Vloženie nového záznamu / Új bejegyzés felvitele     
[553]
Por Datum Text  
1 1939.03.15 1939, březen 15. Berlin. — Protokol o jednáni A. Hitlera s presidentem tzv. druhé republiky E. Háchou o zrušení samostatnosti Československé republiky.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 340 (p. 417), Doc. 340
  
2 1939.03.15 1939, březen 15. Berlín. — Podmínky vlády nacistického Némecka k bezpodmínečné kapitulaci československého státu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 341 (p. 417), Doc. 341
  
3 1939.03.15 1939, březen 15. Berlín. — Rozkaz nacistického ministra letectví H. Goeringa k vojenské okupaci českých zemí.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 342 (p. 418), Doc. 342
  
4 1939.03.15 1939, březen 15. Praha. — Výnos A. Hitlera, jimi zřídil tzv. protektorát Čechy a Morava.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 343 (p. 418), Doc. 343
  
5 1939.03.15 1939, březen 15. Berlín. — Podmínky vlády nacistického Némecka k bezpodmínečné kapitulaci československého státu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 341 (p. 417), Doc. 341
  
6 1939.03.15 1939, březen 15. Berlín. — Rozkaz nacistického ministra letectví H. Goeringa k vojenské okupaci českých zemí.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 342 (p. 418), Doc. 342
  
7 1939.03.15 1939, březen 15. Praha. — Výnos A. Hitlera, jimi zřídil tzv. protektorát Čechy a Morava.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 343 (p. 418), Doc. 343
  
8 1939.03.20 1939, březen 20. Praha. — Osobní záznam E. Háchy, v němž popsal svou cestu do Berlína dne 14. března 1939 a jednání s A. Hitlerem dne 15. března 1939, která měla za následek okupaci českých zemí.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 344 (p. 420), Doc. 344
  
9 1939.03.20 1939, březen 20. Praha. — Osobní záznam E. Háchy, v němž popsal svou cestu do Berlína dne 14. března 1939 a jednání s A. Hitlerem dne 15. března 1939, která měla za následek okupaci českých zemí.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 344 (p. 420), Doc. 344
  
10 1939.03.23 1939, březen 23. Praha. -— Dopis předsedy Odborové jednoty A. Chloupka ministerskému předsedovi R. Beranovi, v němž důrazné žádal o rozpuštění dělnického závodního výboru v ČKD Libni a naléhal na splnění slibu vládní reakce na rozpuštění dělnických výborů v celostátním měřítku.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 345 (p. 422), Doc. 345
  
11 1939.03.23 1939, březen 23. Praha. -— Dopis předsedy Odborové jednoty A. Chloupka ministerskému předsedovi R. Beranovi, v němž důrazné žádal o rozpuštění dělnického závodního výboru v ČKD Libni a naléhal na splnění slibu vládní reakce na rozpuštění dělnických výborů v celostátním měřítku.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 345 (p. 422), Doc. 345
  
12 1939.04.?? 1939, duben. Praha. — Přípravný materiál E. Háchy k rozmluvě s tzv. říšským protektorem K. v. Neurathem dne 25. dubna 1939, v němž protestoval proti zasahování do autonomní správy tzv. protektorátu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 347 (p. 425), Doc. 347
  
13 1939.04.?? 1939, duben. Praha. — Přípravný materiál E. Háchy k rozmluvě s tzv. říšským protektorem K. v. Neurathem dne 25. dubna 1939, v němž protestoval proti zasahování do autonomní správy tzv. protektorátu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 347 (p. 425), Doc. 347
  
14 1939.04.25 1939, duben 25. Praha. — Dopis E. F. Buriana J. Nečasoví, v nimž si E. F. Burian stěžoval na cenzurní praxi pracovníků úřadu ministra J. Havelky, ohrazoval se proti pronásledování levicových kulturních pracovníků a dokazoval neudržitelnost tehdy reakcí hlásané teorie o národních tradicích a kulturní jednotě.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 346 (p. 423), Doc. 346
  
15 1939.04.25 1939, duben 25. Praha. — Dopis E. F. Buriana J. Nečasoví, v nimž si E. F. Burian stěžoval na cenzurní praxi pracovníků úřadu ministra J. Havelky, ohrazoval se proti pronásledování levicových kulturních pracovníků a dokazoval neudržitelnost tehdy reakcí hlásané teorie o národních tradicích a kulturní jednotě.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 346 (p. 423), Doc. 346
  
16 1939.05.02 1939, květen 2. — Pracovník ilegální organizace Politické ústředí redaktor A. Pešl zaslal pro informaci Dr. E. Beneše zprávu o německé persekuci metodou provokací, zatýkání, fyzického násilí a lživou propagandou v českém tisku, určenou i pro cizinu a zdůrazňoval nedůvěru českého lidu k mnichovanským politikům.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 348 (p. 428), Doc. 348
  
17 1939.05.02 1939, květen 2. — Pracovník ilegální organizace Politické ústředí redaktor A. Pešl zaslal pro informaci Dr. E. Beneše zprávu o německé persekuci metodou provokací, zatýkání, fyzického násilí a lživou propagandou v českém tisku, určenou i pro cizinu a zdůrazňoval nedůvěru českého lidu k mnichovanským politikům.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 348 (p. 428), Doc. 348
  
18 1939.05.04 1939, květen 4. Praha. — Pplk. J. Linhart vypracoval pro ministra J. Havelku vyjádření k dopisu E. F. Buriana a hájil v něm fašistickou persekuční praxi vládní reakce proti levicovým představitelům české kultury.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 349 (p. 430), Doc. 349
  
19 1939.05.04 1939, květen 4. Praha. — Pplk. J. Linhart vypracoval pro ministra J. Havelku vyjádření k dopisu E. F. Buriana a hájil v něm fašistickou persekuční praxi vládní reakce proti levicovým představitelům české kultury.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 349 (p. 430), Doc. 349
  
20 1939.05.08 1939, květen 8.—9. — Účastníci ilegální organizace Petiční výbor Věrni zůstaneme požádali představitele československé zahraniční akce o směrnice, podle nichž mají odcházet lidé za hranice, což se dosud dělo jen na základě ne vždy správného osobního rozhodování. -— Velké májové manifestace v Praze a v Brně.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 350 (p. 431), Doc. 350
  
21 1939.05.08 1939, květen 8.—9. — Účastníci ilegální organizace Petiční výbor Věrni zůstaneme požádali představitele československé zahraniční akce o směrnice, podle nichž mají odcházet lidé za hranice, což se dosud dělo jen na základě ne vždy správného osobního rozhodování. -— Velké májové manifestace v Praze a v Brně.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 350 (p. 431), Doc. 350
  
22 1939.05.21 1939, květen 21.—28. — Pracovník ilegální organizace Politické ústředí redaktor A. Pešl poslal představitelům československé zahraniční akce informace o vnitřní politické a hospodářské situaci českých zemí a o rozporech mezi tzv. protektorátní vládou a úřadem tzv. říšského protektora, jejichž, příčinou byla podpora českých fašistů nacisty.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 351 (p. 433), Doc. 351
  
23 1939.05.21 1939, květen 21.—28. — Pracovník ilegální organizace Politické ústředí redaktor A. Pešl poslal představitelům československé zahraniční akce informace o vnitřní politické a hospodářské situaci českých zemí a o rozporech mezi tzv. protektorátní vládou a úřadem tzv. říšského protektora, jejichž, příčinou byla podpora českých fašistů nacisty.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 351 (p. 433), Doc. 351
  
24 1939.06.06 1939, červen 6. — Pracovník ilegální organizace Politické ústředí redaktor A. Pešl poslal představitelům československé zahraniční akce zprávu o rozdílném nazírání K. H. Franka a K. v. Neuratha na germanizaci českých Zemí.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 352 (p. 439), Doc. 352
  
25 1939.06.06 1939, červen 6. — Pracovník ilegální organizace Politické ústředí redaktor A. Pešl poslal představitelům československé zahraniční akce zprávu o rozdílném nazírání K. H. Franka a K. v. Neuratha na germanizaci českých Zemí.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 352 (p. 439), Doc. 352
  
26 1939.06.28 1939, červen 28. Praha. — Dopis tzv. říšského protektora K. v. Neuratha E. Háchovi, ve kterém požadoval dosazení německých vládních komisařů v městech České Budějovice, Brno, Jihlava, Olomouc a Moravská Ostrava.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 353 (p. 441), Doc. 353
  
27 1939.06.28 1939, červen 28. Praha. — Dopis tzv. říšského protektora K. v. Neuratha E. Háchovi, ve kterém požadoval dosazení německých vládních komisařů v městech České Budějovice, Brno, Jihlava, Olomouc a Moravská Ostrava.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 353 (p. 441), Doc. 353
  
28 1939.07.05 1939, červenec 5. Dolní Břežany. — Žádost pražského arcibiskupa K. Kašpara E. Háchovi o intervenci za zatčené kněze. Kromě konkrétních údajů o následcích kladenských událostí, je dopis svědectvím o údivu církevních kruhů nad tím, že jsou zatýkáni i apolitičtí kněží, kteří v dělnickém Kladně měli obtížnou práci.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 354 (p. 441), Doc. 354
  
29 1939.07.26 1939, červenec 26. Praha. — Účastník domácího odboje zaslal představitelům československé zahraniční akce do Paříže zprávu o persekuci železničářů v důsledku neopatrného odjezdu některých jednotlivců do západní emigrace
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 355 (p. 442), Doc. 355
  
30 1939.08.16 1939, srpen 16. Londýn. — Dopis E. Beneše poslanci Fr. Schwartzovi v Londýně, v němž formuloval své zdsady řízení zahraniční akce politické, diplomatické a vojenské.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 1 (p. 17), Doc. 1
  
31 1939.08.19 1939, srpen 19. — Informátor z domova sdělil představitelům československé zahraniční akce v Paříži zprávy o politických poměrech v tzv. protektorátní vládě.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 356 (p. 443), Doc. 356
  
32 1939.08.23 1939, srpen 23. Praha. — Dopis K. H. Franka předsedovi tzv. protektorátní vlády A. Eliášovi, v němž poukazoval na nepřátelské chování obyvatelstva k německým orgánům a na výskyt sabotáží, zvláště v hospodářsky důleíitých podnicích. — záznam J. Havelky, náměstka předsedy vlády, ze není moíno proti sabotáíím zasáhnout, neboť nebyly dokázány zádně konkrétní případy.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 357 (p. 444), Doc. 357
  
33 1939.08.30 1939, srpen 30. Praha. —Tzv. říšský protektor K. v. Neurath zaslal předsedovi tzv. protektorátů vlády A. Eliášovi připis, ve kterém mu sdělil, že dal rozpustit legionářské organizace.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 358 (p. 446), Doc. 358
  
34 1939.09.09 1939, září 9. Praha. — Záznam o požadavku nacistů, který tlumočil německý vyslanec II. Volkers protektorátním představitelům, aby učinili prohlášení proti činnosti československé západní emigrace. — Text prohlášení.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 359 (p. 447), Doc. 359
  
35 1939.09.13 1939, září 13. Paříž. — Zápis generálního ředitele československé Zbrojovky E. Outraty a generála S. Ingra o sdélení československého vyslance št. Osuského, že Francie neuznala československou prozatímní vládu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 2 (p. 18), Doc. 2
  
36 1939.09.13 1939, září 13. Praha. — Dopis tzv. říšského protektora K. v. Neuratha E. Háchovi, v němí nařídil zaveden dvojjazyčného označení ulic, nádraží, železnic atd. v českých zemích s přednostním pojmenováním německým.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 360 (p. 449), Doc. 360
  
37 1939.09.21 1939 září 21. Praha. -— Ministr tzv. protektorátní vlády J. Havelka zaslal německému vyslanci H. Volkersovi v Praze připomínky k likvidaci legionářských organizací.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 361 (p. 449), Doc. 361
  
38 1939.09.21 1939, září 21. Praha. — Připiš K. H. Franka presidiu ministerské rady, v němž si vyhradil právo činit opatřeni omezující českou autonomii.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 362 (p. 450), Doc. 362
  
39 1939.09.22 1939, září 22. Paříž. — Dopis generálního ředitele československé Zbrojovky E. Outraty a H. Ripky E. Benešovi, v nemž jej žádali, aby přijel do Paříže a přiměl československého vyslance Št. Osuského k podepsání dohody o československé armádě s francouzskou vládou pouze jménem kolektivního politického orgánu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 3 (p. 20), Doc. 3
  
40 1939.10.05 1939, říjen 5. Londýn. — Elaborát J. Stránského, vyžádaný E. Benešem, o právních a organizačních zásadách ustanovované československé politické a bojové organizace v zahraničí, ve kterém se J. Stránský snažil ústavné podepřít vedení E. Beneše a jeho presidentskou funkci.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 4 (p. 21), Doc. 4
  
41 1939.10.07 1939, říjen 7. Paříž. — Zápis o poradě některých představitelů československé západní emigrace na československém vyslanectví, na níž E. Beneš usiloval o dohodu s vyslancem Št. Osuským, aby mohlo být vytvořeno jednotné centrum zahraniční akce.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 5 (p. 24), Doc. 5
  
42 1939.10.08 1939, říjen 8. Paříž. — Memorandum o slovenské otázce, vypracované československým vyslancem v Paříži Št. Osuským pro E. Beneše.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 6 (p. 35), Doc. 6
  
43 1939.10.10 1939, říjen 10. Paříž. — Memorandum o slovenské otázce, které vypracovali pro E. Beneše někteří slovenští politikové.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 7 (p. 35), Doc. 7
  
44 1939.10.11 1939, říjen 11. Paříž. — Francouzský generál L. E. Faucher nedosáhl u své vlády, aby řešila otázku československé armády v souvislosti s uznáním československé prozatímní vlády. Americký velvyslanec W. Ch. Bullit sdělil E. Benešovi, že Spojené státy nyní nemohou uznat československou prozatímní vládu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 8 (p. 36), Doc. 8
  
45 1939.10.11 1939, říjen 11. Praha. — Dopis E. Háchy A. Hitlerovi, v němž vyslovil znepokojení nad metodami německých úřadů, které podle jeho mínění odrazují český lid od spolupráce s Němci. Šlo především o rozsáhlý počet zatčených, stále početnější zásahy říšských orgánů do pravomoci českých úřadů, o diskriminaci Čechů a rostoucí germanizaci.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 363 (p. 451), Doc. 363
  
46 1939.10.11 1939, říjen 11. Praha, — Dopis předsedy tzv. protektorátní vlády A. Eliáše (ministru J. Havelkovi), v němž. navrhl zeslabit tón konceptu dopisu E. Háchy Hitlerovi a vynechat zmínky o 15. březnu 1939 z obavy, aby přílišná důvěra v loyální možnost jednání í Hitlerem historicky ne zdiskreditovala protektorátrd vládu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 364 (p. 454), Doc. 364
  
47 1939.10.12 1939, říjen 12. Paříž. — Telefonogram a dopis J. Smutného československému vyslanci v Londýně J. Masarykovi, v němž jej informoval o potížích při jednání s francouzskou vládou o vytvoření československého ústředního orgánu a o obavách, aby budoucí Československo nebylo překážkou francouzským federačním plánům ve střední Evropě.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 9 (p. 37), Doc. 9
  
48 1939.10.13 1939, říjen 13. Paříž. — Příčiny odmítavého stanoviska francouzských vládních kruhů k E. Benešovi. L. Blum poradil E. Benešovi vyčkávací taktiku. Francouzský velvyslanec L. Noél uvítal jednání E. Beneše s ministerským předsedou polské emigrační vlády generálem W. Sikorskim.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 10 (p. 38), Doc. 10
  
49 1939.10.14 1939, říjen 14. Paříž. — E. Beneš zdůvodňoval správnost svého rozhodnutí nebojovat na podzim 1938 současným stanoviskem Francie k československé zahraniční akci.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 12 (p. 41), Doc. 12
  
50 1939.10.14 1939, říjen 14. Paříž. — President E. Beneš jednal před zářím 1938 s francouzskou vládou o tom, zda se má dohodnout s Německem.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 11 (p. 40), Doc. 11
  
51 1939.10.14 1939, říjen 14. Praha. — Elaborát vypracovaný ministerstvem vnitra, zredikovaný pracovníky kanceláře E. Háchy a doplněný ministrem J. Havelkou o zásazích nacistů do autonomie tzv. protektorátu ve všech oblastech, politického, hospodářského a kulturního života.2)
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 365 (p. 454), Doc. 365
  
52 1939.10.15 1939, říjen 15. Paříž — Zákulisní jednání o novou variantu vedoucího orgánu československé zahraniční akce. Obavy E. Beneše, aby francouzská politika ho nepřinutila obrátit se na Moskvu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 14 (p. 42), Doc. 14
  
53 1939.10.15 1939, říjen 15. Paříž. — Záznam o problémech vzniklých v souvislosti sjednáním o ustavení vedoucího orgánu československé zahraniční akce.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 13 (p. 41), Doc. 13
  
54 1939.10.16 1939, říjen 16. Paříž. — Stoupenci E. Beneše dohodli tajné společný postup v předvečer ustavující schůze Československého národního výboru.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 15 (p. 43), Doc. 15
  
55 1939.10.17 1939, říjen 17. Paříž. — První prohlášení Československého národního výboru utvořeného dne 17. října . v Paříži.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 17 (p. 47), Doc. 17
  
56 1939.10.17 1939, říjen 17. Paříž. — Záznam o ustavující schůzi Československého národního výboru, jehož vvtvoření bylo ústupkem od požadavků vytvořit československou prozatímní vládu. Osobní ambice vyslance Št. Osuského a jeho pokus o rozbití jednání.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 16 (p. 43), Doc. 16
  
57 1939.10.18 1939, říjen 18. Paříž. — Rozhovor E. Beneše s vyslancem Št. Osuským o ustaveném Československém národním výboru.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 19 (p. 49), Doc. 19
  
58 1939.10.18 1939, říjen 18. Paříž. — Neodeslaný dopis J. Smutného vyslanci J. Lípoví do Bělehradu, v němž ho informoval o potížích při jednání o dekretu o česko slovenské armádě ve Francii a vytvoření Československého národního výboru v Paříži.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 18 (p. 48), Doc. 18
  
59 1939.10.20 1939, říjen 20. Paříž.. — Záznam vyslance P. Maxy o rozmluví s bulharským vyslancem N. Balabanovem dne 19. října 1939, který mu sdélil, že francouzské ministerstvo zahraničí informovalo cizí diplomaty o odmítavém stanovisku své vlády k E. Benešovi a o plánech na obnovení rakousko-uherské monarchie.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 20 (p. 50), Doc. 20
  
60 1939.10.22 1939, říjen 22. Praha. — Záznam A. Popelky z kanceláře E. Háchy o jednáni s úřadem tzv. říšského protektora, které se týkalo složení slibu věrnosti E. Háchy Hitlerovi. Na doporučení tzv. protektorátní vlády E. Hácha složení slibu dočasné odmítl, dokud se nevyjasní autonomní postavení protektorátu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 366 (p. 469), Doc. 366
  
61 1939.10.23 1939, říjen 23. Paříž. — Dopis československého vyslance Št. Osuského E. Benešovi, v němž se prohlásil za jediného představitele státní kontinuity, odmítl vytvoření a složení Československého národního výboru, zdůraznil E. Benešovi, že je nepřijatelné pro francouzskou vládu a požádal jej o prohlášení o Slovensku.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 21 (p. 51), Doc. 21
  
62 1939.10.25 1939, říjen 25. Praha. — K. v. Jseurath zaslal E. Háchovi dne 25. října 1939 dva dopisy, v nichž mu oznámil, že povinnost složit slib věrnosti Hitlerovi se vztahuje nejen na něho, ale také na všechny státní zaměstnance.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 367 (p. 473), Doc. 367
  
63 1939.10.26 1939, říjen 26. Paříž. — H. Ripka v depeši z Paříže informoval E. Beneše v Londýně o snahách francouzské vlády oddálit uznání Československého národního výboru a prosadit jako dalšího ílena M. Hodžu. Jinak hrozí nebezpečí, Že bude vytvořen zvláštní slovenský výbor.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 23 (p. 54), Doc. 23
  
64 1939.10.26 1939, říjen 26. Londýn. — E. Beneš informoval státního podtajemnika britského ministerstva zahraničí A. G. M. Cadogana o jednáních v Paříži před ustavením Československého národního výboru, který chtél doplnit zástupci Z Anglie a dosáhnout jeho uznání britskou vládou.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 22 (p. 53), Doc. 22
  
65 1939.10.27 1939, říjen 27. Londýn. — J. Stránský požadoval, aby E. Beneš zavedl v emigraci autoritativní režim a postavil se ve věci Československého národního výboru proti Št. Osuskému i proti požadavkům francouzské vlády.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 25 (p. 55), Doc. 25
  
66 1939.10.27 1939, říjen 27. Londýn. — J. Smutný v dopise H. Ripkovi do Paříže vyjádřil zklamání nad vývojem československých vojenských i politických záležitostí ve Francii i v Anglii.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 24 (p. 54), Doc. 24
  
67 1939.10.27 1939, říjen 27. Paříž.. — Telefonogram H. Ripky z Paříže E. Benešovi do Londýna, v němž jej žádal o vyjádření k Háchově složení slibu věrnosti Hitlerovi.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 368 (p. 475), Doc. 368
  
68 1939.10.28 1939, říjen 28. Paříž. — Depeše H. Ripky z Paříže E. Benešovi do Londýna o nových jednáních předsedy francouzské vlády E. Daladiera s Ottou Habsburským, o varování Zd. Fierlingera před přijetím M. Hodži do Československého národního výboru a o přijetí J. Slávika za člena výboru na místo Št. Osuského.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 26 (p. 56), Doc. 26
  
69 1939.10.29 1939, říjen 29. Londýn. — E. Beneš v rozhovoru s plukovníkem československé zpravodajské služby Fr. Moravcem a J. Smutným označil vyslance št. Osuského za nástroj francouzské vlády a jejích plánů na habsburskou federaci ve střední Evropě.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 27 (p. 57), Doc. 27
  
70 1939.10.30 1939, říjen 30. Paříž — Depeše H. Ripky z Paříže E. Benešovi do Londýna o projevu vyslance Št. Osuského k 28. říjnu, ve kterém ospravedlňoval mnichovskou politiku Francie.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 29 (p. 58), Doc. 29
  
