Vloženie nového záznamu / Új bejegyzés felvitele     
[472][367][120][11244][23345][369][2596][1349][1253][14966][846][2607][270][149][1398][105][1447][905][111][756][7][236][8761][434][292][896][3646][2][948]
Por Datum Text  
1 1884.05.05 5. mája ho preložili za kaplána do Svätej Alžbety (Liptovské Kľačany). 28. októbra stal sa kaplánom v Tvrdošíne.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
2 1884.06.19 19. júna A. Hlinka prijal kňazskú vysviacku v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule z rúk biskupa Juraja Cásku. Biskup mu určil prvú kaplánku v oravskej obci Zákamenné-Klin (rodisko spišského biskupa Jána Vojtaššáka).
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
3 1884.06.29 29. júna A. Hlinka slúžil primičnú sv. omšu v kaplnke Navštívenia Panny Márie v Černovej. 1890
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
4 1884.06.30 30. júna A. Hlinka zložil maturitné skúšky v Spišskej Kapitule. 1889
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
5 1892.06.05 5. júna (na Turice) A. Hlinka dostal prvú faru v Troch Sliačoch. Stal sa organizátorom a propagátorom družstevnej myšlienky na základe svojpomoci. Popri tom usporadúval misie, prednášky a nacvičil divadelné predstavenia. Pre zvýšenie vzdelanosti založil čitateľský spolok.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
6 1893.01.10 10. januára vyšiel Hlinkovi prvý článok v Národných novinách pod názvom Z Ružomberku. Podpísal ho pseudonymom Mešťan.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
7 1893.01.10 Andrej Hlinka: Dopisy. Z Ružomberku.
Národnie noviny, 10. 1.1893, roč. 24, č. 4, s. 3. (Mešťan)
  
8 1893.01.31 Andrej Hlinka: Dopisy. Z Ružomberku.
Národnie noviny, 31. 1. 1893, roč. 24, č. 13, s. 3-4. (Mešťan)
  
9 1893.03.16 Andrej Hlinka: Verejné zhromaždenie-Liptovský sv. Mikuláš.
Národnie noviny, 16. 3. 1893, roč. 24, č. 32, s. 2. (Mešťan)
  
10 1893.04.20 Andrej Hlinka: Dopisy. Z Ľubtova.
Katolícke noviny, 20. 4. 1893, roč. 44, č. 8, s. 64-65. (Kostolan)
  
11 1893.07.08 Andrej Hlinka: Besednica. Na ukážku z nárečia v Lužnej v Liptove.
Národnie noviny, 8. 7. 1893, roč. 24, č. 79, s. 2. (A. H.)
  
12 1893.08.02 2. augusta sa zúčastnil v Turčianskom Sv. Martine na vládou nepovolených slávnostiach 100. výročia narodenia Jána Kollára. Je to prvá správa o Hlinkovej účasti na akcii slovenského národného hnutia.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
13 1893.12.02 Andrej Hlinka: Dopisy. Ružomberok.
Národnie noviny, 2. 12. 1893, roč. 24, č. 142, s. 3. (Mešťan)
  
14 1894.??.?? Vlastným nákladom vydal v tlačiarni Karola Salvu v Ružomberku brožúru Ako založíme gazdovsko-potravný a úverový spolok. Stanovy spolku boli uverejnené v slovenčine a maďarčine.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
15 1894.01.?? Január, vo svojej farnosti Tri Sliače založil Spolok striezlivosti, do ktorého sa zapísalo 600 farníkov.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
16 1894.01.20 Andrej Hlinka: Dopisy. Z Ľubtova.
Katolícke noviny, 20. 1. 1894, roč. 45, č. 2, s. 11-12.
Katolícke noviny, 5. 2.1894, roč. 45, č. 3, s. 28. Katolícke noviny, 20. 2. 1894, roč. 45, č. 4, s. 32-33.
Katolícke noviny, 5. 3. 1894, roč. 45, č. 5, s. 40. (Kostolan)
  
17 1894.01.28 28.-29. januára gróf František Ziči založil uhorskú Ľudovú stranu (Néppárt), ktorá sa svojím programom hlásila k sociálnym encyklikám pápeža Leva XIII. Zaviazala sa brániť, záujmy katolíckej cirkvi, zlepšiť sociálnu situáciu ubiedených vrstiev a rešpektovať práva nemaďarských národov v Uhorsku. Hlinka sa stal jej podporovateľom.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
18 1894.02.15 15. apríla na prvom valnom zhromaždení Katolíckeho kruhu v Ružomberku (založený bol 11. februára 1894 v mestskom hoteli Mýto) bol zvolený za druhého tajomníka.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
19 1894.03.05 Andrej Hlinka: Dopisy. Ružomberok.
Katolícke noviny, 5. 3.1894, roč. 45, č. 5, s. 39-40. (Kostolan) Dopisy. Ružomberok.
Katolícke noviny, 5. 5.1894, roč. 45, č. 9, s. 71-72. (Kostolan) In: Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
20 1894.05.15 15. mája otvorenie Národopisnej výstavy českoslovanskej v Prahe. Zúčastnil sa na nej aj Andrej Hlinka a nadviazal tu kontakty s viacerými predstaviteľmi českých politických prúdov a kultúrneho života.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
21 1894.08.23 23. augusta na zasadnutí Ústredného výboru Slovenskej národnej strany bol zvolený do tohto orgánu SNS.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
22 1894.11.02 2. novembra vypukol v Troch Sliačoch požiar, vyše 300 ľudí ostalo bez prístrešia. Hlinka pre nich zorganizoval rozsiahlu pomoc.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
23 1894.11.15 Andrej Hlinka: Dopisy. Prostredný Sliač.
Národný Hlásnik, 15. 11. 1894, roč. 27, č. 11,s. 11. (Andrej Hlinka, farár)
  
24 1894.11.20 Andrej Hlinka: Dopisy. Z Prostredného Sliača v Liptove.
Katolícke noviny, 20. 11. 1894, roč. 45, č. 22,(Andrej Hlinka, farár trojsliačanský, predseda spolku)
  
25 1894.12.08 8. decembra A. Hlinka založil Trojsliačanský gazdovsko-potravný a úverový spolok. 1895
Úryvok z brožúry o potrebe zakladať gazdovské potravné a úverné spolky 1895 In: Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
26 1897.01.?? V januári začali v Turčianskom Svätom Martine vychádzať Ľudové noviny pre kresťanský slovenský ľud v redakcii Antona Bieleka. Od 1. septembra sa stal Hlinka ich prvým zodpovedným redaktorom (do roku 1901). Jeho zásluhou sa od 1. januára 1898 stali z mesačníka týždenníkom.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
27 1897.01.?? Anton Bielek začal v Turčianskom Svätom Martine vydávať a redigovať mesačník, od roku 1898 týždenník Ľudové noviny pre kresťanský slovenský ľud. Boli prvým tlačovým orgánom formujúceho sa katolíckeho ľudového prúdu v slovenskej politike. V rokoch 1897 - 1901 pôsobil v periodiku ako spoluredaktor Andrej Hlinka. Noviny zanikli 10. júla 1903.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
28 1897.01.01 Andrej Hlinka: Dopisy. Ružomberok.
Ľudové noviny, 1. 1. 1897, roč. 1, č. 1, s. 8-9.(Kostolan)
  
29 1897.01.15 Andrej Hlinka: Zakladajme spolky.
Národní Hlásnik, 15. 1. 1897, roč. 30, č. 1, s. 4-7. (Andrej Hlinka)
  
30 1897.02.01 Andrej Hlinka: Vplyv spolkov na dobrobyt ľudu II.
Ľudové noviny, 1. 2.1897, roč. 1, č. 2, s. 14-15. (Andrej Hlinka, farár trojsliačanský, predseda spolku)
  
31 1897.02.15 Andrej Hlinka: Zakladajme spolky VII.
Národní Hlásnik, 15. 2. 1897, roč. 30, č. 2, s. 30-33. (Andrej Hlinka)
  
32 1897.03.01 Andrej Hlinka: Krivoprísažník.
Ľudové noviny, 1. 3.1897, roč. 1, č. 3, s. 28-30. (Kostolan)
  
33 1897.03.01 Andrej Hlinka: Vplyv spolkov na dobrobyt ľudu III.
Ľudové noviny, 1. 3.1897, roč. 1, č. 3, s. 25-26. (Andrej
Hlinka, farár trojsliačanský, predseda spolku)
  
34 1897.03.02 Andrej Hlinka: Naše krivdy.
Národnie noviny, 2. 3. 1897, roč. 28, č. 49, s. 1-2. (Andrej Hlinka, farár sliačanský)
  
35 1897.03.03 Andrej Hlinka: Naše krivdy.
Národnie noviny, 3. 3. 1897, roč. 28, č. 50, s. 2. (Andrej Hlinka, farár sliačanský)
  
36 1897.03.15 Andrej Hlinka: Zakladajme spolky VIII.
Národní Hlásnik, 15. 3. 1897, roč. 30, č. 3, s. 52-54. (Andrej Hlinka, predseda spolku trojsliačanského)
  
37 1897.04.01 Andrej Hlinka: Kliatba matkina.
Ľudové noviny, 1. 4.1897, roč. 1, č. 4, s. 40-41. (Kostolan)
  
38 1897.04.01 Andrej Hlinka: Vplyv spolkov na dobrobyt ľudu IV.
Ľudové noviny, 1. 4.1897, roč. 1, č. 4, s. 38-39. (Andrej Hlinka, farár trojsliačanský, predseda spolku)
  
39 1897.04.20 Andrej Hlinka: Zakladajme spolky IX.
Národní Hlásnik, 20. 4. 1897, roč. 30, č. 5, s. 91-92. (Andrej Hlinka, predseda spolku trojsliačanského)
  
40 1897.05.01 Andrej Hlinka: Vplyv spolkov na dobrobyt ľudu V.
Ľudové noviny, 1. 5.1897, roč. 1, č. 5, s. 52-53. (Andrej Hlinka, farár trojsliačanský, predseda spolku)
  
41 1897.05.05 Andrej Hlinka: Dopisy. Z Ružomberku.
Národní Hlásnik, 5. 5.1897, roč. 30, č. 6, s. 112-113. (Kostolan)
  
42 1897.05.05 Andrej Hlinka: Zakladajme spolky X.
Národní Hlásnik, 5. 5.1897, roč. 30, č. 6, s. 107-109. (Andrej Hlinka, predseda spolku trojsliačanského)
  
43 1897.05.20 Andrej Hlinka: Zakladajme spolky XI.
Národní Hlásnik, 20. 5. 1897, roč. 30, č. 7, s. 123-125. (Andrej Hlinka, predseda spolku trojsliačanského)
  
44 1897.06.01 Andrej Hlinka: Vplyv spolkov na dobrobyt ľudu VI.
Ľudové noviny, 1. 6.1897, roč. 1, č. 6, s. 63-64. (Andrej Hlinka, farár trojsliačanský, predseda spolku)
  
45 1897.06.01 Andrej Hlinka: Hriešna ruka.
Ľudové noviny, 1. 6.1897, roč. 1, č. 6, s. 62-63. (Kostolan z „Anjela Strážcu")
  
46 1897.07.01 Andrej Hlinka: Vplyv spolkov na dobrobyt ľudu VII.
Ľudové noviny, 1. 7.1897, roč. 1, č. 7, s. 77-79. (Andrej Hlinka, farár trojsliačanský, predseda spolku)
  
47 1897.07.01 Andrej Hlinka: Pomsta.
Ľudové noviny, 1. 7.1897, roč. 1, č. 7, s. 76-77. (Kostolan)
  
48 1897.07.20 Andrej Hlinka: Literárna Záhradka. Úryvky z mojich ciest.
Katolícke noviny, 20. 7. 1897, roč. 48, č. 14, s. 110.
Katolícke noviny, 5. 8. 1897, roč. 48, č. 15, s. 118-119.
Katolícke noviny, 20. 8. 1897, roč. 48, č. 16, s. 125-126.
Katolícke noviny, 5. 9. 1897, roč. 48, č. 17, s. 135-136.
Katolícke noviny, 20. 9. 1897, roč. 48, č. 18, s. 143. (Kostolan)
  
49 1897.08.01 Andrej Hlinka: Vplyv spolkov na dobrobyt ľudu VIII.
Ľudové noviny, 1. 8.1897, roč. 1, č. 8, s. 87-89. (Andrej Hlinka, farár trojsliačanský, predseda spolku)
  
50 1897.08.01 Andrej Hlinka: Opilec.
Ľudové noviny, 1. 8.1897, roč. 1, č. 8, s. 86-87. (Kostolan)
  
51 1897.09.01 Andrej Hlinka: Vplyv spolkov na dobrobyt ľudu IX.
Ľudové noviny, 1. 9. 1897, roč. 1, č. 9, s. 100-101. (Andrej Hlinka, farár trojsliačanský, pred­seda spolku)
  
52 1897.10.01 Andrej Hlinka: Zábavné čítanie. Dva pohraby.
Ľudové noviny, 1.10.1897, roč. 1, č. 10, s. 111- 112. (Kostolan)
  
53 1897.10.01 Andrej Hlinka: Vplyv spolkov na dobrobyt ľudu X.
Ľudové noviny, 1. 10. 1897, roč. 1, č. 10, s. 109-111. (Andrej Hlinka, farár trojsliačanský, predseda spolku)
  
54 1897.10.01 Andrej Hlinka: Prihlás k veľactenému obecenstvu!
Ľudové noviny, 1.10.1897, roč. 1, č. 10, s. 109. (Andrej Hlinka, Anton Bielek, redaktori „Ľudo­vých novín")
  
55 1897.10.20 Andrej Hlinka: Naše krivdy.
Národnie noviny, 20. 10. 1897, roč. 28, č. 240, s. 1-2. (Andrej Hlinka, farár sliačanský)
  
56 1897.11.01 Andrej Hlinka: Dopisy. Z Liptova.
Ľudové noviny, 1.11.1897, roč. 1, č. 11, s. 127-128. (Výborník)
  
57 1897.11.01 Andrej Hlinka: Zábavné čítanie. Na cmiteri.
Ľudové noviny, 1.11.1897, roč. 1, č. 11, s. 123- 125. (Preložil Kostolan)
  
58 1897.11.01 Andrej Hlinka: Vplyv spolkov na dobrobyt ľudu XI.
Ľudové noviny, 1. 11. 1897, roč. 1, č. 11, s. 122-123. (Andrej Hlinka, farár trojsliačanský, predseda spolku)
  
59 1897.11.05 Andrej Hlinka: Dopisy. Z Liptova.
Národní Hlásnik, 5. 11. 1897, roč. 30, č. 18, s. 301-302. (Lipták)
  
60 1897.12.01 Andrej Hlinka: „Ten ľud je dobrý"
Ľudové noviny, 1.12.1897, roč. 1, č. 12, s. 134-135. (Andrej Hlinka, farár trojsliačanský)
  
61 1898.??.?? Andrej Hlinka ačal spolupracovať s Milanom Hodžom na báze Slovenských Listov, ktoré vychádzali v Ružomberku.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
62 1898.01.01 Andrej Hlinka: K novému roku.
Slovenské listy, 1.1.1898, roč. 1, č. 7, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
63 1898.01.08 Andrej Hlinka: Bráňme ľud pred úžerou!
Ľudové noviny, 8.1.1898, roč. 2, č. 2, s. 15-16. (Andrej Hlinka, farár trojsliačanský)
  
64 1898.02.01 1. februára kandidoval Andrej Hlinka neúspešne v doplňujúcich voľbách do uhorského snemu v Ružomberskom okrese s programom uhorskej Ľudovej strany. Stal sa členom municipiálneho výboru Liptovskej stolice.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
65 1898.02.02 Iratok az 1898. évi rózsahegyi képviselőválasztással kapcsolatos liszkófalvi sortűz tárgyában.
1898 febr. 2. Hlinka András nyílt levele választóihoz az 1898. évi rózsahegyi választás után

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában II. (Budapest, 1956) Doc. 105.A. (p. 693), Doc. 105.A.
  
66 1898.02.05 Ďakovný list Andreja Hlinku voličom ružomberského volebného okresu pri príležitosti volieb do uhorského snemu roku 1898
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 III. 1885-1901 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1972 [411]
  
67 1898.02.05 Andrej Hlinka: Verejné poďakovanie.
Ľudové noviny, 5. 2. 1898, roč. 2, č. 6, s. 45-46. (Andrej Hlinka, farár trojsliačanský a spoluredaktor Ľudových novín)
  
68 1898.02.12 Andrej Hlinka: Kristova reč na hore.
Ľudové noviny, 12. 2.1898, roč. 2, č. 7, s. 53-55.
  
69 1898.03.04 Andrej Hlinka: Obžalovaný
Ľudové noviny, 4. 3. 1898, roč. 2, č. 10, s. 77-78. (Andrej Hlinka)
  
70 1898.03.11 Andrej Hlinka: Krajinský rozpočet a ľud
Ľudové noviny, 11. 3. 1898, roč. 2, č. 11, s. 85-86.
  
71 1898.04.15 Andrej Hlinka: Vzkries nás, Kriste!
Ľudové noviny, 15. 4. 1898, roč. 2, č. 16, s. 125-126.
  
72 1898.04.22 Andrej Hlinka: Dopisy. Ružomberok.
Ľudové noviny, 22. 4.1898, roč. 2, č. 17, s. 138. (Mešťan)
  
73 1898.06.03 Andrej Hlinka: Dopisy. Ružomberok.
Ľudové noviny, 3. 6. 1898, roč. 2, č. 23, s. 186- 187. (Mešťan)
  
74 1898.06.03 Andrej Hlinka: Dopisy. Liptov.
Ľudové noviny, 3. 6. 1898, roč. 2, č. 23, s. 186. (Výborník)
  
75 1898.06.03 Andrej Hlinka: Ubitý kňaz a vyslanec.
Ľudové noviny, 3. 6. 1898, roč. 2, č. 23, s. 182-183.
  
76 1898.07.29 Andrej Hlinka: Ako sa budeme brániť.
Ľudové noviny, 29. 7. 1898, roč. 2, č. 31, S. 249-250.
  
77 1898.08.05 Andrej Hlinka: Židovská záplava.
Ľudové noviny, 5. 8.1898, roč. 2, č. 32, s. 256.
  
78 1898.08.19 Andrej Hlinka: Snížte pozemkovú daň!
Ľudové noviny, 19. 8. 1898, roč. 2, č. 34, s. 269-270.
  
79 1898.10.14 Andrej Hlinka: Dopisy. Liptov.
Ľudové noviny, 14. 10. 1898, roč. 2, č. 42, s. 338-339. (Výborník)
  
80 1898.12.02 Andrej Hlinka: Rosu dajte, nebesá!
Ľudové noviny, 2. 12. 1898, roč. 2, č. 49, s. 389-391.
  
81 1898.12.09 Andrej Hlinka: Dopisy. Dolný Liptov.
Ľudové noviny, 9.12.1898, roč. 2, č. 50, s. 401-402. (Kostolan)
  
82 1898.12.23 Andrej Hlinka: Dopisy. Liptov.
Ľudové noviny, 23. 12. 1898, roč. 2, č. 52, s. 417. (Mešťan)
  
83 1898.12.23 Andrej Hlinka: Sláva Bohu na výsosti-a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!
Ľudové noviny, 23. 12. 1898, roč. 2, č. 52, s. 413-414.
  
84 1899.??.?? Pod pseudonymom A. Pravdomil vyšla Hlinkovi brožúra Katolícka autonómia (samospráva) v Uhorsku. (Ružomberok, 1899).
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
85 1899.01.01 Úryvok z prejavu A. Hlinku v liptovskom župnom zhromaždení o niektorých slovenských krivdách
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 III. 1885-1901 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1972 [427a]
  
86 1899.02.10 Andrej Hlinka: Dopisy. Veľký Bobrovec.
Ľudové noviny, 10. 2. 1899, roč. 3, č. 7, s. 53. (Andrej Hlinka)
  
87 1899.02.10 Andrej Hlinka: Dopisy. Ružomberok.
Ľudové noviny, 10. 2. 1899, roč. 3, č. 7, s. 52- 53. (Mešťan)
  
88 1899.04.28 Andrej Hlinka: Dopisy. Ružomberok.
Ľudové noviny, 28. 4.1899, roč. 3, č. 18, s. 142- 143. (Mešťan)
  
89 1899.05.19 Andrej Hlinka: Kaneeľparagraf.
Ľudové noviny, 19. 5.1899, roč. 3, č. 21, s. 161-162. (A. H.)
  
90 1899.05.20 Andrej Hlinka: »Príď, Otče zúbožených!«
Slovenské listy, 20. 5. 1899, roč. 2, č. 27, s. 2. (Andrej Hlinka, farár)
  
91 1899.06.27 Andrej Hlinka: Požiar v Sliači v Liptove.
Národnie noviny, 27. 6.1899, roč. 30, č. 74, s. 2. (Andrej Hlinka, farár)
  
92 1899.06.30 Andrej Hlinka: Prosba
Ľudové noviny, 30. 6.1899, roč. 3, č. 27, s. 216. (Andrej Hlinka, farár)
  
93 1899.07.28 Andrej Hlinka: Sursum corda!
Ľudové noviny, 28. 7.1899, roč. 3, č. 31, s. 248. (Andrej Hlinka, farár sliačanský)
  
94 1899.08.01 1.-3. augusta A. Hlinka sa zúčastnil púte na Velehrad. V jej rámci navštívil rôzne akcie. Vyzdvihoval dobrú organizovanosť českých katolíkov.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
95 1899.08.25 Andrej Hlinka: Dojmy z posvätného Velehradu.
Ľudové noviny, 25. 8. 1899, roč. 3, č. 35, s. 276-277.
Ľudové noviny, 1. 9. 1899, roč. 3, č. 36, s. 284-285.
Ľudové noviny, 8. 9. 1899, roč. 3, č. 37, s. 292-293.
Ľudové noviny, 22. 9. 1899, roč. 3, č. 39, s. 310-311.
Ľudové noviny, 6. 10. 1899, roč. 3, č. 41, s. 324-325.
Ľudové noviny, 27. 10. 1899, roč. 3, č. 44, s. 349-350. (Andrej Hlinka, farár)
  
96 1899.10.13 Andrej Hlinka: Osvedčenie.
Ľudové noviny, 13. 10. 1899, roč. 3, č. 42, s. 336. (Andrej Hlinka, farár)
  
97 1899.10.13 Andrej Hlinka: Dopisy. Liptov.
Ľudové noviny, 13. 10. 1899, roč. 3, č. 42, s. 333. (Výborník)
  
98 1899.11.03 Andrej Hlinka: Pravda, právo, zákon.
Ľudové noviny, 3.11.1899, roč. 3, č. 45, s. 356-357. (Andrej Hlinka, farár a predseda spolku)
  
99 1899.12.08 Andrej Hlinka: Obete.
Ľudové noviny, 8.12.1899, roč. 3, č. 50, s. 399. (Andrej Hlinka, farár)
  
100 1899.12.15 Andrej Hlinka: Verejná vďaka.
Ľudové noviny, 15. 12. 1899, roč. 3, č. 51, s. 407. (Andrej Hlinka, farár)
  
101 1899.12.29 Andrej Hlinka: Dopisy. Ružomberok.
Ľudové noviny, 29. 12. 1899, roč. 4, č. 1, s. 5. (Mešťan)
  
102 1900.01.12 Andrej Hlinka: Krv steká...
Ľudové noviny, 12.1.1900, roč. 4, č. 3, s. 21-22.
  
103 1900.02.09 Andrej Hlinka: Liptovské veci.
Ľudové noviny, 9. 2.1900, roč. 4, č. 7, s. 69-71. (Lipták)
  
104 1900.02.13 Andrej Hlinka: Dopisy. Ružomberok.
Národnie noviny, 13. 2. 1900, roč. 31, č. 18, s. 3-4. (Mešťan)
  
105 1900.02.16 Andrej Hlinka: Mimoriadne valné stoličné zhromaždenie v Lipt. Sv. Mikuláši.
Ľudové noviny, 16. 2.1900, roč. 4, č. 8, s. 92-93.
Ľudové noviny, 23. 2.1900, roč. 4, č. 9, s. 100-103. (Výborník)
  
106 1900.02.16 Andrej Hlinka: Liptovské veci.
Ľudové noviny, 16. 2. 1900, roč. 4, č. 8, s. 84-85. (Výborník)
  
107 1900.03.02 Andrej Hlinka: Mimoriadne stoličné zhromaždenie v Liptostranyve.
Ľudové noviny, 2. 3. 1900, roč. 4, č. 10, s. 111-112.
Ľudové noviny, 9. 3.1900, roč. 4, č. 11, s. 122-123.
Ľudové noviny, 16. 3. 1900, roč. 4, č. 12, s. 134-135.
Ľudové noviny, 23. 3.1900, roč. 4, č. 13, s. 145-146. (Výborník)
  
108 1900.03.10 Andrej Hlinka: Dopisy. Ružomberok.
Národnie noviny, 10. 3. 1900, roč. 31, č. 29, s. 3. (Mešťan)
  
109 1900.03.29 Andrej Hlinka: Dopisy. Z Ružomberka.
Národnie noviny, 29. 3. 1900, roč. 31, č. 37, s. 3. (Mešťan)
  
110 1900.04.03 Andrej Hlinka: Dopisy. Z Ružomberka.
Národnie noviny, 3. 4. 1900, roč. 31, č. 39, s. 2-3. (Mešťan)
  
111 1900.04.28 Andrej Hlinka: Dopisy. Z Ružomberka.
Národnie noviny, 28. 4. 1900, roč. 31, č. 49, s. 2. (Mešťan)
  
112 1900.06.22 Andrej Hlinka: Dopisy. Stankovany.
Ľudové noviny, 22. 6.1900, roč. 4, č. 26, s. 296. (Lipták)
  
113 1900.09.28 Andrej Hlinka: Výsledky liberalizmu za jeho 33-ročného gazstranydovania na poli hospodárstva a politiky. Reč, ktorú držal Andrej Hlinka, farár sliačanský v Ružomberku.
Ľudové noviny, 28. 9. 1900, roč. 4, č. 40, s. 435-437.
Ľudové noviny, 5. 10. 1900, roč. 4, č. 41, s. 447-449.
  
