Vloženie nového záznamu / Új bejegyzés felvitele     
[340][388]
Por Datum Text  
1 1968.01.05 Rezoluce lednového zasedání ústředního výboru KSČ.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 1
  
2 1968.01.21 Článek ministra lesního a vodního hospodářství Josefa Smrkovského Oč dnes jde?, uveřejněný v deníku Práce.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 2
  
3 1968.02.01 Выступление члена Президиума ЦК КПЧ Й. Смрковского на январском пленуме ЦК КПЧ
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №1
  
4 1968.02.01 Záznam projevu Alexandra Dubčeka na VII. sjezdu Jednotných zemědělských družstev.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 3
  
5 1968.02.04 Záznam televizního rozhovoru šéfredaktora Televizních novin Československé televize Kamila Wintra s předsedou Svazu československých spisovatelů Eduardem Goldstückrem.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 4
  
6 1968.02.09 Článek ministra vodního a lesního hospodářství Josefa Smrkovského Jak nyní dál, uveřejněný v deníku Rudé právo.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 5
  
7 1968.02.13 Článek Zdeňka Mlynáře Naše politická soustava a dělba moci, uveřejněný v deníku Rudé právo.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 6
  
8 1968.02.19 Usnesení 59. schůze předsednictva ústředního výboru KSČ k návrhu Akčního programu KSČ.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 7
  
9 1968.02.27 Článek Jiřího Hanzelky Rozcestí důvěry, uveřejněný v deníku Mladá fronta.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 8
  
10 1968.03.01 Rozhovor redaktora švýcarského listu Gazette de Lausanne s Antonínem J. Liehmem, nazvaný Klidná revoluce v Československu, převzatý týdeníkem Literární listy.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 9
  
11 1968.03.05 Rozhovor šéfredaktora deníku Práce Ladislava Velenského s ředitelem Ekonomického ústavu ČSAV Otou Šikem, nazvaný O pravdě v ekonomice i politice a skutečných zájmech pracujících.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 10
  
12 1968.03.06 Доклад ЦК КПЧ об изменении полномочий Центрального управления публикаций
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №2
  
13 1968.03.06 Zpráva ze schůze předsednictva ústředního výboru KSČ s informací o změně pravomocí Ústřední publikační správy.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 11
  
14 1968.03.10 Информация посла ГДР в Чехословакии Флорина в ЦК СЕПГ о ситуации в ЧССР
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №3
  
15 1968.03.11 Постановление Политбюро ЦК КПСС «К вопросу о положении в Чехословакии»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №72
  
16 1968.03.11 Článek Milana Weinera Otevřená slova, uveřejněný v deníku Práce.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 12
  
17 1968.03.14 Телеграмма посла ЧССР в Венгрии Й. Пучика, о венгерской реакции на развитие ситуации в ЧССР
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №4
  
18 1968.03.14 Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об указаниях совпослу в Чехословакии»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №5
  
19 1968.03.14 Článek Alexandra Klimenta Aktivita nepojmenovaných, uveřejněný v týdeníku Literární listy.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 13
  
20 1968.03.14 Zkrácený záznam vystoupení Josefa Smrkovského, Jana Procházky, Zdeňka Hejzlara ad. na mítinku Mladí se ptají na minulost, přítomnost a budoucnost, uveřejněný v deníku Rudé právo.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 14
  
21 1968.03.14 Vyhlásenie SNR k nastúpenému smeru progresívneho rozvoja československej spoločnosti.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 15
  
22 1968.03.15 Постановление Политбюро ЦК КПСС «О визите партийно-государственной делегации ЧССР в Советский Союз»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №73
  
23 1968.03.19 Запись беседы советника Посольства СССР в ГДР В.П. Гренкова с заведующим отделом соседних стран МИД ГДР Р. Хельмером
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №6
  
24 1968.03.21 Специальный меморандум ЦРУ о советской европейской политике
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №7
  
25 1968.03.21 Постановление президиума ЦК КПЧ «О Программе действий КПЧ»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №8
  
26 1968.03.21 Stenografický záznam diskuse na 63. schůzi předsednictva ústředního výboru KSČ k návrhu Akčního programu KSČ a k politické situaci.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 16
  
27 1968.03.21 Článek biskupa Františka Tomáška Náboženství a socialismus, uveřejněný v týdeníku Literární listy.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 17
  
28 1968.03.21 Zkrácený záznam vystoupení Josefa Smrkovského, Oty Šika, Gustáva Husáka, Eduarda Goldstückera ad. na 2. mítinku Mladí se ptají, uveřejněný v deníku Rudé právo.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 18
  
29 1968.03.21 Rozhovor redaktora Rudého práva Václava Kotka s Gustávem Husákem.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 19
  
30 1968.03.22 Запись беседы заведующего IV Европейским отделом МИД СССР Е.И. Громовым с послом ЧССР в Москве О. Павловским
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №74
  
31 1968.03.22 Dopis Antonína Novotného poslancům Národního shromáždění, oznamující jeho rezignaci na funkci prezidenta republiky.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 20
  
32 1968.03.22 Anketa s názory na odstoupení prezidenta republiky Antonína Novotného, uveřejněná ve zvláštním vydání deníku Rudé právo.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 21
  
33 1968.03.23 Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об информации по Чехословакии»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №30
  
34 1968.03.23 Стенограмма состоявшегося в Дрездене совещания руководителей БКП, ВСРП, КПСС, КПЧ, ПОРП и СЕПГ.
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №75
  
35 1968.03.23 Из протокола устного сообщения А.Дубчека и других членов чехословацкой делегации о встрече коммунистических партий в Дрездене.
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №76
  
36 1968.03.23 Stenografický záznam porady šesti komunistických stran v Drážďanech 23. března 1968, věnované událostem v Československu po lednovém plénu ÚV KSČ.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 22
  
37 1968.03.26 Постановление Политбюро ЦК Болгарской коммунистической партии об итогах совещания представителей социалистических стран Европы в Дрездене
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №9
  
38 1968.03.27 Информация ЦК КПБ в ЦК КПСС об откликах населения Белоруссии на события в Польше и Чехословакии.
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №10
  
39 1968.03.28 Záznam vystoupení prvního tajemníka ÚV KSČ Alexandra Dubčeka na březnovém zasedání ÚV KSČ k návrhu na kandidaturu Ludvíka Svobody na úřad prezidenta republiky.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 23
  
40 1968.03.29 Из протокола пленарного заседания ЦК Болгарской коммунистической партии о встрече коммунистических партий в Дрездене
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №11
  
41 1968.04.01 Информация Георгиевского райкома КПСС в Ставропольский крайком КПСС об ознакомлении партийного актива Георгиевского района с информацией ПК КПСС о событиях в Коммунистической партии Чехословакии
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №12
  
42 1968.04.01 Novinový článek o ustavující schůzi K 231, která se uskutečnila 31.3.1968 v Praze na Žofíně.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 24
  
