Vloženie nového záznamu / Új bejegyzés felvitele     
[57]
Por Datum Text  
1 1988.08.03 Németh Zsolt, Magyarság és nemzettudat
Németh Zsolt: Magyarság és nemzettudat. Előadás a Szárszó ‘88 nevű, a Klubtanács és a szakkollégiumok által közösen szervezett nyári táborban. Balatonszemes, 1988. aug. 30. (Első megjelenés e kötetben.) Doc. 19 (p. 119), Doc. 19
  
2 1988.08.25 A Szárszó ‘88 nyári szakkollégiumi és klubtábor tézisei az etnikai és regionális identitás kérdéséről (1988. aug. 25-31.)
A Szárszó ‘88 nyári szakkollégiumi és klubtábor tézisei az etnikai és regionális identitás kérdéséről. In Szárszó ‘88. A Klubtanács és a szakkollégiumok közös nyári táborának kiadványa. Balatonszemes, 1988. aug. 25-31. 18-23. o. Doc. 47 (p. 275), Doc. 47
  
3 1989.10.14 A Fidesz III. Kongresszusának állásfoglalása a nemzeti kisebbségek tárgyában (1990. jún. 23.)
A Fidesz III. Kongresszusának állásfoglalása a nemzeti kisebbségek tárgyában. Fidesz Press, 1990. jún. 23. és Bozóki András (szerk.): Tiszta lappal. A Fidesz a magyar politikában 1988-1991. Budapest, 1992. A Fidesz kiadása. 290-292. o. Doc. 50 (p. 286), Doc. 50
  
4 1989.10.15 Nemzet, kisebbségek, nemzetiségpolitika. A Fidesz II. Kongresszusa által elfogadott program (1989. okt. 15.)
Nemzet, kisebbségek, nemzetiségpolitika. A Fidesz II. Kongresszusa által elfogadott program. 1989. okt. 15. (Részlet, a program IX. pontja.) Doc. 48 (p. 280), Doc. 48
  
5 1989.10.15 Üzenet Erdélybe. A Fidesz II. Kongresszusának dokumentuma (1989. okt. 14.)
Üzenet Erdélybe. A Fidesz II. Kongresszusának dokumentuma. 1989. okt. 14. In Bozóki András (szerk.): Tiszta lappal. A Fidesz a magyar politikában 1988-1991. Budapest, 1992. A Fidesz kiadása. 206. o. Doc. 49 (p. 285), Doc. 49
  
6 1990.??.?? Németh Zsolt - Lőrincz Csaba A határokon túli magyarok
Németh Zsolt Lőrincz Csaba: A határokon túli magyarok. Megjelent A határokon túli magyarok Részlet a Fidesz külpolitikai koncepciójából címmel. Európai Utas, 1990. 1. sz. 43-44. o. Doc. 20 (p. 128), Doc. 20
  
7 1990.07.28 Németh Zsolt, Kisebbségi stratégiák
Németh Zsolt: Kisebbségi stratégiák. A Napforduló után c., Bálványosfürdőn szervezett nyári szabadegyetemen 1990. júl. 28-án elhangzott előadás szerkesztett szövege. (Első megjelenés e kötetben.) Doc. 21 (p. 133), Doc. 21
  
8 1991.??.?? Lőrincz Csaba, Liberális külpolitika Közép-Kelet-Európában
Lőrincz Csaba: Liberális külpolitika Középés Kelet-Európábán. Kelet-Európai Figyelő. A Dunatáj Intézet kiadványa. F sorozat. 1991.1. sz. 189-196. o. Doc. 23 (p. 143), Doc. 23
  
9 1991.??.?? Németh Zsolt - Lőrincz Csaba, Észrevételek a Liberális Intemacionálé luzerni kongresz- szusának kisebbségi vonatkozású előkészítő anyagaihoz
Németh Zsolt Lőrincz Csaba: Észrevételek a Liberális Intemacionálé luzerni kongresszusának kisebbségi vonatkozású előkészítő anyagaihoz. Fidesz Press, 1991. 13. sz. Doc. 4 (p. 26), Doc. 4
  