114 1900.10.05 Andrej Hlinka: Dopisy. Liptovský Svätý Mikuláš.
Ľudové noviny, 5.10.1900, roč. 4, č. 41, s. 452-453. (Lipták)
  
115 1900.10.19 Andrej Hlinka: O cirkevno-politických zákonoch. Reč, ktorú povedal Andrej Hlinka, farár sliačanský.
Ľudové noviny, 19. 10. 1900, roč. 4, č. 43, s. 473-474.
Ľudové noviny, 26. 10. 1900, roč. 4, č. 44, s. 485-487.
Ľudové noviny, 2. 11. 1900, roč. 4, č. 45, s. 496-497.
  
116 1900.11.02 Andrej Hlinka: Dopisy. Liptovský Sv. Mikuláš.
Ľudové noviny, 2.11.1900, roč. 4, č. 45, s. 500. (Výborník)
  
117 1900.11.09 Andrej Hlinka: Podporujme svojich.
Ľudové noviny, 9.11.1900, roč. 4, č. 46, s. 509-510. (Andrej Hlinka, farár sliačanský)
  
118 1901.??.?? Po nezhodách Hlinku s podpredsedom uhorskej Ľudovej strany Štefanom Rakovszkým a pod dojmom Hlinkových názorov a vystupovania ho vedenie uhorskej Ľudovej strany odmietlo kandidovať vo voľbách do uhorského snemu. Hlinka sa prestal angažovať v tejto strane.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
119 1901.04.19 Andrej Hlinka: Ľudová strana, kde si?
Ľudové noviny, 19. 4.1901, roč. 5, č. Í7, s. 163-164. (Výborník)
  
120 1901.05.18 Andrej Hlinka: Klin klinom...
Národnie noviny, 18. 5.1901, roč. 32, č. 58, s. 1. (Katolícky kňaz)
  
121 1901.05.20 Andrej Hlinka: Vážne myšlienky.
Katolícke noviny, 20. 5. 1901, roč. 52, č. 10, s. 88-89. (A.H.)
  
122 1901.05.24 Andrej Hlinka: Dopisy. Ružomberok.
Ľudové noviny, 24. 5.1901, roč. 5, č. 22, s. 205. (Mešťan)
  
123 1901.09.12 Andrej Hlinka: Domáce správy.
Národnie noviny, 12. 9. 1901, roč. 32, č. 107, s. 1. (Andrej Hlinka, povereník Národnej strany slovenskej)
  
124 1901.09.13 Andrej Hlinka: Pozvanie.
Ľudové noviny, 13. 9.1901, roč. 5, č. 38, s. 339. (Andrej Hlinka, povereník Národnej strany slovenskej)
  
125 1901.09.20 Andrej Hlinka: Dopisy. Ružomberok.
Ľudové noviny, 20. 9.1901, roč. 5, č. 39, s. 348-349. (Mešťan)
  
126 1901.10.04 Andrej Hlinka: Dopisy. Ružomberok.
Ľudové noviny, 4.10.1901, roč. 5, č. 41, s. 369. (Mešťan)
  
127 1901.12.06 Andrej Hlinka: Voľba do stoličného výboru v Ružomberku.
Ľudové noviny, 6.12.1901, roč. 5, č. 50, s. 441. (Mešťan)
  
128 1901.12.10 Andrej Hlinka: Dopisy. Sliač.
Národnie noviny, 10. 12. 1901, roč. 32, č. 145, s. 2-3. (Andrej Hlinka)
  
129 1902.04.24 Andrej Hlinka: Dopisy. Ružomberok.
Národnie noviny, 24. 4. 1902, roj. 33, č. 47, s. 3-4. (Mešťan)
  
130 1902.05.30 Andrej Hlinka: Dopisy. Lipt. Sv. Mikuláš.
Ľudové noviny, 30. 5.1902, roč. 6, č. 23, s. 187-189. (Výborník)
  
131 1902.12.19 Andrej Hlinka: „Nebojte sa, zvestujem vám radosť velikú!"
Ľudové noviny, 19. 12. 1902, roč. 6, č. 52, s. 422-423. (Andrej Hlinka)
  
132 1903.01.23 Andrej Hlinka: Dopisy. Nerovný boj, nerovnými cestami.
Ľudové noviny, 23. 1. 1903, roč. 7, č. 6, s. 3-4. (Mešťan)
  
133 1903.01.27 Andrej Hlinka: Dopisy. Ružomberok.
Národnie noviny, 27. 1. 1903, roč. 34, č. 11, s. 3. (Mešťan)
  
134 1903.03.04 Andrej Hlinka: Kde hľadať pomoc-a kde ju nájdeme?
Ľudové noviny, 4. 3. 1903, roč. 7, č. 23, s. 4. (A. H.)
  
135 1903.03.06 Andrej Hlinka: Hospodársky obrázok z Prahy.
Ľudové noviny, 6. 3. 1903, roč. 7, č. 24, s. 1-2. (A. H.)
  
136 1903.04.10 Andrej Hlinka: Ukrižuj ho!
Ľudové noviny, 10. 4. 1903, roč. 7, č. 39, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
137 1903.05.06 Andrej Hlinka: Dopisy. Ružomberok.
Ľudové noviny, 6. 5. 1903, roč. 7, č. 49, s. 4. (Mešťan)
  
138 1903.06.13 Andrej Hlinka: Dopisy. Ružomberok.
Národnie noviny, 13. 6. 1903, roč. 34, č. 73, s. 4. (Mešťan)
  
139 1904.07.05 Andrej Hlinka: Staraj sa o svojich!
Katolícke noviny, 5. 7. 1904, roč. 55, č. 13, 14, s. 118. (a. h.)
  
140 1905.03.22 22. marca mestské zastupiteľstvo zvolilo A. Hlinku za ružomberského farára pomerom hlasov 25:19. Spišský Biskup Sándor Párvy voľbu akceptoval a vymenoval ho.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
141 1905.04.21 Andrej Hlinka: „Dokonané je!"
Katolícke noviny, 21. 4. 1905, roč. 56, č. 17, s. 3-4. (Andrej Hlinka)
  
142 1905.04.28 Andrej Hlinka: Huber Gyula a Mezôfi Vilmos.
Katolícke noviny, 28. 4. 1905, roč. 56, č. 18, s. 1-2. (Katolícky kňaz)
  
143 1905.05.28 28. mája sa A. Hlinka presťahoval do Ružomberka.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
144 1905.06.?? V júni vydal A. Hlinka spolu s Josefom Chládekom modlitebnú knižku a cirkevný katolícky spevník Nábožný kresťan. Obsahuje takmer 500 modlitieb, pobožností a piesní.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
145 1905.06.10 Andrej Hlinka: Duchu svätý, príď z neba...!
Katolícke noviny, 10. 6. 1905, roč. 56, č. 24, s. 1-2. (Andrej Hlinka, farár ružomberský)
  
146 1905.06.16 Andrej Hlinka: Čo nového u nás?-Z Tr. Teplej
Katolícke noviny, 16. 6. 1905, roč. 56, č. 25, s. 5. (A. H.)
  
147 1905.06.16 Andrej Hlinka: Divý nápor.
Katolícke noviny, 16. 6. 1905, roč. 56, č. 25, s. 1-2. (Pravdomil)
  
148 1905.07.14 Andrej Hlinka: Národný kalendár. Nové knižky.
Katolícke noviny, 14. 7. 1905, roč. 56, č. 29, s. 1-3. (Výborník)
  
149 1905.08.11 Andrej Hlinka: Čo nového u nás?-Z Oravy
Katolícke noviny, 11. 8. 1905, roč. 56, č. 33, s. 5. (A. H.)
  
150 1905.10.01 1. októbra v atmosfére vypísania nových volieb do uhorského snemu sa na žiadosť A. Hlinku v Ružomberku konalo ľudové zhromaždenie, na ktorom sa zúčastnilo 3000 občanov. Prehovorili na ňom Ján Janček, redaktor Katolíckych novín Ferdiš Juriga a poslanec uhorského snemu Milan Hodža. Zhromaždenie sa vyslovilo za vlastnú slovenskú politickú líniu nezávislú od uhorskej Ľudovej strany, požadovalo všeobecné a tajné volebné právo a uvedenie národnostného zákona č. 44/1868 do života.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
151 1905.12.05 5. december poslanec uhorskej Ľudovej strany Ferko Skyčák v článku „Néppárt" čili „ľudová strana" a Slováci, uverejnenom v Katolíckych novinách, deklaroval potrebu vytvoriť samostatnú Slovenskú ľudovú stranu. Katolícke noviny sa 15. decembra vyhlásili za úradný orgán tejto strany. Hlinka patril k spoluzakladateľom Slovenskej ľudovej strany.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
152 1905.12.22 Andrej Hlinka: „Príď, dobo spásy! Čakáme ťa zdávna!"
Katolícke noviny, 22. 12. 1905, roč. 56, č. 52, s. 6-7. (Andrej Hlinka, farár ružomberský)
  
153 1906.??.?? V Černovej (dnes Ružomberok) sa začala stavba neogotického rímskokatolíckeho Kostola Panny Márie Ružencovej podľa architektonického návrhu Milana Michala Harminca. Na výstavbu kostola bola uskutočnená z iniciatívy kňaza Andreja Hlinku zbierka medzi miestnymi veriacimi.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
154 1906.01.21 21. januára A. Hlinka neuspel pri voľbe za podpredsedu ružomberského Katolíckeho kruhu, ktorý bol v rukách miestnej maďarónskej kliky. Po urážlivej kampani spojenej s touto udalosťou 2. februára A. Hlinka oznámil v Katolíckych novinách svoje vystúpenie z ružomberského Katolíckeho kruhu. Na jeho aktivitách sa prestal zúčastňovať už v roku 1901. Členovia kruhu sa nezúčastnili na jeho inštalácii za ružomberského farára v roku 1905.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
155 1906.02.02 Andrej Hlinka: Čo nového u nás?-Ružomberok
Katolícke noviny, 2. 2.1906, roč. 57, č. 6, s. 4-6. (Andrej Hlinka, farár ružomberský)
  
156 1906.02.20 20. februára bol A. Hlinka zvolený za poslanca obecného zastupiteľstva v Ružomberku.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
157 1906.03.16 Andrej Hlinka: Čo nového u nás? Ružomberok.
Katolícke noviny, 16. 3. 1906, roč. 57, č. 12, s. 3-4. (Mešťan)
  
158 1906.03.30 Andrej Hlinka: Čo nového u nás?-Ružomberok 1906 dňa 25. marca
Katolícke noviny, 30. 3. 1906, roč. 57, č. 14, s. 4-6. (Andrej Hlinka, farár ružomberský)
  
159 1906.04.06 Andrej Hlinka: Obrázok z Liptova
Katolícke noviny, 6. 4. 1906, roč. 57, č. 15, s. 4. (Výborník)
  
160 1906.04.13 Andrej Hlinka: Veľkopiatočné myšlienky. „Vexilia Regis prodeunt".
Katolícke noviny, 13. 4. 1906, roč. 57, č. 16, s. 3-4. (Andrej Hlinka, farár ružomberský)
  
161 1906.04.20 Položený základný kameň katolíckeho kostola v Černovej pri Ružomberku. K vybudovaniu chrámu prispel veľkou mierou rímskokatolícky ružomberský farár, černovský rodák AndrejHlinka, ktorý z celkových nákladov 80 000 korún potrebných na stavbu kryl 60 000 korún zo zbierok a svojho súkromného majetku.
Jozef Honza-Dubnický, Zápisky legionára Ed. F. Vrábel, Pro B. Bystrica 2014
  
162 1906.04.20 20. apríla dekan dolnoliptovského dištriktu Karol Moser za účasti ružomberského farára A. Hlinku požehnal základný kameň kostola v Černovej. Hlinka bol iniciátorom stavby kostola. Projekt novogotickej stavby vypracoval architekt Milan Harminc. Kostol bol postavený z milodarov veriacich.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
163 1906.04.20 Andrej Hlinka: Čo nového u nás?-Ružomberok.
Katolícke noviny, 20. 4. 1906, roč. 57, č. 17, s. 3-4. (Katolícky kňaz)
  
164 1906.04.30 30. apríla uskutočnili sa voľby do uhorského snemu v Ružomberku. A. Hlinka agitoval za kandidáta Slovenskej ľudovej strany V. Šrobára. Ten však v dôsledku nátlaku a machinácií nebol zvolený.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
165 1906.05.05 5. mája spišský biskup Sándor Párvy vydal dekrét o suspenzii Hlinku „ab officio" (zbavenie farského úradu), za podporu volebnej kandidatúry V. Šrobára.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
166 1906.05.10 10. mája v Ružomberku vypukli verejné protesty proti Hlinkovej suspenzii, ktoré v rôznych podobách trvali až do konca júna. Za Hlinku demonštrovali aj slovenskí žiaci a študenti ružomberských škôl.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
167 1906.05.10 Andrej Hlinka: Láska spája, právo často rozdrobuje.
Národnie noviny, 10. 5.1906, roč. 57, č. 55, s. 1. (Katolícky kňaz)
  
168 1906.05.11 11. mája Hlinka poslal biskupovi Párvymu list v ktorom oznámil, že sa proti suspenzii odvolá na príslušné fórum Svätej stolice.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
169 1906.05.11 Andrej Hlinka: Vyslanecká voľba v Ružomberku a jej dozvuky
Katolícke noviny, 11. 5. 1906, roč. 57, č. 20, s. 3-4. (Katolík)
  
170 1906.05.12 12. mája bola biskupovi Párvymu odoslaná prosba o zrušenie Hlinkovej suspenzie, podporená 4000 podpismi veriacich z Ružomberka a okolia.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
171 1906.05.26 Andrej Hlinka: Dopisy. Ružomberok.
Národnie noviny, 26. 5. 1906, roč. 37, č. 62, s. 4. (Katolík)
  
172 1906.06.01 Andrej Hlinka: Moja odpoveď „Alkotmányu".
Katolícke noviny, 1. 6. 1906, roč. 57, č. 23, s. 23. (Andrej Hlinka, suspendovaný ružomberský farár)
  
173 1906.06.07 7. júna 1906 štrnásti občania Ružomberka, Hlinkovi protivníci, využili situáciu vytvorenú suspenziou a poslali biskupovi Párvymu sťažnosť na Hlinku, v ktorej ho obvinili, že ružomberskú faru získal pomocou úplatkov, a tak sa dopustil svätokupectva (simonie). Popri tom ho obvinili z opilstva.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
174 1906.06.07 Andrej Hlinka: Bičujú nám svedomie.
Národnie noviny, 7. 6. 1906, roč. 57, č. 66, s. 1. (Katolícky kňaz)
  
175 1906.06.08 Andrej Hlinka: Čo nového u nás?-Ružomberok
Katolícke noviny, 8. 6. 1906, roč. 57, č. 24, s. 3-4. (Andrej Hlinka, farár ružomberský)
  
176 1906.06.18 18. júna biskup Párvy po vykonštruovaných obvineniach zo svätokupectva vydal dekrét o suspenzii Hlinku aj „ab ordine" (od výkonu kňazského povolania). Hlinka mal zákaz slúžiť omše, spovedať, pochovávať, kázať a brať farské dôchodky.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
177 1906.06.22 Andrej Hlinka: Ukrižuj ho, ukrižuj ho!
Katolícke noviny, 22. 6. 1906, roč. 57, č. 26, s. 5-6. (Andrej Hlinka, suspendovaný ružomberský farár)
  
178 1906.06.22 Andrej Hlinka: bez názvu (reklama)
Katolícke noviny, 22. 6.1906, roč. 57, č. 26, s. 5. (Andrej Hlinka, kňaz)
  
179 1906.06.25 25. júna uhorskí žandári zaistili Hlinku vo vlaku na železničnej stanici v Ružomberku, kam sa práve vrátil z Oravy a odviedli ho do ružomberskej väznice. Túto udalosť zvečnila fotografická snímka, ktorá sa stala jednou z najznámejších zachytávajúcich Hlinku. Uverejnili ju domáce aj zahraničné časopisy a bola zaslaná aj pápežovi Piovi X.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
180 1906.07.01 Leták a bomba (Röpirat és bomba). Článok v liptovskej tlači z júla 1906 namierený proti A. Hlinkovi.
Leták a bomba (Röpirat és bomba)
  
181 1906.07.16 16. júla Hlinka sa odvolal proti suspenzii „ab officio" na Kongregáciu koncilu.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
182 1906.07.24 A nemzetiségi sajtópörök körüli polémia a magyar és a hazai és külföldi (amerikai szlovák) sajtóban és közéletben Vlad Aurél és Maniu Gyula román nemzetiségi képviselők felszólalásai, illetve az 1906. évi Juriga és Hlinka-per kapcsán
1906. júl. 24. Nyitra megye törvényhatóságának közgyűlési határozata és átirata Wekerle Sándor miniszterelnökhöz a szlovák nemzetiségi sajtó működésének ellenőrzése tárgyában

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában V. (Budapest, 1971) Doc. 8.A) (p. 35), Doc. 8.A)
  
183 1906.08.16 16. augusta Hlinka sa odvolal proti suspenzii „ab ordine" na Kongregáciu koncilu.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
184 1906.10.26 Andrej Hlinka: Ružomberok vedie.
Ľudové noviny (pokračovanie Katolíckych no-vín), 26.10.1906, roč. 57, č. 44, s. 1-2. (Mešťan)
  
185 1906.11.?? Slovenský spisovateľ a novinár Svetozár Hurban Vajanský vydal brožúru Ružomberský kriminálny process proti Andrejovi Hlinkovi a spoločníkom. Pojednávaný pred ružomberskou Kráľ. súdnou stolicou od 26. novembra do 6. decembra 1906. (Turčiansky Sv. Martin, 1906)
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
186 1906.11.16 A nemzetiségi sajtópörök körüli polémia a magyar és a hazai és külföldi (amerikai szlovák) sajtóban és közéletben Vlád Aurél és Maniu Gyula román nemzetiségi képviselők felszólalásai, illetve az 1906. évi Juriga és Hlinka-per kapcsán
1906. nov. 16. A „Népszava” tiltakozó cikke Juriga Nándor elítélésekor

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában V. (Budapest, 1971) Doc. 8.B) (p. 38), Doc. 8.B)
  
187 1906.11.26 26. novembra až 6. decembra sa pred sedriou v Ružomberku konal politický proces s A. Hlinkom a 15 spoločníkmi. Hlinka bol obvinený z poburovania proti maďarskej národnosti a z vyzývania na páchanie trestných činov. Týchto skutkov sa mal dopustiť v rámci predvolebnej kampane v apríli 1906 a počas napätej situácie v Ružomberku v júni 1906. Súd ho uznal vinným a odsúdil na 2 roky väzenia, 1500 korún pokuty a 3 roky straty občianskych práv. Po vynesení rozsudku 6. decembra bol prepustený a čakal, kým nadobudne platnosť.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
188 1906.11.26 26. november - 6. december. Na základe obvinení z poburovania počas predvolebnej kampane odsúdil ružomberský súd Andreja Hlinku a Vavra Šrobára na tresty odňatia slobody. Ružomberský politický proces so 16 obvinenými vzbudil veľký záujem verejnosti, v skutočnosti mal zastrašiť a bagatelizovať úspešné volebné výsledky slovenskej politiky. Hlinka bol ešte pred súdnym procesom 4. mája a 18. júna za trest suspendovaný spišským biskupom Sándorom Párvym; rozsudok ružomberského súdu znel: 2 roky odňatia slobody a peňažná pokuta 1 500 korún. Neúspešný poslanecký kandidát Šrobár bol odsúdený na rok väzenia, ostatní obvinení na niekoľkomesačné tresty a pokuty. Odvolanie voči rozsudku súd zamietol a odsúdení nastúpili do výkonu trestu 30. novembra 1907.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
189 1906.12.03 A nemzetiségi sajtópörök körüli polémia a magyar és a hazai és külföldi (amerikai szlovák) sajtóban és közéletben Vlád Aurél és Maniu Gyula román nemzetiségi képviselők felszólalásai, illetve az 1906. évi Juriga és Hlinka-per kapcsán
1906. dec. 3. Kálosi József, a mentelmi bizottság előadójának „sürgős jelentése” Juriga Nándor szlovák nemzetiségi képviselő mentelmi ügyében

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában V. (Budapest, 1971) Doc. 8.D) (p. 42), Doc. 8.D)
  
190 1906.12.03 A nemzetiségi sajtópörök körüli polémia a magyar és a hazai és külföldi (amerikai szlovák) sajtóban és közéletben Vlád Aurél és Maniu Gyula román nemzetiségi képviselők felszólalásai, illetve az 1906. évi Juriga és Hlinka-per kapcsán
1906. dec. 3. Maniu Gyula felszólalása a házszabályok betartása és a nemzetiségi pörök. tárgyában, Wekerle Sándor miniszterelnök válasza és Maniu Gyula viszontválasza ez ügyben

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában V. (Budapest, 1971) Doc. 8.C) (p. 39), Doc. 8.C)
  
191 1906.12.08 A nemzetiségi sajtópörök körüli polémia a magyar és a hazai és külföldi (amerikai szlovák) sajtóban és közéletben Vlad Aurél és Maniu Gyula román nemzetiségi képviselők felszólalásai, illetve az 1906. évi Juriga és Hlinka-per kapcsán
1906. dec. 8. A Rovnianek-féle pittsburghi Slovensky Denník nemzetiségi napilap támadó vezércikke az 1906. évi Hlinka-pörről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában V. (Budapest, 1971) Doc. 8.E) (p. 42), Doc. 8.E)
  
192 1906.12.09 december 9. Izgatási sajtóperben a rózsahegyi (Liptó vm.) bíróság börtönbüntetésre ítéli Andrej Hlinkát és Vavro Srobárt, a szlovák nemzeti mozgalom vezetőit.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
193 1906.12.09 A nemzetiségi sajtópörök körüli polémia a magyar és a hazai és külföldi (amerikai szlovák) sajtóban és közéletben Vlád Aurél és Maniu Gyula román nemzetiségi képviselők felszólalásai, illetve az 1906. évi Juriga és Hlinka-per kapcsán
1906. dec. 9. Hodza Milán budapesti hetilapjának bejelentése a Hlinka, Srobár és társaik pőrében hozott elmarasztaló rózsahegyi ítéletről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában V. (Budapest, 1971) Doc. 8.G) (p. 45), Doc. 8.G)
  
194 1906.12.09 A nemzetiségi sajtópörök körüli polémia a magyar és a hazai és külföldi (amerikai szlovák) sajtóban és közéletben Vlad Aurél és Maniu Gyula román nemzetiségi képviselők felszólalásai, illetve az 1906. évi Juriga és Hlinka-per kapcsán
1906. dec. 9. A szlovák nemzetiségi sajtó elsőoldalas tiltakozó cikke a Juriga-ügy képviselőházi vitájának hangvétele és tendenciája ellen

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában V. (Budapest, 1971) Doc. 8.F) (p. 44), Doc. 8.F)
  
195 1906.12.21 Andrej Hlinka: Po súde.
Ľudové noviny (pokračovanie Katolíckych novín), 21. 12. 1906, roč. 57, č. 52, s. 9-10. (Andrej Hlinka, suspendovaný farár)
  
196 1906.12.21 Andrej Hlinka: Obranná reč Andreja Hlinku.
Ľudové noviny (pokračovanie Katolíckych novín), 21. 12. 1906, roč. 57, č. 52, s. 7-9.
  