71 1939.10.30 1939, říjen 30. Londýn. — E. Beneš odmítl návrhy bývalého ministerského předsedy M. Hodži na vytvoření administrativní vlády a jí nadřazeného politického výboru.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 28 (p. 57), Doc. 28
  
72 1939.10.30 1939, říjen 30. Lány — Záznam o návštěvě K. H. Franka u E. Háchy dne 28. října 1939, vykonané na příkaz Hitlera, při níž K. H. Frank pohrozil, Že nebudou-li potlačeny lidové demonstrace, bude zrušena protektorátní autonomie a dosazena osobní standarta SS.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 369 (p. 475), Doc. 369
  
73 1939.10.31 1939, říjen 31. Londýn. — Dohoda slovenského sociálně demokratického politika J. Bečky s J. Smutným o spolupráci a jeho připomínky ke složení Československého národního výboru.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 30 (p. 59), Doc. 30
  
74 1939.11.02 1939, listopad 2. Paříž. — Člen Československého národního výboru H. Ripka oznámil z Paříže depeší E. Benešovi do Londýna, že francouzská vláda váže notifikaci Československého národního výboru na členství vyslance Št. Osuského, celou záležitost neustále oddaluje a pokračuje ujednáních s Ottou Habsburským.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 31 (p. 59), Doc. 31
  
75 1939.11.02 1939, listopad 2. — Účastník domácího odboje zaslal představitelům československé zahraniční akce zprávu o odmítavém postoji tzv. protektorátní vlády E. Háchy ke složení slibu věrnosti Hitlerovi, dokud nebudou projednány stížnosti na porušování autonomie českých zemí.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 370 (p. 477), Doc. 370
  
76 1939.11.06 1939, listopad 6. Paříž. — Zápis vyslance P. Maxy o poradě na československém vyslanectví v Paříži, kde vyslanec Št. Osuský obhajoval zamítavé stanovisko francouzské vlády k Československému národnímu výboru ohledem na Itálii a Madarsko a informoval o ztroskotaných jednáních, vedených z jeho pověření M. Hodžou s E. Benešem o vytvoření administrativní vlády.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 33 (p. 61), Doc. 33
  
77 1939.11.06 1939, listopad 6. Paříž. — Zápis ze schůze československého národního výboru, na níž Msgr. J. Šrámek referoval o svých jednáních s francouzskou vládou, která si položila jako podmínku uznání Československého národního výboru členství vyslance Št. Osuského ve výboru. Msgr. J. Šrámek naléhal, aby se oznámilo do Prahy, že se výbor uchopil moci v čele s E. Benešem, i když nelze jeho předsednictví zveřejnit.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 32 (p. 60), Doc. 32
  
78 1939.11.06 1939, listopad 6. Lány. — Dopis E. Háchy tzv. říšskému protektoru K. v. Neurathovi, v němž mu sdělil, ze složí slib věrnosti Hitlerovi, až bude vyřízena stížnost na porušování autonomie českých zemí, jak byla stanovena v Hitlerově výnosu ze dne 16. března 1939.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 371 (p. 478), Doc. 371
  
79 1939.11.09 1939, listopad 9. Paříž. — Zápis o schůzi Československého národního výboru, na které Msgr. J. Šrámek oznámil, Že na přání francouzské vlády byl vyslanec Št. Osuský přijat do výboru.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 34 (p. 63), Doc. 34
  
80 1939.11.10 1939, listopad 10. Paříž. — Depeše H. Ripky z Paříže E. Benešovi, že francouzská vláda odmítla text, jímž Msgr. J. Šrámek oznámil ustavení Československého národního výboru v Paříži a podala vlastní návrh.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 35 (p. 64), Doc. 35
  
81 1939.11.11 1939, listopad 11. Londýn. — E. Beneš v depeši Msgr. J. Šrámkovi do Paříže sdělil své stanovisko k textu navrženému francouzskou vládou o uznání Československého národního výboru. Navrhl, aby byl v textu uveden jako cíl boj za osvobození československého státu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 36 (p. 65), Doc. 36
  
82 1939.11.13 1939, listopad 13. Londýn. — Depeše J. Smutného z Londýna H. Ripkovi do Paříže, v níž sdělil Benešovy směrnice, aby dokument o uznání, československého národního výboru francouzskou vládou nebyl publikován v úplném zněni, protože by to mohlo mít špatný ohlas doma a v armádě.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 37 (p. 65), Doc. 37
  
83 1939.11.16 1939, listopad 16. Praha. — správa ministerstva vnitra o bojkotu elektrických drah dne 30. září 1939 na protest proti zavádění dvoujazyčných nápisů a podrobné vylíčení průběhu manifestačních akcí k 28. říjnu 1939.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 372 (p. 479), Doc. 372
  
84 1939.11.28 1939, listopad 28. — Pracovník ilegální organizace Politické ústřední V. Klecanda zaslal J. Smutnému do Londýna a H. Ripkovi do Paříže žádost o rozvinutí tiskové kampaně v zahraničí, v níž by byly pravdivě informovány o slovenských poměrech delegace zahraničních universit, pozvané k instalaci předsedy vlády tzv. Slovenského státu Dr. B. Tuky za rektora bratislavské university. Ve zprávě vytýkal neseriosnost a lehkomyslnost československého vysílání v pařížském rozhlase, které způsobily mnoho represálií.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 373 (p. 488), Doc. 373
  
85 1939.12.03 1939, prosinec 3. Londýn. — Rozhlasový projev E. Beneše do vlasti po studentských událostech 15. listopadu 1939.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 374 (p. 489), Doc. 374
  
86 1939.12.06 1939, prosinec 6. Lány. — Praha. — Dvě varianty dopisu E. Háchy tzv. říšskému protektoru K. v. Neurathovi, v nichž E. Hácha a tzv. protektorátní vláda reagovali na projev K. H. Franka ze dne 2. prosince 1939 na Staroměstském náměstí.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 375 (p. 491), Doc. 375
  
87 1939.12.08 1939, prosinec 8. Praha. — Předseda tzv. protektorátní vlády A. Eliáš prohlásil v interviewu zástupci německé tiskové kanceláře, že jediným představitelem českého národa je protektorátní vláda a odmítl činnost československé zahraniční akce.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 376 (p. 493), Doc. 376
  
88 1939.12.15 1939, prosinec 15. — Pracovníci ilegální organizace Politické ústředí zaslali vedení československé zahraniční akce Zprávu o koncentračním procesu mezi civilními složkami domácího odboje a odmítli separatickou činnost M. Hodíi a Št. Osuského proti jednotnému vedení E. Beneše.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 377 (p. 494), Doc. 377
  
89 1939.12.22 1939, prosinec 22. Paříž. — Účastníci domácího odboje zaslali vedení československé zahraniční akce zprávu o demonstracích a persekuci studentů a osvčtlili zákulisní jednání tzv. protektorátní vlády a E. Háchy se sekretářem K. H. Frankem a tzv. říšským protektorem K. v. Neurathem před vydáním výzvy ke klidu k českému obyvatelstvu a před vyhlášením stanného práva.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 378 (p. 496), Doc. 378
  
90 1939.12.27 1939, prosinec 27. Londýn. — Zpráva o tiskové konferenci pořádané zpravodajským oddálením britského ministerstva zahraničí, na níž byli cizí žurnalisté informováni o stanovisku k Československému národnímu výboru. Britská vláda dosud neodňala uznání tzv. protektorátní vládé, z čehož plynulo, že Československý národní výbor může zastupovat pouze československé emigranty.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 38 (p. 66), Doc. 38
  
91 1939.12.28 1939, prosinec 28. — Československý generál J. Čihák poslal E. Benešovi do Londýna zprávy ilegální organizace Petiční výbor Věrni zůstaneme, v nichž se její členové kladně vyjádřili k vybudování středoevropské federace_ Ilůse o možnosti rychlé porážky Německa západními mocnostmi spojovali i s přáním zabránit socialistické revoluci, kterou by mohla vyvolat dlouhá válka.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 379 (p. 498), Doc. 379
  
92 1940.01.12 1940, leden 12. —Exposé neznámého pisatele, obsahující rozbor politických poměrů, v tzv. protektorátu a návrh na další směr, taktiku a cíle všenárodního odboje. Autor žádal představitele zahraničního odboje o podporu autority E. Háchy, tzv. protektorátní vlády a Národního souručenství.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 380 (p. 501), Doc. 380
  
93 1940.01.22 1940, leden 22. Londýn. — Průvodní dopis československým úřadům v zahraničí s obsahem přednášky E. Beneše v Royal Society o československé politice a československých válečných cílech.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 39 (p. 67), Doc. 39
  
94 1940.02.?? 1940, únor. Praha. — Materiály pro rozhovor E. Háchy s tzv. říšským protektorem K. v. Neurathem dne 10. února 1940, v nichž E. Hácha hájil Národní souručenství před útoky Vlajky, podporované říšskými orgány a dokumentující snahu české buržoazie omezit zásahy nacistů do finanční správy českých zemí.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 381 (p. 507), Doc. 381
  
95 1940.02.?? 1940, únor-březen. — Pracovník domácího odboje sdělil představitelům československé zahraniční akce na západě informace o plánech nacistů na zapojení Čechů do aktivní účasti ve válce a upozornil, že nacisté svážejí do Německa ohromná množství cyankali.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 383 (p. 510), Doc. 383
  
96 1940.02.01 1940, únor 1. Washington. — Zpráva československého vyslance V. Hurbana pro E. Beneše, v níž sdělil, že nepřijímá příkazy vyslance Št. Osuského, nýbrž jen presidia Československého národního výboru. Zmínka o nepříznivém dojmu z řeči J. Masaryka o účasti Spojených států ve válce.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 40 (p. 67), Doc. 40
  
97 1940.02.04 1940, únor 4. Londýn. — Šéf československé zpravodajské služby plukovník Fr. Moravec podal E. Benešovi informaci o seskupování bývalých předáků pravicových politických stran v tzv. protektorátě a kritisoval činnost Československého Národního Výboru .v Paříži.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 42 (p. 68), Doc. 42
  
98 1940.02.04 1940, únor 4. Londýn. — E. Beneš byl přesvědčen, že Němci donutí konečně Spojence k aktivitě a k přijetí válečné koncepce, která jim dosud chybí.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 41 (p. 68), Doc. 41
  
99 1940.02.05 1940, únor 5. Londýn. — Pokyny československému vyslanci ve Spojených státech V. Hurbanovi pro rozmluvu s F. D. Rooseveltem, v nichž E. Beneš zhodnotil válečnou situaci a nejasnost vojenských a politických plánů Anglie a Francie, jejich postoj k řešení československé otázky, vysvětlil vlastní představy o uspořádání československého státu a informoval o svém spojení s tzv. protektorátní vládou.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 43 (p. 68), Doc. 43
  
100 1940.02.06 1940, únor 6. Londýn. — Informace o některých, vedoucích činitelích československé sociálně demokratické strany v Londýně a v Paříži.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 44 (p. 70), Doc. 44
  
101 1940.02.07 1940, únor 7. Londýn. — E. Beneš dal věcně za pravdu negativnímu postoji československých sociálních demokratů v Londýně ke složení Československého národního výboru, vyjádřeném mj. v Patzakově memorandu, ale pro současnou dobu považoval tento postoj za nevhodný.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 45 (p. 70), Doc. 45
  
102 1940.02.08 1940, únor 8. Londýn. — Poslanec J. Stránský prohlásil v soukromém rozhovoru, že E. Beneš bude muset přijmout M. Hodžu i Fr. Schwarze do Československého národního výboru.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 49 (p. 75), Doc. 49
  
103 1940.02.08 1940, únor 8. Londýn. — Reakce E. Beneše a J. Masaryka na vytvoření Hodžovy Slovenské národní rady v Paříži.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 47 (p. 74), Doc. 47
  
104 1940.02.08 1940, únor 8. Londýn. — Dne 7. února 1940 se ustavila v Paříži proti Československému národnímu výboru Slovenská národní rada za předsednictví slovenského agrárního politika M. Hodži. — Malý příliv dobrovolníků do československé armády.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 48 (p. 74), Doc. 48
  
105 1940.02.08 1940, únor 8. Londýn. — Vzkaz E. Beneše domů, v němž podal rozbor současné mezinárodní válečné situace a zdůraznil příznivější postoj Anglie k Československému národnímu výboru na rozdíl od Francouzů, kteří stále uvažovali o restauraii Habsburků. — M. Hodža založil Slovenskou národní radu, aby se prosadil jako představitel slovenského národa.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 46 (p. 70), Doc. 46
  
106 1940.02.10 1940, únor 10. Londýn. — Neúspěch československých vojenských záležitostí v Anglii byl způsobován především postojem britského ministerstva zahraničních věcí. — Členové Československého národního výboru v Paříži nedostatečně informovali E. Beneše o situaci ve Francii i o československých vnitřních záležitostech.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 50 (p. 76), Doc. 50
  
107 1940.02.12 1940, únor 12. Bělehrad. — Redaktor A. Pešl poslal představitelům československé zahraniční akce zprávu, ve které mj. zdůvodňoval požadavek jednotného postupu členů československé zahraniční akce.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 382 (p. 509), Doc. 382
  
108 1940.02.13 1940, únor 13. Londýn. — Podmínky, za nichž mohli být přijímáni občané Československé republiky do britské armády.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 51 (p. 76), Doc. 51
  
109 1940.02.17 1940, únor 17. Paříž. — Zpráva J. Šejnohy E. Benešovi o zatčení dvaceti sedmi Čechoslováků v Argenteuil.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 52 (p. 77), Doc. 52
  
110 1940.02.20 1940, únor 20. Paříž. — J. Skládal předložil E. Benešovi zásady, podle nichž by měla být provedena rekonstrukce Československého národního výboru.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 53 (p. 77), Doc. 53
  
111 1940.02.22 1940, únor 22. Londýn. — R. H. Bruče Lockhart navštívil E. Beneše, aby zjistil, zda E. Beneš počítá s politickým zapojením M. Hodži.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 54 (p. 80), Doc. 54
  
112 1940.02.29 1940, únor 29. Londýn. — E. Beneš se rozhodl, že rozšíří Československý národní výbor o J. Nečase, L. Feiera- benda a J. Masaryka, aby isoloval Št. Osuského a M. Hodžu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 55 (p. 80), Doc. 55
  
113 1940.03.?? 1940, březen. Londýn. — E. Beneš v dopise bratru Vojtovi do Spojených států poslal pro sjezd československých krajanů politické směrnice, v nichž mj. vysvětlil své názory na slovenskou otázku, na česko-polskou spolupráci a další vývoj v Evropě.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 76 (p. 96), Doc. 76
  
114 1940.03.?? 1940 březen 2. Praha. — Pracovník ilegální organizace Politické ústředí redaktor A. PeU informoval ve zprávě Z domova představitele československé zahraniční akce na západě o osobním profilu a činnosti tzv. protektorátní vlády.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 384 (p. 512), Doc. 384
  
115 1940.03.?? 1940, březen. — Pracovník domácího odboje poslal představitelům československé zahraniční akce na západě rozbor výsledků nacisty chystané celní unie, která má být ve skutečnosti zavedením říšského celního sazebníku a celního práva na území tzv. protektorátu a zrušením měnové hranice mezi oběma územími.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 392 (p. 529), Doc. 392
  
116 1940.03.04 1940, březen 4. Paříž. —Zpráva J. Šejnohy pro E. Beneše o jednání agrárních politiků. L. Feierabenda a M. Hodži, které skonlilo jejich rozchodem. — Ochladnutí Daladierovy vlády k vyslanci Št. Osuskému.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 56 (p. 81), Doc. 56
  
117 1940.03.04 1940, březen 4. — Ilegální organizace Petiční výbor Věrni zůstaneme vytýkala ve zprávě z domova československé zahraniční akci nesprávný výběr informací z domova pro rozhlasové relace a pod vlivem veřejného mínění doma žádala západní diplomacii o kritiku a odsudek mnichovské zrady.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 385 (p. 515), Doc. 385
  
118 1940.03.06 1940, březen 6. Londýn. — E. Beneš se rozhodl veřejně vystoupit proti M. Hodžovi a Št. Osuskému, zahájit s britskou vládou jednání o československou prozatímní vládu a pak vyzvat E. Háchu, aby podal demisi. — Českoslovenští komunisté, kteří odmítnou vstup do armády, budou posláni na polní práce nebo budou internováni.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 60 (p. 83), Doc. 60
  
119 1940.03.06 1940, březen 6. Londýn. — E. Beneš kritisoval program oslavy výročí narození T. G. Masaryka v Londýně, která odrážela depresivní náladu v emigraci.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 59 (p. 82), Doc. 59
  
120 1940.03.06 1940, březen 6. Londýn. — E. Beneš vyslovil souhlas s navrhovaným dekretem britské vlády o tzv. Czech claims, podle něhož se ěeští kapitalisté budou podílet na ziscích spojených s placením kuponů československých půjček a britských pohledávek v Československu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 57 (p. 81), Doc. 57
  
121 1940.03.06 1940, březen 6. Paříž. — Apel Československého národního výboru na britskou vládu, aby přihlédla k politickým důsledkům, které by v Československu vyvolala výplata peněz Z československého zlatého pokladu představitelům československé buržoazie v emigraci.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 58 (p. 82), Doc. 58
  
122 1940.03.09 1940, březen 9. Londýn. —- správa o jednání E. Beneše v Chatham House v Oxfordu o leskoslovensko-polských vztazích, řešení německé a slovenské otázky v budoucím československém státě a o postavení bývalé Podkarpatské Rusi.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 61 (p. 83), Doc. 61
  
123 1940.03.11 1940, březen 11. Londýn. — E. Benei se rozhodl, že co nejdříve zahájí jednání o uznání československé emigrační vlády a presidenta, a o vytvoření národní rady dle polského vzoru. — Angličané nabídli československé zpravodajské službě peněžní půjčku. Část peněz bude podle úmluvy J. Smutného s plukovníkem československé zpravodajské služby Fr. Moravcem dána k disposici E. Beneíovi bez vědomí Československého národního výboru v Paříži.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 63 (p. 85), Doc. 63
  
124 1940.03.11 1940, březen 11. Londýn. — Slovenský konsul v Londýné M. Harminc žádal vedení československé zahraniční akce, aby učinilo prohlášení o Slovensku.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 62 (p. 84), Doc. 62
  
125 1940.03.11 1940, březen 11. Londýn. —Bývalý ministr tzv. protektorátní vlády L. Feierabend po svém příjezdu do Londýna hájil v rozhovoru s E. Benešem politiku oněch burloazních politiků, kteří, stejně jako on sám, ještě po roce 1939 kolaborovali s Němci a slovenskými fašisty.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 386 (p. 517), Doc. 386
  
126 1940.03.12 1940, březen 12. Londýn. — správa P. Drtiny, osobního tajemníka E. Beneše, pracovníku ilegální organizace Politické ústředí redaktoru A. Pešlovi o situaci a potížích československé zahraniční akce a obhajoba její činnosti proti některým výtkám z domova.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 387 (p. 518), Doc. 387
  
127 1940.03.13 1940, březen 13. Londýn. — Americký velvyslanec J. P. Kennedy nezprostředkoval E. Benešovi přijetí u S. Wellese, státníhopodtajemníka amerického zahraničního úřadu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 64 (p. 85), Doc. 64
  
128 1940.03.13 1940, březen 13. Bratislava. — Pracovník domácího odboje na Slovensku informoval představitele československé akce o protifašistické náladě slovenského obyvatelstva, o jeho poměru k Tisově vládě a o aktivní odbojové činnosti komunistů.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 388 (p. 521), Doc. 388
  
129 1940.03.14 1940, březen 14. Londýn. — lng. Slabý, referent pro československou Zbrojovku ve Velké Británii, založil v Anglii za peníze československé Zbrojovky továrnu na výrobu kulometů a požádal Československý národní výbor o udělení plné moci.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 68 (p. 90), Doc. 68
  
130 1940.03.14 1940, Březen 14. Londýn. — správa domů, vyjadřující postoj londýnské emigrace mj. k sovětso-finské válce a odsouzení separatistické akce slovenského politika M. Hodži.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 67 (p. 88), Doc. 67
  
131 1940.03.14 1940, březen 14. Londýn. — Překlad projevu britského ministra zahraničních věcí E. Halifaxe k českému národu v londýnském rozhlase.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 65 (p. 86), Doc. 65
  
132 1940.03.14 1940, březen 14. Londýn. — £áznam o rozmluvě E. Beneše s R. H. Bruče Lockhartem o postoji britské vlády k otázkám týkajícím se vytvoření a uznání československé prozatímní vlády.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 66 (p. 86), Doc. 66
  
133 1940.03.14 1940, březen 14. Praha. — Odborový přednosta v kanceláři E. Háchy A. Popelka zaznamenal průběh svého jednání s německým vyslancem H. Volckersem o připomínkách tzv. říšského protektora K. v. Neuratha k publikační činnosti
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 389 (p. 521), Doc. 389
  
134 1940.03.2? 1940, konec března.—Pracovník domácího odboje poslal představitelům československé zahraniční akce zprávu o stavu zásobování v českých zemích a zdůraznil aktivní kolaborantskou úlohu agrárníků ve vedení protektorátního hospodářství.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 391 (p. 527), Doc. 391
  
135 1940.03.20 1940, březen 20. Praha. — E. Hácha žádal tzv. říšského protektora K. v. Neuratha, aby nacisté změnili svůj postoj k Národnímu souručenství a intervenoval za legionáře a zatčené.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 390 (p. 523), Doc. 390
  
136 1940.03.22 1940, březen 22. Londýn. — Smutného charakteristika E. Beneše, jeho poměru k lidem a jeho politických metod.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 69 (p. 91), Doc. 69
  
137 1940.03.23 1940, březen 23. Londýn. — R. H. Bruče Lockhart sdělil E. Benešovi, že československá prozatímní vláda bude Velkou Británií uznána až po dohodě E. Beneše se Slováky. —- J. Smutného pojetí slovenské otázky a jeho jednání se sl. Paulíny o dohodě E. Beneše s M. Hodžou.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 70 (p. 92), Doc. 70
  
138 1940.03.24 1940, březen 24. Londýn. — Názory J. Nečase na slovenskou otázku, sudetské Némce a politiku E. Háchy.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 71 (p. 94), Doc. 71
  
139 1940.03.24 1940, březen 24. Londýn. — Československý legální rada v Londýně K. Lisický prohlásil, že z vlastní vůle odmítl odevzdat československou legaci v Londýně nacistům dne 15. března 1939.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 72 (p. 95), Doc. 72
  
