviselőtársai határozati javaslata az 1868 : XLIV. tc. 17. §-ában foglalt intézkedéseknek megfelelően szakértői bizottság összehívása iránt
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 64. (p. 216), Doc. 64.
  
113 1870.02.17 A nemzetiségek közművelődési intézményeinek támogatásáról folyó vita az 1870. évi költségvetés tárgyalásakor.
1870 febr. 17. Pauliny-Tóth Vilmos képviselőházi felszólalása a Matica Slovenska állami támogatása ügyében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 65.A. (p. 218), Doc. 65.A.
  
114 1870.02.23 1870 febr. 23. Az 1870. évi tordai román program
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 66. (p. 223), Doc. 66.
  
115 1870.03.03 A nemzetiségek közművelődési intézményeinek támogatásáról folyó vita az 1870. évi költségvetés tárgyalásakor.
1870 márc. 3 Kvassay László és Pauliny-Tóth Vilmos felszólalásai a közoktatásügyi költségvetés részletes tárgyalásakor a Matica Slovenska ügyében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 65.B. (p. 220), Doc. 65.B.
  
116 1870.03.03 A nemzetiségek közművelődési intézményeinek támogatásáról folyó vita az 1870. évi költségvetés tárgyalásakor.
1870 márc. 3. Hrabár Manó felszólalása a közoktatásügyi költségvetés részletes vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 65.C. (p. 223), Doc. 65.C.
  
117 1870.03.22 Az 1870. évi gör. kel. szerb nemzeti egyházi kongresszus.
1870 márc. 22. Br. Eötvös József vallásés közoktatásügyi miniszter felterjesztése az uralkodóhoz a gör. kel. szerb nemzeti egyházi kongresszus újbóli összehívása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 68.A. (p. 227), Doc. 68.A.
  
118 1870.04.23 1870 ápr. 23. Az 1870. évi függetlenségi-nemzetiségi „Alaptörvény"
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 67. (p. 225), Doc. 67.
  
119 1870.05.08 1870 máj. 8. A pesti munkások felhívása: A kolosvári testvérekhez
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 69. (p. 235), Doc. 69.
  
120 1870.06.24 Az 1870. évi gör. kel. szerb nemzeti egyházi kongresszus.
1870 jún. 24. Branovácsky István újvidéki polgármester jelentése Rajner Pál belügyminiszternek a szerb kongresszusi tárgyalásokról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 68.C. (p. 228), Doc. 68.C.
  
121 1870.09.14 1870 szept. 14. Tervezet a Román Jogakadémia megalakításához szükséges eszközök megszerzésére
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 70. (p. 236), Doc. 70.
  
122 1870.10.23 1870 okt. 23. Pauliny-Tóth Vilmos javaslata a nemzetiségek egyenjogúsításáról: A nemzetiségi kérdéshez
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 71. (p. 238), Doc. 71.
  
123 1871.01.13 1871 jan. 13. A szász nemzeti egyetem többségének nyilatkozata a törvényhatósági reform ügyében
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 72. (p. 242), Doc. 72.
  
124 1871.01.23 1871 jan. 23. Mocsonyi Sándor felszólalása az 1871. évi költségvetés általános tárgyalásakor
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 73. (p. 243), Doc. 73.
  
125 1871.01.25 1871 jan. 25. Markovič Szvetozár levele Misa Dimitrievičhez, az újvidéki Omladina titkárához a belgrádi ifjúsági bizottságból való kilépése tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 74. (p. 244), Doc. 74.
  
126 1871.02.18 Stratimirovič György és gr. Andrássy Gyula vitája a Monarchia „keleti politikájáról".
1871 febr. 18. Stratimirovic György interpellációja gr. Andrássy Gyula miniszterelnökhöz a Monarchia keleti politikája tárgyában hozzá intézett korábbi interpellációjával kapcsolatban

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 75.A. (p. 246), Doc. 75.A.
  
127 1871.02.20 Stratimirovič György és gr. Andrássy Gyula vitája a Monarchia „keleti politikájáról".
1871 febr. 20. Gr. Andrássy Gyula miniszterelnök válasza Stratimirovič György interpellációjára

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 75.B. (p. 247), Doc. 75.B.
  
128 1871.03.04 1871 márc. 4. Az állandó pénzügyi bizottság jelentése Pavlovič István képviselőnek az újvidéki szerb gimnázium támogatása ügyében előterjesztett indítványa tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 76. (p. 248), Doc. 76.
  
129 1871.03.12 Az ó- és újszász álláspont a Királyföld közigazgatási rendezése ügyében.
1871 márc. 12. Többségi (újszász) indokolás az egyetemi bizottság törvényhatósági törvénytervezetéhez

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 77.A. (p. 249), Doc. 77.A.
  
130 1871.03.15 Az ó- és újszász álláspont a Királyföld közigazgatási rendezése ügyében.
1871 márc. 15. Kisebbségi (ó-szász) indokolás a 1868 : XLIII. tc. 10. §-ának végrehajtására vonatkozó jogszabály-tervezethez

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 77.B. (p. 251), Doc. 77.B.
  
131 1871.03.16 Iratok a Míletič Szvetozár kiszabadítása érdekében 1871 márc. 26-án tartott újvidéki népgyűlésről.
1871 márc. 16. Miletic Szvetozár üdvözlő levele az újvidéki gyűlés résztvevőihez: Az újvidéki gyűlésen egybegyűlt tisztelt szerb testvérekhez

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 78.A. (p. 255), Doc. 78.A.
  
132 1871.03.29 Minisztertanácsi határozatok a szerb kongresszus újbóli összehívásáról.
1871 márc. 29 A szerb nemzeti egyházi kongresszus előkészületeiről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 79.A. (p. 261), Doc. 79.A.
  
133 1871.04.05 Iratok a Míletič Szvetozár kiszabadítása érdekében 1871 márc. 26-án tartott újvidéki népgyűlésről.
1871 ápr. 5. Jekelfalussy Lajos belügyi osztálytanácsos jelentése a Miletič Szvetozár kiszabadítása érdekében tartott újvidéki szerb népgyűlésről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 78.B. (p. 256), Doc. 78.B.
  
134 1871.04.19 Iratok a Míletič Szvetozár kiszabadítása érdekében 1871 márc. 26-án tartott újvidéki népgyűlésről.
1871 ápr. 19. Tóth Vilmos belügyminiszter utasítása Branovácsky István újvidéki polgármesternek

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 78.C. (p. 258), Doc. 78.C.
  
135 1871.04.19 Iratok a Míletič Szvetozár kiszabadítása érdekében 1871 márc. 26-án tartott újvidéki népgyűlésről.
1871 ápr. 19. Jekelfalussy Lajos belügyi osztálytanácsos átirata Pauler Tivadar vallásés közoktatásügyi miniszternek

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 78.D. (p. 259), Doc. 78.D.
  
136 1871.04.22 1871 ápr. 22. Az 1871. évi brassói román-magyar-német egyezmény
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 80. (p. 262), Doc. 80.
  
137 1871.05.15 Iratok a Míletič Szvetozár kiszabadítása érdekében 1871 márc. 26-án tartott újvidéki népgyűlésről.
1871 máj. 15. Branovácsky István újvidéki polgármester jelentése Tóth Vilmos belügyminiszternek az újvidéki népgyűlés körüli eljárása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 78.E. (p. 259), Doc. 78.E.
  
138 1871.05.27 1871 máj. 27. A horvát Nemzeti Párt programja
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 81. (p. 263), Doc. 81.
  
139 1871.05.31 Minisztertanácsi határozatok a szerb kongresszus újbóli összehívásáról.
1871 máj. 31. A gör. kel. szerb, metropolitai szék betöltésének kérdésében hozott minisztertanácsi határozat

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 79.B. (p. 262), Doc. 79.B.
  
140 1871.06.08 1871 jún. 8. A horvát-szlavon határőrvidék „polgárosítását” elrendelő 1871. évi uralkodói nyilatkozat és rendelet. „Nyilatkozvány a varasdi (szentgyörgyi és körösi) két ezred, Zengg és Belovár városa, Ivanics erőd és Sziszek községbeli határőreimhez”
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 82.A. (p. 265), Doc. 82.A.
  
141 1871.06.08 1871 jún. 8. A horvát-szlavon határőrvidék „polgárosítását” elrendelő 1871. évi uralkodói nyilatkozat és rendelet.
Császári és királyi rendelet 1871. évi jún. 8-ról, a varasdi két határőrezrednek, Zengg, Belovár katonai községnek, Ivanics erődnek, továbbá a 2-ik báni határezredbeli Sziszek községnek a katonai kormányzatból a polgári kormányzatba való áthelyezését illetőleg

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 82.B. (p. 266), Doc. 82.B.
  
142 1871.06.10 1871 jún. 10 Minisztertanácsi határozat Húrban József járandóságáról
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 83. (p. 270), Doc. 83.
  
143 1871.09.01 1871 szept. 1. Az Egyesült Szerb Ifjúság (Omladina) 1871. évi versed közgyűléséről és betiltásáról felvett összesített jegyzőkönyv
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 84. (p. 271), Doc. 84.
  
144 1871.09.12 Pauliny-Tóth Vilmos cikke a szlovákság politikai helyzetéről: Bécs vagy Pest?
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 85. (p. 275), Doc. 85.
  
145 1871.10.11 1871 okt. 11. A minisztertanács határozata a határőrvidéken kitört fegyveres mozgalmak ügyében
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 86. (p. 277), Doc. 86.
  
146 1871.10.11 1871 okt. 11. Részlet Román Viszárionnak az „Albina“ Hitelbank és Takarékpénztár alapítóbizottságának plenáris ülésén tartott beszámolójából
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 87. (p. 278), Doc. 87.
  
147 1871.11.30 A határőrvidék ügye az országgyűlés előtt.
1871 nov. 30. Tisza Kálmán indítványa a határőrvidék ügyében adandó illetékes felvilágosítás végett

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 88.A. (p. 278), Doc. 88.A.
  
148 1871.12.01 A határőrvidék ügye az országgyűlés előtt.
1871 dec. 1. Miletič Szvetozár határozati javaslata „a horvát-szlavon katonai őrvidék tekintetében"

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 88.B. (p. 279), Doc. 88.B.
  
149 1871.12.10 A nemzetiségi közművelődés ügye az 1872. évi költségvetés vitájában.
1871 dec. 10. Babes Vince interpellációja Pauler Tivadar közoktatásügyi miniszterhez az 1868 : XLIV. tc. 17. §-a tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 89.A. (p. 281), Doc. 89.A.
  
150 1871.12.12 1871 dec. 12. A minisztertanács a horvátországi politikai viszonyokról és a szerb kongresszusi Miletič párttal szembeni intézkedésekről
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 90. (p. 288), Doc. 90.
  
151 1871.12.17 A nemzetiségi közművelődés ügye az 1872. évi költségvetés vitájában.
1871 dec. 17. Pauler Tivadar közoktatásügyi miniszter válasza és Babes Vince viszontválasza az 1868 : XLIV. tc. 17. §-a tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 89.B. (p. 283), Doc. 89.B.
  
152 1871.12.17 A nemzetiségi közművelődés ügye az 1872. évi költségvetés vitájában.
1871 dec. 17 Miletič Szvetozár interpellációja Pauler Tivadar közoktatásügyi miniszterhez az újvidéki szerb gimnázium állami támogatása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 89.C. (p. 286), Doc. 89.C.
  
153 1872.??.?? Az 1872. évi választási törvényjavaslat. Tisza Kálmán és képviselőtársai indítványa a választási törvény módosításáról szóló törvényjavaslat elvetése és egy új választási törvényjavaslat kidolgozása tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 94.B. (p. 308), Doc. 94.B.
  
154 1872.01.12 Az újvidéki szerb gimnázium államsegélyének képviselőházi és minisztertanácsi vitája.
1872 jan. 12. Pauler Tivadar közoktatásügyi miniszter, Babé? Vince és Maximovió Miklós felszólalásai az újvidéki szerb gimnázium állami támogatásának képviselőházi vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 91.A. (p. 290), Doc. 91.A.
  
155 1872.01.23 Az újvidéki szerb gimnázium államsegélyének képviselőházi és minisztertanácsi vitája.
1872 jan. 23. Deák Ferenc beszéde az újvidéki szerb gimnázium állami támogatása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 91.B. (p. 292), Doc. 91.B.
  
156 1872.02.03 A Lónyay-féle 1872. évi nemzetiségi tárgyalások.
1872 febr. 3. Gr. Lónyay Menyhért miniszterelnök beszámolója a horvát ellenzék vezetőivel folytatott békéltető tárgyalásokról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 92.A. (p. 295), Doc. 92.A.
  
157 1872.02.06 1872 febr. 6. Minisztertanácsi határozat Saguna gör. kel. román érsek segélykérvénye tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 93. (p. 305), Doc. 93.
  
158 1872.02.07 A Lónyay-féle 1872. évi nemzetiségi tárgyalások.
1872 febr. 7. A horvát Nemzeti Párt Lónyay miniszterelnök elé terjesztett emlékirata

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 92.B. (p. 298), Doc. 92.B.
  
159 1872.02.20 Az 1872. évi választási törvényjavaslat.
1872 febr. 20. Irányi Dániel, Mocsonyi Sándor és képviselőtársaik határozati javaslata egy új választási törvényjavaslat kidolgozása iránt

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 94.A. (p. 306), Doc. 94.A.
  
160 1872.02.24 Az 1872. évi választási törvényjavaslat.
1872 febr. 24. Mocsonyi Sándor beszéde a választási törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 94.C. (p. 309), Doc. 94.C.
  
161 1872.03.02 Az 1872. évi választási törvényjavaslat.
1872 márc. 2. Babes Vince beszéde a választási törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 94.D. (p. 313), Doc. 94.D.
  
162 1872.03.14 Az 1872. évi nagybecskereki szerb konferencia.
1872 márc. 14. A torontálmegyei szerb nemzeti párt felhívása a nagybecskereki szerb konferencia tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 96.A. (p. 319), Doc. 96.A.
  
163 1872.03.15 Az 1872. évi szerb nemzeti egyházi kongresszus előzményei.
1872 márc. 15. Gr. Lónyay Menyhért miniszterelnök beszámolója a minisztertanácsban a szerb nemzeti egyházi kongresszus feloszlatása és a Miletič-párt agitációja ügyében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 95.A. (p. 314), Doc. 95.A.
  
164 1872.03.18 Az 1872. évi szerb nemzeti egyházi kongresszus előzményei.
1872 márc. 18. Pauler Tivadar közoktatásügyi miniszter előterjesztése az urakodónak a jelenlegi gör. kel. szerb nemzeti egyházi kongresszus feloszlatása és az új patriarcha-választó kongresszus egybehívása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 95.B. (p. 316), Doc. 95.B.
  
165 1872.04.09 Az 1872. évi nagybecskereki szerb konferencia.
1872 ápr. 21. Az 1872 ápr. 9/21 -i nagybecskereki szerb nemzeti konferencia jegyzőkönyve

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 96.D. (p. 322), Doc. 96.D.
  
166 1872.04.15 Az 1872. évi nagybecskereki szerb konferencia.
1872 ápr. 15. Rónay Móric torontálmegyei főispán Tóth Vilmos belügyminiszterhez a nagybecskereki értekezlet tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 96.B. (p. 320), Doc. 96.B.
  
167 1872.04.16 Az 1872. évi aradi és szebeni román értekezletek és visszhangjuk.
1872 ápr. 16. A román nemzetiségi képviselők klubjának felhívása a román társaságok és egyletek képviselőinek aradi gyűlése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 97.A. (p. 327), Doc. 97.A.
  
168 1872.04.18 Az 1872. évi nagybecskereki szerb konferencia.
1872 ápr. 18. Prick József torontálmegyei alispán felterjesztése Tóth Vilmos belügyminiszterhez a Nagybecskereken tartandó szerb konferencia tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 96.C. (p. 321), Doc. 96.C.
  
169 1872.04.19 Az 1872. évi szerb nemzeti egyházi kongresszus előzményei.
1872 ápr. 19. Minisztertanácsi határozat a szerb kongresszust feloszlató és az új kongresszust egybehívó legfelsőbb királyi rendelet kihirdetésének módjáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 95.C. (p. 318), Doc. 95.C.
  
170 1872.04.22 Az 1872. évi nagybecskereki szerb konferencia.
1872 ápr. 22. Az 1872. évi nagybecskereki szerb program

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 96.F. (p. 326), Doc. 96.F.
  
171 1872.04.23 Az 1872. évi nagybecskereki szerb konferencia.
1872 ápr. 23. Prick József torontálmegyei alispán jelentése Tóth Vilmos belügyminiszternek a nagybecskereki szerb konferencia lefolyásáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 96.E. (p. 325), Doc. 96.E.
  
172 1872.05.05 Az 1872. évi aradi és szebeni román értekezletek és visszhangjuk.
1872 máj. 5—6. Az 1872. évi szebeni román konferencia

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 97.C. (p. 329), Doc. 97.C.
  
173 1872.05.16 Az 1872. évi aradi és szebeni román értekezletek és visszhangjuk.
1872 máj. 16. Az 1872 máj.9-i aradi román gyűlés határozatai

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 97.B. (p. 328), Doc. 97.B.
  
174 1872.06.04 1872 jún. 4—5. Az 1872. évi medgyesi szász program
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 98. (p. 334), Doc. 98.
  
175 1872.06.06 Az 1872. évi aradi és szebeni román értekezletek és visszhangjuk.
1872 jún. 6. Baritiu György nyílt levele az „aktivitás vagy passzivitás" kérdésében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 97.D. (p. 330), Doc. 97.D.
  
176 1872.06.08 1872 jún. 8. Dr. Mudron Mihály, a sztupavai választókerület képviselőjelöltjének választói programja
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 100. (p. 342), Doc. 100.
  
177 1872.06.21 Az 1872. évi aradi és szebeni román értekezletek és visszhangjuk.
1872 jún. 21. Román Sándor nyilatkozata a passzivitás mellett: az erdélyi román képviselők megválasztásának kérdéséhez

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 97.E. (p. 332), Doc. 97.E.
  
178 1872.06.27 Az 1872. évi gyulafehérvári román nemzeti gyűlés.
1872 jún. 27. A gyulafehérvári gyűlés többségi és kisebbségi indítványa

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 99.B. (p. 340), Doc. 99.B.
  
179 1872.06.28 Az 1872. évi gyulafehérvári román nemzeti gyűlés.
1872 jún. 28. Bánffy Károly gyulafehérvári polgármester jelentése gr. Péchy Manó erdélyi kir. biztosnak a gyulafehérvári román értekezlet tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 99.A. (p. 339), Doc. 99.A.
  
180 1872.07.03 A Lónyay-féle 1872. évi nemzetiségi tárgyalások.
1872 júl. 3. Az 1872. évi balázsfalvi romén memorandum

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 92.C. (p. 300), Doc. 92.C.
  
181 1872.08.18 Az 1872. évi karlócai szerb egyházi nemzeti kongresszus.
1872 aug. 18. A minisztertanács bizalmas utasítása a szerb kongresszus királyi biztosa számára

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 101.A. (p. 343), Doc. 101.A.
  
182 1872.08.19 Az 1872. évi karlócai szerb egyházi nemzeti kongresszus.
1872 aug. 19. A minisztertanács határozata Mollináry Antal altábornagy, kir. biztos jelentése alapján a szerb kongresszust feloszlató felhatalmazás tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 101.B. (p. 345), Doc. 101.B.
  
183 1872.08.20 Az 1872. évi karlócai szerb egyházi nemzeti kongresszus.
1872 aug. 20. Minisztertanácsi vélemény Molljpáry Antal kir. biztos újabb sürgönyéről és a kongresszusi Miletič-párt előretöréséről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 101.C. (p. 346), Doc. 101.C.
  
184 1872.08.22 Az 1872. évi karlócai szerb egyházi nemzeti kongresszus.
1872 aug. 22. Mollináry Antal altábornagy, kir. biztos jelentése a minisztertanácsban a szerb nemzeti egyházi kongresszus feloszlatásáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 101.D. (p. 347), Doc. 101.D.
  
185 1872.08.31 Az 1872. évi karlócai szerb egyházi nemzeti kongresszus.
1872 aug. 31. Minisztertanácsi határozat a szerb egyházi vagyon és alapítványok felülvizsgálata és a br. Majthényi László kir. biztosi kinevezése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 101.E. (p. 349), Doc. 101.E.
  
186 1872.09.06 Az újvidéki szerb gimnázium államsegélyének képviselőházi és minisztertanácsi vitája.
1872 szept. 6. Trefort Ágoston közoktatásügyi miniszter előterjesztése a minisztertanácsban az újvidéki szerb gimnázium államsegélyének megvonásáról és Zomborban vegyes tannyelvű gimnázium felállításáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 91.C. (p. 294), Doc. 91.C.
  
187 1872.09.06 Az 1872. évi karlócai szerb egyházi nemzeti kongresszus.
1872 szept. 6. Minisztertanácsi vélemény br. Scudier altábornagy, a bánáti határőrvidék polgárosítására kiküldött kir. biztosnak a Miletič-párt agitációjáról szóló jelentéséről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 101.F. (p. 350), Doc. 101.F.
  
188 1872.09.22 A Lónyay-féle 1872. évi nemzetiségi tárgyalások.
1872 szept. 22. A szlovák nemzeti párt és a kormányzat között folyó tárgyalásokról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 92.D. (p. 304), Doc. 92.D.
  
189 1872.09.26 1872. évi nemzetiségi válaszfelirati javaslat.
1872 szept. 26. A nemzetiségi klub vitája Miletic válaszfelirati javaslatáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 102.A. (p. 356), Doc. 102.A.
  
190 1872.10.?? 1872. évi nemzetiségi válaszfelirati javaslat.
1872 okt. Miletič Szvetozár és Trifunác Sándor országgyűlési képviselők felirati javaslata

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 102.B. (p. 357), Doc. 102.B.
  
191 1872.10.14 Az 1872. évi karlócai szerb egyházi nemzeti kongresszus.
1872 okt. 14. Br. Majthényi László kir. biztos jelentése gr. Lónyay Menyhért miniszterelnöknek a feloszlatott szerb kongresszus ellenzéki manifesztumának karhatalom útján történt megsemmisítéséről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 101.G. (p. 352), Doc. 101.G.
  
192 1872.10.14 Az 1872. évi karlócai szerb egyházi nemzeti kongresszus.
1872 okt. 14. Marró István kir. biztosi titkár jelentése a szerb kongreszszusi ellenzék manifesztumának megsemmisítéséről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 101.H. (p. 354), Doc. 101.H.
  
193 1872.10.23 1872 okt. 23. Bobula János megnyitó beszéde az „új szlovák iskola" pesti értekezletén
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 103. (p. 367), Doc. 103.
  
194 1872.10.25 1872 okt. 25. Felhívás a brassói kézművesekhez
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 104. (p. 371), Doc. 104.
  
195 1872.11.06 1872 nov. 6. Tincu Avram beadványa a gyulafehérvári törvényszék által elfogadandó román nyelvű iratok tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 105. (p. 373), Doc. 105.
  
196 1872.11.07 1872 nov. 7. A nagyszebeni román komité nyilatkozata
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 106. (p. 374), Doc. 106.
  
197 1872.11.11 Az 1872. évi karlócai szerb egyházi nemzeti kongresszus.
1872 nov. 11. Trifunác Sándor interpellációja a szerb egyházi ügyekben kiküldött kir. biztos eljárása miatt

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 101.I. (p. 354), Doc. 101.I.
  
198 1872.12.07 1872 dec. 7. A „Rerorm" a nemzetiségi kérdésről a Szlávy-kormány megalakulásakor
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 107. (p. 376), Doc. 107.
  
199 1873.01.10 Iratok br. Majthényi László, a szerb ügyekben kiküldött kir. biztos 1873. évi működéséről.
1873 jan. 10. A szerb egyházi alapok számadásainak és kezeltetésének megvizsgálására kiküldött kir. biztos utasításáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 108.A. (p. 378), Doc. 108.A.
  
200 1873.01.15 A „Matica Slovenská” emlékirata és Szlávy József miniszterelnök válasza.
1873 jan. 15. A „Matica Slovenská" vezetőségének emlékirata Szlávy József miniszterelnökhöz az egylet működési iránya tekintetében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 109.A. (p. 386), Doc. 109.A.
  
201 1873.01.16 Iratok br. Majthényi László, a szerb ügyekben kiküldött kir. biztos 1873. évi működéséről.
1873 jan. 16. Trefort Ágoston vallásés közoktatásügyi miniszter átirata Szlávy József miniszterelnöknek br. Majthényi László kir. biztos személyes illetményei tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 108.B. (p. 381), Doc. 108.B.
  
202 1873.02.?? 1873 febr. Nemzetiségi nyilatkozat a magyar függetlenségi sajtóban a haladó nemzetiségi politika feltételeiről
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 110. (p. 392), Doc. 110.
  
203 1873.02.19 1873 febr. 19. Jókai lapja a hazai túlzók ellen: A magyar Chauvinok
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 111. (p. 400), Doc. 111.
  
204 1873.03.04 A „Matica Slovenská” emlékirata és Szlávy József miniszterelnök válasza.
1873 márc. 4. Szlávy József miniszterelnök válasza a Slovenská Matica pro memóriájára

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 109.B. (p. 391), Doc. 109.B.
  
205 1873.04.04 Iratok br. Majthényi László, a szerb ügyekben kiküldött kir. biztos 1873. évi működéséről.
1873 ápr. 4. Flatt Endre újvidéki főispán jelentése Szlávy József miniszterelnöknek br. Majthényi László kir. biztos rendészeti hatalmaskodásai tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 108.C. (p. 382), Doc. 108.C.
  
206 1873.06.14 Iratok br. Majthényi László, a szerb ügyekben kiküldött kir. biztos 1873. évi működéséről.
1873 jún. 14. Miletic Szvetozár felszólalása br. Majthényi László kir. biztos hivatali hatalommal való visszaélése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 108.D. (p. 384), Doc. 108.D.
  
207 1873.06.27 1873 jún. 27. 1873 : XXII. tc. a bánsági határőrvidék és a titeli zászlóalj polgárosításának törvénybeiktatásáról és a polgárosítás folytán szükségessé vált más intézkedésekről
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 112. (p. 400), Doc. 112.
  
208 1873.09.09 Jelentések a kárpátalji orosz {kárpátukrán) közművelődési egyesület működéséről.
1873 szept. 9. Pankovics István munkácsi gör. kat. püspök felterjesztése gr. Szapáry Gyula belügyminiszterhez a Szt. Bazil Társulat tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 113.A. (p. 405), Doc. 113.A.
  
209 1873.11.04 Jelentések a kárpátalji orosz {kárpátukrán) közművelődési egyesület működéséről.
1873 nov. 4. Trefort Ágoston vallásés közoktatásügyi miniszter átirata gr. Szapáry Gyula belügyminiszterhez a Szt. Bazil Társulat működése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 113.B. (p. 406), Doc. 113.B.
  
210 1873.12.15 1873 dec. 15. Polit Mihály felhívása a panesovai kerület román választóihoz
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 114. (p. 409), Doc. 114.
  
211 1874.01.30 A brassói szász felirat és az Univerzitás ügye 1874-ben.
1874 jan. 30. A brassói kerületi képviselőtestület felirata az országgyűléshez

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 115.A. (p. 411), Doc. 115.A.
  
212 1874.02.14 1874 febr. 14. A román és szerb nemzetiségi képviselők határozati javaslata a 21-es bizottság feladatának kiegészítése és az 1868: XLIV. tc. végrehajtása érdekében
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 117. (p. 423), Doc. 117.
  
213 1874.02.16 Jelentések a kárpátalji orosz {kárpátukrán) közművelődési egyesület működéséről.
1874 febr. 16. Danilovics János munkácsi gör. kath. kanonok, a Szt. Bazil Társulat alelnökének jelentése Böszörményi József ungmegyei alispánnak a társulat működése és kiadványai tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 113.C. (p. 407), Doc. 113.C.
  
214 1874.02.21 A brassói szász felirat és az Univerzitás ügye 1874-ben.
1874 febr. 21. Kapp Gusztáv interpellációja gr. Szapáry Gyula belügyminiszterhez a Királyföld törvényhatósági rendezése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 115.B. (p. 415), Doc. 115.B.
  
215 1874.03.?? A brassói szász felirat és az Univerzitás ügye 1874-ben.
1874 márc. Az erdélyi szász képviselők határozati javaslata a szász nemzeti egyetem tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 115.C. (p. 416), Doc. 115.C.
  
216 1874.04.15 Iratok a nagyrőcei, turócszentmártoni és zniováraljai szlovák gimnáziumok megszüntetéséről.
1874 ápr. 15. Zólyom vármegye közgyűlésének felirata a nagyrőcei, turócszentmártoni és zniováraljai szlovák gimnáziumok megszüntetése, illetőleg teljes átalakítása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 118.A. (p. 425), Doc. 118.A.
  
217 1874.04.18 Iratok a nagyrőcei, turócszentmártoni és zniováraljai szlovák gimnáziumok megszüntetéséről.
1874 ápr. 18. A szlovák nemzetiségi sajtó híradása Grünwald Béla zólyomi alispánnak a szlovák gimnáziumok ellen intézett akciójáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 118.B. (p. 428), Doc. 118.B.
  
218 1874.04.24 Iratok a nagyrőcei, turócszentmártoni és zniováraljai szlovák gimnáziumok megszüntetéséről.
1874 ápr. 24. A turócszentmártoni ág. ev. algimnázium patronátusának folyamodványa a zólyommegyei bizottsági támadás elleni hivatalos védelem tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 118.C. (p. 429), Doc. 118.C.
  
219 1874.05.03 Iratok a nagyrőcei, turócszentmártoni és zniováraljai szlovák gimnáziumok megszüntetéséről.
1874 máj. 3. Geduly Lajos szuperintendens jelentése Trefort Ágoston vallásés közoktatásügyi miniszternek a turócszentmártoni ev. algimnázium ellen indítandó vizsgálat tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 118.D. (p. 433), Doc. 118.D.
  
220 1874.05.09 Iratok br. Majthényi László, a szerb ügyekben kiküldött kir. biztos 1873. évi működéséről.
1874 máj. 9. Miletič Szvetozár határozati javaslata a br. Majthényi László volt kir. biztos által elkövetett törvénytelenségek orvoslása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 108.E. (p. 385), Doc. 108.E.
  
221 1874.05.11 1874 máj. 11. Polit Mihály javaslata a határőrvidék ügyeinek rendezése tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 116. (p. 419), Doc. 116.
  
222 1874.05.25 Iratok a nagyrőcei, turócszentmártoni és zniováraljai szlovák gimnáziumok megszüntetéséről.
1874 máj. 25. A zniováraljai kat. gimnázium patronátusa védelmet kér Trefort vallásés közoktatásügyi minisztertől a Zólyom megye által emelt vádak ellen

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 118.E. (p. 437), Doc. 118.E.
  
223 1874.05.25 Iratok a nagyrőcei, turócszentmártoni és zniováraljai szlovák gimnáziumok megszüntetéséről.
1874 máj. 25. Barton József pozsonyi tankerületi főigazgató jelentése Trefort Ágoston vallásés közoktatásügyi miniszternek a zniováraljai róm. kat. algimnázium elleni vizsgálatról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 118.F. (p. 439), Doc. 118.F.
  
224 1874.05.31 Iratok a nagyrőcei, turócszentmártoni és zniováraljai szlovák gimnáziumok megszüntetéséről.
1874 máj. 31. Czékus István tiszai egyházkerületi ev. szuperintendens jelentése a nagyrőcei gimnázium ellen végrehajtott vizsgálat tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 118.G. (p. 443), Doc. 118.G.
  
225 1874.07.01 Az 1874. évi választási törvényjavaslat nemzetiségi vitája.
1874 júl. 1. Mocsáry Lajos beszéde a választójogi törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 119.A. (p. 452), Doc. 119.A.
  
226 1874.07.02 Az 1874. évi választási törvényjavaslat nemzetiségi vitája.
1874 júl. 2. Polit Mihály beszéde a választási törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 119.B. (p. 456), Doc. 119.B.
  
227 1874.07.03 Az 1874. évi választási törvényjavaslat nemzetiségi vitája.
1874 júl. 3. Tisza Kálmán beszéde a választási törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 119.C. (p. 461), Doc. 119.C.
  
228 1874.07.06 Az 1874. évi választási törvényjavaslat nemzetiségi vitája.
1874 júl. 6. Babes Vince beszéde a választási törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 119.D. (p. 463), Doc. 119.D.
  
229 1874.07.07 Az 1874. évi választási törvényjavaslat nemzetiségi vitája.
1874 júl. 7. Mocsáry Lajos válasza Tisza Kálmánnak a választási törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 119.E. (p. 466), Doc. 119.E.
  
230 1874.07.20 Az 1874. évi választási törvényjavaslat nemzetiségi vitája.
1874 júl. 20. Román Sándor beszéde a választási törvényjavaslat részletes tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 119.F. (p. 468), Doc. 119.F.
  
231 1874.08.01 1874 aug. 1. Babes Vince interpellációja a határőrvidéki erdők tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 120. (p. 470), Doc. 120.
  
232 1874.08.06 Iratok a nagyrőcei, turócszentmártoni és zniováraljai szlovák gimnáziumok megszüntetéséről.
1874 aug. 6. A zniováraljai autonóm kath. gimnázium Patronátusa 1874-i évi augustus 6-án tartott közgyűlési jegyzőkönyvének kivonata

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 118.H. (p. 444), Doc. 118.H.
  
233 1874.09.?? 1874 őszén. Program a magyarországi német nemzetiségi sajtó és mozgalom létrehívására
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 121. (p. 471), Doc. 121.
  
234 1874.09.29 Iratok a nagyrőcei, turócszentmártoni és zniováraljai szlovák gimnáziumok megszüntetéséről.
1874 szept. 29. Klamarik János a zniováraljai kat. gimnázium felügyelőjének jelentése Trefort vallásés közoktatásügyi miniszternek a gimnázium működésének felfüggesztése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 118.I. (p. 447), Doc. 118.I.
  
235 1874.11.05 1874 nov. 5. Az 1868. évi nemzetiségi törvény érvényessége feletti vita a közjegyzői hivatalos nyelvről szóló törvényjavaslat tárgyalásakor
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 123. (p. 476), Doc. 123.
  
236 1874.11.08 Az 1874. évi gör kel. román kongresszus.
1874 nov. 8. Minisztertanácsi határozat a gör. kel. román metropolitaválasztó kongresszus döntésének megváltoztatása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 122.A. (p. 473), Doc. 122.A.
  
237 1874.11.18 Iratok a nagyrőcei, turócszentmártoni és zniováraljai szlovák gimnáziumok megszüntetéséről.
1874 nov. 18. Pauliny-Tóth Vilmos, a turócszentmártoni ev. gimnázium felügyelőjének Trefort Ágoston vallásés közoktatásügyi miniszterhez intézett nyilatkozata történeti kéziratának állítólagos iskolai használata tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 118.J. (p. 448), Doc. 118.J.
  
238 1874.12.03 Az 1874. évi gör kel. román kongresszus.
1874 dec. 3. Trefort Ágoston vallásés közoktatásügyi miniszter jelentése a minisztertanácsban Miron Román aradi gör. kel. püspöknek a román egyházi kongresszus által metropolita érsekké történt megválasztásáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 122.B. (p. 475), Doc. 122.B.
  
239 1875.01.05 Iratok a nagyrőcei, turócszentmártoni és zniováraljai szlovák gimnáziumok megszüntetéséről.
1875 jan. 5—6. Trefort Ágoston vallásés közoktatásügyi miniszter távirata Turóc vármegyéhez a turócszentmártoni ev. gimnázium feloszlatása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 118.K. (p. 449), Doc. 118.K.
  
240 1875.01.16 Iratok a nagyrőcei, turócszentmártoni és zniováraljai szlovák gimnáziumok megszüntetéséről.
1875 jan. 16. Trifunác Pál interpellációja Trefort Ágoston vallásés közoktatásügyi miniszterhez a szlovák középiskolák bezárása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 118.L. (p. 449), Doc. 118.L.
  
241 1875.01.28 Iratok a nagyrőcei, turócszentmártoni és zniováraljai szlovák gimnáziumok megszüntetéséről.
1875 jan. 28. A szlovák nemzeti párt lapja a „Slovenské Noviny" megszűnéséről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 118.M. (p. 450), Doc. 118.M.
  
242 1875.01.31 1875 nov. 30. Iratok a „Matica Slovenska“ közművelődési egyesület betiltásának történetéhez.
1875 jan. 31. Gáspár Imre cikke a Slovenska Maticáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 133.A. (p. 505), Doc. 133.A.
  
243 1875.02.05 1875 febr. 5. Polit Mihály határozati javaslata az 1875. évi költségvetés tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 124. (p. 481), Doc. 124.
  
244 1875.03.10 1875 márc. 10. A nemzetiségi képviselők klubjának 1875. évi határozata
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 125. (p. 482), Doc. 125.
  
245 1875.04.01 1875 nov. 30. Iratok a „Matica Slovenska“ közművelődési egyesület betiltásának történetéhez.
1875 ápr. 1. Minisztertanácsi határozat a Matica Slovenska elleni vizsgálat tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 133.B. (p. 508), Doc. 133.B.
  
246 1875.04.13 A Nemzeti Színház államsegélyének kibővítéséről szóló törvényjavaslat nemzetiségi vitája.
1875 ápr. 13. Miletič Szvetozár felszólalása a nemzeti színházi alapok bővítését célzó törvényjavaslat ellen

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 126.A. (p. 483), Doc. 126.A.
  