10 1991.01.11 Orbán Viktor, Nyitóbeszéd a Liberalizmus és kollektív jogok című konferencián
Orbán Viktor: Nyitóbeszéd a Liberalizmus és kollektív jogok c. konferencián. Dunaszerdahely, 1991. január 11. Megjelent: Bozóki András (szerk.): Tiszta lappal. A Fidesz a magyar politikában 1988-1991. Budapest, 1992. 373-375. o. Doc. 3 (p. 23), Doc. 3
  
11 1991.05.?? Új tartalmú szuverenitás felé. A határokon túli magyarok. Részlet a Fidesz külügyi koncepciójából (1991. május)
A határokon túli magyarok. In Mezei Géza, Módos Márton (szerk.): Új tartalmú szuverenitás felé. A Fidesz külügyi koncepciója. Budapest, 1991. május. 48-51. o. (Részlet, a koncepció X. pontja.) Doc. 51 (p. 288), Doc. 51
  
12 1991.11.23 Németh Zsolt, Protestantizmus és kisebbségvédelem
Németh Zsolt: Protestantizmus és kisebbségvédelem. A Protestáns keresztyének a politikában c., Sárospatakon szervezett konferencián 1991. nov. 23-án elhangzott előadás. In Ben F. NitrauwDr. Hörcsik Richárd (szerk.): Protestáns keresztijének a politikában. Magyar-holland konferencia a Sárospataki Református Kollégiumban. Sárospatak. 1992. Kiadja a Sárospataki Református Kollégium és a Refonnátus Politikai Szövetség (GPV). 86-90. o. Doc. 24 (p. 148), Doc. 24
  
13 1992.??.?? Németh Zsolt - Lőrincz Csaba, Nemzet, kisebbség Közép- és Kelet-Európábán
Németh Zsolt Lőrincz Csaba: Nemzet, kisebbség Középés KeletEurópában. Témajelentés a Fidesz IV. Kongresszusának. Létünk, 1992. 4-5. sz. 255-263. o. Doc. 25 (p. 154), Doc. 25
  
14 1992.??.?? Lőrincz Csaba, Nemzeti önrendelkezés, kisebbségi önrendelkezés
Lőrincz Csaba: Nemzeti önrendelkezés, kisebbségi önrendelkezés. Az Értelmiség 92 Nyári Egyetemen (Szeged, 1992. júl. 30.) elhangzott előadás átdolgozott szövege. Megjelent: Juss, 1992. 3. sz. 151-156. o. és Korunk, 1993. 2. sz. 34-38. o. Doc. 5 (p. 32), Doc. 5
  
15 1992.01.18 Németh Zsolt - Roekenbauer Zoltán, Ki mit rühell? Hozzászólás Molnár Gusztáv: Németország mint európai szuperhatalom című írásához
Németh Zsolt Rockenbauer Zoltán: Ki mit rüliell? Hozzászólás Molnár Gusztáv: Németország mint európai szuperhatalom c. írásához. Magyar Hírlap, 1992. jan. 18. 8. o. és Pro Minoritáié, 1992. 6-7. sz. 21. o. Doc. 27 (p. 169), Doc. 27
  
16 1992.02.08 A Fidesz IV. Kongresszusának állásfoglalása a nemzetről és a nemzeti kisebbségekről (1992. febr. 8.)
A Fidesz IV. Kongresszusának állásfoglalása a nemzetről és a nemzeti kisebbségekről. Elfogadta a Fidesz IV. Kongresszusának kisebbségi szekciója. Pécs, 1992. febr. 8. Doc. 52 (p. 293), Doc. 52
  