140 1940.03.26 1940, březen 26. Londýn. — J. Smutný odsoudil apel presidenta Spojených států F. D. Roosevelta, adresovaný dne 15. dubna 1939 Hitlerovi a Mussolinimu, v němž je žádal o mírové záruky na dobu deseti až pětadvaceti let.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 73 (p. 95), Doc. 73
  
141 1940.03.27 1940, březen 27. Londýn. — J. Nečas se chystal v Paříži na pokyn E. Beneše navázat styk s francouzskými vládními socialisty a usměrnit Československý národní výbor, aby v současné době neusiloval o uznání československé prozatímní vlády.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 74 (p. 95), Doc. 74
  
142 1940.03.29 1940, březen 29. Londýn. — E. Beneš uvítal změny ve francouzské vládě a sliboval si mnoho odfrancouzsko-britské- ho prohlášení o společných plánech na pořádek v poválečné Evropě. — E. Beneš informoval R. H. Bruče Lockharta o jednáních o československou půjčku ve Spojených státech.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 75 (p. 96), Doc. 75
  
143 1940.04.01 1940, duben 1. Londýn. — Návrh E. Beneše na konstituování poradního sboru připravované leskoslovenské prozatímní vlády
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 77 (p. 99), Doc. 77
  
144 1940.04.02 1940, duben 2. Londýn. — Zásady organisace zpravodajské služby pro spojení s domovem.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 78 (p. 99), Doc. 78
  
145 1940.04.02 1940, duben 2. Londýn. — E. Beneš chtěl zapojit bývalé ministry tzv. protektorátni vlády L. Feierabenda a J. Nečase do československé zahraniční akce proto, aby dokázal cizí politické veřejnosti nesvobodu tzv. protektorátni vlády. — Názory E. Beneše na politickou práci St. Osuského.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 393 (p. 531), Doc. 393
  
146 1940.04.03 1940, duben 3. Londýn. — Při jednání o místopředsedu Československého národního výboru se projevily zájmy několika skupin československé emigrace. Podle mínění J. Smutného nechával E. Beneš situaci v Československém národním výboru vyhrotit, aby pak mohl provést vlastní reformu. — E. Beneš dal pokyn, aby příspěvky J. Bati na odboj přijímal člen Československého národního výboru E. Outrata.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 79 (p. 100), Doc. 79
  
147 1940.04.05 1940, duben 5. Londýn. — Benešovy soukromé poznámky o diskutovaných problémech v Chatham House dne 4. dubna 1940 o otázkách éeskoslovenských hranic, německého problému, poměru k Habsburkům a o českoslovesko-polských vztazích.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 80 (p. 101), Doc. 80
  
148 1940.04.06 1940, duben 6. Londýn. — Kritika důstojnického sboru v západní emigraci, zvláště zpravodajské skupiny
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 82 (p. 103), Doc. 82
  
149 1940.04.06 1940, duben 6. Londýn. — Záznam o diskusi E. Beneše v Chatham House v Oxfordu dne 4. dubna 1940 o uspořádání Evropy po válce. Podle E. Beneše může být základem bezpečnosti jedině trvalá součinnost Francie a Velké Británie ve spolupráci se Sovětským svazem. — Britská vláda souhlasila s Benešovým návrhem na reorganizaci Československého národního výboru tak, aby všechny opoziční složky dostaly zastoupení.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 81 (p. 102), Doc. 81
  
150 1940.04.08 1940, duben 8. Londýn. — Vedení československých vojenských záležitostí ve Velké Británii vyvolávalo odpor v řadách československých příslušníků na západě.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 83 (p. 104), Doc. 83
  
151 1940.04.11 1940, duben 11. Praha. — Odmítavá odpovědí tzv. říšského protektora K. v. Neuratha E. Háchovi na memorandum, v němž si stěžoval na špatné zacházení s českými vězni v koncentračních táborech.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 394 (p. 532), Doc. 394
  
152 1940.04.11 1940, duben 11. Bélehrad. — Spolupracovníci československé zahraniční akce v Bělehradě zaslali do Londýna protokol, sepsaný s J. Smudkem v den jeho příjezdu do Bělehradu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 395 (p. 533), Doc. 395
  
153 1940.04.17 1940, duben 17. Londýn. — E. Beneš vyslovil souhlas s návrhem britské policie internovat přítelkyni M. Hodži Majerovou. — Názor J. Smutného na charakter šéf a zpravodajského oddělení plukovníka Fr. Moravce.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 84 (p. 104), Doc. 84
  
154 1940.04.18 1940, duben 18. Londýn. — Příčiny neuznání Československého národního výboru polskou emigrační vládou v Londýne.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 85 (p. 105), Doc. 85
  
155 1940.04.18 1940, duben 18. Londýn. —J. Smutný kritisoval některé členy Československého národního výboru za trvalou opozici vůči E. Bendovi, která přivedla československou zahraniční akci do stavu stagnace.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 86 (p. 106), Doc. 86
  
156 1940.04.19 1940, duben 19. Praha. — Vedoucí redaktor tzv. protektorátní tiskové kanceláře Fr. Hofman poslal E. Hochovi záznam o své rozmluvě s tiskově politickým referentem úřadu tzv. říšského protektora v. Wolframem, který důrazně ládal, aby tisk Národního souručenství zastavil jakékoliv útoky na české pronacistické organizace typu Vlajky.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 396 (p. 534), Doc. 396
  
157 1940.04.19 1940, duben 19. — Pracovník domácího odboje tlumočil vedení československé zahraniční akce na západč názory sjednocujících se nekomunistických složek domácího odboje, vyjádřil jejich obavy z vítčzství socialistické revoluce po válce a žádal rychlou vojenskou akci západních velmocí proti Německu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 397 (p. 535), Doc. 397
  
158 1940.04.2? 1940, konec dubna. — Pracovník domácího odboje zaslal vedení československé zahraniční akce na západč zprávu mj. o politické situaci v tzv. protektoráte, zvláště o negativním vztahu české veřejnosti k Háchově loyální politice vůči nacistickému Německu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 398 (p. 538), Doc. 398
  
159 1940.04.20 1940, duben 20. Londýn. — J. Smutný vytýkal H. Ripkovi, že neprosazoval dostatečně Benešovu linii v Československém národním výboru a snažil se o vlastní politickou kariéru.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 89 (p. 108), Doc. 89
  
160 1940.04.20 1940, duben 20. Londýn. — E. Beneš hodnotil skepticky — ve srovnání s Versailles —podmínky, za. nichž bude uskutečněn budoucí světový mír. — Hodžovy návrhy na reorganizaci Československého národního výboru E. Beneš odmítl.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 88 (p. 107), Doc. 88
  
161 1940.04.20 1940, duben 20. Londýn. — Ing. Slabý, referent ěeskoslovenské Zbrojovky pro Velkou Británii, prohlásil, že důležitější než okamžitá výroba zbraní je zajištění pozic Zbrojovky ve Velké Británii.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 87 (p. 107), Doc. 87
  
162 1940.04.23 1940, duben 23. Londýn. — Výpovědpracovníka československého londýnského vysílání K. Kříže o výslechu britskou policí pro podezření ze styku s komunisty. Když prokázal své protikomunistické smýšlení, byl případ vyřízen.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 90 (p. 108), Doc. 90
  
163 1940.04.24 1940, duben 24. Londýn. — R. H. Bruče Lockhart kladl jako podmínku vytvoření československé prozatímní vlády smíření E. Beneše s M. Hodžou.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 91 (p. 110), Doc. 91
  
164 1940.04.25 1940, duben 25. Londýn. — R. H. Bruče Lockhart byl stálým prostředníkem mezi E. Benešem a M. Hodžou. E. Beneš o svých jednáních se sovětským velvyslancem ve Washingtonu K. A. JJmanským.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 92 (p. 110), Doc. 92
  
165 1940.04.26 1940, duben 26. Londýn. — E. Beneš na dotaz L. Feierabenda nedoporučil, aby vyslanec Št. Osuský jednal o uznání československé vlády Francií. Situace pro jednání se mu zdála příznivéjší ve Velké Británii.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 94 (p. 116), Doc. 94
  
166 1940.04.26 1940, duben 26. Londýn. — Memorandum E. Beneše státnímu podtajemníku britského ministerstva zahraničních věcí A. G. M. Cadoganovi, v němž zdůvodnil nutnost vytvořit a mezinárodně uznat československou prozatímní vládu v Londýně.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 93 (p. 111), Doc. 93
  
167 1940.04.27 1940, duben 27. Londýn. — E. Beneš žádal generála S. Ingra, aby československé vojenské kruhy nepodrývaly autoritu československého vyslance J. Lípy v Jugoslávii a usnadnily mu tak další spolupráci s československou Zahraniční akcí.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 96 (p. 118), Doc. 96
  
168 1940.04.27 1940, duben 27. Londýn. — E. Beneš zahájil ojiciální jednání se státním podtajemníkem britského ministerstva zahraničních věcí A. G. M. Cadoganem o československé prozatímní vládě. Zdůraznil, že postoj velmocí měl neblahý vliv na armádu i na domov, kde vzrostlo komunistické hnutí.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 95 (p. 117), Doc. 95
  
169 1940.04.30 1940, duben 30. Londýn. —E. Bene$ se chystal k jednání s Angličany o československých hranicích a byl ochoten k značným ústupkům.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 98 (p. 119), Doc. 98
  
170 1940.04.30 1940, duben 30. Londýn. — E. Beneš v rozhovoru se státním podtajemníkem britského ministerstva zahraničních věcí A. G. M. Cadoganem úmyslně nežádal o uznání Československa za spojence, aby nebyl vázán, jako po první světové válce.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 97 (p. 118), Doc. 97
  
171 1940.05.07 1940, květen 7. — Pracovník domácího odboje informoval vedení československé zahraniční akce o možných změnách **v tzv. protektorátnl vládě a požadoval zvýšení úrovně československého zahraničního vysílání zvláště z Francie
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 399 (p. 539), Doc. 399
  
172 1940.05.23 1940, květen 23. Praha. — Tzv. říšský protektor K. v. Neurath zaslal předsedovi tzv. protektorátní vlády A. Eliášovi příkaz k zavedení zkoušek z německého jazyka pro veřejné zaměstnance a funkcionáře.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 400 (p. 540), Doc. 400
  
173 1940.06.04 1940, červen 4. Praha. — Tzv. říšský protektor K. v. Neurath sdčlil E. Háchovi své zásadní stanovisko, ze nepovažuje Národní souručenství za představitele české politiky.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 401 (p. 541), Doc. 401
  
174 1940.06.05 1940, červen 5. Praha. — Zápis o rozhovoru E. Háchy s K. v. Neurathem, v němž tzv. říšský protektor rozvedl své záporné stanovisko k legalizaci Národního souručenství a přijal Háchovu nabídku k „aktivní loyalitéu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 402 (p. 541), Doc. 402
  
175 1940.06.18 1940, červen 18. Praha. — Zápis o rozhovoru E. Háchy s tzv. říšským protektorem K. v. Neurathem o přizván zástupců, organizace českých fašistů Vlajky do výboru Národního souručenství.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 403 (p. 542), Doc. 403
  
176 1940.07.?? 1940, červenec, Praha. — Prohlášení tzv. protektorátní vlády, v němí zaujala odmítavé stanovisko k ustavení československé vlády v Londýně v čele s E. Benešem, které bylo vyhlášeno v Londýně dne 21. července 1940.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 410 (p. 552), Doc. 410
  
177 1940.07.?? 1940, červenec. — Pracovník ilegální organizace ÚVOD informoval vedení československé zahraniční akce v Londýnč o pokračující persekuci, která zasáhla citelně vojenské ilegální organizace. Ve zprávě kritizoval kolaborantskou politiku vedoucích činitelů tzv. protektorátu a upozornil, že všechny vrstvy národa věří v brzkou válku Sovětského svazu s Německem.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 411 (p. 553), Doc. 411
  
178 1940.07.01 1940, červenec 1. — Pracovník domácího odboje informoval vedení československé zahraniční akce v Londýně o zatýkání českého obyvatelstva a připojil své názory na možnost lepšího strategického využití leteckých náletů na Německo.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 404 (p. 543), Doc. 404
  
179 1940.07.02 1940, červenec 2. Praha. — Tzv. říšský protektor K. v. Neurath nařídil E. Háchovi, aby do 15. září 1940 byly veškeré veřejné nápisy a oznámení německé nebo německo-české.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 405 (p. 545), Doc. 405
  
180 1940.07.14 1940, červenec 14. Praha — Ministr vnitra tzv. protektorátní vlády generál J. Ježek zaslal E. Háchovi vyjádření tzv. protektorátní vlády k příkazu tzv. říšského protektora, aby byly zavedeny povinné zkoušky z německého jazyka pro veřejné zaměstnance a funkcionáře.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 406 (p. 546), Doc. 406
  
181 1940.07.17 1940, červenec 17. Praha. — Kancelář E. Háčky zaslala předsedovi tzv. protektorátní vlády A. Eliášovi zprávu o rozmluví E. Háchy s tzv. říšským protektorem K. v. Neurathem dne 16. července 1940, týkající se mj. složení slibu věrnosti E. Háchy Hitlerovi a financování Národního souručenství.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 407 (p. 548), Doc. 407
  
182 1940.07.18 1940, červenec 18. Londýn. — Záznam J. Nečase o názorech L. Feierabenda, R. Bechyně a Št. Osuského na plány E. Beneše na složení československé emigrační vlády v Londýně.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 99 (p. 119), Doc. 99
  
183 1940.07.20 1940, červenec 20. Londýn. — Pisatel „Přehledu politické situace v Čechách a na Moravě v červnu 1940“ jakožto příjemce zpráv z domova, sestavil na jejich základě souhrnný elaborát o persekuci českého obyvatelstva, zvláště komunistů, po porážce Francie a o úspěšném využívání české fašistické organizace Vlajky k nátlaku na tzv. protektorátní vládu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 408 (p. 549), Doc. 408
  
184 1940.07.22 1940, červenec 22. Londýn. — E. Beneš zaslal Msgr J. Šrámkovi dopis, v němž ho jmenoval předsedou ustavené Československé prozatímní vlády.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 100 (p. 121), Doc. 100
  
185 1940.07.26 1940, červenec 26. Praha. — Šéfredaktor tzv. protektorátní tiskové kanceláře Fr. Hofman zaslal Háchovu politickému referentu J. Klimentovi záznam o poradě šéfredaktorů denního tisku, na ní z byly dány pokyny pro odmítnutí československé prozatímní vlády v Londýně, instruktáž tiskově politického referenta tzv. úřadu říšského protektora v. Wolframa v souvislosti s pádem Francie a mj. stanovisko nacistů k polemice o historika J. Pekaře.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 409 (p. 550), Doc. 409
  
186 1940.08.?? 1940, srpen, Praha. — Předsednictvo tzv. protektorátni vlády informovalo kancelář E. Háchy o germanizaci českého školství na Opavsku.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 415 (p. 561), Doc. 415
  
187 1940.08.02 1940, srpen 2. Praha. — Přípravný materiál pro rozhovor E. Háchy s tzv. říšským protektorem K. v. Neurathem dne 2. srpna 1940, ve kterém se E. Hácha hájil proti obvinění z neloajálnosti, snažil se uhájit financování Národního souručenství ze státních prostředků a protestoval proti zavedení němčiny jako úřední řeči na pražském magistrátu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 412 (p. 554), Doc. 412
  
188 1940.08.04 1940, srpen 4. — zpravodaj ilegální organizace Petiční výbor Věrni zůstaneme poslal vedení československé zahraniční akce do Londýna zprávu o ohlasu mezinárodních událostí v českých zemích a o stále vzrůstající důvěře českého lidu k osvoboditelským cílům sovětské politiky. Ve zprávě se projevila obava české buržoazie před poválečným vlivem komunismu v Evropě.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 413 (p. 558), Doc. 413
  
189 1940.08.15 1940, srpen 15. Praha. — Tzv. státní sekretář K. H. Frank nařídil předsedovi tzv. protektorátní vlády A. Eliášovi omezení počtu českých středních škol a učitelských ústavů.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 414 (p. 560), Doc. 414
  
190 1940.09.03 1940 září 3. Praha. — Přípravné poznámky E. Háchy pro rozmluvu s K. H. Frankem dne 3. září 1940 a záznam o rozmluvě, v níž E. Hácha projevil přání složit slib věrnosti Hitlerovi a žádal, aby Národnímu souručenství byla umožněna politická činnost.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 416 (p. 563), Doc. 416
  
191 1940.09.06 1940, září 6. Praha. — E. Hácha zaslal tzv. státnímu sekretáři K. H. Frankovi dopis, v nčmz vyslovil nesouhlas s tím, ze vedoucí nacistické kruhy projevují vétší pozornost české fašistické organizaci Vlajka nez Národnímu souručenství.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 417 (p. 565), Doc. 417
  
192 1940.09.07 1940, září 7. Praha. — Tzv. říšský protektor K. v. Neurath odmítl námitky E. Háchy proti zásahům okupační správy do kompetence tzv. protektorátních úřadů.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 418 (p. 566), Doc. 418
  
193 1940.09.12 1940, září 12. Praha. — Presidium ministerstva vnitra podalo E. Háchovi obsáhlou informaci o dějinách a současném stavu a zaměření české fašistické organizace Vlajky.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 419 (p. 567), Doc. 419
  
194 1940.09.12 1940, září 12. Praha. — E. Hácha požádal tzv. říšského protektora K.v. Neuratha při rozmluvě dne 12. září 1940 mj., aby příslušné nacistické úřady učinily opatření, jež, by dokonale znemožnila českému obyvatelstvu poslouchat zahraniční rozhlasové relace.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 420 (p. 569), Doc. 420
  
195 1940.09.17 1940, září 17. Londýn. — Ministr československé prozatímní vlády v Londýné J. Nečas poslal E. Benešovi opisy svých dopisů poslanci B. Laušmanovi, v nichž se snažil vyvrátit pověsti o svých stycích s L. Feierabendem, M. Hodžou, St. O saským a L. Prchalou a zaujal stanovisko k československé prozatímní vládě a k současným problémům.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 101 (p. 122), Doc. 101
  
196 1940.09.18 1940, září 18. Berlín. — Vyslanec tzv. protektorátu v Berlíně Fr. Chvalkovský sdělil předsedovi tzv. protektorátní vlády A. Eliášovi obsah svého rozhovoru s nacistickým ministrem J. Goebbelsem, který vyhrožoval českému národu, ne změní-li okamžitě svůj postoj k politice nacistického Německa.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 421 (p. 570), Doc. 421
  
197 1940.09.27 1940, září 27. Praha. — Tzv. říšský protektor K. v. Neurath odmítl v dopise E. Háchovi upravit zákonným Způsobem případné následnictví tzv. státního presidenta.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 422 (p. 572), Doc. 422
  
198 1940.10.01 1940, říjen 1. — zpravodaj ilegální organizace Petiční výbor Věrni zůstaneme žádal vedení československé zahraniční akce v Londýně, aby varovalo českou buržoazii ve vlastním zájmu před účastí na arisaci. Pisatel zprávy vyjádřil přesvědčení, že jen tehdy vliv západních mocností nebude po skončení války v okupovaných zemích zatlačen vlivem Sovětského svazu, když se postaví v okupovaných zemích do čela nejen národní, ale i sociální revoluce.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 423 (p. 572), Doc. 423
  
199 1940.10.01 1940, říjen 1. — Odbojový pracovník ilegální skupiny V boj informoval vedení československé zahraniční akce v Londýně o pronikání socialistických myšlenek mezi český lid a kritisoval představitele západní emigrace za smířlivý postoj k E. Háchovi a tzv. protektorátní vládě.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 424 (p. 574), Doc. 424
  
200 1940.10.03 1940, říjen 3. Londýn. — Pisatel „Přehledu politické situace v Čechách a na Moravě v letních měsících 1940“, jakožto příjemce zprávy z domova, sestavil na jejím základě souhrnný elaborát o negativním ohlasu Háchovy politiky loajality vůči nacistům v českém národě.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 425 (p. 576), Doc. 425
  
201 1940.10.07 1940, říjen 7. Londýn. —- E. Beneš zaslal domů zprávu, která obsahovala rozbor mezinárodní situace, názor na další průběh války, její konečnoufázi v Evropě a budoucí československý stát.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 102 (p. 130), Doc. 102
  
202 1940.10.11 1940, říjen 11. Londýn. — Význam telefonického rozhovoru britského vyslance R. H. Bruče Lockharta s E. Benešem, v némž E. Beneš dal souhlas k bombardování českých zemí s připomínkou, aby bylo též bombardováno pohraniční území.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 103 (p. 132), Doc. 103
  
203 1940.10.14 1940, říjen 14. Londýn. — Dopis E. Beneše ministerskému předsedovi J. Šrámkovi, v němž ho informoval o své polemice s ministrem Št. Osuským, který kritizoval postoj Velké Británie k uznání leskoslovenské prozatímní vlády.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 104 (p. 133), Doc. 104
  
204 1940.10.17 1940, říjen 17. Londýn. — Poslanec bývalé némecké sociálně demokratické strany Jaksch v rozhovoru s E. Benešem přistoupil na jeho návrh na řešení německé otázky v rámci středoevropské federace. — E. Beneš seznámil význačné představitele polské emigrační vlády se svým plánem československo-polské federace.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 105 (p. 134), Doc. 105
  
205 1940.10.20 1940, říjen 20. — Odbojový pracovník ilegální organizace V boj informoval vedení československé zahraniční akce v Londýně o obtížích, které musejí překonávat ilegální pracovníci a o postupující germanizaci v českých zemích.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 426 (p. 577), Doc. 426
  
206 1940.10.22 1940, říjen 22. Londýn. — J. Smutný o třech skupinách v politickém vedení íeskoslovenské emigrace v Londýně a o jejich poměru k E. Bendovi.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 106 (p. 135), Doc. 106
  
207 1940.10.23 1940, říjen 23. Praha. — Materiály pro rozhovor E. Háchy s tzv. říškýmprotektorem K. v. Neurathem dne 23. října 1940, v němž E. Hácha hájil Národní souručenství a klub nej vyšších představitelů české buržoazie Národní kolo proti zásahům nacistických orgánů.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 427 (p. 579), Doc. 427
  
208 1940.10.31 1940, říjen 31. Londýn. — Vyslanec Zd. Fierlinger v rozmluvě s J. Smutným vytýkal československé prozatímní vládě negativní postoj k Sovětskému svazu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 108 (p. 137), Doc. 108
  