247 1875.04.13 A Nemzeti Színház államsegélyének kibővítéséről szóló törvényjavaslat nemzetiségi vitája.
1875 ápr. 13. Polit Mihály és Tisza Kálmán belügyminiszter vitája a nemzeti színházi alapok kibővítését célzó törvényjavaslat tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 126.B. (p. 483), Doc. 126.B.
  
248 1875.04.24 1875 ápr. 24. Babes Vince, Kostic Lázár, Polit Mihály és Doda Traján országgyűlési képviselők határozati javaslata a volt katonai határőrvidék sérelmeinek orvoslása iránt
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 127. (p. 485), Doc. 127.
  
249 1875.05.14 1875 máj. 14. Az 1874. évi gör. kel. szerb kongresszusi statútum
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 128. (p. 486), Doc. 128.
  
250 1875.05.22 1875 máj. 22. Miletič Szvetozár interpellációja az egyletekre vonatkozó belügyminiszteri rendelet tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 129. (p. 493), Doc. 129.
  
251 1875.05.25 1875 máj. 25. Conrad Mór szebeni főispán és szász comes jelentése Tisza Kálmán belügyminiszternek az 1875. évi nagyszebeni román értekezlet lefolyásáról
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 130. (p. 495), Doc. 130.
  
252 1875.06.16 1875 jun. 16. Trefort Ágoston vallásés közoktatásügyi miniszter körlevele a görög nem egyesült szerb és román felső papsághoz a választások ügyében
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 131. (p. 499), Doc. 131.
  
253 1875.07.28 Iratok a nagyrőcei, turócszentmártoni és zniováraljai szlovák gimnáziumok megszüntetéséről.
1875 júl. 28. Csemegi Károly igazságügyi államtitkár átirata Trefort Ágoston vallásés közoktatásügyi miniszterhez a nagyrőcei gimnázium vagyona és az itteni tanerők ellen indítandó politikai eljárás tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 118.N. (p. 451), Doc. 118.N.
  
254 1875.09.16 1875 szept. 16. Polit Mihály beszéde az 1875. évi válaszfelirati javaslat tárgyalásakor
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 132. (p. 500), Doc. 132.
  
255 1875.11.08 1875 nov. 30. Iratok a „Matica Slovenska“ közművelődési egyesület betiltásának történetéhez.
1875 nov. 8. A felfüggesztett Matica Slovenska vezetőségének kérelme Tisza Kálmán miniszterelnökhöz

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 133.C. (p. 508), Doc. 133.C.
  
256 1875.11.09 1875 nov. 30. Iratok a „Matica Slovenska“ közművelődési egyesület betiltásának történetéhez.
1875 nov. 9. Tisza Kálmán miniszterelnök-belügyminiszter bejelenti a minisztertanácsban a „Matica Slovenska" egylet további működésének megszüntetését

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 133.D. (p. 510), Doc. 133.D.
  
257 1875.11.24 1875 nov. 30. Iratok a „Matica Slovenska“ közművelődési egyesület betiltásának történetéhez.
1875 nov. 24. Justh József turóci alispán és miniszteri biztos átirata a „Slovenska Matica" vezetőségéhez

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 133.E. (p. 511), Doc. 133.E.
  
258 1875.12.04 1875 nov. 30. Iratok a „Matica Slovenska“ közművelődési egyesület betiltásának történetéhez.
1875 dec. 4. Miletič Szvetozár interpellációja Tisza Kálmán belügyminiszterhez a Matica Slovenska egylet feloszlatása miatt

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 133.F. (p. 512), Doc. 133.F.
  
259 1875.12.15 1875 nov. 30. Iratok a „Matica Slovenska“ közművelődési egyesület betiltásának történetéhez.
1875 dec. 15. Tisza Kálmán miniszterelnök-belügyminiszter válasza Miletič Szvetozárnak a Matica Slovenska feloszlatása tárgyában hozzá intézett interpellációjára

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 133.G. (p. 513), Doc. 133.G.
  
260 1875.12.15 1875 nov. 30. Iratok a „Matica Slovenska“ közművelődési egyesület betiltásának történetéhez.
1875 dec. 15. Miletič Szvetozár újabb felszólalása és Tisza Kálmán viszontválasza a Matica Slovenska feloszlatása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 133.H. (p. 517), Doc. 133.H.
  
261 1876.01.07 Hodosiu József mandátumának ügye.
1876 jan. 7. Ghiczy Kálmán a képviselőház elnökének jelentése a zarándmegyei brádi választókerület országgyűlési képviseltetése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 134.A. (p. 522), Doc. 134.A.
  
262 1876.01.19 Hodosiu József mandátumának ügye.
1876 jan. 19. Határozati javaslat Hodosiu József mandátumának megszűnése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 134.B. (p. 522), Doc. 134.B.
  
263 1876.02.23 A Királyföld rendezéséről szóló 1876 : XII. tc. képviselőházi vitája.
1876 febr. 23. Törvényjavaslat és indokolás a Királyföldről (fundus regiusról), továbbá a szász egyetem (Universitas) rendezéséről és az egyetemnek, valamint az úgynevezett hétbírák vagyonáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 135.A. (p. 523), Doc. 135.A.
  
264 1876.03.22 A Királyföld rendezéséről szóló 1876 : XII. tc. képviselőházi vitája.
1876 márc. 22. Knapp Gusztáv beszéde és az erdélyi szász képviselők határozati javaslata a Királyföld rendezéséről szóló törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 135.B. (p. 529), Doc. 135.B.
  
265 1876.03.22 A Királyföld rendezéséről szóló 1876 : XII. tc. képviselőházi vitája.
1876 márc. 22. Zav Adolf beszéde a Királyföld rendezéséről szóló törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 135.C. (p. 532), Doc. 135.C.
  
266 1876.03.23 A Királyföld rendezéséről szóló 1876 : XII. tc. képviselőházi vitája.
1876 márc. 23. Fabritius Károly beszéde a Királyföld rendezéséről szóló törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 135.D. (p. 532), Doc. 135.D.
  
267 1876.03.24 A Királyföld rendezéséről szóló 1876 : XII. tc. képviselőházi vitája.
1876 márc. 24. Wáchter Frigyes beszéde a Királyföld rendezéséről szóló törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 135.E. (p. 534), Doc. 135.E.
  
268 1876.03.24 1876. évi Miletic-ügy. Előzmények.
1876 márc. 24. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése Kozma Sándor királyi főügyész Miletic Szvetozár országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztése iránt beadott kérvénye tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 136.I.A. (p. 538), Doc. 136.I.A.
  
269 1876.03.30 1876. évi Miletic-ügy. Előzmények.
1876 márc. 30. A mentelmi bizottság előadójának nyilatkozata Miletic sajtópörében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 136.I.B. (p. 540), Doc. 136.I.B.
  
270 1876.04.08 A Királyföld rendezéséről szóló 1876 : XII. tc. képviselőházi vitája.
1876 ápr. 8. „1876 : XII. tc. a Királyföldről (fundus regiusról), továbbá a szász egyetem (Universitas) rendezéséről és az egyetemnek, valamint az úgynevezett hétbíráknak vagyonáról"

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 135.F. (p. 535), Doc. 135.F.
  
271 1876.05.16 1876. évi Miletic-ügy. Előzmények.
1876 máj. 16. Minisztertanácsi határozat Miletic Szvetozár sajtópörének megszüntetése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 136.I.C. (p. 541), Doc. 136.I.C.
  
272 1876.06.16 1876. évi Miletic-ügy. Előzmények.
1876 jún. 16. Miletic Szvetozár határozati javaslata „a törökországi eseményekre nézve követendő politika iránt"

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 136.I.D. (p. 543), Doc. 136.I.D.
  
273 1876.07.04 1876. évi Miletic-ügy. Miletic letartóztatása és elítélése.
1876 júl. 4. Minisztertanácsi határozat Miletic Szvetozár letartóztatása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 136.II.E. (p. 547), Doc. 136.II.E.
  
274 1876.08.18 1876 aug. 18. Tisza Kálmán, a belügyminisztérium vezetésével megbízott miniszterelnök közli az érdekeltekkel a szász comes személyében történt változást
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 137. (p. 572), Doc. 137.
  
275 1876.09.23 1876 szept. 23. Ujfalussy Miklós szörénymegyei kir. biztos jelentése Tisza Kálmán belügyminiszternek a Doda Traján irányítása mellett működő nemzetiségi mozgalom tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 138. (p. 573), Doc. 138.
  
276 1876.09.28 1876. évi Miletic-ügy. Miletic letartóztatása és elítélése.
1876 szept. 28. Simonyi Ernő és Polit Mihály tiltakozása, Irányi Dániel ellenvetése Miletic Szvetozár mentelmi jogának megsértése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 136.II.F. (p. 548), Doc. 136.II.F.
  
277 1876.10.04 1876. évi Miletic-ügy. Miletic letartóztatása és elítélése.
1876 okt. 4. A mentelmi bizottság jelentése Miletic Szvetozár országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 136.II.G. (p. 551), Doc. 136.II.G.
  
278 1876.10.07 1876. évi Miletic-ügy. Miletic letartóztatása és elítélése.
1876 okt. 7. Polit Mihály beszéde a Miletic-ügyben

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 136.II.H. (p. 557), Doc. 136.II.H.
  
279 1877.04.17 1877 ápr. 17. Minisztertanácsi határozat a gör. kel. szerb egyház és kongresszusra vonatkozó ügyeknek a miniszterelnök hatáskörébe tartozásáról
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 139. (p. 575), Doc. 139.
  
280 1877.05.05 1876. évi Miletic-ügy. Miletic letartóztatása és elítélése.
1877 máj. 5. Perczel Béla igazságügyminiszter válasza Polit Mihálynak a Miletic-ügyben hozzá intézett interpellációjára

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 136.II.I. (p. 562), Doc. 136.II.I.
  
281 1877.05.05 1876. évi Miletic-ügy. Miletic letartóztatása és elítélése.
1877 máj. 5. Polit Mihály viszontválasza Perczel Béla jgazságügyminiszternek a Miletic-ügyben adott válaszára

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 136.II.J. (p. 564), Doc. 136.II.J.
  
282 1877.08.06 1876. évi Miletic-ügy. Miletic letartóztatása és elítélése.
1877 aug. 6. A „Zasztava" Miletic fogságáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 136.II.K. (p. 566), Doc. 136.II.K.
  
283 1877.12.18 1877 dec. 18. Trefort Ágoston vallásés közoktatásügyi miniszter 32.215/1877. sz. szabályrendelete Bács-Bcdrog, Temesvár, Torontál, Krassó és Szörény megyék tanfelügyelőihez a volt határőrvidék iskolaügye és a tanítók jogviszonya tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 140. (p. 576), Doc. 140.
  
284 1878.01.15 1876. évi Miletic-ügy. Miletic letartóztatása és elítélése.
1878 jan. 15. Miletič Szvetozár védőbeszéde a budapesti törvényszék előtt

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 136.II.L. (p. 568), Doc. 136.II.L.
  
285 1878.01.20 1876. évi Miletic-ügy. Miletic letartóztatása és elítélése.
1878 jan. 20. Mocsáry Lajos vezércikke: „Miletics elítéltetése"

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 136.II.M. (p. 570), Doc. 136.II.M.
  
286 1878.05..? 1878 máj—jún. A szász néppárt 1878. évi programja
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 141. (p. 578), Doc. 141.
  
287 1878.06.26 1876. évi Miletic-ügy. Miletic letartóztatása és elítélése.
1878 jún. 26. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése Miletic Szvetozár országgyűlési képviselő ellen hozott harmadbírói ítélet tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 136.II.N. (p. 572), Doc. 136.II.N.
  
288 1878.07.07 1878 júl. 7. Az újvidéki Szrpszko Kolo (Szerb Kör) 1878. évi választói felhívása: A magyar országgyűlés szerb választóihoz
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 142. (p. 580), Doc. 142.
  
289 1878.11.09 Szerb és horvát válaszfelirati javaslat és függetlenségi határozati javaslat az 1878. évi okkupációról.
1878 nov. 9. Irányi Dániel határozati javaslata „a Porta és a közös külügyminisztérium között Bosznia és Hercegovina megszállásáról váltott jegyzékeknek a képviselőház elé terjesztése iránt“

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 143.A. (p. 582), Doc. 143.A.
  
290 1878.11.11 Szerb és horvát válaszfelirati javaslat és függetlenségi határozati javaslat az 1878. évi okkupációról.
1878 nov. 11. Polit Mihály és képviselőtársai válaszfelirati javaslata a trónbeszédre adandó válasz iránt

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 143.B. (p. 584), Doc. 143.B.
  
291 1878.11.11 Szerb és horvát válaszfelirati javaslat és függetlenségi határozati javaslat az 1878. évi okkupációról.
1878 nov. 11. A magyar országgyűlési horvát képviselők válaszfelirati javaslata a trónbeszédre adandó válasz iránt

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 143.C. (p. 587), Doc. 143.C.
  
292 1879.03.01 Iratok a magyar nyelv kötelező népiskolai oktatásáról szóló 1879: XVIII. törvénycikk történetéhez.
1879 márc. 1. A függetlenségi sajtó Román Miron érsek-metropolita körleveléről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 144.A. (p. 589), Doc. 144.A.
  
293 1879.03.11 Iratok a magyar nyelv kötelező népiskolai oktatásáról szóló 1879: XVIII. törvénycikk történetéhez.
1879 márc. 11. Trefort Ágoston törvényjavaslata és indokolása a magyar nyelv tanításának kötelezettségéről a népiskolai tanintézetekben

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 144.B. (p. 591), Doc. 144.B.
  
294 1879.04.10 Iratok a magyar nyelv kötelező népiskolai oktatásáról szóló 1879: XVIII. törvénycikk történetéhez.
1879 ápr. 10. Az „egyesült ellenzék" cikke: Az új népoktatási törvényjavaslat

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 144.C. (p. 595), Doc. 144.C.
  
295 1879.04.29 Iratok a magyar nyelv kötelező népiskolai oktatásáról szóló 1879: XVIII. törvénycikk történetéhez.
1879 ápr. 29. Polit Mihály beszéde a magyar nyelv kötelező népiskolai oktatásáról szóló törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 144.D. (p. 598), Doc. 144.D.
  
296 1879.04.30 Iratok a magyar nyelv kötelező népiskolai oktatásáról szóló 1879: XVIII. törvénycikk történetéhez.
1879 ápr. 30. Mocsáry Lajos beszéde a magyar nyelv kötelező népiskolai oktatásáról szóló törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 144.E. (p. 602), Doc. 144.E.
  
297 1879.04.30 Iratok a magyar nyelv kötelező népiskolai oktatásáról szóló 1879: XVIII. törvénycikk történetéhez.
1879 ápr. 30. Madarász József felszólalása a magyar nyelv kötelező népiskolai oktatásáról szóló törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 144.F. (p. 604), Doc. 144.F.
  
298 1879.04.30 Iratok a magyar nyelv kötelező népiskolai oktatásáról szóló 1879: XVIII. törvénycikk történetéhez.
1879 ápr. 30. A pártonkívüli ellenzék a törvényjavaslatról: A magyar nyelv mint kötelezett tantárgy (Pesti Hírlap cikke)

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 144.G. (p. 604), Doc. 144.G.
  
299 1879.04.30 Iratok a magyar nyelv kötelező népiskolai oktatásáról szóló 1879: XVIII. törvénycikk történetéhez.
1879 ápr. 30. A függetlenségi sajtó (Egyetértés) kommentárja a magyar nyelv kötelező népiskolai oktatásáról szóló törvényjavaslat tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 144.H. (p. 606), Doc. 144.H.
  
300 1879.05.01 Iratok a magyar nyelv kötelező népiskolai oktatásáról szóló 1879: XVIII. törvénycikk történetéhez.
1879 máj. 1. Román Sándor beszéde a magyar nyelv kötelező népiskolai oktatásáról szóló törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 144.I. (p. 607), Doc. 144.I.
  
301 1879.05.02 Iratok a magyar nyelv kötelező népiskolai oktatásáról szóló 1879: XVIII. törvénycikk történetéhez.
1879 máj. 2. Hofgráff János felszólalása a magyar nyelv kötelező népiskolai oktatásáról szóló törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 144.J. (p. 609), Doc. 144.J.
  
302 1879.05.06 Iratok a magyar nyelv kötelező népiskolai oktatásáról szóló 1879: XVIII. törvénycikk történetéhez.
1879 máj. 6. Grünwald Béla beszéde a magyar nyelv kötelező népiskolai oktatásáról szóló törvényjavaslat részletes tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 144.K. (p. 610), Doc. 144.K.
  
303 1879.05.10 Iratok a magyar nyelv kötelező népiskolai oktatásáról szóló 1879: XVIII. törvénycikk történetéhez.
1879 máj. 10. „Jelentése a főrendiház hármas bizottságának a magyar nyelv tanításáról a népiskolai tanintézetekben szóló törvényjavaslat tárgyában"

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 144.L. (p. 614), Doc. 144.L.
  
304 1879.05.12 Iratok a magyar nyelv kötelező népiskolai oktatásáról szóló 1879: XVIII. törvénycikk történetéhez.
1879 máj. 12. „Jelentés a főrendiház állandó hármas bizottságénak az erdélyi gör. kel. főegyházmegyei zsinat kérvényét illetőleg, két melléklettel"

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 144.M. (p. 614), Doc. 144.M.
  
305 1879.05.22 Iratok a magyar nyelv kötelező népiskolai oktatásáról szóló 1879: XVIII. törvénycikk történetéhez.
1879 máj. 22. 1879 : XVIII. tc. a magyar nyelv tanításáról a népoktatási tanintézetekben

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 144.N. (p. 620), Doc. 144.N.
  
306 1879.05.30 Iratok a magyar nyelv kötelező népiskolai oktatásáról szóló 1879: XVIII. törvénycikk történetéhez.
1879 máj. 30. A szerb nemzetiségi sajtó bizalcmnyilvánítása a magyar országgyűlés szerb képviselői iránt

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 144.O. (p. 622), Doc. 144.O.
  
307 1879.06.01 1879 jún. 1. A pesti munkás sajtó az újvidéki szocialisták kiutasításáról (Arbeiter-Wochen-Chronik közleménye)
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 145. (p. 625), Doc. 145.
  
308 1879.06.15 Iratok a magyar nyelv kötelező népiskolai oktatásáról szóló 1879: XVIII. törvénycikk történetéhez.
1879 jún. 15. A szlovák nemzetiségi sajtó bírálata Trefort nemzetiségi politikájáról az 1879 : XVIII. tc. kihirdetése után

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 144.P. (p. 623), Doc. 144.P.
  
309 1879.06.29 Iratok a magyar nyelv kötelező népiskolai oktatásáról szóló 1879: XVIII. törvénycikk történetéhez.
1879 jún. 29. Trefort Ágoston vallásés közoktatásügyi miniszter 17.284/1879. sz. rendelete az 1879 : XVIII. tc. végrehajtása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 144.R. (p. 624), Doc. 144.R.
  
310 1879.09.16 1879 szept. 16. A „Zasztava" bírálata az 1879. évi szerb nemzeti egyházi kongresszusról: Áruló kongresszus
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 146. (p. 627), Doc. 146.
  
311 1879.11.11 Miletič kiszabadulása. 1879 nov. 11. Igazságügyminiszteri felhatalmazás Miletič Szvetozár büntetése hátralévő részének kegyelem útján való elengedése tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 147.A. (p. 628), Doc. 147.A.
  
312 1879.11.28 Miletič kiszabadulása. 1879 nov. 28. A szerb nemzetiségi sajtó távirati értesítése Miletič Szvetozár kiszabadulásáról
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 147.B. (p. 629), Doc. 147.B.
  
313 1880.01.31 1880 jan. 31. Madarász József indítványa a delegációk ülésein az 1868 : XLIV. tc. 1. §-ának megsértése tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 148. (p. 629), Doc. 148.
  
314 1880.04.30 1880 ápr. 30. Tisza Kálmán miniszterelnök válasza és Maximovic Miklós viszontválasza Ivacskovió Prokop gör kel. szerb patriarcha lemondatása ügyében
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 149. (p. 630), Doc. 149.
  
315 1880.07.09 1880 júl. 9. Az „Egyesült Szerb Ifjúság" 1880. évi szervezeti szabályzatának tervezete
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 150. (p. 635), Doc. 150.
  
316 1880.08.22 1880 aug. 22. A Népszava közleménye a nemzetiségi kérdés megoldásáról: A nemzetiségi kérdés Magyarországon
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 151. (p. 638), Doc. 151.
  
317 1881.03.29 1881 márc. 29. Zay Adolf felszólalása a polgári törvénykezési perrendtartásról szóló törvényjavaslat részletes tárgyalásakor
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 152. (p. 639), Doc. 152.
  
318 1881.03.30 1881 márc. 30. A szerb nemzetiségi képviselői klub 1881. évi választási felhívása
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 153. (p. 641), Doc. 153.
  
319 1881.04.28 1881 ápr. 30. Lehoczky Lajos turóemegyei alispán jelentése Tisza Kálmán belügyminiszternek az 1881 ápr. 28-án Turócszentmártonban tartott szlovák választói tanácskozás tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 154. (p. 643), Doc. 154.
  
320 1881.05.14 1881 máj. 14. „A román választók képviselőinek Nagyszebenben 1881. évi május hó 12—14 között tartott egyetemes értekezletének programja"
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 155. (p. 645), Doc. 155.
  
321 1881.06.08 1881 jún. 8—9. A szász néppárt 1881. évi választási programja
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 156. (p. 646), Doc. 156.
  
322 1881.08.19 1881 aug. 19. A horvátországi önálló szerb párt 1881. évi programja
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 157. (p. 648), Doc. 157.
  
323 1881.09.23 1881 szept. 23. Flatt Endre újvidéki főispán jelentése Tisza Kálmán miniszterelnöknek a Matica Szrpszka közgyűlésének lefolyásáról
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 158. (p. 649), Doc. 158.
  
324 1881.10.12 1881 okt. 12. Miletič Szvetozár és képviselőtársai válaszfelirati javaslata a a trónbeszédre adandó válasz iránt
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 159. (p. 651), Doc. 159.
  
325 1882.01.27 Az 1882. évi Schulverein-vita.
1882 jan. 27. Zay Adolf beszéde a képviselőházi Schulverein-vitában az 1882. évi költségvetés részletes tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 160.A. (p. 653), Doc. 160.A.
  
326 1882.02.15 Az 1882. évi Schulverein-vita.
1882 febr. 15. Hermán Ottó interpellációja Tisza Kálmán miniszterelnökhöz és a kormányhoz a berlini „Schulverein" magyarellenes agitációja tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 160.B. (p. 655), Doc. 160.B.
  
327 1882.02.20 Az 1882. évi Schulverein-vita.
1882 febr. 20. Tisza Kálmán miniszterelnök válasza Hermán Ottónak a Schulverein-ügyben hozzá intézett interpellációjára

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 160.C. (p. 656), Doc. 160.C.
  
328 1882.03.27 Az 1882. évi Schulverein-vita.
1882 márc. 27. A temesmegyei Moravica német telepitvényes község tiltakozó népgyűlési határozata és kérelme Ormos Zsigmond főispánhoz a berlini Schulverein propagandája ellen

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 160.D. (p. 658), Doc. 160.D.
  
329 1882.04.01 Az 1882. évi Schulverein-vita.
1882 ápr. 1. Steinacker Ödön körlevele és nyilatkozata a Schulvereinügyben

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 160.E. (p. 659), Doc. 160.E.
  
330 1882.04.23 Az 1882. évi Schulverein-vita.
1882 ápr. 23. A Népszava közleménye: A német Schulverein

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 160.F. (p. 661), Doc. 160.F.
  
331 1882.05.17 1882 máj. 17. Trefort Ágoston vallás-és közoktatásügyi miniszter 15.863/1882. sz. rendelete valamennyi tanfelügyelőséghez az 1879: XVIII. tc. végrehajtása és a külföldön nyert tanítói (tanítónői) oklevelek nosztrifikálása céljából teendő „póttanképesítő“ vizsgálatok tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 161. (p. 662), Doc. 161.
  
332 1882.09.10 1882 szept. 10. Hivatalos jelentés dr. Miletič Szvetozár egészségi állapotáról
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 162. (p. 663), Doc. 162.
  
333 1882.11.27 1882 nov. 27. 1882 : XL. tc. a magyar korona országai közös törvényhozása alá tartozó viszonyoknak a horvátés szlavón országokkal 1881. évben egyesített horvát-szlavon határőrvidéken való rendezéséről
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 163. (p. 664), Doc. 163.
  
334 1883.03.08 Az 1883. évi középiskolai törvény.
1883 márc. 8. A szlovák nemzetiségi sajtó a Trefort-féle középiskolai törvényjavaslatról (Národnie Noviny közleménye)

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 164.A. (p. 666), Doc. 164.A.
  
335 1883.03.09 Az 1883. évi középiskolai törvény.
1883 márc. 9. Grünwald Béla beszéde a középiskolai törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 164.B. (p. 668), Doc. 164.B.
  
336 1883.03.13 Az 1883. évi középiskolai törvény.
1883 márc. 13. Zay Adolf beszéde a középiskolai törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 164.C. (p. 671), Doc. 164.C.
  
337 1883.03.15 Az 1883. évi középiskolai törvény.
1883 márc. 15. Polit Mihály beszéde a középiskolai törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 164.D. (p. 674), Doc. 164.D.
  
338 1883.03.15 Az 1883. évi középiskolai törvény.
1883 márc. 15. Román Miron gör. kel. román érsek és metropolita bejelentése Trefort Ágoston vallásés közoktatásügyi miniszternek a középiskolai törvényjavaslat alkalmából általa kiadott körlevéllel kapcsolatban

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 164.H. (p. 679), Doc. 164.H.
  
339 1883.03.16 Az 1883. évi középiskolai törvény.
1883 márc. 16. Román Sándor beszéde a középiskolai törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 164.E. (p. 675), Doc. 164.E.
  
340 1883.03.16 Az 1883. évi középiskolai törvény.
1883 márc. 16. Steinacker Ödön beszéde a középiskolai törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 164.F. (p. 676), Doc. 164.F.
  
341 1883.03.16 Az 1883. évi középiskolai törvény.
1883 márc. 16. Tisza Kálmán miniszterelnök beszéde a középiskolai törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 164.G. (p. 677), Doc. 164.G.
  
342 1883.05.23 Az 1883. évi középiskolai törvény.
1883 máj. 23. 1883: XXX. tc. a középiskolákról és azok tanárainak képesítéséről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 164.I. (p. 681), Doc. 164.I.
  
343 1884.05.07 1884 máj. 7. Az 1884. évi nagykikindai szerb nemzeti program
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 165. (p. 683), Doc. 165.
  
344 1884.05.23 Az 1884. évi szebeni román választói gyűlés.
1884 máj. 23. A Harmincas Bizottság Babéi-) Vince által a nemzeti gyűlésnek bemutatott határozati javaslata

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 166.A. (p. 684), Doc. 166.A.
  
345 1884.06.02 Az 1884. évi szebeni román választói gyűlés.
1884 jún. 2. A Román Nemzeti Párt Állandó Bizottságának beszámolója az 1884. évi választói gyűlésen

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 166.B. (p. 685), Doc. 166.B.
  
346 1884.06.06 Az 1884. évi szebeni román választói gyűlés.
1884 jún. 6. A Román Nemzeti Párt 1884. évi határozata és választói felhívása

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 166.C. (p. 687), Doc. 166.C.
  
347 1884.06.15 1884 jún. 15. A Szlovák Nemzeti Párt 1884. évi felhívása a választókhoz
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 167. (p. 690), Doc. 167.
  
348 1885.02.?? Grünwald Béla és a liptószentmiklósi „pánszláv” ünnepség.
1885 febr. Szent Iványi Márton liptómegyei főispán Tisza Kálmán miniszterelnök-belügyminiszterhez a Grünwald-féle interpelláció tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 168.B. (p. 693), Doc. 168.B.
  
349 1885.02.04 Grünwald Béla és a liptószentmiklósi „pánszláv” ünnepség.
1885 febr. 4. Grünwald Béla interpellációja és Tisza Kálmán miniszterelnök válasza a liptószentmiklósi állítólagos „pánszláv” ünnepség tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 168.A. (p. 691), Doc. 168.A.
  
350 1885.02.04 1885 febr. 4. Orbán Balázs interpellációja Pauler Tivadar igazságügyminiszterhez az erdélyi nemzetiségi sajtó ellen ajánlott rendészeti intézkedések tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 169. (p. 697), Doc. 169.
  
351 1885.05.28 1885 máj. 28. Trefort Ágoston 20.301/1885. sz. rendelete a magyar nyelvnek az összes népoktatási tanintézetekben való kötelező oktatása tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 170. (p. 695), Doc. 170.
  
352 1885.06.17 Az 1885. évi szerb nemzeti egyházi kongresszusi sérelmi felirat ügye.
1885 jún. 17. A szerb nemzetiségi sajtó a sérelmi felirat alapelveiről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 171.A. (p. 702), Doc. 171.A.
  
353 1885.11.03 Az 1885. évi szerb nemzeti egyházi kongresszusi sérelmi felirat ügye.
1885 nov. 3. Minisztertanácsi határozat az uralkodóhoz intézett szerb kongresszusi sérelmi felirat tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 171.B. (p. 703), Doc. 171.B.
  
354 1886.01.?? 1886. jan. A „közművelődési egyletek" bírálata (Részlet Mocsáry Lajos röpiratából)
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 172. (p. 704), Doc. 172.
  
355 1886.02.05 A nemzetiségi kérdés az 1886. évi közoktatási költségvetés vitájában.
1886 febr. 5. Gurban Konstantin beszéde a közoktatásügyi költségvetés részletes tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 173.A. (p. 707), Doc. 173.A.
  
356 1886.02.08 A nemzetiségi kérdés az 1886. évi közoktatási költségvetés vitájában.
1886 febr. 8. Mocsáry Lajos beszéde a közoktatásügyi költségvetés részletes tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 173.B. (p. 708), Doc. 173.B.
  
357 1886.03.08 1886 márc. 8. Gr. Széchényi Pál földmívelés-, ipar és kereskedelemügyi miniszter átirata Tisza Kálmán belügyminiszterhez az „Árdeleana“, „Timisiana" és a „Tatra bank” nemzetiségi pénzitézetek cégbejegyzései tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 174. (p. 713), Doc. 174.
  
358 1886.04.?? 1886 ápr. Diaconoviciu Kornél és Mocsáry Lajos beszédei a pesti román küldöttség által Mocsárynak átnyújtott emlékalbum átadásakor
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 175. (p. 714), Doc. 175.
  
359 1886.05.18 1886 máj. 18. A belügyminisztérium vezetésével megbízott miniszterelnök előterjesztése az uralkodónak gr. Bethlen András brassói főispánnak a szebeni főispáni és szász comesi teendők ellátásával való felruházása tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 176. (p. 716), Doc. 176.
  
360 1886.06.18 1886 jún. 18. A Budapesti Hírlap a „közművelődési egyletek" mozgalma csődjéről
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 177. (p. 718), Doc. 177.
  
361 1887.02.15 Az 1887. évi „Mocsáry-ügy".
1887 febr. 15. Mocsáry Lajos beszéde az állami költségvetés részletes tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 178.A. (p. 719), Doc. 178.A.
  
362 1887.02.16 Az 1887. évi „Mocsáry-ügy".
1887 febr. 16. Irányi Dániel felszólalása az állami költségvetés részletes tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 178.B. (p. 724), Doc. 178.B.
  
363 1887.02.22 Az 1887. évi „Mocsáry-ügy".
1887 febr. 22. Mocsáry Lajos levele „Halas város választópolgáraihoz"

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 178.C. (p. 724), Doc. 178.C.
  
364 1887.02.28 Az 1887. évi „Mocsáry-ügy".
1887 febr. 28. Mocsáry Lajos levele Kmet’ Andráshoz, beszéde nemzetiségi fogadtatásáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 178.D. (p. 727), Doc. 178.D.
  
365 1887.03.?? Az 1887. évi „Mocsáry-ügy".
1887 márc. Mocsáry Lajos levele a halasi függetlenségi párt elnökéhez

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 178.F. (p. 728), Doc. 178.F.
  
366 1887.03.07 Az 1887. évi „Mocsáry-ügy".
1887 márc. 7. A halasi függetlenségi és 48-as párt elvi nyilatkozata a Mocsáry-ügyben

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 178.E. (p. 728), Doc. 178.E.
  
367 1887.04.26 1887 máj. 10. A szerb nemzeti szabadelvű párt 1887 ápr. 26-i újvidéki általános választói gyűlése által elfogadott határozatok
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 179. (p. 730), Doc. 179.
  
368 1887.05.12 1887 máj. 12. Az 1887. évi szebeni román választói gyűlés határozatai
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 180. (p. 733), Doc. 180.
  
369 1887.05.29 A nemzetiségi sajtó Mocsáry Lajos újvidéki képviselőjelöltségéről.
1887 máj. 29. Egykorú beszámoló Mocsáry Lajos Újvidékre érkezéséről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 181.A. (p. 734), Doc. 181.A.
  
370 1887.05.31 A nemzetiségi sajtó Mocsáry Lajos újvidéki képviselőjelöltségéről.
1887 máj. 31. Mocsáry Lajos Újvidéken (A. „Zasztava” híradása)

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 181.B. (p. 735), Doc. 181.B.
  
371 1887.06.01 A nemzetiségi sajtó Mocsáry Lajos újvidéki képviselőjelöltségéről.
1887 jún. 1. A ,,Zasztava“ közleménye a kormány választási önkényéről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 181.C. (p. 736), Doc. 181.C.
  
372 1887.06.01 1887 jún. 1. A Szlovák Nemzeti Párt 1887. évi nyilatkozata
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 182. (p. 737), Doc. 182.
  
373 1887.06.08 1887 jún. 8. A háromegykirálysági szerb önálló párt választási határozatai
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 183. (p. 738), Doc. 183.
  
374 1887.06.24 A nemzetiségi sajtó Mocsáry Lajos újvidéki képviselőjelöltségéről.
1887 jún. 24. A nemzetiségi sajtó híradása az 1887. évi újvidéki képviselőválasztás lefolyásáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 181.D. (p. 736), Doc. 181.D.
  
375 1887.10.10 Iratok a „Doda-ügy“ és az 1887. évi karánsebesi mandátum történetéhez.
1887 okt. 10. Doda Traján levele Péchy Tamáshoz, a magyar képviselőház elnökéhez

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 184.A. (p. 740), Doc. 184.A.
  
376 1887.10.14 Iratok a „Doda-ügy“ és az 1887. évi karánsebesi mandátum történetéhez.
1887 okt. 14. Doda Traján levele a karánsebesi kerület választóihoz

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 184.B. (p. 742), Doc. 184.B.
  
377 1887.10.30 Iratok a „Doda-ügy“ és az 1887. évi karánsebesi mandátum történetéhez.
1887 okt. 30. Doda Traján újabb levele Péchy Tamáshoz a képviselőház elnökéhez

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 184.C. (p. 743), Doc. 184.C.
  
378 1888.01.02 Iratok a „Doda-ügy“ és az 1887. évi karánsebesi mandátum történetéhez.
1888 jan. 2. Minisztertanácsi határozat a Doda Traján tábornok elleni bűnvádi eljárás megindítása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 184.D. (p. 745), Doc. 184.D.
  
379 1888.02.22 Iratok a „Doda-ügy“ és az 1887. évi karánsebesi mandátum történetéhez.
1888 febr. 22. Popoviciu Mihály karánsebesi képviselő levele választóihoz

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 184.E. (p. 745), Doc. 184.E.
  
380 1888.02.22 Iratok a „Doda-ügy“ és az 1887. évi karánsebesi mandátum történetéhez.
1888 febr. 22. Popoviciu Mihály levele Péchy Tamáshoz, a képviselőház elnökéhez

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 184.F. (p. 746), Doc. 184.F.
  
381 1888.04.25 Iratok a „Doda-ügy“ és az 1887. évi karánsebesi mandátum történetéhez.
1888 ápr. 25. Slavici János védőbeszéde a „Tribuna“ 1888. évi sajtópőrében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 184.G. (p. 749), Doc. 184.G.
  
382 1888.04.28 Iratok a „Doda-ügy“ és az 1887. évi karánsebesi mandátum történetéhez.
1888 ápr. 28 Eötvös Károly és Doda Traján (Aradi Közlöny vezércikke)

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 184.H. (p. 752), Doc. 184.H.
  
383 1888.05.03 Iratok a „Doda-ügy“ és az 1887. évi karánsebesi mandátum történetéhez.
1888 máj. 3. A megyei kormánysajtó a második karánsebesi választásról (Krassó-Szörényi Lapok közleménye)

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 184.I. (p. 753), Doc. 184.I.
  
384 1888.05.26 Iratok a „Doda-ügy“ és az 1887. évi karánsebesi mandátum történetéhez.
1888 máj. 26. A Román Nemzeti Párt karánsebesi választási bizottságának levele Mocsáry Lajoshoz megválasztása alkalmával

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 184.J. (p. 754), Doc. 184.J.
  
385 1888.05.26 Iratok a „Doda-ügy“ és az 1887. évi karánsebesi mandátum történetéhez.
1888 máj. 26. Popoviciu Mihály beszéde Mocsáry Lajos Karánsebes képviselőjévé történt megválasztásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 184.K. (p. 759), Doc. 184.K.
  
386 1888.05.27 Iratok a „Doda-ügy“ és az 1887. évi karánsebesi mandátum történetéhez.
1888 máj. 27. A kormánysajtó nyilatkozata Mocsáry karánsebesi mandátumáról (Nemzet)

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 184.L. (p. 759), Doc. 184.L.
  