43 1968.04.04 Článek Václava Havla Na téma opozice, uveřejněný v týdeníku Literární listy.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 25
  
44 1968.04.05 «За развитие социалистической демократии» Выдержка из программы действий Коммунистической Партии Чехословакии
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №13
  
45 1968.04.05 Информация посольства ГДР в ЧССР В.Ульбрихту о беседе атташе по культуре посольства ГДР с директором отдела беллетристики чехословацкого партийного издательства «Свобода» доктором И. Гаеком
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №14
  
46 1968.04.05 Rezoluce ústředního výboru KSČ k politické situaci.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 26
  
47 1968.04.05 Akční program KSČ.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 27
  
48 1968.04.05 Leták s Programovým prohlášením Klubu angažovaných nestraníků.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 28
  
49 1968.04.06 Из стенограммы заседания Пленума ЦК КПСС. Из доклада генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева «Об актуальных проблемах международного положения и о борьбе КПСС за сплоченность мирового коммунистического движения»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №31
  
50 1968.04.09 Из обсуждения доклада генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева «Об актуальных проблемах международного положения и о борьбе КПСС за сплоченность мирового коммунистического движения». Выступление первого секретаря ЦК КП Украины П.Е.Шелеста
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №32
  
51 1968.04.10 Из обсуждения доклада генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева «Об актуальных проблемах международного положения и о борьбе КПСС за сплоченность мирового коммунистического движения». Выступление министра обороны СССР маршала Советского Союза А. А. Гречко.
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №33
  
52 1968.04.11 Информация отдела международных связей ЦК СЕПГ о реакции в мировом коммунистическом движении на события в ЧССР
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №162
  
53 1968.04.16 Запись беседы первого секретаря ЦК СЕПГ и председателя госсовета ГДР В. Ульбрихта с чрезвычайным и полномочным послом ЧССР в ГДР В. Коларжом
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №15
  
54 1968.04.18 Článek Petra Pitharta Národní fronta nebo parlament?, uveřejněný v týdeníku Literární listy.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 29
  
55 1968.04.19 Записка посла СССР в ГДР П. «К вопросу отношений между СЕПГ и КПЧ, ГДР и Чехословакией»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №16
  
56 1968.04.23 Из стенограммы беседы Тодора Живкова, Александра Дубчека и Олдржиха Черника в Праге
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №17
  
57 1968.04.23 Programové prohlášení prvního dělnického výboru na obranu svobody tisku, ustaveného v Moravských chemických závodech v Ostravě.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 30
  
58 1968.04.26 Справка о реакции в социалистических странах на события в Чехословакии, направленная зав. отделом ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран К.В. Русаковым в ЦК КПСС
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №163
  
59 1968.04.28 Депеша посла ЧССР в США К. Дуда об адресованных посольству СССР в США заверениях США и НАТО о невмешательстве в чехословацкие дела
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №18
  
60 1968.04.29 Записка председателя Комитета по печати при СМ СССР Н.А. Михайлова в ЦК КПСС о положении в Чехословакии
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №19

  
61 1968.04.30 Шифротелеграмма болгарского посла в Берлине Даскалова Министерству иностранных дел Болгарии
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №20
  
62 1968.04.30 Прием секретарем ЦК СЕПГ и председателем Госсовета ГДР В. Ульбрихтом чрезвычайного и полномочного посла народной Республики Болгария И. Даскалова
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №21
  
63 1968.04.30 Přednáška Ivana Svitáka Vaše nynější krize, uveřejněná v týdeníku Student.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 31
  
64 1968.05.?? Информация митрополита Киевского и Галицкого, экзарха Украины Филарета об обновлении в Чехословакии греко-католической церкви
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №22
  
65 1968.05.07 Sovětský záznam o rozhovorech vedoucích představitelů KSČ a KSSS v Moskvě 4. května 1968, věnovaných výměně názorů na politickou situaci v Československu.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 32
  
66 1968.05.07 Stenografický záznam první části diskuse na 70. schůzi předsednictva ústředního výboru KSČ k hodnotící zprávě o krajských konferencích a k dalšímu postupu vedení KSČ.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 33
  
67 1968.05.08 Запись беседы руководителей ЦК КПСС с руководителями социалистических партий Болгарии, Венгрии, Германии, Польши
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №77
  
68 1968.05.08 Stenografický záznam druhé části diskuse na 70. schůzi předsednictva ústředního výboru KSČ k hodnotící zprávě o krajských konferencích a k dalšímu postupu vedení KSČ.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 34
  
69 1968.05.09 Запись беседы советника-посланника Посольства СССР в ВНР Н.Н. Сикачева с и.о. заведующего советским отделом МИД ВНР Л. Баллашем о ситуации в Чехословакии
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №23
  
70 1968.05.11 Информация первого советника посольства Народной Республики Болгарии в Варшаве Ивана Иванджинского
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №24
  
71 1968.05.11 Iniciativní příspěvek Městského výboru KSČ v Praze k současné politice KSČ.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 35
  
72 1968.05.12 Информация посла ЧССР в США К. Дуда о реакции Государственного департамента США на передислокацию войск Варшавского договора на польско-чехословацкой границе
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №88
  
73 1968.05.12 Záznam vystoupení Alexandra Dubčeka na poradě vedoucích tajemníků krajských a okresních výborů KSČ 12.-13. května k politické situaci a postupu KSČ v nejbližším období.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 36
  
74 1968.05.16 Нота министра иностранных дел ЧССР посольствам в Москве и Варшаве
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №34
  
75 1968.05.18 Přípravný výbor Československé strany sociálnědemokratické ústřednímu výboru Národní fronty. Dopis, který oficiálně oznamuje obnovení činnosti sociálnědemokratické strany.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 37
  
76 1968.05.20 Луковца главному редактору газеты М.В. Зимянину относительно обстановки в Посольстве СССР в Праге
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №35
  
77 1968.05.22 Из постановления правительства ЧССР о создании комитета и комиссии для разработки законопроекта для новой конституции ЧССР в части рассмотрения вопросов реабилитации
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №25
  
78 1968.05.23 Úvaha Václava Müllera Co je to socialismus?, uveřejněná v týdeníku Literární listy.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 38
  
79 1968.05.23 Záznam z jednání delegace předsednictva ústředního výboru KSČ a přípravného výboru Československé sociální demokracie.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 39
  
80 1968.05.26 Постановление Политбюро ЦК КПСС «Письмо т. Дубчеку по вопросу о встрече руководителей КПСС, БКП, ВСРП, СЕПГ и ПОРП в Москве»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №78
  
81 1968.05.27 Информация первого секретаря Ивано-Франковского обкома КПУ Я.Погребняка в Центральный Комитет КПУ об обнаружении на территории Ивано-Франковской области периодической прессы из ЧССР
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №26
  