209 1940.10.31 1940, říjen 31. Londýn. — E. Beneš přes všechny potíže, které mu způsobovala slovenská Národní rada, usiloval o dohodu s jejím předsedou M. Hodžou.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 107 (p. 136), Doc. 107
  
210 1940.11.02 1940, listopad 2. Londýn. — Zákulisní jednání před vstupem M. Hodži do československé zahraniční akce vedené Benešem. — Spory a transakce s členstvím ve vrcholných orgánech. — Pochyby J. Smutného o pravdivosti Benešova tvrzení, že budoucí československý stát projde hlubokými změnami.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 109 (p. 137), Doc. 109
  
211 1940.11.07 1940, listopad 7. Londýn. — Benešovy politické instrukce pro důvémé jednání plukovníka československé zpravodajské služby Fr. Moravce se Sovětsým svazem.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 110 (p. 139), Doc. 110
  
212 1940.11.13 1940, listopad 13. Londýn. — E. Beneš odmítl v listopadu 1938 návrh J. Bati ke společné-politické akci.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 111 (p. 140), Doc. 111
  
213 1940.11.14 1940, listopad 14. Londýn. — Koncept J. Smutného, vypracovaný jako podklad pro depeši E. Beneše československému vyslanectví ve Washingtonu, v níž E. Beneš informoval o československo-polské deklaraci z 10. listopadu 1940, která se měla stát základnou pro úpravu poměrů ve střední Evropě.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 112 (p. 140), Doc. 112
  
214 1940.11.15 1940, listopad 15. Londýn. — Britská vláda dosud nejmenovala vyslance u československé prozatímní vlády v Londýně, což se projevilo i v postoji ostatních států.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 113 (p. 141), Doc. 113
  
215 1940.11.18 1940, listopad 18. Londýn. — Zpráva do Praha, v níž E. Beneš na dotaz Z domova rozvedl své představy na řešeni německé otázky v budoucím ěeskoslovcnském státě.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 115 (p. 142), Doc. 115
  
216 1940.11.18 1940, listopad 18. Londýn. — Situační zpráva do Prahy o mezinárodni situaci, v niž vedeni československé bur- Žoaznl zahraniční akce odsoudilo současnou sovětskou politickou taktiku vůči Německu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 114 (p. 141), Doc. 114
  
217 1940.11.19 1940, listopad, 19. Lány. — Přípravný materiál E. Háchy k rozmluvě s tzv. říšským protektorem K. v. Neurathem dne 19. listopadu 1940, při ní E. Hácha protestoval proti zvýšenému pronikání německého kapitálu do bank a průmyslových podniků v tzv. protektorátě, proti zavádění komisařských vedoucích v ústředních úřadech a zásahům proti Národnímu souručenství.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 428 (p. 580), Doc. 428
  
218 1940.11.20 1940, listopad 20. Londýn. — Ljáznam z porady E. Beneše s předsednictvem Státní rady o právech a povinnostech tohoto orgánu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 116 (p. 144), Doc. 116
  
219 1940.11.20 1940, listopad 20. Londýn. — Benešova osobní charakteristika některých představitelů zahraniční a domácí akce za první světové války.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 117 (p. 145), Doc. 117
  
220 1940.11.23 1940, listopad 23. Londýn. — Ministr vnitra československé prozatímní vlády J. Slávik prosazoval přijetí steno- grafů pro Státní radu proto, aby vláda byla přesně informována o jednáních ve Státní radě.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 118 (p. 145), Doc. 118
  
221 1940.11.23 1940, listopad 23. — Účastník domácího odboje vyzval vedení československé zahraniční akce v Londýně k přerušeni styků s E. Háchou a s tzv. protektorátní vládou.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 429 (p. 586), Doc. 429
  
222 1940.11.24 1940, listopad 24. — Člen ilegální organizace Petiční výbor Věrni zůstaneme V. Holý informoval vedení československé zahraniční akce v Londýně o vnitřních politických poměrech v Národním souručenství.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 430 (p. 588), Doc. 430
  
223 1940.11.25 1940, listopad 25. Londýn. — Benešovo zdůvodnění, proč nepovazoval za vhodné zastoupení krajanů a židů ve Státní radě.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 119 (p. 145), Doc. 119
  
224 1940.12.?? 1940, Londýn — Nedokončená předmluva J. Smutného k zamýšlené studii „ Utvoření, práce i konec Národního výboru.“
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 128 (p. 177), Doc. 128
  
225 1940.12.01 1940, prosinec 1. Londýn. — Benešovy pokyny pro jednání plukovníka Fr. Moravce o vzájemné spolupráci ve Zpravodajské službě se sovětským zástupcem. — E. Beneš proti zfízení „vládní lavice“ ve Státní radě.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 120 (p. 147), Doc. 120
  
226 1940.12.09 1940, prosinec 9. Londýn. — Politické a osobní pozadí při určování rozřazení hostů a členů Státní rady při jejím zahájení. — Připomínky předsedy československé prozatímní vlády Msgr. J. Šrámka k zahajovací řeči presidenta E. Beneše ve Státní radé.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 121 (p. 148), Doc. 121
  
227 1940.12.15 1940, prosinec, 15.—17. Londýn. — Benešova předpověď o konci války v roce 1942 a mírových jednáních. Ostrá kritika a charakteristika francouzského ministra P. Lavala.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 122 (p. 149), Doc. 122
  
228 1940.12.17 1940, prosinec. 17. Londýn. — Ministr československé prozatímní vlády v Londýně J. Neías zaslal E. Bendovi přehled své činnosti od 15. března 1939 až do svého útěku za hranice a zejména zprávy o svých stycích s politickými představiteli francouzských a britských socialistů, s kterými jednal z osobního podnětu E. Beneše.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 123 (p. 150), Doc. 123
  
229 1940.12.17 1940, prosinec 17. Praha. — E. Hácka při rozhovoru s tzv. říšským protektorem K. v. Neurathem prosazoval mj. různá opatření, která míla zajistit úsplch jeho loajální politiky vůči Němcům ve společenském, politickém, hospodářském i v kulturním životě.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 431 (p. 589), Doc. 431
  
230 1940.12.22 1940, prosinec 22. Londýn. — Charakteristika generála L. Prchaly, zaznamenaná J. Smutným, který s ním zůstal v osobním styku na popud E. Beneše.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 127 (p. 175), Doc. 127
  
231 1940.12.22 1940, prosinec 22. Londýn. — Britský zástupce u československé prozatímní vlády v LondýnéŘ. H. Bruče Lockhart požádal E. Beneše, aby formuloval a předložil československé válečné cíle, jak to již učinila polská emigračni vláda.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 126 (p. 174), Doc. 126
  
232 1940.12.22 1940, prosinec, 22. Londýn. — V rozhovoru s poslancem bývalé némecké sociálně-demokratické strany W. Jakschem odmítl E. Beneš vyjednávání o poměru Čechů, a Němců, ale byl ochoten diskutovat o prohlášení německých emigrantů v Londýně.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 125 (p. 173), Doc. 125
  
233 1940.12.22 1940, prosinec 22. Londýn. — V chystané publikaci o Mnichovu ospravedlňoval E. Beneš svůj tehdejší politický postup a odsoudil politiku Velké Británie a Francie. Při konfrontaci činnosti E. Háchy. a Št. Osuského omlouval jednání E. Háchy a odsuzoval št. Osuského.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 124 (p. 172), Doc. 124
  
234 1940.12.25 1940, prosinec 25. — Účastník domácího odboje informoval vedení československé zahraniční akce v Londýně o rozmluvě redaktora 7jd. Bořka-Dohalského s E. Háchou, který prohlásil, že je ochoten kdykoli přijmout pokyny z Londýna.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 432 (p. 594), Doc. 432
  
235 1940.12.30 1940, prosinec 30. Londýn. — Názory E. Beneše na současnou politickou činnost E. Háchy, osobní úvahy o Mnichově a poválečném řešení československých hranic.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 433 (p. 594), Doc. 433
  
236 1941.01.?? 1941, leden. Londýn. — Zpráva člena československé prozatímní vlády J. Nečase o jednáních, která vedl na pokyn E. Beneše s polskými socialistickými politiky v emigraci o československo-polské konfederaci.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 129 (p. 181), Doc. 129
  
237 1941.02.07 1941, únor 7. Praha. — Memorandum o poměrech v českých zemích, které odevzdal E. Hácha tzv. říšskému protektorovi K. v. Neurathovi při rozmluvě dne 13. února 1941 a v němž se snažil dosáhnout tzv. legální formou zmírnění perzekuce českého obyvatelstva.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 434 (p. 596), Doc. 434
  
238 1941.02.22 1941, únor 22. Praha. — Tzv. říšský protektor K. v. Neurath sdělil v dopise E. Háchovi, že souhlasí s jeho návrhem zamezit českému obyvatelstvu, aby mohlo poslouchat zprávy zahraničního rozhlasu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 435 (p. 598), Doc. 435
  
239 1941.02.23 1941, únor 23. Londýn. — Elaborát J. Smutného o jednáních o vytvoření československé armády ve Francii v září 1939 a pokusech Benešových stoupenců o ustavení československé prozatímní vlády, které skončily nezdarem pro negativní postoj francouzské vlády.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 215 (p. 260), Doc. 215
  
240 1941.02.25 1941, únor 25. Londýn. — Dopis E. Beneše pfedsedovi polské emigrační vlády W. Sikorskému, v němž formuloval své stanovisko ve věci československých hranic a znovu navrhl, aby tyto otázky byly řešeny až po uzavření českoslo- vensko-polské dohody.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 130 (p. 182), Doc. 130
  
241 1941.02.25 1941, únor 25. Praha. — Předseda tzv. protektorátní vlády A. Eliáš zaslal tzv. říšskému protektorovi K. v. Neurathovi rozklad proti výši matrikulačního příspěvku na rok 1940 a 1941.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 436 (p. 598), Doc. 436
  
242 1941.03.?? 1941 , březen 13. Londýn. — Československý ministr zahraničních věcí J. Masaryk sdělil československému vyslanci ve Washingtonu VI. Hurbanovi, že není přípustné, aby jeho úřad prováděl autonomní politiku. E. Beneš vzkázal americkým Slovákům, že při československo-polském jednání je pamatováno na slovenské zájmy
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 136 (p. 188), Doc. 136
  
243 1941.03.01 1941, březen 1. Londýn. -— Člen československé prozatímní vlády v Londýně J. Lichner požádal E. Beneše, aby byly zaplaceny J. Pálkovi peníze, které půjčil domácímu odboji na Slovensku. — Ve zprávě z domova byl ostře kritizován E. Hácha spolu s vládou a naprosto odmítnut návrh E. Beneše na vytvoření tří německých žup v budoucím československém státě.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 131 (p. 184), Doc. 131
  
244 1941.03.03 1941, březen 3. a 6. Londýn. — E. Beneš byl informován J. Smutným o krajně protisovětském postoji plukovníka československé zpravodajské služby Fr. Moravce.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 132 (p. 185), Doc. 132
  
245 1941.03.06 1941, březen 6. Londýn. — E. Beneš prohlásil J. Smutnému, že nemůže dnes odsuzovat bývalou činnost M. Hodži, protože s ním spolupracoval v minulosti.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 133 (p. 185), Doc. 133
  
246 1941.03.07 1941, březen 7. Londýn. — Plukovník československé zpravodajské služby Fr. Moravec informoval E. Beneše o zprávách, které získal od německého agenta ě. 54 o nacisty připravovaných vojenských akcích.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 134 (p. 186), Doc. 134
  
247 1941.03.08 1941, březen 8. Londýn. — E. Beneš o významu zpravodajské služby pro politiku.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 135 (p. 187), Doc. 135
  
248 1941.03.14 1941, březen 14. Londýn. — Ministr financi československé prozatímní vlády v Londýně E. Outrata požádal, aby mohl odevzdat E. Benešovi pověření z domova spravovat záležitosti Zbrojovky, a aby byl presidentem jmenován generálním komisařem nad všemi podniky.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 138 (p. 189), Doc. 138
  
249 1941.03.14 1941, březen 14. Londýn. — Protest předsedy Státní rady R. Bechyně proti tomu, aby úředníci Státní rady skládali přísahu prozatímnímu státnímu zřízení v ministerstvu vnitra.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 137 (p. 188), Doc. 137
  
250 1941.03.19 1941, březen 19. Londýn. — Ministr československé prozatímní vlády J. Lichner vyložil J- Smutnému svou koncepci na řešení slovenské otázky a vyslovil přání, aby mohl se svolením prozatímní vlády odjet do Ameriky, kam byl pozván Slovenským národním sdružením.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 139 (p. 189), Doc. 139
  
251 1941.03.20 1941, březen 20. Londýn. — Československý vyslanec ve Washigtonu VI. Hurban sdělil důvody pro které Spojené státy neuznaly československou prozatímní vládu v Londýně.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 140 (p. 190), Doc. 140
  
252 1941.03.21 1941, březen 21. Londýn. — E. Beneš se vyslovil proti odjezdu ministra československé prozatímní vlády J. Lichnera do Ameriky.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 141 (p. 191), Doc. 141
  
253 1941.03.24 1941, březen 24. Londýn. — Odpovčd E. Beneše plukovníku L. Svobodovi do Sovětsého svazu o československo- polské konfederaci a o chystané tajné spolupráci československé prozatímní vlády v Londýně s vládou sovětskou.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 142 (p. 191), Doc. 142
  
254 1941.03.25 1941, březen 25. Londýn.—%áznam J. Smutného o jednáni týkajícím se peněž uložených na československém vyslanectví v Londýně, které legační rada K. Lisický dosud neodevzdal zahraniční akci.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 144 (p. 193), Doc. 144
  
255 1941.03.25 1941, březen 25. Londýn. — Informace ministra československé prozatímní vlády v Londýně J. Bečky o sdružování socialistů, organizovaném sociálně demokratickým poslancem R. Bechyněm v Londýně a o vytváření katolického středu jako protiváhy.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 143 (p. 192), Doc. 143
  
256 1941.03.28 1941, březen 28. Londýn. — E. Beneš o svém rozhovoru s francouzským diplomatem M. Déjeanem, který prohlásil, Že Francie byla rozhodnuta již před Mnichovem nejít Československu na pomoc a že ani za války s Německem se nehodlala vázat uznáním Československého národního výboru.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 146 (p. 195), Doc. 146
  
257 1941.03.28 1941, březen 28. Londýn. — Pokyny E. Beneše pro rozhlasové projevy ministra zahraničí československé prozatímní vlády J. Masaryka a státního tajemníka H. Ripku k událostem v Jugoslávii.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 145 (p. 194), Doc. 145
  
258 1941.03.31 1941, březen 31. Londýn. — Radost ministerského předsedy Msgr. J. Šrámka, aby president E. Beneš zprostil funkce člena československé prozatímní vlády Št. Osuského pro trvalou neúčast na vládních úkolech a pro výroky ve Státní radé.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 216 (p. 267), Doc. 216
  
259 1941.04.01 1941, duben 1. Londýn. — Ministr zahraničních věcí leskoslovenské prozatímní vlády J. Masaryk vyzval J. Batu k prohlášení pro západní mocnosti.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 147 (p. 195), Doc. 147
  
260 1941.04.01 1941, duben 1. Praha. — Tzv. říšský protektor K. v. Neurath sdělil v dopise E. Háchovi, že trvá na výši matrikulačního příspěvku na rok 1940 a 1941.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 437 (p. 601), Doc. 437
  
261 1941.04.02 1941, duben 2. Londýn. — E. Beneš odmítl poslat králi Petarovi blahopřejný telegram ke státnímu převratu v Jugoslávii, dokud jugoslávská vláda neuzná československou prozatímní vládu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 148 (p. 196), Doc. 148
  
262 1941.04.02 1941, duben 2. Praha. — Tzv. státní tajemník K. H. Frank nařídil předsedovi tzv. protektorátní vlády A. Eliášovi, aby provedl nová opatření na českých školách, což znamenalo nejen snížení úrovní vyučování, ale i omezení školního vzdělání.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 438 (p. 602), Doc. 438
  
263 1941.04.03 1941, duben 3. Londýn. — Vyslanec Št. Osuský podal bez vědomí československé prozatímní vlády britskému ministerstvu zahraničí memorandum o tzv. Slovenské národní radě. — Benešova intervence za zatčené představitele krajní pravice redaktora P. Priedavka a Ing. Waldmullera.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 150 (p. 197), Doc. 150
  
264 1941.04.03 1941, duben 3. Londýn. — Poslanec J. Stránský nesouhlasil s Benešovým řešením německé otázky, zvláště pokud šlo o stanovení hranic a odsun Němců. — Vztahy Jaroslava a Jana Stránského k předsedovi československé prozatímní vlády v Londýně Msgr. J. Šrámkovi.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 149 (p. 196), Doc. 149
  
265 1941.04.07 1941, duben 7. Praha. — VI. Krychtálek, šéfredaktor agrárního deníku „ Večer“, požádal tři ministry tzv. protektorátní vlády o interview k přepadení Jugoslávie nacistickou armádou.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 439 (p. 603), Doc. 439
  
266 1941.04.08 1941, duben 8. Londýn. — Úsilí ministra financí československé prozatímní vlády E. Outraty, aby podnikání Zbrojovky bylo hodnoceno jako součást zahraniční akce a aby E. Outrata,jako její představitel, zůstal i nadále členem vlády.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 151 (p. 197), Doc. 151
  
267 1941.04.09 1941, duben 9. Praha. — J. Havelka, J. Krejčí a J. Ježek, ministři tzv.protektorátní vlády, odmítli šéfredaktorovi agrárního deníku Večer VI. Krychtálkovi interview k nacistickému pochodu na Balkán.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 440 (p. 604), Doc. 440
  
268 1941.04.10 1941, duben 10. Londýn. — Dotaz B. Palkovského na J. Smutného, zda má přijmout obhajobu dvacetišesti československých důstojníků.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 152 (p. 198), Doc. 152
  
269 1941.04.11 1941, duben 11. Londýn. — E. Beneš usiloval o změnu odpovédi Státní rady na své poselství, a proto přesvédčoval autora textu odpovédi J. Stránského o správnosti svého pojetí německé otázky (zřízení 3 autonomních žup pro Němce) a postoje v době Mnichova.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 153 (p. 198), Doc. 153
  
270 1941.04.13 1941, duben 13. Londýn. — E. Beneš komentoval události v Jugoslávii jako odplatu za postoj jugoslávské vlády k Československu v období Mnichova.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 155 (p. 201), Doc. 155
  
271 1941.04.13 1941, duben 13. Londýn. — E. Beneš přislíbil finanční podporu kolonii Čechů ve Velké Británii. — Kritika předsedy československé prozatímní vlády v Londýné Msgr J. Šrámka za nezájem o proces s československými důstojníky.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 154 (p. 201), Doc. 154
  
272 1941.04.15 1941, duben 15. Londýn. — Záznam J. Smutného o vzkazu E. Háchy E. Benešovi, v němž mu sdělil rozhodnutí, Že on i tzv. protektorátní vláda nebudou nadále kolaborovat s nacisty.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 441 (p. 604), Doc. 441
  
273 1941.04.16 1941, duben 16. Londýn. — Rumunský exkrál Carol se obrátil na presidenta E. Beneše s prosbou o pomoc.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 157 (p. 203), Doc. 157
  
274 1941.04.16 1941, duben 16. Londýn. — Ing. Waldmiiller po propuštění z vězení navštívil presidentskou kancelář a slíbil, ze nebude dále spolupracovat s generálem L. Prchalou.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 158 (p. 203), Doc. 158
  
275 1941.04.16 1941, duben 16. Londýn. — Poznánky E. Beneše k uzavření sovětso-japonského paktu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 156 (p. 202), Doc. 156
  
276 1941.04.2? 1941, konec dubna. Londýn. — J. Smutný v nedokončené studii o sovětsé mezinárodní politice na počátku druhé světové války se netajil protikomunistickým postojem, uznával však oprávnénost sovětso-německé smlouvy o neútočení Z roku 1939 a sovětso-japonské smlouvy o neutralitě z roku 1941 z hlediska bezpečnosti Sovětského svazu, protože hlavním cílem nacistického Německa zůstával i nadále boj proti komunismu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 166 (p. 208), Doc. 166
  
277 1941.04.20 1941, duben 20. Praha. — Ministr vnitra tzv. protektorátní vlády generál J. Ježek zaslal E. Háchovi zdůvodnění, proč spolu s ministry J. Havelkou a J. Krejčím nezopodvčděli šéfredaktoru VI. Krychtálkovi otázky o současné politické situaci na Balkáně.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 442 (p. 605), Doc. 442
  
278 1941.04.21 1941, duben 21. Londýn. — Nejasnosti ve výdajích a splátkách rozpočtu zahraniční akce, vedených ministrem financí československé prozatímní vlády Ed. Outratou.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 159 (p. 204), Doc. 159
  
279 1941.04.22 1941, duben 22. Londýn. — Ministr zahraničních vécí československé prozatímní vlády J. Masaryk si stéžoval J. Smutnému, ze se musí neustále zabývat záležitostmi byrokratického aparátu místo odbojovou prací.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 161 (p. 205), Doc. 161
  
280 1941.04.22 1941, duben 22. Londýn. — Redaktor P.Priedavok se v dopise E. Benešovi prohlásil za jediného do zahraničí vyslaného představitele slovenské ludové strany a katolických církevních kruhů a nabídl mu spolupráci při vytváření „československo-polského svazku
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 160 (p. 204), Doc. 160
  
281 1941.04.23 1941, duben 23. Londýn. — Jednání J. Smutného s ministry československé prozatímní vlády Ed. Outratou a Fr. Němcem o vytvoření nevládní komise, která by řídila a kontrolovala všechny zbrojní podniky.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 162 (p. 206), Doc. 162
  
282 1941.04.24 1941, duben 24. Londýn. — E. Beneš dal souhlas k dočasnému omezení zpravodajských zpráv Sovětskému svazu o německých přípravách vůči Sovětskému svazu s tím, že bude sovětský delegát informován pouze o úmyslech nacistů dostat Sovětský svaz do Osy.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 163 (p. 206), Doc. 163
  
283 1941.04.25 1941, duben 25. Londýn. — Jednání ministra financí československé prozatímní vlády Ed. Outraty s J. Smutným o formu přiělenění podniků pracujících ve válelné výrobě k zahraniční akci. — Projekty ministrů L. Feierabenda, Fr. Němce a předsedy československé kolonie ve Velké Británii Bečváře na začlenění československých emigrantů do práce.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 165 (p. 207), Doc. 165
  