17 1992.05.23 Németh Zsolt - Lőrincz Csaba A józanság limesei
Németh Zsolt Lőrincz Csaba: A józanság limesei. Beszélő, 1992. máj. 23. 31-32. o. Doc. 26 (p. 164), Doc. 26
  
18 1992.10.10 Németh Zsolt, Liberalizmus és nemzettudat
Németh Zsolt: Liberalizmus és nemzettudat. A Liberátor c. konferencián 1992. okt. 10-én, Szegeden elhangzott előadás szerkesztett szövege. (Első megjelenés e kötetben.) Doc. 6 (p. 40), Doc. 6
  
19 1992.12.17 Orbán Viktor, Üdvözlő beszéd a Kisebbségek és a média című konferencián
Orbán Viktor: Üdvözlő beszéd a Kisebbségek és a média c. konferencián. Pro Minoritate Napok, Budapest, 1992. dec. 17. Megjelent: Pro Minoritate, 1993. 1-2. sz. 3-4. o. Doc. 22 (p. 140), Doc. 22
  
20 1993.??.?? Korlátozott önrendelkezés. Ágoston Vilmos interjúja Németh Zsolttal
Korlátozott önrendelkezés. Ágoston Vilmos interjúja Németh Zsolttal. Köztársaság, 1993. 6. sz. 83-84. o. Doc. 8 (p. 48), Doc. 8
  
21 1993.01.09 Roekenbauer Zoltán, Hangulatjelentés Magyarország külpolitikájáról
Rockenbauer Zoltán: Hangulatjelentés Magyarország külpolitikájáról. Beszélő, 1993. jan. 9. 8-9. o. Doc. 28 (p. 172), Doc. 28
  
22 1993.03.26 Németh Zsolt, A liberálisok és a határkérdés. Válasz Bauer Tamásnak
Németh Zsolt: A liberálisok és a határkérdés. Válasz Bauer Tamásnak. Magyar Hírlap, 1993. márc. 26. 7. o. Doc. 29 (p. 177), Doc. 29
  
23 1993.04.17 Regionális- és kisebbségpolitika. A Fidesz V. Kongresszus külügyi szekciójának határozata (1993. ápr. 17.)
Regionálisés kisebbségpolitika. A Fidesz V. Kongresszus külügyi szekciójának határozata. Debrecen, 1993. ápr. 17. Pro Minoritáié, 1993. 4. sz. 39. o. Doc. 53 (p. 298), Doc. 53
  
24 1993.04.17 Hatékonyabb kisebbségpolitika - biztonságos régió. Részlet a Fidesz választási programjából. (1994. február)
Hatékonyabb kisebbségpolitika biztonságos régió. Részlet a Fidesz választási programjából. In Úton Európába. A Fidesz a magyar külpolitika legfontosabb kérdéseiről. 1994. február, 4—9. o. Kiadja a Fiatal Demokraták Szövetsége. (Részlet.) Doc. 54 (p. 300), Doc. 54
  
25 1993.07.27 Orbán Viktor, Szabadelvűek és a nemzetiségi kérdés
Orbán Viktor: Szabadelvűek és a nemzetiségi kérdés. Előadás Illyefalván, a Liberális társadalmak születnek c. konferencián, 1993. július 27-én. Megjelent: Pro Minoritate, 1993. 7-8. sz. 32-34. o. Doc. 7 (p. 43), Doc. 7
  
26 1994.??.?? Lőrincz Csaba, Az alapszerződések dilemmái
Lőrincz Csaba: Az alapszerződések dilemmái. Orient Expressz, 1994. 43-45. (91-93.) sz. 6-7. o. Doc. 11 (p. 69), Doc. 11
  