82 1968.05.29 Prozatímní ústřední výbor K 231 květnovému zasedání ústředního výboru KSČ. Dopis, který vysvětluje vznik sdružení bývalých politických vězňů a navrhuje dialog k překonání vzájemné nedůvěry.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 40
  
83 1968.06.01 Rezoluce o současné situaci a dalším postupu KSČ, přijatá květnovým zasedáním ÚV KSČ.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 41
  
84 1968.06.04 Prohlášení K 231 o vztahu ke KSČ nazvané Demokracie a socialismus se podmiňují.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 42
  
85 1968.06.09 Článek Jiřího Hanzelky Hodina pravdy, uveřejněný v deníku Mladá fronta.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 43
  
86 1968.06.11 Zpráva M. Šmoldase čtvrtému zasedání vojenské rady ministerstva národní obrany o výsledcích šetření komise ÚV KSČ a zvláštní komise ministerstva národní obrany k »případu Šejna«.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 44
  
87 1968.06.17 Stanovisko přípravného výboru Klubu angažovaných nestraníků k Prohlášení hlavních politických organizací Národní fronty z 15. června 1968.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 45
  
88 1968.06.18 Постановление Политбюро ЦК КПСС «В связи с распространением в ЧССР «обращения» так называемого «Комитета действия за демократическую социалистическую Чехословакию, границы и территория которой были установлены 50 лет назад»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №36
  
89 1968.06.19 Pozdravný dopis celostátního aktivu Lidových milicí v Praze-Ruzyni sovětskému lidu.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 46
  
90 1968.06.21 Prohlášení přípravného ústředního výboru Československé sociální demokracie o zásadách a cílech obnovené strany.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 47
  
91 1968.06.25 Poznámky z diskuse na 80. schůzi předsednictva ÚV KSČ o situaci mezi bývalými sociálními demokraty.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 48
  
92 1968.06.25 Stenografický zápis vystoupení Josefa Smrkovského k návrhu zákona o soudní rehabilitaci na schůzi Národního shromáždění.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 49
  
93 1968.06.25 Usnesení 80. schůze předsednictva ÚV KSČ k situaci mezi bývalými sociálními demokraty.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 50
  
94 1968.06.26 Закон Национального собрания Чехословацкой Социалистической Республики O внесении изменений в закон № 81/1965 о периодических изданиях и других средствах массовой информации
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №27
  
95 1968.06.26 Манифест чехословацкой оппозиции «2000 слов»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №28
  
96 1968.06.26 Zákon č. 84/1968 Sb. z 26.6.1968, označující cenzuru za nepřípustnou.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 51
  
97 1968.06.27 Manifest Ludvíka Vaculíka Dva tisíce slov, které patří dělníkům, zemědělcům, úředníkům, umělcům a všem, uveřejněný současně v týdeníku Literární listy a v denících Mladá fronta, Práce a Zemědělské noviny.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 52
  
98 1968.06.27 Poznámky z diskuse na 81. schůzi předsednictva a sekretariátu ÚV KSČ k článku Dva tisíce slov.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 53
  
99 1968.06.27 Předsednictvo ústředního výboru KSČ československé veřejnosti. Zpráva ze schůze předsednictva ústředního výboru KSČ zabývající se manifestem Dva tisíce slov.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 54
  
100 1968.06.27 Dálnopis předsednictva ÚV KSČ pro ÚV KSS, KV a OV KSČ se stanoviskem k článku Dva tisíce slov.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 55
  
101 1968.07.02 Návrh ústavního zákona o Národní frontě Československé socialistické republiky předložený ke schválení předsednictvu ÚV KSČ.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 56
  
102 1968.07.03 Сообщение посла ГДР в ЧССР П. Флорина о подготовке внеочередного XIV съезда КПЧ
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №29
  
103 1968.07.04 Evžen Erban, Zdeněk Mlynář a Bohumil Šimon předsednictvu ústředního výboru KSČ. Zpráva o stavu obnovy sociálnědemokratické strany a návrhy na politická opatření.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 57
  
104 1968.07.05 Письмо министра национальной обороны ГДР X. Хофманна первому секретарю ЦК СЕПГ В. Ульбрихту с приложением информационных материалов о ситуации вокруг совместных штабных учений «Шумава»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №89
  
105 1968.07.10 Запись беседы руководителей ЦК СЕПГ В. Штофа, А. Нордена и Г. Аксена с послом СССР в ГДР П.А. Абрасимовым
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №79
  
106 1968.07.10 Письмо первого секретаря ЦК ВСРП Я. Кадара генеральному секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу о положении в руководстве КПЧ
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №80
  
107 1968.07.11 Постановление Политбюро ЦК КПСС «О письме Президиуму ЦК Компартии Чехословакии»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument № 81
  
108 1968.07.12 Stenografický záznam diskuse 85. schůze PÚV KSČ k dopisům pěti »bratrských stran« a k návrhu stanoviska PÚV KSČ.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 58
  
109 1968.07.13 Постановление Политбюро ЦК КПСС «О письме ЦК КПСС в адрес ЦК КПЧ и тезисах для беседы совпосла в Праге с тов. Дубчеком»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №37
  
110 1968.07.13 Выдержки из записи беседы посла Югославии в Праге Т. Яковлевского с председателем Национального Собрания ЧССР И. Смрковским
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №164
  
111 1968.07.14 Стенограмма совещания руководителей ЦК БКП, ЦК ВСРП, ЦК КПСС, ЦК ПОРП и ЦК СЕПГ
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №82
  
112 1968.07.15 Dopis pěti komunistických a dělnických stran ústřednímu výboru KSČ (tzv. varšavský dopis).
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 59
  
113 1968.07.15 Část záznamu z tiskové konference vedoucího státně administrativního oddělení ÚV KSČ V. Prchlíka k novému pojetí branné a bezpečnostní politiky KSČ a k činnosti orgánů Varšavské smlouvy.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 60
  
114 1968.07.15 Projev vedoucího státně administrativního oddělení ÚV KSČ generála Václava Prchlíka na tiskové konferenci, kde mluvil o potřebě československé vojenské doktríny a o potřebě skutečné rovnoprávnosti členů Varšavské smlouvy.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Zvukový záznam č. 2
  
115 1968.07.16 Poznámky z diskuse na 87. schůzi předsednictva ÚV KSČ k pracovnímu návrhu stanov KSČ.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 61
  
116 1968.07.17 Из стенограммы заседания Пленума ЦК КПСС. Доклад генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева «Об итогах встречи в Варшаве делегаций коммунистических и рабочих партий социалистических стран»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №38
  
117 1968.07.17 Из обсуждения доклада генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева. Выступление первого секретаря ЦК КП Украины П.Е.Шелеста
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №39
  
118 1968.07.17 Из обсуждения доклада генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева. Выступление первого секретаря Московского городского комитета КПСС В.В.Гришина
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №40
  