284 1941.04.25 1941, duben 25. Londýn. — Benešův informátor J. šejnoha sdělil v důvěrném záznamu, že v Polsku se německá vojska přesunují k sovětským hranicím.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 164 (p. 207), Doc. 164
  
285 1941.04.27 1941, duben 27. Londýn. — Záznam J. Smutného o názorech E. Beneše a jeho spolupracovníků na politické pozadí odchodu J. Havelky z tzv. protektorátní vlády a o jejich stanovisku k nékterým mezinárodné politickým problémům.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 443 (p. 607), Doc. 443
  
286 1941.05.01 1941, květen 1. Londýn. — E. Beneš odmítl návrh zprávy branného výboru Státní rady o stavu armády a vrátil ji Zpět k projednání. — Podle mínění E. Beneše byla evakuace armády do Velké Británie nejdůležitějším faktorem pň uznání ěeskoslovensképrozatímní vlády.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 167 (p. 212), Doc. 167
  
287 1941.05.07 1941, květen 7. Londýn. — Stížnost ministra zahraničních věcí československé prozatímní vlády J. Masaryka na chovám ministra národní obrany S. Ingra a státního tajemníka Ripky.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 168 (p. 213), Doc. 168
  
288 1941.05.11 1941, květen 11. Londýn. — E. Beneš dokončil knihu o historii svého boje za mezinárodní uznání československé republiky, v níž ospravedlnil politiku Velké Británie. — Benešovy poznámky k poválečnému vykonávání presidentské junkce a k očekávanému britskému memorandu o uznání.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 169 (p. 213), Doc. 169
  
289 1941.05.14 1941, květen 14. Londýn. —- Informace P. Maxy o zákulisí příprav zprávy branného výboru Státní rady o stavu armády, která byla E. Benešem odmítnuta.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 170 (p. 214), Doc. 170
  
290 1941.05.15 1941, květen 15. Londýn. — Záznam o rozhovoru představitelů Polské národní strany prof. Folkierského a ^ulkov- ského se členem smíšené československo-polské komise VI. Klecandou a tiskovým atašé Hejretem o vztahu k Sovětskému svazu, problému Zakarpatské Ukrajiny a otázce Těšínská.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 171 (p. 215), Doc. 171
  
291 1941.05.23 1941, květen 23. Londýn. — Výpis z protokolu zjednání ministerské rady o případu Outrata-Caswick, při němž byla diskutována otázka zodpovědnosti presidenta.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 172 (p. 216), Doc. 172
  
292 1941.05.28 1941, květen 28. Londýn. — Hans Vogel, poslední předseda sociálně demokratické strany Německa, prohlásil ministru československé prozatímní vlády J. Nečasoví, ze problém „sudetských“ Němců je československou vnitřní záležitostí.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 173 (p. 217), Doc. 173
  
293 1941.06.?? 1941, červen. Praha. — Exposé tzv. protektorátní vlády tzv. říšskému protektoru K. v. Píeurathovi o pomérech internovaných Čechů v koncentračních táborech, návrh na řešení státních dluhů bývalé Československé republiky « koncept stanoviska E. Háchy k persekučním, hromadným odvetným opatřením gestapa v Moravské Ostravě a okolí.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 450 (p. 617), Doc. 450
  
294 1941.06.01 1941, červen 1. Londýn. — Úsilí J. Smutného o vybudování silné presidentské kanceláře a o získání titulu kancléře.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 174 (p. 218), Doc. 174
  
295 1941.06.02 1941, červen 2. Londýn. — Člen československé prozatímní vlády L. Feierabend požádal dopisem E. Beneše o zfízení ministerstva zemědělství, aby byl zajištěn větší vliv agrárníků na státní záležitosti.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 217 (p. 268), Doc. 217
  
296 1941.06.02 1941, červen 2. Londýn. — E. Beneš dal příkaz J. Smutnému, aby se nevměšoval do průmyslového podnikání; záležitost s výrobou československých kulometů ve Spojených státech projednal E. Beneš sám s generálním ředitelem československé Zbrojovky Ed. Outratou. — Benešovy úvahy o mezinárodní situaci.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 175 (p. 219), Doc. 175
  
297 1941.06.03 1941, červen 3. Londýn. — Poznámky generálního ředitele Zbrojovky Ed. Outraty k jednání Švece ve Spojených státech o zbrojních patentech Ing. Dobřemysla.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 176 (p. 221), Doc. 176
  
298 1941.06.03 1941, červen 3. Londýn. — E. Beneš vzkázal E. Háchovi a tzv. protektorátní vládě, aby po definitivním ustavení československé vlády v Londýne žádným způsobem proti ní nevystupovali a aby odešli z vládních pozic.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 444 (p. 609), Doc. 444
  
299 1941.06.04 1941, červen 4. Londýn. — Člen Státní rady major R. Smetánka nabídl E. Bendovi své služby při posuzování tajných vojensko-politických elaborátů, připravovaných vojenským vedením československé emigrace, která se zabývala opatřeními pro převzetí moci buržoazií na konci války.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 219 (p. 270), Doc. 219
  
300 1941.06.04 1941, červen 4. Londýn. — Důvěrná zpráva E. Beneše československému vyslanectví v Kujbyševu a ve Washingtonu o jednáních, která předcházela uzavření sovětsko-britské smlouvy o spojenectví v boji proti Německu a jeho spojencům a poválečné spolupráci. — Sovětský svaz se vyslovil prostřednictvím velvyslance A. J. Bogomolova oficielně pro obnovení plné samostatnosti Československé republiky v dřívějších hranicích
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 218 (p. 269), Doc. 218
  
301 1941.06.04 1941, červen 4. Londýn. — Sdčlení plukovníka Fr. Moravce o zájmu Angličanů, o zprávy československé zpravodajské služby ze Sovětského svazu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 178 (p. 222), Doc. 178
  
302 1941.06.04 1941, červen 4. Londýn. — J. Smutný odsoudil koncept J. Stránského, připravený jako odpověd Státní rady na presidentovo poselství, protože se v něm příliš zabýval mnichovskou kapitulací a problémy s tím spojenými.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 177 (p. 221), Doc. 177
  
303 1941.06.05 1941, červen 5. Londýn. — Snaha J. Smutného přesvědčit člena Státní rady J. Stránského, že kritika Benešovy politiky, zvláště v období Mnichova, byla nesprávná a neměla být vyjádřena v návrhu odpovědi Státní rady na presidentovo poselství, jejímž byl J. Stránský autorem.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 181 (p. 224), Doc. 181
  
304 1941.06.05 1941, červen 5. Londýn. — Informace o jednání Velké Británie se Spojenými státy o vstupu U SA do války a o příletu předního nacistického funkcionáře R. Hesse do Velké Británie.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 179 (p. 222), Doc. 179
  
305 1941.06.05 1941, červen 5. Londýn. — Rozpory mezi generálním ředitelem Zbrojovky Ed. Outratou a Švecem, které vznikly při jednání o prodeji zbrojních patentů Ing. Dobřemysla do Spojených států.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 180 (p. 223), Doc. 180
  
306 1941.06.07 1941, červen 7. Londýn. — Možnosti německých mírových pokusů a rozpory uvnitř emigrace byly příčinou špatného nervového stavu E. Beneše.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 182 (p. 225), Doc. 182
  
307 1941.06.08 1941, červen 8. Londýn. — Zprávy plukovníka československé zpravodajské služby Fr. Moravce o výslechu Hitlerova zástupce R. Hesse a o jednání maďarského regenta Mikuláše Horthyho s britským vyslancem v Budapešti. — E. Beneš o jednáni s předsedou polské emigrační vlády W. Sikorskim.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 183 (p. 226), Doc. 183
  
308 1941.06.09 1941, červen 9. a 10. Londýn. — Benešova informace o rozhovoru se sovětským ministrem zahraničí V. M. Molo- tovem hlavně k.problémům: zřízení druhé fronty, politice v období Mnichova a německo-sovětského paktu z roku 1939, problém Němců a československo-polské dohodě. — Benešova reakce na zprávu o vyhlazení Lidic..
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 222 (p. 271), Doc. 222
  
309 1941.06.09 1941, červen 9. Londýn. — E. Beneš vysvětlil agrárnímu politikovi L. Feierabendovi, proč z třídního hlediska je nutno svěřit provedení pozemkové reformy po válce v Československu socialistům.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 221 (p. 271), Doc. 221
  
310 1941.06.09 1941, červen 9. Londýn. — Bendova informace pro německého agenta o pozicích a aspiracích slovenského agrárního politika M. Hodži a vyslance St. Osuského v zahraniční akci.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 220 (p. 270), Doc. 220
  
311 1941.06.09 1941, červen 9. Londýn. — E. Beneš o finančních zdrojích zahraniční akce a zodpoičdnosti za hospodaření s jednotlivými položkami podle jejich provenience. Podle E. Beneše bylo třeba odmítnout tvrzení, že Zbrojovka financovala zahraniční akci.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 184 (p. 227), Doc. 184
  
312 1941.06.10 1941, červen 10. Praha. — Imfornace ministra vnitra tzv. protektorátní vlády generála J. Ježíka E. Háchovi o kritické situaci v zásobování obyvatelstva českých zemí.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 445 (p. 610), Doc. 445
  
313 1941.06.13 1941, červen 13. Londýn. — J. Smutný tlumočil předsedovi kolonie československých krajanů ve Velké Británii J. Bečvářovi odmítavé stanovisko E. Beneše na zastoupení krajanů ve Státní radě.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 185 (p. 228), Doc. 185
  
314 1941.06.14 1941, červen 14. Londýn, E. Beneš vyjádřil soukromě nespokojenost s tím, že britská vláda oddaluje plné uznání československé vlády.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 186 (p. 228), Doc. 186
  
315 1941.06.14 1941, červen 14. Londýn. — Benešova kritika morálního profilu československé emigrace na západě.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 187 (p. 229), Doc. 187
  
316 1941.06.15 1941, červen 15. Londýn. — Benešův postoj k ,,případu Caswick“: neřešit jej ani ve vládě, ani ve Státní radě.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 189 (p. 230), Doc. 189
  
317 1941.06.15 1941, červen 15. Londýn. — E. Beneš o zahájení rozhovorů mezi Sovětským velvyslancem I. M. Majskim a britským ministrem zahraničních věci A. Edenem a o taktice, již by měla britská vláda zaujmout vůči Sovětskému svazu.— Benešovo rozhodnuti nedělat nátlak v současné době na britské ministerstvo zahraničí ve věci definitivního uznáni československé vlády.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 188 (p. 229), Doc. 188
  
318 1941.06.18 1941, červen 18. Moskva. — Zpráva plukovníka H. Piky o očekávaném némecko-sovětském konfliktu diplomatickým sborem v Moskvč a o přátelském přijetí československých neoficiálních zástupců sovětsými úřady.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 190 (p. 231), Doc. 190
  
319 1941.06.21 1941, červen 21. Londýn. — Benešův soukromý názor na předpokládaný némecko-sovětsý konflikt.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 191 (p. 232), Doc. 191
  
320 1941.06.22 1941, červen 22. Londýn. — Neoficiální kritika náčelníka štábu československé brigády a poměrů ve vojenském vedení zástupcem britské vojenské mise majorem Fillinghamem a velmi kladné ocenění československého mužstva.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 192 (p. 232), Doc. 192
  
321 1941.06.23 1941, červen 23. Londýn. — Benešovo stanovisko k přepadení Sovětského svazu Německem dne 22. června 1941
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 193 (p. 234), Doc. 193
  
322 1941.06.24 1941, červen 24. Londýn. — E. Beneš se po vstupu Sovétského svazu do války rozhodl vyzvat E. Háchu k demisi
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 446 (p. 613), Doc. 446
  
323 1941.06.24 1941, červen 24. Londýn. — E. Beneš ve zprávě domů vyzval E. Háchu a předsedu tzv. protektorátní vlády A. Eliáše k okamžité demisi a upuštění od veškeré kolaborace, protože po vstupu Sovětského svazu do války vzrostlo pro buržoazii nebezpečí, že se po válce v Československu dostane k moci dělnická třída v čele s komunistickou stranou.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 447 (p. 614), Doc. 447
  
324 1941.06.25 1941, červen 25. Londýn. — E. Beneš vyložil J. Smutnému motivy, které ho vedly k tomu, že poslal E. Háchovi a tzv. protektorátnl vládě výzvu k demisi.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 448 (p. 615), Doc. 448
  
325 1941.06.27 1941, červen 27. Londýn. -— Místopředseda Státní rady Msgr P. Macháček o rozhovoru E. Beneše s nekomunistic- kými slovenskými politiky, který se týkal obsazení míst ve vládě a Státní radě.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 194 (p. 236), Doc. 194
  
326 1941.06.27 1941, červen 27. Praha. — Tzv. Hšský protektor K. v. Neurath zaslal předsedovi tzv. protektorátnl vlády A. Eliášovi příkaz k bezodkladné redukci českých středních škol.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 449 (p. 615), Doc. 449
  
327 1941.06.30 1941, červen 30. Londýn. — Diskuse ministra J. Bečka s J. Smutným o právu československé emigrační vlády kontrolovat společnost Caswick a finanční zdroje Zbrojovky. — Pokusy o dohodu mezi slovenskými nekomunistickými politiky.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 223 (p. 274), Doc. 223
  
328 1941.07.03 1941, červenec 3. Praha. — Záznam o rozhovoru E. Háchy s tzv. říšským protektorem K. v. Neurathem, který se konal dne 3. července 1941 o možnosti vojenské účasti českého národa ve válce proti Sovětskému svazu a přípravný materiál k němu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 451 (p. 623), Doc. 451
  
329 1941.07.05 1941, červenec 5. Londýn. — E. Beneš se vyslovil s uznáním o bojeschopnosti Sovětského svazu, o vlivu, který bude míti jeho vstup do války na mezinárodní uznání československé vlády a na vnitřní změny v ní. — Benešův reservovaný postoj k nabídce představitelů jugoslávské emigrační vlády na společné prohlášení o budoucí vzájemné politice. — Představy E. Beneše o poválečném společenském vývoji československého státu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 195 (p. 236), Doc. 195
  
330 1941.07.10 1941, červenec 10. Londýn. — Pokusy slovenských nekomunistických politiků ve Velké Británii o politické sjednocení.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 197 (p. 240), Doc. 197
  
331 1941.07.10 1941, červenec 10. Londýn. — Důvěrná zpráva československého ministra zahraničí J. Masaryka československému vyslanci ve Washingtonu VI. Hurbanovi, že sovětská vláda učinila vládě československé (také polské a jugoslávské) oficiální sdělení, jež obsahovalo uznání samostatného Československa s národní vládou a důsledky z toho vyplývající.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 196 (p. 239), Doc. 196
  
332 1941.07.12 1941, červenec 12. Londýn. — E. Beneš o svém rozhovoru se sovětským vyslancem v Londýně I. M. Majskim dne 12 července 1941, v němž jednali o vztazích československo-polských a sovětských, o Zakarpatské Ukrajině a o Benešově požadavku uznání jediné československé vlády v Londýně. — Benešovy názory na úlohu a postavení Sovětského svazu v poválečném vývoji střední Evropy.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 198 (p. 240), Doc. 198
  
333 1941.07.16 1941, červenec 16. Londýn. — Důvěrná informace britského vyššího důstojníka o nedemokratickém chování šéfa anglické vojenské mise Pollocha k československé brigádě.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 201 (p. 245), Doc. 201
  
334 1941.07.16 1941, červenec 16. Londýn. — Dr. Wondřich upozornil kancelář E. Beneše na nepopulární metody českého vojenského zpravodajského oddělení dvojky, které mělo mimo jiné za úkol sledovat poměry uvnitř československé emigrace.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 200 (p. 245), Doc. 200
  
335 1941.07.16 1941, červenec 16. Londýn.— E. Beneš uvítal přípravy k uzavření československo-sovětsé úmluvy, které zapůsobily na oddalovací taktiku britské vlády v jednáních o definitivní uznání československé vlády. — Benešův příkaz J. Smutnému, aby osobně zajistil okamžité podepsání smlouvy ministrem zahraničí J. Masarykem.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 199 (p. 244), Doc. 199
  
336 1941.07.17 1941, červenec 17. Londýn. — Bendovo naléhání na okamžité uzavření československo-sovětské smlouvy narazilo na odpor ministra zahraničí J. Masaryka, který chtél nejdříve informovat britské ministerstvo zahraničí.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 202 (p. 246), Doc. 202
  
337 1941.07.18 1941, červenec 18. Londýn. — E. Beneš v rozhovoru s členem československé prozatímní vlády J. Lichnerem zaujal negativní stanovisko k pokusům slovenské burzoazni emigrace o koncentraci a odsoudil činnost bývalého ministerského předsedy M. Hodži a vyslance Št. Osuského. — E. Beneš o vlivu československo-sovětské úmluvy na vztahy polsko- sovětské.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 205 (p. 249), Doc. 205
  
338 1941.07.18 1941, červenec 18. Londýn. — E. Beneš komentoval s uspokojením uzavření československo-sovětské úmluvy na rozdíl od uznání britské vlády, která ve svém prohlášení záměrné opomněla otázku kontinuity československého státu a hranic.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 204 (p. 248), Doc. 204
  
339 1941.07.19 1941, červenec 19. Londýn. — Návrh znění dopisu britského ministra zahraničí A. Edena československému ministru J. Masarykovi o uznání československé vlády. Pasát týkající se tzv. Sudet byla na nátlak E. Beneše v konečném znění vypuštěna a dopis o uznánípodepsán dne 30. července 1941.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 203 (p. 247), Doc. 203
  
340 1941.07.22 1941, červenec 22. Londýn. — Po podepsání dohody se Spojenými státy o výrobě zbraní povolil E. Beneš generálnímu řediteli československé Zbrojovky Ed. Outratovi půjčku 10 000 dolarů. — Velká Británie nesouhlasila s prodejem licence na kulomet Brenfirmou Caswick do Spojených států.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 208 (p. 253), Doc. 208
  
341 1941.07.22 1941, červenec 22. Londýn. — Útoky J. Stránského na činnost předsedy Státní rady R. Bechyněho a pokus prosadit vlastní kandidaturu na tuto funkci pomocí pracovního sdružení Státní rady.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 207 (p. 252), Doc. 207
  
342 1941.07.22 1941, červenec 22. Londýn. — Tajná jednání anglické výzvédné služby o předávání zpráv Sovětskému svazu prostřednictvím československého II. oddělení. — Žjádost plukovníka Fr. Moravce, aby E. Beneš nedával R. H. Bruče Lockhartovi důvěrné zprávy.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 206 (p. 252), Doc. 206
  
343 1941.07.23 1941, červenec 23. Londýn. — E. Beneš o jednání s delegací československých komunistů ve Velké Británii o vzájemné spolupráci v boji proti Hitlerovi. — E. Beneš vzkázal britskému ministru zahraničí A. Edenovi, že mu vrátí dopis o uznání československé vlády, protože nesouhlasí s pasáží o sudetských Němcích.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 209 (p. 254), Doc. 209
  
344 1941.07.27 1941, červenec 27. Londýn. — Na nátlak britského ministerstva zahraničí musel E. Beneš v rozhlasovém projevu vynechat pasáže o československých hranicích.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 210 (p. 255), Doc. 210
  
345 1941.07.30 1941, červenec 30. Londýn. — Historie vypuštění klausule o ,,sudetských“ Němcích z dopisu britského ministra Zahraničí A. Edena československému ministru zahraničí J. Masarykovi o uznání československé vlády a definitivní Jiodepsání textu dne 30. července 1941.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 211 (p. 255), Doc. 211
  
346 1941.07.31 1941, červenec 31. Londýn. — Benešova a Masarykova kritika československého rozhlasového vysíláni domů, zvláště projevů J. Stránského. — Benešova informace o rozmluvě s německou delegací vedenou předákem německé sociálně demokratické strany W. Jakschem.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 212 (p. 256), Doc. 212
  
347 1941.09.18 1941, září 18. Praha. — Přípravný materiál E. Háchy k rozhovoru s tzv. říšským protektorem K. v. Neurathem, v němž E. Hácha upozornil, že český národ pociťuje nacistická germanizační opatření jako postupnou likvidaci své národní svébytnosti.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 452 (p. 624), Doc. 452
  
348 1941.09.28 1941, září 28. Praha. — Záznam kanceláře E. Háchy o zatčení předsedy vlády tzv. protektorátu Ing. A. Eliáše a o nástupu R. Heydricha do funkce tzv. zastupujícího říšského protektora. — Neodeslaný abdikační list E. Háchy Hitlerovi. — Prohlášení R. Heydricha o stanném právu a chystaných represáliích proti českému národu. — Připiš E. Háchy tzv. zastupujícímu říšskému protektorovi, v kterém jej ujišťoval svou loajalitou k říši.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 453 (p. 625), Doc. 453
  
349 1941.10.?? 1941. říjen 1. Praha. — Obhajoba zatčeného předsedy tzv. protektorátní vlády Ing. A. Eliáše před nacistickým lidovým soudem v Berlíně.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 454 (p. 629), Doc. 454
  
350 1941.10.01 1941, říjen 1. Praha. — Neodeslaný dopis E. Háchy tzv. zastupujícímu říšskému protektorovi R. Heydrichovi, v němž ho požádal o milost pro zatčeného ministerského předsedu A. Eliáše.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 455 (p. 630), Doc. 455
  
351 1941.10.02 1941, říjen 2. Praha. — E. Hácha přednesl tzv. zastupujícímu říšskému protektorovi R. Heydrichovi žádost o milost pro zatčeného předsedu tzv. protektorátní vlády A. Eliáše.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 456 (p. 630), Doc. 456
  
352 1941.10.06 1941, říjen 6. Praha. — Tzv. zastupující říšský protektor sdělil dopisem E. Háchovi důvody, proč bylo odloženo vykonání rozsudku nad předsedou tzv. protektorátní vlády A. Eliášem.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 457 (p. 631), Doc. 457
  
353 1941.10.10 1941, říjen 10. Praha. — Tzv. zastupující říšský protektor R. Heydrich zaslal E. Háchovi na védomí svůj důvěrný projev k zástupcům tisku o odbojovém hnutí v českém národě, o persekuěních opatřeních říšských orgánů a plánech na likvidaci československých občanů, spadajících pod tzv. norimberské zákony.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 458 (p. 632), Doc. 458
  