197 1906.12.21 Andrej Hlinka: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľustranyďom dobrej vôle!
Ľudové noviny (pokračovanie Katolíckych novín), 21.12 .1906, roč. 57, č. 52, s. 1-2. (Andrej Hlinka, suspendovaný ab ordine et officio)
  
198 1907.01.01 Andrej Hlinka: Novoročná duma.
Ľudové noviny, 1. 1. 1907, roč. 58, č. 1, s. 2-4. (Andrej Hlinka, ab ordine et officio suspendovaný farár ružomberský)
  
199 1907.01.11 Andrej Hlinka: Či zradil som kedy Slovákov, alebo ako som dostal ružomberskú faru
Ľudové noviny, 1907:02/03
  
200 1907.01.11 Andrej Hlinka: Čo nového u nás?-Ružomberok.
Ľudové noviny, 11. 1. 1907, roč. 58, č. 2, s. 4. (Mešťan)
  
201 1907.01.11 Andrej Hlinka: Čo nového u nás?-Ružomberok, 1906. dec. 28.
Ľudové noviny, 11. 1. 1907, roč. 58, č. 2, s. 4. (Výborník)
  
202 1907.01.11 Andrej Hlinka: Či zradil som kedy Slovákov, alebo ako som dostranystal ružomberskú faru?
Ľudové noviny, 11.1.1907, roč. 58, č. 2, s. 2-3. (Andrej Hlinka, suspendovaný farár)
  
203 1907.01.18 Andrej Hlinka: Höhr a Janovčík
Ľudové noviny, 1907:03/03
  
204 1907.01.18 Andrej Hlinka: Hohr a Janovčík.
Ľudové noviny, 18.1.1907, roč. 58, č. 3, s. 2-4. (Andrej Hlinka, ab ordine et officio suspendovaný farár ružomberský)
  
205 1907.03.01 Andrej Hlinka: Čo nového u nás?-Ružomberok.
Ľudové noviny, 1. 3. 1907, roč. 58, č. 9, s. 4. (Mešťan)
  
206 1907.03.08 Andrej Hlinka: Buď svetlo!
Ľudové noviny, 8. 3.1907, roč. 58, č. 10, s. 3-4. (Andrej Hlinka, susp. farár)
Ľudové noviny, 15. 3. 1907, roč. 58, č. 11, s. 4. (Andrej Hlinka, susp. farár)
  
207 1907.03.15 Andrej Hlinka, Buď svetlo!
Ľudové noviny, 1907:11/04
  
208 1907.03.20 1907. márc. 20. Miniszterelnökségi átirat-fogalmazvány a Hlinka András 1906. évi ügyével kapcsolatos amerikai szlovák rokonszenv-tüntetés és az akcióval összefüggő közös külügyminiszteri átirat tárgyában
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában V. (Budapest, 1971) Doc. 24. (p. 175), Doc. 24.
  
209 1907.03.29 Andrej Hlinka: Čo nového u nás?-Ružomberok.
Ľudové noviny, 29. 3. 1907, roč. 58, č. 13, s. 5-6. (Andrej Hlinka, suspendovaný farár)
  
210 1907.03.29 Andrej Hlinka: Veľkopiatočná duma!
Ľudové noviny, 29. 3. 1907, roč. 58, č. 13, s. 1-2. (pre „Ľudové noviny" napísal Andrej Hlinka, suspendovaný farár)
  
211 1907.04.05 Andrej Hlinka, Čo nového v Ružomberku?
Ľudové noviny, 1907:13/06
  
212 1907.04.05 Andrej Hlinka: Čo nového u nás?-Ružomberok.
Ľudové noviny, 5. 4. 1907, roč. 58, č. 14, s. 5. (Výborník)
  
213 1907.04.12 Andrej Hlinka: Verejná vďaka.
Ľudové noviny, 12. 4. 1907, roč. 58, č. 15, s. 7. (Andrej Hlinka, suspendovaný farár)
  
214 1907.04.26 Andrej Hlinka, Jedna fiškálska expensnota
Ľudové noviny, 1907:17/05
  
215 1907.04.26 Andrej Hlinka: Jedna fiškalská expensnota.
Ľudové noviny, 26. 4. 1907, roč. 58, č. 17, s. 4-5. (Andrej Hlinka, suspendovaný farár)
  
216 1907.05.?? V máji-júni Hlinka podnikol cestu do Ríma vo veci svojej suspenzie. Stretol sa s prefektom Kongregácie koncilu Gaetanom de Lai.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
217 1907.05.10 Andrej Hlinka, Pokorná prosba k milosrdným ľu´dom
Ľudové noviny, 1907:19/07
  
218 1907.05.10 Andrej Hlinka, Výročné rozpomienky, Ružomberok 30. apríla
Ľudové noviny, 1907:19/03
  
219 1907.05.10 Andrej Hlinka: Milodary na černovský kostol v korunách.
Ľudové noviny, 10. 5. 1907, roč. 58, č. 19, s. 7. (Andrej Hlinka, suspendovaný farár)
  
220 1907.05.10 Andrej Hlinka: Čo nového u nás?-Ružomberok.
Ľudové noviny, 10. 5. 1907, roč. 58, č. 19, s. 4. (Mešťan)
  
221 1907.05.10 Andrej Hlinka: Výročité rozpomienky. Ružomberok 1907 dňa 30. apríla.
Ľudové noviny, 10. 5. 1907, roč. 58, č. 19, s. 2-3. (Andrej Hlinka, suspendovaný farár ružomberský)
  
222 1907.05.12 12. mája v Ružomberku sa konalo zakladajúce valné zhromaždenie Ľudovej banky, ktorá sa orientovala na slovenskú katolícku klientelu. Banka mala vytvoriť pre Hlinku zázemie v jeho neistej situácii po suspenzii. Hlinka patril k zakladateľom a prvým akcionárom banky a v roku 1910 sa stal jej správcom, neskôr predsedom jej správnej rady. V tejto funkcii zotrval až do roku 1933.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
223 1907.05.17 List dôstojnému pánovi Andrejovi Hlinkovi v Ríme
Ľudové noviny, 1907:20/03
  
224 1907.05.17 Andrej Hlinka, Duchu sv)ätý, príjď s neba! Svätoduśná úvaha
Ľudové noviny, 1907:20/02
  
225 1907.05.17 Andrej Hlinka: Výkaz milodarov na černovský kostol.
Ľudové noviny, 17. 5. 1907, roč. 58, č. 20, s. 7. (Andrej Hlinka, suspendovaný farár ružomberský)
  
226 1907.05.17 Andrej Hlinka: Duchu svätý, príď z neba! Svätodušná úvaha.
Ľudové noviny, 17. 5. 1907, roč. 58, č. 20, s. 1-3. (pre „Ľudové noviny" napísal Andrej Hlinka, suspendovaný farár ružomberský)
  
227 1907.05.25 Andrej Hlinka: Výkaz milodarov na černovský kostol.
Ľudové noviny, 25. 5. 1907, roč. 58, č. 21, s. 6. (Andrej Hlinka, susp. farár)
  
228 1907.06.?? V júni Hlinka navštívil moravský Hodonín, kde prijal čestný protektorát nad výstavou moravských výtvarníkov. Hlinka sa tu zoznámil s kňazom Alojzom Kolískom, profesorom na tamojšej reálke. Potom spoločne putovali na Velehrad, kde vznikla fotografia Traja bojovníci za práva ľudu slovenského (Andrej Hlinka, Florián Tománek a Alojz Kolísek). Táto fotografia v podobe pohľadnice šírila záujem o Hlinku a slovenskú otázku. Hlinka s Kolískom potom navštívili kúpele Luhačovice, ktoré sa zakrátko stali centrom česko-slovenských kontaktov.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
229 1907.06.14 Andrej Hlinka, Po mojej ceste do Ríma
Ľudové noviny, 1907:24/02
  
230 1907.06.14 Andrej Hlinka: Čo nového u nás?-Ružomberok.
Ľudové noviny, 14. 6. 1907, roč. 58, č. 24, s. 3. (Mešťan)
  
231 1907.06.14 Andrej Hlinka: Po mojej ceste do Ríma.
Ľudové noviny, 14. 6. 1907, roč. 58, č. 24, s. 1-2. (Andrej Hlinka, s. farár)
  
232 1907.06.28 Andrej Hlinka, Rozpomienka na 19. a 26. júna 1906
Ľudové noviny, 1907:26/03
  
233 1907.06.28 Andrej Hlinka: Rozpomienka na 19. a 26. júna 1906.
Ľudové noviny, 28. 6. 1907, roč. 58, č. 26, s. 3-4. (Andrej Hlinka, suspendovaný farár)
  
234 1907.07.05 Andrej Hlinka: Výkaz milodarov na černovský kostol.
Ľudové noviny, 5. 7. 1907, roč. 58, č. 27, s. 6. (Andrej Hlinka, susp. farár)
  
235 1907.07.12 Andrej Hlinka: „Vy ste soľ zeme... Vy ste svetlo sveta" Matúš 5.19.14.
Ľudové, noviny, 12. 7. 1907, roč. 58, č. 28, s. 2-3. (Andrej Hlinka, suspendovaný ružomberský farár)
  
236 1907.07.26 Hlinka a Párvy
Ľudové noviny, 1907:30/03
  
237 1907.07.26 Andrej Hlinka: Slováci a socialisti.
Ľudové noviny, 26. 7. 1907, roč. 58, č. 30, s. 1-2. (Alfa)
  
238 1907.08.02 Andrej Hlinka: Párvy hrdúsi ďalej.
Ľudové noviny, 2. 8.1907, roč. 58, č. 31, s. 2-3. (Alfa)
  
239 1907.08.16 Andrej Hlinka: „Hlinka na českej pôde"
Ľudové noviny, 16. 8. 1907, roč. 58, č. 33, s. 4. (Andrej Hlinka, suspendovaný farár ružomberský)
  
240 1907.08.23 Andrej Hlinka: Ružomberské veci!
Ľudové noviny, 23. 8. 1907, roč. 58, č. 34, s. 2-3. (Výborník)
  
241 1907.09.13 Andrej Hlinka, Môj program
Ľudové noviny, 1907:37/04
  
242 1907.09.13 Andrej Hlinka: Dopisy. Ružomberok.
Ľudové noviny, 13. 9. 1907, roč. 58, č. 37, s. 5. (Alfa)
  
243 1907.09.13 Andrej Hlinka: Môj program.
Ľudové noviny, 13. 9. 1907, roč. 58, č. 37, s. 3-4. (Andrej Hlinka, suspendovaný farár)
  
244 1907.09.20 Andrej Hlinka: Výkaz milodarov na černovský kostol.
Ľudové noviny, 20. 9. 1907, roč. 58, č. 38, s. 7. (Andrej Hlinka, suspendovaný farár)
  
245 1907.09.27 Andrej Hlinka: Zbierka Matúša Fullu.
Ľudové noviny, 27. 9.1907, roč. 58, č. 39, s. 7.
  
246 1907.10.11 Andrej Hlinka: Výkaz milodarov na černovský kostol.
Ľudové noviny, 11.10.1907, roč. 58, č. 41, s. 6. (Andrej Hlinka, suspendovaný farár)
  
247 1907.10.11 Andrej Hlinka: Dopisy. Ružomberok.
Ľudové noviny, 11.10.1907, roč. 58, č. 40, s. 7. (Andrej Hlinka, suspendovaný farár)
  
248 1907.10.17 17. októbra A. Hlinka na pozvanie svojho priateľa A. Kolíska uskutočnil v Uherskom Hradišti prvú prednášku v rámci svojho prednáškového turné po Morave a Čechách o postavení Slovákov v Uhorsku.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
249 1907.10.27 27. októbra pri násilnom pokuse vniknúť do Černovej a posvätiť kostol uhorskí žandári spustili do zhromaždených dedinčanov streľbu, ktorá si vyžiadala životy 15 osôb. Medzi mŕtvymi boli aj Hlinkovi bratranci Jozef Hlinka a Andrej Sulík-Kučera. A. Hlinka sa o tragédii dozvedel v moravskom Hodoníne od A. Kolíska, ktorý dostal telegram z Ružomberka. Hlinka chcel okamžite odcestovať do Černovej, ale priatelia ho prehovorili, aby ostal. Jeho turné sa udalosťami v Černovej zmenilo na cestu obžaloby útlaku Slovákov v Uhorsku.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
250 1907.10.27 Pri vysviacke kostola v Černovej (dnes súčasť Ružomberka), ktorý si vybudovali veriaci, došlo ku konfliktu medzi dedinčanmi a žandármi, ktorí použili zbrane. Dôvodom protestov dedinčanov bolo rozhodnutie biskupa Alexandra Párvyho, aby vysviacku neuskutočnil rodák a iniciátor výstavby kostola Andrej Hlinka, ktorého dal suspendovať z výkonu kňazských povinností. Namiesto toho nechal kostol vysvätiť likavskému dekanovi za asistencie žandárov. Výsledkom brutálneho zásahu bolo 15 mŕtvych a 12 ťažko ranených. V súdnom procese v marci 1908 odsúdili 40 mužov a žien z obce spolu na 37 rokov väzenia. Udalosti v Černovej prudko rozvírili hladinu verejnej mienky doma i v zahraničí a stali sa symbolom národnostného útlaku Slovákov v Uhorsku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
251 1907.10.27 október 27. Csernova (Liptó vm.) szlovák lakossága ragaszkodik hozzá, hogy templomát Andrej Hlinka szentelje fel, s a kiküldött papot nem engedik a templomhoz; a csendőrség beavatkozik, és sortüzet ad a tiltakozókra.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
  
252 1907.10.31 31. októbra Hlinka prednášal v Brne vo dvorane Besedného domu.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
253 1907.11.01 1. novembra Hlinka prednášal v Prahe na Žofíne. Akademici vypriahli po prednáške kone z koča, v ktorom sa viezol a ťahali ho až na Příkopy k hotelu U černého koně.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
254 1907.11.01 Andrej Hlinka: Výkaz milodarov na černovský kostol.
Ľudové noviny, 1. 11. 1907, roč. 58, č. 44, s. 6. (Andrej Hlinka, suspendovaný farár)
  
255 1907.11.02 2. novembra Hlinku a jeho sprievod prijal na Staromestskej radnici starosta Prahy Karel Groš. Dal mu k dispozícii mestský kočiar a lóžu v Národnom divadle.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
256 1907.11.02 Andrej Hlinka: K černovskej massakre.
Národnie noviny, 2. 11. 1907, roč. 38, č. 130, s. 1-2. (Andrej Hlinka, suspendovaný farár)
  
257 1907.11.07 Andrej Hlinka: Obetiam Párvyho v Černovej!
Hlas lidu, 7.11.1907, roč. 2, č. 12, s. 1.
  
258 1907.11.15 Prednáśky p. Farára Hlinku
Ľudové noviny, 1907:46/04
  
259 1907.11.15 Svatopluk Čech Andrejovi Hlinkovi
Ľudové noviny, 1907:46/04
  
260 1907.11.15 Andrej Hlinka, Snáď posledné slovo?
Ľudové noviny, 1907:46/02
  
261 1907.11.19 19. novembra Hlinka pricestoval do Viedne. Stretol sa s predsedom Ríšskej rady Richardom Weisskirchnerom, ministrami Karlom Práškom a Františkom Fiedlerom, poslancom Karlom Kramáŕom a ďalšími poslancami z rôznych národností. Večer prednášal pred početným publikom, medzi ktorým bolo 30 poslancov.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
262 1907.11.22 Vystúpenie Andreja Hlinku v Písku
Ľudové noviny, 1907:47/06
  
263 1907.11.22 Černovská vražda. Veľké protestné zhromaďenia vo Viedni. Vystúpenie Andreja Hlinku
Ľudové noviny, 1907:47/04
  
264 1907.11.29 List grófa Jána Harraha Andrejovi Hlinkovi
Ľudové noviny, 1907:48/04
  
265 1907.11.29 29 novembra odcestoval z Hodonína do väzenia v maďarskom Segedíne, kde mal podľa rozhodnutia Uhorskej kráľovskej súdnej tabule v Budapešti nastúpiť výkon trestu.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
266 1907.11.29 Andrej Hlinka: Dopisy. Z Liptova.
Ľudové noviny, 29. 11. 1907, roč. 58, č. 48, s. 4. (Lipták)
  
267 1907.11.30 30 novembra Hlinka nastúpil výkon trestu vo väzení v Segedíne.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
268 1907.11.30 Andrej Hlinka, odsúdený na dva roky väzenia za poburovanie proti maďarskej národnosti a prečin proti volebnému právu, nastúpil výkon trestu v segedínskom väzení.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
269 1907.12.06 S Bohom Otče Ondreju! Andrej Hlinka v segedínskom väzení.
Ľudové noviny, 1907:49/01
  
270 1907.12.06 Andrej Hlinka: Drahý rode môj!
Slovenský Týždenník, 6. 12. 1907, roč. 5, č. 49, s. 3. (Andrej Hlinka, suspendovaný farár z Ru-žomberku)
  
271 1907.12.13 Modlite a spievajte za Andreha Hlinku.
Ľudové noviny, 1907:50/08
  
272 1908.??.?? Ivanov: K cernovsko-ruzomberskemu processu. Na obranu Andreje Hlinky a pravdy. V Brne : Papezska knih tisk. 1908   
273 1908.01.03 Hlinkův odkaz bratrům Čechům
Ľudové noviny, 1908:01/02
  
274 1908.01.10 Hlinka v Segedíne. Toto je už aziatizmus!
Ľudové noviny, 1908:02/06
  
275 1908.01.10 Andrej Hlinka: Dopisy. Ružomberok.
Ľudové noviny, 10. 1. 1908, roč. 59, č. 2, s. 4. (Výborník)
  
276 1908.02.04 Andrej Hlinka: O tom katolíckom spolku.
Národnie noviny, 4. 2. 1908, roč. 39, č. 15, s. 2-3. (Katolík)
  
277 1908.02.07 Andrej Hlinka: V čom je naša sila? Druhý raz.
Ľudové noviny, 7. 2. 1908, roč. 59, č. č. 6, s. 1. (Kat. kňaz)
  
278 1908.02.14 Andrej Hlinka: Nerovná miera.
Ľudové noviny, 14. 2. 1908, roč. 59, č. 7, s. 1-2. (Katolícky kňaz)
  
279 1908.02.27 27 februára sa na Kongregácii koncilu konalo druhé pojednávanie kauzy Hlinka-Párvy. Výrok znel „ad mentem", čo znamenalo nepotvrdenie suspenzie. Párvy súčasne dostal dôverne na vedomie, že ak chce aby vo veci sporu Svätá stolica ďalej rozhodla, musí s Hlinkom viesť riadny kanonický proces vo svojej diecéze. Znamenalo to zrušiť pôvodnú neoprávnenú suspenziu.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
280 1908.03.02 2.-10. marca sa pred sedriou v Ružomberku začal politický proces s 55 Černovčanmi, obžalovanými z údajnej vzbury v Černovej 27. októbra 1907. A. Hlinka mal byť údajným zákulisným podnecovateľom vzbury. Hoci sa nedokázala organizovaná vzbura, súd vyniesol rozsudok nad 40 obžalovanými. Sestra A. Hlinku Anna Fullová, rod. Hlinková bola odsúdená na 3 roky väzenia, ostatní na trest od 6 do 18 mesiacov väzenia.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
281 1908.03.11 11. marca Uhorská kráľovská súdna tabuľa rozhodla, že Hlinkové tresty, ktoré spolu predstavovali 3 roky a 6 mesiacov, zníži na celkový trest 2 roky a 9 mesiacov.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
282 1908.03.14 14. marca pápež Pius X. potvrdil výrok zasadnutia Kongregácie koncilu v kauze Hlinka -Párvy z 27. februára 1909.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
283 1908.04.08 8. apríla biskup Párvy zrušil Hlinkovu suspenziu.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
284 1908.04.10 10. apríla na veľkonočnú nedeľu (po prvý raz od suspenzie „ab ordine") slúžil Hlinka v segedínskom väzení svätú omšu.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
285 1908.04.14 Hodonín, 1908, 14. dubna. Alois Kolísek posila Setonovi-Watsonovi materiály o obhajobe Andreje Hlinky v souvislosti s procesem po „masakru v Černové"
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
  
286 1908.05.04 Bratislavský proces s A. Hlinkom 4. 5. 1908 obžalovaným za buričské články v Ľudových novinách   
287 1908.05.04 Reč žalobcu Ernesta Glosza - Obhajovacia reč Milana Ivanku - Obhajovacia reč A. Hlinku - Rozsudok
Reč A. Hlinku pred bratislavským súdom 4. 5. 1908
  
288 1908.05.04 4. mája sa pred sedriou v Bratislave konal proces proti väznenému A. Hlinkovi za jeho dva články Stav obleženia v Ružomberku a Snáď posledné slovo, uverejnené v Ľudových novinách v roku 1907. Hlinka na procese predniesol pamätnú obhajobnú reč. Bol odsúdený na ďalší trest 1 a pol roka väzenia, 200 korún pokuty.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
289 1908.05.07 Druhá kalvária Hlinkova
Ľudové noviny, 1908:19/03
  
290 1908.05.09 Národnie noviny: "Andrej Hlinka pred prešporskou porotou". Článok I. Lyseckého
doc1, doc2
  
291 1908.06.?? V júni Ján Janček st. poslal rakúsko-uhorskému panovníkovi Františkovi Jozefovi I. žiadosť o milosť pre väzneného A. Hlinku. Túto žiadosť podpísalo 2 300 ružomberských mešťanov. Panovník žiadosti nevyhovel.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
292 1908.06.05 Andrej Hlinka: Turice a Slováci.
Ľudové noviny, 5. 6.1908, roč. 59, č. 23, s. 1-2. (Alfa)
  
293 1908.06.16 Hodonín, 1908, 16. června. Alois Kolísek posílá materiál o Hlinkoví a o „masakru v Černové" pro Národnostní otázku v Uhrách a upozorňuje, že asistuje při přípravě Hlinkovy obhajoby proti obvinením ze svatokupectví v Římé
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
  
294 1908.06.19 Hodonín, 1908, 19. júna. Alois Kolísek posiela Setonovi-Watsonovi rukopis práce Milana Licharda o slovenskej ľudovej hudbe pre knihu Národnostní otázka v Uhrách a informuje o problémoch s Hlinkovou obhajobou v Ríme
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
  
295 1908.07.07 List A. Hlinku V. Makovickému zo 7. 7. 1908
SNA, V. Makovický, kart. 9, i. č. 11
  
296 1908.09.04 4. septembra Ľudové noviny vyzvali verejnosť, aby pri príležitosti 50. výročia kňazskej vysviacky pápeža Pia X. začala petičnú akciu adresovanú pápežovi, aby pri príležitosti svojho kňazského jubilea sňal z Hlinku suspenziu „ab ordine" a umožnil mu tak slúžiť svätú omšu. Za 10 dní dostala redakcia Ľudových novín hárky s 30 000 podpismi.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
297 1908.09.05 5. septembra benediktín Augustín von Galen z opátstva Emauzy v Prahe, spovedník rakúskeho arcivojvodu a následníka trónu Františka Ferdinanda ď Este, intervenoval na podnet arcivojvodu listom u kardinála štátneho sekretára Svätej stolice Rafaela Merry dei Val vo veci zrušenia suspenzie A. Hlinku. Súčasne ho vyzval, aby si kardinál zavolal biskupa Párvyho, nech vysvetlí svoje „ohavné a zaujaté počínanie" proti slovenským katolíkom a osobitne A. Hlinkovi a potrestal ho. A. Galen zasiahol z poverenia Františka Ferdinanda ď Este aj u apoštolského nuncia v Mníchove Franza Fruhwirtha. Za Hlinku sa u následníka trónu prihováral aj M. Hodža.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
298 1908.09.11 Andrej Hlinka: K päťdesiatročnému jubileu sv. Otca Pia X.
Ľudové noviny, 11. 9. 1908, roč. 59, č. 37, s. 1-3. (Alfa)
  
299 1908.09.18 30.000 Slovákov za Hlinku
Ľudové noviny, 1908:38/01
  
300 1908.09.18 18. septembra Hlinka sa v liste správcovi Spolku sv. Vojtecha Martinovi Kollárovi ponúkol ako prekladateľ Svätého Písma. Po Kollárovom súhlase Hlinka preložil 19 kníh Starého zákona. Svoju prácu dokončil v januári 1910. Preklad niektorých častí Starého zákona koordinoval z väzenia s Jánom Vojtaššákom a ďalšími kňazmi Spišskej diecézy. Preklad celého Svätého Písma vyšiel pod hlavnou redakciou Františka Richarda Osvalda v Spolku sv. Vojtecha v roku 1926.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
301 1908.10.02 2. októbra Hlinka z väzenia písomne splnomocnil A. Kolíska, aby ho zastupoval v záležitosti jeho sporu s biskupom Párvym v Ríme.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
302 1908.11.27 Andrej Hlinka: Faloš predostretého volebného návrhu.
Ľudové noviny, 27. 11. 1908, roč. 59, č. 48, s. 1. (Alfa)
Ľudové noviny, 4. 12. 1908, roč. 59, č. 49, s. 1. (Alfa)
Ľudové noviny, 11. 12. 1908, roč. 59, č. 50, s. 3. (Alfa)
  
303 1908.12.?? V decembri škótsky novinár a historik Róbert Seton Watson vydal knihu The Racial Problém in Hungary (Národnostná otázka v Uhorsku). Na obálku umiestnil portrétovú fotografiu A. Hlinku, ktorý podľa neho najlepšie zosobňoval perzekúciu Slovákov v Uhorsku.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
304 1908.12.12 12. decembra sa na Kongregácii koncilu konalo prvé pojednávanie kauzy Hlinka-Párvy. Výrok znel „dilata"-odročuje sa. Bol to povzbudzujúci výsledok pre Hlinku. Biskup Párvy totiž žiadal rozhodnutie vo veci, ktorá je podľa neho jasná.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
305 1908.12.23 Andrej Hlinka: Vianoce!
Ľudové noviny, 23. 12. 1908, roč. 59, č. 52, s. 1. (Alfa)
  
306 1909.01.01 Andrej Hlinka: Našim švagrom sa zle darí.
Ľudové noviny, 1. 1. 1909, roč. 60, č. 1, s. 1. (Pravdomil)
  
307 1909.01.15 Knňaz Hlinka hovorí svojim farárskym voličom v krčme
Ľudové noviny, 1909:03/02
  
308 1909.02.19 Andrej Hlinka: „A ten bol samaritán."
Ľudové noviny, 19. 2.1909, roč. 60, č. 8, s. 1-2. (Pravdomil)
  
309 1909.03.19 Hlinkova záležitosť v Ríme
Ľudové noviny, 1909:12/01
  
310 1909.04.16 Hlinkove víťazstvo
Ľudové noviny, 1909:16/01
  
311 1909.04.23 Ejhľa simoniak! (Hlinka)
Ľudové noviny, 1909:17/01
  
312 1909.06.?? Iratok Hodza Milán Ferenc Ferdinánd katonai irodájához intézett levéljelentéseiből és feljegyzéseiből 1907 — 1911
[1909. jún.?] Hodza Milán teljes névvel aláírt levele Alexander Brosch von Aareanau őrnagyhoz, a magyar belpolitikai helyzet újabb fejleményeiről és a Hlinka-ügyről

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában V. (Budapest, 1971) Doc. 34. Melléklet:10. (p. 217), Doc. 34. Melléklet:10.
  