119 1968.07.17 Из обсуждения доклада генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева. Выступление первого секретаря ЦК КП Казахстана Д.А.Кунаева
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №41
  
120 1968.07.17 Из обсуждения доклада генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева. Выступление первого секретаря Волгоградского обкома КПСС Л.С.Куличенко
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №42
  
121 1968.07.17 Из обсуждения доклада генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева. Выступление первого секретаря Закарпатского обкома КП Украины Ю.В.Ильницкого
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №43
  
122 1968.07.17 Из обсуждения доклада генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева. Заключительное слово генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №44
  
123 1968.07.17 Постановление Пленума ЦК КПСС «Об итогах Встречи в Варшаве делегаций коммунистических и рабочих партий и правительств2 социалистических стран»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №45
  
124 1968.07.17 Постановление Политбюро ЦК КПСС «О письме Главнокомандующего Объединенными Вооруженными силами государств-участников Варшавского Договора т. А.Дубчеку»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №90
  
125 1968.07.17 Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k dopisu pěti komunistických a dělnických stran (tzv. varšavskému dopisu).
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 62
  
126 1968.07.18 Информация министра иностранных дел ГДР руководству СЕПГ о развитии ситуации в Чехословакии
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №83
  
127 1968.07.18 Обзор чехословацких прессы, передач радио и телевидения о командно-штабном учении и пребывании советских войск на территории Чехословакии, составленный в Посольстве СССР в ЧССР
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №91
  
128 1968.07.18 Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об ответе ЦК Французской компартии»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №165
  
129 1968.07.20 Депеша посла ЧССР в США К. Дуда Й. Гайеку о позиции США в случае возможной военной интервенции СССР в Чехословакию
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №189
  
130 1968.07.22 Odůvodnění návrhu na přijetí zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o mimořádných opatřeních státu tajemníkem ÚV KSČ Zdeňkem Mlynářem, předsednictvu ÚV KSČ.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 63
  
131 1968.07.23 Запись беседы членов руководства ВСРП с представителями левых сил в Президиуме ЦК КПЧ о ситуации в ЧССР
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №84
  
132 1968.07.24 Информация посольства Австрии в Вашингтоне о позиции США в отношении чехословацкого кризиса
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №190
  
133 1968.07.25 Информационная записка оперативной группы ННА ГДР о пребывании в штабе главнокомандующего Объединенными Вооруженными силами Варшавского договора в Легнице
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №92
  
134 1968.07.25 Poznámky z diskuse na 90. schůzi předsednictva ÚV KSČ ke zprávě J. Smrkovského o jednání předsednictva Národního shromáždění k přípravě mimořádných zákonných opatření v oblasti sdělovacích prostředků a práva sdružovacího a shromažďovacího.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 64
  
135 1968.07.25 Usnesení 90. schůze PÚV KSČ k přípravě mimořádných zákonných opatření v oblasti sdělovacích prostředků a práva sdružovacího a shromažďovacího.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 65
  
136 1968.07.26 Обращение граждан Чехословакии к Президиуму ЦК КПЧ
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №46
  
137 1968.07.26 Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об информации для братских партий относительно событий в Чехословакии»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №47
  
138 1968.07.26 Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об указаниях совпослу в ЧССР»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №48
  
139 1968.07.26 Постановление Политбюро ЦК КПСС «О заявлении послу США в Москве по вопросам, касающимся событий в Чехословакии»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №191
  
140 1968.07.26 Poselství občanů předsednictvu ústředního výboru Komunistické strany Československa, sepsané spisovatelem Pavlem Kohoutem a uveřejněné ve zvláštním vydání týdeníku Literární listy.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 66
  
141 1968.07.26 Zdeněk Bechyně přípravným krajským výborům Československé sociálnědemokratické strany. Dopis s výzvou předsednictva přípravného ústředního výboru strany k zastavení veřejné činnosti s ohledem na československo-sovětské jednání v Čierné nad Tisou.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 67
  
142 1968.07.27 Постановление Политбюро ЦК КПСС «К вопросу о положении в Чехословакии»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №49
  
143 1968.07.27 Постановление Политбюро ЦК КПСС «О Встрече руководителей братских партий социалистических стран»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №50
  
144 1968.07.27 Rozhlasový a televizní projev prvního tajemníka ÚV KSČ Alexandra Dubčeka před odjezdem na summit do Čierné nad Tisou.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Zvukový záznam č. 12
  
145 1968.07.29 Постановление Политбюро ЦК КПСС «О публикации сообщений об отъезде делегации КПСС из Москвы и встрече между Политбюро ЦК КПСС и Президиумом ЦК КП Чехословакии»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №51
  
146 1968.07.29 Záznam stanoviska politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu, předneseného L. Brežněvem na prvním zasedání.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 68
  
147 1968.07.29 Záznam stanoviska předsednictva ÚV KSČ, předneseného A. Dubčekem na prvním zasedání.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 69
  
148 1968.07.30 Постановление Политбюро ЦК КПСС «О встрече руководителей братских партий социалистических стран»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №52
  
149 1968.08.01 Záznam šestého zasedání.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 70
  
150 1968.08.01 Usnesení mimořádné schůze předsednictva ÚV KSČ o opatřeních k zabezpečení závěrů rozhovorů delegací předsednictva ÚV KSČ a politbyra ÚV KSSS v Čierné nad Tisou.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 71
  
151 1968.08.01 Článek Milana Kundery Malý a velký, uveřejněný v týdeníku Literární listy.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 72
  
152 1968.08.01 Televizní projev prezidenta Ludvíka Svobody po summitu v Čierné nad Tisou.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Zvukový záznam č. 1
  
153 1968.08.02 Rozhlasový a televizní projev prvního tajemníka ÚV KSČ Alexandera Dubčeka po summitu v Čierné nad Tisou.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Zvukový záznam č. 3
  
154 1968.08.02 Rozhovor s předsedou Národního shromáždění (parlamentu) Josefem Smrkovským po summitu v Čierné nad Tisou.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Zvukový záznam č. 4
  
155 1968.08.03 ЗАЯВЛЕНИЕ коммунистических и рабочих партий социалистических стран Братислава
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №85
  
156 1968.08.03 Prohlášení šesti komunistických a dělnických stran socialistických zemí, přijaté v Bratislavě.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 74
  
157 1968.08.09 Запись телефонной беседы генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева с первым секретарем ЦК КПЧ А. Дубчеком
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №53
  
158 1968.08.09 Sovětský záznam telefonického rozhovoru L. I. Brežněva s A. Dubčekem o plnění dohod z Čierné nad Tisou a Bratislavy.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 76
  
159 1968.08.10 Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об ознакомлении т. Ульбрихта с информацией совпосла в ЧССР»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №54
  
160 1968.08.12 Протокол беседы членов делегаций СЕПГ и КПЧ после ужина 12.08.1968 г.
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №86
  