354 1941.10.22 1941, říjen 22. Praha. — Protokol o mimořádné schůzi ministrů tzv. protektorátní vlády za předsednictví E. Háchy, kteří se usnesli na zásadách prohlášení o naprostém podřízení se politice nacistického Německa a na přednesení prosby o zrušení resp. zkrácení stanného práva v českých zemích.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 459 (p. 635), Doc. 459
  
355 1941.10.27 1941, říjen 27. Londýn. — E. Beneš oznámil v dopise ministerskému předsedovi Msgr. J. Šrámkovi, ze provedl reorganizaci československé vlády v Londýně.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 213 (p. 256), Doc. 213
  
356 1941.11.01 1941, listopad 1. Praha. — E. Hácha zaslal tzv. zastupujícímu říšskému protektoru R. Heydrichovi text svého rozhlasového projevu k českému národu, který hodlal proslovit, až mu Heydrich dá pokyn. V projevu vyzval český národ k bezvýhradné kolaboraci a odsoudil československý odboj v Moskvě a v Londýně.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 460 (p. 636), Doc. 460
  
357 1941.11.13 1941, listopad 13. Berlín. — Tzv. říšský protektor K. v. JVeurath zaslal z Berlína E. Háchovi osobní dopis na rozloučenou s přáním, aby Háchova kolaborantská ideologie více pronikla do českého obyvatelstva.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 461 (p. 637), Doc. 461
  
358 1941.11.15 1941, listopad 15. Praha. — E. Hácha poslal vyslanci tzv. protektorátu Fr. Chvalkovskému do Berlína dopis, ve kterém ho požádal o intervenci za zatčeného přednostu své kanceláře ministra J. Havelku s odvoláním na jeho pronacistické zaměření.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 462 (p. 638), Doc. 462
  
359 1941.11.15 1941, listopad 15. Praha. — E. Hácha vyzval ministra školství a osvěty tzv. protektorátní vlády J. Kaprase, aby okamžitě učinil tvrdá opatření proti všem projevům odporu vůči říši, vyskytujícím se na školách u učitelů i žáků.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 463 (p. 639), Doc. 463
  
360 1941.11.15 1941, listopad 15. Praha. — Dopis tzv. zastupujícího říšského protektora R. Heydricha E. Máchovi, v němž ho Žádal o osobní vyjádření k výpovědím zatčeného předsedy tzv. protektorátní vlády A. Eliáše a novináře Šjd. BořkaDohalského o Háchově spojení s československou emigrací v Londýně.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 464 (p. 640), Doc. 464
  
361 1941.11.17 1941, listopad 17. Lány. — E. Hácha zaslal tzv. zastupujícímu říšskému protektoru R. Heydrichovi dopis s osobním vyjádřením k výpovědím zatčeného předsedy tzv. protektorátní vlády A. Eliáše a novináře gjd. Bořka-Dohalského, kteří vypovídali o Háchově spojení s československou emigrační vládou v Londýně.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 465 (p. 640), Doc. 465
  
362 1941.11.29 1941, listopad 29. Praha. — Tzv. zastupující říšský protektor R. Heydrich nařídil přípisem E. Háchovi, aby provedl reorganizaciprotektorátní vlády, coz bylo součástí nacistické správní reformy v tzv. protektoráte.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 466 (p. 641), Doc. 466
  
363 1941.12.01 1941, prosinec 1. Praha. — Přednosta kanceláře E. Háčky A. Popelka zaslal vyslanci tzv. protektorátu Fr. Chvalkovskému do Berlína osobní vyjádření E. Háchy o pronacistické činnosti ministra J. Havelky.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 467 (p. 642), Doc. 467
  
364 1941.12.01 1941, prosinec 1. Praha. — Tzv. zastupující říšský protektor R. Heydrich oznámil v přípise E. Háchovi, že nepřátelské akce vůči říši se projevují nejen mezi inteligencí, ale nalézají ohlas i na českém venkově.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 468 (p. 644), Doc. 468
  
365 1941.12.04 1941, prosinec 4. Praha. — E. Hácha zaslal tzv. protektorátní tiskové kanceláři prohlášení, ve kterém odsoudil E. Beneše a československý zahraniční odboj.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 469 (p. 644), Doc. 469
  
366 1941.12.05 1941, prosinec 5. Praha. — Ministr školství a národní osvěty v tzv. protektoráte J. Kapras sdělil E. Háchovi, ze podnikl ostrá opatření pro potlačení protifašistických projevů, na školách.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 470 (p. 645), Doc. 470
  
367 1941.12.05 1941, prosinec 5. Praha. — Projev loajality tzv. vedoucího představitele českých a moravských rolníků a odpověd tzv. zastupujícího říšského protektora R. Heydricha, v němž poukázal na nutnost zvýšení zemědělské produkce a odsoudil sabotáže na českém venkově.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 471 (p. 646), Doc. 471
  
368 1941.12.08 1941, prosinec 8. Praha. — Záznam šéfa kanceláře E. Háchy A. Popelky o rozhovoru E. Háchy s tzv. státním tajemníkem K. H. Frankem dne 2. prosince 1941 o reorganizaci tzv. protektorátní vlády.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 472 (p. 650), Doc. 472
  
369 1941.12.16 1941, prosinec 16. Londýn. — Diskuse československé vlády v Londýné k textu prohlášení, jímž československá republika vyhlásila válečný stav státům, které bojovaly proti Spojencům.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 214 (p. 257), Doc. 214
  
370 1941.12.16 1941, prosinec 16. Praha. — Ministerstvo sociální a zdravotní správy v tzv. protektoráte zaslalo kanceláři E. Háchy návrh nového vládního nařízení, které bylo „právním“ předpokladem tzv. totálního nasazení a nedobrovolných pracovních transportů do říše.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 473 (p. 651), Doc. 473
  
371 1941.12.19 1941, prosinec 19. Praha. — Tzv. státní tajemník K. H. Frank nařídil přípisem E. Háchovi, aby zřídil ministerstvo práce a hospodářství v čele s nacistou dr. W. Bertschem.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 474 (p. 652), Doc. 474
  
372 1942.01.04 1942, leden 4. Berlin. — Soukromý dopis vyslance tzv. protektorátu v Berlíně F. Chvalkovského E. Háchovi do Prahy, v němž ho informoval o své rozmluvě se šéfem říšské kanceláře dr. Lammersem, který mu tlumočil nespokojenost nacistických předáků, s vývojem v českých zemích po vstupu Sovětského svazu do války a zároveň ocenil kolaborantskou činnost E. Háchy.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 475 (p. 653), Doc. 475
  
373 1942.01.05 1942, leden 5. Londýn. — Záznam A. Druckera o rozmluvě s Dr. Beyenem a Dr. P. Einzigem o vydání československého měnového zlata britskou vládou Německé fíěské bance.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 252 (p. 300), Doc. 252
  
374 1942.01.05 1942, leden 5. Londýn. — Depeše E. Beneše československému velvyslanci v Kujbyševu Zd. Fierlingrovi, v niž žádal, aby profesor Zd. Nejedlý připravil návrh programu kulturní a vědecké spolupráce mezi Československem a Sovětským svazem po válce.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 251 (p. 299), Doc. 251
  
375 1942.01.07 1942, leden 7. Londýn. — E. Beneš v rozhovoru s ministrem československé emigrační vlády L. Feierabendem poukázal na odpovědnost agrární strany za činnost K. Henleina. — Odsouzení současné politiky Spojených států v severní Africe E. Benešem. — Německé mírové sondáže v Madridu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 253 (p. 302), Doc. 253
  
376 1942.01.08 1942, leden 8. Praha. — Soukromý dopis E. Háchy vyslanci tzv. protektorátu v Berlíně F. Chvalkovskému, v němž vyslovil znepokojení nad vývojem v tzv. protektorátě po vstupu Sovětského svazu do války a upozornil ho na další akce, jimiž chtěl posílit vlastní pozice, jak před představiteli nacistického Německa, tak před českým národem.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 476 (p. 654), Doc. 476
  
377 1942.01.11 1942, leden 11. Praha. — Připiš tzv. zastupujícího říšského protektora R. Heydricha E. Háchovi, jimi odmítl návrhy změn nařízené správní reformy a připojil definitivní návrh vládního nařízení, jímž se rušila některá ministerstva a zřizovalo ministerstvo hospodářství a práce, v jehož čelo byl dosazen německý ministr s rozsáhlou pravomocí.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 477 (p. 655), Doc. 477
  
378 1942.01.13 1942, leden 13. Praha. — Úřední záznam kanceláře E. Háchy o rozmluvě tzv. státního sekretáře K. H. Franka s E. Háchou, v němž Frank přednesl příkazy, podle nichž měla být vytvořena nová protektorátní vláda, aby bylo Zaručeno naprosto poslušné provádění nacistické politiky v českých zorních, hlavně v oblasti výchovy a propagandy.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 478 (p. 658), Doc. 478
  
379 1942.01.19 1942, leden 19. Praha. — Tzv. zastupující říšský protektor R. Heydrich ve svém důvěrném proslovu k nové tzv. protektorátní vládě vyjádřil svůj plán tvrdé politiky vůči českému národu a své požadavky na vládu, která se měla stát jeho poslušným nástrojem.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 479 (p. 660), Doc. 479
  
380 1942.01.26 1942, leden 26. Praha. — Projev člena nově jmenované tzv. protektorátní vlády ministra školství a lidové osvěty E. Moravce k novinářům, ve kterém je žádal, aby usilovali o převýchovu českého národa v rámci programu nacistického Německa.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 480 (p. 662), Doc. 480
  
381 1942.02.?? 1942, únor. Praha. — E. Hácha požádal tzv. státního tajemníka K. H. Franka o sdělení, jak bude upravena jeho spoluúčast při vydávání právních norem po nařízeném zrušení instituce schůzí tzv. protektorátní vlády.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 484 (p. 669), Doc. 484
  
382 1942.02.21 1942, únor 21. Praha. — Ministr vnitra tzv. protektorátní vlády R. Bienert předložil E. Háchovi informativní materiál o záboru území na Milovicku, v Brdech, na Vyškovsku a na Benešovsku pro německou armádu a o plánech nacistů na vyklizení Terezína, kam budou soustředěni židé.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 481 (p. 666), Doc. 481
  
383 1942.02.21 1942, únor 21. Praha. — Dopis tzv. státního tajemníka K. H. Franka předsedovi tzv. protektorátní vlády J. Krejčímu, jímž mu dal příkaz ke zrušení správní působnosti protektorátní vlády a k převedení pravomoci na jednotlivé ministry.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 482 (p. 668), Doc. 482
  
384 1942.02.26 1942, únor 26. Praha. — Záznam o audienci zástupců české šlechty, kteří se pomocí E. Háchy domáhali zrušení německé vnucené správy, jez byla uvalena na jejich velkostatky.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 483 (p. 669), Doc. 483
  
385 1942.03.23 1942, březen 23. Praha. — Záznam o rozmluvě a přípravné materiály k rozhovoru E. Háchy s tzv. zastupujícím říšským protektorem R. Heydrichem dne 19. března 1942, při níž Heydrich poděkoval za sanitní vlak, který E. Hácha daroval A. Hitlerovi k narozeninám, odmítl připomínky k poměrům v koncentračních táborech, prohlásil, £e Zabírání zemědělské půdy je opatření pouze válečné a rozvedl své představy o kuratoriu, které se mělo stát organizaci pro výchovu české mládeže v nacistickém duchu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 485 (p. 670), Doc. 485
  
386 1942.04.30 1942, duben 30. Praha. — Tzv. zastupující říšský protektor R. Heydrich zaslal protektorátnímu ministru školství a národní osvěty E. Moravcovi dopis a pokyny pro připravované kuratorium, které mělo převychovat českou mládež v nacistickém duchu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 486 (p. 673), Doc. 486
  
387 1942.05.?? 1942, květen Praha. — Ministr vnitra tzv. protektorátuí vlády R. Bienert dal vypracovat pro E. Háčku Zprávu o hospodářské situaci v tzv. protektorátu k 1. květnu 1942.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 487 (p. 674), Doc. 487
  
388 1942.05.13 1942, květen 13. Praha. — správa politického referenta kanceláře E. Háchy J. Klimenta pro úřad tzv. říšského protektora o telefonickém rozhovoru presidenta nejvyššího správního soudu E. Háchy s presidentem E. Benešem dne 21. září 1938, v němž E. Hácha vyzval E. Beneše k okamžitému jednání s nacistickým Německem.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 488 (p. 676), Doc. 488
  
389 1942.05.13 1942, květen 13. a 15. Praha. — Dva záznamy politického referenta kanceláře E. Háchy J. Klimenta o jednání s úřadem tzv. protektora a s ministrem tzv. protektorátní vlády E. Moravcem, který požádal E. Háchu o zapůjčení a souhlas k uveřejnění blahopřejného dopisu E. Beneše E. Háchovi k jeho zvolení presidentem.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 489 (p. 677), Doc. 489
  
390 1942.05.14 1942, květen 14. Praha. — Dopis M. Beranové E. Háchovi s prosbou o intervenci za zatčeného manžela, bývalého předsedu agrární strany R. Berana, který prokázal svůj kladný poměr k henleinovcům i k nacistickému Německu celou politickou činností.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 490 (p. 678), Doc. 490
  
391 1942.05.15 1942, květen 15. Praha. — Ministr tzv. protektorátní vlády nacista li’. Bertsch podal E. Háchovi zprávu o nacisty prováděné koncentraci průmyslu v českých zemích.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 491 (p. 679), Doc. 491
  
392 1942.05.19 1942, květen 19. Praha. — Dopis E. Háchy tzv. státnímu tajemníkovi K. H. Frankovi s výpovědí o prohenleinovské a pronacisticképolitické činnosti předáka agrární strany R. Berana.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 492 (p. 685), Doc. 492
  
393 1942.06.13 1942, červen 13. Praha. — Dopis tzv. státního tajemníka K. H. Franka E. Háchovi s Žádostí předsedy senátu berlínského tzv. lidového soudu o vyjádření k výpovědi předsedy agrární strany R. Berana o jeho předmnichovské proněmecké politice.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 493 (p. 686), Doc. 493
  
394 1942.06.15 1942, červen 15. Lány. — Vyjádření E. Háchy o činnosti předáka bývalé agrární strany R. Berana, svědčící o jeho mnohaletém úzkém styku s henleinovci a úsilí o pronacistickou orientaci československé zahraniční politiky.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 494 (p. 687), Doc. 494
  
395 1942.06.15 1942, červen 15. Praha. — Protektorátní ministr školství a národní osvěty E. Moravec protestoval v dopise přednostovi kanceláře E. Háchy proti tomu, že E. Hácha při návštěvě u Hitlera pronesl projev, který nebyl Moravcem předem schválen, a který vzbudil u nacistických předáků nelibost.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 495 (p. 688), Doc. 495
  
396 1942.07.?? 1942, červen. Londýn. — Koncept prohlášení československé emigrační vlády v Londýně k vyhlazení Lidic dne června 1942.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 224 (p. 275), Doc. 224
  
397 1942.07.03 1942, červenec 3. Praha. — Záznamy kanceláře E. Háchy o jeho činnosti a projevech od 27. května 1942, kdy byl proveden na tzv. zastupujícího říšského protektora R. Heydricha atentát, až do zrušení výjimečného stavu dne
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 496 (p. 688), Doc. 496
  
398 1942.07.06 1942, červenec 6. Londýn. — Intervence ministra Jinancí československé vlády L. Feierabenda u J. Lichnera, aby mu ve funkci ministra zemědělství bylo svěřeno provedení pozemkové reformy.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 225 (p. 276), Doc. 225
  
399 1942.07.11 1942, červenec 11. Londýn. — E. Beneš byl pro kompromis v řešení pozemkové reformy a připouštěl přičlenění Zakarpatské Ukrajiny pouze k Sovětskému svazu nebo k Československé republice.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 226 (p. 277), Doc. 226
  
400 1942.07.16 1942, červenec 16. Londýn. — E. Beneš o příčinách, které vedly britskou vládu k tomu, že dosud neotevřela druhou frontu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 227 (p. 277), Doc. 227
  
401 1942.07.21 1942, červenec 21. Londýn. — Sovětský velvyslanec A. J. Bogomolov sdělil československému ministru zahraničí J. Masarykovi stanovisko své vlády k československo-polské federaci.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 228 (p. 278), Doc. 228
  
402 1942.07.24 1942, červenec 24. Praha. — Šéf presidia ministerstva školství a národní osvěty nacista Dr. Heckel zaslal tzv. státnímu sekretáři K. H. Frankovi plán germanizačních opatření ve školství.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 497 (p. 690), Doc. 497
  
403 1942.07.25 1942, červenec 25. Londýn. — J. Smutný tlumočil členu Státní rady J. Davidovi názory E. Beneše na poměry v důstojnickém sboru československé brigády ve Velké Británii. — Charakteristika E. Beneše jako naprostého racionalisty bez citového vztahu k lidem.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 229 (p. 278), Doc. 229
  
404 1942.07.26 1942, červenec 26. Londýn. — Vedoucí československé zpravodajské služby plukovník F. Moravec oznámil E. Benešovi, že ho americká výzvědná služba požádala o spolupráci. Při té příležitosti vysvětlil E. Beneš své názory na britskou orientaci československé zpravodajské služby.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 230 (p. 280), Doc. 230
  
405 1942.07.30 1942, červenec 30. Londýn. —Po zprávé o politické činnosti slovenského agrárního politika M. Hodži ve Spojených státech rozhodl E. Beneš o jeho odvoláni i za cenu rozchodu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 231 (p. 281), Doc. 231
  
406 1942.08.03 1942, srpen 3. Londýn. — Diivhná informace národohospodáře Dr. A. Basche E. Benešovi o plánech Spojených států na poválečné uspořádáni Evropy, zřízeni celní a měnové unie ve střední Evropě, a likvidaci německých hospodářských posic v Jižní Americe.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 232 (p. 282), Doc. 232
  
407 1942.08.15 1942, srpen 15. Londýn. — Informace o konfliktech mezi státním tajemníkem H. Ripkou a ministrem zahranili J. Masarykem. — Beneěovy pokyny pro tajná jednání vedená doma mezi německými představiteli z pohraničí a českými kruhy o zpětnépňvtělenípohraničí k Československu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 233 (p. 283), Doc. 233
  
408 1942.08.16 1942, srpen 16. Londýn. — E. Beneš pod tlakem ohlasu moskevského vysílání se rozhodl vystoupit veřejné proti E. Háchovi a tzv. protektorátní vládě.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 234 (p. 285), Doc. 234
  
409 1942.09.01 1942, září 1. Londýn. — Kontrola financí československé emigrace britskými úřady.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 235 (p. 286), Doc. 235
  
410 1942.09.02 1942, září 2. Londýn. — Ministerský předseda Velké Británie W. Chivchill potvrdil v dopise E. Benešovi prohlášení své vlády z 5. srpna 1942 o neplatnosti mnichovské dohody.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 236 (p. 286), Doc. 236
  
411 1942.09.03 1942, září 3. Londýn. — Výhrady místopředsedy Státní rady Msgr. P. Macháčka k druhému jmenování Státní rady a ke složení československé emigrační vlády v Londýné.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 237 (p. 286), Doc. 237
  
412 1942.09.04 1942, záři 4. Londýn. — Informace o tajných jednáních mezi Německem, Velkou Británií a Spojenými státy o uzavřeni separátního míru bez vědomí Sovětského svazu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 238 (p. 287), Doc. 238
  
413 1942.09.04 1942, září 4. Výpověd československého důstojníka o hrůzných poměrech v koncentračních táborech Dachau, Buchenwald a Natzweiler.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 498 (p. 692), Doc. 498
  
414 1942.09.05 1942, září 5. Londýn. — Benešovo jednání o prodloužení presidentského mandátu. — Francouzský návrh na zrušení Mnichova odmítl E. Beneš jako nepřijatelný. — E. Beneš o zveřejním svého blahopřejného dopisu E. Háchovi ke zvolení presidentem.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 240 (p. 288), Doc. 240
  
415 1942.09.05 1942, září 5. Londýn. — Pokyn náčelníku vojenské mise v Sovětsém svazu plukovníku H. Pikovi, aby zaslal co nejrychleji podrobné informace o názorech komunistů na E. Beneše, na budoucí poměr československo-sovětský a zejména na další vývoj republiky.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 239 (p. 288), Doc. 239
  
416 1942.09.06 1942, září 6. Londýn.— Dr. Klinger, osobní lékař E. Beneše, sledoval na jeho příkaz duševní stav ministra J. Masaryka.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 241 (p. 289), Doc. 241
  
417 1942.09.09 1942, září 9. Londýn. — Pozadí francouzského návrhu československé vládě v Londýně na zrušení Mnichova, jenž byl E. Benešem odmítnut jako nepřijatelný.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 242 (p. 289), Doc. 242
  
418 1942.09.10 1942, září 10. Londýn. — Ministr národní obrany československé emigrační vlády generál S. Ingr obvinil po své návštévě Sovětsého svazu československého vyslance Zd. Fierlingra z provádění prosovětské politiky a žádal, aby Fierlinger urychlil zařazení občanů ze Zakarpatské Ukrajiny do československé armády.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 243 (p. 290), Doc. 243
  
419 1942.09.16 1942, září 16. Londýn. — Rozhovor šéfa mezispojenecké kanceláře Leith-Rossova komitétu Gorwina s J. Smutným o britsko-americké spolupráci při řízení evropské poválečné rekonstrukce.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 244 (p. 291), Doc. 244
  
420 1942.09.17 1942, září 17. Londýn. — E. Beneš kritizoval politickou činnost M. Hodži jako ministerského předsedy i jeho působení v Americe.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 245 (p. 292), Doc. 245
  
421 1942.09.21 1942, září 21. Londýn. — Vytvoření a likvidace tzv. disposičního fondu presidenta E. Beneše.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 248 (p. 297), Doc. 248
  
422 1942.09.21 1942, září 21. Londýn. — J. Smutný kritizoval šéfa československé zpravodajské služby plukovníka F. Moravce za nezodpovědné vysílání českých parašutistů na území tzv. protektorátu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 249 (p. 297), Doc. 249
  
423 1942.09.21 1942, září 21. Londýn. — Osobní dopis J. Smutného dr. Kučerovi do Stockholmu o mezinárodní situaci a problémech československé emigrace, zejména o pozici předáka némecké sociálrié demokratické strany W. Jaksche a vztazích československo-polských.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 247 (p. 294), Doc. 247
  
