Vloženie nového záznamu / Új bejegyzés felvitele     
[30][905]
Por Datum Text  
1 2012.02.28 1. kolo VOS Pri Gymnáziu na základe Uznesenia MsZ na predaj parc. č. 6700 o výmere 1913 m² a časť pozemku parc. č. 8585/1 o výmere cca 530 m² za 100 Eur/m2. Vyhlásenie VOS: 14.03.2012, Otváranie obálok: 17.04.2012   
2 2012.05.16 2. kolo VOS Pri Gymnáziu na základe Uznesenia MsZ zo dňa 2012-02-28 na predaj parc. č. 6700 o výmere 1913 m² a časť pozemku parc. č. 8585/1 o výmere cca 530 m² za 100 Eur/m2. Vyhlásenie VOS: 16.05.2012, Otváranie obálok: 19.06.2012   
3 2015.10.14 3. kolo VOS Pri Gymnáziu na základe Uznesenia MsZ zo dňa 2012-02-28 na predaj parc. č. 6700 o výmere 1913 m² a časť pozemku parc. č. 8585/1 o výmere cca 530 m² za 100 Eur/m2. Vyhlásenie VOS: 14.10.2015, Otváranie obálok: 04.11.2015   
4 2016.09.14 Zastupiteľstvo napriek petícii občanov so 600 podpismi odsúhlasilo predaj pozemku za Ajaxom priamym predajom. Kupujúcim bola fy Medi-Pharm Centrum s.r.o. patriaca bratrancovi primátorovej manželky. Článok na watson.sk.
Keď sa hlbšie klesnúť nedá: novozámocké zastupiteľstvo dnes dosiahlo dno...
  
5 2016.12.13 Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve s fy Medi-Pharm Centrum s.r.o. Kúpna cena je 63 Eur/m2, spolu 76,500 €. Ide o pozemok z kauzy "parcela za Ajaxom pre bratranca primátorovej manželky".
Zmluva o budúcej zmluve
  
6 2017.02.13 4. kolo VOS Pri Gymnáziu na základe Uznesenia MsZ zo dňa 2015-09-16 na predaj parc. č. 6700 o výmere 1913 m² a časť pozemku parc. č. 8585/1 o výmere cca 530 m² za 100 Eur/m2. Vyhlásenie VOS: 13.02.2017, Otváranie obálok: 01.03.2017   
7 2017.03.01 Aktivisti objavili "parcelu za Ajaxom" v ponuke nitrianskej realitky. Nový majiteľ ponúkal za 219,000 € na predaj parcelu, ktorú ešte nevlastnil a ktorú ešte len mal získať na základe zmluvy o budúcej zmluve za 76,500 €. Článok na watson.sk
Kým občania nevedeli čo podpisujú, tak aktéri obchodu zjavne áno...
  
8 2017.04.26 5. kolo VOS Pri Gymnáziu - Zastupiteľstvo schválilo predaj parc. č. 6700 o výmere 1913 m² a časť pozemku parc. č. 8585/1 o výmere cca 530 m² za 64 Eur/m2. Vyhlásenie VOS: 18.07.2017, Otváranie obálok: 07.08.2017. Na tomto zastupiteľstve bola cena pozemku znížená zo 100 €/m2 na 64 €/m2.
Záznam od 12:23
  