27 1994.??.?? „Ez az a vékony palló, amelyen egyensúlyoznunk kell” Kéri László interjúja Orbán Viktorral (részlet)
„Ez az a vékony palló, amelyen egyensúlyoznunk kell.” Kéri László interjúja Orbán Viktorral (részlet). In Gyurgyák János (szerk.): Politikusportrék. Orbán Viktor. Budapest, 1994, Századvég. 87-90. o. és Pro Minoritáié, 1994. 2. sz. 27-28. o. Doc. 30 (p. 181), Doc. 30
  
28 1994.02.?? A Fidesz - Magyar Polgári Párt Országos Elnökségének memoranduma a román-magyar alapszerződés tárgyában (1996. július)
A Fidesz Magyar Polgári Párt Országos Elnökségének memoranduma a román-magyar alapszerződés tárgyában. 1996. júl. Doc. 55 (p. 306), Doc. 55
  
29 1994.04.08 Németh Zsolt - Lőrincz Csaba, Az MSZP utódpárti külpolitikája
Németh Zsolt Lőrincz Csaba: Az MSZP utódpárti külpolitikája. Népszabadság, 1994. ápr. 8. 21. o. Doc. 32 (p. 191), Doc. 32
  
30 1994.11.04 Roekenbauer Zoltán - Németh Zsolt, Ufók és békegalambok. A Hom-kormány „határesetei”
Rockenbauer Zoltán Németh Zsolt: Ufók és békegalambok. A Hom-kormány „határesetei”. Magyar Nemzet, 1994. nov. 4. 13. o. Doc. 31 (p. 185), Doc. 31
  
31 1995.??.?? Lőrincz Csaba, A periféria átmeneti győzelme Párizsban. Válasz Molnár Gusztávnak
Lőrincz Csaba: A periféria átmeneti győzelme Párizsban. Válasz Molnár Gusztávnak. (1995, első megjelenés e kötetben.) Doc. 12 (p. 75), Doc. 12
  
32 1995.??.?? Lőrincz Csaba, A romániai magyar közösség politikai programja és a program megvalósítására irányuló koncepciói 1989 után
Lőrincz Csaba: A romániai magyar közösség politikai programja és a program megvalósítására irányuló koncepciói 1989 után. Pro Minoritate, 1995. 3-4. sz. 4-7. o. Doc. 9 (p. 53), Doc. 9
  
33 1995.??.?? Lőrincz Csaba - Németh Zsolt - Roekenbauer Zoltán, A meghasonlottság külpolitikája
Lőrincz Csaba Németh Zsolt Rockenbauer Zoltán: A meghasonlottság külpolitikája. Magyar Szemle, 1995.11. sz. 1148-1154. o. Doc. 35 (p. 206), Doc. 35
  
34 1995.05.22 Németh Zsolt, Beszéd az Országgyűlés külpolitikai vitanapján
Németh Zsolt: Beszéd az Országgyűlés külpolitikai vitanapján. Elhangzott 1995. febr. 22-én. Doc. 13 (p. 79), Doc. 13
  
35 1995.05.23 Németh Zsolt, Parlamenti beszéd a szlovák-magyar alapszerződés ratifikációja tárgyában
Németh Zsolt: Parlamenti beszéd a szlovák-magyar alapszerződés ratifikációja tárgyában. Elhangzott a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és baráti együttműködésről szóló szerződés megerősítését kezdeményező országgyűlési határozati javaslat általános vitája során 1995. máj. 23-án. Doc. 14 (p. 85), Doc. 14
  
36 1995.06.07 Roekenbauer Zoltán, Hozzászólás a szlovák-magyar alapszerződés parlamenti ratifikációs vitájához
Rockenbauer Zoltán: Hozzászólás a szlovák-magyar alapszerződés parlamenti ratifikációs vitájához. Elhangzott a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és baráti együttműködésről szóló országgyűlési határozati javaslat általános vitája során, 1995. jún. 7-én. Részletek megjelentek in Horváth Béla (szerk.): A magyar-szlovák alapszerződés vitája kisgazda szemmel. Budapest, 1995, 82., 88-89. o. Doc. 15 (p. 92), Doc. 15
  