313 1909.08.06 Andrej Hlinka: Slováci a katolícky zjazd v Segedíne.
Ľudové noviny, 6. 8. 1909, roč. 60, č. 31-32, s. 1. (Alfa)
  
314 1909.08.12 Andrej Hlinka: Pozdravenia Fr. Richardovi Osvaldovi.
Národnie noviny, 12. 8.1909, roč. 40, č. 94, s. 2. (Andrej Hlinka, väzeň s bratmi)
  
315 1909.08.13 Andrej Hlinka: Čo je s nami?
Ľudové noviny, 13. 8. 1909, roč. 60, č. 33, s. 1. (Alfa)
  
316 1909.08.27 Andrej Hlinka: Semináre a kostoly pustnú, žaláre a krčmy sa napĺňajú
Ľudové noviny, 27. 8. 1909, roč. 60, č. 35, s. 3. (Alfa)
  
317 1909.12.24 Andrej Hlinka: Vianočná duma
Ľudové noviny, 24. 12. 1909, roč. 60, č. 52, s. 1. (Alfa)
  
318 1910.01.01 Andrej Hlinka: Našim švagrom sa zle darí
Ľudové noviny, 1. 1. 1910, roč. 61, č. 1, s. 1-2. (Pravdomil)
  
319 1910.01.15 Andrej Hlinka: Domáce správy. Andrej Hlinka vo väzení.
Národnie noviny, 15.1.1910, roč. 41, č. 7, s. 3. (Andrej Hlinka, väzeň)
  
320 1910.02.17 Iratok Hodza Milán Ferenc Ferdinánd katonai irodájához intézett levéljelentéseiből és feljegyzéseiből 1907 — 1911
1910. febr. 17. Hodza Milán levél-jelentése Freiherr von Bardolff alezredeshez, a munkapárt végrehajtóbizottságában folyó tárgyalásokról és a Hlinka-ügyben indított közbenjárásáról

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában V. (Budapest, 1971) Doc. 34. Melléklet:11. (p. 219), Doc. 34. Melléklet:11.
  
321 1910.02.23 23. februára Hlinka bol prepustený z väzenia v Segedíne.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
322 1910.02.25 Hlinka na slobode
Ľudové noviny, 1910:09/01
  
323 1910.02.26 Andrej Hlinka: A. Hlinka redaktorovi „Národných Novín."
Národnie noviny, 26. 2. 1910, roč. 41, č. 25, s. 1-2. (Andrej Hlinka, farár ružomberský)
  
324 1910.03.04 Andrej Hlinka: Drahí rodáci!
Ľudové noviny, 1910:10/02
  
325 1910.03.04 Andrej Hlinka: Drahí rodáci!
Ľudové noviny, 4. 3.1910, roč. 61, č. 10, s. 1-2. (Andrej Hlinka, farár)
  
326 1910.04.15 Andrej Hlinka: Zbierka na černovský kostol roku 1908 -1909.
Slovenské ľudové noviny, 15. 4. 1910, roč. 1, č. 1, s. 7. (Andrej Hlinka, farár ružomberský)
  
327 1910.06.10 Andrej Hlinka: Verejná hovorňa. Úprimná rada a bratské slostranyvo môjmu nástupcovi dôstojnému pánu Albístranynovi Maxián, farárovi sliačanskému.
Slovenské ľudové noviny, 10. 6. 1910, roč. 1, č. 9, s. 9-10. (Andrej Hlinka, ružomberský farár, váš predchodca)
  
328 1910.06.17 Andrej Hlinka: Pozvanie.
Slovenské ľudové noviny, 17. 6. 1910, roč. 1, č. 10, s. 4-5. (Andrej Hlinka, farár ružomberský)
  
329 1910.06.21 21. júna Hlinka sa stretol v moravskom Hodoníne prvý raz so škótskym novinárom a historikom R. W. Setonom-Watsonom. Stretnutie dohodol A. Kolísek. Zúčastnili sa ho aj F. Juriga, F. Skyčák, J. Vojtaššák, Ľ. Okánik a ďalší.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
330 1910.06.29 29. júna ružomberský farár A. Hlinka na základe poverenia biskupa S. Párvyho posvätil kostol v Černovej. Hlinka popri obrade posviacky slúžil aj slávnostnú svätú omšu a kázal. Kostol zasvätili Panne Márii Kráľovnej posvätného ruženca.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
331 1910.07.15 Andrej Hlinka: Dopisy. Boj o katolícku školu v Ružomberku.
Slovenské ľudové noviny, 15. 7. 1910, roč. 1, č. 14, s. 2. (Výborník)
  
332 1910.12.30 Andrej Hlinka: Porátajme sa.
Slovenské ľudové noviny, 30. 12. 1910, roč. 1, č. 38, s. 3-4. (Andrej Hlinka, farár)
  
333 1911.01.06 Andrej Hlinka: Milodary na černovský kostol
Slovenské ľudové noviny, 6.1.1911, roč. 2, č. 1, s. 5. (Andrej Hlinka, farár)
  
334 1911.01.27 Andrej Hlinka, Moja odpoveď Kresťanovi
Slovenské ľudové noviny, 1911:04/02
  
335 1911.01.27 Andrej Hlinka: Moja odpoveď Kresťanovi.
Slovenské ľudové noviny, 27. 1. 1911, roč. 2, č. 4, s. 2-3. (Andrej Hlinka, ružomberský farár)
  
336 1911.02.17 Andrej Hlinka: Dopisy. Liptov. Obete zimy.
Slovenské ľudové noviny, 17. 2. 1911, roč. 2, č. 7, s. 4-5. (Alfa)
  
337 1911.03.03 Andrej Hlinka: Nevyhadzujme peniaze za lósy.
Slovenské ľudové noviny, 3. 3. 1911, roč. 2, č. 9, s. 5-6. (Alfa)
  
338 1911.08.04 Andrej Hlinka: Poďme do Olomouca!
Slovenské ľudové noviny, 4. 8. 1911, roč. 2, č. 31, s. 1-2. (Alfa)
  
339 1911.08.24 24. -25. augusta biskup Párvy v Ružomberku vysluhoval sviatosť birmovania. Hlinka ho privítal a zúčastnil sa slávnosti. Túto udalosť negatívne komentovali niektoré liberálne orientované slovenské a české periodiká. Ústredný výbor SNS vec prešetril a dal za pravdu Hlinkovi, že sa ničím neprevinil.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
340 1911.09.08 Andrej Hlinka, Po birmovke v Ružomberku. Úprimné slovo na redakciu Slovenského Týždenníka.
Slovenské ľudové noviny, 1911:36/02
  
341 1911.09.08 Andrej Hlinka: Po birmovke v Ružomberku. Úprimné slovo na redakciu Slovenského Týždenníka.
Slovenské ľudové noviny, 8. 9. 1911, roč. 2, č. 36, s. 2-4. (Andrej Hlinka, farár ružomberský)
  
342 1911.09.15 Andrej Hlinka, Žena v boji za cirkev a národ I. Reč na katolíckom sjazde v Olomúci, dňa 12. aug. v ženskom pododbore
Slovenské ľudové noviny, 1911:37/03
  
343 1911.09.15 Andrej Hlinka: Žena v boji za cirkev a národ. Reč, ktorú predstranyniesol Andrej Hlinka, ružomberský farár na kastranytolíckom sjazde v Olomúci, dňa 12. aug. v ženstranyskom pododbore
Slovenské ľudové noviny, 15. 9. 1911, roč. 2, č. 37, s. 3-4.
Slovenské ľudové noviny, 10. 11. 1911, roč. 2, č. 45, s. 3-4.
Slovenské ľudové noviny, 17. 11. 1911, roč. 2, č. 46, s. 3-4. „Kňaz a veda."
Slovenské ľudové noviny, 22. 9. 1911, roč. 2, č. 38, s. 3-4. (Andrej Hlinka, farár)
  
344 1911.09.22 Zabi ho, zabi! (Hlinku)
Slovenské ľudové noviny, 1911:38/01
  
345 1911.09.22 Andrej Hlinka, Kňaz a veda
Slovenské ľudové noviny, 1911:38/03
  
346 1911.09.22 Osvedčenie ružomberských katolíkov v prospech Hlinku proti Týždenníku
Slovenské ľudové noviny, 1911:38/03
  
347 1911.09.29 V Olomouci sa konal 6. katolícky zjazd, na ktorom sa manifestačné zúčastnili viacerí Slováci, medzi nimi Andrej Hlinka a Ferdiš Juriga, ktorí tu mali aj prednášky.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
348 1911.10.06 Andrej Hlinka, Moja odpoveď
Slovenské ľudové noviny, 1911:40/03
  
349 1911.10.06 Andrej Hlinka, jeden už vyletel z húśte I.
Slovenské ľudové noviny, 1911:40/04
  
350 1911.10.06 Na obranu vp. farára Ondreja Hlinku. Poneváč od roku 1894. nebolo u nás birmovky, a my Černovci do jednej duše sme r.k. viery...
Slovenské ľudové noviny, 1911:40/07
  
351 1911.10.06 Andrej Hlinka: Jeden už vyšiel z húšte.
Slovenské ľudové noviny, 6. 10. 1911, roč. 2, č. 40, s. 5-6. (Andrej Hlinka, farár)
  
352 1911.10.13 Andrej Hlinka, Osvedčenie
Slovenské ľudové noviny, 1911:41/01
  
353 1911.10.13 Andrej Hlinka, Koloncoši
Slovenské ľudové noviny, 1911:41/04
  
354 1911.10.13 Andrej Hlinka: Koloncoši.
Slovenské ľudové noviny, 13. 10. 1911, roč. 2, č. 41, s. 4. (Andrej Hlinka, farár)
  
355 1911.10.13 Andrej Hlinka: Osvedčenie.
Slovenské ľudové noviny, 13. 10. 1911, roč. 2, č. 41, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda náklad, spolku „Slov. Ľud. Novín")
  
356 1911.10.20 Andrej Hlinka, Rytierskosť Slovenského Týždenníka a povestného kandidáta Dr. Vavra Šrobára.
Slovenské ľudové noviny, 1911:42/04
  
357 1911.10.20 Andrej Hlinka: Rytierskosť Slovenského Týždenníka a poveststranyného kandidáta Dr. Vavra Šrobára.
Slovenské ľudové noviny, 20. 10. 1911, roč. 2, č. 42, s. 4-5. (Andrej Hlinka, farár)
  
358 1911.10.27 Andrej Hlinka, Na redakciu Kresťana
Slovenské ľudové noviny, 1911:43/03
  
359 1911.10.27 Andrej Hlinka: Štefi, Székely, Szilágyi, Schlesinger!
Slovenské ľudové noviny, 27. 10. 1911, roč. 2, č. 43, s. 3-4. (Pravdomil)
  
360 1911.10.27 Andrej Hlinka: Na redakciu „Kresťana".
Slovenské ľudové noviny, 27. 10. 1911, roč. 2, č. 43, s. 3. (Andrej Hlinka, farár)
  
361 1911.11.10 Andrej Hlinka, Žena v boji za cirkev a národ II.
Slovenské ľudové noviny, 1911:45/01
  
362 1911.11.17 Andrej Hlinka, Žena v boji za cirkev a národ III.
Slovenské ľudové noviny, 1911:46/02
  
363 1911.12.01 Besednica. K meninám Andreja Hlinku
Slovenské ľudové noviny, 1911:48/01
  
364 1911.12.01 Návśteva A. Hlinku vo Viedni
Slovenské ľudové noviny, 1911:48/04
  
365 1911.12.15 Andrej Hlinka: Ľudu slovenský, nepravoť sa! (Skutočná udastranylosť.)
Slovenské ľudové noviny, 15. 12. 1911, roč. 2, č. 50, s. 3-4. (Alfa)
  
366 1911.12.15 Andrej Hlinka: Krčma, súd, guľka.
Slovenské ľudové noviny, 15. 12. 1911, roč. 2, č. 50, s. 1-2. (Alfa)
  
367 1911.12.22 Andrej Hlinka, Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
Slovenské ľudové noviny, 1911:51/01
  
368 1911.12.22 Andrej Hlinka: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľustranyďom dobrej vôle.
Slovenské ľudové noviny, 22. 12. 1911, roč. 2, č. 51, s. 1-3. (Andrej Hlinka, farár)
  
369 1911.12.24 Andrej Hlinka: Tichá noc.
Slovenské ľudové noviny, Vianočná príloha „Slov. Ľudových Novín" 1911, roč. 2, č. 51, s. 2-3. (Andrej Hlinka, farár)
  
370 1911.12.29 Andrej Hlinka: Dopisy. Ružomberok na prahu nového života.
Slovenské ľudové noviny, 29. 12. 1911, roč. 2, č. 52, s. 4. (Mešťan)
  
371 1911.12.29 Andrej Hlinka: Učiteľský plat alebo dva protokoly z roku 1820.
Slovenské ľudové noviny, 29. 12. 1911, roč. 2, č. 52, s. 3-4. [Alfa)
  
372 1911.12.29 Andrej Hlinka: Vydaj počet z vladárstva tvojho.
Slovenské ľudové noviny, 29. 12. 1911, roč. 2, č. 52, s. 1-2. (Alfa)
  
373 1912.01.05 Andrej Hlinka: Ružomberská radnica a mladí židkovia.
Slovenské ľudové noviny, 5. 1. 1912, roč. 3, č. 1, s. 3-4.
Slovenské ľudové noviny, 12. 1. 1912, roč. 3, č. 2, s. 3-4. (Výborník)
  
374 1912.01.06 Iratok a szlovák nemzetiségi mozgalmat érintő 1912. évi politikai, gazdasági és kulturális kérdések és események köréből
1912. jan. 6. Srobár Lőrinc radikális demokrata szlovák politikus hírlapi nyílt levele Hodza Milán budapesti szlovák napilapjában Hlinka Andráshoz, a Szlovák Nemzeti Párt határozatával ellenkező személyeskedő polémiái ellen

Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában V. (Budapest, 1971) Doc. 101.A) (p. 498), Doc. 101.A)
  
375 1912.03.08 Andrej Hlinka: Otvorený list na p. Antona Štefánek, redaktora „Slovenského denníka" v Budapešti.
Slovenské ľudové noviny, 8. 3. 1912, roč. 3, č. 10, s. 2. (Andrej Hlinka, predseda nakladateľského spolku „Slov. Ľudových Novín")
  
376 1912.03.15 Andrej Hlinka: Dopisy. Ružomberok, 1912, dňa 11. marca. Pohrab bez mŕtvoly, kríža a slávy.
Slovenské ľudové noviny, 15. 3. 1912, roč. 3, č. 11, s. 11-12. (Výborník)
  
377 1912.03.15 Andrej Hlinka: Moja odpoveď!
Slovenské ľudové noviny, 15. 3. 1912, roč. 3, č. 11, s. 5. (Andrej Hlinka, farár)
  
378 1912.04.05 Andrej Hlinka: Veľkopiatočná duma.
Slovenské ľudové noviny, 5. 4. 1912, roč. 3, č. 14, s. 2-4. (Andrej Hlinka, farár)
  
379 1912.04.12 Andrej Hlinka: Raz na vždy.
Slovenské ľudové noviny, 12. 4. 1912, roč. 3, č. 15, s. 5-6. (Andrej Hlinka, farár)
  
380 1912.04.26 Andrej Hlinka: Sme, boli sme i budeme alebo Ružomberské záležitosti v stolici.
Slovenské ľudové noviny, 26. 4. 1912, roč. 3, č. 17, s. 3.
Slovenské ľudové noviny, 3. 5. 1912, roč. 3, č. 18, s. 3-4. (Andrej Hlinka, farár)
  
381 1912.05.10 Andrej Hlinka: Chýry. Vrúcna prosba.
Slovenské ľudové noviny, 10. 5. 1912, roč. 3, č. 19, s. 4-5. (Andrej Hlinka, farár)
  
382 1912.05.24 Andrej Hlinka: Duch Kristov, duch pravdy nás vyslobodí.
Slovenské ľudové noviny, 24. 5. 1912, roč. 3, č. 21, s. 1-2. (Andrej Hlinka)
  
383 1912.06.07 Andrej Hlinka: Moja odpoveď slovenskej verejnosti.
Slovenské ľudové noviny, 7. 6. 1912, roč. 3, č. 23, s. 3. (Andrej Hlinka, farár)
  
384 1912.06.14 Andrej Hlinka: Dopisy. Z ružomberskej radnice dňa 1. júna.
Slovenské ľudové noviny, 14. 6. 1912, roč. 3, č. 24, s. 4. (Mešťan)
  
385 1912.06.21 Andrej Hlinka: Moja oprava a dodatok.
Slovenské ľudové noviny, 21. 6. 1912, roč. 3, č. 25, s. 8. (Andrej Hlinka, farár)
  
386 1912.07.05 Andrej Hlinka: Reč, ktorú predniesol dp. Andrej Hlinka na destranysaťročnej jubilejnej slávnosti katolíckeho-del-níckeho kruhu v Budapešti, 16. júna.
Slovenské ľudové noviny, 5. 7. 1912, roč. 3, č. 27, s. 3-4.
Slovenské ľudové noviny, 12. 7. 1912, roč. 3, č. 28, s. 2-4.
  
387 1912.11.28 28 novembra Ústredný klub Slovenskej snemovej národnostnej strany (nový názov SNS od 6. 8. 1912) rozhodol dať Slovenské ľudové noviny na „národný index" pre útočné články F. Jurigu a F. Tománka.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
388 1912.12.02 2. decembra sa v Ružomberku zišla porada slovenských katolíckych dôverníkov, ktorá sa uzniesla obnoviť Slovenskú ľudovú stranu. Stalo sa to po kulminácii konfesionálnych evanjelicko-katolíckych sporov a politických sporov medzi liberálmi a konzervatívcami. Za orgán strany boli vyhlásené Slovenské ľudové noviny.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
389 1912.12.15 Andrej Hlinka: Válasz a négy érdemdus polgártársnak.
Rózsahegyi ujság, 15. 12. 1912, roč. 2, č. 50, s. 1-2. (Hlinka András, plébános)
  
390 1912.12.21 Andrej Hlinka: Dôst. pánu Štefanovi Janovčík.
Slovenské ľudové noviny, 21. 12. 1912, roč. 3, č. 51-52, Vianočná príloha, s. 2-3. (Andrej Hlinka, farár)
  
391 1912.12.21 Andrej Hlinka: Vianočná úvaha.
Slovenské ľudové noviny, 21. 12. 1912, roč. 3, č. 51-52, s. 1-2. (Andrej Hlinka, farár)
  
392 1912.12.25 Andrej Hlinka: Feleletem a „Liptó" -nak.
Rózsahegyi ujság, 25. 12. 1912, roč. 2, č. 51, s. 2-3. (Hlinka, András, plébános)
  
393 1913.01.19 Andrej Hlinka: Reflexióim.
Rózsahegyi ujság, 19.1.1913, roč. 3.
  
394 1913.01.25 25 januára A. Hlinka po voľbe členov mestského zastupiteľstva v Ružomberku vystúpil z Ústredného klubu Slovenskej snemovej národnostnej strany. Bezprostredným dôvodom boli spory s jej činiteľmi Metodom Bellom a V. Šrobárom.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
395 1913.02.07 Andrej Hlinka: Dozvuky volieb a ich následky.
Slovenské ľudové noviny, 7. 2.1913, roč. 4, č. 6, s. 3-4. (Andrej Hlinka)
  
396 1913.03.07 Andrej Hlinka: Malá poznámka ku plagiumu, z ktorého je obstranyviňovaný Dr. Šrobár.
Slovenské ľudové noviny, 7. 3. 1913, roč. 4, č. 10, s. 5-6. (Andrej Hlinka, farár)
  
397 1913.03.07 Andrej Hlinka: Hyenám Týždenníka.
Slovenské ľudové noviny, 7. 3. 1913, roč. 4, č. 10, s. 3. (Andrej Hlinka, farár)
Slovenské ľudové noviny, 14. 3. 1913, roč. 4, č. 11, s. 3. (Andrej Hlinka, farár)
Slovenské ľudové noviny, 21. 3. 1913, roč. 4, č. 12, s. 3-4, príloha. (Andrej Hlinka, farár)
  
398 1913.03.21 Andrej Hlinka: Na Veľký piatok úvaha o keďajšom a dnešných Pilátoch.
Slovenské ľudové noviny, 21. 3. 1913, roč. 4, č. 12, s. 3-4. (Andrej Hlinka, farár ružomberský)
  
399 1913.06.22 Andrej Hlinka: Évzáró vizsgák a r. kath. elemi fiúiskolában. Nincs ok az állmosításra.
Rózsahegyi ujság, 22. 6.1913, roč. 3.
  
400 1913.06.29 29. júla sa v Ružomberku a následne v Žiline konali porady, ktorých výsledkom bolo organizačné dotvorenie Slovenskej ľudovej strany. Za jej predsedu bol zvolený A. Hlinka, za podpredsedu F. Skyčák a za tajomníka F. Juriga.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
401 1913.07.29 Na porade v Žiline bola definitívne založená Slovenská ľudová strana, čím sa zavŕšil proces diferenciácie slovenskej politiky pred prvou svetovou vojnou. Za predsedu výkonného výboru strany bol zvolený Andrej Hlinka, za podpredsedu František Skyčák a za tajomníka Ferdiš Juriga. Oficiálnym tlačovým orgánom sa stali Slovenské ľudové noviny. 6. - 7. august. Slovenská národná strana (SNS) sa reorganizovala a prijala názov Ústredný klub Slovenskej snemovej národnostnej strany. Zároveň schválila nový široko koncipovaný moderný program, ktorý vychádzal zo základnej požiadavky Memoranda z roku 1861 na autonómiu Slovákov v rámci Uhorska (Výklad programu Slovenskej národnej strany, najobsiahlejší programový dokument SNS, bol uverejnený v Národných Novinách i v samostatnej brožúre začiatkom roka 1914). Po vypuknutí prvej svetovej vojny však strana svoju politickú činnosť zastavila.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
402 1913.08.13 Andrej Hlinka: Védelmem a Felvidékben megjelent támadásra.
Rózsahegyi ujság, 13. 8.1913, roč. 3.
  
403 1913.09.14 Andrej Hlinka: A Rózsahegyi elemi iskola jellege, fejlódése és iránya.
Rózsahegyi ujság, 14. 9. 1913, roč. 3.
  
404 1913.09.19 Andrej Hlinka: Kto a prečo prekazil valné shromaždenie spolstranyku sv. Adalberta (Vojtecha) dňa 4. septembra 1913.
Slovenské ľudové noviny, 19. 9. 1913, roč. 4, č. 38, s. 2-3. (Andrej Hlinka, farár)
  
405 1913.09.23 Andrej Hlinka: A rózsahegyi róm. kath. iskolák.
Rózsahegyi ujság, 9.-23. 9.1913, roč. 3.
  