161 1968.08.12 Zpráva o současné politické situaci v ČSSR a podmínkách činnosti KSČ. Tzv. Kašparova zpráva.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 77
  
162 1968.08.12 Zprávy o vývoji situace v Praze v době od 8. do 12. srpna, předložené A. Dubčekem 92. schůzi PÚV KSČ.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 78
  
163 1968.08.13 Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об указаниях совпослу в Праге» о недопустимости антисоциалистических и антисоветских публикаций в чехословацких средствах массовой пропаганды
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №55
  
164 1968.08.13 Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об информации братских партий по итогам встречи в Чиерне-над-Тиссой и Совещания в Братиславе»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №56
  
165 1968.08.13 Запись телефонной беседы генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева и первого секретаря ЦК КПЧ А. Дубчека
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №57
  
166 1968.08.13 Sovětský záznam telefonického rozhovoru L. Brežněva s A. Dubčekem o neplnění, resp. porušování dohod z Čierné nad Tisou a Bratislavy československou stranou.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 79
  
167 1968.08.13 František Kriegel a Zdeněk Mlynář předsednictvu ústředního výboru KSČ. Zpráva o vzniku a činnosti K 231 a návrhy na politická opatření.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 80
  
168 1968.08.13 František Kriegel a Zdeněk Mlynář předsednictvu ústředního výboru KSČ. Zpráva o vzniku Klubu angažovaných nestraníků a návrhy na politická opatření.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 81
  
169 1968.08.15 Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об указаниях совпослу в Будапеште в связи с предстоящим совещанием зам. министров иностранных дел государств Варшавского договора в Берлине»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №58
  
170 1968.08.15 Информация начальника Особого отдела КГБ при СМ СССР по Киевскому военному округу генерал-майора А. Шурепова Центральному Комитету КПУ о реакции личного состава войск округа на события в Чехословакии
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №93
  
171 1968.08.16 Постановление Политбюро ЦК КПСС «К вопросу о положении в Чехословакии»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №59
  
172 1968.08.16 Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об указаниях заместителю генерального секретаря ООН т. Кутакову в связи с планируемой поездкой У Тана в Чехословакию»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №60
  
173 1968.08.16 Постановление Политбюро ЦК КПСС «О заявлении посольству ЧССР в СССР в связи с распространением им пропагандистских материалов»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №61
  
174 1968.08.17 Постановление Политбюро ЦК КПСС «К вопросу о положении в Чехословакии»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №62
  
175 1968.08.17 Запись беседы заведующего IV Европейским отделом МИД СССР Е.И. Громова с временным поверенным в делах ЧССР в Москве Й. Кафкой о материалах, направляемых посольством в советские учреждения
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №63
  
176 1968.08.17 Dopis politbyra ÚV KSSS předsednictvu ÚV KSČ zdůrazňující neodkladnou nutnost plnit dohody z Čierné nad Tisou a Bratislavy a upozorňující na nebezpečí prodlení v této věci.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 82
  
177 1968.08.17 Návrh referátu A. Dubčeka pro XIV. sjezd KSČ.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 83
  
178 1968.08.18 Стенограмма совещания в Москве представителей коммунистических и рабочих партий Народной Республики Болгарии, Венгерской Народной Республики, Германской Демократической Республики, Польской Народной Республики и Союза Советских Социалистических Республик
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №87
  
179 1968.08.18 Stenografický záznam sovětské strany ze schůzky »pětky« v Moskvě, na níž byl vysloven souhlas »s poskytnutím okamžité vojenské pomoci socialistickému Československu«.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 84
  
180 1968.08.18 Televizní rozhovor Vladimíra Škutiny s Janem Werichem z cyklu Co tomu říkáte, pane Werichu?
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 85
  
181 1968.08.19 Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об Обращении к Чехословацкой Народной Армии»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №64
  
182 1968.08.19 Постановление Политбюро ЦК КПСС «О сообщении Политбюро ЦК КПСС»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №65
  
183 1968.08.19 Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об указаниях совпослу в Праге»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №66
  
184 1968.08.19 Постановление Политбюро ЦК КПСС «О заявлениях Правительства СССР правительствам иностранных государств в связи с событиями в Чехословакии»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №67
  
185 1968.08.19 Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об указаниях совпредставителю ПРИ ООН в связи с событиями в Чехословакии»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №68
  
186 1968.08.19 Постановление Политбюро ЦК КПСС «О Заявлении ТАСС»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №94
  
187 1968.08.19 Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об информации братских партий о мероприятиях социалистических стран в связи с событиями в Чехословакии»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №166
  
188 1968.08.19 Рукописное сообщение посла СССР в Вашингтоне, А. Добрынина, переданное американскому руководству, по вопросу возможного визита в Советский Союз президента Л. Джонсона
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №192
  
189 1968.08.19 Depeše A. Gromyka sovětskému velvyslanci v ČSSR S. Červoněnkovi s pokynem informovat L. Svobodu o Provolání ústředních výborů bratrských stran a vlád SSSR, Polska, Maďarska, NDR a Bulharska a požádat ho, aby přednesl Výzvu k československé armádě a lidu.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 86
  
190 1968.08.20 Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об указаниях совпослам в НРБ, ВНР, ГДР, ПНР»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №69
  
191 1968.08.20 Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об указаниях совпослу в Праге»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №70
  
192 1968.08.20 Устное сообщение советского посла в Вашингтоне А. Добрынина президенту США Л.Б. Джонсону
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №71
  
193 1968.08.20 Приказ № 2 оперативного командующего 2-й армии польских вооруженных сил
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №95
  
194 1968.08.20 Встреча президента США Л. Джонсона, советского посла А. Ф. Добрынина и советника президента У. Ростоу в «кабинетной комнате» Белого дома
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №193
  
195 1968.08.20 Zpráva o schůzce A. Dubčeka s J. Kádárem v Komárně 17. srpna 1968, kde jednali o aktuálních okolnostech vývoje po schůzkách v Čierné nad Tisou a Bratislavě.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 87
  
196 1968.08.20 Depeše československého velvyslance v MLR J. Púčika o zahájení vojenské intervence »pětky« do Československa.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 88
  
197 1968.08.20 Poznámky z diskuse na 93. schůzi předsednictva ústředního výboru KSČ k obsazení Československa vojsky pěti států Varšavské smlouvy.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 89
  
198 1968.08.21 Информация министра обороны ГДР генерала армии Г. Хоффмана о действиях войск пяти государств-членов ОВД в Чехословакии и о положении в Национальной народной армии ГДР
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №96
  
199 1968.08.21 Обращение Президиума ЦК КПЧ «К Народу Чехословацкой Социалистической Республики»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №129
  
200 1968.08.21 Заявление внеочередного 26-го заседания пленума Национального собрания ЧССР
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №130
  