424 1942.09.21 1942, září 21. Londýn. — Jednání britského vyslance P. Nicholse s E. Benešem o řešení německé otázky v Československu. E. Beneš souhlasil s návrhem, aby spolu s transferem Němců byla odstoupena i část území kompensací za části Kladska.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 246 (p. 293), Doc. 246
  
425 1942.09.29 1942, září 29. Praha. — Ministr školství a národní osvěty tzv. protektorátní vlády E. Moravec v dopise E. Háchovi důrazně žádal likvidaci Národního souměenství, protože se nepodařilo převychovat český národ v aktivistickém duchu a rozvinul své plány na znacizování veřejného života.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 499 (p. 693), Doc. 499
  
426 1942.10.?? 1942, říjen—prosinec. — Informace novináře K. Strausse pro presidenta E. Beneše o angló-americké taktice, orientující se na kolaboranty typu admirála Darlana při zavádění tzv. přechodně správy v Severní Africe, která měla být generální zkouškou pro zavádění podobných režimů, v Evropě proti revolulnímu hnutí lidu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 250 (p. 298), Doc. 250
  
427 1942.10.09 1942, říjen 9. Praha. — Vedoucí protektorátní organizace Národní souručenství J. Fousek se v dopise E. Háchovi dovolával jeho podpory proti plánům E. Moravce na zrušení Národního souručenství a uváděl argumenty pro posílení pozice organizace, která původně měla být dle představ vládnoucích českých kruhů zdrojem vládní i zákonodárné moci.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 500 (p. 695), Doc. 500
  
428 1942.10.10 1942, říjen 10. LondýnJ. — správa E. Beneše účastníkům nekomunistického odbojového hnutí o akcích za odvolání mnichovské dohody západními velmocemi, o vnitřní situaci v československé emigraci na západě, o plánech na poválečné uspořádání československého státu a odsouzení politiky E. Háchy a tzv. protektorátní vlády.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 501 (p. 697), Doc. 501
  
429 1942.10.10 1942, říjen 10. Londýn. — Generál S. Ingr poslal účastníkům domácího odboje orientovaným na západ vzkaz, v němž zdůraznil negativní stanovisko vedení československé zahraniční akce k rozvíjení sabotáiních akcí doma a vyzval je, aby soustředili všechny síly až na konec války.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 502 (p. 701), Doc. 502
  
430 1942.10.13 1942, říjen 13. Praha. — Politický referent Hochovy kanceláře J. Kliment vypracoval pro E. Háchu připomínky k dopisu ministra tzv. protektorátní vlády E. Moravce ze dne 29. září 1942, vyzývajícího k likvidaci Národního souručenstvl a Národní rady a navrhl koncept odpovědi.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 503 (p. 702), Doc. 503
  
431 1943.01.03 1943, leden 3. Londýn. — E. Beneš zaslal účastníkům domácího odboje zprávu o mezinárodní situaci a iádal konkrétní politické informace z domova.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 504 (p. 704), Doc. 504
  
432 1943.01.11 1943, leden 11. Londýn. — Depeše E. Beneše československému velvyslanci v Sovětském svazu Zd. Fierlingrovi, v níž rekapituloval neúspěšné jednání o československo-polské federaci v Londýně a návrh uzavření alianční smlouvy s polskou emigrační vládou.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 254 (p. 303), Doc. 254
  
433 1943.01.14 1943, leden 14. Londýn. — E. Beneš poslal do Rumunska vzkaz, v němí odmítl zastupovat zájmy Rumunů na mezinárodním fóru z ohledu na Velkou Británii a upozornil je na nutnost dohody se Sovětským svazem.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 255 (p. 305), Doc. 255
  
434 1943.01.15 1943, leden 15. Londýn. — E. Beneš o nadmérném vzrůstu moci agrární strany v předmnichovské republice, která tížila z neaktivity T. G. Masaryka. — Výhrady E. Beneše k připravované knize H. Ripky o činnosti Československého národního výboru v Paříži.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 256 (p. 306), Doc. 256
  
435 1943.01.17 1943, leden 17. Kujbyšev. — Depeše československého velvyslance v Sovětsém svazu Zd. Fierlingra E. Benešovi, v níž vysvětlil odmítavé stanovisko sovětské vlády k Benešově návrhu na uzavření československo-polské spojenecké smlouvy.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 257 (p. 307), Doc. 257
  
436 1943.01.23 1943, leden 23. Londýn. — Informace o teritoriálních požadavcích polské emigralní vlády v Londýné, které předložil ve Washingtonu její předseda W. Sikorski americkému ministerstvu zahraničí.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 258 (p. 309), Doc. 258
  
437 1943.01.24 1943, leden 24. Londýn. — E. Beneš dal souhlas k provedení atentátu na protektorátního ministra Emanuela Moravce.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 259 (p. 310), Doc. 259
  
438 1943.01.26 1943, leden 26. Praha. — Záznam tzv. státního sekretáře K. H. Franka o jednání s ministrem tzv. protektorátní vlády E. Moravcem, který mu nabídl jménem E. Háchy a vlády, aby vládní vojsko bylo posláno na frontu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 505 (p. 705), Doc. 505
  
439 1943.01.29 1943, leden 29. Londýn. — Informace slovenského politika J. Paulíny- Totha o rozhovoru s nékterými představiteli polských politických stran v emigraci, v němž se snažil zjistit reálné pozice emigralní vlády W. Sikorského v Polsku
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 260 (p. 310), Doc. 260
  
440 1943.02.?? 1943, únor. Londýn. — E. Beneš informoval v depeši československého velvyslance v Kujbyševě Zd. Fierlingra o jednání zástupců československé emigrační vlády s britským ministrem zahraničí A. Edenem a později i se sovětským velvyslancem A. J. Bogomolovem o stanovisku Sovětsého svazu k československo-polské konfederaci a alianci.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 261 (p. 311), Doc. 261
  
441 1943.02.10 1943, únor 10. Bratislava. — Memorandum slovenských odbojových pracovníků orientovaných na Londýn, v nimi se bezvýhradné přihlásili k programu E. Beneše a československé emigrační vlády.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 506 (p. 707), Doc. 506
  
442 1943.03.02 1943, březen 2. Londýn. — správa J. Smutného československému vyslanci J. Kučerovi do Stockholmu pro slovenského informátora, v níž tlumočil názory E. Beneše na problém Slovenska.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 262 (p. 312), Doc. 262
  
443 1943.03.02 1943, březen 2. Londýn. — E. Beneš žádal prostřednictvím ilegálního zpravodaje o politické informace ze Slovenska.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 507 (p. 708), Doc. 507
  
444 1943.03.02 1943, březen 2. Londýn. — E. Beneš zaslal účastníkům domácího odboje pokyny, jak vysvětlovat v českých zemích a na Slovensku postoj Sovětského svazu k poválečné československé republice.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 508 (p. 709), Doc. 508
  
445 1943.03.05 1943, březen 5. Londýn. — Záznam sdělení informátorky pí Segerové o založení „Sdružení poškozených a pronásledovaných nynější čs. vládou v Londýně“ J. Malíkem a o jeho spolupráci s britskou tajnou službou.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 263 (p. 313), Doc. 263
  
446 1943.03.09 1943, březen 9. Ženeva. — Účastnici slovenského odboje zaslali informaci o nepřátelském postoji většiny slovenského obyvatelstva vůči Němcům a Madarům a hodnocení průběhu a ohlasu arisace.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 509 (p. 710), Doc. 509
  
447 1943.03.2? 1943, konec března. Londýn. Oběžník předsednictva německé sociálnědemokratické strany podepsaný W. Jakschem a R. Reitznerem, určený příslušníkům strany, v němž W. Jaksch polemisoval proti výzvám komunistů k ozbrojenému boji v českých zemích, citoval rozsáhle Benešův vzkaz domů z 10. října 1942 a vyslovil se — v souvislosti s řešením poválečného uspořádání Evropy —proti koncepci národního státu Čechů a Slováků..
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 264 (p. 314), Doc. 264
  
448 1943.04.04 1943, duben 4. Kujbyšev. — Depeše československého velvyslance v Sovětsém svazu Zd. Fierlingra E. Benešovi do Londýna o úspěšném nasazení československého praporu v boji u Sokolova a protest proti pokusům šéfa československé vojenské mise plukovníka H. Piky o vyřazení jednotky z přímých vojenských akcí.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 265 (p. 320), Doc. 265
  
449 1943.04.05 1943, duben 5. Londýn. — Informace novináře K. Strausse o plánech Habsburků na obnovení podunajské monarchie, která by zahrnovala Rakousko, Madarsko, Slovensko, Chorvatsko, později i české země a Rumunsko.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 266 (p. 321), Doc. 266
  
450 1943.04.06 1943, duben 6. Londýn. — Informace novináře K. Strausse pro E. Beneše o politickém hnutí vysokého kléru ve Velké Británii, opírajícím se o Vatikán a usilujícím o udržení a nastolení monarchistického režimu ve Španělsku, Portugalsku a Brazílii.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 267 (p. 322), Doc. 267
  
451 1943.04.06 1943, duben 6. Londýn. — Výklad ministra pro hospodářskou obnovu F. Němce ve Státní radě o zapojení Československa do plánovaných akcí Spojených států a Velké Británie na rekonstrukci poválečné Evropy.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 268 (p. 322), Doc. 268
  
452 1943.04.07 1943, duben 7. Londýn. —- Tajná informace E. Beneše plukovníku československé výzvědné služby F. Moravcovi pro Sovětský svaz o poslání a pohnutkách cesty amerického arcibiskupa Spellmanna do Evropy a Asie.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 269 (p. 323), Doc. 269
  
453 1943.04.10 1943, duben 10. Londýn. — Tajná informace E. Beneše plukovníku československé výzvédné služby Fr. Moravcovi pro Sovětsý svaz o rozmluvé E. Beneše s britským ministerským předsedou W. Churchillem, v níž bylo jednáno o nutnosti spolupracovat se Sovětsým svazem při řešení mezinárodních problémů.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 270 (p. 324), Doc. 270
  
454 1943.04.24 1943, duben 24. Londýn. — Benešovy přípravy na cestu do Spojených států, kde chtčl objasnit vztah amerických krajanů k československému odboji a odpovédét na hlavní otázky, týkající se československo-polské konfederace, Habsburků a Sovětsého svazu. — Na pokyn E. Beneše zřídila československá emigrační vláda při ministerstvu vnitra kancelář pro zakarpatoukrajinské záležitosti.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 271 (p. 325), Doc. 271
  
455 1943.04.24 1943, duben 24. Londýn. — Sovětský velvyslanec pověřený u exilových vlád v Londýně A. J. Bogomolov tlumočil odpověd na otázky, které položil E. Beneš sovětské vládě v souvislosti sjednáním o československo-sovětskou smlouvu, při níž E. Beneš prosazoval účast Polska.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 272 (p. 327), Doc. 272
  
456 1943.04.26 1943, duben 26. Londýn. — E. Beneš odsoudil agitaci pfedáka německé sociálně demokratické strany W. Jaksche pro vstup německých emigrantů z Československa do britské armády.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 273 (p. 328), Doc. 273
  
457 1943.04.27 1943, duben 27. Kujbyšev. — Depeše ěeskoslovenského velvyslance v Sovětském svazu Zd. Fierlingra E. Benešovi o protilidové činnosti delegatury polské emigračni vlády v okupovaném Polsku a o jejím protisovětském postoji.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 274 (p. 328), Doc. 274
  
458 1943.05.04 1943, květen 4. Londýn. — Depeše E. Beneše československému velvyslanci Zd. Fierlingrovi do Kujbyševa, která obsahovala důvěrnou informaci o jednání E. Beneše se sovětským velvyslancem u exilových vlád ve Velké Británii A. J. Bogomolovem v rámci příprav na uzavření českoslovesnko-sovětské smlouvy, kterou navrhoval E. Beneš jako tripartitní: Česko slovenská-Polsko-Sovětský svaz.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 275 (p. 329), Doc. 275
  
459 1943.05.2? 1943, konec května. Stockholm. — Informace Ing. Schediwého, Němce z tzv. protektorátu, československému zpravodaji ve Stockholmu o poměrech v Terezině.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 511 (p. 713), Doc. 511
  
460 1943.05.27 1943, květen 27. Praha. — E. Hácha poukázal v přípise německému protektorátnímu ministru hospodářství a práce W. Bertschovi, že nacisty nařízená opatření ke slučování bank v tzv. protektoráte, jež znamenala naprosté pohlcení českého kapitálu německým, těžce poškodí veškerý hospodářský život.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 510 (p. 711), Doc. 510
  
461 1943.05.28 1943, květen 28. Londýn. — Tajný úřední záznam 4. odboru ministerstva vnitra o intervenci ministra českolso- venské emigrační vlády J. Lichnera a člena Státní rady M. Harmince na britském ministerstvu války, aby zabránili československému vysílání proti presidentu t.zv. Slovenského státu J. Tisoví.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 276 (p. 331), Doc. 276
  
462 1943.05.28 1943, květen 28. New York. — Záznam profesora Vámberyho o rozmluvě s E. Benešem v New Yorku o poválečném uspořádání Madarska, o otázce hranic a výměny obyvatelstva.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 277 (p. 332), Doc. 277
  
463 1943.06.17 1943, červen 17. Londýn. — Záznam o rozmluvě E. Beneše s britským ministrem zahraničí A. Edenem, o níž E. Beneš referoval o výsledcích své návštěvy ve Spojených státech, zejména o postoji Spojených států k válce, k poválečné Evropě a k úloze Francie. — Útržkovité poznámky z tohoto rozhovoru týkající se příprav československo- sovětské smlouvy a účasti Polska na ní.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 278 (p. 333), Doc. 278
  
464 1943.06.21 1943, červen 21. Londýn. — Rozmluva J. Smutného se sovětským velvyslancem u exilových vlád ve Velké Británi A. J. Bogomolovem o příčinách negativního postoje Velké Británie k uzavření československo-sovětské spojenecké smlouvy.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 279 (p. 335), Doc. 279
  
465 1943.06.21 1943, červen 21. Londýn. — správa informátora o soustředovánl reakčních živlů československé emigrace na západě podporovaných britským ministerstvem zahraničí.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 280 (p. 336), Doc. 280
  
466 1943.06.21 1943, červen 21. Ženevci. — K. Krofta a E. Lány zaslali E. Benešovi jménem Přípravného revolučního národního výboru a skupiny českých spisovatelů program, obsahující názory na budoucí uspořádání československého státu, na řešení německé otázky a sdělení, & demokratické skupiny nemají dosud spojení s komunistickým odbojem.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 512 (p. 714), Doc. 512
  
467 1943.06.22 1943, červen 22. Londýn. — E. Beneš zaslal československému velvyslanci Zd. Fierlingrovi do Moskvy depeši, v níž ho informoval o cíli, programu a délce své návštěvy v Sovětském svazu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 281 (p. 337), Doc. 281
  
468 1943.06.23 1943, červen 23. Londýn. — Informace novináře K. Strausse o tajném memorandu polské emigrační vlády proti nárokům Československa na Téšínsko a o mírových sondážích vyslance tzv. slovenského státu ve Vatikánu K. Sidora.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 282 (p. 338), Doc. 282
  
469 1943.06.23 1943, červen 23. Londýn. — Hlášení podplukovníka 4. oddělení ministerstva vnitra J. Bartíka J. Smutnému, že ho britská výzvědná služba požádala o písemné posudky na ministry československé emigrační vlády v Londýně L. Feier- abenda, Ed. Outratu a vyslance št. Osuského a že se zajímala o spojení ministra J. Lichnera prostřednictvím Vatikánu s představiteli tzv. slovenského státu. — Informace o spolupracovníku československého ministerstva vnitra Dr. Synkovi.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 283 (p. 341), Doc. 283
  
470 1943.06.23 1943, červen 23. Cařihrad. — Informátor ze Slovenska objasnil systém německo-slovenských hospodářských vztahů včetně „řešení “ tzv. Židovské otázky nacisty a slovenskými fašisty a upozornil na kladný ohlas komunistické agitace na Slovensku, které by mělo účinněji čelit československé zahraniční vysílání na západě.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 513 (p. 715), Doc. 513
  
471 1943.06.25 1943, červen 25. Moskva. — Depeše československého velvyslance v Moskvě Zd. Fierlingra E. Benešovi do Londýna o přípravách a programu návštěvy E. Beneše v Sovětském svazu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 284 (p. 342), Doc. 284
  
472 1943.06.28 1943, červen 28. Londýn. — Pozadí zájmu britské výzvédné služby o ministra československé emigrační vlády v Lon- dýné J. Lichnera a o člena Státní rady M. Harmince.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 285 (p. 343), Doc. 285
  
473 1943.06.28 1943, červen 28. fjeneva. —Domácí informátoři poslali přes československé zpravodajské středisko v fjenevé Zprávu o zvýšeném počtu dělníků, z Cech a Moravy, nasazených v německých továrnách a o nelidských poměrech v nacistických věznicích.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 514 (p. 718), Doc. 514
  
474 1943.07.04 1943, červenec 4. Londýn. — Představy E. Beneše o stranickém rozvrstvení v budoucím československém státě, jeho nespokojenost s postupem československé emigrační vlády vůči polské emigrační vládě a rozhodnutí o změně systému Zpravodajství z domova.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 286 (p. 343), Doc. 286
  
475 1943.07.05 1943, červenec 5. Londýn. — Osobní charakteristika předsedy polské emigrační vlády W. Sikorského zaznamenaná J. Smutným po zprávě o jeho náhlé smrti. Kritika Sikorského taktiky při jednáních o československo-polskou kónfe- deraci.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 287 (p. 345), Doc. 287
  
476 1943.07.05 1943, červenec 5. Londýn. — Diskuse J. Smutného s E. Benešem o vine Francie na Mnichovu a o čtyřletém intensivním úsilí E. Beneše o to, aby smyl jakoukoli odpovědnost se své osoby.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 288 (p. 347), Doc. 288
  
477 1943.07.20 1943, červenec 20. Londýn. — Jednání J. Smutného s E. Benešem o obsazení místa československého velvyslance v Alžíru.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 289 (p. 349), Doc. 289
  
478 1943.07.20 1943, červenec 20. Londýn. — E. Beneš sdělil v rozhovoru J. Smutnému, & československý president T. G. Masaryk nevěnoval žádnou pozornost slovenským problémům.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 515 (p. 718), Doc. 515
  
479 1943.07.21 1943, červenec 21. Londýn. — Soukromý dopis B. Palkovského J. Smutnému, v němž kritizoval praxi většiny členů československé emigrační vlády v Londýně, kteří používali státních peněz k propagaci vlastních reakčních cílů a jakoukoli kritiku potlačovali tím, zeji označili za „protivládní“.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 290 (p. 350), Doc. 290
  
480 1943.07.24 1943, červenec 24. Ankara. — Československý zpravodaj v Turecku poslal výpovědi pracovníka ministerstva propagandy tzv. slovenského státu E. Scheera, jež obsahovala politické a vojenské informace ze Slovenska.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 516 (p. 719), Doc. 516
  
481 1943.07.25 1943, červenec 25. Londýn. — Reminiscence J. Smutného na počátky československé zahraniční akce ve Francii, kdy skupina kolem generála S. Ingra se v Paříži pokusila o soustředéní moci do svých rukou a o odstranéní E. Beneše do Londýna. — Změna ve výkladu postoje E. Beneše k bývalému ministerskému předsedovi M. Hodžovi.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 291 (p. 352), Doc. 291
  
482 1943.07.26 1943, červenec 26. Ženeva, — Československý vyslanec J. Kopecký sdělil ze Ž^enevy, že se delegáti Tukový vlády K. Sidor a M. Klínovský za účasti Vatikánu pokusili o vytvoření katolického bloku. Aktivní účast polských emigračnich kruhů při jednání.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 292 (p. 354), Doc. 292
  
483 1943.07.26 1943, červenec 26. Londýn. — E. Beneš se zadostiučiněním vzpomínal u příležitosti pádu vůdce italských fašistů B. Mussoliniho na své odpůrce předsedu agrární strany A. Švehlu a vyslance Št. Osuského, obdivovatele italského fašismu již v době první československé republiky.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 293 (p. 355), Doc. 293
  
484 1943.07.29 1943, červenec 29. Londýn. — Dopis B. Palkovského J. Smutnému, v němž odsoudil činnost československé emigrační vlády v Londýně, kterou označil za pokračovatelku vlády J. Syrového, R. Berana a spol. a varoval před orientací na západní mocnosti.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 294 (p. 356), Doc. 294
  
485 1943.08.?? 1943, srpen, Londýn. — J. Smutný pohádal československého informátora v Ankaře M. Hanáka o politické zprávy z českých zemí a ze Slovenska.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 523 (p. 725), Doc. 523
  
486 1943.08.04 1943, srpen 4. Londýn. — Záznam J. Smutného o rozhovoru s plukovníkem E. Chapuisatem, delegátem mezinárodního Červeného kříže na Slovensku, který sdělil, že Slováci sympatizují s Čechy, ale přejí si, aby v budoucí sjednocené československé republice se neopakovaly chyby centralizmu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 517 (p. 720), Doc. 517
  
487 1943.08.07 1943, srpen 7. Londýn. — Českoslovenští komunisté v Sovětském svazu kritizovali prohlášení československé emigrační vlády v Londýně, které popíralo svébytnost slovenského národa. — E. Beneš v rozhovoru se spisovatelem C. Mackenziem zdůraznil, že ze své politické činnosti si osobně nejvíce cení svého rozhodnutí v době Mnichova.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 295 (p. 358), Doc. 295
  
488 1943.08.10 1943, srpen 10. Ankara. — Československý informátor M. Hanák zaslal československé emigrační vládě v Londýně Zprávu o některých názorech v tzv. protektoráte na činnost československé zahraniční akce a na budoucí uspořádání Evropy.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 518 (p. 720), Doc. 518
  
489 1943.08.14 1943, srpen 14. Londýn. — Československý informátor v Ankaře M. Hanák poslal do Londýna zprávu, sestavenou Z výpovědi A. Brabce o neúspěšném anglickém náletu na Škodovy závody v Plzni a zaznamenal osobní informace pro některé cleny československé londýnské emigrace.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 519 (p. 722), Doc. 519
  
490 1943.08.18 1943, srpen 18. Ankara. — Československý informátor v Ankaře M. Hanák zaslal do Londýna zprávu o nabídce důvěrníků madarského regenta Horthyho Anglikánům ke společnému postupu proti SovČtskému svazu..
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 296 (p. 360), Doc. 296
  