9 2017.06.17 Mesto odstúpilo od zmluvy s bratrancom primátorovej manželky na parcelu za Ajaxom   
10 2017.06.28 Angers žiada o odpredaj parcely za Ajaxom za 64 Eur/m2. Následne prebehne osobné stretnutie a niekoľko ďalších rokovaní.   
11 2017.08.31 6. kolo VOS Pri Gymnáziu na základe Uznesenia MsZ zo dňa 2017-08-24 na predaj parc. č. 6700 o výmere 1913 m² a časť pozemku parc. č. 8585/1 o výmere cca 530 m² za 64 Eur/m2. Vyhlásenie VOS: 31.08.2017, Otváranie obálok: 18.09.2017   
12 2017.09.25 7. kolo VOS Pri Gymnáziu na základe Uznesenia MsZ zo dňa 2017-08-24 na predaj parc. č. 6700 o výmere 1913 m² a časť pozemku parc. č. 8585/1 o výmere cca 530 m² za 100 Eur/m2. Vyhlásenie VOS: 25.09.2017, Otváranie obálok: 12.10.2017   
13 2017.10.23 8. kolo VOS Pri Gymnáziu na základe Uznesenia MsZ zo dňa 2017-08-24 na predaj parc. č. 6700 o výmere 1913 m² a časť pozemku parc. č. 8585/1 o výmere cca 530 m² za 64 Eur/m2. Vyhlásenie VOS: 23.10.2017, Otváranie obálok: 07.11.2017   
14 2018.01.23 Fy Angers nechala vypracovať geometrický plán na parc. č. 6700/2 o výmere 1218 m² a par. č. 8585/8 o výmere 1362 m² a odovzdala ho na MsÚ   
15 2018.01.26 Kúpna zmluva na "taliansky domček" na ul. Pri Gymnáziu, Kupujúcim bol sused otca mestského právnika. Nehnuteľnosť bola založená v prospech VÚB banky.   
16 2018.02.27 Geom. plán na parc. č. 6700/2 o výmere 1218 m² a par. č. 8585/8 o výmere 1362 m² bol overený katastrom   
17 2018.02.28 Konalo sa zasadnutie zastupiteľstva, na ktorom sa schválili podmienky pre vyhlásenie 9. kola VOS Pri Gymnáziu. Napriek tomu, že MsÚ zmenil dispozíciu pozemkov, do ktorých navyše zahrnul mestskú zeleň, ved. majetkovo-právneho odboru MsÚ JUDr. Závodský uviedol materiál nasledovne:Ďalší materiál je návrh majetko-právneho odbotu, ktorý opätovne resp. opakovane predkladá MsZ - návrh na schválenie podmienok OVS na predaj pozemkov uvedených v materiáli, konkrétne sú to pozemky v lokalite ulice Pri Gymnáziu. Je to súťaž ktorú opakujeme už niekoľký krát. Zmena oproti predošlým podmienkam je len, že v zmysle predchádzajúceho uznesenia MsZ sme dali vypracovať geometrický plán, taakže sa už navrhujú súťažiť konkrétne pozemky s konkrétnymi výmerami. Ďakujem pekne. Zmienku o dispozičných zmenách neobsahovala ani dôvodová správa predložená Ing. Štefánikom. Miesto geometrického plánu, na ktorý sa materiál odvolával, bola priložená mapka z predchádzajúceho kola VOS.
Záznam od 1:08, Dôvodová správa
  
18 2018.04.05 9. kolo VOS Pri Gymnáziu na základe Uznesenia MsZ zo dňa 2017-08-24 na predaj parc. č. 6700/2 o výmere 1217 m² a parc. č. 8585/8 o výmere 1 362 m² za 64 Eur/m2. Vyhlásenie VOS: 05.04.2018, Otváranie obálok: 20.04.2018   
19 2018.06.07 Uzatvorenie kúpnej zmluvy s fy Angers. Kúpna cena 165,056 €. Vklad vlastníckeho práva do katastra 2018.08.10
Kúpna zmluva
  
20 2018.11.29 Článok na Watson.sk
Ďalšia parcela pre kamoša?
  
21 2019.04.05 Materiál poslancov za OZ Za Nové Zámky
Náhoda, či dobre splnená úloha? Alebo ako si mesto znehodnotilo vlastný pozemok a ľuďom predalo zeleň
  
22 2019.04.07 Článok na Watson.sk
Avantúra s parcelou pre kamoša pri gymnáziu získava reálne obrysy. Pripraví primátor Klein obyvateľov Gogoľovej ulice o park pod ich oknami?
  
23 2019.05.29 Kúpna zmluva s fy Panpero s.r.o. za 56,990 € na parcelu bez prístupovej cesty
Kúpna zmluva
  
24 2019.06.02 Článok na Watson.sk
Mestský pozemok pri gymnáziu, ku ktorému nevedie žiadna cesta, si kúpila bratislavská firma, ktorá nemá žiadny obrat
  
25 2020.04.15 Zriadenie záložného práva na "taliansky domček" v prospech p. Závodského st.   
26 2020.05.02 Článok na Watson.sk
Podivný pracovný ruch na parcele, ku ktorej nevedie žiadna cesta...
  
27 2021.08.04 Článok na Watson.sk
Zmenu územného plánu sa primátorovi nepodarilo pretlačiť cez opozičných poslancov. Začnú stavať bytovku na zelenej ploche pri gymnáziu načierno?
  
28 2021.10.11 Článok v Castrum Novum
Pri gymnáziu sa päťpodlažná budova stavať nemôže
  
Total 28 records.