201 1968.08.21 Письмо протеста посольства ЧССР в Берлине Центральному Комитету Социалистической единой партии Германии
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №131
  
202 1968.08.21 Запись беседы федерального канцлера ФРГ К. Кизингера с послом США в Бонне Кэбот-Лоджем
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №132
  
203 1968.08.21 Запись беседы федерального канцлера ФРГ К. Кизингера с послом СССР в Бонне Царапкиным
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №133
  
204 1968.08.21 Постановление Исполнительного Комитета ЦК РКП. Протокол № 32: «О положении в Чехословакии»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №134
  
205 1968.08.21 Информация посла СССР в Австрии Б.Ф. Подцероба о посещении Федерального канцлера Австрии И. Клауса
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №172
  
206 1968.08.21 Информация посла СССР в Австрии Б.Ф. Подцероба о посещении министра иностранных дел Австрии К. Вальдхаймa
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №173
  
207 1968.08.21 Сообщение посла ЧССР в Австрии П. Новотного о реакции австрийского правительства на ввод войск Варшавского договора в Чехословакию.
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №174
  
208 1968.08.21 Телеграмма государственного секретаря США Д. Раска посольству США в Вене
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №175
  
209 1968.08.21 Сообщение посла США в Чехословакии Дж. Бима государственному секретарю США Д. Раску о возможной американской реакции на ситуацию в Европе после интервенции в Чехословакию
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №194
  
210 1968.08.21 Сообщение американского представителя в НАТО X. Кливленда государствен¬ному секретарю США Д. Раску о реакции НАТО на интервенцию в Чехослова¬кию
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №195
  
211 1968.08.21 Телеграмма государственного секретаря США Д. Раска в американские представительства европейских стран в связи с началом интервенции в Чехословакию
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №196
  
212 1968.08.21 Телеграмма государственного секретаря США Д. Раска посольству США в Бонне
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №197
  
213 1968.08.21 Телеграмма посла США в Париже Р. Шривера государственному секретарю США Д. Раску о реакции во Франции на интервенцию в Чехословакию
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №198
  
214 1968.08.21 Информация из Лондона о первых действиях правительства Великобритании после получения устного сообщения посла СССР в Лондоне о начале интервенции в Чехословакию
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №199
  
215 1968.08.21 Prohlášení předsednictva ústředního výboru KSČ k obsazení Československa vojsky pěti států Varšavské smlouvy.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 90
  
216 1968.08.21 Prohlášení TASS ke vstupu vojsk pěti států Varšavské smlouvy do Československa, uveřejněné v moskevské Pravdě 21. srpna.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 91
  
217 1968.08.21 Depeše J. Mužíka o svolání Rady bezpečnosti k československé otázce dne 21. srpna 1968.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 92
  
218 1968.08.21 Prohlášení předsednictva ÚV KSČ k obsazení Československa vojsky pěti států Varšavské smlouvy.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Zvukový záznam č. 5
  
219 1968.08.21 Druhý projev prezidenta Ludvíka Svobody k občanům.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Zvukový záznam č. 6
  
220 1968.08.21 Vysílání legálního Československého rozhlasu přerušované střelbou.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Zvukový záznam č. 7
  
221 1968.08.22 Prohlášení mimořádného XIV. sjezdu KSČ občanům ČSSR.
Обращение внеочередного XIV съезда КПЧ к гражданам ЧССР
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №97
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Zvukový záznam č. 8 Česky Zvukový záznam č. 9 Rusky
  
222 1968.08.22 Обращение Национального собрания ЧССР к гражданам страны
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №98
  
223 1968.08.22 Информация ЦК КПСС в адрес ЦК СЕПГ о ситуации в Чехословакии после начала интервенции 21 августа 1968 г.
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №104
  
224 1968.08.22 Информация секретаря МГК КПСС В.В. Гришина в ЦК КПСС об организаторской и политической работе городской партийной организации по разъяснению среди трудящихся Сообщения ТАСС от 22 августа 1968 г.
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №135
  
225 1968.08.22 Заявление министра иностранных дел ФРГ и председателя СДПГ В. Брандта в связи с интервенцией стран Варшавского договора в Чехословакии
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №136
  
226 1968.08.22 Výzva delegátů mimořádného XIV. sjezdu KSČ komunistickým stranám světa.
Обращение делегатов внеочередного XIV съезда КПЧ ко всем коммунистическим партиям мира
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №167
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Zvukový záznam č. 10 Česky Zvukový záznam č. 11 Rusky
  
227 1968.08.22 Информация МИД Австрии о приеме посла США в Вене
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №176
  
228 1968.08.22 Информация о взаимоотношениях Великобритании и Франции в свете военного вторжения в Чехословакию
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №200
  
229 1968.08.22 Проект сообщения премьер-министра Великобритании Г. Вильсона президенту Франции генералу Де Голлю
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №201
  
230 1968.08.22 Телеграмма посла США в Бонне X. Кэбот-Лоджа государственному секретарю США Д. Раску.
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №202
  
231 1968.08.22 Меморандум личного советника президента США по вопросам национальной безопасности У. Ростоу, подготовленный для доклада президента Л. Джонсона
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №203
  
232 1968.08.23 Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об эвакуации из ЧССР советских женщин и детей»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №99
  
233 1968.08.23 Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об указаниях совпослам в ВНР, ПНР, НРБ, ГДР»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №105
  
234 1968.08.23 Sovětský stenografický záznam rozhovoru mezi sovětskými představiteli v čele s L. Brežněvem a A. Dubčekem a O. Černíkem.
Стенограмма переговоров в Москве руководителей СССР Л.И. Брежнева, А.Н. Косыгина, Н.В. Подгорного и Г.И. Воронова с руководителями ЧССР А. Дубчеком и Черником
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №106
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 93
  
235 1968.08.23 Стенограмма переговоров в Москве руководителей СССР Л.И. Брежнева, А.Н. Косыгина и Н.В. Подгорного с президентом ЧССР Л.Свободой
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №107
  
236 1968.08.23 Československý záznam o jednání mezi československou delegací vedenou L. Svobodou a sovětskými představiteli v čele s L. Brežněvem v Kremlu 23. srpna 1968.
Стенограмма переговоров в Москве руководителей СССР Л.И. Брежнева, А. Н. Косыгина и Н. В. Подгорного с делегацией ЧССР во главе с президентом Чехословакии Л. Свободой
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №108
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 94
  
237 1968.08.23 Запись беседы президента Югославии И. Б. Тито с послом США в Белграде Ч.Б. Эльбриком
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №137
  
238 1968.08.23 Меморандум ЦРУ США о возможной военной угрозе Румынии со стороны СССР
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №138
  
239 1968.08.23 Информация посла СССР в Австрии Б.Ф. Подцероба о посещении министра иностранных дел Австрии К.
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №177
  
240 1968.08.23 Запись разговора по телефону посла СССР в Австрии Б.Ф. Подцероба с министром иностранных дел Австрии К. Вальдхаймом
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №178
  