387 1888.05.27 Iratok a „Doda-ügy“ és az 1887. évi karánsebesi mandátum történetéhez.
1888 máj. 27. A függetlenségi sajtó kommentárja Mocsáry Lajos Karánsebesen történt megválasztásakor (Egyetértés)

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 184.M. (p. 760), Doc. 184.M.
  
388 1888.05.27 Iratok a „Doda-ügy“ és az 1887. évi karánsebesi mandátum történetéhez.
1888 máj. 27. A mérsékelt ellenzék a harmadik karánsebesi választásról (Pesti Napló)

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 184.N. (p. 761), Doc. 184.N.
  
389 1888.05.28 Iratok a „Doda-ügy“ és az 1887. évi karánsebesi mandátum történetéhez.
1888 máj. 28. A jobboldali ellenzék véleménye Mocsáry „román mandátumáról” (Budapesti Hírlap)

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 184.O. (p. 761), Doc. 184.O.
  
390 1888.05.28 Iratok a „Doda-ügy“ és az 1887. évi karánsebesi mandátum történetéhez.
1888 máj. 28. Az erdélyi kormánysajtó Mocsáry Lajos „árulásáról” (Kolozsvár)

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 184.P. (p. 763), Doc. 184.P.
  
391 1888.05.28 Iratok a „Doda-ügy“ és az 1887. évi karánsebesi mandátum történetéhez.
1888 máj. 28. Mocsáry Lajos válasza a Román Nemzetiségi Párt karánsebesi választási bizottságának

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 184.S. (p. 765), Doc. 184.S.
  
392 1888.05.29 Iratok a „Doda-ügy“ és az 1887. évi karánsebesi mandátum történetéhez.
1888 máj. 29. A szerb nemzetiségi sajtó Mocsáry megválasztásáról (Zasztava)

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 184.R. (p. 764), Doc. 184.R.
  
393 1888.11.23 1888 nov. 23. Steinacker Ödön és Tisza Kálmán miniszterelnök felszólalásai a regale-törvényj avaslatok általános tárgyalásakor
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 185. (p. 770), Doc. 185.
  
394 1888.12.27 1888 dec. 27. Parchetich Félix újvidéki főispán, a Szrpszka Matica kormánybiztosának jelentése Tisza Kálmán miniszterelnöknek az egylet ellen lefolytatott vizsgálat tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 186. (p. 777), Doc. 186.
  
395 1889.01.04 1889 jan. 4. Tisza Kálmán miniszterelnök felterjesztése az uralkodóhoz Petrovics Bazilián bácsi püspöknek karlócai érseki adminisztrátorrá való kinevezése tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 187. (p. 775), Doc. 187.
  
396 1889.02.17 1889 febr. 17. Gr. Csáky Albin vallásés közoktatásügyi miniszter előterjesztése a minisztertanácsban a belényesi román gimnázium elleni eljárás tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 188. (p. 777), Doc. 188.
  
397 1889.05.23 1889 máj. 23. Minisztertanácsi határozat a rigómezei csata félezredéves évfordulóján rendezendő szerémmegyei szerb ünnepségekkel kapcsolatos elővigyázati intézkedésekről
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 189. (p. 778), Doc. 189.
  
398 1889.06.30 Iratok a „Doda-ügy“ és az 1887. évi karánsebesi mandátum történetéhez.
1889 jún. 30. Igazságügyminiszteri átirat Tisza Kálmán miniszterelnökhöz a Doda Traján ellen folyamatban levő bűnvádi eljárás folytatása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 184.T. (p. 768), Doc. 184.T.
  
399 1890.02.22 Az 1890. évi szerb patriarchaválasztó kongresszus.
1890 febr. 22. A teljes szerb nemzeti szabadelvű párt 1890 febr. 22-én tartott újvidéki általános választási gyűlésén hozott határozatok

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 190.A. (p. 779), Doc. 190.A.
  
400 1890.03.25 Az 1890. évi szerb patriarchaválasztó kongresszus.
1890 márc. 25. Minisztertanácsi határozat Br. NikoHc Fedor országgyűlési képviselő szerb kongresszusi biztosi kinevezéséről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 190.B. (p. 781), Doc. 190.B.
  
401 1890.03.25 Az 1890. évi szerb patriarchaválasztó kongresszus.
1890 márc. 25. Minisztertanácsi határozat a szerb nemzeti egyházi kongresszus szabálytervezetéről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 190.C. (p. 781), Doc. 190.C.
  
402 1890.04.10 1890 ápr. 10. Gr. Csáky Albin vallásés közoktatásügyi miniszter 35.099/1890. sz. rendelete a magyar nyelvnek a nem magyar tannyelvű tanítóképző-intézetekben való tanítása tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 191. (p. 784), Doc. 191.
  
403 1890.05.15 Az 1890. évi szerb patriarchaválasztó kongresszus.
1890 máj. 15. A kormánysajtó az 1890. évi szerb kongresszusról: A szerb patriarcha választása

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 190.D. (p. 781), Doc. 190.D.
  
404 1890.05.30 Az 1890. évi szerb patriarchaválasztó kongresszus.
1890 máj. 30. Belügyminiszteri értesítés Br. Vay Miklós főrendiházi elnökhöz Brankovic György karlócai érsek gör. kel. szerb metropolita főrendiházi meghívása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 190.E. (p. 783), Doc. 190.E.
  
405 1890.06.08 Az 1890. évi szebeni szász program.
1890 jún. 8. Thalmann Gusztáv szebeni alispán jelentése gr. Szapáry Gyula miniszterelnöknek a szász ,,Volksparthei“ programjának módosításáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 192.A. (p. 784), Doc. 192.A.
  
406 1890.06.17 Az 1890. évi szebeni szász program.
1890 jún. 17. Az 1890. évi szász „népi program"

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 192.B. (p. 785), Doc. 192.B.
  
407 1890.09.30 Az 1890. évi szebeni román program.
1890 szept. 30. A Román Nemzeti Párt választói bizottságának 1890. évi felhívása

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 193.A. (p. 788), Doc. 193.A.
  
408 1890.10.21 Az 1890. évi szebeni román program.
1890 okt. 21. Az 1890 október 15—16-án tartott szebeni választói nagygyűlés Harmincas Bizottságának határozatai

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 193.B. (p. 789), Doc. 193.B.
  
409 1891.01.19 Az 1891. évi „kisdedóvó-törvény".
1891 jan. 19. Filtsch József beszéde a kisdedóvásról szóló törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 194.B. (p. 793), Doc. 194.B.
  
410 1891.01.20 Az 1891. évi „kisdedóvó-törvény".
1891 jan. 20. Macsáry Lajos beszéde a kisdédóvásról szóló törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 194.C. (p. 794), Doc. 194.C.
  
411 1891.01.21 Az 1891. évi „kisdedóvó-törvény".
1891 jan. 25. A brassómegyei választók 1891 jan. 21-én tartott gyűlése a kisdedóvók ügyében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 194.G. (p. 803), Doc. 194.G.
  
412 1891.01.22 Az 1891. évi „kisdedóvó-törvény".
1891 jan. 22. Gr. Csáky Albin vallásés közoktatásügyi miniszter beszéde a kisdedóvásról szóló törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 194.D. (p. 796), Doc. 194.D.
  
413 1891.01.23 Az 1891. évi „kisdedóvó-törvény".
1891 jan. 23. Hermán Ottó beszéde a kisdedóvásról szóló törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 194.E. (p. 798), Doc. 194.E.
  
414 1891.01.23 Az 1891. évi „kisdedóvó-törvény".
1891 jan. 23. Mocsáry Lajos felszólalása a kisdedóvásról szóló törvényjavaslat részletes tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 194.F. (p. 800), Doc. 194.F.
  
415 1891.01.28 Az 1891. évi „kisdedóvó-törvény".
1891 jan. 28. A szerb nemzetiségi sajtó tiltakozása a kisdedóvásról szóló törvényjavaslat ellen: „Szerb anyák—tiétek a szól“

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 194.H. (p. 803), Doc. 194.H.
  
416 1891.02.15 Az 1891. évi „kisdedóvó-törvény".
1891 febr. 15. A szlovák nemzetiségi sajtó tiltakozása a kisdedóvásról szóló törvényjavaslat ellen (Nárcdni Hlásnik közleménye)

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 194.I. (p. 806), Doc. 194.I.
  
417 1891.03.04 Az 1891. évi „kisdedóvó-törvény".
1891 márc. 4. Popea Miklós karánsebesi gör. kat. püspök levele gr. Csáky Albin vallásés közoktatásügyi miniszterhez a kisdedóvó-törvényjavaslattal kapcsolatban felmerült román nemzetiségi mozgalmak tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 194.J. (p. 807), Doc. 194.J.
  
418 1891.04.28 Az 1891. évi „kisdedóvó-törvény".
1891 ápr. 28. 1891 : XV. tc. a kisdedóvásról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 194.K. (p. 809), Doc. 194.K.
  
419 1891.05.?? 1891 máj. A romániai egyetemi hallgatók emlékiratának pontjai az erdélyi és magyarországi románok kulturális helyzetéről
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 195. (p. 812), Doc. 195.
  
420 1891.06.19 Az 1891. évi „kisdedóvó-törvény".
1891 jún. 19. Zay Adolf beszéde a kisdedóvásról szóló törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 194.A. (p. 790), Doc. 194.A.
  
421 1891.09.03 1891 szept. 3. A ,,Tribuna“ vezércikke a román nemzeti párt kebelében zajló „memorandum-vitáról": De hogyan is állunk a memorandummal?
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 196. (p. 813), Doc. 196.
  
422 1892.??.?? Iratok a nemzetiségi pénzintézetek tárgyában. A turócszentmártoni részvény-takarékpénztár (Turč. sv. martinská úcasť. sporitelna) igazgatóságának jelentése az 1892. évről
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 16.A. Melléklet: (p. 142), Doc. 16.A. Melléklet:
  
423 1892.??.?? Iratok az 1892. évi karlócai gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus történetéhez.
„A karlóczai szerb görög keleti metropolia területén a szerb görög keleti nemzeti egyházi önkormányzat szervezéséről szóló szabályzati javaslat. Általános határozmányok”

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 6.A. Melléklet: (p. 35), Doc. 6.A. Melléklet:
  
424 1892.01.02 1892 jan. 2.Mocsáry Lajos képviselői beszámolója és búcsúlevele a karánsebesi kerület választóihoz
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 197. (p. 815), Doc. 197.
  
425 1892.01.09 1892 jan. 9. A Szlovák Nemzeti Párt 1892. évi nyilatkozata
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 198. (p. 820), Doc. 198.
  
426 1892.01.20 1892 jan. 20. A szerb nemzeti szabadelvű párt 1892. évi választási felhívása: „A magyar országgyűlés szerb választóihoz”
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 199 (p. 821), Doc. 199
  
427 1892.02.29 Iratok a községi és felekezeti népiskolai tanítók fizetése rendezéséről szóló törvényjavaslat történetéhez.
1892 febr. 29. Indokolás „A községi, valamint a hitfelekezetek által fenntartott elemi iskolákban működő tanítók (tanítónők) fizetésének rendezéséről” szóló törvényjavaslathoz (Részlet)

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 11.A. Melléklet: (p. 78), Doc. 11.A. Melléklet:
  
428 1892.03.26 Az 1892. évi román Memorandum. 1892 márc. 26. Az erdélyi és magyarországi románok memoranduma
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 200.A. (p. 824), Doc. 200.A.
  
429 1892.04.16 Az 1892. évi román Memorandum.
1892 ápr. 16. A román nemzetiségi sajtó híradása a Román Nemzeti Párt .központi bizottságának memorandum-határozatáról: Memorandum az uralkodóhoz

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 200.B. (p. 848), Doc. 200.B.
  
430 1892.06.01 Az 1892. évi román Memorandum magyar sajtó- és országgyűlési visszhangja.
1892 jún. 1. A román nemzeti párt vezetőinek levele a berlini Kreuzzeitung főszerkesztőjéhez

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 1.A. (p. 5), Doc. 1.A.
  
431 1892.06.02 Az 1892. évi román Memorandum magyar sajtó- és országgyűlési visszhangja.
1892 jún. 2. Az erdélyi szabadelvű kormánysajtó közleménye a román Memorandumról : „Hol vannak a hazafias románok ?”

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 1.B. (p. 7), Doc. 1.B.
  
432 1892.06.06 Az 1892. évi román Memorandum.
1892 jún. 6. A Memorandum-küldöttség vezetőjének jelentése a Memorandum bécsi fogadtatásáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I. (Budapest, 1952) Doc. 200.C. (p. 848), Doc. 200.C.
  
433 1892.06.11 Az 1892. évi román Memorandum magyar sajtó- és országgyűlési visszhangja.
1892 jún. 11. A „Budapesti Hírlap” a román Memorandumról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 1.C. (p. 8), Doc. 1.C.
  
434 1892.06.17 Iratok a Replika-ügy történetéhez.
1892 jún. 17. Budapesti román egyetemi hallgatók nyilt levele Horváth Gyulához, a Magyar Hírlap szerkesztőjéhez és annak válasza a Replika-ügyben

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 2.A. (p. 18), Doc. 2.A.
  
435 1892.07.13 Az 1892. évi román Memorandum magyar sajtó- és országgyűlési visszhangja.
1892 júl. 13. Ugron Gábor felszólalása és interpellációja az 1892. évi román Memorandum tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 1.D. (p. 11), Doc. 1.D.
  
436 1892.07.14 Az 1892. évi román Memorandum magyar sajtó- és országgyűlési visszhangja.
1892 júl. 14. Szilágyi Dezső igazságügyminiszter válasza és Ugron Gábor viszontválasza az 1892. évi román Memorandum tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 1.E. (p. 13), Doc. 1.E.
  
437 1892.07.29 Iratok a Replika-ügy történetéhez.
1892 júl. 29. A Luminatoriul a román egyetemi ifjúság válaszáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 2.D. (p. 24), Doc. 2.D.
  
438 1892.08.19 1892 aug. 19. A függetlenségi sajtó bírálata a horvát ellenzék magatartásáról az 1892. évi horvát felirati vitában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 3. (p. 27), Doc. 3.
  
439 1892.10.19 A nemzetiségi kérdés a közösügyi bizottság 1892. és 1893. évi külügyi vitáiban.
1892 okt. 19. Ugron Gábor beszéde a közösügyi bizottság 1892. évi külügyi vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 4.B. (p. 30), Doc. 4.B.
  
440 1892.10.19 A nemzetiségi kérdés a közösügyi bizottság 1892. és 1893. évi külügyi vitáiban.
1892 okt. 19. Fáik Miksa beszéde a közösügyi bizottság 1892. évi külügyi vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 4.A. (p. 29), Doc. 4.A.
  
441 1892.11.03 1892 nov. 3. Hieronymi Károly képviselői búcsúbeszéde zsombolyai választói előtt
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 5. (p. 32), Doc. 5.
  
442 1892.11.08 Iratok az 1892. évi karlócai gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus történetéhez.
1892 nov. 8. Brankovic György patriarcha „hódolatnyilvánítása” br. Nikolics Fedor kir. biztos előtt az 1892. évi gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus nevében a kongresszus első rendes ülésén

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 6.A. (p. 34), Doc. 6.A.
  
443 1892.11.10 Iratok az 1892. évi karlócai gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus történetéhez.
1892 nov. 10. Stevan Jovic szerb radikális párti kongresszusi képviselő nyilatkozata az 1892. évi gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus nov. 10-i ülésén

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 6.B. (p. 39), Doc. 6.B.
  
444 1892.11.19 Iratok az 1892. évi karlócai gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus történetéhez.
1892 nov. 19. Polit-Desancic Mihály beszéde a gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus nov. 19-i ülésén

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 6.C. (p. 40), Doc. 6.C.
  
445 1892.11.28 Iratok az 1892. évi karlócai gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus történetéhez.
1892 nov. 28. Minisztertanácsi határozat az 1892. évi szerb nemzeti-egyházi kongresszus elnapolásáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 6.E. (p. 48), Doc. 6.E.
  
446 1892.11.28 Iratok az 1892. évi karlócai gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus történetéhez.
1892 nov. 28. Az 1892. évi gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus ellenzékének tiltakozása a kongresszusi szervezet módosítása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 6.D. (p. 48), Doc. 6.D.
  
447 1892.12.02 Iratok az 1892. évi karlócai gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus történetéhez.
1892 dec. 2. A „Zastava” közleménye az 1892. évi gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus elnapolásáról: „Elnapolták a kongresszust”

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 6.F. (p. 49), Doc. 6.F.
  
448 1892.12.13 1892 dec. 13. Wekerle Sándor miniszterelnök a nemzeti érzület túlhajtásáról a költségvetési vitában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 7. (p. 55), Doc. 7.
  
449 1892.12.15 Iratok a községi és felekezeti népiskolai tanítók fizetése rendezéséről szóló törvényjavaslat történetéhez.
1892 dec. 15. A „Telegraful Román” véleménye a népiskolai tanítók fizetésrendezéséről szóló miniszteri javaslatról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 11.A. (p. 76), Doc. 11.A.
  
450 1892.12.17 1892 dec. 17. Mudron Pál védőbeszéde a pozsonyi törvényszék mint esküdtbíróság előtt Húrban Vajansky Szvetozár 1892. évi sajtópörében
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 8. (p. 56), Doc. 8.
  
451 1892.12.19 A telepítési törvényjavaslat. 1892 dec. 19. A román nemzetiségi sajtó a telepítés ügyében eljáró román küldöttség budapesti útjáról
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 9.A. (p. 65), Doc. 9.A.
  
452 1892.12.22 A „Romanische Revue” 1892. évi elkobzása.
1892 dec. 22. Lukács Béla kereskedelemügyi miniszter átirata Szilágyi Dezső igazságügy miniszterhez a „Romanische Revue” folyóirat karánsebesi elkobzása alkalmával elkövetett szabálytalanságról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 10.A. (p. 74), Doc. 10.A.
  
453 1893.01.03 Miniszteri iratok az 1893. évi gör. kát. román érsekválasztás és annak uralkodói megerősítése ügyében.
1893 jan. 3. Az Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) elnökségének levele gr. Csáky Albin vallásés közoktatásügyi miniszterhez a gyulafehérvári és fogarasi gör. kát. érseki szék betöltése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 12.A. (p. 96), Doc. 12.A.
  
454 1893.01.14 A nemzetiségi szervezkedés ügye 1893-ban. (Az 1895. évi nemzetiségi kongresszus előzményei.)
1893 jan. 14. Gr. Bethlen Gábor beszéde a nemzetiségi szervezkedésről a belügyi költségvetés képviselőházi vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 13.A. (p. 101), Doc. 13.A.
  
455 1893.01.23 A román „mérsékeltek” 1893. évi temesvári sajtóértekezlete.
1893 jan. 23. A „Telegraful Román” közleménye a román „mérsékeltek” politikájáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 25.C. (p. 205), Doc. 25.C.
  
456 1893.01.25 A nemzetiségi szervezkedés ügye 1893-ban. (Az 1895. évi nemzetiségi kongresszus előzményei.)
1893 jan. 25. A „Tribuna” cikke a nemzetiségek szövetségéről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 13.B. (p. 103), Doc. 13.B.
  
457 1893.02.21 A telepítési törvényjavaslat. 1893 febr. 21. Gr. Bethlen András földművelésügyi miniszter átirata gr. Csáky Albin vallás és közoktatásügyi miniszterhez a telepítésről szóló törvényjavaslat tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 9.B. (p. 67), Doc. 9.B.
  
458 1893.03.07 Iratok az 1892. évi karlócai gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus történetéhez.
1893 márc. 19. Az 1893 márc. 7/19-én Nagybecskereken tartott szerb radikális párti választói népgyíílés határozatai a nemzeti-egyházi kongresszus egybehívása és az egyázpolitikai reformok tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 6.G. (p. 50), Doc. 6.G.
  
459 1893.03.12 A „Romanische Revue” 1892. évi elkobzása.
1893 márc. 12. Lukács Béla kereskedelemügyi miniszter átirata Szilágyi Dezső igazságügyminiszterhez a „Romanische Jahrbücher” folyóirat hatósági ellenőrzése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 10.B. (p. 75), Doc. 10.B.
  
460 1893.03.14 Az egyházpolitikai törvényjavaslatok és a nemzetiségek.
1893 márc. 14. Brassó vármegye főispánjának jelentése Hieronymi Károly belügyminiszternek a kormány egyházpolitikai programjának fogadtatásáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 14.A. (p. 106), Doc. 14.A.
  
461 1893.03.15 Iratok a községi és felekezeti népiskolai tanítók fizetése rendezéséről szóló törvényjavaslat történetéhez.
1893 márc. 15. A pénzügyi bizottság jelentése „a községi, valamint a hitfelekezetek által fenntartott elemi iskolákban működő tanítók és tanítónők fizetésének rendezéséről” szóló törvényjavaslat tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 11.B. (p. 80), Doc. 11.B.
  
462 1893.03.23 Iratok a „Magyarországi Tót Közművelődési Társulat” és a kormányzat kapcsolatáról.
1893 márc. 23. Császka György püspök, a „Magyarországi Tót Közművelődési Társulat” elnökének jelentése Hieronymi Károly belügyminiszternek az egyesület működése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 15.A. (p. 138), Doc. 15.A.
  
463 1893.03.24 Az egyházpolitikai törvényjavaslatok és a nemzetiségek.
1893 márc. 24. Thalmann Gusztáv szebeni főispán és címzetes szász comes jelentése Hieronymi Károly belügyminiszternek a kormány egyházpolitikai programjának szebeni szász körökben való fogadtatásáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 14.B. (p. 108), Doc. 14.B.
  
464 1893.03.27 Iratok a „Magyarországi Tót Közművelődési Társulat” és a kormányzat kapcsolatáról.
1893 márc. 27. Császka György, a „Magyarországi Tót Közművelődési Társulat” elnökének jelentése az egyesület sajtótevékenysége tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 15.B. (p. 139), Doc. 15.B.
  
465 1893.03.30 Iratok a nemzetiségi pénzintézetek tárgyában.
1893 márc. 30. Justh Kálmán Turóc megyei főispán jelentése Hieronytni Károly belügyminiszternek a turócszentmártoni szlovák takarékpénztár ügykezelése tárgyában, 1 melléklettel

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 16.A. (p. 141), Doc. 16.A.
  
466 1893.03.30 Az egyházpolitikai törvényjavaslatok és a nemzetiségek.
1893 márc. 30. A függetlenségi sajtó közleménye : „A nemzetiségek egyházpolitikai mozgalma”

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 14.C. (p. 108), Doc. 14.C.
  
467 1893.03.31 Iratok a Replika-ügy történetéhez.
1893 márc. 31. A „Népszava” közleménye a Replika-ügyben

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 2.B. (p. 21), Doc. 2.B.
  
468 1893.04.17 Az egyházpolitikai törvényjavaslatok és a nemzetiségek.
1893 ápr. 17. Az erdélyi ev. országos konzisztórium felirata a magyar minisztériumhoz a kormány egyházpolitikai programja tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 14.D. (p. 110), Doc. 14.D.
  
469 1893.04.25 A „magyar nemzetiségi politika feladatai” az 1893. évi költségvetési vitában.
1893 ápr. 25. Ugron Gábor beszéde a nemzetiségi kérdésről a képviselőház költségvetési vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 17.B. (p. 151), Doc. 17.B.
  
470 1893.04.25 A „magyar nemzetiségi politika feladatai” az 1893. évi költségvetési vitában.
1893 ápr. 25. Bartha Miklós beszéde és Hegedűs Sándor előadó válasza a nemzetiségi kérdésről a képviselőház költségvetési vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 17.A. (p. 146), Doc. 17.A.
  
471 1893.04.25 A telepítési törvényjavaslat. 1893 ápr. 25. „A telepítésről” szóló törvényjavaslat indokolása
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 9.C. (p. 67), Doc. 9.C.
  
472 1893.04.27 Iratok a községi és felekezeti népiskolai tanítók fizetése rendezéséről szóló törvényjavaslat történetéhez.
1893 ápr. 27. Hock János beszéde a községi és felekezeti iskolai tanítók fizetésének rendezéséről szóló kormányjavaslat képviselőházi vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 11.D. (p. 85), Doc. 11.D.
  
473 1893.04.27 Iratok a községi és felekezeti népiskolai tanítók fizetése rendezéséről szóló törvényjavaslat történetéhez.
1893 ápr. 27. Kovács Albert beszéde a községi és felekezeti iskolákban működő tanítók fizetésének rendezéséről szóló törvényjavaslat
képviselőházi vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 11.C. (p. 83), Doc. 11.C.
  
474 1893.05.03 A „magyar nemzetiségi politika feladatai” az 1893. évi költségvetési vitában.
1893 máj. 3. J. Russu Sirianu, a „Tribuna” szerkesztőjének nyílt levele Bartha Miklós országgyűlési képviselőhöz, a kolozsvári „Ellenzék” főszerkesztőjéhez

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 17.C. (p. 153), Doc. 17.C.
  
475 1893.05.19 1893 máj. 19. Lukács Béla kereskedelemügyi miniszter felszólalása a Szerbiával kötött kereskedelmi szerződés főrendiházi vitájában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 18. (p. 155), Doc. 18.
  
476 1893.05.21 Az egyházpolitikai törvényjavaslatok és a nemzetiségek. A gör. kel. szerb püspöki kar felirata Wekerle Sándor miniszterelnökhöz a kormány egyházpolitikai programja tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 14.E. Melléklet: (p. 115), Doc. 14.E. Melléklet:
  
477 1893.05.21 Az egyházpolitikai törvényjavaslatok és a nemzetiségek.
1893 máj. 21. A gör. kel. szerb püspöki kar felterjesztése az uralkodóhoz és Wekerle Sándor miniszterelnökhöz a kormány egyházpolitikai programja tárgyában, egy melléklettel

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 14.E. (p. 114), Doc. 14.E.
  
478 1893.05.29 Iratok a községi és felekezeti népiskolai tanítók fizetése rendezéséről szóló törvényjavaslat történetéhez.
1893 máj. 29. Gr. Csáky Albin vallás-és közoktatásügyi miniszter felszólalása a felekezeti iskolákban alkalmazott tanítók fizetéséről szóló törvényjavaslat főrendiházi vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 11.G. (p. 92), Doc. 11.G.
  
479 1893.05.29 Iratok a községi és felekezeti népiskolai tanítók fizetése rendezéséről szóló törvényjavaslat történetéhez.
1893 máj. 29. Román Miron gör. kel. román érsek-metropolita felszólalása a felekezeti iskolákban működő tanítók fizetésének rendezéséről szóló törvényjavaslat főrendiházi vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 11.F. (p. 90), Doc. 11.F.
  
480 1893.05.29 Iratok a községi és felekezeti népiskolai tanítók fizetése rendezéséről szóló törvényjavaslat történetéhez.
1893 máj. 29. Metianu János aradi román gör. kel. püspök beszéde a felekezeti népiskolákban működő tanítók fizetésének rendezéséről szóló törvényjavaslat főrendiházi vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 11.E. (p. 88), Doc. 11.E.
  
481 1893.06.13 A nemzetiségi kérdés a közösügyi bizottság 1892. és 1893. évi külügyi vitáiban.
1893 jún. 13. Ugron Gábor felszólalása a közösügyi bizottság 1893. évi külügyi vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 4.C. (p. 31), Doc. 4.C.
  
482 1893.06.16 Az egyházpolitikai törvényjavaslatok és a nemzetiségek.
1893 jún. 16. Flatt Viktor újvidéki főispán jelentése Hieronymi Károly belügyminiszternek a kormány egyházpolitikai programjának fogadtatásáról Újvidék törvényhatósági bizottságában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 14.F. (p. 119), Doc. 14.F.
  
483 1893.06.21 Iratok a Replika-ügy történetéhez.
1893 jún. 21. A Luminatoriul híradása a Replika szerzői elleni eljárásról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 2.C. (p. 24), Doc. 2.C.
  
484 1893.07.07 Iratok Dula Máté és társai nemzetiségi pőréhez.
1893 júl. 7. Hammersberg Jenő budapesti főügyész jelentése Erdély Sándor igazságügyminiszternek Dala Máté és társai „nemzetiségi izgatási ügye” tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 116.A. (p. 771), Doc. 116.A.
  
485 1893.07.09 A „Stráza” újvidéki szerb lap indulása és Brankovic György patriarcha ügye.
1893 júl. 9. Miletic Slávko, Miletic Szvetozár fiának nyilatkozata a Stráza újvidéki szerb lap bejelentése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 20.A. (p. 164), Doc. 20.A.
  
486 1893.07.09 Az 1893. évi szebeni román nemzeti konferencia.
1893 júl. 4. A „Luminatoriul” az 1893 júl. 9-re összehívott szebeni román nemzeti konferencia betiltásáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 19.A. (p. 157), Doc. 19.A.
  
487 1893.07.13 Iratok a nemzetiségi pénzintézetek tárgyában.
1893 júl. 13. Zeyk Dániel alsófejérmegyei főispán jelentése Hieronymi Károly belügyminiszternek az erdélyi román pénzintézetek és az Osztrák—Magyar Bank közötti kapcsolatok felvételének megakadályozása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 16.B. (p. 144), Doc. 16.B.
  
488 1893.07.14 A „Stráza” újvidéki szerb lap indulása és Brankovic György patriarcha ügye.
1893 júl. 14. A „Zastava” szerkesztőségének tiltakozó nyilatkozata Stevan Jovic „Stráza” című lapja ügyében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 20.B. (p. 165), Doc. 20.B.
  
489 1893.07.25 Az 1893. évi szebeni román nemzeti konferencia.
1893 júl. 25. Az 1893. évi szebeni román nemzeti konferencia és programja

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 19.B. (p. 158), Doc. 19.B.
  
490 1893.08.01 Iratok a nemzetiségi pénzintézetek tárgyában.
1893 aug. 1. Wekerle Sándor pénzügyminiszter átirata Hieronymi Károly belügyminiszternek a nemzetiségi pénzintézetek és az Osztrák—Magyar Bank között létesítendő kapcsolatok meggátlása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 16.C. (p. 144), Doc. 16.C.
  
491 1893.08.22 Az 1893. évi „borossebesi királyi válaszok” képviselőházi vitája.
1893 aug. 22. Fábián László Arad megyei főispán jelentése Hieronymi Károly belügyminiszternek Pável Mihály nagyváradi gör. kát. püspök borossebesi audienciája tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 21.A. (p. 168), Doc. 21.A.
  
492 1893.08.24 Az 1893. évi „borossebesi királyi válaszok” képviselőházi vitája.
1893 aug. 24. Papp Ignáth aradi gör. kel. egyházmegyei ülnök bejelentése Hieronymi Károly belügyminiszternek a Borossebesen tisztelgő gör. kel. román egyházmegyei küldöttség tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 21.B. (p. 169), Doc. 21.B.
  
493 1893.09.01 Iratok a Replika-ügy történetéhez.
1893 szept. 1. A Tribuna beszámolója a Replika-pör kolozsvári tárgyalásáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 2.E. (p. 26), Doc. 2.E.
  
494 1893.09.05 Iratok az 1892. évi karlócai gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus történetéhez.
1893 szept. 5. Brankovic György patriarcha levele gr. Csáky Albin vallás és közoktatásügyi miniszterhez a gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus összehívásának elhalasztása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 6.H. (p. 52), Doc. 6.H.
  
495 1893.09.10 Az 1893. évi „borossebesi királyi válaszok” képviselőházi vitája.
1893 szept. 10. Pável Mihály nagyváradi gör. kát. püspök üdvözlő beszéde és a király válasza a borossebesi fogadás alkalmával

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 21.D. (p. 171), Doc. 21.D.
  
496 1893.09.10 Az 1893. évi „borossebesi királyi válaszok” képviselőházi vitája.
1893 szept. 10. Metianu János aradi gör. kel. püspök üdvözlő beszéde és a király válasza a borossebesi fogadás alkalmával

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 21.C. (p. 170), Doc. 21.C.
  
497 1893.09.14 1893 szept. 14. Az 1893. évi szebeni szász központi választmány ülésének beszámolója
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 22. (p. 187), Doc. 22.
  
498 1893.09.16 Iratok az 1892. évi karlócai gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus történetéhez.
1893 szept. 16. Miniszterelnöki átirat a vallás és közoktatásügyi miniszterhez a horvát bán véleményéről a gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszussal kapcsolatban

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 6.I. (p. 52), Doc. 6.I.
  
499 1893.09.18 Az 1893. évi szebeni román nemzeti konferencia.
1893 szept. 18. Thalmann Gusztáv Szeben megyei főispán és címzetes szász comes jelentése Hieronymi Károly belügyminiszternek az 1893 júliusi nagyszebeni román nemzeti gyűlés résztvevőiről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 19.C. (p. 160), Doc. 19.C.
  
500 1893.09.19 Tisza István nagyváradi beszéde és határozati javaslata a román nemzetiségi kérdés tárgyában.
1893 szept. 19. A „Szabadság” nagyváradi kormánypárti lap szerkesztőségének nyilatkozata a lapnak a román kérdésben tanúsított magatartása és az ezt helytelenítő párthatározat tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 23.B. (p. 191), Doc. 23.B.
  
501 1893.09.19 Tisza István nagyváradi beszéde és határozati javaslata a román nemzetiségi kérdés tárgyában.
1893 szept. 19. Tisza István határozati javaslata a Bihar megyei szabadelvű párt értekezletén a párt közlönyének a román kérdésben tanúsított helytelen magatartása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 23.A. (p. 190), Doc. 23.A.
  
502 1893.09.20 Tisza István nagyváradi beszéde és határozati javaslata a román nemzetiségi kérdés tárgyában.
1893 szept. 20. Tisza István határozati javaslata a román kérdésben Bihar megye közgyűlésén

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 23.C. (p. 193), Doc. 23.C.
  
503 1893.09.25 Az „1879 : XVIII. tc. követelményeinek meg nem felelő” tanerők ellen hozott kultuszminiszteri rendeletek és visszhangjuk.
1893 szept. 25. „A vallásés közoktatásügyi m. kir. miniszternek 43 760. számú rendelete a magyar nyelv tanításáról szóló 1879. évi XVIII. tc. követelményeinek meg nem felelő tanítók és népiskolák ügyében teendő intézkedések tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 24.A. (p. 196), Doc. 24.A.
  
504 1893.09.26 Az 1893. évi szebeni román nemzeti konferencia.
1893 szept. 26. Br. Bornemissza Károly Szolnok-Doboka megye főispánjának jelentése Hieronymi Károly belügyminiszternek az 1893. évi szebeni román nemzeti gyűléssel kapcsolatban Mihali Tivadar politikai magatartásáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 19.D. (p. 161), Doc. 19.D.
  
505 1893.09.29 Az „1879 : XVIII. tc. követelményeinek meg nem felelő” tanerők ellen hozott kultuszminiszteri rendeletek és visszhangjuk.
1893 szept. 29. A szegedi kir. főügyészség átirata Szilágyi Dezső igazságügyminiszterhez román tanítók ellen indítandó sajtópörök tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 24.B. (p. 197), Doc. 24.B.
  
506 1893.10.01 A román „mérsékeltek” 1893. évi temesvári sajtóértekezlete.
1893 okt. 7. A „Luminatoriul” híradása, az 1893 okt. 1-i temesvári román sajtóértekezletről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 25.A. (p. 203), Doc. 25.A.
  
507 1893.10.05 Az 1893. évi „borossebesi királyi válaszok” képviselőházi vitája.
1893 okt. 5. Wekerle Sándor miniszterelnök nyilatkozata a kormány nemzetiségi politikájáról a borossebesi királyi válaszok ügyével kapcsolatban

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 21.G. (p. 176), Doc. 21.G.
  
508 1893.10.05 Az 1893. évi „borossebesi királyi válaszok” képviselőházi vitája.
1893 okt. 5. Részletek gr. Apponyi Albert beszédéből és határozati javaslatából a borossebesi királyi válaszok ügyében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 21.F. (p. 173), Doc. 21.F.
  
509 1893.10.05 Az 1893. évi „borossebesi királyi válaszok” képviselőházi vitája.
1893 okt. 5. A kérvényi bizottság jelentése és Bartha Miklós határozati javaslata a borossebesi királyi válaszok ügyében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 21.E. (p. 171), Doc. 21.E.
  
510 1893.10.06 Az 1893. évi „borossebesi királyi válaszok” képviselőházi vitája.
1893 okt. 6. Hieronymi Károly nyilatkozata a kormány nemzetiségi politikájáról a borossebesi királyi válaszok ügyével kapcsolatban

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 21.H. (p. 180), Doc. 21.H.
  
511 1893.10.06 Iratok az 1892. évi karlócai gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus történetéhez.
1893 okt. 6. Wekerle Sándor miniszterelnök előterjesztése az uralkodóhoz a gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus elhalasztása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 6.J. (p. 53), Doc. 6.J.
  
512 1893.10.07 A román „mérsékeltek” 1893. évi temesvári sajtóértekezlete.
1893 okt. 7. A „Dreptatea” román hírlap alapítóinak nyilatkozata a temesvári román konferenciáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 25.B. (p. 205), Doc. 25.B.
  
513 1893.10.14 Madarász József interpellációja és gr. Csáky Albin kultuszminiszter válasza az egyházi személyek magyar nyelvtudása és az egyházi anyakönyvezés nyelve tárgyában.
1893 okt. 14. Madarász József interpellációja a lelkészeknek a magyar nyelvben való jártassága tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 27.A. (p. 217), Doc. 27.A.
  
514 1893.10.16 Az 1893. évi szebeni román nemzeti konferencia.
1893 okt. 16. Br. Apor Gábor Nagyküküllő megye főispánjának jelentése a nagyszebeni román nemzeti gyűlés megyei résztvevőből

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 19.E. (p. 162), Doc. 19.E.
  