37 1995.07.16 Lőrincz Csaba, A román-magyar viszony rendezésének feltételeiről
Lőrincz Csaba: A román-magyar viszony rendezésének feltételeiről. A Bálványost Nyári Szabadegyetemen 1995. júl. 16-án megtartott előadás szövege. Megjelent: Magyar Kisebbség, 1995. 2. sz. 208-211. o. Doc. 33 (p. 196), Doc. 33
  
38 1996.??.?? Németh Zsolt, Kisebbségvédelem az Európa Tanácsban és a Bindig-jelentés
Németh Zsolt: Kisebbségvédelem az Európa Tanácsban és a Bindigjelentés. Magyar Kisebbség, 1996. 3.(5.) sz. 159-163. o. Doc. 10 (p. 61), Doc. 10
  
39 1996.??.?? Lőrincz Csaba, „Demokratikus biztonság” és a román-magyar viszony
Lőrincz Csaba: „Demokratikus biztonság” és a román-magyar viszony. Pro Minoritate, 1996. 1. sz. 9-12. o. Doc. 34 (p. 201), Doc. 34
  
40 1996.??.?? A polgári Magyarországért. A Fidesz - Magyar Polgári Párt vitairata. Külpolitika (1996.)
A polgári Magyarországért. A Fidesz Magyar Polgári Párt vitairata. Külpolitika. Budapest, 1996, 3. kiad. 109-127. o. Doc. 57 (p. 312), Doc. 57
  
41 1996.06.01 Németh Zsolt, Külpolitika és nemzeti érdek
Németh Zsolt: Külpolitika és nemzeti érdek. A Fidesz-elnökök első országos értekezletén, 1996. jún. 1-jén elhangzott beszéd szerkesztett szövege. Megjelent: Pro Minoritate, 1996. 2. sz. 4-9. o. és Magyar Nemzet, 1996. júl. 22. Doc. 36 (p. 215), Doc. 36
  
42 1996.07.04 Orbán Viktor, Beszéd a Magyarország és a határon túli magyarság című rendezvényen
Orbán Viktor: Beszéd a Magyarország és a határon túli magyarok c. rendezvényen, 1996. júl. 4-én. (Első megjelenés e kötetben.) Doc. 37 (p. 223), Doc. 37
  
43 1996.07.05 A Magyarország és a határon túli magyarság című rendezvény közös nyilatkozata (1996. júl. 5.)
A Magyarország és a határon túli magyarok c. rendezvény közös nyilatkozata. Budapest, 1996. júl. 5. Doc. 56 (p. 308), Doc. 56
  
44 1996.09.03 Orbán Viktor, Parlamenti beszéd a román-magyar alapszerződés aláírása tárgyában
Orbán Viktor: Parlamenti beszéd a román-magyar alapszerződés aláírása tárgyában. Hozzászólás a Magyar Köztársaság és Románia között kötendő alapszerződésről szóló országgyűlési határozati javaslathoz az Országggyűlés redkívüli ülésésszakán, 1996. szept. 3-án. Doc. 16 (p. 96), Doc. 16
  
45 1996.11.04 Lőrincz Csaba, Kihasználatlan külpolitikai mozgástér
Lőrincz Csaba: Kihasználatlan külpolitikai mozgástér. Magyar Hírlap, 1996. nov. 4. 7. o. Doc. 38 (p. 232), Doc. 38
  
46 1996.11.15 Németh Zsolt, A Hom-Meciar vonzalom
Németh Zsolt: A Hom-Meciar vonzalom. Új Magyarország, 1996. nov. 15. Doc. 42 (p. 249), Doc. 42
  