241 1968.08.23 Телеграмма государственного секретаря Д. Раска посланникам США за границей
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №204
  
242 1968.08.24 Стенограмма совещания в Москве руководителей КПСС, СЕПГ, ПОРП, ВСРП и БКП
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №109
  
243 1968.08.24 Стенограмма переговоров в Москве руководителей СССР Л.И. Брежнева, А.Н. Косыгина и Н.В. Подгорного с руководителями ЧССР Й. Шимоном
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №110
  
244 1968.08.24 Телеграмма посла ЧССР в Москве В. Коуцкого, содержащая сообщение президента ЧССР Л. Свободы Л. Штроугалу о ходе переговоров в Москве
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №111
  
245 1968.08.24 Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об удовлетворении просьбы совпосла в ЧССР»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №112
  
246 1968.08.24 Шифротелеграмма посла Болгарии в Праге С. Недельчева первому секретарю ЦК БКП Т. Живкову.
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №139
  
247 1968.08.24 Сопроводительная записка к Информации Посольства СССР в ВНР относительно встречи И. Броз Тито и Н. Чаушеску
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №168
  
248 1968.08.24 Телеграмма посла США в Вене МакАртура государственному секретарю США Д. Раску
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №179
  
249 1968.08.24 Pracovní text projevu J. Hájka, předneseného v Radě bezpečnosti OSN, s požadavkem plného obnovení svrchovanosti Československa.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 95
  
250 1968.08.25 Стенограмма совещания в Москве руководителей КПСС, СЕПГ, ПОРП, ВСРП и БКП
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №113
  
251 1968.08.25 Циркулярная депеша министерства иностранных дел Чехословакии
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №140
  
252 1968.08.25 Телеграмма посла Болгарии в Праге С. Недельчева с информацией o ноте правительства ЧССР
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №141
  
253 1968.08.26 Стенограмма переговоров в Москве делегаций Политбюро ЦК КПСС, Президиума ЦК КПЧ и президента ЧССР Л.Свободы
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №114
  
254 1968.08.26 Телеграмма чехословацкого министерства иностранных дел членам делегации ЧССР, участвующих в переговорах в Москве
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №115
  
255 1968.08.26 Информация ЦК КПБ в ЦК КПСС о проводимой работе по разъяснению положения в Чехословакии в связи с вводом войск
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №142
  
256 1968.08.26 Запись беседы посла СССР в Финляндии А.Е. Ковалева с министром иностранных дел Финляндии А. Карьялайненом26 августа 1968 г. об оценке событий в Чехословакии
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №149
  
257 1968.08.26 Телеграмма спецпредставителя США в Западном Берлине, Б. Морриса государственному секретарю Д. Раску о влиянии событий в ЧССР на берлинский моральный дух
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №205
  
258 1968.08.26 Záznam z jednání československé delegace se sovětským vedením v Kremlu k návrhu tzv. moskevského protokolu.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 96
  
259 1968.08.26 Protokol z jednání delegací SSSR a ČSSR 23.-26. srpna v Moskvě.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 97 Dokument č. 98 (rusky, originál)
  
260 1968.08.27 Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об итогах советско-чехословацких переговоров»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №116
  
261 1968.08.27 Телеграмма посла Болгарии в Праге С. Недельчева о ситуации в ЧССР
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №143
  
262 1968.08.27 Komuniké o československo-sovětských jednáních v Moskvě 23.-26.8.1968.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Zvukový záznam č. 13
  
263 1968.08.27 Rozhlasový projev prezidenta Ludvíka Svobody po návratu z Moskvy.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Zvukový záznam č. 14
  
264 1968.08.27 Rozhlasový projev prvního tajemníka Alexandera Dubčeka po návratu z Moskvy.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Zvukový záznam č. 15
  
265 1968.08.27 Rozhovor s předsedou Národního shromáždění Josefem Smrkovským po návratu z Moskvy.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Zvukový záznam č. 16
  
266 1968.08.28 Телеграмма посла США в Будапеште министру иностранных дел США
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №144
  
267 1968.08.28 Информация ЦК КПБ в ЦК КПСС об откликах трудящихся Белоруссии на итоги советско-чешских переговоров в Москве.
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №145
  
268 1968.08.28 Телеграмма государственного секретаря США Д. Раска в связи с реакцией на публикацию в советской «Литературной газете»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №180
  
269 1968.08.28 Zpráva pro ÚV MSDS o schůzce »pětky« 24.-26. srpna 1968 v Moskvě.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 99
  
270 1968.08.29 Протокол беседы министра национальной обороны ГДР X. Хофманна с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами И. Якубовским
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №100
  
271 1968.08.29 Информация Политуправления Краснознаменного Белорусского военного округа в ЦК КПБ о проводимой в войсках округа работе в связи с событиями в Чехословакии и политических настроениях личного состава
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №101
  
272 1968.08.29 Служебная записка командира 2-й армии польских вооруженных сил бригадного генерала Ф. Сивики о встрече президента ЧССР Л. Свободы с представителями дислоцирующихся на территории Чехословакии союзных войск
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №117
  
273 1968.08.29 Шифротелеграмма посла Болгарии в Праге С. Недельчева министерству народного образования НРБ
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №146
  
274 1968.08.29 Информация посла СССР в Австрии Б.Ф. Подцероба о посещении министра иностранных дел Австрии К. Вальдхайма
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №181
  
275 1968.08.30 Записка заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС В.И. Степакова в ЦК КПСС об отправке в Чехословакию группы ответственных работников ряда центральных газет для оперативной информации положении в Чехословакии
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №118
  
276 1968.08.30 Запись беседы государственного секретаря США Д. Раска с послом Югославии в США Б. Кробрнья о положении в ЧССР
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №147
  
277 1968.08.30 Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об указаниях совпослам и представителю СССР при ООН в связи с последними событиями вокруг Чехословакии»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №206
  
278 1968.08.30 Информация государственного секретаря Д. Раска президенту США Л. Джонсону о встрече в Вашингтоне с послом СССР А. Добрыниным
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №207
  
279 1968.08.31 Информация посла СССР в Австрии Б.Ф. Подцероба о посещении федерального канцлера Австрии И. Клауса
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №182
  
280 1968.08.31 Донесение военной разведки ННА об оперативно-тактической обстановке в сфере ответственности вооруженных сил НАТО в Европе за период с 1 по 31 августа 1968 г.
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №208
  
281 1968.08.31 Телеграмма У. Ростоу президенту США Л. Джонсону, находящемуся на своем ранчо в Техасе
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №209
  
282 1968.09.02 Информация посла США в Бонне К. Лоджа президенту США Л. Джонсону о новой ситуации в Германии и Европе, сложившейся в результате советской интервенции в Чехословакии
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №210
  