515 1893.10.30 1893 okt. 30. Kolozs megye felirata a képviselőházhoz a román nemzetiségi kérdés tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 26. (p. 207), Doc. 26.
  
516 1893.10.30 Az 1893. évi szebeni román nemzeti konferencia.
1893 okt. 30. Jakabffy Imre Krassó-Szörény megyei főispán jelentése Hieronymi Károly belügyminiszternek az 1893 július 23-i szebeni román nemzeti gyűlés megyei résztvevőiről, 1 melléklettel

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 19.F. (p. 163), Doc. 19.F.
  
517 1893.10.31 Miniszteri iratok az 1893. évi gör. kát. román érsekválasztás és annak uralkodói megerősítése ügyében.
1893 okt. 31. Br. Eötvös Loránd vallásés közoktatásügyi miniszter előterjesztése az uralkodóhoz Mihali Viktor megválasztott balázsfalvi gör. kát. érsek-metropolita megerősítése ügyében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 12.B. (p. 99), Doc. 12.B.
  
518 1893.11.26 Horváth Gyula vezércikke a nemzetiségek békés együttélésének és együttműködésének lehetőségéről
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 28. (p. 224), Doc. 28.
  
519 1893.12.02 Madarász József interpellációja és gr. Csáky Albin kultuszminiszter válasza az egyházi személyek magyar nyelvtudása és az egyházi anyakönyvezés nyelve tárgyában.
1893 dec. 2. Gr. Csáky Albin vallásés közoktatásügyi miniszter bejelentése a minisztertanácsban a Madarász József interpellációjára adandó válasz tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 27.B. (p. 219), Doc. 27.B.
  
520 1893.12.06 Iratok az 1894. évi kolozsvári Memorandum-pör történetéhez.
1893 dec. 6. Vita Sándor kolozsvári főügyész vádlevele a Memorandum pörben

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 29.A. (p. 226), Doc. 29.A.
  
521 1893.12.13 Az 1893. évi „borossebesi királyi válaszok” képviselőházi vitája.
1893 dec. 13. Drakulics Pál felszólalása és Wekerle Sándor miniszterenők válasza a nemzetiségi kérdés tárgyában a „borossebesi királyi válaszok” képviselőházi vitájával kapcsolatban

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 21.I. (p. 184), Doc. 21.I.
  
522 1893.12.14 Madarász József interpellációja és gr. Csáky Albin kultuszminiszter válasza az egyházi személyek magyar nyelvtudása és az egyházi anyakönyvezés nyelve tárgyában.
1893 dec. 14. Gr. Csáky Albin közoktatásügyi miniszter válasza ftfadarász József interpellációjára és Madarász József viszontválasza

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 27.C. (p. 219), Doc. 27.C.
  
523 1893.12.17 A nemzetiségi szervezkedés ügye 1893-ban. (Az 1895. évi nemzetiségi kongresszus előzményei.)
1893 dec. 17. A román nemzetiségi sajtó híradása a nemzetiségi egyetemi ifjúság budapesti találkozójáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 13.C. (p. 104), Doc. 13.C.
  
524 1893.12.21 Iratok az 1894. évi kolozsvári Memorandum-pör történetéhez.
1893 dec. 21. A román nemzetiségi sajtó híradása a Memorandum-pör indulásáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 29.B. (p. 231), Doc. 29.B.
  
525 1893.12.23 Iratok az 1894. évi kolozsvári Memorandum-pör történetéhez.
[1893 dec. 23. ] Coroianu Gyula előterjesztése a kolozsvári törvényszék elnökéhez a Memorandum-pör tárgyábah

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 29.C. (p. 233), Doc. 29.C.
  
526 1894.01.11 1894 jan. 11. A Beszterce-Naszód megyei felfüggesztett szász tanítók ügye
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 30. (p. 273), Doc. 30.
  
527 1894.01.15 Iratok Hieronymi belügyminiszter nemzetiségi politikájához.
1894 jan. 15. Hieronymi Károly belügyminiszter indítványa a minisztertanácsban az Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesületnek (EMKE) adandó kedvezmények tárgyában ...................................................................... • •

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 31.A. (p. 275), Doc. 31.A.
  
528 1894.01.16 A telepítési törvényjavaslat. 1894 jan. 16. Gr. Bethlen Gábor felszólalása a telepítési törvényjavaslat képviselőházi vitájában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 9.E. (p. 72), Doc. 9.E.
  
529 1894.01.16 A telepítési törvényjavaslat. 1894 jan. 16. Ugron Gábor felszólalása a telepítési törvényjavaslat képviselőházi vitájában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 9.D. (p. 71), Doc. 9.D.
  
530 1894.01.20 Az „1879 : XVIII. tc. követelményeinek meg nem felelő” tanerők ellen hozott kultuszminiszteri rendeletek és visszhangjuk.
1894 jan. 20. „A vallásés közoktatásügyi m. kir. ministernek 3812. számú rendelete a magyar nyelv tanításáról szóló 1879. évi XVIII. törvényezikkkövetelményeinek meg nem felelő tanítók és népiskolákkal szemben követendő eljárás tárgyában”

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 24.C. (p. 199), Doc. 24.C.
  
531 1894.02.05 Iratok Hieronymi belügyminiszter nemzetiségi politikájához.
1894 febr. 5. Hieronymi Károly belügyminiszter átirata gr. Csáky Albin vallásés közoktatásügyi miniszterhez a románok lakta vármegyékben létesítendő állami népiskolák ügyében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 31.B. (p. 276), Doc. 31.B.
  
532 1894.02.06 A „Stráza” újvidéki szerb lap indulása és Brankovic György patriarcha ügye.
1894 febr. 6. Brankovic György karlócai gör. kel. szerb patriarcha nyilatkozata a „Stráza” újvidéki szerb lapnak személye elleni támadása ügyében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 20.C. (p. 166), Doc. 20.C.
  
533 1894.02.20 Az egyházpolitikai törvényjavaslatok és a nemzetiségek.
1894 febr. 20—26. A nemzetiségi kérdés a polgári házasságról szóló törvényjavaslat képviselőházi vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 14.G. (p. 120), Doc. 14.G.
  
534 1894.02.22 1894 febr. 22. Jókai Mór köszönő levele a szerb Maticához az írói működése ötven éves jubileuma alkalmából történt beválasztásakor
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 32. (p. 280), Doc. 32.
  
535 1894.02.23 1894 febr. 23. Zágrábi kormányjelentés a közös külügyminisztérium tájékoztatási hivatala számára a horvát ellenzék magatartásáról a tervezett magyarországi nemzetiségi kongresszussal kapcsolatban
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 33. (p. 281), Doc. 33.
  
536 1894.02.27 Az egyházpolitikai törvényjavaslatok és a nemzetiségek.
1894 febr. 27. A szász választókerületek országgyűlési képviselőjének nyilatkozata az egyházpolitikai javaslatok ügyében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 14.H. (p. 123), Doc. 14.H.
  
537 1894.03.15 Az „1879 : XVIII. tc. követelményeinek meg nem felelő” tanerők ellen hozott kultuszminiszteri rendeletek és visszhangjuk.
1894 márc. 15. „A vallásés közoktatásügyi m. kir. ministernek 13 246. szám alatt valamennyi kir. tanfelügyelőséghez intézett rendelete a nem-magyar ajkú tanítókés tanítónő jelöltek írásbeli és szóbeli vizsgálatai eredményének megítélése tárgyában”

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 24.D. (p. 199), Doc. 24.D.
  
538 1894.03.27 Az „1879 : XVIII. tc. követelményeinek meg nem felelő” tanerők ellen hozott kultuszminiszteri rendeletek és visszhangjuk.
1894 márc. 27. „A vallásés közoktatásügyi m. kir. ministernek 13 248 számú rendelete a nem magyar tannyelvű tanítóés tanítónőképző intézetekben tartandó képesítő vizsgálatok alkalmával a vizsgálatot tevő magyar nyelvű képességének megbírálása tárgyában”

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 24.E. (p. 200), Doc. 24.E.
  
539 1894.04.03 Iratok az 1894. évi kolozsvári Memorandum-pör történetéhez.
1894 ápr. 3—4. A Román Nemzeti Párt központi bizottságának nyilatkozata

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 29.Cs. (p. 234), Doc. 29.Cs.
  
540 1894.04.17 Iratok Hieronymi belügyminiszter nemzetiségi politikájához.
1894 ápr. 17. Molnár Viktor Temes megyei főispán átirata gr. Csáky Albin vallásés közoktatásügyi miniszterhez a Temes megyei törvényhatóság és Popea Miklós karánsebesi gör. kel. püspök között a hivatalos nyelvhasználat körül felmerült vitában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 31.C. (p. 279), Doc. 31.C.
  
541 1894.04.20 Az egyházpolitikai törvényjavaslatok és a nemzetiségek.
1894 ápr. 22. Az „Egyetértés” az 1894 ápr. 20-i karlócai szerb népgyűlés határo. zalairól: „Szerbek a reformok ellen”

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 14.I. (p. 129), Doc. 14.I.
  
542 1894.05.02 A horvát és a magyar képviselők kölcsönös látogatásai Zágrábban és Budapesten.
1894 máj. 2. A függetlenségi sajtó vezércikke a horvát szábor képviselőinek budapesti látogatása alkalmából: „A horvátok látogatása”

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 34.A. (p. 282), Doc. 34.A.
  
543 1894.05.04 A horvát és a magyar képviselők kölcsönös látogatásai Zágrábban és Budapesten.
1894 máj. 4. Br. Bánffy Dezső, a képviselőház elnökének meghívója a horvát országgyűlés tagjainak budapesti látogatása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 34.B. (p. 284), Doc. 34.B.
  
544 1894.05.05 Az egyházpolitikai törvényjavaslatok és a nemzetiségek.
1894 máj. 5. Az 1894. évi aradi román gyűlés és határozatai

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 14.J. (p. 131), Doc. 14.J.
  
545 1894.05.06 Iratok az 1894. évi kolozsvári Memorandum-pör történetéhez.
1894 máj. 6. Belügyminiszteri utasítás Kolozsvár polgármesteréhez nemzetiségpolitikai tárgyú táviratok feladásának kiderítése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 29.E. (p. 236), Doc. 29.E.
  
546 1894.05.08 Az egyházpolitikai törvényjavaslatok és a nemzetiségek.
1894 máj. 8. Brankovic György szerb gör. kel. patriarcha beszéde a polgári házasságról szóló törvényjavaslat főrendiházi vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 14.K. (p. 131), Doc. 14.K.
  
547 1894.05.09 Iratok az 1894. évi kolozsvári Memorandum-pör történetéhez.
1894 máj. 9. A Memorandum-pör vitája a képviselőházban

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 29.G. (p. 238), Doc. 29.G.
  
548 1894.05.09 Iratok az 1894. évi kolozsvári Memorandum-pör történetéhez.
1894 máj. 9. A nemzetiségi sajtó tudósítása a Memorandum-pör első napjáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 29.F. (p. 237), Doc. 29.F.
  
549 1894.05.09 Iratok az 1894. évi kolozsvári Memorandum-pör történetéhez.
1894 máj. 9. A Román Nemzeti Párt központi bizottságának távirata az uralkodóhoz

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 29.D. (p. 236), Doc. 29.D.
  
550 1894.05.09 Az egyházpolitikai törvényjavaslatok és a nemzetiségek.
1894 máj. 9. Szilágyi Dezső igazságügyminiszter felszólalása a polgári házasságról szóló törvényjavaslat főrendiházi vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 14.M. (p. 135), Doc. 14.M.
  
551 1894.05.09 Az egyházpolitikai törvényjavaslatok és a nemzetiségek.
1894 máj. 9. Román Miron gör. kel. román érsek-metropolita beszéde a polgári házasságról szóló törvényjavaslat főrendiházi vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 14.L. (p. 133), Doc. 14.L.
  
552 1894.05.10 Az egyházpolitikai törvényjavaslatok és a nemzetiségek.
1894 máj. 10. Wekerle Sándor miniszterelnök felszólalása a polgári házasságról szóló törvényjavaslat főrendiházi vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 14.N. (p. 136), Doc. 14.N.
  
553 1894.05.12 Iratok az 1894. évi kolozsvári Memorandum-pör történetéhez.
1894 máj. 12. Ifj. Gr. Andrássy Gyula belügyi államtitkár átirata gr. Csáky Albin vallásés közoktatásügyi miniszterhez a Memorandum-pörrcl kapcsolatban a balázsfalvi gör. kát. főgimnáziumra vonatkozó előzetes intézkedések tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 29.H. (p. 245), Doc. 29.H.
  
554 1894.05.12 Iratok az 1894. évi kolozsvári Memorandum-pör történetéhez.
1894 máj. 12. A bécsi román küldöttség német nyelvű „felségfolyamodványa” a kabinetiroda útján az uralkodóhoz

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 29.Gy. (p. 244), Doc. 29.Gy.
  
555 1894.05.17 Iratok az 1894. évi kolozsvári Memorandum-pör történetéhez.
1894 máj. 17. Wekerle Sándor miniszterelnök átirata gr. Csáky Albin vallásés közoktatásügyi miniszterhez a román nemzetiségi ügyekben tartandó miniszterelnökségi értekezlet tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 29.I. (p. 246), Doc. 29.I.
  
556 1894.05.18 Iratok az 1894. évi kolozsvári Memorandum-pör történetéhez.
1894 máj. 18. Gr. Béldy Ákos Kolozs megyei főispán bizalmas jelentése a belügyminiszternek a Balázsfalvára összehívott gör. kát. zsinatnak a Memorandum-pör keltette hangulat következtében való elhalasztása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 29.J. (p. 246), Doc. 29.J.
  
557 1894.05.19 Iratok az 1894. évi kolozsvári Memorandum-pör történetéhez.
1894 máj. 19. Br. Szentkereszty György Hunyad megyei főispán jelentése Hieronymi Károly belügyminiszternek a Memorandum-pör idején foganatosított rendkívüli megyei intézkedésekről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 29.K. (p. 247), Doc. 29.K.
  
558 1894.05.21 Iratok az 1894. évi kolozsvári Memorandum-pör történetéhez.
1894 máj. 21. Zeyk Dániel Alsó-Fehér megyei főispán átairata gr. Csáky Albin vallásés közoktatásügyi miniszterhez a balázsfalvi gör. kát. főgimnáziummal kapcsolatos rendelet tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 29.L. (p. 248), Doc. 29.L.
  
559 1894.05.23 Iratok az 1894. évi kolozsvári Memorandum-pör történetéhez.
1894 máj. 23. Brandt József, a kolozsvári egyetem rektorának jelentése gr. Csáky Albin vallásés közoktatásügyi miniszternek a Memorandum-pör tárgyalásával kapcsolatos előzetes intézkedéseiről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 29.M. (p. 250), Doc. 29.M.
  
560 1894.05.24 Iratok az 1894. évi kolozsvári Memorandum-pör történetéhez.
1894 máj. 24. A nemzeti párti sajtó a Memorandum-pörről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 29.Ny. (p. 251), Doc. 29.Ny.
  
561 1894.05.24 Iratok az 1894. évi kolozsvári Memorandum-pör történetéhez.
1894 máj. 24. Moldován M. János balázsfalvi káptalani helynök levele gr. Csáky Albin vallásés közoktatásügyi miniszterhez a Balázsfalvára egybehívott gör. kát. főegyházmegyei zsinat elhalasztása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 29.N. (p. 250), Doc. 29.N.
  
562 1894.05.25 Iratok az 1894. évi kolozsvári Memorandum-pör történetéhez.
1894 máj. 25. A Román Nemzeti Párt központi bizottságának Ratiu János által a kolozsvári törvényszék előtt elmondott nyilatkozata

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 29.0: (p. 252), Doc. 29.0:
  
563 1894.05.26 Iratok az 1894. évi kolozsvári Memorandum-pör történetéhez.
1894 máj. 26. A függetlenségi sajtó közleménye : ,,A kolozsvári ítélet”

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 29.Ö. (p. 254), Doc. 29.Ö.
  
564 1894.05.27 Iratok az 1894. évi kolozsvári Memorandum-pör történetéhez.
1894 máj. 27. A „Tribuna” közleménye a Memorandum-pörben hozott ítéletről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 29.P. (p. 256), Doc. 29.P.
  
565 1894.05.29 Iratok az 1894. évi kolozsvári Memorandum-pör történetéhez.
1894 máj. 29. Erdély Sándor igazságügyi államtitkár átirata Hieronymi Károly belügyminiszterhez a Memorandum-pörben hozott ítélet tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 29.R. (p. 257), Doc. 29.R.
  
566 1894.05.30 Iratok az 1894. évi kolozsvári Memorandum-pör történetéhez.
1894 máj. 30. Lukács Béla kereskedelemügyi miniszter átirata Hieronymi Károly belügyminiszterhez a Memorandum-pörrel kapcsolatban visszatartott táviratok ügyében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 29.S. (p. 258), Doc. 29.S.
  
567 1894.05.30 Iratok az 1894. évi kolozsvári Memorandum-pör történetéhez.
1894 máj. 30. Pázmándy Dénes interpellációja, Hieronymi Károly belügyminiszter válasza és Szilágyi Dezső igazságügyminiszter felszólalása a Memorandum-pörrel kapcsolatos nemzetiségi agitáció tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 29.Sz. (p. 258), Doc. 29.Sz.
  
568 1894.06.01 Iratok az 1894. évi kolozsvári Memorandum-pör történetéhez.
1894 jún. 1. Brandt József a kolozsvári egyetem rektorának jelentése az egyetem román hallgatóinak nemzetiségi felhívása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 29.U. (p. 265), Doc. 29.U.
  
569 1894.06.01 Iratok az 1894. évi kolozsvári Memorandum-pör történetéhez.
1894 jún. 1. Az erdélyi, magyarországi és bánáti román főiskolai ifjúságnak a Román Nemzeti Párt végrehajtó bizottságához intézett nyilatkozata

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 29.T. (p. 264), Doc. 29.T.
  
570 1894.06.04 Iratok az 1894. évi kolozsvári Memorandum-pör történetéhez.
1894 jún. 4. Gr. Csáky Albin vallásés közoktatásügyi miniszter intézkedései a Memorandum-pör alkalmából román egyetemi hallgatók által kiadott nemzetiségi felhívások tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 29.Ü. (p. 266), Doc. 29.Ü.
  
571 1894.06.05 Az 1894. évi szebeni szász központi választmány határozata.
1894 jún. 5. A besztercei szász kerületi választmány nyilatkozata az 1890. évi szász népi program tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 35.A. (p. 285), Doc. 35.A.
  
572 1894.06.15 1894 jún. 15. A turócszentmártoni „Národní Hlásnik” tudósítása az „egyházkerületek arányosítását” célzó ev. egyetemes konventi és zsinati vitákról
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 36. (p. 287), Doc. 36.
  
573 1894.06.21 Iratok Hieronymi belügyminiszter nemzetiségi politikájához.
1894 jún. 21. Hieronymi Károly belügyminiszter átirata br. Eötvös Loránd vallásés közoktatásügyi miniszterhez Temes megye törvényhatóságának jegyzőkönyvi nyelvhasználata tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 31.D. (p. 280), Doc. 31.D.
  
574 1894.06.26 1894 jún. 26. A horvát jogpárt 1894. évi programja
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 37. (p. 288), Doc. 37.
  
575 1894.07.08 Iratok az 1894. évi kolozsvári Memorandum-pör történetéhez.
1894 júl. 8. Oberschall Adolf, a m. kir. Curia elnökének átirata Szilágyi Dezső igazságügyminiszterhez a Rajju János és társai elleni pörben, 1 melléklettel

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 29.V. (p. 268), Doc. 29.V.
  
576 1894.07.12 Iratok az 1894. évi kolozsvári Memorandum-pör történetéhez.
1894 júl. 12. Lobmayer István szegedi kir. főügyész jelentése Szilágyi Dezső igazságügyminiszternek a „Dreptatea” című temesvári román lapnak a Memorandum-pör ítéletét bíráló közleménye tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 29.W. (p. 269), Doc. 29.W.
  
577 1894.07.20 Iratok az 1894. évi kolozsvári Memorandum-pör történetéhez.
1894 júl. 20. Belügyminisztériumi átirat Szilágyi Dezső igazságügyminiszterhez a Memorandum-pörrel kapcsolatban Brassóban eszközölt házkutatások tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 29.X. (p. 269), Doc. 29.X.
  
578 1894.08.09 Wekerle miniszterelnök 1894 aug. 5-i nagybányai beszédének ellenzéki és nemzetiségi bírálata.
1894 aug. 9. A szlovák nemzeti párt lapja Wekerle nagybányai beszédéről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 38.B. (p. 291), Doc. 38.B.
  
579 1894.08.09 Wekerle miniszterelnök 1894 aug. 5-i nagybányai beszédének ellenzéki és nemzetiségi bírálata.
1894 aug. 9. Az „Egyetértés” vezércikke Wekerle miniszterelnök nagybányai „nemzetiségi programjáról”

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 38.A. (p. 289), Doc. 38.A.
  
580 1894.08.16 Iratok a nemzetiségi pénzintézetek tárgyában.
1894 aug. 16. Hieronymi Károly belügyminiszter átirata a kereskedelemügyi miniszterhez a román nemzetiségi bankok tevékenységének helyi pénzintézetek utján történő ellensúlyozása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 16.D. (p. 145), Doc. 16.D.
  
581 1894.09.27 Az 1894. évi szebeni szász központi választmány határozata.
1894 szept. 27. A „Kronstádter Zeitung” beszámolója a szász központi választmány 1894 szept. 27-i közgyűléséről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 35.B. (p. 286), Doc. 35.B.
  
582 1894.09.28 Wekerle miniszterelnök 1894 aug. 5-i nagybányai beszédének ellenzéki és nemzetiségi bírálata.
1894 szept. 28. A „Tribuna” közleménye Wekerle nagybányai beszédével kapcsolatban a Román Nemzeti Párt feloszlatásáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 38.C. (p. 292), Doc. 38.C.
  
583 1894.10.08 Iratok az 1894. évi kolozsvári Memorandum-pör történetéhez.
1894 okt. 8. Hatzinger Sándor, a szegedi államfogház igazgatójának jelentése a Memorandum-pör elítéltjeinek politikai kapcsolatai tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 29.Y. (p. 270), Doc. 29.Y.
  
584 1894.10.11 1894 okt. 11. A „Národnie Noviny” beszámolója az 1894. októberi budapesti magyar— német—szlovák munkásgyűlés lefolyásáról: „Munkásgyűlés és a szlovák nyelv”
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 39. (p. 294), Doc. 39.
  
585 1894.11.20 , Az erdélyi román kérdés az 1894. évi belügyi költségvetés vitájában.
1894 nov. 20. Hieronymi Károly belügyminiszter válasza Ivánka Oszkárnak a választási törvény revíziójáról és a kolozsi beszéd nemzetiségi vonatkozásairól elhangzott felszólalására

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 40.A. (p. 295), Doc. 40.A.
  
586 1894.11.24 , Az erdélyi román kérdés az 1894. évi belügyi költségvetés vitájában.
1894 nov. 24. Sierban Miklós és Hieronymi Károly belügyminiszter felszólalásai a nemzetiségi kérdésről a belügyi költségvetés tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 40.B. (p. 297), Doc. 40.B.
  
587 1894.11.28 Az 1894 nov. 28-i szebeni román választói gyűlés.
1894 nov. 28. Az 1894. évi szebeni román választói gyűlés határozatai

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 41.C. (p. 304), Doc. 41.C.
  
588 1894.11.28 Az 1894 nov. 28-i szebeni román választói gyűlés.
1894 nov. 22. A román nemzetiségi sajtó híradása az 1894 nov. 28-i szebeni román választói gyűlés összehívásáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 41.A. (p. 303), Doc. 41.A.
  
589 1894.11.28 Az 1894 nov. 28-i szebeni román választói gyűlés.
1894 nov. 25. Mocsonyi Sándor nyilatkozata az 1894 nov. 28-i szebeni román nemzeti konferenciáról való távolmaradása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 41.B. (p. 303), Doc. 41.B.
  
590 1894.11.29 Az 1894 nov. 28-i szebeni román választói gyűlés.
1894 nov. 29. A függetlenségi sajtó távirati tudósítása az 1894. nov. 28-i szebeni román választói gyűlésről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 41.D. (p. 306), Doc. 41.D.
  
591 1894.12.01 , Az erdélyi román kérdés az 1894. évi belügyi költségvetés vitájában.
1894 dec. 1. A szerb liberális sajtó a lezajlott képviselőházi nemzetiségi vitáról: „Nemzetiségi vita a magyar országgyűlésen”

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 40.C. (p. 301), Doc. 40.C.
  
592 1894.12.10 Iratok a községi és felekezeti népiskolai tanítók fizetése rendezéséről szóló törvényjavaslat történetéhez.
1894 dec. 10. Nagy-Küküllő vármegye közigazgatási bizottságának jelentése gr. Csáky Albin vallásés közoktatásügyi miniszternek a megye területén működő gör. kát. tanítók segélyügye tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 11.H. (p. 96), Doc. 11.H.
  
593 1894.12.30 Iratok az 1894. évi kolozsvári Memorandum-pör történetéhez.
1894 dec. 30. Lobmayer István szegedi kir. főügyész jelentése Szilágyi Dezső igazságügyminiszternek Branisce Valér, a „Dreptatea” szerkesztője elleni sajtópörben hozott ítélet tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 29.Z. (p. 272), Doc. 29.Z.
  
594 1895.??.?? Az 1895. évi budapesti nemzetiségi kongresszus.
Előzmények 1895. júl. 24. A „Zastava” beszámolója az 1895. évi nemzetiségi kongresszust előkészítő újvidéki nemzetiségi találkozóról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 53.I.A. (p. 366), Doc. 53.I.A.
  
595 1895.01.10 A Bánffy-kormány nemzetiségi programja és a „szász paktum” vitája.
1895 jan. 10. A segesvári kerületi választmány határozatai az erdélyi szász képviselőknek a kormányválsággal kapcsolatos magatartása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 42.A. (p. 308), Doc. 42.A.
  
596 1895.01.18 A Bánffy-kormány nemzetiségi programja és a „szász paktum” vitája.
1895 jan. 18. Az „Egyetértés” tudósítása : „A szászok és a Bánffy-kormány”

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 42.B. (p. 309), Doc. 42.B.
  
597 1895.01.19 A Bánffy-kormány nemzetiségi programja és a „szász paktum” vitája.
1895 jan. 19. Sierban Miklós felszólalása és br. Bánffy Dezső miniszterelnök válasza a magyarországi nemzetiségi kérdés állapotáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 42.D. (p. 310), Doc. 42.D.
  
598 1895.01.19 A Bánffy-kormány nemzetiségi programja és a „szász paktum” vitája.
1895 jan. 19. Br. Bánffv Dezső miniszterelnök bemutatkozó beszédének nemzetiségi programja

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 42.C. (p. 310), Doc. 42.C.
  
599 1895.01.21 A Bánffy-kormány nemzetiségi programja és a „szász paktum” vitája.
1895 jan. 21. Gr. Bethlen Gábor, Meltzl Oszkár, br. Bánffy Dezső miniszterelnök, Hermán Ottó és Sierban Miklós felszólalásai a „szász paktum” képviselőházi vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 42.E. (p. 313), Doc. 42.E.
  
600 1895.01.22 A Bánffy-kormány nemzetiségi programja és a „szász paktum” vitája.
1895 jan. 22. A függetlenségi sajtó a Bánffy-kormány szász paktumáról: „Báró Bánffy és a szászok”

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 42.G. (p. 318), Doc. 42.G.
  
601 1895.01.22 A Bánffy-kormány nemzetiségi programja és a „szász paktum” vitája.
1895 jan. 22. Gr. Batthyány Tivadar felszólalása a „szász vita” során br. Bánffy Dezső miniszterelnök nemzetiségi politikájáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 42.F. (p. 317), Doc. 42.F.
  
602 1895.01.25 A Bánffy-kormány nemzetiségi programja és a „szász paktum” vitája.
1895 jan. 25. A „Tribuna” közleménye Bánffy „szász politikájáról”

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 42.H. (p. 319), Doc. 42.H.
  
603 1895.01.30 A Bánffy-kormány nemzetiségi programja és a „szász paktum” vitája.
1895 jan. 30. Az erdélyi szász országgyűlési képviselők nyilatkozata pártállásuk tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 42.I. (p. 321), Doc. 42.I.
  
604 1895.02.02 Iratok a miniszterelnökség keretében belül létesítendő „nemzetiségi és soczialistikus ügyeket intéző ügyosztály” („nemzetiségi ügyosztály”) szervezéséről.
1895 febr. 2. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök átirata Lukács László pénzügyminiszterhez a „nemzetiségi és szocialisztikus kérdésekre vonatkozó kormányi intézkedések egyöntetűségének biztosítása” tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 43.A. (p. 327), Doc. 43.A.
  
605 1895.02.09 Iratok a nemzetiségi pörökkel kapcsolatos szolidaritás és Tomic Jása kegyelmi kérvénye tárgyában.
1895 febr. 9. Daxner Sámuel tudósítása a gömör-kishonti és zólyomi nemzetiségi pörök védelméről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 44.A. (p. 329), Doc. 44.A.
  
606 1895.02.13 A Bánffy-kormány nemzetiségi programja és a „szász paktum” vitája.
1895 febr. 13. Dr. Schullerus A. határozati javaslata a „szász paktum” megszüntetése tárgyában a szebeni „zöldszász” választói gyűlésen

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 42.J. (p. 323), Doc. 42.J.
  
607 1895.02.15 Iratok az 1894. évi kolozsvári Memorandum-pör történetéhez.
1895 febr. 15. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök átirata Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszterhez a „Liga Culturala” nemzetiségi izgatásai tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 29.Zs. (p. 272), Doc. 29.Zs.
  
608 1895.02.16 Iratok a nemzetiségi pörökkel kapcsolatos szolidaritás és Tomic Jása kegyelmi kérvénye tárgyában.
1895 febr. 16. A váci fegyintézet igazgatójának jelentése Tomic Jása kegyelmi kérvénye tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 44.B. (p. 331), Doc. 44.B.
  
609 1895.02.21 1895 febr. 21. Lukács László pénzügyminiszter bejelentése a minisztertanácsban a Naszód vidéki erdők 1894. évi jövedelmének felhasználásáról
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 45. (p. 332), Doc. 45.
  
610 1895.02.22 A Bánffy-kormány nemzetiségi programja és a „szász paktum” vitája.
1895 febr. 22. Gr. Apponyi Albert beszéde a „szász paktum”-mal kapcsolatban br. Bánffy Dezső miniszterelnök nemzetiségi politikájáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 42.K. (p. 324), Doc. 42.K.
  
611 1895.02.28 A Bánffy-kormány nemzetiségi programja és a „szász paktum” vitája.
1895 febr. 28. Gr. Bethlen Gábor felszólalása a Bánffy-kormány „szász paktum”áról és az EMKE szerepéről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 42.L. (p. 325), Doc. 42.L.
  
612 1895.03.23 A gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus összehívását sürgető Drakulics-interpelláció és kormányzati visszhangja.
1895 márc. 23. Minisztertanácsi határozat a gör. kel. szerb papi özvegyek és árvák, valamint az egyházi tisztviselők és tanárok nyugdíjaira vonatkozó szabályzatok jóváhagyásáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 48.B. (p. 337), Doc. 48.B.
  
613 1895.03.23 Iratok a nemzetiségi nyelvű kormánylapok ügyében.
1895 márc. 23. Sándor János Kis-Küküllő megyei főispán levele Bánffy Dezső miniszterelnökhöz egy kormánytámogatással megjelenő román néplap ügyében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 46.A. (p. 333), Doc. 46.A.
  
614 1895.03.27 A gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus összehívását sürgető Drakulics-interpelláció és kormányzati visszhangja.
1895 márc. 27. Drakulics Pál interpellációja a gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus egybehívása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 48.A. (p. 336), Doc. 48.A.
  
615 1895.03.31 1895 márc. 31. A szerb ifjúság felhívása Miletié Szvetozár 70. születésnapjának megünneplésére
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 47. (p. 335), Doc. 47.
  
616 1895.04.26 Iratok a budapesti „Petru Maior” román ifjúsági egyesület ellen lefolytatott 1895/96. évi politikai vizsgálathoz. A „Petru Maior” olvasóegylet alapszabályai
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 49.A. Melléklet: (p. 342), Doc. 49.A. Melléklet:
  
617 1895.04.26 Iratok a budapesti „Petru Maior” román ifjúsági egyesület ellen lefolytatott 1895/96. évi politikai vizsgálathoz.
1895 ápr. 26. Perczél Dezső belügyminiszter átirata Gerlóczy Károly Budapest székesfőváros alpolgármesteréhez a „Petru Maior” román ifjúság egyletben a jövő képviselőválasztásokkal kapcsolatban lezajlott nemzetiségpolitikai tárgyalások ügyében, 1 melléklettel

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 49.A. (p. 341), Doc. 49.A.
  
618 1895.04.30 1895 ápr. 30. Polóny János pesti szlovák asztalosmunkás röpirata a szlovák dolgozó néphez
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 50. (p. 360), Doc. 50.
  
619 1895.04.30 Iratok az interparlamentáris konferencia magyar képviselői csoportja működéséről.
1895 ápr. 30. Győrffy Gyula országgyűlési képviselő levele Br. Bánffy Dezső miniszterelnökhöz a berni „Conférence Interparlamentaire” egyletbe való belépésre vonatkozó taggyűjtő ív tárgyában, 1 melléklettel

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 51.A. (p. 361), Doc. 51.A.
  
620 1895.05.06 Miniszteri iratok az 1893. évi gör. kát. román érsekválasztás és annak uralkodói megerősítése ügyében.
1895 máj. 6. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök levele Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszterhez Mihali Viktor balázsfalvi gör. kát. érsek beiktatása ügyében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 12.C. (p. 100), Doc. 12.C.
  
621 1895.05.08 Iratok a budapesti „Petru Maior” román ifjúsági egyesület ellen lefolytatott 1895/96. évi politikai vizsgálathoz.
A „Petru Maior” egylet 1894/5. évi rendes tagjainak névsora

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 49.B. Melléklet: (p. 344), Doc. 49.B. Melléklet:
  
622 1895.05.08 Iratok a budapesti „Petru Maior” román ifjúsági egyesület ellen lefolytatott 1895/96. évi politikai vizsgálathoz.
1895 máj. 8. „Kivonat a „Petru Maior” egyesület 1895 május 8-án tartott váválasztmányi ülésének jegyzőkönyvéből, 1 melléklettel

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 49.B. (p. 343), Doc. 49.B.
  
623 1895.05.13 Iratok a budapesti „Petru Maior” román ifjúsági egyesület ellen lefolytatott 1895/96. évi politikai vizsgálathoz.
1895 máj. 13. Amtmann Géza fővárosi tanácsjegyző jelentése Gerlóczy Károly h. polgármesternek a budapesti „Petru Maior” egyesület ügyében folytatott vizsgálat tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 49.C. (p. 346), Doc. 49.C.
  
624 1895.05.19 1895 máj. 19. Román Miron gör. kel. érsek-metropolita beszéde a gör. kel. román egyházi kongresszus megnyitásakor
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 52. (p. 365), Doc. 52.
  
625 1895.06.09 A gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus összehívását sürgető Drakulics-interpelláció és kormányzati visszhangja.
1895 jún. 9. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök a miniszterelnökség átszervezésére vonatkozó emlékiratának a gör. kel. szerb egyházi ügyekre vonatkozó része

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 48.C. (p. 338), Doc. 48.C.
  
626 1895.06.26 Iratok az interparlamentáris konferencia magyar képviselői csoportja működéséről.
1895 jún. 26. A román nemzetiségi sajtó a brüsszeli interparlamentáris konferencia előkészületeiről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 51.B. (p. 362), Doc. 51.B.
  
627 1895.06.27 Iratok a miniszterelnökség keretében belül létesítendő „nemzetiségi és soczialistikus ügyeket intéző ügyosztály” („nemzetiségi ügyosztály”) szervezéséről.
1895 jún. 27. Miniszterelnöki átirat Perczel Dezső belügyminiszterhez „a nemzetiségi és soczialisztikus ügyek intézése céljából tervezett osztály” állásainak kötlségvetési biztosítása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 43.B. (p. 328), Doc. 43.B.
  
628 1895.07.17 Iratok „a magyar állam és nemzetellenes izgatások megfékezése tárgyában” indított 1895. évi kormányzati törvényhatósági akció történetéhez.
1895 júl. 17. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök átirata gr. Festetits Andor földművelésügyi miniszterhez a „magyar állam és nemzetellenes izgatások megfékezése tárgyában” a képviselőházhoz intézett törvényhatósági kérvényekkel kapcsolatos eljárás ügyében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 54.A. (p. 391), Doc. 54.A.
  
629 1895.07.19 Iratok az interparlamentáris konferencia magyar képviselői csoportja működéséről.
1895 júl. 19. Br. Jósika Samu, az uralkodó személye körüli miniszter átiratra br. Bánffy Dezső miniszterelnökhöz az 1895. évi brüsszeli interparlamentáris konferencia tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 51.C. (p. 363), Doc. 51.C.
  
630 1895.07.24 Iratok a néppárti szlovák agitáció kezdeteiről.
1895 júl. 24. Szalovszky Gyula Trencsén megyei főispán jelentése Perczel Dezső belügyminiszternek a megyében folyó néppárti agitáció ellensúlyozására kiadandó szlovák nyelvű röpirat tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 55.A. (p. 399), Doc. 55.A.
  