406 1913.11.02 Andrej Hlinka: A kúlutcai iskolák tisztán tartása.
Rózsahegyi ujság, 2.11.1913, roč. 3, č. 45, s. 2. (Hlinka András, iszkolaszék elnóke)
  
407 1913.12.12 Andrej Hlinka: Pred novým bojom a pred novými processa mi.
Slovenské ľudové noviny, 12. 12. 1913, roč. 4, č. 50, s. 2-3. (Andrej Hlinka, farár)
  
408 1913.12.25 Andrej Hlinka: Vianoce.
Slovenské ľudové noviny, 25. 12. 1913, roč. 4, č. 52, s. 1-2. (Andrej Hlinka)
  
409 1914.04.10 Andrej Hlinka: Na Veľký Piatok.
Slovenské ľudové noviny, 10. 4. 1914, roč. 5, č. 15, s. 5-6. (Andrej Hlinka, farár)
  
410 1914.06.07 Andrej Hlinka: Válaszunk.
Rózsahegyi ujság, 7. 6. 1914, roč. 4, č. 23, s. 3. (Hlinka András, plébános, iszkolaigazgató)
  
411 1914.07.24 Andrej Hlinka: Slovenská otázka v Prostejove. Katolícky hanácky sjazd.
Slovenské ľudové noviny, 24. 7. 1914, roč. 5, č. 30, s. 3-4. (Pravdomil)
  
412 1914.09.29 Andrej Hlinka: Fiat lux!
Rózsahegyi ujság, 29.9.1914, roč. 3.
  
413 1914.12.25 Andrej Hlinka: Vianoce 1914.
Slovenské ľudové noviny, 25. 12. 1914, roč. 5, č. 52, s. 1-2. (Andrej Hlinka, farár)
  
414 1916.??.?? Z iniciatívy A. Hlinku vznikol v Ružomberku kníhtlačiarsky a vydavateľský spolok, úč. spol. Lev, ktorý sústredil viacero rozptýlených vydavateľských aktivít. Od roku 1917 v ňom vychádzal časopis Svätá rodina, nový časopis pre katolícke kňažstvo Duchovný pastier (vychádza dodnes), a od roku 1918 aj časopis Kráľovná svätého Ruženca. V rokoch 1916-1935 vyšlo v Leve 162 knižných titulov, z toho 40 náboženských, 29 učebnicových, 84 beletristických a 9 iných. V roku 1945 bol poštátnený a neskôr pričlenený k Neografii v Martine.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
415 1917.??.?? Andrej Hlinka: Na 1. nedeľu adventnú.
Duchovný pastier, 1917-1918, roč. 1, č. 1, s. 3-9. (Andrej Hlinka)
  
416 1917.??.?? Andrej Hlinka: Na nedeľu svätodušnú.
Duchovný pastier, 1917-1918, roč. 1, č. 6, s. 275-281. (Andrej Hlinka)
  
417 1917.??.?? Andrej Hlinka: Na 1. nedeľu po deviatniku.
Duchovný pastier, 1918 -1919, roč. 2, č. 3-4, s. 110-114. (Andrej Hlinka, farár)
  
418 1918.05.24 24. mája na dôvernej porade SNS v Turčianskom Sv. Martine sa Hlinka pričinil o prekonanie pasívneho postoja slovenských politikov a zasadil sa za vznik česko-slovenského štátu. Odznel tu jeho historický výrok: „Tu je doba činov. Treba nám určite vysloviť, či pôjdeme aj naďalej s Maďarmi, alebo s Čechmi. Neobchádzajme túto otázku, povedzme otvorene, že sme za orientáciu československú. Tisícročné manželstvo s Maďarmi sa nevydarilo. Musíme sa rozísť."
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
419 1918.05.24 Na tajnej porade v Turčianskom Sv. Martine sa 25 vedúcich slovenských politikov definitívne rozhodlo o utvorení spoločného štátu Čechov a Slovákov. Katolícke krídlo vyjadrilo rozhodný postoj ústami Andreja Hlinku: „Tisícročné manželstvo s Maďarmi sa nevydarilo. Musíme sa rozísť. “ Záverečné uznesenie, ktoré nebolo z taktických dôvodov prednesené verejnosti, znamenalo koniec pasivity slovenskej politiky, vyhlásenej v júli 1914.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
  
420 1918.10.28 28. októbra Československý národný výbor v Prahe prijal zákon o vzniku samostatného česko-slovenského štátu.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
421 1918.10.30 30. októbra sa A. Hlinka aktívne zúčastnil deklaračného zhromaždenia v Turčianskom Sv. Martine, ktoré prijalo Deklaráciu slovenského národa a prihlásilo sa k sebaručovaciemu právu a myšlienke česko-slovenského štátu. Bol zvolený za člena SNR a jej výkonného výboru. Vo svojom prejave zdôraznil zjednotenie Čechov a Slovákov v spoločnom štáte a na jeho pokyn zhromaždení zaspievali hymnickú pieseň Hej, Slováci! Na jeho podnet si SNR osvojila žiadosť žiadať oslobodenie väzneného národovca, rímskokatolíckeho kňaza Jozefa Kačku.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
422 1918.11.03 3. novembra v Ružomberku sa vytvoril miestny výbor SNR vedený Hlinkom. Predstavitelia tohto výboru oznámili v ten istý deň na verejnom zhromaždení v Ružomberku vznik česko-slovenského štátu.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
423 1918.11.09 Andrej Hlinka: Naša odveta.
Slovenský denník, 9. 11. 1918, roč. 1, č. 1, s. 2. (Andrej Hlinka, farár)
  
424 1918.11.10 10. novembra A. Hlinka vydal výzvu adresovanú všetkým kňazom, aby prijali vznik česko-slovenského štátu ako skutočnosť a nestavali sa proti nemu. Ďalej zverejnil správu o vytvorení 72-člennej Kňazskej rady, ktorú viedol. Mala sa starať o konsolidáciu cirkevných pomerov na Slovensku. Prvé zasadnutie výkonného výboru Kňazskej rady pod vedením A. Hlinku sa konalo 28. novembra 1918 v Ružomberku.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
425 1918.11.15 Andrej Hlinka: Vae victis!
Slovenský denník, 15. 11. 1918, roč. 1, č. 6, s. 1. (Alfa)
  
426 1918.11.16 Andrej Hlinka: Výzva na katolícke duchovenstvo
Slovenský denník, 16. 11. 1918, roč. 1, č. 7, s. 1-2. (Andrej Hlinka, farár)
  
427 1918.11.20 Andrej Hlinka: Reč povedaná na ľudovom zhromaždení dňa 17. novembra 1918
Slovenský denník, 20. 11. 1918, roč. 1, č. 10, s. 1-2.
  
428 1918.11.29 Andrej Hlinka: Povedzme si pravdu.
Slovenský denník, 29. 11. 1918, roč. 1, č. 18, s. 1-2. (Andrej Hlinka, farár)
  
429 1918.12.07 Andrej Hlinka: Lapajú hýlov.
Slovenský denník, 7. 12. 1918, roč. 1, č. 25, s. 1. (Alfa)
  
430 1918.12.11 Andrej Hlinka: Ratujme bratov na východe!
Slovenský denník, 11. 12. 1918, roč. 1, č. 28, s. 1-2. (Alfa)
  
431 1918.12.19 Hlinka založil Slovenskú ľudovú stranu
Štefan Janšák, Život dr. Pavla Blahu, Trnava 1947
  
432 1918.12.19 19. decembra sa v telocvični reálneho gymnázia v Žiline uskutočnilo zakladajúce zhromaždenie Slovenskej ľudovej strany. Za jej predsedu bol zvolený A. Hlinka. Strana sa začala profilovať opozične.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
433 1918.12.19 Na zjazde katolíckeho duchovenstva a laických veriacich v Žiline, ktorý zvolal ružomberský farár Andrej Hlinka, delegáti z rôznych oblastí Slovenska obnovili predvojnovú Slovenskú ľudovú stranu (SĽS). Účastníci zhromaždenia prijali pre túto stranu program vypracovaný A. Hlinkom a katolíckym kňazom Jozefom Kačkom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
434 1918.12.28 Andrej Hlinka: Verejná hovorňa.
Slovenský denník, 28. 12. 1918, roč. 1, č. 40, s. 2. (Andrej Hlinka, predseda porady)
  
435 1919.01.?? V januári Pavol Šiška, katolícky kňaz, podpredseda Slovenskej ligy v Amerike a signatár Pittsburskej dohody, zaručujúcej autonómiu Slovenska, odovzdal v Bratislave jej fotokópiu poslancovi Slovenskej ľudovej strany Floriánovi Tománkovi. Tománek referoval o dohode A. Hlinkovi.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
436 1919.01.10 10. januára A. Hlinka zložil poslanecký sľub a stal sa členom revolučného Národného zhromaždenia v Prahe.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
437 1919.01.16 Andrej Hlinka: Na prahu novej doby.
Slovák, 16.1.1919, roč. 1, č. I, s. I. (Andrej Hlinka, farár)
  
438 1919.01.16 16.januára vyšlo v ružomberskom Leve prvé číslo týždenníka Slovák ako ústredného tlačového orgánu Slovenskej ľudovej strany. Popri pokračujúcom týždenníku Slovák od 6. februára 1920 vznikol aj denník Slovák (od 25. marca 1922 vychádzal v Bratislave; týždenník Slovák začal vychádzať v Bratislave 1. januára 1923). Denník a týždenník Slovák vychádzali do roku 1945.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
439 1919.01.17 17.januára A. Hlinku spolu s K. Kmeťkom prijal v Prahe na audiencii prezident ČSR T. G. Masaryk. Hovorili o slovenských veciach a o práve na autonómiu Slovenska. Hlinka odchádzal s presvedčením, že Masaryk má záujem, aby Slovensko dostalo autonómiu.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
440 1919.02.06 Andrej Hlinka: Naša budúcnosť.
Slovák, 6. 2.1919, roč. 1, č. 4, s. 2. (Pravdomil) doc1
  
441 1919.02.13 Andrej Hlinka: Kto zradzuje národ? Úvaha pre dr. Markoviča a Devečku.
Slovák, 13. 2.1919, roč. 1, č. 5, s. 3. (Pravdomil) doc1
  
442 1919.02.20 Andrej Hlinka: Je-li možné spolúčinkovanie?
Slovák, 20. 2. 1919, roč. 1, č. 6, s. 1-2. (Andrej Hlinka, poslanec) doc1
  
443 1919.02.26 Korešpondencia Slovensko a Svátá stolica: skupina slovenských a českých kňazov na čele s Andrejom Hlinkom pápežovi Benediktovi XV.
Emília Hrabovec, Slovesnko a Svätá stolica 1918-1927 vo svetle vatikánskych prameňov (UK Brat. 2012) doc1
  
444 1919.02.27 Andrej Hlinka: Kultúrny boj zúri.
Slovák, 27. 2.1919, roč. 1, č. 7, s. I. (Pravdomil) doc1
  
445 1919.02.28 Andrej Hlinka: Jako si socialisti vykladajú svobodu na Slovensku.
Čech, 28. 2. 1919, roč. 44, č. 58, s. 1. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
446 1919.03.22 Andrej Hlinka: Organizujme sa!
Slovák, 22. 3. 1919, roč. 1, č. 10, s. 1. (Pravdomil) doc1
  
447 1919.03.29 Andrej Hlinka: Moja odpoveď p. poslancovi dr. Alojsovi Kolísek.
Slovák, 29. 3.1919, roč. 1, č. 11, s. 1-2. (Andrej Hlinka) doc1
  
448 1919.04.?? Andrej Hlinka: Na nedeľu svätodušnú.
Duchovný pastier, 1919-1920, roč. 3, č. 5-6, s. 132-137. (Andrej Hlinka, farár)
  
449 1919.04.?? V apríli delegát Slovenskej ligy v Amerike Jozef Hušek navštívil redakciu týždenníka Slovák v Ružomberku a stretol sa s A. Hlinkom, ktorému odovzdal fotokópiu Pittsburskej dohody.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
450 1919.04.05 Andrej Hlinka: Kopú nám hrob, i sebe.
Slovák, 5. 4.1919, roč. 1, č. 12, s. I. (Pravdomil) doc1
  
451 1919.04.12 Andrej Hlinka: Hosanna-ukrižuj!
Slovák, 12.4.1919, roč. 1, č. 13, s. I. (Pravdomil) doc1
  
452 1919.04.19 Andrej Hlinka: Náboženstvo áno, cirkev nie; Krista áno, kňaza nie.
Slovák, 19. 4.1919, roč. 1, č. 14, s. 1-2. (Andrej Hlinka, farár) doc1
  
453 1919.04.26 Andrej Hlinka: Otvorený list pánovi K. Medveckému, vládnemu referentovi katolíckych cirkevných záležitostí
Slovák, 26. 4. 1919, roč. 1, č. 15, s. 2. (Andrej Hlinka, člen N. Zhrom.; Dr. Jehlička, člen N. Zhrom.) doc1
  
454 1919.05.23 Andrej Hlinka: Naša slovenská ľudová strana.
Slovenské ľudové noviny, 23. 5. 1919, roč. 10, č. 21, s. 1. (Florián Tománek, Andrej Hlinka, František Jehlička, Karol Kmeťko atď.)
  
455 1919.05.31 Andrej Hlinka: Z reči dp. Andreja Hlinku, člena Národného zhromaždenia, ktorú povedal na obranu katolíckeho manželstva dňa 21. mája 1919.
Slovák, 31. 5.1919, roč. 1, č. 20, s. 1-2.
Slovák, 7. 6.1919, roč. 1, č. 21, s. 1.
Slovák, 14. 6.1919, roč. 1, č. 22, s. 2.
Slovák, 12. 7. 1919, roč. 1, č. 26, s. I.
Stenoprotokol vystúpenia A. Hlinku
  
456 1919.06.04 Andrej Hlinka: Slováci katolíci vo verejnom živote a v národnom zhromaždení.
Čech, 4. 6.1919, roč. 44, č. 153, s. 2-3. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
457 1919.06.07 Andrej Hlinka: Duchu Svätý, príď z neba!
Slovák, 7. 6.1919, roč. 1, č. 21, s. I. (Pravdomil) doc1
  
458 1919.06.21 Andrej Hlinka: Ťažké chvíle!
Slovák, 21. 6. 1919, roč. 1, č. 23, s. 1. (Pravdomil) doc1
  
459 1919.06.28 Andrej Hlinka: K sviatku sv. Cyrilla a Methoda. (5-ho júla.)
Slovák, 28. 6. 1919, roč. 1, č. 24, s. I. (Andrej Hlinka, farár) doc1
  
460 1919.07.20 Andrej Hlinka: Hus a či sv. Cyrill?
Slovák, 20. 7.1919, roč. 1, č. 27, s. 1-2. (Andrej Hlinka, farár) doc1
  
461 1919.08.02 Andrej Hlinka: Vitajte u nás!
Slovák, 2. 8. 1919, roč. 1, č. 29, s. I. (Pravdomil) doc1
  
462 1919.08.05 5. augusta na oživotvorujúcom valnom zhromaždení Matice slovenskej bol A. Hlinka zvolený za člena výboru Matice. Ostal ním do svojej smrti v roku 1938.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
463 1919.08.22 22. augusta A. Hlinka napísal otvorený list predsedovi vlády ČSR Vlastimilovi Tusarovi, v ktorom kritizoval pomery na Slovensku: „Nemáme slobody tlače a zhromažďovania, nemáme ústavy, nemáme zhromažďovacieho práva. Naše najprimitivnejšie práva sú nohami šliapané. Slovensko je nie slobodné... Takýmto spôsobom sa môže riadiť Kongo, Alaska alebo India, ale slobodné Slovensko nikdy. Následkom toho žiadam bezodkladne odvolanie neodôvodnenej vojenskej cenzúry. Nestane-li sa to bezodkladne, budeme nútení dovolať sa aeropagu vzdelaného sveta, a mierovej konferencie v Paríži."
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
464 1919.08.23 23. augusta prišli do Ružomberka z Prahy-Bŕevnova Školské sestry sv. Františka O.S.F. Povolal ich sem A. Hlinka ako ružomberský farár a predseda školskej stolice. Nahradili Milosrdné sestry sv. Vincenta, ktoré neovládali slovenčinu.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
465 1919.08.27 27. augusta A. Hlinka spolu s F. Jehličkom a Štefanom Mnoheľom odcestovali na mierovú konferenciu do Paríža, aby vyjadrili nespokojnosť s pomermi na Slovensku a deklarovali právo na jeho autonómiu. V Poľsku sa k ním pripojil Jozef Kubala a Jozef Rudinský, ktorí odcestovali skôr.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
466 1919.08.28 Predseda Slovenskej ľudovej strany a poslanec Revolučného národného zhromaždenia (RNZ), ružomberský farár Andrej Hlinka, odcestoval ilegálne spolu s katolíckym kňazom Františkom Jehličkom, redaktorom Slováka Štefanom Mnoheľom, Jozefom Rudinským a Jozefom Kubalom cez Poľsko do Paríža na zasadanie mierovej konferencie. Do Paríža prišli 19. septembra. Cieľom delegácie bolo vynútiť si zmenu v pozícii katolíckej cirkvi v československom štáte a najmä na Slovensku. V dokumente z 20. septembra Za mier v strednej Európe - memorandum Slovákov mierovej konferencii sa poukazovalo na nevyriešené postavenie Slovenska v republike. Jeho autori sa dožadovali práv, ktoré boli sľúbené Slovákom v novej republike (Pittsburská dohoda). Žiadali, aby konferencia veľmocí uznala Slovákov za národnostnú menšinu a za najspravodlivejšie riešenie slovenskej otázky považovali uskutočnenie plebiscitu na Slovensku. Obsah memoranda v mnohom smere operoval argumentmi, aké používala maďarská diplomacia. Cieľom misie bol pokus urobiť zo slovenskej otázky medzinárodný problém, čo v konečnom dôsledku komplikovalo pozície nového štátu. A. Hlinka sa ako jediný z delegátov vrátil na Slovensko. Na fare v Ružomberku ho v noci z 11. na 12. októbra 1919 vzali do väzby. F Jehlička natrvalo emigroval a jeho programom sa stalo obnovenie Uhorska.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
467 1919.08.30 Andrej Hlinka: Pánu Minister Prezidentovi v Prahe.
Slovák, 30. 8. 1919, roč. 1, č. 33, s. I. (Andrej Hlinka, člen Národného Zhromaždenia a predseda Ľudovej strany) doc1
  
468 1919.08.31 31. augusta delegácia Slovenskej ľudovej strany vedená A. Hlinkom sa stretla vo Varšave s maršalom Jozefom Pilsudskim, ktorý jej vyjadril podporu.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
469 1919.09.02 Korešpondencia Slovensko a Svátá stolica: memorandum Andreja Hlinku a spoločníkov nunciovi Rattimu
Emília Hrabovec, Slovesnko a Svätá stolica 1918-1927 vo svetle vatikánskych prameňov (UK Brat. 2012)
  
470 1919.09.02 2. septembra delegácia Slovenskej ľudovej strany pod vedením A. Hlinku odovzdala vo Varšave memorandum o cirkevných pomeroch na Slovensku apoštolskému nunciovi Achile Rattimu (neskoršiemu pápežovi Piovi XI.). Potom na poľské pasy pokračovala cez Rumunsko, Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov, Taliansko a Švajčiarsko do Francúzska.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
471 1919.09.19 19. septembra delegácia Slovenskej ľudovej strany vedená A. Hlinkom pricestovala do Paríža.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
472 1919.09.20 20. septembra F. Jehlička zostavil francúzsky písané memorandum pod názvom Za mier v strednej Európe, ktoré podpísal A. Hlinka a ďalší členovia delegácie Slovenskej ľudovej strany na mierovej konferencii v Paríži. Memorandum bolo odovzdané na generálnom sekretariáte mierovej konferencie a rozšírené medzi predstaviteľov americkej, francúzskej, britskej, poľskej a juhoslovanskej delegácie a medzi novinármi. Poukazovalo na neudržateľnú situáciu v hospodárskej oblasti, nedodržiavanie občianskych práv a práva na autonómiu Slovenska, zaručeného Pittsburskou dohodou. Pre Slovensko žiadalo legislatívnu autonómiu a konanie plebiscitu pod dohľadom dohodových armád.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
473 1919.09.28 Cesta Andreja Hlinku, Františka Jehličku a Štefana Mnoheľa na mierovú konferenciu do Paríža
Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti II (Národné literárne centrum - Dom slovenskej kultúry Brat. 1998) Správa Andreja Hlinku o svojej ceste do Paríža z 29. septembra 1919
  
474 1919.09.30 30. septembra delegácia Slovenskej ľudovej strany vedená A. Hlinkom si prišla na policajnú prefektúru v Paríži vyzdvihnúť pasy, ktoré jej boli deň predtým odňaté. Tu ju policajný prefekt začal vypočúvať. Hlinka vysvetlil cieľ svojej cesty a prefekt oznámil, že musia do 24 hodín opustiť Paríž.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
475 1919.10.04 4. októbra A. Hlinka prekročil rakúsko-československé hranice pri Záhorskej Vsi.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
476 1919.10.08 8. októbra Klub slovenských poslancov v Národnom zhromaždení v Prahe sa uzniesol odňať poslanecký mandát A. Hlinkovi a F. Jehličkovi za cestu na mierovú konferenciu do Paríža. Hlinka zastával názor, že mandátu bol zbavený neprávom a Slovenská ľudová strana na jeho miesto nemenovala iného zástupcu.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
477 1919.10.09 9. októbra v nočných hodinách sa A. Hlinka vlakom dostal do Ružomberka.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
478 1919.10.11 Londýn, 1919, 11. októbra. Seton-Watson uisťuje Andreja Hlinku, ktorý je v tom čase v Paríži, o svojom trvalom záujme o Slovákov, žiada ho, aby mu napísal o svojich názoroch na situáciu na Slovensku a upozorňuje ho na poľskú propagandu, ktorá využíva jeho a slovenskú otázku k destabilizácii Česko—Slovenska
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
  
479 1919.10.11 11. októbra v noci A. Hlinku zaistila v budove ružomberskej fary štátna polícia a nákladným autom odviedla do kasární v Trenčíne, odtiaľ ráno 12. októbra osobným autom do väznice v moravskom Mirove.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
480 1919.10.12 12. októbra v Ružomberku demonštrovalo niekoľko tisíc ľudí proti zaisteniu Hlinku.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
481 1919.10.13 13. a 14. októbra uskutočnil sa štrajk študentov ružomberského gymnázia vedených Karolom Sidorom ako protest proti zaisteniu A. Hlinku. Z ružomberského gymnázia vylúčili 7 študentov, z trenčianskeho 4 študentov a jedného z učiteľského ústavu v Turčianskych Tepliciach.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
482 1919.10.29 Slovenský klub odhlasoval zrušenie poslaneckej imunity Andreja Hlinku, v dôsledku čoho bol vo väzení do 28. apríla 1920. Po zvolení za poslanca bol z väzenia prepustený.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
483 1919.12.04 Praha, 1919, 4. decembra. Milan Hodža informuje Setona-Watsona o situácii na Slovensku, o Hlinkových politických aktivitách a cieľoch a o pozícii Maďarska v strednej Európe
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
  
484 1919.12.04 Andrej Hlinka: Andrej Hlinka ve své veci. List z väzenia.
Čech, 4.12.1919, roč. 44, č. 333, s. 1-2. (Andrej Hlinka, väzeň)
  
485 1919.12.13 13. decembra bol A. Hlinka eskortovaný do Brodku u Nezamyslic pri Pŕerove. Internovali ho v tamojšom kaštieli.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
486 1919.12.19 Andrej Hlinka: Hlinka na Mirove. List z väzenia.
Čech, 19. 12. 1919, roč. 44, č. 347, s. 4-5. (Andrej Hlinka, št. väzeň)
  
487 1920.??.?? Andrej Hlinka: Na nedeľu XIX. po Sv. Duchu.
Duchovný pastier, 1919 -1920, roč. 3, č. 11-12, s. 309-314. (Andrej Hlinka, farár)
  
488 1920.??.?? Andrej Hlinka: Na deň všech dušiček.
Duchovný pastier, 1919 -1920, roč. 3, č. 11-12, s. 332-336. (Andrej Hlinka, farár)
  
489 1920.??.?? Andrej Hlinka: Na deň sv. Martina.
Duchovný pastier, 1919 -1920, roč. 3, č. 11-12, s. 339-344. (Andrej Hlinka, farár)
  
490 1920.??.?? Andrej Hlinka: Máme slovenských biskupov.
Duchovný pastier, 1920-1921, roč. 4, č. 5-6, s. 81-83. (Andrej Hlinka, farár)
  
491 1920.??.?? Andrej Hlinka: Na Všech svätých.
Duchovný pastier, 1920-1921, roč. 4, č. 11-12, s. 210-214. (Andrej Hlinka, farár)
  