283 1968.09.04 Справка КГБ при Совете Министров Литовской ССР о проведении агентурно-оперативных мероприятий по первичным сигналам, полученным в связи с событиями в Чехословакии
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №148
  
284 1968.09.04 Беседа канцлера ФГР К. Кизингера с послом США в Бонне Кэботом Лоджем
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №211
  
285 1968.09.05 Информация Комитета государственной безопасности, Министерства охраны общественного порядка и Прокуратуры СССР в ЦК КПСС об антисоветских действиях группы диссидентов в связи с событиями в ЧССР
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №150
  
286 1968.09.09 Постановление Политбюро ЦК КПСС «О мероприятиях по дальнейшей работе с братскими партиями в связи с событиями в Чехословакии»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №169
  
287 1968.09.09 Доклад представительства Верховного комиссара ООН по делам беженцев при женевской штаб-квартире организации
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №183
  
288 1968.09.09 Из стенограммы встречи президента США Л. Джонсона с представителями Конгресса США
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №212
  
289 1968.09.10 Информация группы связи ННА ГДР при штабе войск ОВД в Миловице (ЧССР) для Главного политического управления ННА
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №102
  
290 1968.09.10 Доклад президента Центрального Британского фонда помощи и содействия евреям о положении чехословацких евреев в Австрии
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №184
  
291 1968.09.10 Письмо министра иностранных дел ФРГ В. Брандта государственному секретарю США Дину Раску.
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №213
  
292 1968.09.10 Запись беседы заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Ю. Ростоу с членом западногерманской ХДС К. Бирренбахом
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №214
  
293 1968.09.11 Справка Объединенного разведывательного комитета Великобритании «Чехословацкий кризис и британская оборонительная политика»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №215
  
294 1968.09.20 Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об указаниях т. Кузнецову В.В. об ответе МИД УССР по вопросу о тактике социалистических стран на XXIII сессии Генассамблеи ООН»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №119
  
295 1968.09.20 Информация Комитета государственной безопасности о расследовании антисоветских действий группы диссидентов, выступивших в Москве на Красной площади в связи с событиями в ЧССР
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №151
  
296 1968.09.20 Информация начальника Киевской милиции Д. Простака Центральному Комитету КПУ о разговоре с Генеральным консулом ЧССР в г. Киеве о событиях в Чехословакии
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №152
  
297 1968.09.20 Постановление Политбюро ЦК КПС «Об указаниях для беседы с Л. Лонго»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №170
  
298 1968.09.25 Записка заместителя государственного секретаря США по политическим во¬просам Ю. Ростоу государственному секретарю США Д. Раску
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №216
  
299 1968.09.28 Информация посла СССР в Австрии Б.Ф. Подцероба о посещении министра иностранных дел Австрии К. Вальдхайма
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №185
  
300 1968.10.03 Политическое письмо Посольства СССР в США «Основные направления американской пропаганды в связи с чехословацкими событиями»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №217
  
301 1968.10.08 Постановление Политбюро ЦК КПСС «О телеграммах руководству австрийской и французской компартии»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №186
  
302 1968.10.10 Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об информации руководителей братских партий о переговорах с делегацией КПЧ 31 октября с. г.»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №120
  
303 1968.10.11 Информация Комитета государственной безопасности, Министерства охраны общественного порядка и Прокуратуры СССР в ЦК КПСС о завершении следствия и судебного разбирательства по делу группы диссидентов, выступивших в Москве на Красной площади в связи с событиями в ЧССР
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №153
  
304 1968.10.12 Телеграмма Государственного секретаря США Д. Раска всем дипломатическим представительствам США за рубежом
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №218
  
305 1968.10.13 Записка председателя КГБ Ю.В.Андропова в ЦК КПСС о подготовленной по просьбе «немецких и польских друзей» информации о деятельности контрреволюционного подполья в ЧССР
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №121
  
306 1968.10.21 Информация Комитета госбезопасности при СМ СССР в ЦК КПСС в связи с откликами в США на статью С. Ковалева в газете «Правда» «Суверенитет и интернациональные обязанности социалистических стран»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №219
  
307 1968.10.23 Постановление Политбюро ЦК КПСС «О некоторых вопросах советско-югославского сотрудничества (записка МИД СССР и Отдела ЦК КПСС)»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №171
  
308 1968.10.25 Информация ЦК КПБ в ЦК КПСС об откликах населения Белоруссии на развитие событий в Чехословакии после ввода войск
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №154
  
309 1968.10.31 Из стенограммы заседания Пленума ЦК КПСС. Доклад генерального секретаря ЦК КПСС Л. «О внешнеполитической деятельности Политбюро ЦК КПСС»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №122
  
310 1968.10.31 Из обсуждения доклада генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева «О внешнеполитической деятельности Политбюро ЦК КПСС». Выступление первого секретаря Московского городского комитета КПСС В.В.Гришина
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №123
  
311 1968.10.31 Из обсуждения доклада генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева «О внешнеполитической деятельности Политбюро ЦК КПСС». Выступление первого заместителя министра иностранных дел СССР В.В.Кузнецова
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №124
  
312 1968.10.31 Из обсуждения доклада генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева «О внешнеполитической деятельности Политбюро ЦК КПСС».
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №125
  
313 1968.10.31 Из обсуждения доклада генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева «О внешнеполитической деятельности Политбюро ЦК КПСС».
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №126
  
314 1968.10.31 Спецсообщение КГБ при Совете Министров Эстонской ССР первому секретарю ЦК КП Эстонии Кэбину о проведении факельных шествий и вечеров-концертов студенческой молодежи республики
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №155
  
315 1968.11.16 Справка отделов ЦК КПСС «Некоторые замечания по вопросу подготовки военно-политической акции 21 августа 1968 г.»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №103
  
316 1968.11.20 Письмо первого секретаря ЦК КПЧ А. Дубчека генеральному секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу о необходимости прекращения деятельности на территории ЧССР радиостанции «Влтава» и газеты «Зправа»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №127
  
317 1968.11.26 Из запроса в правительство Канады об эмиграции чехословацких беженцев в страну
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №156
  
318 1968.11.29 Информация КГБ при Совете Министров СССР в ЦК КПСС о намерениях французского правительства по развитию отношений с СССР и социалистическими странами Восточной Европы
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №220
  
319 1968.12.03 Объяснительная записка Агентства печати «Новости» в отдел пропаганды ЦК КПСС по поводу письма Гуго Брандштеттера
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №187
  
320 1968.12.10 Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об указаниях совпослам в ГДР, Венгрии, Польше, Болгарии и Монголии, а также совпослам в Праге по итогам советско-чехословацких переговоров 7-8 декабря 1968 г.»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №221
  
321 1968.12.26 Постановление Политбюро ЦК КПСС «О протесте правительства ЧССР в связи с изданием и распространением в Чехословакии так называемой «Черной книги»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №128
  
Total 321 records.