631 1895.07.25 Iratok a néppárti szlovák agitáció kezdeteiről.
1895 júl. 25. Perczel Dezső belügyminiszter átirata br. Bánffy Dezső miniszterelnökhöz a Trencsén megyei néppárti agitáció ellensúlyozása céljából szlovák nyelven megjelenő röpirat tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 55.B. (p. 400), Doc. 55.B.
  
632 1895.07.28 Az 1895. évi budapesti nemzetiségi kongresszus.
Előzmények 1895. júl. 26. A nemzetiségek képviselőinek 1895 júl. 28-i újvidéki proklamációja a függetlenségi sajtóban

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 53.I.B. (p. 368), Doc. 53.I.B.
  
633 1895.08.01 [1895 aug. 1.] Beksics Gusztáv miniszteri tanácsos bizalmas emlékirata Bánffy Dezső miniszterelnök számára a nemzetiségi és választójogi kérdések tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 56. (p. 402), Doc. 56.
  
634 1895.08.04 Az 1895. évi budapesti nemzetiségi kongresszus.
Előzmények 1895 aug. 4. Felhívás a szerb, szlovák és román egyetemi ifjúsághoz az 1895. évi nemzetiségi kongresszus alkalmával

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 53.I.C. (p. 370), Doc. 53.I.C.
  
635 1895.08.08 Az 1895. évi budapesti nemzetiségi kongresszus.
Előzmények 1895 aug. 8. A szlovák nemzetiségi sajtó vezércikke a nem magyar nemzetiségek szolidaritásáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 53.I.D. (p. 371), Doc. 53.I.D.
  
636 1895.08.10 Az 1895. évi budapesti nemzetiségi kongresszus.
Az 1895. aug. 10-i budapesti nemzetiségi kongresszus lefolyása, határozatai és visszhangja.
1895 aug. 10. Az 1895. évi budapesti nemzetiségi kongresszus elfogadott határozati javaslata

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 53.II.C. (p. 379), Doc. 53.II.C.
  
637 1895.08.10 Az 1895. évi budapesti nemzetiségi kongresszus.
Az 1895. aug. 10-i budapesti nemzetiségi kongresszus lefolyása, határozatai és visszhangja.
1895 aug. 11. Az „Egyetértés” beszámolója az 1895 aug. 10-i budapesti nemzetiségi kongresszusról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 53.II.B. (p. 377), Doc. 53.II.B.
  
638 1895.08.10 Az 1895. évi budapesti nemzetiségi kongresszus.
Előzmények 1895 aug. 10. A „Národnie Noviny” közleménye : „A szászok és a nemzetiségi kongresszus”

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 53.I.E. (p. 372), Doc. 53.I.E.
  
639 1895.08.11 Az 1895. évi budapesti nemzetiségi kongresszus.
Az 1895. aug. 10-i budapesti nemzetiségi kongresszus lefolyása, határozatai és visszhangja.
1895 aug. 11. A román nemzetiségi sajtó tudósítása az 1895. évi budapesti nemzetiségi kongresszus lefolyásáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 53.II.A. (p. 373), Doc. 53.II.A.
  
640 1895.08.13 Az 1895. évi budapesti nemzetiségi kongresszus.
Az 1895. aug. 10-i budapesti nemzetiségi kongresszus lefolyása, határozatai és visszhangja.
1895 aug. 13. Az erdélyi „zöldszász” sajtó kommentárja Zay Adolfnak Steinacker Ödön kongresszusi részvételét bíráló nyilatkozatáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 53.II.D. (p. 381), Doc. 53.II.D.
  
641 1895.08.19 Az 1895. évi budapesti nemzetiségi kongresszus.
Az 1895. aug. 10-i budapesti nemzetiségi kongresszus lefolyása, határozatai és visszhangja.
1895 aug. 19. A függetlenségi sajtó közleménye Bánffy miniszterelnöknek a nemzetiségi kongresszussal kapcsolatban a Neues Wiener Tagblatt munkatársának adott nyilatkozatáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 53.II.E. (p. 382), Doc. 53.II.E.
  
642 1895.08.22 1895 aug. 22. A „Národnie Noviny” beszámolója a turócszentmártoni Szlovák Múzeum Egylet (Muzeálna Slovenská Spolocnosť) alakuló üléséről
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 57. (p. 404), Doc. 57.
  
643 1895.08.27 Iratok „a magyar állam és nemzetellenes izgatások megfékezése tárgyában” indított 1895. évi kormányzati törvényhatósági akció történetéhez.
1895 aug. 27. A földművelésügyi minisztérium VII. főosztályának feljegyzése gr. Festetits Andor földművelésügyi miniszter részére a „magyar állam és nemzetellenes izgatások megfékezése tárgyában” a képviselőházhoz intézett és figyelembevétel végett az összminisztériumnak kiadott törvényhatósági kérvények ügyében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 54.B. (p. 395), Doc. 54.B.
  
644 1895.08.27 Az 1895. évi budapesti nemzetiségi kongresszus.
Iratok az 1895. évi budapesti nemzetiségi kongresszuson részlvett román egyházi személyek elleni eljárásról.
1895 aug. 27. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök átirata Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszterhez az ezévi budapesti nemzetiségi kongresszuson résztvett román egyházi személyek elleni eljárás tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 53.III.A. (p. 384), Doc. 53.III.A.
  
645 1895.09.09 Iratok a Memorandum-pör elítéltjeinek kiszabadulásával kapcsolatban
1895 szept. 9. Minisztertanácsi határozat az ún. „Memorandum-pörben” elítéltek megkegyelmezése ügyében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 58.A. (p. 405), Doc. 58.A.
  
646 1895.09.10 1895 szept. 10. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök nyilatkozata a „szoczialisztikus és nemzetiségi izgatások meggátlása” céljából teendő büntetőjogi intézkedésekről szilágysomlyói választói előtt mondott beszédében
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 59. (p. 409), Doc. 59.
  
647 1895.09.10 Iratok „a magyar állam és nemzetellenes izgatások megfékezése tárgyában” indított 1895. évi kormányzati törvényhatósági akció történetéhez.
1895 szept. 10. Gr. Festetits Andor földművelésügyi miniszter válasza br. Bánffy Dezső miniszterelnöknek a „magyar állam és nemzetellenes izgatások megfékezése tárgyában” a képviselőházhoz intézett törvényhatósági kérvényekkel kapcsolatos eljárás ügyében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 54.C. (p. 398), Doc. 54.C.
  
648 1895.09.20 Iratok a Memorandum-pör elítéltjeinek kiszabadulásával kapcsolatban
1895 szept. 20. A „Memorandum-pör” elítéltjeinek hálairata az uralkodói kegyelem alkalmából

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 58.C. (p. 407), Doc. 58.C.
  
649 1895.09.20 Iratok a Memorandum-pör elítéltjeinek kiszabadulásával kapcsolatban
1895 szept. 20. Lucaciu László és Coroianu Gyula köszönő levele az igazságügyminiszter útján az uralkodóhoz az amnesztia alkalmából

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 58.B. (p. 407), Doc. 58.B.
  
650 1895.09.21 Iratok a Memorandum-pör elítéltjeinek kiszabadulásával kapcsolatban
1895 szept. 21. Erdély Sándor igazságügyminiszter felterjesztése az uralkodóhoz a Memorandum-pör elítéltjeinek szabadlábrahelyezéséről és a „memorandisták” hálairatával kapcsolatban

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 58.D. (p. 408), Doc. 58.D.
  
651 1895.10.03 Miniszteri iratok a középiskolai nemzetiségi nyelvtanítás tárgyában.
1895 okt. 3. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök átirata Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszterhez a nemzetiségi nyelvek rendkívüli tantárgyként való középiskolai tanítását feltüntető kimutatás tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 60.A. (p. 410), Doc. 60.A.
  
652 1895.10.14 Miniszteri iratok a középiskolai nemzetiségi nyelvtanítás tárgyában.
1895 okt. 14. Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszter átirata br. Bánffy Dezső miniszterelnökhöz a középiskolai nemzetiségi nyelvoktatás tárgyában, 1 melléklettel

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 60.B. (p. 411), Doc. 60.B.
  
653 1895.10.16 Iratok a nemzetiségi nyelvű kormánylapok ügyében.
1895 okt. 16. Zsilinszky Mihály vallásés közoktatásügyi államtitkár levele br. Bánffy Dezső miniszterelnökhöz a „Slovenske Noviny” kormányszubvenciójának biztosítása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 46.B. (p. 334), Doc. 46.B.
  
654 1895.10.22 Az 1895. évi „zágrábi ügy” képviselőházi vitája.
1895 okt. 22. Kossuth Ferenc felszólalása és interpellációja a zágrábi zászlósértés tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 61.A. (p. 413), Doc. 61.A.
  
655 1895.10.24 A gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus összehívását sürgető Drakulics-interpelláció és kormányzati visszhangja.
1895 okt. 24. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök válasza Drakulics Pálnak a gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus egybehívásának jóváhagyása tárgyában intézett interpellációjára

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 48.D. (p. 339), Doc. 48.D.
  
656 1895.10.31 Az 1895/97. évi gör. kel. szerb püspöki zsinat.
1895 okt. 31. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök bejelentése a minisztertanácsban a budai gör. kel. szerb püspökség tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 62.A. (p. 419), Doc. 62.A.
  
657 1895.11.12 Nyilatkozatok a nemzetiségi kérdésről az 1896. évi költségvetés képviselőházi vitájában.
1895 nov. 12. Ragályi Lajos felszólalása a kormányzat által követendő agrárés pénzintézeti nemzetiségi politikáról az 1896. évi költségvetés képviselőházi vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 63.A. (p. 424), Doc. 63.A.
  
658 1895.11.14 Nyilatkozatok a nemzetiségi kérdésről az 1896. évi költségvetés képviselőházi vitájában.
1895 nov. 14. Pulszky Ágost kormánypárti képviselő bírálata gr. Apponyi Albert nemzetiségi politikájáról az 1896. évi költségvetés képviselőházi vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 63.B. (p. 425), Doc. 63.B.
  
659 1895.11.18 Nyilatkozatok a nemzetiségi kérdésről az 1896. évi költségvetés képviselőházi vitájában.
1895 nov. 18. Asbóth János felszólalása a választójogi reform és a nemzetiségek országgyűlési képviselete ügyében az 1896. évi költségvetés általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 63.C. (p. 426), Doc. 63.C.
  
660 1895.11.19 Az 1895. évi „zágrábi ügy” képviselőházi vitája.
1895 nov. 19. Josipovich Géza felszólalása a „zágrábi ügy”-ben az 1896. évi költségvetés általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 61.B. (p. 417), Doc. 61.B.
  
661 1895.11.27 Madarász József interpellációja és gr. Csáky Albin kultuszminiszter válasza az egyházi személyek magyar nyelvtudása és az egyházi anyakönyvezés nyelve tárgyában.
1895 nov. 27. Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszter kimutatása a hazai felekezetek nyelvhasználata tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 27.D. (p. 220), Doc. 27.D.
  
662 1895.12.01 Iratok a budapesti „Petru Maior” román ifjúsági egyesület ellen lefolytatott 1895/96. évi politikai vizsgálathoz.
1895 dec. 1. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök átirata Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszterhez a budapesti nemzetiségi egyetemi ifjak távirata és Maniu Gyula jogszigorló beszéde tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 49.D. (p. 351), Doc. 49.D.
  
663 1895.12.04 Sierban Miklós interpellációja és br. Bánffy Dezső válasza a nemzetiségek közigazgatási sérelmei tárgyában.
1895 dec. 4. Sierban Miklós interpellációja br. Bánffy Dezső miniszterelnökhöz a nemzetiségek közigazgatási sérelmei ügyében a küszöbön álló megyei tisztújítással kapcsolatban

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 64.A. (p. 427), Doc. 64.A.
  
664 1895.12.10 Sierban Miklós interpellációja és br. Bánffy Dezső válasza a nemzetiségek közigazgatási sérelmei tárgyában.
1895 dec. 10. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök válasza Sierban Miklós interpellációjára a nemzetiségek közigazgatási sérelmei tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 64.B. (p. 428), Doc. 64.B.
  
665 1895.12.11 A magyarországi gör. kel. szerb egyházi alapokból engedélyezett kölcsönök ügye.
1895 dec. 11. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök felterjesztése az uralkodóhoz a gör. kel. szerb egyházi alapokból nyújtott kölcsönök kormányzati ellenőrzése és jóváhagyása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 65.A. (p. 429), Doc. 65.A.
  
666 1895.12.12 A magyarországi gör. kel. szerb egyházi alapokból engedélyezett kölcsönök ügye.
1895 dec. 12. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök bejelentése a minisztertanácsban a gör. kel. szerb egyházi alapokból engedélyezett kölcsönök jóváhagyása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 65.B. (p. 431), Doc. 65.B.
  
667 1895.12.29 Iratok a budapesti „Petru Maior” román ifjúsági egyesület ellen lefolytatott 1895/96. évi politikai vizsgálathoz.
1895 dec. 29. Perczel Dezső belügyminiszter átirata Kammermayer Károly polgármesterhez a „Petru Maior” egyesület működésének ideiglenes felfüggesztése és a további vizsgálat elrendelése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 49.E. (p. 353), Doc. 49.E.
  
668 1896.01.04 Iratok a budapesti „Petru Maior” román ifjúsági egyesület ellen lefolytatott 1895/96. évi politikai vizsgálathoz.
1896 jan. 4. Viola Imre fővárosi tanácsnok jelentése Kammermayer Károly polgármesternek a budapesti „Petru Maior” román ifjúsági egylet ügyében lefolyt újabb vizsgálat tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 49.F. (p. 354), Doc. 49.F.
  
669 1896.01.05 A függetlenségi sajtó a román nemzeti párton belül mutatkozó ellentétekről.
1896 jan. 5. Az „Egyetértés” tudósítása a „Tribuna” szerkesztőségében kirobbant válságról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 66.A. (p. 432), Doc. 66.A.
  
670 1896.01.08 1896 jan. 8. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök átirata Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszterhez a magyarországi gör. kel. szerb egyház feletti állami főfelügyelet megosztásáról az illetékes minisztériumok között
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 67. (p. 436), Doc. 67.
  
671 1896.01.14 1896 jan. 14. Tomasits Miklós és Ugron Gábor felszólalásai a horvát politika célkitűzéseiről az 1896. évi belügyi költségvetés részletes tárgyalásakor
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 68. (p. 437), Doc. 68.
  
672 1896.01.15 Iratok a budapesti „Petru Maior” román ifjúsági egyesület ellen lefolytatott 1895/96. évi politikai vizsgálathoz.
1896 jan. 15. A „Petru Maior” egylet vezetőségének kérelme Perczel Dezső belügyminiszterhez a felfüggesztett egyesület további működésének engedélyezése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 49.G. (p. 355), Doc. 49.G.
  
673 1896.01.24 Iratok a budapesti „Petru Maior” román ifjúsági egyesület ellen lefolytatott 1895/96. évi politikai vizsgálathoz.
1896 jan. 24. Perczel Dezső belügyminiszter átirata Kammermayer Károly polgármesterhez a „Petru Maior” egyesület irodalmi működés és az egyesület elleni behatóbb vizsgálat folytatása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 49.H. (p. 356), Doc. 49.H.
  
674 1896.01.25 A felekezeti iskolák államosítása és a nemzetiségi kérdés az 1896. évi belügyi költségvetés vitájában.
1896 jan. 25. Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszter válasza Polónyi Gézának az iskolák államosítása kérdésében az 1896. évi belügyi költségvetés részletes tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 69.B. (p. 443), Doc. 69.B.
  
675 1896.01.25 A felekezeti iskolák államosítása és a nemzetiségi kérdés az 1896. évi belügyi költségvetés vitájában.
1896 jan. 25. Polónyi Géza beszéde az állami oktatás kiterjesztéséről és ennek nemzeti feladatairól az 1896. évi belügyi költségvetés részletes tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 69.A. (p. 441), Doc. 69.A.
  
676 1896.02.18 Az 1896. évi román „Manifesztum”.
1896 febr. 18. A Memorandum-por volt elítéltjeinek kiáltványa („Manifesztum”)

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 71.A. (p. 448), Doc. 71.A.
  
677 1896.02.18 A gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus költséghátralékainak ügye.
1896 febr. 18. Brankovič György gör. kel. szerb pátriarcha levele br. Bánffy Dezső miniszterelnökhöz a gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszusok költséghátralékai tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 70.A. (p. 445), Doc. 70.A.
  
678 1896.02.20 Az 1896. évi román „Manifesztum”.
1896 febr. 20. Az „Egyetértés” közleménye az 1896. évi román Manifesztum előzményeiről: „A román manifesztum története”

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 71.B. (p. 452), Doc. 71.B.
  
679 1896.02.22 Iratok a magyarországi román és szerb gör. kel. egyházak szervezetére vonatkozólag.
A román gör. kel. egyház 1878 óta megtartott kongresszusain hozott szabályzatok.
1896 febr. 22. Román Miron gör. kel. román érsek és metropolita levele Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszterhez a magyarországi és erdélyi gör. kel. román metropolia területén érvényes szabályzatok megküldése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 72.I.A. (p. 454), Doc. 72.I.A.
  
680 1896.02.27 Iratok a magyarországi román és szerb gör. kel. egyházak szervezetére vonatkozólag.
A szerb gör. kel. egyház alkotmány-tervezetére vonatkozó iratok ügyei.
1896 febr. 27. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök átirata Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszterhez a gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus alkotmánytervezete tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 72.II.A. (p. 456), Doc. 72.II.A.
  
681 1896.03.02 Az 1895. évi budapesti nemzetiségi kongresszus.
Iratok az 1895. évi budapesti nemzetiségi kongresszuson részlvett román egyházi személyek elleni eljárásról.
1896 márc. 2. Popea Miklós karánsebesi gör. kel. püspök jelentése Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszternek a nemzetiségi kongresszuson résztvett KrassóSzörény megyei egyházi személyek magatartásáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 53.III.B. (p. 386), Doc. 53.III.B.
  
682 1896.03.06 Iratok a magyarországi román és szerb gör. kel. egyházak szervezetére vonatkozólag.
A román gör. kel. egyház 1878 óta megtartott kongresszusain hozott szabályzatok.
1896 márc. 6. Zsilinszky Mihály vallásés közoktatásügyi államtitkár átirata br. Bánffy Dezső miniszterelnökhöz a gör. kel. román egyház önkormányzatára vonatkozó szabályzatok tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 72.I.B. (p. 456), Doc. 72.I.B.
  
683 1896.03.13 Iratok a magyarországi román és szerb gör. kel. egyházak szervezetére vonatkozólag.
A szerb gör. kel. egyház alkotmány-tervezetére vonatkozó iratok ügyei.
1896 márc. 13. Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszter átirata br. Bánffy Dezső miniszterelnökhöz az 1891/92. évi gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszusi alkotmánytervezetre vonatkozó észrevételek tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 72.II.B. (p. 459), Doc. 72.II.B.
  
684 1896.03.16 Az 1895. évi budapesti nemzetiségi kongresszus.
Iratok az 1895. évi budapesti nemzetiségi kongresszuson részlvett román egyházi személyek elleni eljárásról.
1896 márc. 16. Román Miron nagyszebeni gör. kel. érsek-metropolita jelentése Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszternek a budapesti nemzetiségi kongresszuson résztvett egyházi személyek kihallgatása ügyében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 53.III.C. (p. 387), Doc. 53.III.C.
  
685 1896.03.20 Az 1895. évi budapesti nemzetiségi kongresszus.
Iratok az 1895. évi budapesti nemzetiségi kongresszuson részlvett román egyházi személyek elleni eljárásról.
1896 márc. 20. Met-ianu János aradi gör. kel. püspök jelentése Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszternek az 1895. évi nemzetiségi kongresszuson résztvett egyházmegyei személyekről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 53.III.D. (p. 388), Doc. 53.III.D.
  
686 1896.04.02 Az 1895. évi budapesti nemzetiségi kongresszus.
Iratok az 1895. évi budapesti nemzetiségi kongresszuson részlvett román egyházi személyek elleni eljárásról.
1896 ápr. 2. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök átirata Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszterhez az 1895. évi budapesti nemzetiségi kongresszuson résztvett román egyházi személyék elleni eljárás ügyében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 53.III.E. (p. 389), Doc. 53.III.E.
  
687 1896.04.08 Az 1895. évi budapesti nemzetiségi kongresszus.
Iratok az 1895. évi budapesti nemzetiségi kongresszuson részlvett román egyházi személyek elleni eljárásról.
1896 ápr. 8. Mihali Viktor gyulafehérvári és fogarasi gör. kát. érsek-metropolita jelentése Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszternek az 1895. évi nemzetiségi kongresszuson résztvett egyházmegyei személyek ellen indított eljárás tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 53.III.F. (p. 389), Doc. 53.III.F.
  
688 1896.04.09 Az 1896 márc. 26-i pesti szerb értekezlet.
1896 ápr. 9. A szerb liberális párti sajtó vezércikke a miniszterelnökségi szerb értekezletről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 73.A. (p. 460), Doc. 73.A.
  
689 1896.04.15 Az „1879 : XVIII. tc. követelményeinek meg nem felelő” tanerők ellen hozott kultuszminiszteri rendeletek és visszhangjuk.
1896 ápr. 15. Kiss Gyula igazságügyminisztériumi min. tanácsos jelentése Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszternek Nicora Vaszilie henningfalvi gör. kát. tanító és társai „nemzetiségi izgatása” ügyében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 24.F. (p. 201), Doc. 24.F.
  
690 1896.04.23 A milleneumi ünnepségek és a nemzetiségek.
1896 ápr. 23. Román Miron nagyszebeni gör. kel. érsek-metropolita körlevele a román gör. kel. klérushoz és néphez a milleneumi ünnepségek tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 74.A. (p. 468), Doc. 74.A.
  
691 1896.04.24 Az 1896 márc. 26-i pesti szerb értekezlet.
1896 ápr. 24. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök és Visontai Soma képviselőházi vitája a budapesti gör. kel. szerb értekezlet tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 73.B. (p. 462), Doc. 73.B.
  
692 1896.04.28 A milleneumi ünnepségek és a nemzetiségek.
1896 ápr. 28. A függetlenségi sajtó tudósítása a milleneumi ünnepségekkel kapcsolatban tartott budapesti nemzetiségi értekezletről: „Nemzetiségi konventikulum Budapesten”

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 74.B. (p. 472), Doc. 74.B.
  
693 1896.04.30 A milleneumi ünnepségek és a nemzetiségek.
1896 ápr. 30. A nemzetiségi kongresszus végrehajtó bizottságának tiltakozása a milleneumi ünnepségekkel kapcsolatban

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 74.C. (p. 473), Doc. 74.C.
  
694 1896.05.13 A milleneumi ünnepségek és a nemzetiségek.
1896 máj. 13. Kürthy liptómegyei főispán jelentése Perczel Dezső belügyminiszternek a megyei milleneumi ünnepségek alkalmával tapasztalt nemzetiségi megnyilatkozásokról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 74.E. (p. 477), Doc. 74.E.
  
695 1896.05.13 A milleneumi ünnepségek és a nemzetiségek.
1896 máj. 13. Zeyk Dániel alsófehérmegyei főispán jelentése Perczel Dezső belügyminiszternek a milleneumi ünnepségekkel kapcsolatban tartott megyei közgyűlésen tapasztalt nemzetiségi passzivitás tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 74.D. (p. 476), Doc. 74.D.
  
696 1896.05.14 A milleneumi ünnepségek és a nemzetiségek.
1896 máj. 14. Csató János alsófehérmegyei alispán felterjesztése Perczel Dezső belügyminiszterhez a gyulafehérvári polgármesternek a millenáris ünnepségekkel kapcsolatos jelentése tárgyában, 1 melléklettel

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 74.F. (p. 477), Doc. 74.F.
  
697 1896.05.15 1896 máj. 15. Lukács Gyula és Gyurkovics György felszólalásai és br. Bánffy Dezső miniszterelnök válasza a szlavóniai magyarok nemzetiségi jogai tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 76. (p. 486), Doc. 76.
  
698 1896.05.15 Az 1896. évi szebeni román nemzeti értekezlet és választói konferencia betiltása.
1896 máj. 11 Drotleff szebeni polgármester Ratiu Jánoshoz, a Román Nemzeti Párt bizottsága elnökéhez intézett értesítése az 1896 máj. 15-ére hirdetett szebeni román nemzeti értekezlet betiltása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 75.B. (p. 483), Doc. 75.B.
  
699 1896.05.15 Az 1896. évi szebeni román nemzeti értekezlet és választói konferencia betiltása.
1896 máj. Ratiu János, a Román Nemzeti Párt elnökének felhívása az 1896 máj. 15-én tartandó szebeni román nemzeti értekezlet tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 75.A. (p. 482), Doc. 75.A.
  
700 1896.06.24 A milleneumi ünnepségek és a nemzetiségek.
1896 jún. 24. Sanajoth alezredes, a VI. sz. csendőr, kér. parancsnokság vezetőjének jelentése Perczel Dezső belügyminiszternek a millenáris ünnepségek ellen tervezett Várasd környéki tüntetések rendszabályozása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 74.G. (p. 479), Doc. 74.G.
  
701 1896.06.28 Iratok az 1896. évi „mehádikai sortűz”-ről.
1896 jun. 28. Oszlányi Kornél karánsebesi kir. ügyész jelentése Lobmayer István szegedi főügyésznek a Krassó-Szörény megyei Mehádika községben lezajlott hatósági atrocitásról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 77.A. (p. 488), Doc. 77.A.
  
702 1896.07.09 Iratok a budapesti „Petru Maior” román ifjúsági egyesület ellen lefolytatott 1895/96. évi politikai vizsgálathoz.
1896 júl. 9. Tarkovich József belügyi államtitkár átirata Kammermayer Károly polgármesterhez a „Petru Maior” egyesület felfüggesztésének megszüntetése és az alapszabályok átdolgozása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 49.I. (p. 357), Doc. 49.I.
  
703 1896.07.18 Iratok a budapesti „Petru Maior” román ifjúsági egyesület ellen lefolytatott 1895/96. évi politikai vizsgálathoz.
1896 júl. 18. Gerlóczy Károly h. polgármester rendelete a „Petru Maior” egyesület további működésére és alapszabályainak átdolgozására vonatkozólag

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 49.J. (p. 358), Doc. 49.J.
  
704 1896.08.02 Iratok a néppárti szlovák agitáció kezdeteiről.
1896 aug. 2. A függetlenségi sajtó tudósítása az 1896. aug. 2-i trsztenai néppárti gyűlésről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 55.C. (p. 401), Doc. 55.C.
  
705 1896.08.21 A milleneumi ünnepségek és a nemzetiségek.
1896 aug. 21. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök válasza Wlassics Gyula vnllásés közoktatásügyi miniszternek Román Miron gör. kel. román érsek-metropolita „milleneumi” körlevele tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 74.I. (p. 480), Doc. 74.I.
  
706 1896.08.25 A függetlenségi sajtó a román nemzeti párton belül mutatkozó ellentétekről.
1896 aug. 25. Az „Egyetértés” újabb közleménye a „Tribuna”-pártiak és a „szakadárok” (Lucaciu—Mangra csoport) közötti polémiáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 66.B. (p. 434), Doc. 66.B.
  
707 1896.09.04 A milleneumi ünnepségek és a nemzetiségek.
1896 szept. 4. Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszter levele br. Bánffy Dezső miniszterelnökhöz a román egyházfők elleni eljárás tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 74.J. (p. 481), Doc. 74.J.
  
708 1896.09.18 A szerb nemzetiségi pártok tervezett egyesülése és az 1896 októberi közös választási felhívás.
1896 szept. 18. A szerb radikális párt programja a liberálisokkal való pártegység megteremtése ügyében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 78.A. (p. 493), Doc. 78.A.
  
709 1896.10.06 A szerb nemzetiségi pártok tervezett egyesülése és az 1896 októberi közös választási felhívás.
1896 okt. 6. A szerb nemzeti radikális és nemzeti liberális pártok 1896. évi közös választási felhívása

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 78.B. (p. 494), Doc. 78.B.
  
710 1896.10.17 1896 okt. 17. A Szlovák Nemzeti Párt központi választási bizottságának nyilatkozata az 1896. évi választások alkalmából
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 79. (p. 499), Doc. 79.
  
711 1896.10.19 A gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus költséghátralékainak ügye.
1896 okt. 19. Latkóczy Imre belügyi államtitkár körirata Bács-Bodrog, Baranya, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Temes, Torontói és Arad vármegyék törvényhatóságaihoz a gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszusok költséghátralékainak közigazgatási végrehajtása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 70.B. (p. 447), Doc. 70.B.
  
712 1896.10.22 „Zöldszász” nyilatkozatok az 1896 okt. 22-i szebeni szász választói gyűléssel és a barcasági jelöltekkel szembeni passzivitás tárgyában.
1896 okt. 21. „Zöldszász” nyilatkozat az 1896 okt. 22-i szebeni szász választói gyűlés előtt

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 80.A. (p. 501), Doc. 80.A.
  
713 1896.10.22 Az 1896. évi szebeni román nemzeti értekezlet és választói konferencia betiltása.
1896 okt. 18. Brassói román tiltakozás az 1896 okt. 22-ére Brassóba összehívott román választói konferencia hatósági betiltása ellen

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 75.D. (p. 484), Doc. 75.D.
  
714 1896.10.24 Az 1896. évi szebeni román nemzeti értekezlet és választói konferencia betiltása.
1896 okt. 21. Drotleff szebeni polgármester betiltó határozata az 1896 okt. 24-ére összehívott szebeni általános román választói konferencia tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 75.C. (p. 484), Doc. 75.C.
  
715 1896.10.25 A szerb nemzetiségi pártok tervezett egyesülése és az 1896 októberi közös választási felhívás.
1896 okt. 25. A függetlenségi sajtó közleménye a szerb nemzetiségi pártok közös választási nyilatkozata kapcsán a nemzetiségek passzivitásának hátteréről: „A nemzetiségek passzivitásának okai és czélja”

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 78.C. (p. 497), Doc. 78.C.
  
716 1896.10.31 „Zöldszász” nyilatkozatok az 1896 okt. 22-i szebeni szász választói gyűléssel és a barcasági jelöltekkel szembeni passzivitás tárgyában.
1896 okt. 31. „Zöldszász” felhívás a barcasági kormánypárti jelöltekkel szembeni passzivitás ügyében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 80.B. (p. 502), Doc. 80.B.
  
717 1896.11.11 1896 nov. 11. Honvédelmi miniszteri rendelet „a nem magyar nemzetiségű állításkötelesek neveinek írásmódja tárgyában”
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 81. (p. 503), Doc. 81.
  
718 1896.12.02 1896 dec. 2. Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszter bejelentése a minisztertanácsban a gör. kát. egyházak részére engedélyezett állami segély felosztása tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 82. (p. 504), Doc. 82.
  
719 1896.12.08 Iratok a Memorandum-pör elítéltjeinek kiszabadulásával kapcsolatban
1896 dec. 8. Bánffy Dezső miniszterelnök tiltakozó levele Wlassics Gyula vallás és közoktatásügyi miniszterhez a Goldis József nagyváradi gör. kel. püspöki helynök elnökletével hozott egyházi hatósági határozat ellen

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 58.E. (p. 408), Doc. 58.E.
  
720 1896.12.17 Iratok a budapesti „Petru Maior” román ifjúsági egyesület ellen lefolytatott 1895/96. évi politikai vizsgálathoz.
1896 dec. 17. A „Petru Maior” budapesti román ifjúsági egyesület új vezetőségének beadványa a fővárosi tanácshoz az egyesület módosított alapszabályainak jóváhagyása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 49.K. (p. 359), Doc. 49.K.
  
721 1897.01.16 1897 jan. 16. Barcic Erazmir horvát ellenzéki képviselő határozati javaslata a horvátországi magyar nyelvű vasúti iskolák bezárása és Fiúménak Horvátországhoz való csatolása tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 84. (p. 509), Doc. 84.
  
722 1897.01.19 Képviselőházi vita a néppárt nemzetiségi politikájáról az 1897. évi költségvetés tárgyalásakor.
1897 jan. 19. Gr. Zichy János válasza a néppárt nemzetiségi politikáját ért képviselőházi támadásokra a költségvetési vita során

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 83.B. (p. 506), Doc. 83.B.
  
723 1897.01.19 Képviselőházi vita a néppárt nemzetiségi politikájáról az 1897. évi költségvetés tárgyalásakor.
1897 jan. 19. Pap Géza felszólalása a költségvetési vitában a néppárt nemzetiségi politikájáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 83.A. (p. 505), Doc. 83.A.
  
724 1897.01.21 Iratok az 1897. évi aninai sortűzről.
1897 jan. 21. A „Budapesti Hírlap” vezércikke az aninai csendőrsortűzről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 85.A. (p. 510), Doc. 85.A.
  
725 1897.01.22 Iratok az 1897. évi aninai sortűzről.
1897 jan. 22. A „Dreptatea” közleménye az 4897. évi aninai sortűzről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 85.C. (p. 513), Doc. 85.C.
  
726 1897.01.22 Iratok az 1897. évi aninai sortűzről.
1897 jan. 22. Az agrárszocialista sajtó az „aninai ügy”-ről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 85.B. (p. 512), Doc. 85.B.
  
727 1897.01.23 Iratok az 1897. évi aninai sortűzről.
1897 jan. 23. Hentaller Lajos interpellációja Perczel Dezső belügyminiszterhez az aninai sortűz tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 85.D. (p. 514), Doc. 85.D.
  
728 1897.01.24 Iratok az 1897. évi aninai sortűzről.
1897 jan. 24. A kormánysaj,tó támadó közleménye az aninai bányamunkások bérmozgalmávaí kapcsolatban

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 85.E. (p. 515), Doc. 85.E.
  
729 1897.01.26 Iratok az 1897. évi aninai sortűzről.
1897 jan. 26. Jakabffy Imre Krassó-Szörény megyei főispán jelentése Perczel Dezső belügyminiszternek az aninai „bányász-munkás zavargás” tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 85.F. (p. 516), Doc. 85.F.
  
730 1897.01.28 Iratok az 1897. évi aninai sortűzről.
1897 jan. 28. Visontai Soma interpellációja az aninai sortűz tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 85.G. (p. 520), Doc. 85.G.
  
731 1897.02.04 Iratok a kormányzat századfordulói ruszin akciójának kezdeteihez.
1897 febr. 4. A függetlenségi sajtó közleménye a ruszin segélyakció szervezése ügyében tartott 1897 febr. 4-i országgyűlési értekezletről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 86.A. (p. 525), Doc. 86.A.
  
732 1897.02.09 Képviselőházi vita a néppárt nemzetiségi politikájáról az 1897. évi költségvetés tárgyalásakor.
1897 febr. 9. Zmeskál Zoltán országgyűlési képviselő nyilatkozata a néppárt nemzetiségi politikájáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 83.C. (p. 507), Doc. 83.C.
  
733 1897.02.13 Az 1895/97. évi gör. kel. szerb püspöki zsinat.
1897 febr. 13. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök felterjesztése az uralkodóhoz a gör. kel. szerb püspöki zsinat és a nemzeti-egyházi kongresszus párhuzamos, egyidejű egybehívása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 62.B. (p. 420), Doc. 62.B.
  
734 1897.02.18 1897 febr. 18. Werner Gyula felszólalása a földművelésügyi tárca költségvetési tárgyalásakor az erdélyi etnikai viszonyokban történt eltolódásokról
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 87. (p. 536), Doc. 87.
  
735 1897.02.22 Iratok az 1897. évi aninai sortűzről.
1897 febr. 22. Perczel Dezső belügyminiszter válasza Hentaller Lajos és Visontai Soma interpellációira az aninai sortűz tárgyában ..:

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 85.H. (p. 521), Doc. 85.H.
  
736 1897.02.23 Iratok az 1897. évi gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus történetéhez.
1897 febr. 23. Flatt Viktor újvidéki főispán jelentése br. Bánffy Dezső miniszterelnöknek a magyarországi szerb pártviszonyokról a küszöbön álló kongresszusi választásokkal kapcsolatban

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 88.A. (p. 539), Doc. 88.A.
  
737 1897.03.06 1897 márc. 6. A „Hrvatska Domovina” zágrábi lap vezércikke a horvát jogpárt és a horvát független nemzeti párt akcióegységéről az 1897. évi horvát országgyűlési választásokkal kapcsolatban
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 89. (p. 570), Doc. 89.
  
738 1897.03.07 Iratok az „Astra” (Asociatiunea Transilvaná) alapszabályainak módosítása ügyében.
1897 márc. 7. A függetlenségi sajtó közleménye : „A román közművelődési egyesület alapszabályai”

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 90.A. (p. 572), Doc. 90.A.
  
739 1897.03.07 Iratok a kormányzat századfordulói ruszin akciójának kezdeteihez.
1897 márc. 7. Sajtóbeszámoló a ruszin akció tárgyában 1897 márc. 7-én tartott képviselői értekezletről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 86.B. (p. 528), Doc. 86.B.
  
740 1897.03.10 Iratok az „Astra” (Asociatiunea Transilvaná) alapszabályainak módosítása ügyében.
1897 márc. 10. Az „Astra” 1897 márc. 10-i közgyűlésének határozata az egylet címének megváltoztatása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 90.B. (p. 573), Doc. 90.B.
  
741 1897.03.16 Az „1879 : XVIII. tc. követelményeinek meg nem felelő” tanerők ellen hozott kultuszminiszteri rendeletek és visszhangjuk.
1897 márc. 16. Mihali Viktor gyulafehérvári és fogarasi gör. kát. érsek és metropolita jelentése Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszternek Nicora Vaszilie henningfalvi gör. kát. tanító „nemzetiségi izgatás” címén folyó fegyelmi ügyében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 24.G. (p. 202), Doc. 24.G.
  