492 1920.??.?? A. Hlinka zostavil a vydal modlitebnú knižku a spevníček pre deti pod názvom: Nábožné katolícke dieťa. Cirkevný katolícky spevníček s modlitbami pre dietky. (Ružomberok, 1920).
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
493 1920.02.15 15. februára apoštolský nuncius v Prahe Clemente Micara po konzultácii v viacerými cirkevnými predstaviteľmi v ČSR poslal kardinálovi štátnemu sekretárovi Pietrovi Gasparrimu zoznam najvhodnejších kandidátov na slovenské biskupské stolce. Na prvom mieste uviedol A. Hlinku. S Hlinkovou kandidatúrou nesúhlasila vláda ČSR a aj pre Svätú stolicu sa napokon javil vhodnejší ako uznávaný vodca politickej strany. Preto nedošlo k jeho vymenovaniu za biskupa.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
494 1920.03.06 6. marca sa k A. Hlinkovi dostavili vyšetrujúci sudca Krajského súdu v Olomouci a predseda Čs. strany lidovej Jan Šrámek. Vyšetrujúci sudca Hlinkovi oznámil, že môže byť na sľub prepustený na slobodu. Hlinka sa zaviazal, že sa bude ďalej zdržovať v pražskom sanatóriu v Podolí a neopustí pražský obvod. Do sanatória pricestoval 8. 3. a bol tu liečený na žalúdočný katar.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
495 1920.03.24 1920, 24. března, Praha. - Dopis pověřence Svatého stolce u československého episkopátu C. Micary státnímu sekretáři P. Gasparrimu o A. Hlinkoví a jeho internaci v Praze. (MŠ)
Československo a Svatý stolec III. Diplomatická korespondence a další dokumenty 1917-1928. Výběrová edice, Marek Smíd, Michal Pehr, Jaroslav Šebek, Pavel Helan (eds.), Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, Praha 2015 Doc. 36 (p. 176), Doc. 36
  
496 1920.04.01 Andrej Hlinka: Besednica. List P. A. Hlinky ze segedínskeho vézení.
Slovák, 1. 4.1920, roč. 2, č. 61, s. 1-2. doc1
  
497 1920.04.18 18. apríla sa v ČSR konali parlamentné voľby. Vo voľbách do Poslaneckej snemovne Národného zhromaždenia bol A. Hlinka zvolený za poslanca za volebný kraj Liptovský Sv. Mikuláš. Slovenská ľudová strana dostala na Slovensku 235 389 hlasov (18,05 %) a získala 13 mandátov.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
498 1920.04.21 Andrej Hlinka: Najnovšia vlastizradná aféra ľudovej strany. Moja odveta.
Čech, 21. 4. 1920, roč. 45, č. 110, s. 6. (Andrej Hlinka, predseda ľudovej strany)
  
499 1920.04.28 28. apríla A. Hlinka dostal poslaneckú legitimáciu s tým, že sa ako zvolený poslanec môže vrátiť domov. Tým sa skončila jeho internácia, ktorá sa začala 11. októbra 1919. Počas jeho neprítomnosti na ružomberskej fare ho zastupoval Vendelín Húska.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
500 1920.04.30 30. apríla ráno sa A. Hlinka vrátil do Ružomberka. Delegácia študentov ho išla privítať do Kraľovian. Na železničnej stanici v Ružomberku ho vítal zástup ľudí, ktorým sa prihovoril. V prejave pri ružomberskej fare povedal: „Budem pracovať vo dne v noci do tých čias, kým z rudého Slovenska nebude Slovensko biele, Slovensko slovenské a kresťanské."
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
501 1920.05.02 2. mája 1920 v nedeľu ráno na chodbe budovy ružomberskej fary Hlinku prepadli dvaja prívrženci sociálnodemokratickej strany s úmyslom zavraždiť ho. Hlinka sa ubránil s pomocou veriacich, prichádzajúcich na raňajšiu bohoslužbu.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
502 1920.05.10 Ružomberok, 10. května 1920, DOPIS A. Hlinka T. G. Masarykovi
Korespondence T. G. Masaryk – slovenští veřejní činitelé (1918-1937), Miroslav Lacko,Jan Rychlík,Richard Vašek (Eds.), Masarykův ústav AV ČR, 2019 Doc. 56 (p. 109), Doc. 56
  
503 1920.05.12 Andrej Hlinka: Na slobode doma a Socialistická brutalita.
Slovák, 12. 5. 1920, roč. 2, č. 93, s. 1. (Andrej Hlinka) doc1
Slovák, 15. 5. 1920, roč. 2, č. 95, s. 1. (Andrej Hlinka) doc2
  
504 1920.05.13 Andrej Hlinka: Prosba k dôstojnému duchovenstvu!
Slovák, 13. 5. 1920, roč. 2, č. 94, s. 1. (Andrej Hlinka, farár, predseda nakl. spolku „Lev") doc1
Slovák týždenník, 13. 5. 1920, roč. 1, č. 20, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda nakl. spolku „Lev")
  
505 1920.06.17 Korešpondencia Slovensko a Svátá stolica: Andrej Hlinka nemenovanému adresátovi
Emília Hrabovec, Slovesnko a Svätá stolica 1918-1927 vo svetle vatikánskych prameňov (UK Brat. 2012)
  
506 1920.07.03 Andrej Hlinka: Ako bohatne Hlinka?
Slovák, 3. 7.1920, roč. 2, č. 134, s. 2-3. (Andrej Hlinka, farár) doc1
  
507 1920.07.22 Andrej Hlinka: Ľudáci! Slovenskí voličia pozor!
Slovák, 22. 7. 1920, roč. 2, č. 150, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda) doc1
Slovák týždenník, 25. 7.1920, roč. 1, č. 30, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda)
  
508 1920.07.29 Andrej Hlinka: „Lev" ú. sp. v Ružomberku.
Slovák, 29. 7. 1920, roč. 2, č. 156, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda) doc1
Slovák týždenník, 1. 8. 1920, roč. 1, č. 31, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda)
  
509 1920.08.10 Andrej Hlinka: Všetkým ľuďom dobrej vole.
Slovák, 10. 8. 1920, roč. 2, č. 166, s. I. (Andrej Hlinka, predseda ľud. strany) doc1
  
510 1920.08.17 Andrej Hlinka: Úprimné slovo k mojim oltárnym bratom!
Slovák, 17. 8. 1920, roč. 2, č. 172, s. I. (Andrej Hlinka) doc1
  
511 1920.08.20 Ružomberok, 20. srpna 1920, DOPIS A. Hlinka T. G. Masarykovi
Korespondence T. G. Masaryk – slovenští veřejní činitelé (1918-1937), Miroslav Lacko,Jan Rychlík,Richard Vašek (Eds.), Masarykův ústav AV ČR, 2019 Doc. 60 (p. 122), Doc. 60
  
512 1920.08.28 Andrej Hlinka: Perverzita „Slov. Denníka".
Slovák, 28. 8. 1920, roč. 2, č. 182, s. I. (Andrej Hlinka, predseda ľud. strany) doc1
  
513 1920.10.07 Andrej Hlinka: Prípis Slov. ľudovej strany na min. s plnou mocou.
Slovák, 7.10.1920, roč. 2, č. 215, s. I. (Za výkonný výbor: Andrej Hlinka predseda, Jozef Hamaj tajomník, Ignác Grebáč-Orlov red.) doc1
  
514 1920.10.14 Andrej Hlinka: Námestovská vražda a lúhaniny agrárnických novín.
Slovák, 14.10.1920, roč. 2, č. 221, s. 2. (Andrej Hlinka, farár, predseda)
Slovák týždenník, 24.10.1920, roč. 1, č. 43, s. 2. (Andrej Hlinka, farár, predseda) doc1
  
515 1920.10.16 Andrej Hlinka: Búril som.
Slovák, 16. 10. 1920, roč. 2, č. 223, s. 1-2. (Andrej Hlinka) doc1
  
516 1920.11.04 4. novembra na mimoriadnom valnom zhromaždení Spolku sv. Vojtecha bol zvolený za predsedu spolku A. Hlinka. Ostal ním do smrti v roku 1938.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
517 1920.11.07 Andrej Hlinka: Pôjdeme pred súd.
Slovák, 7. 11. 1920, roč. 2, č. 240, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda ľud. strany) doc1
  
518 1920.11.16 Andrej Hlinka: Reč A. Hlinku, povedaná v Poslaneckej snemovni NS RČS 9. 11. 1920
Slovák, 14.11.1920, roč. 2, č. 246, s. 1-2., 16.11.1920, roč. 2, č. 247, s. 1-2. 17.11.1920, roč. 2, č. 248, s. 1-2., 18.11.1920, roč. 2, č. 249, s. 2-3., Slovenské ľudové noviny, 19. 11. 1920, roč. 11, č. 46, s. 1-2., 26. 11.1920, roč. 11, č. 47, s. 1-2., 3. 12. 1920, roč. 11, č. 48, s. 1-2., 10. 12.1920, roč. 11, č. 49, s. 1-2.
Stenoprotokol vystúpenia A. Hlinku
  
519 1920.11.17 Andrej Hlinka: 1500 millionov a 12 millionov alebo nevďak voči katol. duchovenstvu.
Slovák, 17.11.1920, roč. 2, č. 248, s. 3. (Andrej Hlinka, preds. ľud. strany) doc1
  
520 1920.11.26 Andrej Hlinka: Máme nových biskupov na Slovensku. Kanonizačný process arcibiskupskej dvornej kaplici.
Slovák, 26. 11. 1920, roč. 2, č. 256, s. I. (Andrej Hlinka, farár) doc1
  
521 1920.12.02 Andrej Hlinka: Rorate coeli! Autonómia Slovensku!
Slovák, 2. 12. 1920, roč. 2, č. 261, s. 1. (Andrej Hlinka, farár) doc1
  
522 1920.12.03 Andrej Hlinka: Politika ľudovej strany
Slovák, 3. 12. 1920, roč. 2, č. 262, s. 1. (Andrej Hlinka) doc1
Slovák, 4. 12. 1920, roč. 2, č. 263, s. 1. (Andrej Hlinka) doc2
Slovák, 5. 12. 1920, roč. 2, č. 264, s. 1. (Andrej Hlinka) doc3
  
523 1920.12.07 Andrej Hlinka: „Traja katolícki kňazi" a slovenská politika.
Čech, 7. 12. 1920, roč. 45, č. 337, s. 4. (Andrej Hlinka, predseda ľudovej strany, Leva a Vojtešského spolku)
Čech, 8.12.1920, roč. 45, č. 338, s. 4-5. (Andrej Hlinka, predseda ľudovej strany, Leva a Vojtešského spolku)
Čech, 10. 12. 1920, roč. 45, č. 340, s. 5-6. (Andrej Hlinka, predseda ľudovej strany, Leva a Vojtešského spolku)
Čech, 11. 12. 1920, roč. 45, č. 341, s. 4-5. (Andrej Hlinka, predseda ľudovej strany, Leva a Vojtešského spolku)
  
524 1920.12.11 Andrej Hlinka: Moja vďaka bratom v Amerike.
Slovák, 11.12.1920, roč. 2, č. 268, s. 1. (Andrej Hlinka, farár) doc1
Slovák týždenník, 19.12.1920, roč. 1, č. 51, s. 1. (Andrej Hlinka, farár)
  
525 1920.12.24 Andrej Hlinka: Vianočná úvaha.
Slovák, 24. 12. 1920, roč. 2, č. 278, s. 1-2. (Podáva: Andrej Hlinka, farár) doc1
  
526 1920.12.26 Andrej Hlinka: „Nebojte sa, zvestujem vám radosť velikú ... Narodil sa vám Spasiteľ."
Slovenská pravda, 26. 12. 1920, roč. 1, č. 5, s. 2-3. (Andrej Hlinka, farár)
  
527 1920.12.28 Andrej Hlinka: Bráňme si slovenčinul
Slovák, 28. 12. 1920, roč. 2, č. 279, s. 2. (Pravdomil) doc1
  
528 1921.01.01 Andrej Hlinka: Na zmene časov.
Slovák, 1.1.1921, roč. 3, č. I, s. I. (Andrej Hlinka, predseda ľud. str.) doc1
Slovák týždenník, 2. 1. 1921, roč. 2, č. 1, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda ľud. str.)
  
529 1921.01.04 Andrej Hlinka: Slovenská kresť. družstevná Jednota.
Slovák, 4.1. 1921, roč. 3, č. 2, s. 1. (Alfa) doc1
Slovák týždenník, 9. 1. 1921, roč. 2, č. 2, s. 3. (Alfa)
  
530 1921.01.16 Andrej Hlinka: Zásobovacia kríza na oblohe.
Slovák, 16.1.1921, roč. 3, č. 12, s. 2-3. (Alfa) doc1
Slovák týždenník, 23.1.1921, roč. 2, č. 4, s. 2-3. (Alfa)
  
531 1921.01.22 Andrej Hlinka: Situácia.
Slovák, 22.1.1921, roč. 3, č. 17, s. 1-2. (Alfa) doc1
  
532 1921.01.25 Andrej Hlinka: Naše stanovisko voči slovenským poradám.
Slovák, 25.1.1921, roč. 3, č. 19, s. 1-2. (Andrej Hlinka, preds. ľud. strany) doc1
  
533 1921.01.26 Andrej Hlinka: Pred rozhodnou bitkou.
Slovák, 26.1.1921, roč. 3, č. 20, s. 1-2. (Alfa) doc1
  
534 1921.01.28 Andrej Hlinka: Beneš do Ríma.
Slovák, 28.1.1921, roč. 3, č. 22, s. 1. (Alfa) doc1
  
535 1921.01.30 Andrej Hlinka: Sodemiti nechcú rovnosti.
Slovák, 30.1. 1921, roč. 3, č. 24, s. 1-2. (Alfa) doc1
Slovák týždenník, 6. 2.1921, roč. 2, č. 6, s. 1-2. (Alfa)
  
536 1921.02.01 Andrej Hlinka: Našej verejnosti.
Slovák, 1. 2. 1921, roč. 3, č. 25, s. 1-2. (Hlinka) doc1
  
537 1921.02.01 Andrej Hlinka: Reč poslanca Andreja Hlinku, povedaná na sneme 27. januára 1921.
Slovák, 1. 2.1921, roč. 3, č. 25, s. 2-3., 8. 2. 1921, roč. 3, č. 30, s. 2-3., 10. 2.1921, roč. 3, č. 32, s. 2-3., 11. 2. 1921, roč. 3, č. 33, s. 3., 12. 2.1921, roč. 3, č. 34, s. 3.
Stenoprotokol vystúpenia A. Hlinku
  
538 1921.02.06 Andrej Hlinka: Sodemiti ukrivdujú roľníkov.
Slovenská pravda, 6. 2.1921, roč. 2, č. 6, s. 3-4. (Alfa)
  
539 1921.02.13 Andrej Hlinka: Jubilate
Slovák, 13. 2. 1921, roč. 3, č. 35, s. 1. (Andrej Hlinka, farár) doc1
Slovák týždenník, 13. 2. 1921, roč. 2, č. 7, s. 1. (Andrej Hlinka, farár)
  
540 1921.02.13 13. februára v Nitre sa A. Hlinka zúčastnil vysviacky prvých troch slovenských rímskokatolíckych biskupov v CSR: M. Blahu, K. Kmeťku aj. Vojtaššáka. Hlinka slúžil osobitnú omšu pre zhromaždených veriacich.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
541 1921.02.15 Andrej Hlinka: Povedzme si pravdu.
Slovák, 15. 2. 1921, roč. 3, č. 36, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda slov. ľud. strany) doc1
Slovák, 16. 2. 1921, roč. 3, č. 37, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda slov. ľud. strany) doc2
Slovák, 17. 2. 1921, roč. 3, č. 38, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda slov. ľud. strany) doc3
Slovák, 18. 2. 1921, roč. 3, č. 39, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda slov. ľud. strany) doc4
Slovák, 19. 2. 1921, roč. 3, č. 40, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda slov. ľud. strany) doc5
  
542 1921.02.16 Andrej Hlinka: Chceme školy a nie semináre nevery na Slovensku. (Do pozornosti p. Antonovi Štefánek.)
Slovák, 16. 2. 1921, roč. 3, č. 37, s. 3. (Andrej Hlinka, farár) doc1
  
543 1921.02.18 Andrej Hlinka: Čo teraz? Parlament práceneschopný. Agrári úplne porazení.
Slovák, 18. 2.1921, roč. 3, č. 39, s. 2. (Alfa) doc1
Slovák týždenník, 27. 2. 1921, roč. 2, č. 9, s. 3. (Alfa)
  
544 1921.02.19 Andrej Hlinka: Obilný ústav dokonáva.
Slovák, 19. 2.1921, roč. 3, č. 40, s. 2. (Alfa) doc1
  
545 1921.02.26 Andrej Hlinka: Čo sa v hriechu počalo-v hriechu zahynie.
Slovák, 26. 2.1921, roč. 3, č. 46, s. 1. (Alfa) doc1
  
546 1921.03.05 Andrej Hlinka: Odpovedajte!
Slovák, 5. 3.1921, roč. 3, č. 52, s. 2. (Pravdomil) doc1
  
547 1921.03.06 Andrej Hlinka: Nekromancia čili vyvolávanie duchov v sneme.
Slovák, 6. 3.1921, roč. 3, č. 53, s. 2. (Alfa) doc1
Slovák týždenník, 13. 3. 1921, roč. 2, č. 11, s. 3. (Alfa)
  
548 1921.03.13 Andrej Hlinka: O čom nevedia po sodem. redakciách.
Slovák, 13. 3.1921, roč. 3, č. 59, s. 1-2. (Alfa) doc1
  
549 1921.03.15 Andrej Hlinka: Národné zhromaždenie a pražské klebety.
Slovák, 15. 3.1921, roč. 3, č. 60, s. 1. (Alfa) doc1
  
550 1921.03.15 Andrej Hlinka: Dušan Makovický.
Slovák, 15. 3.1921, roč. 3, č. 60, s. 2. (A. Hlinka, farár) doc1
  
551 1921.03.16 Andrej Hlinka: Kuvičí hlas z Pešte pod menom „poctivého Slováka".
Slovák, 16. 3.1921, roč. 3, č. 61, s. 1-2. (Andrej Hlinka, poslanec) doc1
  
552 1921.03.16 Andrej Hlinka: Kaleidoskop. Jazykozpytec.
Slovák, 16. 3. 1921, roč. 3, č. 61, s. 3. (Pravdomil) doc1
  
553 1921.03.17 Andrej Hlinka: Neistota v politike.
Slovák, 17. 3.1921, roč. 3, č. 62, s. 1. (Alfa) doc1
  
554 1921.03.18 Andrej Hlinka: Českej verejnosti. Moja odpoveď českým úradníkom.
Čech, 18. 3.1921, roč. 46, č. 76, s. 4-5. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
555 1921.03.19 Andrej Hlinka: Povážlivá situácia.
Slovák, 19. 3.1921, roč. 3, č. 64, s. 2. (Alfa) doc1
  
556 1921.03.20 Andrej Hlinka: Agrosodemitské hospodárstvo na psom tridsiatku.
Slovák, 20. 3.1921, roč. 3, č. 65, s. 2. (Alfa) doc1
Slovák týždenník, 27. 3. 1921, roč. 2, č. 13, s. 2-3. (Alfa)
  
557 1921.03.27 Andrej Hlinka: Ukrižuj ho!
Slovák týždenník, 27. 3. 1921, roč. 2, č. 13, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
558 1921.03.27 Andrej Hlinka: „Kristus musel trpieť a tak vojsť do slávy svojej."
Slovenská pravda, 27. 3. 1921, roč. 2, č. 13, s. 2-4. (Andrej Hlinka, farár, poslanec)
  
559 1921.03.28 28. marca na veľkonočný pondelok sa konalo zhromaždenie Kresťanského združenia roľníkov v Trnave. Sociálni demokrati napadli rečniaceho A. Hlinku a jeho prívržencov. Štefan Mikuš z Ratkoviec, ktorý chránil Hlinku vlastným telom, bol ťažko zranený a 4. apríla 1921 zraneniam podľahol.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
560 1921.04.02 Andrej Hlinka: Malá rada a pokyn. Dôstojnému Františkovi Hromadovi, vyslúženému kaplánovi, redaktorovi Východu a poľnému kurátovi v Košiciach.
Slovák, 2. 4. 1921, roč. 3, č. 74, s. 1-2. (Andrej Hlinka, farár-poslanec) doc1
  
561 1921.04.08 Andrej Hlinka: Finita la komoedia.
Slovák, 8. 4.1921, roč. 3, č. 78, s. 1. (Alfa) doc1
Slovák týždenník, 17. 4. 1921, roč. 2, č. 16, s. 1. (Alfa)
  
562 1921.04.09 Andrej Hlinka: Úvahy k trojtýždňovým parlamentným prázdninám.
Slovák, 9. 4. 1921, roč. 3, č. 79, s. 1-2. (Alfa) doc1
  
563 1921.04.12 Andrej Hlinka: Dva pohraby.
Slovák, 12. 4.1921, roč. 3, č. 81, s. 2-3. (Andrej Hlinka, farár) doc1
  
564 1921.04.16 Andrej Hlinka: Dvojaká miera alebo agrosodemitská pravda v Štvrtku.
Slovák, 16. 4. 1921, roč. 3, č. 85, s. 1. (Andrej Hlinka, poslanec) doc1
Slovák, 17. 4. 1921, roč. 3, č. 86, s. 1. (Andrej Hlinka, poslanec) doc2
Slovák, 19. 4. 1921, roč. 3, č. 87, s. 1. (Andrej Hlinka, poslanec) doc3
  
565 1921.04.21 Andrej Hlinka: Ideme na porady.
Slovák, 21. 4. 1921, roč. 3, č. 89, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda ľud. strany) doc1
Slovák týždenník, 1. 5. 1921, roč. 2, č. 18, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda ľud. strany)
  
566 1921.04.24 Andrej Hlinka: Študentský vestník. Výzva.
Slovák týždenník, 24. 4.1921, roč. 2, č. 17, s. 3. (Andrej Hlinka, predseda správy)
  
567 1921.04.26 Andrej Hlinka: Politická situácia po poslaneckých poradách.
Slovák, 26. 4.1921, roč. 3, č. 93, s. 1. (Alfa) doc1
  
568 1921.04.26 Andrej Hlinka: Cirkevné správy. Chýry zo Spišského biskupstva. I.
Slovák, 26. 4.1921, roč. 3, č. 93, s. 3. (Alfa) doc1
  
569 1921.04.27 Andrej Hlinka: Cirkevné správy. Najdôst. p. spišský biskup vo svojom obežníku
Slovák, 27. 4.1921, roč. 3, č. 94, s. 2. (Alfa) doc1
  
570 1921.04.27 27. apríla A. Hlinku prijal v Prahe na audiencii prezident ČSR T. G. Masaryk. Rokovalo sa o autonómii Slovenska. Hlinka si odniesol dojem, že Masaryk túto otázku chápe a podporuje.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
571 1921.04.28 Andrej Hlinka: Naše zhromaždenia! Od Užhorodu po Bratislastranyvu. Od Stropkova po Sv. Jur.
Slovák, 28. 4.1921, roč. 3, č. 95, s. 1. (Alfa) doc1
  
572 1921.05.01 Andrej Hlinka: Parlamentárna práca poslancov ľud. strany.
Slovák, 1. 5.1921, roč. 3, č. 98, s. 1-2. (Alfa) doc1
  
573 1921.05.04 Andrej Hlinka: Oslava prvého mája v Ružomberku.
Slovák, 4. 5.1921, roč. 3, č. 100, s. 1. (Alfa) doc1
  
574 1921.05.04 Andrej Hlinka: Súrny dotaz na mešťanostu, poťažne na radu mesta Ružomberka.
Slovák, 4. 5. 1921, roč. 3, č. 100, s. 2. (Andrej Hlinka, mešťan a poslanec) doc1
  
575 1921.05.04 Andrej Hlinka: Dr. Šrobár rečnil pokrokovému študentstvu v Prahe. I.
Slovák, 4. 5.1921, roč. 3, č. 100, s. 2. (A. Hlinka, predseda 1. str.) doc1
Slovák, 5. 5.1921, roč. 3, č. 101, s. 2. (A. Hlinka, predseda 1. str.) doc2
Slovák, 7. 5.1921, roč. 3, č. 102, s. 2-3. (A. Hlinka, predseda 1. str.) doc3
Slovák, 8. 5.1921, roč. 3, č. 103, s. 1-2. (A. Hlinka, predseda 1. str.) doc4
  
576 1921.05.08 Andrej Hlinka: Súrna úprimná prosba k žabokrekským veriacim.
Slovák, 8. 5. 1921, roč. 3, č. 103, s. 2. (Andrej Hlinka, predseda ľud. strany) doc1
Slovák týždenník, 15. 5. 1921, roč. 2, č. 20, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda ľud. strany)
  