491 1943.08.19 1943, srpen 19. Ankara. —Československý informátor v Ankafe poslal do Londýna informaci o pracovníku ministerstva propagandy tzv. slovenského státu A. Scheerovi.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 520 (p. 722), Doc. 520
  
492 1943.08.21 1943, srpen 21. Londýn. — E. Beneš v rozhovoru s představitelem polských katolických kruhů Msgr. Kaczynskim zdůvodnil nezbytnost dohody se Sovětským svazem, coz Kaczyňski odmítl.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 297 (p. 360), Doc. 297
  
493 1943.08.22 1943, srpen 22. Londýn. — E. Beneš prohlásil, že britské vládní kruhy odkládají jeho cestu do Sovětského svazu Z prestižních důvodů, aby se neopakoval Benešův úspěch ve Spojených státech. — J. Smutný o vlivu presidentova mnichovského komplexu na postoj k Sovětskému svazu..
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 298 (p. 361), Doc. 298
  
494 1943.08.23 1943, srpen 23. Londýn. — správa československých informátorů o spolupráci německých sociálních demokratů v emigraci s britským ministerstvem vnitra, jež hodlalo využít příslušníků této strany pro služby britské okupační armády. — W. Jaksch a E. Paul připravili letáky pro československé pohraničí, v nichž vyzývají německé obyvatele, aby nepřipustili příchod českého obyvatelstva do pohraničí až do příchodu spojeneckých vojsk, protože prý se toto území stane autonomní součástí federalizovaného státu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 299 (p. 362), Doc. 299
  
495 1943.08.23 1943, srpen 23. Ankara. — Československý informátor M. Hanák zaslal vedení československé zahraniční akce v Londýně zprávu o politických a hospodářských poměrech v českých zemích a o vztahu českého národa k Sovětskému svazu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 521 (p. 723), Doc. 521
  
496 1943.08.29 1943, srpen 29. Madrid. — Československý zpravodaj v Madridě K. Formánek zaslal československému ministerstvu zahraničních věcí do Londýna výňatky z důvěrných služebních zpráv chorvatského vyslance v Bratislavě o rozporných politických tendencích ve vládě tzv. slovenského státu a o stanovisku představitelů katolické a evangelické církve k tzv. židovské otázce a k účasti slovenské armády ve válce.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 522 (p. 724), Doc. 522
  
497 1943.08.30 1943, srpen 30. Ženeva. — Vyslanec J. Kopecký upozornil ve zprávě ze zjenevy na obavy vedoucích švýcarských kruhů z rostoucího vlivu Sovětského svazu v Evropě v souvislosti s provoláním německého výboru ustanoveného v Moskvě.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 300 (p. 364), Doc. 300
  
498 1943.09.08 1943, září 8. Londýn. — Ministr zahranili ěeskoslovenské emigracní vlády J. Masaryk podal zprávu o svém rozhovoru s britským ministrem zahraniěních věcí A. Edenem, který jeho prostřednictvím důrazně požádal E. Beneše, aby odložil cestu do Sovětského svazu až po schůzce tří zahraničních ministrů.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 301 (p. 364), Doc. 301
  
499 1943.09.12 1943, září 12. Londýn. — Návrh E. Beneše obsahující zásady pro revizi československé ústavy po osvobození v otázce poměru Čechů a Slováků a připomínky osobního presidentova tajemníka P. Drtiny.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 302 (p. 365), Doc. 302
  
500 1943.09.12 1943, září 12. Londýn. — Vzkaz E. Beneše slovenskému politiku V. Šrobárovi, ve kterém mu sdělil pokyny pro další ilegální politickou práci na Slovensku a pro vytváření vrcholných mocenských orgánů v období převratu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 524 (p. 726), Doc. 524
  
501 1943.09.14 1943, září 14. Londýn. — Názory vedoucího představitele československé sociálně demokratické strany R. Bechyněho na poválečné uspořádání politického života a na zahraničně politickou orientaci Československa.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 303 (p. 367), Doc. 303
  
502 1943.09.15 1943, září 15. Londýn. — Zápis pracovníka ministerstva vnitra československé emigrační vlády dr. Malače o sporu vedeném před britským soudem československým generálem L. Prchalou a československým vyslancem Št. Osuským proti redaktoru B. Benešovi za článek, v němž kritizoval pokusy o porušení jednoty československé zahraniční akce.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 304 (p. 368), Doc. 304
  
503 1943.09.15 1943 září 15. Ankara. — Vyslanec tzv. slovenského štátu v Bukurešti J. Milec informoval pfes Ankaru československou emigrační vládu v Londýne o projevech odporu slovenských vojáku a delniku proti nacistum a o názorech a náladách kolaborantských slovenských politiku.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 525 (p. 728), Doc. 525
  
504 1943.09.15 1943, září 15. — Představitelé ilegální sociálně demokratické strany na Slovensku zaslali československé emigrační vládě do Londýna zprávu o poradě zástupců sociálně demokratické a komunistické strany o společném postupu v boji za obnovu Československé republiky.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 526 (p. 729), Doc. 526
  
505 1943.09.18 1943, září 18. Lány. — Politická závět tzv. státního presidenta E. Háchy, v níž. obhajoval svou pronacistickou politiku a určil za svého nástupce předsedu tzv. protektorní vlády J. Krejčího, popřípadě ministra A. Hrubého.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 527 (p. 730), Doc. 527
  
506 1943.09.20 1943, záři 20. Londýn. — Úvahy J. Smutného o ministru československé emigrační vlády J. Stránském, které ilustrovaly vzájemné vztahy a poměry v kruzích československé buržoazní emigrace na západě.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 305 (p. 372), Doc. 305
  
507 1943.09.20 1943, září 20. Londýn. — Souhrnný zápis J. Smutného o přehledu týdenních událostí týkajících se cesty E. Beneše do Sovětského svazu a hodnocení zpráv z českých zemích a ze Slovenska.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 306 (p. 374), Doc. 306
  
508 1943.09.20 1943, září 20. Ankara. — Československý zpravodaj v Ankaře M. Hanák poslal do Londýna tajnou zprávu, získanou od pražského obchodního zástupce K. Přikryla o postavení jednotlivých sociálních vrstev českého obyvatelstva v tzv. protektoráte.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 528 (p. 732), Doc. 528
  
509 1943.09.23 1943, září 23. Ženeva. — Zástupci výkonného výboru sociálně demokratické strany na Slovensku zaslali přes Ženevu československé emigrační vládě do Londýna prohlášení, v němí vyslovili souhlas s Benešovou koncepcí jednotné československé republiky a jednotného československého národa.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 529 (p. 734), Doc. 529
  
510 1943.09.24 1943, záři 24. Ženeva. — Československý vyslanec J. Kopecký poslal ze &nevy československé emigrační vládě do Londýna zprávu o poměrech v nacistické věznici Gollnow v Pomořansku, kde bylo vězněno několik set Čechů. Ve Zprávě jsou uvedena jména nacistických dozorců, kteří trýznili vězně.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 530 (p. 735), Doc. 530
  
511 1943.09.25 1943, září 25. Moskva. — Depeše československého velvyslance v Moskvě Zd. Fierlingra o pronikavém úspěchu ofensivy Rudé armády, která znamenala posílení vlivu Sovětského svazu v mezinárodní politice.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 307 (p. 375), Doc. 307
  
512 1943.09.25 1943, září 25. Londýn. — E. Beneš vyzval pracovníka ministerstva zahraničních věcí československé emigrační vlády Dr. Černého, aby písemně zaznamenal všechny události, jež zažil v době Mnichova v Paříži na československé legaci jako zástupce vyslance Št. Osuského.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 308 (p. 376), Doc. 308
  
513 1943.09.26 1943, září 26. Londýn. — E. Beneš zaslal na Slovensko vyjádření o slovenském agrárním politikovi M. Hodžovi, které formuloval tak, aby mu umožnil další politickou činnost. — Státní tajemník H. Ripka byl E. Benešem pověřen, aby v tisku odmítl názory komunistů o svébytnosti slovenského národa.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 309 (p. 377), Doc. 309
  
514 1943.09.28 1943, září 28. Londýn. — Poznámky J. Smutného o projevu výkonného výboru sociálně demokratické strany na Slovensku, který se přihlásil k memorandu z 10. února 1943 a k prohlášení íeskoslovenské emigrainí vlády v Londýně o jednotném československém státu a národu. — E. Beneš zaujal odmítavý postoj k československým komunistům v Moskvě v souvislosti se sovětskými komentáři o odkladu jeho cesty do Sovětského svazu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 310 (p. 378), Doc. 310
  
515 1943.09.29 1943, září 29. Londýn. — Československý vyslanec v Alžíru dr. Černý zaslal J. Smutnému dopis, v němž stručně vylíčil události v záři 1938 a v březnu 1939, jak je zažil na československém vyslanectví v Paříži.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 311 (p. 380), Doc. 311
  
516 1943.09.30 1943, září 30. Londýn. — Záznam textu telegramu státního tajemníka H. Ripky československému velvyslanci Zd. Fierlingrovi do Moskvy, jímž ho informoval, že československá vláda v Londýnč trvá na uzavření smlouvy se Sovětským svazem přes pokusy britské vlády jednání o smlouvu znemožnit.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 312 (p. 381), Doc. 312
  
517 1943.09.30 1943, září 30. Londýn. — Záznam o depeši ministerstva zahraničních věcí československé emigrační vlády československému velvyslanci ve Washingtonu, aby informoval vládu Spojených států o postoji československé vlády v Londýně k uzavření československo-sovětské smlouvy.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 313 (p. 381), Doc. 313
  
518 1943.09.30 1943, září 30. Londýn. — Místopředseda Státní rady Msgr. P. Macháček v rozhovoru s J. Smutným vyslovil rozhodný nesouhlas s tvrzením koministů, že Slováci jsou samostatný národ a kritizoval nedostatečné zastoupeni slovenských buržoazních politiků v československých orgánech..
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 314 (p. 382), Doc. 314
  
519 1943.10.01 1943, říjen 1. Londýn. — Ministerský předseda československé emigrační vlády Msgr. J. Šrámek vymohl na delegaci Státní rady, aby upustila od další rezoluce za brzké uzavření československo-sovětsé smlouvy.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 315 (p. 382), Doc. 315
  
520 1943.10.04 1943, říjen 4. Londýn. — Úvaha J. Smutného o ovzduší, které se vytvořilo v československé emigraci v Londýně v období boje československých komunistů za uzavření československo-sovětské smlouvy.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 316 (p. 383), Doc. 316
  
521 1943.10.06 1943, říjen 6. — Československý informátor M. Hanák zaslal vedení československé zahraniční akce do Londýna Zprávu o názorech české buržoazie na sociální apolitický vývoj jednotlivých vrstev českého národa.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 531 (p. 736), Doc. 531
  
522 1943.10.07 1943, říjen 7. Londýn. — Výpověd československého státního příslušníka původem z Karvinné o poměrech na Těšínská pod beckovským a později pod nacistickým režimem.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 532 (p. 739), Doc. 532
  
523 1943.10.08 1943, říjen 8. Londýn. — Britský ministr zahraničních věcí A. Eden vytkl soukromě československému ministru zahraničí J. Masarykovi usnesení československé emigrační vlády ze dne 24. září 1943 o československo-sovětské smlouvě. E. Beneš vyslovil politování, že usnesení včas nezabránil, zakázal však Státní radě další akce.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 317 (p. 387), Doc. 317
  
524 1943.10.08 1943, říjen 8. Moskva. — Československý velvyslanec v Moskvé Zd. Fierlinger sdělil v tajné depeši E. Benešovi návrh československých komunistů v Sovětském svazu, aby československá vláda v Londýně vyzvala v autoritativním projevu k všestranné aktivizaci domácího odboje a k tvoření národních výborů a aby vydala zákon o trestních sankcích proti kolaborantům.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 318 (p. 389), Doc. 318
  
525 1943.10.09 1943, říjen 9. Londýn. — E. Beneš po rozhovoru s hrabětem Sforzou vyslovil přesvěděení, že hrabě Sforza bude hrát v politickém životě Itálie důležitou úlohu a stane se možná i presidentem.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 319 (p. 390), Doc. 319
  
526 1943.10.11 1943, říjen 11. Ženeva. — Vyslanec J. Kopecký zaslal ze Žjenevy E. Benešovi do Londýna tajnou depeši o pokusech rumunských vládních kruhů navázat kontakt se Spojenými státy, Velkou Británií, Československem a Jugoslávii.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 320 (p. 390), Doc. 320
  
527 1943.10.11 1943, říjen 11. Ženeva. — Účastník ilegální konference československých odbojových pracovníků ve Francii informoval československou emigrační vládu v Londýně o organizačním stavu a programu československého hnutí v okupované Francii.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 321 (p. 391), Doc. 321
  
528 1943.10.14 1943, říjen 14. New York. — Československý konsul ve Spojených státech J. Papánek zaslal E. Benešovi do Londýna tajnou depeši o politických stycích předáka slovenské agrární strany M. Hodži ve Spojených státech.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 322 (p. 392), Doc. 322
  
529 1943.10.14 1943, říjen 14. Moskva. — Československý velvyslanec v Moskvé Zd. Fierlinger zaslal E. Benešovi tajnou depeši, v níž mu oznámil, že Sovětský svaz je ochoten poskytnout veškerou pomoc při organizaci československých jednotek v zahraničí i doma a při budování nové československé armády.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 323 (p. 393), Doc. 323
  
530 1943.10.16 1943, říjen 16. Londýn. — E. Beneš prohlásil, že nepodepíše československo-sovětsou smlouvu, dokud se o ní nedohodne Velká Británie se Sovětským svazem, a vyslovil politování, že nebyl uskutečněn jeho původní návrh podporovaný britským ministrem zahraničí A. Edenem, aby se parafovala pouze zásadní dohoda a smlouva podepsala až po válce; odsoudil memorandum československé emigrační vlády ze dne 26. září 1943 o nutnosti uzavřít smlouvu. — Poznámky E. Beneše k návrhu československo-sovětské smlouvy a jeho instrukce československému velvyslanci v Moskvě Zd Fierlingrovi.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 324 (p. 393), Doc. 324
  
531 1943.10.17 1943, říjen 17. Londýn. — Ministr národní obrany československé emigrační vlády S. Ingr poslal do Moskvy dispozice o spolupráci se Sovětsým svazem při přípravč návratu domů a pro organizaci první popřevratové doby. — E. Beneš vyslovil nespokojenost s tím, ze státní tajemník H. Ripka nedostatečně propagoval československé stanovisko k otázce Němců. — E. Beneše roztrpčily útoky polského emigračního tisku, který znovu oživil řešení otázky Těšínská. — Rozhovor Benešova osobního tajemníka P. Drtiny a J. Smutného s presidentem o otázce Benešovy odpovědnosti za politiku v období Mnichova.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 325 (p. 397), Doc. 325
  
532 1943.10.19 1943, říjen 19. Moskva. — Československý velvyslanec v Moskvě Zd. Fierlinger sdělil v depeši E. Benešovi do Londýna, že informoval sovětského zástupce ministra zahraničí A. E. Kornejčuka o Benešových pozměňovacích návrzích v textu československo-sovětské smlouvy.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 326 (p. 401), Doc. 326
  
533 1943.10.19 1943, říjen 19. Londýn. —- E. Beneš zaslal československému velvyslanci v Moskvě Zd. Fierlingrovi depeši, v níž mu oznámil, že nesouhlasí s publikováním textu československo-sovětské smlouvy bez schválení Velké Británie a znovu navrhl, aby mezi československou republikou a Sovětským svazem byla dojednána pouze deklarace a smlouva byla podepsána až před koncem války.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 327 (p. 402), Doc. 327
  
534 1943.10.20 1943, říjen 20. Londýn. — E. Beneš zaslal československému velvyslanci v Moskvě Zd- Fierlingrovi depeši, v níž vyslovil souhlas s návrhem komunistických poslanců, aby československý lid byl vyzván k zesílení odbojové činnosti.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 328 (p. 402), Doc. 328
  
535 1943.10.21 1943, říjen 21. Moskva. — Československý velvyslanec v Moskvě Zd. Fierlinger zaslal E. Benešovi do Londýna depeši, v níž varoval před nátlakem britské vlády na ustoupení od ěeskoslovensko-sovštské smlouvy a upozornil, že britský ministr zahraničí A. Eden by mohl na konferenci tří ministrů v Moskvě svalit zodpovědnost za průtahy v jednáních na československou emigráční vládu v Londýně
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 329 (p. 403), Doc. 329
  
536 1943.10.21 1943, říjen 21. Moskva. — Československý velvyslanec v Moskvě Zd. Fierlinger zaslal E. Benešovi do Londýna depeši, v níž ho informoval, že sovětská vláda vyjádřila souhlas s navrhovanými změnami v textu československo- sovětské smlouvy.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 330 (p. 403), Doc. 330
  
537 1943.10.22 1943, říjen 22. Londýn. — E. Beneš zaslal československému velvyslanci v Moskvě Zd. Fierlingroví depeši, jíž ho pověřil, aby poděkoval sovětské vládě za konečnou dohodu o textu československo-sovětské smlouvy.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 331 (p. 404), Doc. 331
  
538 1943.10.27 1943, říjen 27. Londýn. — Sovětský chargé ďaffaires P. Orlov sdělil E. Benešovi, zeje očekáván v Sovětském svazu, neboť britský ministr zahraničních věcí A. Eden prohlásil v Moskvě, že Velká Británie nemá žádných námitek proti podepsání československo-sovětské smlouvy.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 332 (p. 404), Doc. 332
  
539 1943.10.27 1943, říjen 27. Londýn. — Zápis J. Smutného o nejdůležitějších událostech týdne, týkajících se jednání o ceskoslo- vensko-sovětsé smlouvě a změn v organizaci československé zpravodajské služby.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 333 (p. 405), Doc. 333
  
540 1943.10.28 1943, říjen 28. Moskva. — Československý velvyslanec v Moskvě Zd. Fierlinger zaslal E. Benešovi do Londýna depeši, v níž ho informoval o příčinách náhlého souhlasu Velké Británie s uzavřením československo-sovětské smlouvy.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 334 (p. 405), Doc. 334
  
541 1943.10.29 1943, říjen 29. Londýn. — E. Beneš zadal československému velvyslanci v Moskvé Zd. Fierlingrovi depeši, v níž ho pověřil, aby odevzdal britskému ministru zahraničí A. Edenovi telegram s poděkováním za Edenovo blahopřání k 28. říjnu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 335 (p. 406), Doc. 335
  
542 1943.10.29 1943, říjen 29. fjeneva. — Československý informátor poslal přes fenevu do Londýna zprávu o demonstracích německých žen v Chomutově.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 533 (p. 740), Doc. 533
  
543 1943.11.01 1943, listopad 1. Londýn. — Reakce E. Beneše na prohlášení britského ministra zahraničí A. Edena v Moskvě, že nemá námitek proti okamžitému uzavření československo-sovětské smlouvy. — E. Beneš znovu kritizoval notu československé vlády v Londýně ze dne 24. září 1943, která požadovala uzavření smlouvy, a rozvedl své zásady československé zahraniční politiky v minulosti a v přítomnosti.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 336 (p. 406), Doc. 336
  
544 1943.11.03 1943, listopad 3. Londýn. — Českoslovenslý velvyslanec v Moskvě Zd. Fierlinger zaslal E. Benešovi do Londýna depeši o navrhovaném programu Benešovy cesty do Sovětského svazu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 337 (p. 408), Doc. 337
  
545 1943.11.03 1943, listopad 3. Londýn. — Depeše E. Beneše československému velvyslanci v Moskvě Zd. Fierlingrovi, v níž vyjádřil souhlas s navrhovaným programem svého pobytu v Sovětském svazu.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 338 (p. 409), Doc. 338
  
546 1943.11.10 1943, listopad 10. Ženeva. —Československý informátor sdělil přes fenevu do Londýna zprávu o zvýšeném počtu transportů z Terezína do Birkenau a o přípravách nacistů k dalším rasistickým opatřením.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 534 (p. 741), Doc. 534
  
547 1943.11.18 1943, listopad 18. Ženeva. — V. Šrobár sdělil přes %enevu do Londýna, že v případě německé okupace Slovenska bude slovenský lid klást odpor a žádal o sdělení, zda mohou počítat s účinnou zahraniční pomocí. Zpráva obsahovala též informace, že ve slovenských odbojových skupinách je dokončován sjednocovací proces v rámci koncepce E. Beneše.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 535 (p. 742), Doc. 535
  
548 1943.12.?? 1943. Londýn. — Koncept článku J. Smutného pro britské noviny „Observer“, v němž se věnoval problému quislinkovítiny a při aplikaci na československé poměry dospěl k obhajobě E. Háchy.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 I. (Academia Praha 1966) Doc. 339 (p. 410), Doc. 339
  
549 1943.12.02 1943, prosinec 2. Ankara. — Československý zpravodaj v Ankaře M. Hanák zaslal do Londýna zprávy A. Brabce, získané z protektorátního ministerstva vnitra o persekuci rodinných příslušníků, členů československé londýnské emigrace, jména popravených československých důstojníků a sdélení o totálním nasazení ročníku 1924 na nucené práce do Německa.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 536 (p. 743), Doc. 536
  
550 1945.02.13 1945, únor 13. a 20. Londýn. — Záznam o rozhovorech E. Beneše s britským velvyslancem P. B. Nicholsem o postoji britské vlády k transferu Němců z Československa.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 537 (p. 749), Doc. 537
  
551 1945.02.24 1945, únor 24. Chequers. — Záznam o rozhovorech E. Beneše s ministerským předsedou Velké Británie W. Churchillem o úloze velmocí při poválečném uspořádání Evropy.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 538 (p. 750), Doc. 538
  
552 1945.08.?? 1945, srpen. Praha. — E. Beneš zaslal předsedovi vlády £d. Fierlingerovi dopis, v němž intervenoval za. generály S. Ingra, M. Neumanna a Fr. Moravce, kteří stáli v čele československé armády na západě.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 540 (p. 753), Doc. 540
  
553 1945.08.01 1945, srpen 1. Praha. — E. Beneš zaslal ministru spravedlnosti J. Stránskému dopis, v němž vylítil své spojení s představiteli tzv. protektorátní vlády v letech 1939—1941.
Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943 II. (Academia Praha 1966) Doc. 539 (p. 751), Doc. 539
  
Total 553 records.