742 1897.03.24 Iratok a kormányzat századfordulói ruszin akciójának kezdeteihez.
1897 márc. 24. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök átirata Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszterhez a „ruszin akció” tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 86.C. (p. 532), Doc. 86.C.
  
743 1897.03.30 Iratok a budapesti „Petru Maior” román ifjúsági egyesület ellen lefolytatott 1895/96. évi politikai vizsgálathoz.
1897 márc. 30. Selley belügyminiszteri tanácsos átirata Budapest székesfőváros tanácsához a „Petru Maior” egyesület módosított alapszabály tervezetének megváltoztatása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 49.L. (p. 359), Doc. 49.L.
  
744 1897.04.06 Iratok az 1897. évi gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus történetéhez.
1897 ápr. 6. Jagics József interpellációja és br. Bánffy Dezső miniszterelnök válasza a gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus összehívása és az egyházi önkormányzat ügyének rendezése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 88.B. (p. 540), Doc. 88.B.
  
745 1897.04.21 Mudron Pál cikkei a szlovák nemzetiségi sajtóban a tervezett turócszentmártoni szlovák tannyelvű gimnázium iskolaegyesülete alapszabályainak a Bánffyés a Széli-kormány által történt elutasításáról.
1897 ápr. 21. Mudron Pál bejelentése a Národnie Novíny-ban a turócszentmártoni szlovák iskolaegyesület alapszabályainak belügyminiszteri elutasításáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 91.A. (p. 575), Doc. 91.A.
  
746 1897.04.23 Iratok a szlovák munkássajtó és mozgalom kezdeteinek történetéhez.
1897 ápr. 23. Tupy Ferenc és Svéni Gusztáv, a szlovák munkássajtó alapítóinak bejelentése a főváros polgármesteri hivatalának a „Nová Dóba” és a „Zora” szlovák nyelvű munkáslapok indulásáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 92.A. (p. 579), Doc. 92.A.
  
747 1897.05.15 Iratok a szlovák munkássajtó és mozgalom kezdeteinek történetéhez.
1897 máj. 15. A „Zora” beköszöntő vezércikke a szlovák munkássajtó követeléseiről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 92.B. (p. 580), Doc. 92.B.
  
748 1897.05.19 Iratok az 1896. évi „mehádikai sortűz”-ről.
1897 máj. 19. Szabó Miklós, a Kúria elnökének átirata Erdély Sándor igazságügyminiszterhez a „mehádikai zendülők” felett hozott kúriai ítéletről, annak hivatalos másolatával

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 77.B. (p. 491), Doc. 77.B.
  
749 1897.05.22 Nemzetiségi vita az esküdtbíróságokról szóló törvényjavaslat képviselőházi tárgyalásakor.
1897 máj. 22. Schreiber Frigyes módosító javaslata az esküdtbíróságokról szóló törvényjavaslat részletes tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 93.A. (p. 584), Doc. 93.A.
  
750 1897.05.24 Nemzetiségi vita az esküdtbíróságokról szóló törvényjavaslat képviselőházi tárgyalásakor.
1897 máj. 24. Erdély Sándor igazságügyminiszter válasza az esküdtbíróságokról szóló törvényjavaslat részletes tárgyalásakor benyújtott módosító javaslatokra

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 93.D. (p. 588), Doc. 93.D.
  
751 1897.05.24 Nemzetiségi vita az esküdtbíróságokról szóló törvényjavaslat képviselőházi tárgyalásakor.
1897 máj. 24. Kubina József és Barabás Béla felszólalásai az esküdtbíróságokról szóló törvényjavaslat részletes tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 93.C. (p. 587), Doc. 93.C.
  
752 1897.05.24 Nemzetiségi vita az esküdtbíróságokról szóló törvényjavaslat képviselőházi tárgyalásakor.
1897 máj. 24. Sierban Miklós felszólalása az esküdtbíróságokról szóló törvényjavaslat részletes tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 93.B. (p. 585), Doc. 93.B.
  
753 1897.05.25 Nemzetiségi vita az esküdtbíróságokról szóló törvényjavaslat képviselőházi tárgyalásakor.
1897 máj. 25. A nagyszebeni szász választókerület kerületi választmánya 1897. máj. 25-i ülésének határozata az esküdtbíróságokról szóló törvényjavaslattal kapcsolatban

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 93.E. (p. 589), Doc. 93.E.
  
754 1897.06.08 Iratok az 1897. évi gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus történetéhez.
1897 jún. 8. A szerb nemzeti liberális párt felhívása a nemzeti-egyházi kongreszszus választóihoz

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 88.C. (p. 546), Doc. 88.C.
  
755 1897.06.20 Iratok az 1897. évi gör. kát. autonómia-mozgalomról. 1897 jún. 20. Sajtótudósítás a román gör. kát. autonómia mozgalomról : ,,A kath. autonómia és a románok”
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 94.A. (p. 590), Doc. 94.A.
  
756 1897.06.23 Iratok a kormányzat századfordulói ruszin akciójának kezdeteihez.
1897 jún. 23. Darányi Ignác földművelésügyi miniszter előterjesztése a gr. Schönborn-féle munkács-szentmiklósi uradalom hegyi gazdaságainak bérbevételéről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 86.D. (p. 533), Doc. 86.D.
  
757 1897.06.27 Iratok az interparlamentáris konferencia magyar képviselői csoportja működéséről.
1897 jún. 27. Pázmándy Dénes országgyűlési képviselő levele Jeszenszky Sándor min. tanácsoshoz a miniszterelnökségi nemzetiségi ügyosztály vezetőjéhez az 1897. évi brüsszeli interparlamentáris konferenciával kapcsolatos előkészületek tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 51.D. (p. 364), Doc. 51.D.
  
758 1897.06.29 Iratok az 1897. évi gör. kát. autonómia-mozgalomról.
1897 jún. 29. Az 1897. évi kolozsvári gör. kát. román egyházi konferencia határozatai

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 94.B. (p. 592), Doc. 94.B.
  
759 1897.07.01 Iratok a századvégi agrármunkás-mozgalmak nemzetiségi vonatkozásairól.
1897 júl. 1. A szlovák munkássajtó felhívása a szlovák arató munkásokhoz az alföldi agrármunkásság bérmozgalmainak támogatása ügyében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 95.A. (p. 599), Doc. 95.A.
  
760 1897.07.01 Iratok a szlovák munkássajtó és mozgalom kezdeteinek történetéhez.
1897 júl. 1. A „Nová Dóba” vezércikke a budapesti V. szociáldemokrata kongreszszus nemzetiségi részvételéről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 92.C. (p. 581), Doc. 92.C.
  
761 1897.07.07 Iratok a századvégi agrármunkás-mozgalmak nemzetiségi vonatkozásairól.
1897 júl. 7. A szlovák nacionalista sajtó közleménye az alföldi agrárproletariátus mozgalmáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 95.B. (p. 600), Doc. 95.B.
  
762 1897.07.09 Iratok a századvégi agrármunkás-mozgalmak nemzetiségi vonatkozásairól.
1897 júl. 9. A magyar agrárszocialista sajtó híradása a román földmunkások és a csendőrség között Ugrán történt összeütközésről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 95.C. (p. 602), Doc. 95.C.
  
763 1897.07.11 Az 1895/97. évi gör. kel. szerb püspöki zsinat.
[1897 jún. 23.] A magyar minisztérium utasítása br. Nikolics Fedor az 1897 júl. 11-re Karlócára a gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszussal párhuzamosan egyhívandó gör. kel. szerb püspöki zsinat mellé kiküldött kir. biztos számára

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 62.C. (p. 421), Doc. 62.C.
  
764 1897.07.12 Iratok az 1897. évi gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus történetéhez.
1897 júl. 12. Br. Nikolics Fedor jelentése br. Bánffy Dezső miniszterelnöknek az 1897. évi gör. kel. szerb kongresszus megnyitásáról és a kongresszusi képviselőkkel folytatott megbeszélésekről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 88.D. (p. 550), Doc. 88.D.
  
765 1897.07.18 Iratok az 1897. évi gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus történetéhez.
1897 júl. 18. Az 1897. évi gör. kel. szerb nemzeti egyházi kongresszus Mihajlovic Misa által benyújtott kisebbségi felirata az uralkodóhoz

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 88.F. (p. 552), Doc. 88.F.
  
766 1897.07.18 Iratok az 1897. évi gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus történetéhez.
1897 júl. 18. Az 1897. évi gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus Polit Mihály által benyújtott többségi felirata az uralkodóhoz

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 88.E. (p. 551), Doc. 88.E.
  
767 1897.07.20 Iratok az 1897. évi gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus történetéhez.
1897 júl. 20. Br. Zivkovic János, az 1897. évi gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszusi ellenzék vezetőjének javaslata a nemzeti-egyházi önkormányzat sérelmeit tárgyaló bizottság kiküldése és a vonatkozó uralkodói felségfolyamodvány elkészítése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 88.H. (p. 557), Doc. 88.H.
  
768 1897.07.20 Iratok az 1897. évi gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus történetéhez.
1897 júl. 20. Az 1897. évi gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus által kiküldött bizottság javaslata a kongresszus napirendje tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 88.G. (p. 555), Doc. 88.G.
  
769 1897.07.29 Iratok az 1897. évi gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus történetéhez.
1897 júl. 29. Flatt Viktor újvidéki főispán jelentése br. Bánffy Dezső miniszterelnöknek az 1897. évi gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus ellenzéki magatartásáról és külföldi kapcsolatairól

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 88.I. (p. 558), Doc. 88.I.
  
770 1897.08.07 A „Pokrok” budapesti cseh és szlovák munkásegylet ügye.
1897 aug. 7. Fekl Antal kérvénye Budapest székesfőváros tanácsához a „Budapesti cseh és tót munkások önképző egylete” alapszabályainak a belügyminisztériumhoz való felterjesztése és jóváhagyása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 96.A. (p. 611), Doc. 96.A.
  
771 1897.08.18 Az 1897. évi Bánffy—Khuen ellentét és a kormány külön tárgyalásai az unionista ellenzékkel.
Br. Bánffy Dezső miniszterelnök és gr. Khuen-Héderváry Károly horvát bán nézeteltérése az „Ausztriával való bírói végrehajtási viszonosság” megállapítása ügyében teendő kormánynyilatkozat és a horvát országgyűlés elnapolása ügyében.
1897 aug. 18. Plósz Sándor igazságügyminiszteri államtitkár bejelentése a minisztertanácsban az „Ausztriával való bírói végrehajtási viszonosság” megállapítása ügyében kiadandó kormánynyilatkozatra vonatkozólag Erdély Sándor igazságügyminiszter és gr. Khuen-Héderváry Károly horvát bán között felmerült nézeteltérés ügyében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 97.I.A. (p. 612), Doc. 97.I.A.
  
772 1897.08.23 Iratok az 1897. évi gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus történetéhez.
1897 aug. 23. Flatt Viktor újvidéki főispán jelentése br. Bánffy Dezső miniszterelnöknek az 1897. évi gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus elnapolását követő pártközi tárgyalásokról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 88.J. (p. 560), Doc. 88.J.
  
773 1897.08.26 Iratok az 1897. évi gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus történetéhez.
1897 aug. 26. A szerb nemzeti liberális sajtó előzetes közleménye a Bánffy miniszterelnök által összehívott budapesti gör. kel. szerb értekezletről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 88.K. (p. 560), Doc. 88.K.
  
774 1897.08.28 Iratok az interparlamentáris konferencia magyar képviselői csoportja működéséről.
1897 aug. 28. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök átirata br. Jósika Samu, az uralkodó személye körüli miniszterhez az 1897. évi brüsszeli interparlamentáris konferenciára vonatkozó követi jelentés tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 51.E. (p. 365), Doc. 51.E.
  
775 1897.08.30 Az 1895/97. évi gör. kel. szerb püspöki zsinat.
1897 aug. 30. Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszter átirata br. Bánffy Dezső miniszterelnökhöz a karlócai gör. kel. szerb püspöki zsinatnak a budai gör. kel. püspök megválasztására vonatkozó döntéséről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 62.D. (p. 422), Doc. 62.D.
  
776 1897.09.?? Az 1897. évi Bánffy—Khuen ellentét és a kormány külön tárgyalásai az unionista ellenzékkel.
Iratok a Bánffy-kormány és a horvát unionista ellenzék 1897. évi tárgyalásaival kapcsolatban.
[1897 őszén.] Feljegyzések a horvát politikusok és Dárday Sándor min. osztályfőnök között a horvát válság megoldására irányuló szóbeli tárgyalásokról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 97.II.C. (p. 623), Doc. 97.II.C.
  
777 1897.09.?? Az 1897. évi Bánffy—Khuen ellentét és a kormány külön tárgyalásai az unionista ellenzékkel.
Iratok a Bánffy-kormány és a horvát unionista ellenzék 1897. évi tárgyalásaival kapcsolatban.
[1897 őszén.] Unionista ellenzéki politikus feljegyzése egy új horvát kormánypárt alapításának lehetőségeiről és feltételeiről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 97.II.B. (p. 622), Doc. 97.II.B.
  
778 1897.09.08 1897 szept. 8. Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszter bejelentése a minisztertanácsban a gör. kát. magyar liturgia ügyében
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 98. (p. 625), Doc. 98.
  
779 1897.09.08 Az 1897. évi Bánffy—Khuen ellentét és a kormány külön tárgyalásai az unionista ellenzékkel.
Br. Bánffy Dezső miniszterelnök és gr. Khuen-Héderváry Károly horvát bán nézeteltérése az „Ausztriával való bírói végrehajtási viszonosság” megállapítása ügyében teendő kormánynyilatkozat és a horvát országgyűlés elnapolása ügyében.
1897 szept. 8. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök bejelentése a minisztertanácsban a bírói végrehajtási viszonosság tárgyában kiadandó kormánynyilatkozatról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 97.I.B. (p. 617), Doc. 97.I.B.
  
780 1897.09.09 Iratok az 1897. évi gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus történetéhez.
1897 szept. 9. Sajtótudósítás a gör. kel. szerb kongresszus képviselőinek Bánffy miniszterelnöknél folytatott szept. 7—8-i értekezletéről: „Szerb kongresszusi tagok a miniszterelnöknél”

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 88.L. (p. 562), Doc. 88.L.
  
781 1897.09.11 Iratok az 1897. évi gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus történetéhez.
1897 szept. 11. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök magánlevele gr. Khuen-Héderváry Károly horvát bánhoz a szerb kongresszusi pártok vezetőinek részvételével lezajlott értekezletről és a gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus ügyéről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 88.M. (p. 566), Doc. 88.M.
  
782 1897.09.15 Iratok az 1897. évi gör. kát. autonómia-mozgalomról.
1897 szept. 15. Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszter bejelentése a minisztertanácsban a gyulafehérvári gör. kát. érsek által a gör. kát. külön autonómia tárgyában felterjesztett felségfolyamodványról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 94.D. (p. 598), Doc. 94.D.
  
783 1897.09.15 Iratok az 1897. évi gör. kát. autonómia-mozgalomról.
[1897 szept. 15.] Várady Lipót Árpád miniszteri oszt. tan. előterjesztése Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszternek az erdélyi román gör. kát. egyházi önkormányzat ügyében benyújtott felségfolyamodvánnyal kapcsolatos további intézkedés tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 94.C. (p. 593), Doc. 94.C.
  
784 1897.09.28 Iratok az 1897. évi gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus történetéhez.
1897 szept. 28. Gr. Khuen-Héderváry Károly horvát bán magánlevele br. Bánffy Dezső miniszterelnökhöz egyes szerb kongresszusi képviselők magatartása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 88.N. (p. 567), Doc. 88.N.
  
785 1897.09.30 Az 1897. évi Bánffy—Khuen ellentét és a kormány külön tárgyalásai az unionista ellenzékkel.
Br. Bánffy Dezső miniszterelnök és gr. Khuen-Héderváry Károly horvát bán nézeteltérése az „Ausztriával való bírói végrehajtási viszonosság” megállapítása ügyében teendő kormánynyilatkozat és a horvát országgyűlés elnapolása ügyében.
1897 szept. 30. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök bejelentése a minisztertanácsban a horvát-szlavon országgyűlés elnapolásával kapcsolatban

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 97.I.C. (p. 617), Doc. 97.I.C.
  
786 1897.10.?? Az 1897. évi Bánffy—Khuen ellentét és a kormány külön tárgyalásai az unionista ellenzékkel.
Iratok a Bánffy-kormány és a horvát unionista ellenzék 1897. évi tárgyalásaival kapcsolatban.
1897 okt. Unionista emlékirat a horvát pártviszonyokról és a politikai helyzetről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 97.II.A. (p. 618), Doc. 97.II.A.
  
787 1897.10.08 Iratok a századvégi agrármunkás-mozgalmak nemzetiségi vonatkozásairól.
1897 okt. 8. Az Adán megjelenő „Zemljodelac” szerb agrárszocialista lap előfizetési felhívása és bejelentése

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 95.D. (p. 602), Doc. 95.D.
  
788 1897.10.11 1897 okt. 11. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök átirata gr. Goluchowski Agenor közös külügyminiszterhez a Kronstadter Zeitung „külügyi érdekeket sértő közleménye” és „alldeutsch”-kapcsolatai tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 99. (p. 626), Doc. 99.
  
789 1897.10.11 Iratok az 1897. évi gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus történetéhez.
1897 okt. 11. Brankovic György gör. kel. szerb patriarcha levele br. Nikolics Fedor kir. biztoshoz az elnapolt 1897. évi kongresszus tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 88.P. Melléklet: (p. 569), Doc. 88.P. Melléklet:
  
790 1897.10.11 Iratok az 1897. évi gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus történetéhez.
1897 okt. 11. Brankovic György gör. kel. szerb patriarcha levele br. Bánffy Dezső miniszterelnökhöz a kongresszusi pártok és a szerb egyház vezetőinek újabb, karlócai értekezlete lefolyásáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 88.O. (p. 568), Doc. 88.O.
  
791 1897.10.14 Iratok az 1897. évi gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus történetéhez.
1897 okt. 14. Br. Nikolics Fedor királyi biztos levele br. Bánffy Dezső miniszterelnökhöz a karlócai patriarchai értekezlet elnapolása ügyében, 1 melléklettel

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 88.P. (p. 568), Doc. 88.P.
  
792 1897.11.08 Iratok a „község- és egyéb helynevekről” szóló törvény (1898 : IV. tc.) történetéhez.
A „községés egyéb helynevekről” szóló törvényjavaslat országgyűlési nemzetiségi vitája.
1897 nov. 8. Törvényjavaslat a „község- és egyéb helynevekről”, indokolással

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 100.I.A. (p. 627), Doc. 100.I.A.
  
793 1897.11.11 Iratok az 1897. évi kolozsvári román értekezletről.
1897 dec. 3. Id. Bornemissza Károly Szolnok-Doboka megyei főispán jelentése br. Bánffy Dezső miniszterelnöknek az 1897 nov. 11-i kolozsvári román értekezletről, 1 melléklettel

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 102.B. (p. 675), Doc. 102.B.
  
794 1897.11.11 Iratok az 1897. évi kolozsvári román értekezletről.
1897 nov. 17. Thalmann Gusztáv szebeni főispán jelentése br. Bánffy Dezső miniszterelnöknek az 1897 nov. 11-én Kolozsvárt tartott román nemzetiségi értekezletről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 102.A. (p. 674), Doc. 102.A.
  
795 1897.11.12 Főispáni jelentések és Tomic Jása agrárszövetkezeti lapjának közleményei a déli megyékben megindult szerb földművesszövetkezeti mozgalomról.
1897 nov. 12. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök átirata Darányi Ignác földművelésügyi miniszterhez a déli megyék szerb földművesszövetkezeti mozgalmának állítólagos külföldi kapcsolatai és a szövetkezetek működésének megfigyelése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 101.A. (p. 662), Doc. 101.A.
  
796 1897.11.17 Iratok az 1897. évi kolozsvári román értekezletről.
[1897 nov. 17.] Kodra Gyula, a szegedi „Csillag-börtön” tisztviselőjének levele br. Bornemissza Károly Szolnok-Doboka megyei főispánhoz a „Tribuna Poporului” felhívása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 102.B. Melléklet: (p. 676), Doc. 102.B. Melléklet:
  
797 1897.11.18 Az 1897. évi Bánffy—Khuen ellentét és a kormány külön tárgyalásai az unionista ellenzékkel.
Br. Bánffy Dezső miniszterelnök és gr. Khuen-Héderváry Károly horvát bán nézeteltérése az „Ausztriával való bírói végrehajtási viszonosság” megállapítása ügyében teendő kormánynyilatkozat és a horvát országgyűlés elnapolása ügyében.
1897 nov. 18. Josipovich Imre horvát-szlavon-dalmát miniszter előterjesztésére hozott minisztertanácsi határozat az elnapolt horvát-szlavon országgyűlés egybehívása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 97.I.D. (p. 618), Doc. 97.I.D.
  
798 1897.11.22 Iratok a „község- és egyéb helynevekről” szóló törvény (1898 : IV. tc.) történetéhez.
Nemzetiségi tiltakozó akciók a „községés egyéb helynevekről” szóló törvényjavaslat és a név-magyarosítás ellen.
1897 nov. 22. A nagyszeben-grossaui szász kerületi választmány nyilatkozata a helynév-törvényjavaslat tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 100.II.A. (p. 639), Doc. 100.II.A.
  
799 1897.11.25 Iratok a kormányzat és Román Miron szebeni gör. kel. érsek-metropolita között felmerült ellentét ügyében.
1897 nov. 25. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök átirata Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszterhez Román Miron gör. kel. érsek-metropolita politikai magatartása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 103.A. (p. 677), Doc. 103.A.
  
800 1897.12.05 Iratok a „község- és egyéb helynevekről” szóló törvény (1898 : IV. tc.) történetéhez.
Nemzetiségi tiltakozó akciók a „községés egyéb helynevekről” szóló törvényjavaslat és a név-magyarosítás ellen.
1897 dec. 5. A román nemzetiségi sajtó bejelentése az 1897. dec. 14-i szebeni tiltakozó gyűléssel kapcsolatban

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 100.II.B. (p. 640), Doc. 100.II.B.
  
801 1897.12.06 Iratok a kormányzat és Román Miron szebeni gör. kel. érsek-metropolita között felmerült ellentét ügyében.
1897 dec. 6. Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszter előterjesztése az. uralkodóhoz Román Miron gör. kel. érsek-metropolita kormányellenes magatartása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 103.B. (p. 678), Doc. 103.B.
  
802 1897.12.06 Iratok a „község- és egyéb helynevekről” szóló törvény (1898 : IV. tc.) történetéhez.
A „községés egyéb helynevekről” szóló törvényjavaslat országgyűlési nemzetiségi vitája.
1897 dec. 6. Schreibcr Frigyes felszólalása a „községés egyéb helynevekről” szóló törvényjavaslat képviselőházi vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 100.I.C. (p. 633), Doc. 100.I.C.
  
803 1897.12.06 Iratok a „község- és egyéb helynevekről” szóló törvény (1898 : IV. tc.) történetéhez.
A „községés egyéb helynevekről” szóló törvényjavaslat országgyűlési nemzetiségi vitája.
1897 dec. 6. Ruffy Pál, a közigazgatási bizottság előadójának beszéde a „községés egyéb helynevekről” szóló törvényjavaslat beterjesztésekor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 100.I.B. (p. 631), Doc. 100.I.B.
  
804 1897.12.08 Iratok az 1897. évi gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus történetéhez.
1897 dec. 8. Br. Nikolics Fedor, az 1897. évi gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus királyi biztosának nyilatkozata a kongresszus elnapolásának körülményeiről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 88.R. (p. 569), Doc. 88.R.
  
805 1897.12.10 Iratok a „község- és egyéb helynevekről” szóló törvény (1898 : IV. tc.) történetéhez.
A „községés egyéb helynevekről” szóló törvényjavaslat országgyűlési nemzetiségi vitája.
1897 dec. 10. Pulszky Ágost, Schreiber Frigyes, Schmidt Károly, Eötvös Károly, Ivánka Oszkár, Perczel Dezső belügyminiszter és Szentiványi Árpád felszólalásai a helynévtörvényjavaslat [részletes tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 100.I.D. (p. 635), Doc. 100.I.D.
  
806 1897.12.11 Iratok az 1896. évi „mehádikai sortűz”-ről.
1897 dec. 11. Br. Fejérváry Géza honvédelmi miniszter átirata Perczel Dezső belügyminiszterhez Baltes András, a „Tribuna” szerkesztőjének rendészeti sajtóvétsége tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 77.C. (p. 492), Doc. 77.C.
  
807 1897.12.14 Iratok a „község- és egyéb helynevekről” szóló törvény (1898 : IV. tc.) történetéhez.
Nemzetiségi tiltakozó akciók a „községés egyéb helynevekről” szóló törvényjavaslat és a név-magyarosítás ellen.
1897 dec. 14. A szerb nemzetiségi sajtó közleménye a „községés egyéb helynevekről” szóló törvényjavaslat elleni közös tiltakozó akció ügyében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 100.II.E. (p. 642), Doc. 100.II.E.
  
808 1897.12.14 Iratok a „község- és egyéb helynevekről” szóló törvény (1898 : IV. tc.) történetéhez.
Nemzetiségi tiltakozó akciók a „községés egyéb helynevekről” szóló törvényjavaslat és a név-magyarosítás ellen.
1897 dec. 14. Az 1897 dec.l4-i betiltott szebeni román tiltakozó gyűlés résztvevőinek nyilatkozata

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 100.II.D. (p. 641), Doc. 100.II.D.
  
809 1897.12.14 Iratok a „község- és egyéb helynevekről” szóló törvény (1898 : IV. tc.) történetéhez.
Nemzetiségi tiltakozó akciók a „községés egyéb helynevekről” szóló törvényjavaslat és a név-magyarosítás ellen.
1897 dec. 14. Thalmann Gusztáv szebeni főispán távirati jelentése br. Bánffy Dezső miniszterelnöknek a Nagyszebenbe összehívott román nemzeti gyűlés betiltása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 100.II.C. (p. 640), Doc. 100.II.C.
  
810 1897.12.15 Iratok a „község- és egyéb helynevekről” szóló törvény (1898 : IV. tc.) történetéhez.
Nemzetiségi tiltakozó akciók a „községés egyéb helynevekről” szóló törvényjavaslat és a név-magyarosítás ellen.
1897 dec. 15. Thalmann Gusztáv szebeni főispán újabb jelentése a betiltott román nemzeti gyűlés fejleményeivel kapcsolatban

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 100.II.F. (p. 643), Doc. 100.II.F.
  
811 1897.12.17 Iratok a „község- és egyéb helynevekről” szóló törvény (1898 : IV. tc.) történetéhez.
Nemzetiségi tiltakozó akciók a „községés egyéb helynevekről” szóló törvényjavaslat és a név-magyarosítás ellen.
1897 dec. 17. Wolff Károly nyilatkozata a „feketeszász” sajtóban az erdélyi szász képviselőknek a kormánypártból való kilépésével kapcsolatban

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 100.II.G. (p. 644), Doc. 100.II.G.
  
812 1897.12.22 Az 1897 dec. 23-ára hirdetett aradi román gyűlés betiltása és fejleményei.
1897 dec. 22. Salacz Gyula aradi polgármester betiltó végzése az 1897. dec. 23-ára hirdetett aradi román választói gyűlés tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 104.A. (p. 682), Doc. 104.A.
  
813 1897.12.23 Az 1897 dec. 23-ára hirdetett aradi román gyűlés betiltása és fejleményei.
1897 dec. 24. Fábián László aradi főispán jelentése br. Bánffy Dezső miniszterelnöknek az 1897 dec. 23-ára hirdetett aradi román nemzetiségi gyűlés betiltása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 104.E. (p. 688), Doc. 104.E.
  
814 1897.12.23 Az 1897 dec. 23-ára hirdetett aradi román gyűlés betiltása és fejleményei.
1897 dec. 24. Az 1897 dec. 23-i betiltott aradi román választói gyűlés határozati javaslata

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 104.B. (p. 683), Doc. 104.B.
  
815 1897.12.24 Az 1897 dec. 23-ára hirdetett aradi román gyűlés betiltása és fejleményei.
1897 dec. 24. Sarlat Domokos Arad város főkapitányának jelentése Fábián László aradi főispánnak az 1893. dec. 23-ára hirdetett román gyűléssel kapcsolatban

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 104.C. (p. 686), Doc. 104.C.
  
816 1897.12.27 Az 1897 dec. 23-ára hirdetett aradi román gyűlés betiltása és fejleményei.
1897 dec. 27. König Károly, a kabinetiroda főnökének levele Br. Bánffy Dezső miniszterelnökhöz a betiltott aradi román gyűlés és a Lucaciu-féle távirat tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 104.D. (p. 687), Doc. 104.D.
  
817 1898.??.?? Iratok a „község- és egyéb helynevekről” szóló törvény (1898 : IV. tc.) történetéhez.
Nemzetiségi tiltakozó akciók a „községés egyéb helynevekről” szóló törvényjavaslat és a név-magyarosítás ellen.
Melléklet: az 1898. évi erdélyi szász nőküldöttség felségfolyamodványa a helynév törvényjavaslat elleni tiltakozás tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 100.II.L.Melléklet (p. 652), Doc. 100.II.L.Melléklet
  
818 1898.01.01 Az 1897 dec. 23-ára hirdetett aradi román gyűlés betiltása és fejleményei.
1898 jan. 1. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök átirata Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszterhez a Metianu János aradi gör. kel. püspökkel kapcsolatos román nemzetiségi tüntetés tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 104.F. (p. 688), Doc. 104.F.
  
819 1898.01.03 Az 1897 dec. 23-ára hirdetett aradi román gyűlés betiltása és fejleményei.
1898 jan. 3. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök válasza König Károly udvari tanácsos, a kabinetiroda főnökének az aradi román gyűlés, valamint Lucaciu és társai távirata ügyében hozzá intézett levelére

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 104.G. (p. 689), Doc. 104.G.
  
820 1898.01.05 Iratok a „község- és egyéb helynevekről” szóló törvény (1898 : IV. tc.) történetéhez.
Nemzetiségi tiltakozó akciók a „községés egyéb helynevekről” szóló törvényjavaslat és a név-magyarosítás ellen.
1898 jan. 5. Thalmann Gusztáv szebeni főispán jelentése br. Bánffy Dezső miniszterelnöknek az 1895. évi nemzetiségi kongresszus végrehajtó bizottságának tervezett összejöveteléről és a helynevek magyarosítását célzó törvényjavaslat elleni tiltakozó iratáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 100.II.H. (p. 645), Doc. 100.II.H.
  
821 1898.01.10 Iratok a „község- és egyéb helynevekről” szóló törvény (1898 : IV. tc.) történetéhez.
Nemzetiségi tiltakozó akciók a „községés egyéb helynevekről” szóló törvényjavaslat és a név-magyarosítás ellen.
1898 jan. 16. A függetlenségi sajtó tudósítása az 1895. évi nemzetiségi kongresszus végrehajtó bizottságának 1898 jan. 10. és 11-én tartott budapesti ülésén felvett jegyzőkönyvről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 100.II.J. (p. 649), Doc. 100.II.J.
  
822 1898.01.10 Iratok a „község- és egyéb helynevekről” szóló törvény (1898 : IV. tc.) történetéhez.
Nemzetiségi tiltakozó akciók a „községés egyéb helynevekről” szóló törvényjavaslat és a név-magyarosítás ellen.
1898 jan. 10. Az 1895. évi nemzetiségi kongresszus végrehajtó bizottságának tiltakozása

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 100.II.I. (p. 646), Doc. 100.II.I.
  
823 1898.01.20 Iratok a „község- és egyéb helynevekről” szóló törvény (1898 : IV. tc.) történetéhez.
Nemzetiségi tiltakozó akciók a „községés egyéb helynevekről” szóló törvényjavaslat és a név-magyarosítás ellen.
1898 jan. 20. Thalmann Gusztáv szebeni főispán jelentése br. Bánffy Dezső miniszterelnöknek az erdélyi szász női küldöttség tervezett bécsi útjával kapcsolatos előkészületekről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 100.II.K. (p. 651), Doc. 100.II.K.
  
824 1898.01.21 Iratok a „község- és egyéb helynevekről” szóló törvény (1898 : IV. tc.) történetéhez.
Nemzetiségi tiltakozó akciók a „községés egyéb helynevekről” szóló törvényjavaslat és a név-magyarosítás ellen.
1898 jan. 21. Thalmann Gusztáv szebeni főispán jelentése br. Bánffy Dezső miniszterelnöknek az erdélyi szász női küldöttség felségfolyamodványa tárgyában, 1 melléklettel

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 100.II.L. (p. 651), Doc. 100.II.L.
  
825 1898.01.22 Iratok a „község- és egyéb helynevekről” szóló törvény (1898 : IV. tc.) történetéhez.
Nemzetiségi tiltakozó akciók a „községés egyéb helynevekről” szóló törvényjavaslat és a név-magyarosítás ellen.
1898 jan. 22. Jékel Frigyes brassói alispán jelentése br. Bánffy Dezső miniszterelnöknek a brassói szász női küldöttség utazásával kapcsolatban

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 100.II.M. (p. 653), Doc. 100.II.M.
  
826 1898.01.23 Iratok a „község- és egyéb helynevekről” szóló törvény (1898 : IV. tc.) történetéhez.
Nemzetiségi tiltakozó akciók a „községés egyéb helynevekről” szóló törvényjavaslat és a név-magyarosítás ellen.
1898 jan. 23. Br. Apor Gábor uralkodó személye körüli miniszter levele br. Bánffy Dezső miniszterelnökhöz az erdélyi szász női küldöttség fogadtatásával kapcsolatban

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 100.II.N. (p. 653), Doc. 100.II.N.
  
827 1898.01.24 Iratok a „község- és egyéb helynevekről” szóló törvény (1898 : IV. tc.) történetéhez.
Nemzetiségi tiltakozó akciók a „községés egyéb helynevekről” szóló törvényjavaslat és a név-magyarosítás ellen.
1898 jan. 24. Br. Apor Gábor uralkodó személye körüli miniszter levele br. Bánffy Dezső miniszterelnökhöz az erdélyi szász nőküldöttség eltanácsolása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 100.II.P. (p. 654), Doc. 100.II.P.
  
828 1898.01.24 Iratok a „község- és egyéb helynevekről” szóló törvény (1898 : IV. tc.) történetéhez.
Nemzetiségi tiltakozó akciók a „községés egyéb helynevekről” szóló törvényjavaslat és a név-magyarosítás ellen.
1898 jan. 24. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök távirata br. Apor Gábor uralkodó személye körüli miniszterhez az erdélyi szász nőküldöttség fogadása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 100.II.O. (p. 654), Doc. 100.II.O.
  
829 1898.01.25 Az 1897 dec. 23-ára hirdetett aradi román gyűlés betiltása és fejleményei.
1898 jan. 25. Metianu János aradi gör. kel. püspök levele Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszterhez az aradi román nemzetiségi tüntetés tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 104.H. (p. 691), Doc. 104.H.
  
830 1898.01.26 Iratok a „község- és egyéb helynevekről” szóló törvény (1898 : IV. tc.) történetéhez.
Nemzetiségi tiltakozó akciók a „községés egyéb helynevekről” szóló törvényjavaslat és a név-magyarosítás ellen.
1898 jan. 26. Maurer Mihály brassói főispán távirata br. Bánffy Dezső miniszterelnökhöz az erdélyi szász nőküldöttség brassói hivatalos fogadtatásának betiltásáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 100.II.R. (p. 655), Doc. 100.II.R.
  
831 1898.01.29 Iratok a „község- és egyéb helynevekről” szóló törvény (1898 : IV. tc.) történetéhez.
Nemzetiségi tiltakozó akciók a „községés egyéb helynevekről” szóló törvényjavaslat és a név-magyarosítás ellen.
1898 jan. 29. Meltzl Oszkár felszólalása és interpellációja a kereskedelemügyi miniszterhez a név-magyarosítás tárgyában...................*

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 100.II.S. (p. 655), Doc. 100.II.S.
  
832 1898.01.31 Az 1895/97. évi gör. kel. szerb püspöki zsinat.
1898 jan. 31. Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszter átirata br. Bánffy Dezső miniszterelnökhöz Bogdanovics Lukián beocsini archimandrita és budai püspöki adminisztrátornak budai gör. kel. püspökké történt megválasztása uralkodói jóváhagyásáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 62.E. (p. 424), Doc. 62.E.
  
833 1898.02.02 Iratok az 1898. évi rózsahegyi képviselőválasztással kapcsolatos liszkófalvi sortűz tárgyában.
1898 febr. 2. Hlinka András nyílt levele választóihoz az 1898. évi rózsahegyi választás után

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 105.A. (p. 693), Doc. 105.A.
  
834 1898.02.04 Iratok a „község- és egyéb helynevekről” szóló törvény (1898 : IV. tc.) történetéhez.
Nemzetiségi tiltakozó akciók a „községés egyéb helynevekről” szóló törvényjavaslat és a név-magyarosítás ellen.
1898 febr. 4. Dániel Ernő kereskedelemügyi miniszter válasza és Meltzl Oszkár viszontválasza a névmagyarosítás tárgyában elhangzott interpellációval kapcsolatban

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 100.II.Sz. (p. 657), Doc. 100.II.Sz.
  
835 1898.02.08 Iratok a századvégi agrármunkás-mozgalmak nemzetiségi vonatkozásairól.
1898 febr. 8. Perczel Dezső belügyminiszter előterjesztése az országban jelentkező agrárszocialista mozgalmak ellen hozandó rendészeti intézkedések tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 95.F. (p. 605), Doc. 95.F.
  