47 1996.12.10 Roekenbauer Zoltán, Hozzászólás a román-magyar alapszerződés parlamenti ratifikációs vitájához
Rockenbauer Zoltán: Hozzászólás a román-magyar alapszerződés parlamenti ratifikációs vitájához. Elhangzott a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésről, az együttműködésről és a jószomszédságról szóló, Temesvárott 1996. szeptember 16-án aláírt szerződés megerősítéséről szóló országgyűlési határozati javaslat általános vitájában, 1996. dec. 10-én. Doc. 18 (p. 110), Doc. 18
  
48 1996.12.10 Németh Zsolt, Hozzászólás a román-magyar alapszerződés parlamenti ratifikációs vitájához
Németh Zsolt: Hozzászólás a román-magyar alapszerződés parlamenti ratifikációs vitájához. Elhangzott a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésről, az együttműködésről és a jószomszédságról szóló, Temesvárott 1996. szeptember 16-án aláírt szerződés megerősítéséről szóló országgyűlési határozati javaslat általános vitájában, 1996. dec. 10-én. Doc. 17 (p. 103), Doc. 17
  
49 1997.02.17 Rockenbauer Zoltán, Mire épül a demokrácia? Vigyázó szemetek a Balkánra vessétek!
Rockenbauer Zoltán: Mire épül a demokrácia? Vigyázó szemetek a Balkánra vessétek! Magyar Nemzet, 1997. febr. 17. 6. o. Doc. 40 (p. 242), Doc. 40
  
50 1997.02.25 Rockenbauer Zoltán, Sokba fog kerülni az önfeladás. A Horn-bizonyítvány és a kalánfülű rézbagoly esete
Rockenbauer Zoltán: Sokba fog kerülni az önfeladás. A Hom-bizonyítvány és a kalánfülű rézbagoly esete. Új Magyarország, 1997. febr. 25. 10. o. Doc. 41 (p. 246), Doc. 41
  
51 1997.04.20 Németh Zsolt, Korlátok és mozgástér a magyar külpolitika előtt
Németh Zsolt: Korlátok és mozgástér a magyar külpolitika előtt. A Fidesz Magyar Polgári Párt VIII. Kongresszusán, 1997. április 20-án elhangzott beszéd szerkesztett szövege. Megjelent: Pro Minoritate, 1997. 1. sz. 84-88. o. Doc. 39 (p. 236), Doc. 39
  
52 1997.08.25 Németh Zsolt, Fordulat a magyar-szlovák viszonyban?
Németh Zsolt: Fordulat a magyar-szlovák viszonyban? Rövidített változata megjelent: Magyar Nemzet, 1997. aug. 25. 6. o. Doc. 43 (p. 252), Doc. 43
  
53 1997.12.10 Lőrincz Csaba, Sodródó magyar külpolitika
Lőrincz Csaba: Sodródó magyar külpolitika. Rövidített változata megjelent: Magyar Hírlap, 1997. dec. 10. 7. o. Doc. 45 (p. 260), Doc. 45
  
54 1997.12.20 Rockenbauer Zoltán, Hej, Dunáról fúj a szél
Rockenbauer Zoltán: Hej, Dunáról fúj a szél. Napi Magyarország, 1997. dec. 20. 7. o. (Társszerző: Illés Zoltán) Doc. 44 (p. 257), Doc. 44
  
55 1998.01.?? Előszó
Nemzetpolitika 1988-1998 (Századvég Bp. 1998) Doc. 2 (p. 17), Doc. 2
  
56 1998.01.20 Tőkés László, Ajánlás
Nemzetpolitika 1988-1998 (Századvég Bp. 1998) Doc. 1 (p. 11), Doc. 1
  
57 1998.02.14 Németh Zsolt - Rockenbauer Zoltán, Hová lett a konszenzus? A magyar külpolitika elmúlt négy éve
Németh Zsolt Rockenbauer Zoltán: Hová lett a konszenzus? A magyar külpolitika elmúlt négy éve. Magyar Nemzet, 1998. febr. 14. Í6. o. Doc. 46 (p. 264), Doc. 46
  
Total 57 records.