577 1921.05.15 Andrej Hlinka: Veni sancte Špiritus!
Slovák, 15. 5. 1921, roč. 3, č. 109, s. 1-2. (Andrej Hlinka, poslanec) doc1
  
578 1921.05.15 Andrej Hlinka: Naplnení sú všetci Duchom svätým.
Slovenská pravda, 15. 5.1921, roč. 2, č. 20, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda ľudovej strany)
  
579 1921.05.26 Andrej Hlinka: Naši poslanci v práci za ľud.
Slovák, 26. 5.1921, roč. 3, č. 117, s. 2. doc1
Slovák, 28. 5. 1921, roč. 3, č. 118, s. 2. (Andrej Hlinka, predseda ľudovej strany) doc2
Slovák, 29. 5. 1921, roč. 3, č. 119, s. 2. (Andrej Hlinka, predseda ľudovej strany)doc3
  
580 1921.06.01 Andrej Hlinka: V boji za autonómiu Slovenska!
Slovák, 1. 6. 1921, roč. 3, č. 121, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda ľudovej strany) doc1
Slovák, 2. 6.1921, roč. 3, č. 122, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda ľudovej strany) doc2
Slovák týždenník, 12. 6.1921, roč. 2, č. 24, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda ľudovej strany)
  
581 1921.06.05 Andrej Hlinka: Urobíme poriadok!
Slovák, 5. 6. 1921, roč. 3, č. 125, s. 1. (Andrej Hlinka, poslanec) doc1
Slovák týždenník, 12. 6. 1921, roč. 2, č. 24, s. 2-3. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
582 1921.06.12 12. júna sa konalo zhromaždenie Slovenskej ľudovej strany v Krupine. Hlinka sa krátko pred vystúpením dozvedel, že sa naňho pripravuje atentát. Namiesto neho rečnil miestny farár Pavol Huťan. Atentátnik-český železničný výpravca Josef Zapletal-naňho vystrelil z pištole v domnení, že je to Hlinka. Guľka minula cieľ a nikoho neporanila.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
583 1921.06.14 Londýn, 1921, 14. júna. Tajné memorandum Setona-Watsona pre predsedu česko-slovenskej vlády Jana Černého, v ktorom odporúča, aby sa vláda vzala svojho odporu proti vymenovaniu Andreja Hlinku za biskupa v záujme odstránenia jeho rozkladného vplyvu v politike
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
  
584 1921.06.15 Andrej Hlinka: „Spisovná čeština nebo slovenština"?
Slovák, 15. 6. 1921, roč. 3, č. 133, s. 2. (Pravdomil) doc1
Slovák, 17. 6. 1921, roč. 3, č. 135, s. 2. (Pravdomil) doc2
Slovák, 21. 6. 1921, roč. 3, č. 138, s. 2. (Pravdomil) doc3
  
585 1921.06.18 Andrej Hlinka: Moja odpoveď na prípad Bílkov a na ostatné veci, ktoré s ňou súvisia. Do pozornosti Pánu referentovi Štefánekovi a Fedorovi Houdekovi.
Slovák, 18. 6. 1921, roč. 3, č. 136, s. 1-2. Andrej Hlinka, poslanec) doc1
  
586 1921.06.19 Andrej Hlinka: Krupina-Šahy alebo Kde domov môj?
Slovák, 19. 6. 1921, roč. 3, č. 137, s. 3. (Andrej Hlinka, poslanec) doc1
Slovák, 22. 6. 1921, roč. 3, č. 139, s. 2. (Andrej Hlinka, poslanec) doc2
Slovák týždenník, 3.7.1921, roč. 2, č. 27, s. 1-2. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
587 1921.06.23 Abernethy, 1921, 23. júna. Seton-Watson vysvetľuje česko-slovenskému vyslancovi vo Veľkej Británii Vojtechovi Mastnému pôvod memoranda o Hlinkovi pre predsedu Česko-slovenskej vlády Dr. Jana Černého a posiela mu kópiu.
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
  
588 1921.06.29 Andrej Hlinka: Vítaj, Otče!
Slovák, 29. 6. 1921, roč. 3, č. 145, s. 1-2. (Andrej Hlinka, farár) doc1
  
589 1921.07.08 Andrej Hlinka: Velehradské slávnosti a Hus.
Slovák, 8. 7.1921, roč. 3, č. 151, s. 2-3. (Andrej Hlinka, farár) doc1
  
590 1921.07.10 Andrej Hlinka: Trenčín-Teplianska udalosť.
Slovák, 10. 7. 1921, roč. 3, č. 153, s. 3. (Andrej Hlinka, poslanec) doc1
Slovák týždenník, 17. 7. 1921, roč. 2, č. 29, s. 1-2. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
591 1921.07.14 Andrej Hlinka: Kto robí rozvrat na Slovensku?
Slovák, 14. 7. 1921, roč. 3, č. 156, s. 1-2. (Andrej Hlinka, farár) doc1
  
592 1921.07.17 Andrej Hlinka: Slováci! Katolíci!
Slovenská pravda, 17. 7.1921, roč. 2, č. 29, s. 1. (Andrej Hlinka, poslanec, farár...)
  
593 1921.08.14 Andrej Hlinka: Vítajte nám Orli a Orlice z Moravy a Slovenska.
Slovák, 14.8.1921, roč. 3, č. 183, s. I. (A. Hlinka, farár) doc1
  
594 1921.08.20 Andrej Hlinka: Na adressu Kňaza-Zobora v Amerike. Obrana „Leva" a „Spolku Sv. Vojtecha." I.
Slovák, 20. 8. 1921, roč. 3, č. 187, s. 2. (Andrej Hlinka, poslanec) doc1
Slovák, 21. 8. 1921, roč. 3, č. 188, s. 2-3. (Andrej Hlinka, poslanec) doc2
Slovák, 23. 8.1921, roč. 3, č. 189, s. 2. doc3
  
595 1921.08.21 Andrej Hlinka: Pánu dr. Eugenovi Tvrdému, advokátovi v Žiline na rozchodnú.
Slovák, 21. 8. 1921, roč. 3, č. 188, s. 3. (Andrej Hlinka, farár) doc1
Slovák, 23. 8. 1921, roč. 3, č. 189, s. 2. (Andrej Hlinka, farár) doc2
Slovák, 24. 8. 1921, roč. 3, č. 190, s. 2. (Andrej Hlinka, farár) doc3
  
596 1921.08.26 Andrej Hlinka: Spolok sv. Vojtecha 51-ročný.
Slovák, 26. 8. 1921, roč. 3, č. 192, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda)
Slovák týždenník, 4. 9.1921, roč. 2, č. 36, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda) doc1
  
597 1921.08.28 Andrej Hlinka: Rímska púť
Slovák, 28. 8. 1921, roč. 3, č. 194, s. 1. (Andrej Hlinka, farár)
Slovák týždenník, 4. 9. 1921, roč. 2, č. 36, s. 1. (Andrej Hlinka, farár) doc1
  
598 1921.09.16 Masaryk T.G., Návštěva Moravy, Slovenska a Podkarpatské Rusi
Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 82: ● V Skalici—Boskovicích ● Na nádraží Přednostovi okresní správy politické Dětem Náměstkovi boskovského starosty Starostenskému sboru boskovského okresu Starostenskému sboru kunštátského okresu Blanskému starostovi, starostenskému sboru blanského okresu a dělníkům ● V Brně ● Na nádraží Místopředsedovi zemského výboru Starostovi města ● V Národním divadle Zástupcům divadla ● V budově Zemské správy politické 1921.09.17 Místopředsedovi zemského výboru Zemskému vojenskému veliteli Okresním starostenským sborům moravským Okresním silničním výborům moravským Zástupcům Valašska Obchodní a živnostenské komoře Zemědělské radě Českým středním a odborným školám Německým středním a odborným školám Učitelstvu Náboženské obci židovské Živnostenské radě Církvi československé Církvi evangelické Ženám Hasičstvu Čtenářskému spolku Průmyslníkům Legionářům Masarykově lize proti tuberkulose Pěveckému sdružení moravských učitelů Českému srdci Národní jednotě pro jihozápadní Moravu ● V české technice Rektorovi Zástupci vysokých škol Studentstvu ● V sněmovním domě Starostovi města ● Zájezd do Moravského krasu Poslanci Josefu Šamalíkovi ● V budově Zemské správy politické 1921.09.18 Dělnictvu ● Ve Vyškově ● Na náměstí Dětem Starostovi města a starostenskému sboru vyškovského okresu Nejstarším občanům ● V Prostějově ● Před radnicí Starostovi města Starostenským sborům prostějovského a plumlovského okresu Dělnictvu Dětem ● Na radnici Starostovi města ● V Olomoucí ● Před radnicí Poslanci dru Mořici Hrubanovi ● Na radnici Starostovi města Starostenským sborům olomuckého, šternberského a litovelského okresu Legionářům Dělnictvu Českým kulturním a humánním spolkům Českému a německému učitelstvu Církvi českobratrské Církvi československé Náboženské obci židovské ● V arcibiskupském paláci Arcibiskupovi a kapitule Bohoslovecké fakultě Vojsku Obchodní a živnostenské komoře Plodinové burse Průmyslníkům a velkoobchodníkům ● Zájezd do Velkého Týnce Starostovi obce Dětem Poslanci Kuneši Sonntágovi ● V Městském divadle Zástupcům divadla ● V Neředíně 1921.09.19 Druhému jízdnímu pluku sibiřskému ● V Přerově ● Na nádraží Starostovi města Starostenským sborům přerovského a kojeckého okresu Dětem ● V Břeclavi ● Na náměstí Starostovi města Lanžhotským Vězněným za války Chorvatům Poštorenským Legionářům ● V Bratislavě ● Na nádraží Županovi ● V městě Starostovi města ● V Slovenském národním divadle Zástupcům divadla ● Na radnici 1921.09.20 Starostovi města Zástupci Němců Redaktoru B. Z. am Abend ● V Trenčíně ● Na nádraží Županovi ● V Žilině ● Na nádraží Starostovi města ● V Turčanském Svatém Martině ● Na nádraží Županovi a starostovi města ● V Národním domě Evangelickému seniorovi ● V Slovenské matici 1921.09.21 Předsedovi Matice ● V Ružomberku ● Na nádraží Starostovi města Poslanci Andreji Hlinkovi ● V Liptovském Svatém Mikuláši ● Na nádraží Županovi Telegrafická odpověď Pavlu Országhu-Hviezdoslavovi na hold ● V Košicích ● Na nádraží Županovi ● V městě Starostovi města ● V Užhorodě ● Před županským domem 1921.09.22 Županovi ● V županském domě Náměstkovi guvernéra Předsedovi městské správní komise Církvi řecko-katolické Církvi římskokatolické Církvi evangelické Církvi pravoslavné Náboženské obci židovské Invalidům a spolkům kulturním Legionářům a sokolstvu Podkarpatoruským starostům Maďarským kulturním spolkům Maďarským politickým stranám Československému Červenému kříži ● V Březové ● Na náměstí 1921.09.23 Starostovi městyse ● Na Bradle ● U hrobu Milana Rastislava Štefánika Evangelickému faráři ● Po návratu do Lán 1921.09.24 List ministerskému předsedovi 1921.09.21 Telegram dru Josefu Scheinerovi k šedesátým narozeninám
  
599 1921.09.20 Andrej Hlinka: Pred odchodom do Rímu.
Slovák, 20. 9. 1921, roč. 3, č. 212, s. 2. (A. Hlinka, farár) doc1
  
600 1921.09.21 21. septembra A. Hlinka vítal na ružomberskej železničnej stanici prezidenta ČSR T G. Masaryka. Potom ho sprevádzal vo vlaku až do Košíc.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
601 1921.09.30 30. septembra-13. októbra konala sa ďakovná púť katolíkov z ČSR do Ríma. Zúčastnili sa jej novovysvätení slovenskí biskupi M. Blaha, K. Kmeťko aj. Vojtaššák. Púte sa zúčastnil aj A. Hlinka.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
602 1921.10.04 Andrej Hlinka: Tretí rád sv. Františka 700-ročný.
Slovák, 4.10.1921, roč. 3, č. 224, s. 1-2. (Alfa) doc1
  
603 1921.10.08 8. októbra pápež Benedikt XV. prijal na audiencii pútnikov, medzi ktorými bol aj A. Hlinka.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
604 1921.10.20 Andrej Hlinka: Hlinkov memorandum.
Slovák, 20.10.1921, roč. 3, č. 238, s. 1. (A. Hlinka, poslanec) doc1
  
605 1921.11.01 Andrej Hlinka: Reč posl. A. Hlinku v parlamente dňa 20. okt. 1921.
Slovák, 1.11.1921, roč. 3, č. 243, s. 2., 3.11.1921, roč. 3, č. 244, s. 2., 4.11.1921, roč. 3, č. 245, s. 1-2., 5.11.1921, roč. 3, č. 246, s. 1-2, 6.11.1921, roč. 3, č. 247, s. 1-2.
Stenoprotokol vystúpenia A. Hlinku
  
606 1921.11.26 26. novembra A. Hlinka listom J. Šrámkovi oznámil, že poslanci Slovenskej ľudovej strany v Národnom zhromaždení vystupujú zo spoločného klubu s Čs. stranou lidovu. Utvoril sa samostatný klub poslancov a senátorov Slovenskej ľudovej strany, ktorému predsedal A. Hlinka.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
607 1921.12.06 Andrej Hlinka: Slovenskému Denníku!
Slovák, 6. 12. 1921, roč. 3, č. 266, s. 2. (Andrej Hlinka, predseda) doc1
Slovák týždenník, 11.12.1921, roč. 2, č. 48, s. 2. (Andrej Hlinka, predseda)
  
608 1921.12.06 Andrej Hlinka: Po rozpočtovej debatte.
Slovák, 6. 12. 1921, roč. 3, č. 266, s. 3. (Andrej Hlinka, predseda ľudovej strany) doc1
Slovák týždenník, 11.12.1921, roč. 2, č. 48, s. 3. (Andrej Hlinka, predseda ľudovej strany)
  
609 1921.12.08 Andrej Hlinka: Slovenská sloboda alebo kalvária jednoho roduverného Slováka.
Slovák, 8. 12. 1921, roč. 3, č. 268, s. 2-3. (Andrej Hlinka, poslanec) doc1
  
610 1921.12.22 Andrej Hlinka: Protestujeme
Slovák, 22.12.1921, roč. 3, č. 279, s. 1. (Andrej Hlinka, farár-poslanec) doc1
  
611 1921.12.24 Andrej Hlinka: Vianočné myšlienky pre orlov.
Tatranský Orol, december 1921, roč. 2, č. 12, s. 202-204. (Andrej Hlinka)
  
612 1921.12.25 Andrej Hlinka: Na Vianoce.
Slovák, 25. 12. 1921, roč. 3, č. 281, s. 1-2. (Andrej Hlinka, farár) doc1
Slovák týždenník, 25.12.1921, roč. 2, č. 50, s. 1. (Andrej Hlinka, farár)
  
613 1921.12.25 Andrej Hlinka: „Nebojte sa, lebo vám zvestujem radosť velistranykú."
Slovenská pravda, 25. 12. 1921, roč. 2, č. 49, s. 1. (Andrej Hlinka, farár, poslanec)
  
614 1921.12.28 Andrej Hlinka: Ultimátum slov. lidovcú?
Slovák, 28. 12. 1921, roč. 3, č. 282, s. I. (Andrej Hlinka, poslanec) doc1
  
615 1922.??.?? Andrej Hlinka: Dajme sa do práce!
Slovenský roľník, 1922, roč. 1, č. 4, s. 1-2.
  
616 1922.01.01 Andrej Hlinka: Naša politika v minulosti a budúcnosti
Slovák, 1.1.1922, roč. 4, č. I, Novoročná príloha Slováka, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda ľudovej strany)
  
617 1922.01.04 Andrej Hlinka: Nový proces.
Slovák, 4.1.1922, roč. 4, č. 3, s. 2. (Andrej Hlinka, farár)
  
618 1922.01.19 Andrej Hlinka: Javorina.
Slovák, 19.1.1922, roč. 4, č. 15, s. 1-2. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
619 1922.01.24 Andrej Hlinka: Sv. Otec Benedikt XV. zomrel.
Slovák, 24. 1. 1922, roč. 4, č. 19, s. 1. (Andrej Hlinka, farár)
Slovák týždenník, 29. 1. 1922, roč. 3, č. 5, s. 1. (Andrej Hlinka, farár)
  
620 1922.01.25 25. januára A. Hlinka s ďalšími 22 poslancami podal v Poslaneckej snemovni Národného zhromaždenia prvý oficiálny návrh ústavného zákona na autonómiu Slovenska.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
621 1922.02.02 Andrej Hlinka: Berú nám sviatky.
Slovák, 2. 2. 1922, roč. 4, č. 27, s. 1. (Andrej Hlinka, farár)
  
622 1922.02.08 Andrej Hlinka: Ked vrany kváču.
Slovák, 8. 2. 1922, roč. 4, č. 31, s. 1-2. (Andrej Hlinka)
  
623 1922.02.10 Andrej Hlinka: Nech žije Svätý Otec Pius XI.
Slovák, 10. 2. 1922, roč. 4, č. 33, s. 1. (Andrej Hlinka, farár)
Slovák týždenník, 19. 2. 1922, roč. 3, č. 8, s. 2. (Andrej Hlinka, farár)
  
624 1922.02.18 Andrej Hlinka: Otvorený list na dr. Augustína Rátha, rektora bratislavskej univerzity.
Slovák, 18. 2.1922, roč. 4, č. 40, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda ľudovej strany)
  
625 1922.02.19 Andrej Hlinka: Politika národa
Slovák, 19. 2. 1922, roč. 4, č. 41, s. 3. (Pravdomil)
  
626 1922.03.12 Andrej Hlinka: Levárske sestry
Slovák, 12. 3. 1922, roč. 4, č. 59, s. 3. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
627 1922.03.25 Andrej Hlinka: Nové pôsobište, ale starý program.
Slovák, 25. 3.1922, roč. 4, č. 70, s. 1-2. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
628 1922.04.11 Andrej Hlinka: Dáme niečo z Javoriny Poľsku alebo nie?
Slovák, 11. 4.1922, roč. 4, č. 83, s. 1-2. (Andrej Hlinka, poslanec a predseda slov. ľud. strany)
Slovák, 12. 4.1922, roč. 4, č. 84, s. 1-2. (Andrej Hlinka, poslanec a predseda slov. ľud. strany)
Slovák, 13. 4. 1922, roč. 4, č. 85, s. 1-2. (An drej Hlinka, poslanec a predseda slov. ľud. strany)
  
629 1922.04.15 Andrej Hlinka: Skutky zo Slovenska. Jako sa u nás šetrí?
Slovák, 15. 4. 1922, roč. 4, č. 87, s. 4. (Pravdomil)
  
630 1922.04.16 Andrej Hlinka: Vskutku synom Božím bol tento.
Slovák, 16. 4.1922, roč. 4, č. 88, s. 1-2. (Andrej Hlinka, farár)
  
631 1922.04.16 Andrej Hlinka: Boj o školu!
Slovenská pravda, 16.4.1922, roč. 3, č. 16, s. 4. (Ondrej Hlinka, farár)
  
632 1922.04.30 Andrej Hlinka: Na zdar Šrobár!
Slovenská pravda, 30. 4. 1922, roč. 3, č. 18, s. 1-2. (R. k. farár)
  
633 1922.05.13 Andrej Hlinka: Zúčtujme, utrhači.
Slovák, 13. 5. 1922, roč. 4, č. 109, s. 1-2. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
634 1922.05.14 Andrej Hlinka: Študentská politika slovenská.
Slovák, 14. 5. 1922, roč. 4, č. 110, s. 4. (Pravdomil)
  
635 1922.05.30 Andrej Hlinka: Blahorodý Pane Professor Dr. Vojtech Tuka v Bratislave!
Slovák, 30. 5. 1922, roč. 4, č. 122, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda ľudovej strany)
  
636 1922.06.09 Andrej Hlinka: Slovenskej verejnosti o záležitosti dr. Vojtecha Tuku.
Slovák, 9. 6.1922, roč. 4, č. 129, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda ľudovej strany)
  
637 1922.06.22 Andrej Hlinka: Moja odveta „Národným Novinám" na dotaz zo dňa 15. júna.
Slovák, 22. 6. 1922, roč. 4, č. 139, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda „Slov. Ľud. Strany)
Slovák, 23. 6. 1922, roč. 4, č. 140, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda „Slov. Ľud. Strany)
Slovák, 24. 6. 1922, roč. 4, č. 141, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda „Slov. Ľud. Strany)
  
638 1922.06.27 Andrej Hlinka: Právnická fakulta v Bratislave.
Slovák, 27. 6. 1922, roč. 4, č. 143, s. 3. (Pravdomil)
  
639 1922.06.28 Andrej Hlinka: Hlinka o česko-slovensko-poľskej zmluve. V parlamente povedal Hlinka veľkú reč o zmlustranyve česko-slovensko-poľskej.
Slovák, 28. 6. 1922, roč. 4, č. 144, s. 1-2.
Slovák, 29. 6. 1922, roč. 4, č. 145, s. 1-2.
Slovák, 1. 7. 1922, roč. 4, č. 146, s. 1-2.
  
640 1922.07.05 5. augusta z iniciatívy A. Hlinku a biskupa J. Vojtaššáka sa v Ružomberku usadili jezuiti. Hlinka ich prechodne ubytoval vo svojej fare. 10. augusta dostali do prenájmu kláštor piaristov. V rokoch 1924-1930 tu viedli chlapčenský internát Stanislavov. V roku 1930 sa do Ružomberka z Trnavy presťahoval noviciát a školastikát pre gymnazistov. A. Hlinka 8. septembra 1931 posvätil základný kameň jezuitského noviciátu v Ružomberku. Hotová budova bola posvätená 17. júla 1932. Hlinka mal osobitný vzťah k jezuitom.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
641 1922.07.09 Andrej Hlinka: Česť práci a zásluhám.
Slovák, 9. 7.1922, roč. 4, č. 152, s. 1-2. (Andrej Hlinka, preds. ľud. str.)
  
642 1922.07.20 Andrej Hlinka: „Prvé je uspokojovať národ." (Odpoveď Andreja Hlinku p. Karolovi Kálalovi.)
Slovák, 20. 7.1922, roč. 4, č. 161, s. 1-2.
  