836 1898.02.08 Iratok a századvégi agrármunkás-mozgalmak nemzetiségi vonatkozásairól.
1898 febr. 8. A szerb radikális sajtó támadása a szerb agrárszocialista mozgalom és sajtója ellen

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 95.E. (p. 604), Doc. 95.E.
  
837 1898.02.12 Iratok az 1898. évi rózsahegyi képviselőválasztással kapcsolatos liszkófalvi sortűz tárgyában.
1898 febr. 12. Paksy József kassai főügyész jelentése Plósz Sándor igazságügyminiszternek a liszkófalvi csendőrsortűz ügyében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 105.B. (p. 694), Doc. 105.B.
  
838 1898.02.15 A nemzetiségi kérdés az 1898. évi közoktatási költségvetés vitájában.
1898 febr. 15. Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszter beszéde a kormányzat iskolapolitikájáról a közoktatásügyi költségvetés vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 106. (p. 700), Doc. 106.
  
839 1898.02.15 A „községés egyéb helynevekről” szóló törvény és végrehajtásának képviselőházi vitája.
1898 febr. 15. 1898 : IV. tc., „A község- és egyéb helynevekről”

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 101.A. (p. 658), Doc. 101.A.
  
840 1898.02.16 Iratok a századvégi agrármunkás-mozgalmak nemzetiségi vonatkozásairól.
1898 febr. 16. Darányi Ignác földművelésügyi miniszter bejelentése a minisztertanácsban az ország egyes vidékein jelentkezett ínség ügyében kiküldött bizottság jelentéséről, 1 melléklettel

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 95.G. (p. 606), Doc. 95.G.
  
841 1898.02.26 1898 febr. 26. Belügyminiszteri rendelet a szabályellenesen alakult, feloszlatott, vagy felfüggesztett egyletekben való részvétel kihágássá minősítése tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 107. (p. 702), Doc. 107.
  
842 1898.03.01 Főispáni jelentések és Tomic Jása agrárszövetkezeti lapjának közleményei a déli megyékben megindult szerb földművesszövetkezeti mozgalomról.
1898 márc. 1. Tomic Jása szövetkezeti lapjának beköszöntő cikke a magyarországi szerb földművesszövetkezeti mozgalom feladatairól

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 101.B. (p. 663), Doc. 101.B.
  
843 1898.03.10 Iratok a századvégi agrármunkás-mozgalmak nemzetiségi vonatkozásairól.
1898 márc. 10. Lobmayer István szegedi kir. főügyész jelentése Erdély Sándor igazságügyminiszternek a „Zemljodelac” Adán megjelenő agrárszocialista hetilap hatósági ellenőrzéséről és a lap ellen folyó sajtó eljárásokról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 95.H. (p. 608), Doc. 95.H.
  
844 1898.03.15 Iratok ,,A szlovák munkásnéphez” (1898) című röpiratról.
1898 márc. 15. Hammersberg Jenő budapesti kir. főügyész jelentése Erdély Sándor igazságügyminiszternek a szlovák munkássághoz intézett röpirat elleni eljárás tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 108.A. (p. 705), Doc. 108.A.
  
845 1898.03.23 A nemzetiségi kérdés az 1898. évi költségvetési vitában.
1898 márc. 23. Bánffy Dezső miniszterelnök beszéde a nemzetiségi kérdésről a költségvetésről szóló törvényjavaslat vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 109.A. (p. 706), Doc. 109.A.
  
846 1898.03.25 Iratok a kormányzat és Román Miron szebeni gör. kel. érsek-metropolita között felmerült ellentét ügyében.
1898 márc. 25. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök felterjesztése az uralkodóhoz a kormányzat és Román Miron gör. kel. érsek-metropolita közötti ellentét ügyében tett intézkedése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 103.C. (p. 680), Doc. 103.C.
  
847 1898.03.28 A nemzetiségi kérdés az 1898. évi költségvetési vitában.
1898 márc. 28. Molnár János válasza Bánffy Dezsőnek a néppárt nemzetiségi politikájáról a költségvetésről szóló törvényjavaslat tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 109.B. (p. 708), Doc. 109.B.
  
848 1898.04.03 1898 ápr. 3. A fiumei autonóm párt proklamációja a fiumei kérdésben
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 110. (p. 710), Doc. 110.
  
849 1898.04.14 A „Pokrok” budapesti cseh és szlovák munkásegylet ügye.
1898 ápr. 14. Budapest székesfőváros tanácsának felterjesztése Perczel Dezső belügyminiszterhez a „Pokrok” budapesti cseh és szlovák munkásegylet alapszabályainak jóváhagyása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 96.B. (p. 611), Doc. 96.B.
  
850 1898.04.18 A „lelkészi jövedelmek kiegészítéséről” szóló törvényjavaslat és a nemzetiségek.
1898 ápr. 18. Meltzl Oszkár beszéde és határozati javaslata a lelkészi jövedelmek kiegészítéséről szóló törvényjavaslat képviselőházi vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 111.A. (p. 711), Doc. 111.A.
  
851 1898.04.19 A „lelkészi jövedelmek kiegészítéséről” szóló törvényjavaslat és a nemzetiségek.
1898 ápr. 19. Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszter válasza Meltzl Oszkárnak a lelkészi jövedelmek kiegészítéséről szóló törvényjavaslattal kapcsolatban benyújtott határozati javaslatára

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 111.B. (p. 714), Doc. 111.B.
  
852 1898.04.19 Iratok a kormányzat századfordulói ruszin akciójának kezdeteihez.
1898 ápr. 19. Darányi Ignác földművelésügyi miniszter átirata Perczel Dezső belügyminiszterhez a kárpátalji „hegyvidéki akció” ügyében tartandó bizalmas értekezlet tárgyában..........:

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 86.E. (p. 534), Doc. 86.E.
  
853 1898.04.22 Főispáni jelentések és Tomic Jása agrárszövetkezeti lapjának közleményei a déli megyékben megindult szerb földművesszövetkezeti mozgalomról.
1898 ápr. 22. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök távirata Darányi Ignác földművelésügyi miniszterhez a déli megyékben és Horvátországban létesített „mezőgazdasági szövetkezetek” szerbiai kapcsolatai tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 101.C. (p. 666), Doc. 101.C.
  
854 1898.04.26 A „lelkészi jövedelmek kiegészítéséről” szóló törvényjavaslat és a nemzetiségek.
1898 ápr. 26. Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszter felszólalása a lelkészi jövedelmek kiegészítéséről szóló törvényjavaslat részletes tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 111.E. (p. 717), Doc. 111.E.
  
855 1898.04.26 A „lelkészi jövedelmek kiegészítéséről” szóló törvényjavaslat és a nemzetiségek.
1898 ápr. 26. Madarász József felszólalása a lelkészi jövedelmek kiegészítéséről szóló törvényjavaslat részletes vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 111.D. (p. 716), Doc. 111.D.
  
856 1898.04.26 A „lelkészi jövedelmek kiegészítéséről” szóló törvényjavaslat és a nemzetiségek.
1898 ápr. 26. Thaly Kálmán felszólalása és módosítványa a lelkészi jövedelmek kiegészítéséről szóló törvényjavaslat részletes tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 111.C. (p. 715), Doc. 111.C.
  
857 1898.05.04 Miniszteri iratok a középiskolai nemzetiségi nyelvtanítás tárgyában.
1898 máj. 4. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök átirata Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszterhez a nemzetiségi nyelvek középfokú oktatásának ellenőrzése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 60.C. (p. 412), Doc. 60.C.
  
858 1898.05.07 Főispáni jelentések és Tomic Jása agrárszövetkezeti lapjának közleményei a déli megyékben megindult szerb földművesszövetkezeti mozgalomról.
1898 máj. 7. Flatt Viktor újvidéki főispán jelentése Darányi Ignác földművelésügyi miniszternek a monarchia területén működő „szerb mezőgazdasági egyletek szövetsége” zágrábi megalakulásáról és Tomic Jása szerb földműves-lapjáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 101.D. (p. 667), Doc. 101.D.
  
859 1898.05.10 Főispáni jelentések és Tomic Jása agrárszövetkezeti lapjának közleményei a déli megyékben megindult szerb földművesszövetkezeti mozgalomról.
1898 máj. 10. Rónay Jenő Torontál megyei főispán jelentése Darányi Ignác földművelésügyi miniszternek a megyei nemzetiségi földművesszövetkezeti szervezkedés hatósági meggátlása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 101.E. (p. 669), Doc. 101.E.
  
860 1898.05.12 Iratok ,,A szlovák munkásnéphez” (1898) című röpiratról.
1898 máj. 12. Hammersberg Jenő budapesti kir. főügyész jelentése Erdély Sándor igazságügyminiszternek a szlovák munkásokhoz intézett röpirat felelős szerkesztőjének felmentése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 108.B. (p. 706), Doc. 108.B.
  
861 1898.05.16 A határőrvidéki házközösségi intézmény megszüntetéséről szóló 1885: XXIV. tc. módosítása.
1898 máj. 16. A belügyi és igazságügyi miniszter 1898. évi 30 184. IM számú rendeleté az 1898 : XII. tc. végrehajtásáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 112. (p. 727), Doc. 112.
  
862 1898.05.29 Főispáni jelentések és Tomic Jása agrárszövetkezeti lapjának közleményei a déli megyékben megindult szerb földművesszövetkezeti mozgalomról.
1898 máj. 29. Rónay Jenő Torontál megyei főispán jelentése Darányi Ignác földművelésügyi miniszternek a szerb-ittebei földművesszövetkezet megalakulásáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 101.F. (p. 670), Doc. 101.F.
  
863 1898.06.06 1898 jún. 6. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök átirata Erdély Sándor igazságügyminiszterhez dr. Wolff János segesvári gimnáziumi tanár nemzetiségi sajtópöre tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 113. (p. 733), Doc. 113.
  
864 1898.06.07 A „lelkészi jövedelmek kiegészítéséről” szóló törvényjavaslat és a nemzetiségek.
1898 jún. 7. Mihali Viktor gyulafehérvári gör. kát. érsek-metropolita beszéde a lelkészi jövedelmek kiegészítéséről szóló törvényjavaslat főrendiházi vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 111.G. (p. 721), Doc. 111.G.
  
865 1898.06.07 A „lelkészi jövedelmek kiegészítéséről” szóló törvényjavaslat és a nemzetiségek.
1898 jún. 7. Metianu János aradi gör. kel. püspök beszéde a lelkészi jövedelem kiegészítéséről szóló törvényjavaslat főrendiházi vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 111.F. (p. 719), Doc. 111.F.
  
866 1898.06.08 Függetlenségi sajtóhangok a belgrádi szerb dalárda debreceni vendégszereplésével kapcsolatban
1898 jún. 8. A debreceni függetlenségi sajtó a belgrádi „Stankovic Kornél daloskor” itteni vendégszerepléséről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 117.B. (p. 784), Doc. 117.B.
  
867 1898.06.17 Főispáni jelentések és Tomic Jása agrárszövetkezeti lapjának közleményei a déli megyékben megindult szerb földművesszövetkezeti mozgalomról.
1898 jún. 17. Br. Vojnits István Bács-Bodrog megyei főispán jelentése Darányi Ignác földművelésügyi miniszternek a megyében megkísérelt földművesszövetkezeti szervezkedés hatósági meghiúsításáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 101.G. (p. 671), Doc. 101.G.
  
868 1898.06.29 Iratok az 1897. évi elnapolt gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus összehívását célzó századvégi akciók történetéhez. Iratok a kongresszusi ellenzék
1898 okt. 13-i karlócai értekezletén elfogadott felirattal kapcsolatban.
1898 jún. 29. Brankovič György gör. kel. szerb patriarcha levele br. Bánffy Dezső miniszterelnökhöz a szerb nemzeti-egyházi önkormányzati ügyek rendezésére egybehívott folytatólagos értekezlet eredménytelenségéről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 114.I.A. (p. 735), Doc. 114.I.A.
  
869 1898.06.29 A „lelkészi jövedelmek kiegészítéséről” szóló törvényjavaslat és a nemzetiségek.
1898 jún. 29. 1898 : XIV. tc., a lelkészi jövedelem kiegészítéséről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 111.H. (p. 723), Doc. 111.H.
  
870 1898.07.01 A „hlasszisták” és a cseh-szlovák irányzat ügye 1898-ban.
1898 júl. 1. Srobár Lőrinc beköszöntő cikke a „Hlas” (Hang) „ifjú-szlovák” folyóirat első számában a szlovák társadalmi feladatokról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 115.A. (p. 768), Doc. 115.A.
  
871 1898.07.04 Függetlenségi sajtóhangok a belgrádi szerb dalárda debreceni vendégszereplésével kapcsolatban
1898 júl. 4. A rendező bizottság felhívása a belgrádi szerb dalárda debreceni fogadtatása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 117.A. (p. 782), Doc. 117.A.
  
872 1898.07.08 Függetlenségi sajtóhangok a belgrádi szerb dalárda debreceni vendégszereplésével kapcsolatban
1898 júl. 8. Az „Egyetértés” vezércikke : „Magyar—szerb barátkozás”

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 117.C. (p. 784), Doc. 117.C.
  
873 1898.07.13 Iratok a kormányzat és Román Miron szebeni gör. kel. érsek-metropolita között felmerült ellentét ügyében.
1898 júl. 13. Román Miron gör. kel. érsek-metropolita levele Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszterhez a függőben levő egyházmegyei ügyek rendezése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 103.D. (p. 681), Doc. 103.D.
  
874 1898.08.05 A „hlasszisták” és a cseh-szlovák irányzat ügye 1898-ban.
1898 aug. 5. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök levele Erdély Sándor igazságügyminiszterhez a „Hlas” szlovák folyóirat ellenőrzése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 115.B. (p. 771), Doc. 115.B.
  
875 1898.08.30 Főispáni jelentések és Tomic Jása agrárszövetkezeti lapjának közleményei a déli megyékben megindult szerb földművesszövetkezeti mozgalomról.
1898 aug. 30. Tomic Jása bejelentése a „Zemljoradnicki Prijatelj” megszűnéséről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 101.H. (p. 671), Doc. 101.H.
  
876 1898.09.15 A „Pokrok” budapesti cseh és szlovák munkásegylet ügye.
1898 szept. 15. Belügyminiszteri leirat Budapest székesfőváros tanácsához a „Pokrok” cseh és szlovák munkásegylet alapszabálytervezetének a bemutatási záradékkal való ellátása megtagadása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 96.C. (p. 612), Doc. 96.C.
  
877 1898.10.05 1898 okt. 5. Minisztertanácsi határozat Strossmayer József diakovári püspök uralkodói megrovása tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 118. (p. 786), Doc. 118.
  
878 1898.10.19 A „községés egyéb helynevekről” szóló törvény és végrehajtásának képviselőházi vitája.
1898 okt. 19. Endrey Gyula felszólalása és interpellációja, Perczel Dezső belügyminiszter válasza az 1898 : IV. tc. (A községés egyéb helynevekről) végrehajtása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 101.C. (p. 660), Doc. 101.C.
  
879 1898.10.19 A „községés egyéb helynevekről” szóló törvény és végrehajtásának képviselőházi vitája.
1898 okt. 19. A függetlenségi sajtó tudósítása a szász képviselőknek a „községés egyéb helynevekről” szóló törvénycikkel szemben tanúsított magatartásáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 101.B. (p. 660), Doc. 101.B.
  
880 1898.10.20 1898 okt. 20. Erdély Sándor igazságügyminiszter átirata Barlovác M. György budapesti szerb főkonzulnak a magyarországi sajtóban megjelent, a szerb uralkcdóházat sértő közlemények tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 136. MellékletekA. (p. 876), Doc. 136. MellékletekA.
  
881 1898.10.22 Iratok az 1897. évi elnapolt gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus összehívását célzó századvégi akciók történetéhez.
Az újvidéki gör. kel. szerb egyházközség 1898 okt. 22-i határozata a kongreszszus egybehívása érdekében és annak fejleményei.
1898 okt.3. A „Zastava” beszámolója az újvidéki szerb gör. kel. egyházközség határozatairól

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 114.II.A. (p. 747), Doc. 114.II.A.
  
882 1898.10.26 Iratok a horvát jogpárt és az ausztriai szlovén képviselők kapcsolatairól.
1898 okt. 26. Polónyi Géza interpellációja br. Bánffy Dezső miniszterelnökhöz a horvát jogpárt és az ausztriai szlovén képviselők szövetkezése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 120.A. (p. 790), Doc. 120.A.
  
883 1898.10.31 Főispáni jelentések és Tomic Jása agrárszövetkezeti lapjának közleményei a déli megyékben megindult szerb földművesszövetkezeti mozgalomról.
1898 okt. 31. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök átirata Darányi Ignác földművelésügyi miniszterhez a déli megyék szerb földművesszövetkezeteinek állítólagos külföldi kapcsolatai tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 101.I. (p. 672), Doc. 101.I.
  
884 1898.11.02 A szerb nemzeti liberális párt 1898 őszi határozata és ennek radikális visszhangja a két párt közötti kapcsolat megszakadásáról.
1898 nov. 2. A szerb nemzeti szabadelvű párt 1898 nov. 2-i értekezletének határozata

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 119.A. (p. 789), Doc. 119.A.
  
885 1898.11.02 Iratok a kormányzat századfordulói ruszin akciójának kezdeteihez.
1898 nov. 3. Tudósítás a „ruszin akció” 1898 nov. 2-i szolyvai közgyűléséről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 86.F. (p. 535), Doc. 86.F.
  
886 1898.11.08 1898 nov. 8. Jeszenszky Sándor min. tanácsos, a miniszterelnökségi nemzetiségi ügyosztály vezetőjének levele Bérezik Árpád, az itteni sajtóosztály vezetőjéhez a Turinban tartandó nemzetközi főiskolai kongresszus tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 121. (p. 792), Doc. 121.
  
887 1898.11.13 A szerb nemzeti liberális párt 1898 őszi határozata és ennek radikális visszhangja a két párt közötti kapcsolat megszakadásáról.
1898 nov. 13. Dr. Krasojevic György nyilatkozata a szerb nemzeti szabadelvű (liberális) párt 1898 nov. 2-i határozatáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 119.B. (p. 790), Doc. 119.B.
  
888 1898.11.18 1898 nov. 18. A szász néppárt barcasági kerületi választmányának beszámolója a szabadelvű kormánypárttal kötött, 1887 óta érvényben levő választási egyezség („paktum”) állásáról
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 122. (p. 792), Doc. 122.
  
889 1898.11.22 1898 nov. 22. Erdély Sándor igazságügyminiszter átirata Barlovác M. György budapesti szerb főkonzulnak a szerb uralkodóházat sértő, Magyarország területén megjelent, illetve terjesztett röpiratok és hírlapi közlemények tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 136. MellékletekB. (p. 877), Doc. 136. MellékletekB.
  
890 1898.12.03 Iratok az 1897. évi elnapolt gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus összehívását célzó századvégi akciók történetéhez.
Az újvidéki gör. kel. szerb egyházközség 1898 okt. 22-i határozata a kongreszszus egybehívása érdekében és annak fejleményei.
1898 dec. 3. Flatt Viktor újvidéki főispán jelentése az újvidéki szerb egyházközség, illetve a szerb egyházközségek emlékirata tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 114.II.B. (p. 748), Doc. 114.II.B.
  
891 1898.12.18 Iratok az 1897. évi elnapolt gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus összehívását célzó századvégi akciók történetéhez.
Iratok a kongresszusi ellenzék 1898 okt. 13-i karlócai értekezletén elfogadott felirattal kapcsolatban.
1898 dec. 18. Br. Bánffy Dezső miniszterelnök felterjesztése az uralkodóhoz „báró Zivkovic János és társainak a gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus egybehívása iránt beadott kérvénye tárgyában”

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 114.I.B. (p. 736), Doc. 114.I.B.
  
892 1898.12.22 Az 1898 dec. 2-i betiltott világosi román gyűlés és a „Lueger-távirat” képviselőházi vitája.
1898 dec. 22. Pichler Győző felszólalása és interpellációja a betiltott világosi román népgyűlés fejleményei tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 123.A. (p. 794), Doc. 123.A.
  
893 1898.12.24 Iratok az 1897. évi elnapolt gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus összehívását célzó századvégi akciók történetéhez.
Az újvidéki gör. kel. szerb egyházközség 1898 okt. 22-i határozata a kongreszszus egybehívása érdekében és annak fejleményei.
1898 dec. 24. Szokolovits hivatalos fordító, a miniszterelnökség nemzetiségi ügyosztálya munkatársának kivonatos fordítása és jelentése az újvidéki egyházközség 1898. évi emlékiratáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 114.II.C. (p. 750), Doc. 114.II.C.
  
894 1898.12.31 Iratok Metianu János aradi gör. kel. püspök román metropolitává történt választásának uralkodói megerősítésével kapcsolatban.
1898 dec. 31. Puscariu Hilarion gör. kel. archimandrita kongresszusi kir. biztos távirati jelentése Metianu János aradi gör. kel. püspök metropolitává történt megválasztásáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 124.A. (p. 798), Doc. 124.A.
  
895 1899.01.?? Iratok Metianu János aradi gör. kel. püspök román metropolitává történt választásának uralkodói megerősítésével kapcsolatban.
1899 jan. Jancsó Benedek min. tanácsos, a nemzetiségi ügyosztály munkatársának újabb feljegyzése br. Bánffy Dezső miniszterelnök számára a Metianu gör. kel. román metropolitától az uralkodói megerősítés ellenében megkívánandó politikai biztosikok tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 124.C. (p. 801), Doc. 124.C.
  
896 1899.01.02 Iratok Metianu János aradi gör. kel. püspök román metropolitává történt választásának uralkodói megerősítésével kapcsolatban.
1899 jan. 2. Jancsó Benedek min. tanácsos, a nemzetiségi ügyosztály munkatársának feljegyzése br. Bánffy Dezső miniszterelnök számára a Metianu János nagyszebeni megválasztásával kapcsolatban Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszterhez intézendő átirat tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 124.B. (p. 799), Doc. 124.B.
  
897 1899.01.03 Iratok az 1897. évi elnapolt gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus összehívását célzó századvégi akciók történetéhez.
Az újvidéki gör. kel. szerb egyházközség 1898 okt. 22-i határozata a kongreszszus egybehívása érdekében és annak fejleményei.
1899 jan. 3. Joannovics Pál miniszterelnökségi titkár feljegyzése br. Bánffy Dezső miniszterelnöknek Flatt Viktor újvidéki főispánnak az újvidéki szerb egyházközség emlékiratával kapcsolatban tett jelentése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 114.II.D. (p. 752), Doc. 114.II.D.
  
898 1899.01.03 Iratok az 1897. évi elnapolt gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus összehívását célzó századvégi akciók történetéhez.
Iratok a kongresszusi ellenzék 1898 okt. 13-i karlócai értekezletén elfogadott felirattal kapcsolatban.
1899 jan. 3. König Károly udvari tanácsos, az uralkodó kabinetirodája főnökének levele br. Bánffy Dezső miniszterelnökhöz a gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus ügyében tett előterjesztésére vonatkozólag

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 114.I.C. (p. 744), Doc. 114.I.C.
  
899 1899.01.05 Iratok az 1897. évi elnapolt gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus összehívását célzó századvégi akciók történetéhez.
Iratok a kongresszusi ellenzék 1898 okt. 13-i karlócai értekezletén elfogadott felirattal kapcsolatban.
1899 jan. 5. Miniszterelnökségi fogalmazvány a König Károly udvari tanácsos, kabinetirodai főnöknek a szerb nemzeti-egyházi kongresszusi ügyekben adandó felvilágosítás tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 114.I.D. (p. 744), Doc. 114.I.D.
  
900 1899.01.16 Iratok az 1897. évi elnapolt gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus összehívását célzó századvégi akciók történetéhez.
Az újvidéki gör. kel. szerb egyházközség 1898 okt. 22-i határozata a kongreszszus egybehívása érdekében és annak fejleményei.
1899 jan. 16. Joannovics Pál min. titkár fogalmazványa az újvidéki gör. kel. egyházközség felségfolyamodványára adandó hivatalos értesítések tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 114.II.E. (p. 753), Doc. 114.II.E.
  
901 1899.01.20 Képviselőházi interpellációk az 1897 jan. 17-i újszentannai csendőrsortüz tárgyában.
1899 jan. 20. Sima Ferenc interpellációja Perczel Dezső belügyminiszterhez az újszentannai vérengzés tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 125.B. (p. 809), Doc. 125.B.
  
902 1899.01.20 Képviselőházi interpellációk az 1897 jan. 17-i újszentannai csendőrsortüz tárgyában.
1899 jan. 20. Blaskovics Ferenc interpellációja az újszentannai csendőrsortüz tárgyában Perczel Dezső belügyminiszterhez

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 125.A. (p. 808), Doc. 125.A.
  
903 1899.01.21 Képviselőházi interpellációk az 1897 jan. 17-i újszentannai csendőrsortüz tárgyában.
1899 jan. 21. Wittmann János felszólalása és interpellációja Perczel Dezső belügyés Darányi Ignác fölművelésügyi miniszterhez a szentannai vérengzés és a „Südungarische Bauernverein” hatósági felfüggesztése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 125.C. (p. 809), Doc. 125.C.
  
904 1899.01.28 Iratok Metianu János aradi gör. kel. püspök román metropolitává történt választásának uralkodói megerősítésével kapcsolatban.
1899 jan. 28. Metianu János aradi gör. kel. püspök, megválasztott nagyszebeni román metropolita Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszterhez intézett cáfolata a személye ellen felhozott egyházi és politikai vádak tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 124.D. Melléklet: (p. 804), Doc. 124.D. Melléklet:
  
905 1899.02.04 Iratok az 1897. évi elnapolt gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus összehívását célzó századvégi akciók történetéhez.
Iratok a kongresszusi ellenzék 1898 okt. 13-i karlócai értekezletén elfogadott felirattal kapcsolatban.
1899 febr. 4. Miniszterelnökségi sajtószemle Zivkovic János és társai felségfolyamodványa elutasításának szerb nemzetiségi sajtó-visszhangjáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 114.I.E. (p. 745), Doc. 114.I.E.
  
906 1899.02.08 Iratok Metianu János aradi gör. kel. püspök román metropolitává történt választásának uralkodói megerősítésével kapcsolatban.
1899 febr. 8. Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszter átirata br. Bánffy Dezső miniszterelnökhöz Metianu János román gör. kel. érsek-metropolita megválasztásának uralkodói megerősítése tárgyában, 1 melléklettel

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 124.D. (p. 803), Doc. 124.D.
  
907 1899.02.09 Iratok az 1897. évi elnapolt gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus összehívását célzó századvégi akciók történetéhez.
Iratok a kongresszusi ellenzék 1898 okt. 13-i karlócai értekezletén elfogadott felirattal kapcsolatban.
1899 febr. 9. A szerb szabadelvű, sajtó távirati tudósítása a nemzeti-egyházi kongresszus képviselői többsége 1899 febr. 9-i zágrábi értekezletének határozatairól

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 114.I.F. (p. 746), Doc. 114.I.F.
  
908 1899.02.14 Főispáni jelentések és Tomic Jása agrárszövetkezeti lapjának közleményei a déli megyékben megindult szerb földművesszövetkezeti mozgalomról.
1899 febr. 14. Rónay Jenő Torontál megyei főispán jelentése Darányi Ignác földművelésügyi miniszternek a nagykikindai szerb földművesszövetkezet megalakulásáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 101.J. (p. 673), Doc. 101.J.
  
909 1899.03.13 1899 márc. 13. Komjáthy Béla határozati javaslata az „erdélyi részekben követendő nemzeti politikáról” a földművelésügyi tárca költségvetési tárgyalásakor
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 126. (p. 813), Doc. 126.
  
910 1899.03.22 Jancsó Benedek röpirata br. Bánffy Dezső nemzetiségi politikájáról és a miniszterelnökségi nemzetiségi ügyosztály megszűnése.
1899 márc. 22. Polónyi Géza felszólalása, Széll Kálmán miniszterelnök, Pichler Győző, Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszter és Sierban Miklós nyilatkozatai a volt „nemzetiségi ügyosztály” működését tárgyaló bánffysta röpiratról az 1899. évi belügyi költségvetés tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 127.A. (p. 815), Doc. 127.A.
  
911 1899.03.27 A budapesti szlovák munkásegylet (Poucny slovensky robotnicky spolok v Budapesti, 1899) alapításának ügye
1899 márc. 27. Babic József és társainak kérvénye a budapesti polgármesteri hivatalhoz a szlovák munkásegylet alapszabályainak felterjesztése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 128.A. (p. 823), Doc. 128.A.
  
912 1899.03.31 Jancsó Benedek röpirata br. Bánffy Dezső nemzetiségi politikájáról és a miniszterelnökségi nemzetiségi ügyosztály megszűnése.
1899 márc. 31. Sajtóbeszámoló a bukaresti kamarában a magyar—román viszony kérdésében lezajlott vitáról: „A nemzetiségi kérdés a román képviselőházban”

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 127.B. (p. 820), Doc. 127.B.
  
913 1899.04.01 Iratok a századvégi agrármunkás-mozgalmak nemzetiségi vonatkozásairól.
1899 ápr. 1. A „Nová Dóba” összefoglaló jelentése a szervezett munkásmozgalom és az agrármozgalmak nemzetiségi részvételéről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 95.I. (p. 609), Doc. 95.I.
  
914 1899.04.08 1899 ápr. 8. Mihali Viktor balázsfalvi gör. kát. érsek és metropolita beadványa Széll Kálmán miniszterelnökhöz a balázsfalvi román gör. kát. főgimnázium főhatósága ügyében
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 129. (p. 824), Doc. 129.
  
915 1899.04.09 A függetlenségi sajtó a „román passzivitásról”.
1899 ápr. 9. Bredicianu Coriolan román nemzetiségi politikus levele az „Egyetértés” szerkesztőjéhez a román politikai passzivitás kérdésében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 130.A. (p. 826), Doc. 130.A.
  
916 1899.04.15 A függetlenségi sajtó a „román passzivitásról”.
1899 ápr. 15. Pintér Gábor szebeni tanfelügyelő jelentése Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszternek az „Egyetértés” függetlenségi napilap által közölt Szeben megyei román nyelvű előadások tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 130.B. (p. 827), Doc. 130.B.
  
917 1899.04.21 Iratok az 1898. évi rózsahegyi képviselőválasztással kapcsolatos liszkófalvi sortűz tárgyában.
1899 ápr. 21. Paksy József kassai főügyész jelentése Plósz Sándor igazságügyminiszternek a liszkófalvi néppárti tüntetők elleni elsőfokú ítéletről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 105.C. (p. 695), Doc. 105.C.
  
918 1899.04.23 Az 1898 dec. 2-i betiltott világosi román gyűlés és a „Lueger-távirat” képviselőházi vitája.
1899 ápr. 23. A miniszterelnökségi nemzetiségi ügyosztály feljegyzése Széll Kálmán miniszterelnök számára a betiltott világosi román népgyűlés tárgyában elhangzott képviselőházi interpellációval kapcsolatban

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 123.B. (p. 796), Doc. 123.B.
  
919 1899.04.26 1899 ápr. 26. Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszter bejelentése a minisztertanácsban az 1899. évi rendkívüli gör. kel. román nemzeti-egyházi kongresszus egybehívásával kapcsolatban
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 131. (p. 830), Doc. 131.
  
920 1899.04.26 Az 1898 dec. 2-i betiltott világosi román gyűlés és a „Lueger-távirat” képviselőházi vitája.
1899 ápr. 26. Széll Kálmán miniszterelnök válasza Pichler Győzőnek a betiltott világosi román népgyűléssel kapcsolatos interpellációjára

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 123.C. (p. 797), Doc. 123.C.
  
921 1899.04.26 Iratok a horvát jogpárt és az ausztriai szlovén képviselők kapcsolatairól.
1899 ápr. 26. Széll Kálmán miniszterelnök válasza Polónyi Géza interpellációjára

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 120.B. (p. 791), Doc. 120.B.
  
922 1899.05.13 Iratok Goldis József nagyváradi gör. kel. püspöki vikárius aradi püspökké választása és beiktatása körülményeiről.
1899 máj. 13. A kolozsvári román egyetemi ifjúság nyilatkozata Coldi? aradi gör. kel. püspök megválasztásával kapcsolatban

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 132.A. (p. 830), Doc. 132.A.
  
923 1899.05.17 Jancsó Benedek röpirata br. Bánffy Dezső nemzetiségi politikájáról és a miniszterelnökségi nemzetiségi ügyosztály megszűnése.
1899 máj. 17. A függetlenségi sajtó közleménye a miniszterelnökségi V. ügyosztály feloszlatásáról: „A nemzetiségi ügyosztály megszüntetése”

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 127.C. (p. 821), Doc. 127.C.
  
924 1899.05.19 Jancsó Benedek röpirata br. Bánffy Dezső nemzetiségi politikájáról és a miniszterelnökségi nemzetiségi ügyosztály megszűnése.
1899 máj. 19. A „Gazeta Transilvaniei” kommentárja a miniszterelnökségi nemzetiségi ügyosztály megszűnésével kapcsolatban

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 127.D. (p. 821), Doc. 127.D.
  
925 1899.06.08 Iratok az 1897. évi elnapolt gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus összehívását célzó századvégi akciók történetéhez.
1899 jún. 8. A szerb nemzeti-egyházi kongresszus képviselőinek 1899. évi sérelmi felirata az uralkodóhoz

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 114.III. (p. 753), Doc. 114.III.
  
926 1899.06.12 Iratok a „Národnie Noviny” 1899. évi sajtópöréhez.
1899 jún. 12. Részlet Stefanoviö Milosnak a Národnie Noviny 1899. jún. 12-i sajtóperében a budapesti törvényszék előtt mondott védőbeszédéből

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 133.A. (p. 840), Doc. 133.A.
  
927 1899.06.14 Iratok a „Národnie Noviny” 1899. évi sajtópöréhez.
1899 jún. 14. Hammersberg Jenő budapesti kir. főügyész jelentése Plósz Sándor igazságügyminiszternek Skultéty József sajtópere tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 133.B. (p. 842), Doc. 133.B.
  
928 1899.06.24 „Szász helynév-vita” a képviselőházban a „vámés kereskedelmi viszonyok s ezekkel összefüggő kérdések rendezéséről” szóló törvényjavaslat tárgyalásakor.
1899 jún. 24. Mezőssy Béla felszólalása a vámés kereskedelmi viszonyok rendezéséről szóló törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 134.A. (p. 843), Doc. 134.A.
  
929 1899.06.24 „Szász helynév-vita” a képviselőházban a „vámés kereskedelmi viszonyok s ezekkel összefüggő kérdések rendezéséről” szóló törvényjavaslat tárgyalásakor.
1899 jún. 24. Schmidt Károly felszólalása a vámés kereskedelmi viszonyok rendezéséről szóló törvényjavaslat általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 134.B. (p. 845), Doc. 134.B.
  
930 1899.07.01 A „lelkészi jövedelmek kiegészítéséről” szóló törvényjavaslat és a nemzetiségek.
1899 júl. 1. A gör. kel. román nemzeti-egyházi kongresszus bizottságának javaslata a lelkészi jövedelmek kiegészítésével kapcsolatban

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 111.I. (p. 725), Doc. 111.I.
  
931 1899.07.14 A függetlenségi sajtó a „román passzivitásról”.
1899 júl. 14. Az „Egyetértés” vezércikke a román passzivitás káros voltáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 130.C. (p. 829), Doc. 130.C.
  
932 1899.08.02 Iratok Goldis József nagyváradi gör. kel. püspöki vikárius aradi püspökké választása és beiktatása körülményeiről.
1899 aug. 2. Az „Arad és Vidéke” beszámolója a Goidig püspök beiktatása alkalmából rendezett díszbeszéd felszólalásairól

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 132.B. (p. 833), Doc. 132.B.
  
933 1899.08.08 Iratok Goldis József nagyváradi gör. kel. püspöki vikárius aradi püspökké választása és beiktatása körülményeiről.
1899 aug. 8. A „Népszava” közleménye a Goldi? aradi gör. kel. püspök beiktatása alkalmával elhangzott nyilatkozatokról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 132.C. (p. 834), Doc. 132.C.
  
934 1899.08.20 Iratok Goldis József nagyváradi gör. kel. püspöki vikárius aradi püspökké választása és beiktatása körülményeiről.
1899 aug. 20. Az „Egyetértés” cikke az „aradi találkozó” után a román passzivitás és aktivitás kérdéséről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 132.D. (p. 836), Doc. 132.D.
  
935 1899.09.19 Iratok Goldis József nagyváradi gör. kel. püspöki vikárius aradi püspökké választása és beiktatása körülményeiről.
1899 szept. 19. Goldis József aradi gör. kel. püspök levele Wlassics Gyula vallásés közoktatásügyi miniszterhez Mangra Vazul felfüggesztett teológiai tanár állásába való visszahelyezése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 132.E. (p. 838), Doc. 132.E.
  
936 1899.09.25 Iratok a földművelésügyi kormányzat hegyvidéki akciójának 1899—1901 évek közötti történetéhez.
1899 szept. 25. Egán Ede, a „hegyvidéki akció” miniszteri biztosának jelentése Darányi Ignác földművelésügyi miniszternek a ruszin hegyvidékről kivándorolni szándékozó helyi földbirtokosok földjeinek megvásárlása és ruszin földműveseknek részletfizetés formájában való eladása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 135.A. (p. 846), Doc. 135.A.
  
937 1899.10.09 1899 okt. 9. Plósz Sándor igazságügyminiszter átirata Széll Kálmán miniszterelnökhöz a magyarországi szerb sajtónak a szerb uralkodóház ellen intézett állítólagos támadásai tárgyában, 2 melléklettel
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 136. (p. 875), Doc. 136.
  
938 1899.11.21 1899 nov. 21. Komjáthy Béla, Lukács László és Cseh Ervin horvát-szlavon-dalmát miniszter felszólalásai a horvát pénzügyi egyezmény újabb meghosszabbításáról szóló törvényjavaslat tárgyalásakor
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 137. (p. 878), Doc. 137.
  
939 1899.12.14 Iratok az északi megyékben jelentkező tömeges kivándorlás és Ínség tárgyában.
1899 dec. 14. Rósa Lajos, Trencsén megye közgazdasági előadójának jelentése Darányi Ignác földművelésügyi miniszternek az ország északi megyéiben tömegesen előforduló kivándorlás okairól

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 138.A. (p. 883), Doc. 138.A.
  
940 1899.12.22 A „lelkészi jövedelmek kiegészítéséről” szóló törvényjavaslat és a nemzetiségek.
1899 dec. 22. A pénzügyi bizottság jelentése „a lelkészi jövedelem kiegészítéséről szóló 1898: XIV. tc. végrehajtásához az 1899. évre szükséges póthitel engedélyezéséről” szóló törvényjavaslat tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 111.J. (p. 726), Doc. 111.J.
  
941 1899.12.28 Mudron Pál cikkei a szlovák nemzetiségi sajtóban a tervezett turócszentmártoni szlovák tannyelvű gimnázium iskolaegyesülete alapszabályainak a Bánffyés a Széli-kormány által történt elutasításáról.
1899 dec. 28. Mudron Pál újabb bejelentése a turócszentmártoni szlovák iskolaegyesület alapszabályainak ismételt elutasításáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 91.B. (p. 577), Doc. 91.B.
  
942 1900.01.02 1900 jan. 2. Ugron Gábor beszéde a délkelet-európai német expanzióról és annak nemzetiségi kihatásairól a közösügyi bizottság külügyi vitájában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 1. (p. 1), Doc. 1.
  
943 1900.01.05 Iratok Dula Máté és társai nemzetiségi pőréhez.
1900 jan. 5. A besztercebányai törvényszék ítélete és annak indokolása Dula Máté és társai „nemzetiségi izgatási ügyében”

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 116.B (p. 773), Doc. 116.B
  
944 1900.01.19 A horvátországi adóhátralékok ügye és a horvát pénzügyi egyezmény bizottsági vitája.
1900. jan. 19. Lukács László pénzügyminiszter jelentése az országgyűlésnek a „Horvát-Szlavonországok területén, továbbá Torontál és Krassó-Szörény vármegyék több községében fennálló nagymérvű adóhátralékok rendezése tárgyában”

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 2.A) (p. 4), Doc. 2.A)
  
945 1900.01.24 Iratok a földművelésügyi kormányzat hegyvidéki akciójának 1899—1901 évek közötti történetéhez.
1900 jan. 24. Darányi Ignác földművelésügyi miniszter előterjesztése az uralkodóhoz „a ruthének lakta északkeleti határszéli hegyvidék gazdasági viszonyairól és azok javítását célzó intézkedésekről”

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 135.B. (p. 849), Doc. 135.B.
  
946 1900.01.26 Iratok a földművelésügyi kormányzat hegyvidéki akciójának 1899—1901 évek közötti történetéhez.
1900 jan. 26. Egán Ede, a „hegyvidéki akció” miniszteri biztosának jelentése Darányi Ignác földművelésügyi miniszternek a „Bereg-, Ungés Ugocsa megyék hegyvidékén, valamint Máramaros megye területén alakítandó hitelszövetkezetek” tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 135.C. (p. 853), Doc. 135.C.
  
947 1900.02.01 Iratok a brassói román iskolák romániai szubvenciójának történetéhez.
1900. febr. 1. Komjáthy Béla felszólalása és interpellációja, Széll Kálmán miniszterelnök válasza és Komjáthy Béla újabb felszólalása a brassói román tannyelvű iskolák romániai segélyezése tárgyában az 1900. évi költségvetés általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 3.A) (p. 13), Doc. 3.A)
  
948 1900.02.03 Az 1900. évi „Komjáthy-Széll vita” a kormány nemzetiségi politikájáról az ez évi költségvetés tárgyalásakor.
1900. febr. 3. Komjáthy Béla beszéde a Széli-kormány nemzetiségi politikájáról az 1900. évi költségvetés általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 4.A) (p. 22), Doc. 4.A)
  
949 1900.02.06 Iratok a brassói román iskolák romániai szubvenciójának történetéhez.
1900. febr. 6. A brassói román gimnázium szubvenciója tárgyában a román képviselőház elé terjesztett törvényjavaslatnak a függetlenségi sajtóban közzétett szövege

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 3.B) (p. 19), Doc. 3.B)
  
950 1900.02.06 Iratok a földművelésügyi kormányzat hegyvidéki akciójának 1899—1901 évek közötti történetéhez.
1900 febr. 6. Az Országos Központi Hitelszövetkezet igazgatóságának levele Darányi Ignác földművelésügyi miniszterhez a „ruthén szövetkezetek” alakítása és működésük ellenőrzése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 135.D. (p. 857), Doc. 135.D.
  
951 1900.02.07 Az 1900. évi „Komjáthy-Széll vita” a kormány nemzetiségi politikájáról az ez évi költségvetés tárgyalásakor.
1900. febr. 7. Melczer Vilmos válasza Komjáthy Bélának a nemzetiségi kérdésben az 1900. évi költségvetés, általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 4.B) (p. 28), Doc. 4.B)
  
952 1900.02.08 Az 1900. évi „Komjáthy-Széll vita” a kormány nemzetiségi politikájáról az ez évi költségvetés tárgyalásakor.
1900. febr. 8. Barta Ödön felszólalása Melczer Vilmos nemzetiségi politikájáról az 1900. évi költségvetés tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 4.C) (p. 32), Doc. 4.C)
  
953 1900.02.09 Az 1900. évi „Komjáthy-Széll vita” a kormány nemzetiségi politikájáról az ez évi költségvetés tárgyalásakor.
1900. febr. 9. Széll Kálmán miniszterelnök válasza Komjáthy Bélának, Komjáthy újabb felszólalása és Széll Kálmán viszontválasza a nemzetiségi kérdésben az 1900. évi költségvetés általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 4.D) (p. 34), Doc. 4.D)
  
954 1900.02.10 A „Bánffy-Brankovič paktum” 1900. évi kipattanása. („Bcocsini cement”-iigy.)
1900. febr. 10. Szokolovits miniszterelnökségi fordító egykorú hivatalos fordítása a „Zastava” újvidéki szerb radikális hírlap „Hová jutott a cement?” című közleményéről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 5.A) (p. 45), Doc. 5.A)
  
955 1900.02.12 Az 1900. évi „Komjáthy-Széll vita” a kormány nemzetiségi politikájáról az ez évi költségvetés tárgyalásakor.
1900. febr. 12. A „zöldszász” sajtó vezércikke Széll Kálmán nemzetiségi politikájáról a lezajlott képviselőházi vita után: „Az új rendszer és a nemzetiségi kérdés”

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 4.E) (p. 43), Doc. 4.E)
  
956 1900.02.12 Iratok a földművelésügyi kormányzat hegyvidéki akciójának 1899—1901 évek közötti történetéhez.
1900 febr. 12. Hírlapi beszámoló a „ruthén akció” 1900 febr. 12-i munkácsi közgyűléséről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 135.E. (p. 858), Doc. 135.E.
  
957 1900.02.12 Iratok a földművelésügyi kormányzat hegyvidéki akciójának 1899—1901 évek közötti történetéhez.
1900 febr. 18. Rónay Antal, az ungvári főerdőhivatal vezetőjének jelentése Darányi Ignác földművelésügyi miniszternek a „hegyvidéki akció” 1900 febr. 12-i munkácsi értekezletén elhangzottakról és az akció kiterjesztésével kapcsolatban

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 135.G. (p. 860), Doc. 135.G.
  
958 1900.02.15 1900. febr. 15. Összefoglaló jelentés Széll Kálmán miniszterelnök számára az Egyesült Államokba kivándorolt szláv ajkú magyarországi állampolgárok politikai viszonyai tárgyában, a beérkezett vélemények és jelentések alapján
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 7. (p. 51), Doc. 7.
  
959 1900.02.17 Iratok a földművelésügyi kormányzat hegyvidéki akciójának 1899—1901 évek közötti történetéhez.
1900 febr. 17. Egán Ede miniszteri biztos levele Darányi Ignác földművelésügyi miniszterhez a „hegyvidéki akció” munkácsi értekezletén mondott beszédével kapcsolatban

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 135.F. (p. 860), Doc. 135.F.
  
960 1900.02.19 1900. febr. 19. Molnár János felszólalása a kormányzat és a néppárt érdekazonosságáról a belügyi költségvetés tárgyalásakor
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 6. (p. 50), Doc. 6.
  
961 1900.03.01 Iratok az északi megyékben jelentkező tömeges kivándorlás és Ínség tárgyában.
1900 márc. 1. Tarkovich József miniszterelnökségi államtitkár levele Darányi Ignác földművelésügyi miniszterhez az északi megyék és kivált Trencsén megye gazdasági válságáról szóló korábbi átirata tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 138.B. (p. 885), Doc. 138.B.
  
962 1900.03.06 1900. márc. 6. Széll Kálmán miniszterelnök mint belügyminiszter átirata Plósz Sándor igazságügyminiszterhez a „nemzetiségi és szociaüsztikus” ügyeknek belügyminiszteri ellenőrzése tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 8. (p. 56), Doc. 8.
  
963 1900.03.10 1900. márc. 10. A „Národnie Noviny” vezércikke a lap fennállásának 30. évfordulója alkalmából
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 9. (p. 57), Doc. 9.
  
964 1900.03.14 Országgyűlési felszólalások a Székelyföld nemzetiségi és gazdasági viszonyairól.
1900. márc. 14. Székely György "felszólalása a székelyföldi nemzetiségi és gazdasági viszonyok tárgyában a földművelésügyi tárca költségvetésének tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 10.A) (p. 59), Doc. 10.A)
  
965 1900.03.20 A nemzetiségi kérdés az 1900. évi közoktatásügyi költségvetési vitában.
1900. márc. 20. Boda Vilmos felszólalása a „nemzeti állam” feladatairól és a nemzetiségi vidékeken alapított népiskolákról a közoktatásügyi költségvetés vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 11.A) (p. 70), Doc. 11.A)
  
966 1900.03.20 A nemzetiségi kérdés az 1900. évi közoktatásügyi költségvetési vitában.
1900. márc. 20. Komjáthy Béla beszéde a nemzeti iskolapolitika feladatairól a közoktatásügyi költségvetés vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 11.B) (p. 71), Doc. 11.B)
  
967 1900.03.21 Iratok a brassói román iskolák romániai szubvenciójának történetéhez.
1900. márc. 21. Széll Kálmán miniszterelnök újabb válasza Komjáthy Bélának a „brassói szubvenció” tárgyában a közoktatásügyi költségvetés tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 3.C) (p. 21), Doc. 3.C)
  
968 1900.03.21 A nemzetiségi kérdés az 1900. évi közoktatásügyi költségvetési vitában.
1900. márc. 21. Berzeviczy Albert beszéde a közoktatásügyi tárca költségvetési tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 11.C) (p. 75), Doc. 11.C)
  
969 1900.03.21 A nemzetiségi kérdés az 1900. évi közoktatásügyi költségvetési vitában.
1900. márc. 21. Zsilinszky Mihály kultuszállamtitkár beszéde a közoktatásügyi tárca költségvetési tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 11.D) (p. 77), Doc. 11.D)
  
970 1900.03.27 1900. márc. 27. A „Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt” közleménye az erdélyi szász képviselői klub kérdéséről: „A szász képviselők nyilatkozata”
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 12. (p. 78), Doc. 12.
  
971 1900.04.10 A „Bánffy-Brankovič paktum” 1900. évi kipattanása. („Bcocsini cefnent”-iigy.)
1900. ápr. 10. Bernáth igazságügyminiszteri államtitkár átirata Széll Kálmán miniszterelnökhöz a szerb radikális sajtónak Bánffy volt miniszterelnök és Brankovič patriacha gazdasági kapcsolatára vonatkozó közleménye tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 5.B) (p. 47), Doc. 5.B)
  
972 1900.05.21 1900. máj. 21. A szerb radikális sajtó kommentárja Polit-Desančič Mihály visszavonulási nyilatkozatával kapcsolatban
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 13. (p. 78), Doc. 13.
  
973 1900.06.01 Iratok az 1898. évi rózsahegyi képviselőválasztással kapcsolatos liszkófalvi sortűz tárgyában.
1900 jún. 1. Kray István pozsonyi főügyész jelentése Plósz Sándor igazságügyminiszternek a liszkófalvi ügyben a Kúria által hozott ítélet tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 105.D. (p. 696), Doc. 105.D.
  
974 1900.06.03 1900. jún. 7. Maurer Mihály brassói főispán jelentése a belügyminiszternek az 1900. jún. 3-4-én Brassóban tartott szociáldemokrata értekezlet lefolyásáról
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 14. (p. 81), Doc. 14.
  
975 1900.06.11 A „Bánffy-Brankovič paktum” 1900. évi kipattanása. („Beocsini cement”-ügy.)
1900. jún. 11. Bernáth igazságügyi államtitkár átirata Széll Kálmán miniszterelnökhöz a „Zastava” ellen Bánffy volt miniszterelnök és Brankovič patriarcha anyagi üzelmeit leleplező közlemény miatt indítandó sajtóper elejtése tárgyában, 1 melléklettel

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 5.C) (p. 48), Doc. 5.C)
  
976 1900.06.21 Iratok a gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus és püspöki zsinat egybehívását célzó 1900. és 1901. évi nemzetiségi akciók történetéhez.
1900. jún. 21. Széll Kálmán miniszterelnök felterjesztése az uralkodóhoz a gör. kel. szerb püspöki zsinatnak a Brankovič-Zmejanovič-ügy kivizsgálásáig történő elnapolása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 15.A) (p. 83), Doc. 15.A)
  
977 1900.07.08 Iratok a gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus és püspöki zsinat egybehívását célzó 1900. és 1901. évi nemzetiségi akciók történetéhez.
1900. júl. 8. A gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszusi képviselők többsége által kiküldött bizottság újabb felterjesztése Széll Kálmán miniszterelnökhöz „az 1897. évben bizonytalan időre elnapolt szerb nemzeti-egyházi kongresszus tárgyában”

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 15.B) (p. 85), Doc. 15.B)
  
978 1900.07.17 Iratok a „Matica Slovenská” felfüggesztett szlovák közművelődési egylet elkobzott és törvényellenesen felhasznált vagyona tárgyában.
1900. júl. 17-21. Mudroň János cikksorozata a szlovák nemzetiségi sajtóban a „Matiea Slovenská” vagyona tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 16.A) (p. 95), Doc. 16.A)
  
979 1900.07.22 Főispáni jelentések és Tomic Jása agrárszövetkezeti lapjának közleményei a déli megyékben megindult szerb földművesszövetkezeti mozgalomról.
1900 júl. 22. Br. Vojnits István Bács-Bodrog megyei főispán jelentése Darányi Ignác földművelésügyi miniszternek a megyei szerb földművesszövetkezeti szervezkedésről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 101.K. (p. 673), Doc. 101.K.
  
980 1900.08.28 Iratok Dula Máté és társai nemzetiségi pőréhez.
1900 aug. 28. A Dula Máté és társai „nemzetiségi izgatási ügyében” hozott kúriai ítélet hivatalos másolata

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 116.C. (p. 779), Doc. 116.C.
  
981 1900.10.12 Törvényhatósági akciók és nemzetiségi ellcnmozgalmak az 1868. évi nemzetiségi törvény megszorító értelmezése és a módosítását célzó törvényhatósági feliratok körül. Az 1900. évi „háromszéki petició” és nemzetiségi visszhangja.
1900. okt. 12. Háromszék megye törvényhatósági bizottságának felirata a nemzetiségi törvény módosítása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 18.I.A) (p. 109), Doc. 18.I.A)
  
982 1900.10.18 Iratok a földművelésügyi kormányzat hegyvidéki akciójának 1899—1901 évek közötti történetéhez.
1900 okt. 18. A földművelésügyi minisztérium elnöki osztályának jelentése a „ „ruthén akcióról”

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 135.H. (p. 862), Doc. 135.H.
  
983 1900.10.18 Iratok a földművelésügyi kormányzat hegyvidéki akciójának 1899—1901 évek közötti történetéhez.
[1900 okt. végén. ] A földművelésügy iminisztérium elnöki osztályának vázlatos jelentése a „ruthén akcióról” Egén Ede miniszteri biztos 1900 okt. 18-i összefoglaló jelentése alapján

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 135.I. (p. 865), Doc. 135.I.
  
984 1900.10.23 Iratok az 1898. évi rózsahegyi képviselőválasztással kapcsolatos liszkófalvi sortűz tárgyában.
1900 okt. 23. Plósz Sándor igazságügyminiszter előterjesztése az uralkodóhoz a liszkófalvi ügy elítéltjeinek megkegyelmezése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 105.E. (p. 697), Doc. 105.E.
  
985 1900.10.29 Hodza a Milán egykrajcáros fővárosi szlovák bulvárlapja és a kormányzat ellenakciója.
1900. okt. 29. Zsilinszky Mihály vallás és közoktatásügyi államtitkár levele Széll Kálmán miniszterelnökhöz egy szlovák nyelvű kormánypárti napilap szervezése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 17.A) (p. 105), Doc. 17.A)
  
986 1900.10.30 Hodza Milán egykrajcáros fővárosi szlovák bulvárlapja és a kormányzat ellenakciója.
1900. okt. 30. Pechány Adolf, a budapesti „Slovenské Noviny” szerkesztőjének levele Zsilinszky Mihály vallás és közoktatásügyi államtitkárhoz a Hodza Mihály szerkesztésében Budapesten megjelenő „Slovenský Dennik” szlovák ellenzéki napilapról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 17.B) (p. 106), Doc. 17.B)
  
987 1900.11.09 Törvényhatósági akciók és nemzetiségi ellenmozgalmak az 1868. évi nemzetiségi törvény megszorító értelmezése és a módosítását célzó törvényhatósági feliratok körül.
A Pozsony város törvényhatóságához benyújtott 1900. évi „Zernek-féle indítvány” német nemzetiségi ellenmozgalom és Pozsony megye törvényhatósági bizottságának 1902. évi országgyűlési felirata az 1868. évi nemzetiségi törvény módosítása tárgyában.
1900. nov. 9. Pozsony megye főispánjának jelentese Széll Kálmán miniszterelnöknek a helybeli német polgárság és sajtó magatartásáról egy, a nemzetiségi nyelvi érdekeket sértő törvényhatósági javaslattal kapcsolatban

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 18.II.A) (p. 113), Doc. 18.II.A)
  
988 1900.11.12 Törvényhatósági akciók és nemzetiségi ellcnmozgalmak az 1868. évi nemzetiségi törvény megszorító értelmezése és a módosítását célzó törvényhatósági feliratok körül. Az 1900. évi „háromszéki petició” és nemzetiségi visszhangja.
1900. nov. 12. A szerb radikális sajtó a nemzetiségi törvény revízióját követelő megyei feliratokról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 18.I.B) (p. 110), Doc. 18.I.B)
  
989 1900.11.14 Törvényhatósági akciók és nemzetiségi ellcnmozgalmak az 1868. évi nemzetiségi törvény megszorító értelmezése és a módosítását célzó törvényhatósági feliratok körül.
A Pozsony város törvényhatóságához benyújtott 1900. évi „Zernek-féle indítvány” német nemzetiségi ellenmozgalom és Pozsony megye törvényhatósági bizottságának 1902. évi országgyűlési felirata az 1868. évi nemzetiségi törvény módosítása tárgyában.
1900. nov. 14. Bérezik Árpád min. tanácsos, a miniszterelnökségi sajtóosztály vezetőjének átirata Pozsony megye főispánjához az itteni német nyelvű sajtó „rendszabályozása” tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 18.II.B) (p. 115), Doc. 18.II.B)
  
990 1900.11.15 Törvényhatósági akciók és nemzetiségi ellcnmozgalmak az 1868. évi nemzetiségi törvény megszorító értelmezése és a módosítását célzó törvényhatósági feliratok körül. Az 1900. évi „háromszéki petició” és nemzetiségi visszhangja.
1900. nov. 15. A szlovák nemzetiségi sajtó közleménye Háromszék megye törvényhatósági bizottságának az országgyűléshez intézett feliratáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 18.I.C) (p. 111), Doc. 18.I.C)
  
991 1900.11.23 A horvát kérdés az 1906. évi magyar országgyűlésen és a minisztertanácsban
A horvát kérdés „nemzetiségi vitája” az 1907. évi állami költségvetés „horvát tétele” tárgyalásakor
1900. nov. 23. Hodza Milán és Vajda Sándor nemzetiségi képviselők felszólalása gr. Batthyány Tivadar beszédével kapcsolatban és gr. Batthyány Tivadar újabb felszólalása az 1907. évi állami költségvetés „horvát hitele” tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában V. (Budapest, 1971) Doc. 1.II.B) (p. 7), Doc. 1.II.B)
  
992 1900.11.24 Iratok Dula Máté és társai nemzetiségi pőréhez.
1900 nov. 24. Székely Ferenc budapesti főügyész jelentése Plósz Sándor igazságügyminiszternek Dula Máté és társai perújrafelvételi indítványának elutasítása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 116.D. (p. 781), Doc. 116.D.
  
993 1900.11.25 A nemzetiségi kérdés az 1901. évi költségvetés képviselőházi vitájában.
1900. nov. 25. A szerb radikális sajtó kommentárja Széli miniszterelnöknek a nemzetiségi kérdésről mondott képviselőházi beszédével kapcsolatban

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 19.B) (p. 127), Doc. 19.B)
  
994 1900.11.29 A nemzetiségi kérdés az 1901. évi költségvetés képviselőházi vitájában.
1900. nov. 29. Komjáthy Béla felszólalása a nemzetiségi kérdés tárgyában az 1901. évi költségvetés általános tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 19.A) (p. 124), Doc. 19.A)
  
995 1900.12.01 A horvátországi adóhátralékok ügye és a horvát pénzügyi egyezmény bizottsági vitája.
1900. dec. 1 Barta Ödön felszólalása a Magyarország és a társországok között létrejött pénzügyi egyezményről szóló 1889: XL. te. hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló törvényjavaslat tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 2.B) (p. 6), Doc. 2.B)
  
996 1900.12.01 A budapesti szlovák munkásegylet (Poucny slovensky robotnicky spolok v Budapesti, 1899) alapításának ügye
1900 dec. 1. Belügyminiszteri leirat Budapest Székesfőváros tanácsához a „Budapesti általános tót munkás egyesület” címéből a nemzetiségi megjelölés elhagyása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 128.B. (p. 824), Doc. 128.B.
  
997 1900.12.12 Hódi a Milán egykrajcáros fővárosi szlovák bulvárlapja és a kormányzat ellenakciója.
1900. dec. 12. Zsilinszky Mihály vallás és közoktatásügyi államtitkár levele Bérezik Árpád miniszteri tanácsoshoz, a miniszterelnökségi sajtóiroda vezetőjéhez a Slovenské Noviny napilappá történő átalakításáról és felemelt évi szubvenciója tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 17.C) (p. 108), Doc. 17.C)
  
998 1900.12.16 1900. dec. 16. A német nemzetiségi mozgalom sajtójának indulása és programja a temesvári „Deutsches Tagblatt für Ungarn” beköszöntő vezércikkében
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 20. (p. 128), Doc. 20.
  
999 1900.12.18 Iratok a földművelésügyi kormányzat hegyvidéki akciójának 1899—1901 évek közötti történetéhez.
1900 dec. 18. Egán Ede miniszteri biztos levele Darányi Ignác földművelésügyi miniszterhez az ungvári főerdőhivatal vezetőjének a hegyvidéki akció kiszélesítésére vonatkozó javaslata tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 135.J. (p. 867), Doc. 135.J.
  
1000 1901.01.11 Sajtóhangok a nemzetiségi „aktivitás” kérdéséről.
1901. jan. 11. A függetlenségi sajtó a román aktivitás lehetőségeiről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 21.A) (p. 130), Doc. 21.A)
  
1001 1901.01.11 Iratok a földművelésügyi kormányzat hegyvidéki akciójának 1899—1901 évek közötti történetéhez.
1901 jan. 11. Egán Ede miniszteri biztos, a „hegyvidéki akció” vezetőjének jelentése Darányi Ignác földművelésügyi miniszternek az itteni parasztbirtokok tömeges árverezése folytán előállott helyzet megváltoztatása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 135.K. (p. 867), Doc. 135.K.
  
1002 1901.01.16 A nemzetiségi kérdés az 1901. évi belügyi költségvetési vitában.
1901. jan. 16. Holló Lajos felszólalása a választójog esetleges kiterjesztésének nemzetiségi vonatkozásairól az 1901. évi belügyi költségvetés vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 22.A) (p. 134), Doc. 22.A)
  
1003 1901.01.18 A nemzetiségi kérdés az 1901. évi belügyi költségvetési vitában.
1901. jan. 18. Barta Ödön felszólalása a hatósági visszaélésekről és a törvényhatósági nemzetiségi nyelvhasználatról a belügyi költségvetés vitájában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 22.B) (p. 135), Doc. 22.B)
  
1004 1901.01.21 A nemzetiségi kérdés az 1901. évi belügyi költségvetési vitában.
1901. jan. 21. Polónyi Géza felszólalása a nemzetiségek választójogi helyzetéről a belügyi költségvetés tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 22.C) (p. 136), Doc. 22.C)
  
1005 1901.01.21 A nemzetiségi kérdés az 1901. évi belügyi költségvetési vitában. 1901. jan. 21. Szalay Károly felszólalása a „pózeni kérdésről” a belügyi költségvetés vitájában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 22.D) (p. 138), Doc. 22.D)
  
1006 1901.02.05 A szerb nemzetiségi sajtó megemlékezései Miletič halálakor. 1901. febr. 5. A „Branik” nekrológja Miletič Szvetozár elhunyta alkalmából
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 23.A) (p. 138), Doc. 23.A)
  
1007 1901.02.06 A szerb nemzetiségi sajtó megemlékezései Miletič halálakor. 1901. febr. 6. A „Zastava” nekrológja Miletič Szvetozárról
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 23.B) (p. 140), Doc. 23.B)
  
1008 1901.02.14 A Széli-kormány nemzetiségi iskolapolitikájának vitája az 1901. évi közoktatási és igazságügyi költségvetés tárgyalásakor.
1901. febr. 14. Wlassics Gyula vallás és közoktatásügyi miniszter beszéde az állami elemi népiskolák tanköteleseinek nemzetiségi arányáról a közoktatásügyi költségvetés tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 24.A) (p. 141), Doc. 24.A)
  
1009 1901.02.15 A Széli-kormány nemzetiségi iskolapolitikájának vitája az 1901. évi közoktatási és igazságügyi költségvetés tárgyalásakor.
1901. febr. 15. Janits Imre bírálata a Beksics-féle „kultúrasszimilációról” a közoktatásügyi költségvetés tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 24.B) (p. 143), Doc. 24.B)
  
1010 1901.02.15 A Széli-kormány nemzetiségi iskolapolitikájának vitája az 1901. évi közoktatási és igazságügyi költségvetés tárgyalásakor.
1901. febr. 15. Dózsa Endre felszólalása a magyar állam kulturális feladatairól a közoktatásügyi költségvetés tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 24.C) (p. 144), Doc. 24.C)
  
1011 1901.02.15 A Széli-kormány nemzetiségi iskolapolitikájának vitája az 1901. évi közoktatási és igazságügyi költségvetés tárgyalásakor.
1901. febr. 15. Boda Vilmos felszólalása az 1879. évi népiskolai törvény (1879 XVIII. te.) iránt megnyilvánult nemzetiségi ellenállásról a közoktatásügyi költségvetés tárgyalásakor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 24.D) (p. 145), Doc. 24.D)
  
1012 1901.02.17 A horvátországi adóhátralékok ügye és a horvát pénzügyi egyezmény bizottsági vitája.
1901. febr. 17. A Horvátországgal kötendő pénzügyi egyezmény tárgyában kiküldött magyar országos bizottság válasza a horvát országos bizottságnak

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 2.C) (p. 10), Doc. 2.C)
  
1013 1901.02.20 Ellenzéki támadások az erdélyi román bankszervezet gazdaságpolitikája ellen és a „Revista Economicá” válasza.
1901. febr. 20. A függetlenségi sajtó támadása az erdélyi román pénzintézetek előretörése és ingatlanvásárlásai ellen

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 25.A) (p. 147), Doc. 25.A)
  
1014 1901.02.28 Iratok Dula Máté és társai nemzetiségi pőréhez.
1901 febr. 28. Székely Ferenc budapesti főügyész jelentése Plósz Sándor igazságügyminiszternek Dula Máté és társai felségfolyamodványa ügyében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 116.E. (p. 782), Doc. 116.E.
  
1015 1901.04.16 Iratok a gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus és püspöki zsinat egybehívását célzó 1900. és 1901. évi nemzetiségi akciók történetéhez.
1901. ápr. 16. Wlassics Gyula vallás és közoktatásügyi miniszter átirata Széll Kálmánhoz, mint a belügyminisztérium ideiglenes vezetésével megbízott miniszterelnökhöz a görög keleti szerb nemzeti-egyházi kongresszus egybehívása tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 15.C) (p. 89), Doc. 15.C)
  
1016 1901.04.18 Sajtóhangok a nemzetiségi „aktivitás” kérdéséről.
1901. apr. 18. Az „Activitatea” közleménye a román politikai aktivitás kérdéséről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 21.B) (p. 132), Doc. 21.B)
  
1017 1901.06.18 A Szlovák Nemzeti Párt 1901. évi választási programja és a párt balszárnyának bírálata.
1901. jún. 18. A Szlovák Nemzeti Párt 1901. évi választási programja

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 26.A) (p. 151), Doc. 26.A)
  
1018 1901.07.06 Ellenzéki támadások az erdélyi román bankszervezet gazdaságpolitikája ellen és a „Revista Economica” válasza.
1901. júl. 6. A „Revista Economica” cikke a román pénzintézetek védelmében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 25.B) (p. 148), Doc. 25.B)
  
1019 1901.07.10 Iratok a földművelésügyi kormányzat hegyvidéki akciójának 1899—1901 évek közötti történetéhez.
1901 júl. 10. Egán Ede, a hegyvidéki kirendeltség kormánybiztosának jelentése Széll Kálmán miniszterelnöknek Firczák Gyula munkácsi gör. kát. püspöknek a máramarosi kivándorlási mozgalom ügyében a miniszterelnökhöz intézett emlékirata tárgyában, 1 melléklettel

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 135.L. (p. 869), Doc. 135.L.
  
1020 1901.07.10 Iratok a földművelésügyi kormányzat hegyvidéki akciójának 1899—1901 évek közötti történetéhez.
[1901 júl. 10.] Egán Ede miniszteri biztos jelentése Darányi Ignác földművelésügyi miniszternek a máramarosi ruszinok tömegkivándorlása ügyében készült emlékirata tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 135.L. Melléklet: (p. 870), Doc. 135.L. Melléklet:
  
1021 1901.07.17 1901. júl. 17. Gr. Khuen-Héderváry Károly horvát bán levele Széll Kálmán miniszterelnökhöz egyes magyar lapokban megjelent horvátellenes cikkek tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 27. (p. 156), Doc. 27.
  
1022 1901.08.03 Fiumei hatósági iratok Fiume és Horvátország közigazgatási és országgyűlési viszonyára vonatkozólag.
1901. aug. 3. Maylánder fiumei polgármester átirata gr. Szapáry László fiumei kormányzóhoz a horvát-szlavon hatóságokkal való kapcsolat tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 28.A) (p. 157), Doc. 28.A)
  
1023 1901.08.19 Iratok a gör. kel. szerb nemzeti-egyházi kongresszus és püspöki zsinat egybehívását célzó 1900. és 1901. évi nemzetiségi akciók történetéhez.
1901. aug. 19. Az 1901 aug. 19-én Nagybecskereken tartott szerb népgyűlés által kiküldött bizottság kérelme Széll Kálmán miniszterelnökhöz a nemzeti-egyházi kongresszus egybehívását célzó felségfolyamodvány felterjesztése tárgyában, 1 melléklettel

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 15.D) (p. 91), Doc. 15.D)
  
1024 1901.08.27 Az erdélyi szász nemzetiségi politika állásfogalása a „szász népi program” és a kormánypárttal Való kapcsolat tárgyában.
1901. aug. 27. A szász központi választmány nagyszebeni gyűlésének határozata az 1890. évi „szász népi program” és az ún. „szász paktum” kérdésében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 29.A) (p. 159), Doc. 29.A)
  
1025 1901.09.03 Iratok az 1901. évi ruszin-szlovák „beherói ügv”-ről.
1901. szept. 3. Miklóssy Kálmán kassai h. főügyész jelentése Plósz Sándor igazságügyminiszternek a Sáros megyei Beheró községben lefoglalt külföldi nemzetiségi nyomtatványokkal kapcsolatban indított eljárás tárgyában, 1 melléklettel

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 30.A) (p. 162), Doc. 30.A)
  
1026 1901.09.05 A Szlovák Nemzeti Párt 1901. évi választási programja és a párt balszárnyának bírálata.
1901. szept. 5. Hodza Milán bírálata a „Hlas”-ban a szlovák nemzeti párt 1901. évi programjáról: ,,A Szlovák Nemzeti Párt akcióba lépéséről”

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 26.B) (p. 152), Doc. 26.B)
  
1027 1901.09.13 Iratok az 1901. évi ruszin-szlovák „beherói ügv”-ről.
1901. szept. 13. Az eperjesi törvényszék ítélete a Sáros megyei Beherón lefoglalt amerikai ruszin sajtótermékek elkobzása és megsemmisítése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 30.B) (p. 165), Doc. 30.B)
  
1028 1901.09.14 Iratok a magyar minisztérium század eleji „romániai iskolai actiója” tárgyában.
1901. szept. 14. Széll Kálmán miniszterelnök átirata Wlassics Gyula vallás és közoktatásügyi miniszterhez a „romániai akció” gyakorlati előkészítéséről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 32.A) (p. 179), Doc. 32.A)
  
1029 1901.09.25 A Román Nemzeti Párt 1901. évi választási felhívása és magyar ellenzéki kommentárja.
1901. szept. 25. A Román Nemzeti Párt végrehajtó bizottságának 1901. évi felhívása a választások alkalmából

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 31.A) (p. 175), Doc. 31.A)
  
1030 1901.09.27 A Román Nemzeti Párt 1901. évi választási felhívása és magyar ellenzéki kommentárja.
1901. szept. 27. Az „Egyetértés” a Román Nemzeti Párt vezetőinek választási felhívásáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 31.B) (p. 177), Doc. 31.B)
  
1031 1901.10.12 Jelentések Iorga Miklós és a budapesti román egyetemi ifjúság 1901. évi kapcsolatáról.
1901. okt. 12. Rudnay Béla budapesti főkapitány jelentése Széll Kálmán belügyminiszternek Iorga Miklós budapesti tevékenysége tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 33.A) (p. 191), Doc. 33.A)
  
1032 1901.10.12 1901. okt. 12. Steinacker Ödön nyílt levele az 1901. évi nagykomlósi választás után a kerület német nemzetiségű választóihoz
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 34. (p. 195), Doc. 34.
  
1033 1901.10.18 Jelentések Iorga Miklós és a budapesti román egyetemi ifjúság 1901. évi kapcsolatáról.
1901. okt. 18. Rudnay Béla budapesti főkapitány újabb jelentése Széll Kálmán belügyminiszternek Iorga Miklós és a pesti román egyetemi ifjúság kapcsolatai tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 33.B) (p. 192), Doc. 33.B)
  
1034 1901.10.22 Az erdélyi szász nemzetiségi politika állásfogalása a „szász népi program” és a kormánypárttal Való kapcsolat tárgyában.
1901. okt. 22. A „zöldszász” sajtó közleménye a megválasztott erdélyi szász képviselőknek a kormánypárttal szemben tanúsított magatartásáról: „Természetes állásunk az országgyűlésen”

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 29.B) (p. 160), Doc. 29.B)
  
1035 1901.11.01 Fiumei hatósági iratok Fiume és Horvátország közigazgatási és országgyűlési viszonyára vonatkozólag.
1901. nov. 1. A fiumei kormányzóhelyettes jelentése Széll Kálmán miniszterelnöknek Fiume országgyűlési képviselete tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 28.B) (p. 158), Doc. 28.B)
  
1036 1901.11.07 A nemzetiségi kérdés az 1901. évi képviselőházi felirati vitában.
A horvát kérdés 1901. évi képviselőházi válaszfelirati vitája.
1901. nov. 7. A függetlenségi sajtó vezércikke a horvát-magyar viszonyról és a horvát nemzeti mozgalomról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 35.I.A) (p. 197), Doc. 35.I.A)
  
1037 1901.11.10 Iratok az 1901. évi ruszin-szlovák „beherói ügv”-ről.
1901. nov. 10. Paksy József kassai főügyész jelentése Plósz Sándor igazságügyminiszternek a beherói ügy-ben

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 30.C) (p. 166), Doc. 30.C)
  
1038 1901.11.13 Iratok a magyar kormányzat század eleji „amerikai akcióijának történetéhez.
Iratok a magyar minisztérium „amerikai akció”-járót általában.
1901. nov. 13. Széll Kálmán miniszterelnök átirata gr. Goluchowski Agenor közös külügyminiszterhez az Egyesült Államokba küldendő gör. kát. „visitator” ügyében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában III. (Budapest, 1964) Doc. 36.I.A) (p. 221), Doc. 36.I.A)