643 1922.07.25 Andrej Hlinka: Ako nás uspokojujú.
Slovák, 25. 7. 1922, roč. 4, č. 165, s. 1-2. (Andrej Hlinka)
  
644 1922.08.01 Andrej Hlinka: Boj na všetky strany.
Slovák, 1. 8.1922, roč. 4, č. 171, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda slov. ľud. strany)
Slovák, 2. 8.1922, roč. 4, č. 172, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda slov. ľud. strany)
Slovák, 3. 8.1922, roč. 4, č. 173, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda slov. ľud. strany)
Slovák, 5. 8. 1922, roč. 4, č. 175, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda slov. ľud. strany)
Slovák, 6. 8. 1922, roč. 4, č. 176, s. 3. (Andrej Hlinka, predseda slov. ľud. strany)
Slovák, 8. 8.1922, roč. 4, č. 177, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda slov. ľud. strany)
  
645 1922.08.03 3. augusta na 3. zjazde Slovenskej ľudovej strany v Žiline bol A. Hlinka jednomyseľne zvolený za predsedu strany.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
646 1922.08.03 Žilina, 3. srpna 1922, PAMĚTNÍ SPIS A. Hlinka T. G. Masarykovi
Korespondence T. G. Masaryk – slovenští veřejní činitelé (1918-1937), Miroslav Lacko,Jan Rychlík,Richard Vašek (Eds.), Masarykův ústav AV ČR, 2019 Doc. 95 (p. 193), Doc. 95
  
647 1922.08.11 Prága, 1922. augusztus 11. A Prágai Magyar Hírlap tudósítása az OKP szlovák osztálya országos választmányának Zsolnán tartott üléséről, amelyen kimondták, hogy az OKP szlovák részlege nem olvad be a Hlinka-féle szlovák néppártba mivel az „sovén politikát folytat”
Angyal Béla, Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919-1936, Lilium Aurum 2004 doc_44
  
648 1922.08.19 Andrej Hlinka: Vítajte nám, bratia!
Slovák, 19. 8. 1922, roč. 4, č. 186, s. I. (Andrej Hlinka, farár-poslanec)
  
649 1922.08.24 Andrej Hlinka: „Trápne zjavy."
Slovák, 24. 8. 1922, roč. 4, č. 190, s. 1-2. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
650 1922.08.26 Andrej Hlinka: Katolíci, Slováci, do Prešova! na 52. valné zhromaždenie Spolku Sv. Vojtecha na 27. aug.
Slovák, 26. 8. 1922, roč. 4, č. 192, s. 2-3. (Andrej Hlinka, predseda spolku sv. Vojtecha)
Slovák, 27.8.1922, roč. 4, č. 193, s. 2,4. (Andrej Hlinka, predseda spolku sv. Vojtecha)
Slovák, 27.8.1922, roč. 4, č. 194, s. 2,4. (Andrej Hlinka, predseda spolku sv. Vojtecha)
  
651 1922.08.28 Andrej Hlinka: „Beneš nemá slovo proti autonómii."
Slovák, 28. 8. 1922, roč. 4, č. 195, s. 1-2. (Andrej Hlinka)
Slovák, 30. 8. 1922, roč. 4, č. 196, s. 1-2. (Andrej Hlinka)
Slovák, 30. 8. 1922, roč. 4, č. 197, s. 1-2. (Andrej Hlinka)
Slovák, 31. 8. 1922, roč. 4, č. 198, s. 1-2. (Andrej Hlinka)
Slovák, 31. 8. 1922, roč. 4, č. 199, s. 1-2. (Andrej Hlinka)
  
652 1922.09.03 Andrej Hlinka: Tyranov sa nebojíme, Boh je s nami, zvíťazíme.
Slovák, 3. 9.1922, roč. 4, č. 202, s. 1-2. (Andrej Hlinka, poslanec, predseda ľudovej strany)
Slovák, 5. 9.1922, roč. 4, č. 203, s. 1-2. (Andrej Hlinka, poslanec, predseda ľudovej strany)
Slovák, 6. 9.1922, roč. 4, č. 204, s. 1-2. (Andrej Hlinka, poslanec, predseda ľudovej strany)
Slovák, 7. 9. 1922, roč. 4, č. 205, s. 3. (Andrej Hlinka, poslanec, predseda ľudovej strany)
Slovák, 8. 9.1922, roč. 4, č. 206, s. 1-2. (Andrej Hlinka, poslanec, predseda ľudovej strany)
  
653 1922.09.14 Andrej Hlinka: Prečo rastú dane? alebo ako derú štát agrárne liehové Družstvá.
Slovák, 14. 9.1922, roč. 4, č. 210, s. 1-3. (Alfa)
Slovák, 15. 9.1922, roč. 4, č. 211, s. 1-3. (Alfa)
  
654 1922.09.16 Andrej Hlinka: Ako ste vyžrali z Prievidze profesora Petra Bríšku. Otvorený list Folprechtovi, Štefánkovi a Šrobárovi.
Slovák, 16. 9. 1922, roč. 4, č. 212, s. 1-2. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
655 1922.09.17 Andrej Hlinka: Prievidzké gymnázium. (Zaplnenie katechetskej stanice.)
Slovák, 17. 9. 1922, roč. 4, č. 213, s. 1-2. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
656 1922.09.23 Andrej Hlinka: Krátka odpoved r. k. farárovi Jozefovi Smida vo Zvolene.
Slovák, 23. 9. 1922, roč. 4, č. 218, s. 1-2. (Andrej Hlinka, poslanec)
Slovák, 24. 9. 1922, roč. 4, č. 219, s. 1-2. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
657 1922.10.03 Andrej Hlinka: Mančal ešte vždy máta.
Slovák, 3. 10. 1922, roč. 4, č. 226, s. 1-2. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
658 1922.10.04 4. -5. októbra sa konala slovenská národná púť do mariánskeho pútnického miesta Maria-zell v Rakúsku. Zúčastnil sa jej spišský biskup J. Vojtaššák, trnavský apoštolský administrátor Pavol Jantausch, A. Hlinka, R Juriga, R Tománek, M. Bubnič a asi 300 pútnikov. Hlinka kázal pútnikom o Panne Márii.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
659 1922.10.15 Andrej Hlinka: Beneš dogazdoval.
Slovák, 15. 10. 1922, roč. 4, č. 237, s. 1-2. (Andrej Hlinka)
  
660 1922.10.28 Andrej Hlinka: Radovať sa, či smútiť dňa 28. okt? Autonomisti patria buď do kriminálu, buď do blázinca „Večer", dňa 25. okt. 1922
Slovák, 28.10.1922, roč. 4, č. 248, s. 1. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
661 1922.10.28 Andrej Hlinka: Úradne vyhlásená lož v senáte.
Slovák, 28.10.1922, roč. 4, č. 248, s. 1. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
662 1922.10.31 Andrej Hlinka: Prišli k nám bratia...
Slovák, 31.10.1922, roč. 4, č. 249, s. 2. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
663 1922.11.01 Andrej Hlinka: Reč poslanca A. Hlinku, povedaná dňa 26. okt. pri vládnom prehlásení.
Slovák, 1. 11. 1922, roč. 4, č. 250, s. 2.
Slovák, 3.11.1922, roč. 4, č. 251, s. 2.
Slovák, 4.11.1922, roč. 4, č. 252, s. 2.
  
664 1922.11.11 Andrej Hlinka: Boj o samosprávu Slovenska.
Slovák, 11. 11. 1922, roč. 4, č. 258, s. 1-2. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
665 1922.11.19 Andrej Hlinka: Jantausch, Beneš a Javorina.
Slovák, 19.11.1922, roč. 4, č. 265, s. 1-2. (Alfa)
  
666 1922.11.26 Andrej Hlinka: Morava jubiluje. K šesťdesiatym narodeninám dr. Mórica Hrubana.
Slovák, 26. 11. 1922, roč. 4, č. 271, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda slov. ľud. strany)
  
667 1922.12.08 Andrej Hlinka: Advent
Slovák, 8. 12. 1922, roč. 4, č. 281, s. 1-2. (Andrej Hlinka, farár-poslanec)
  
668 1922.12.08 Andrej Hlinka: Verejná vďaka
Slovák, 8. 12. 1922, roč. 4, č. 281, s. 3. (Tvoj vďačný syn Andrej Hlinka, farár, poslanec)
  
669 1922.12.15 Andrej Hlinka: Pozvanie!
Slovák, 15.12.1922, roč. 4, č. 286, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda)
  
670 1922.12.15 15. decembra delegáciu poslancov Slovenskej ľudovej strany vedenú A. Hlinkom prijal na audiencii prezident ČSR T. G. Masaryk. Hlinka mu odovzdal memorandum pod názvom Hlas na zahynutie odsúdeného slovenského národa k civilizovanému svetu, v ktorom sa poukazuje na problémy Slovenska a žiada sa legislatívna autonómia Slovenska. Prezident Masaryk osvetlil svoj pohľad na vznik Pittsburskej dohody, akoby platila iba pre USA a americké pomery a župné zriadenie umožňuje, aby sa na jeho úrovni uskutočnila požiadavka samosprávy Slovenska.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
Odpověď poslancům a senátorům Slovenské strany ludové při audienci. Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 1934, s. 348 Dok. 399
Záznam zo stretnutia s poslancami HSĽS. Masaryk T.G., Cesta demokracie 2, 2007 Dok. 55
  
671 1922.12.19 Andrej Hlinka: Veľký deň, väčšie sklamanie.
Slovák, 19. 12. 1922, roč. 4, č. 289, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda slov. ľud. strany)
  
672 1922.12.20 Andrej Hlinka: Idú Turci, zakladajú novú katolícku stranu na Slovensku.
Slovák, 20.12.1922, roč. 4, č. 290, s. 1-2. (Alfa) Vianočná úvaha.
Slovák, Vianoce 1922, roč. 4, č. 293, s. I. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
673 1922.12.24 Andrej Hlinka: Vianočné posolstvo
Tatranský Orol, december 1922, roč. 3, č. 12, s. 242-244. (Andrej Hlinka)
  
674 1922.12.31 Andrej Hlinka: Súvaha na konci roku
Slovák, 31. 12. 1922, roč. 4, č. 297, s. 1-2. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
675 1923.01.01 Andrej Hlinka: Novoročné posolstvo. Posiela ho slovenskéstranymu Východu Andrej Hlinka, predseda ľudovej strany.
Slovenská pravda, 1.1. 1923, roč. 4, č. 1, s. 1.
  
676 1923.01.08 Londýn, 1923, 8. januára. Anglický text otvoreného listu zaslaného Andrejovi Hlinkovi uverejneného v časopise Slovák, v ktorom Seton-Watson odmieta bezdôvodné tvrdenia Žilinského memoranda a Tukových listov, naznačuje, že za tieto dokumenty môžu byť zodpovední maďarskí propagandisti a žiada Hlinku, aby tieto tvrdenia odmietol
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
  
677 1923.01.08 Londýn, 1923, 8. januára. Seton-Watson posiela Andrejovi Hlinkovi text svojho otvoreného listu ako odpoveď na Žilinské memorandum a Tukovu aféru na publikovanie v časopise Slovák a žiada Hlinku, aby obe veci vybavil s ich spoločným priateľom Aloisom Kolískom
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
  
678 1923.01.10 Andrej Hlinka: Po atentáte spáchanom na dr. Aloisovi Rašínovi, ministrovi financií.
Slovák, 10. 1. 1923, roč. 5, č. 6, s. 1-2. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
679 1923.01.13 Andrej Hlinka: Predvečer novej vojny.
Slovák, 13. 1. 1923, roč. 5, č. 9, s. 1-2. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
680 1923.01.14 Andrej Hlinka: Kocka je hodená!
Slovák, 14.1.1923, roč. 5, č. 10, s. 1-2. (Alfa)
  
681 1923.01.21 Bratislava, 1923, 21., 23., 24., 25. januára. Anglický preklad série článkov Andreja Hlinku publikovaných pod titulom „Scotus Viator" v denníku Slovák, v ktorých Hlinka popiera, že by Tuka napísal akýkoľvek list do Manchester Guardian, potvrdzuje autenticitu slovenského textu Žilinského memoranda, tvrdí, že Seton-Watson bol uvedený do omylu vo veci pomerov na Slovensku pražskou centralistickou tlačou a pozýva Setona-Watsona na Slovensko, aby sa sám presvedčil o pravdivosti sťažností Slovenskej ľudovej strany
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
  
682 1923.01.21 Andrej Hlinka: SCOTUS VIATOR
Slovák, 21.1.1923, roč. 5, č. 16, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda Slovenskej Ľudovej Strany)
  
683 1923.01.24 Andrej Hlinka: Slovák, 23.1.1923, roč. 5, č. 17, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda Slovenskej Ľudovej Strany)
Slovák, 24.1.1923, roč. 5, č. 18, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda Slovenskej Ľudovej Strany)
Slovák, 25. 1. 1923, roč. 5, č. 19, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda Slovenskej Ľudovej Strany)
  
684 1923.01.28 Andrej Hlinka: Nová krivda na obzore. Idú nám brať kostoly.
Slovák týždenník, 28. 1. 1923, roč. 4 (5), č. 5, s. 1. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
685 1923.01.30 Bratislava, 1923, 30. januára. Alois Kolísek posiela Setonovi-Watsonovi nemecký preklad časti Hlinkovej odpovede Setonovi-Watsonovi publikovanej v denníku Slovák a kópiu originálu Žilinského memoranda s dôrazným upozornením, že text nie je identický s publikovaným anglickým prekladom
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
  
686 1923.02.08 Andrej Hlinka: Kto a čo búri proti Čechom?
Slovák, 8. 2.1923, roč. 5, č. 30, s. 3. (Alfa)
  
687 1923.02.14 Andrej Hlinka: Čo búri Slovákov, alebo krížová cesta našich učebníc. Do pozornosti Scotus Viatorovi, venuje Andrej Hlinka, poslanec, predseda Spolku sv. Vojtecha.
Slovák, 14. 2.1923, roč. 5, č. 35, s. 1-2.
Slovák, 15. 2.1923, roč. 5, č. 36, s. 3.
Slovák, 17. 2.1923, roč. 5, č. 38, s. 1-2.
Slovák, 18. 2.1923, roč. 5, č. 39, s. 3.
Slovák, 20. 2.1923, roč. 5, č. 40, s. 3.
Slovák, 21. 2.1923, roč. 5, č. 41, s. 5.
Slovák, 22. 2.1923, roč. 5, č. 42, s. 3.
  
688 1923.02.21 Andrej Hlinka: Slovenskej verejnosti. Odpoveď Andreja Hlinstranyku na výzvu pána „biskupa" Zocha, či bola destranyklarácia martinská falšovaná.
Slovák, 21. 2.1923, roč. 5, č. 41, s. 1-2.
Slovák, 22. 2.1923, roč. 5, č. 42, s. 1-2.
Slovák, 23. 2. 1923, roč. 5, č. 43, s. 1-2.
Slovák, 24. 2. 1923, roč. 5, č. 44, s. 1-2.
  
689 1923.02.22 Andrej Hlinka: Rozpomienka na dr. Michala Bajora.
Slovák, 22. 2.1923, roč. 5, č. 42, s. 1-2. (Alfa)
  
690 1923.02.28 [Bez miesta], 1923, 28. februára. Verejná odpoveď Setona-Watsona na Hlinkovú sériu článkov Scotus Viator v denníku Slovák, v ktorých Seton-Watson špeciálne komentuje tri Hlinkové body a oznamuje, že chce na jar podniknúť špeciálny zájazd na Slovensko, aby vyšetril tamojšie pomery
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
  
691 1923.02.28 Andrej Hlinka: Faraoniti a Herodiáni. Súrna interpelácia postranyslanca Andreja Hlinku a spoločníkov na minisstranytra vnútra a pravosúdia v záležitosti zhabania „Slováka" zo dňa II. februára 1923 číslo 33.
Slovák, 28. 2.1923, roč. 5, č. 47, s. 1-2.
  
692 1923.03.22 Andrej Hlinka: Scotus Viator zasa prehovoril.
Slovák, 22. 3.1923, roč. 5, č. 66, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda ľudovej strany)
Slovák, 23. 3. 1923, roč. 5, č. 67, s. I. (Andrej Hlinka, predseda ľudovej strany)
  
693 1923.03.25 Andrej Hlinka: Po jednom roku.
Slovák, 25. 3.1923, roč. 5, č. 69, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda slov. ľud. strany)
  
694 1923.04.?? Andrej Hlinka: Hosanna-Ukrižuj-Alleluja
Slovák, Veľká noc 1923, roč. 5, č. 74, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
695 1923.04.?? Andrej Hlinka: Veľká noc Slovákov
Slovák týždenník, Veľká noc 1923, roč. 4 (5), č. 14, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda ľud. strany)
  
696 1923.04.?? Andrej Hlinka: Poďte k Srdcu najsvätejšiemu
Slovák, Turice 1923, roč. 5, č. 112, s. 4. (Andrej Hlinka, farár)
  
697 1923.04.09 Londýn, 1923, 9. dubna. Seton-Watson informuje Jana Masaryka o svém nadcházejícím zájezdu na Slovensko i svých obavách z narušení vztahu k Hlinkovi. Žádá jej o pomoc pri zajišténí úspešného průběhu přednášek významného britského koloniálního úfedníka sira Harryho Wilsona v Praze
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
  
698 1923.04.14 Andrej Hlinka: Výzva
Slovák, 14. 4. 1923, roč. 5, č. 84, s. I. (Andrej Hlinka, preds. ľudovej strany)
  
699 1923.04.18 Andrej Hlinka: Jednotná fronta či jeden program?
Slovák, 18. 4. 1923, roč. 5, č. 87, s. I. (Andrej Hlinka, poslanec a predseda Slovenskej Ľudovej Strany)
  
700 1923.04.24 Andrej Hlinka: Falzifikátorom
Slovák, 24. 4. 1923, roč. 5, č. 92, s. 2. (Andrej Hlinka, poslanec a predseda Slovenskej Ľudovej Strany)
Slovák, 25. 4. 1923, roč. 5, č. 93, s. 2. (Andrej Hlinka, poslanec a predseda Slovenskej Ľudovej Strany)
Slovák, 26. 4. 1923, roč. 5, č. 94, s. 1. (Andrej Hlinka, poslanec a predseda Slovenskej Ľudovej Strany)
Slovák, 27. 4. 1923, roč. 5, č. 95, č. 1. (Andrej Hlinka, poslanec a predseda Slovenskej Ľudovej Strany)
Slovák, 29. 4. 1923, roč. 5, č. 97, s. 3. (Andrej Hlinka, poslanec a predseda Slovenskej Ľudovej Strany)
Slovák, 1. 5. 1923, roč. 5, č. 98, s. 2. (Andrej Hlinka, poslanec a predseda Slovenskej Ľudovej Strany)
  
701 1923.05.04 Andrej Hlinka: „Biedna pomluva". Na obranu „Leva" píše: Anstranydrej Hlinka, predseda
Slovák, 4. 5.1923, roč. 5, č. 100, s. 2.
  
702 1923.05.17 17. mája R. W. Seton-Watson počas svojej cesty po Slovensku navštívil Ružomberok a stretol sa s A. Hlinkom.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
703 1923.05.22 22. mája na krajinskej konferencii Slovenského Orla v Trnave bol A. Hlinka zvolený za čestného starostu tejto telovýchovnej organizácie.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
704 1923.05.31 Andrej Hlinka: Piate výročie
Slovák, 31. 5. 1923, roč. 5, č. 120, s. 2. (Posl. Andrej Hlinka, predseda Slovenskej Ľudovej Strany)
  
705 1923.06.07 Andrej Hlinka: Moja odpoveď Pánu Droví Ivanovi Dérerovi, ministrovi vo výslužbe
Slovák, 7. 6. 1923, roč. 5, č. 125, s. I. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
706 1923.06.19 Andrej Hlinka: Nepriateľ predo dvermi
Slovák, 19. 6.1923, roč. 5, č. 136, s. I. (Alfa)
  
707 1923.06.19 Andrej Hlinka: Augiášov chliev
Slovák, 19. 6. 1923, roč. 5, č. 136, s. 3. (Andrej Hlinka, predseda správy)
  
708 1923.06.21 Andrej Hlinka: Výzva k pomluvačom!
Slovák, 21. 6. 1923, roč. 5, č. 138, s. I. (Andrej Hlinka, predseda strany)
  
709 1923.06.29 Andrej Hlinka: Ľudová banka uč. spol. v Ružomberku.
Čech, 29. 6.1923, roč. 48, č. 176, s. 3-4. (Andrej Hlinka, predseda správy ľudovej banky)
  
710 1923.07.11 Andrej Hlinka: Agrosodemia zúri-Ľud. banka ožíva
Slovák, 11. 7. 1923, roč. 5, č. 153, s. I. (Andrej Hlinka, predseda)
  
711 1923.07.13 Andrej Hlinka: Valné zhromaždenie zem. zväzu obecných nostranytárov na Slovensku
Slovák, 13. 7. 1923, roč. 5, č. 155, s. 2. (Pravdomil)
  
712 1923.08.23 R. W. Seton-Watson - Stjepanu RadićuPrimio njegovo pismo na ladanju gdje ostaje do 1. listopada. Čitao je s uznemirenjem razne novosti o Jugoslaviji nakon što su se vidjeli u Zagrebu. Moli da mu piše o motivima dolaska u inozemstvo. Nije izabrao povoljan trenutak za dolazak u London jer su u to vrijeme najistaknutiji političari gotovo bez iznimke izvan Londona. Politički će život započeti u listopadu i malo je vjerojatno da će se parlament sastati prije jeseni. Upozorava ga na opasnost da dođe u ruke izvjesnih ljudi u Londonu koji prave propagandu za Mađare i rado se služe Radićem i Hlinkom da bi ukazali na pogrešku koju je počinila Evropa dopustivši da se raspadne Austro-Ugarska i, iznad svega, tisućljetna Ugarska. Steed će se rado sastati s Radićem po svom povratku u London.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, II. Doc.No. 105
  
713 1923.08.26 Andrej Hlinka: Rozhodnuté je
Slovák, 26. 8. 1923, roč. 5, č. 182, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda ľud. strany)
  
714 1923.08.26 Ružomberok, 26. srpna 1923, DOPIS A. Hlinka T. G. Masarykovi
Korespondence T. G. Masaryk – slovenští veřejní činitelé (1918-1937), Miroslav Lacko,Jan Rychlík,Richard Vašek (Eds.), Masarykův ústav AV ČR, 2019 Doc. 111 (p. 218), Doc. 111
  
715 1923.08.29 Andrej Hlinka: Odkaz Andreja Hlinku svojim voličom pred obecnými voľbami
Slovák týždenník, 29. 8. 1923, roč. 4 (5), č. 34, s. 1-2.
  
716 1923.09.11 Andrej Hlinka: Kandidáti slov. ľudovej strany do obecného výboru v Ružomberku
Slovák, 11. 9. 1923, roč. 5, č. 194, s. 2. (Hlinka, predseda)
  
717 1923.09.18 18. septembra sa konali na Slovensku voľby do žúp. Slovenská ľudová strana dosiahla najvyšší počet 401 300 hlasov (30 %) a stala sa najviac volenou stranou na Slovensku.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
718 1923.09.21 Andrej Hlinka: Prvá porážka centralizmu
Slovák, 21. 9. 1923, roč. 5, č. 203, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda Slov. Ľud. Strany)
  
719 1923.09.22 22. septembra A. Hlinka pricestoval na ľudové zhromaždenie do Košíc. Napriek tomu, že išlo o povolenú akciu, Hlinkovi odporcovia mu neumožnili vystúpiť s prejavom. Jána Hanušovského, roľníka z Ťahaniec, ktorý ako prvý vítal Hlinku v Košiciach, zbili tak, že ešte v ten istý deň zomrel.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
720 1923.10.16 Andrej Hlinka: Dr. Augustín Fischer-Colbrie 60-ročný
Slovák, 16.10.1923, roč. 5, č. 224, s. 1. (Andrej Hlinka, farár)
  
721 1923.10.27 Andrej Hlinka: Na černovskom cintoríne
Slovák, 27.10. 1923, roč. 5, č. 234, s. 1. (Andrej Hlinka, farár)
  
722 1923.10.30 Andrej Hlinka: Prvé lustrum republiky
Slovák, 30.10.1923, roč. 5, č. 236, s. 2. (Andrej Hlinka, predseda Slovenskej Ľudovej Strany)
  
723 1923.11.04 Andrej Hlinka: Do pozornosti p. poslancom a senátorom
Slovák, 4. 11. 1923, roč. 5, č. 239, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda)
  
724 1923.11.08 Andrej Hlinka: Podplácanie a povolebné perzekúcie
Slovák, 8. 11. 1923, roč. 5, č. 242, s. 1. (Andrej Hlinka, poslanec) Reč Andreja Hlinku
Slovák, 14.11.1923, roč. 5, č. 247, s. 1-2.
  
725 1923.11.21 Andrej Hlinka: Na Golgote za národ
Slovák, 21.11.1923, roč. 5, č. 253, s. 1. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
726 1923.11.24 Andrej Hlinka: Národná suverenita. Reč Andreja Hlinku, predsedu Slovenskej Ľudovej Strany v poslastranyneckej snemovni dňa 22. nov. 1923.
Slovák, 24.11.1923, roč. 5, č. 256, s. 1.
Slovák, 25.11. 1923, roč. 5, č. 257, s. 3.
Slovák, 27. 11. 1923, roč. 5, č. 258, s. 1-2.
  
727 1923.12.01 Andrej Hlinka: Rozkladný protestantizmus
Slovák, 1. 12. 1923, roč. 5, č. 262, s. 1. (Pravdomil)
  
728 1923.12.02 Andrej Hlinka: Reč Andreja Hlinku, predsedu Slovenskej Ľustranydovej Strany, v poslaneckej snemovni dňa 22. nov.
Slovák týždenník, 2. 12. 1923, roč. 4 (5), č. 48, s. 5.
Slovák týždenník, 9. 12. 1923, roč. 4 (5), č. 49, s. 4.
Slovák týždenník, 16.12.1923, roč. 4 (5), č. 50, s. 4-5.
  
729 1923.12.02 Andrej Hlinka: Reč Andreja Hlinku, predsedu Slov. Ľudovej strany, v poslaneckej snemovni dňa 22. nov. 1923.
Slovenská pravda, 2. 12. 1923, roč. 4, č. 49, s. 1-2.
Slovenská pravda, 9. 12. 1923, roč. 4, č. 50, s. 1-2.
Slovenská pravda, 16. 12. 1923, roč. 4, č. 51, s. 1-2.
  
730 1923.12.24 Andrej Hlinka: Naše Vianoce
Slovák týždenník, Vianoce 1923, roč. 4 (5), č. 51, s. I. (Andrej Hlinka, predseda)
  
731 1923.12.24 Andrej Hlinka: Vianoce Slovákov
Slovák, Vianoce 1923, roč. 5, č. 281, s. I. (Andrej Hlinka, predseda Slovenskej Ľudovej Strany)
  
732 1924.??.?? Pri príležitosti 60. narodenín A. Hlinku vyšla brožúra Karola Sidora Andrej Hlinka (Bratislava, 1924).
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
733 1924.??.?? Pri príležitosti 60. narodenín A. Hlinku vyšla brožúra Alojza Kolíska Andrej Hlinka (Bratislava, 1924) ako separát vydaný pôvodne v časopise katolíckej mládeže Rozvoj, roč. 3, 1924, č. 1-2.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
734 1924.??.?? Pri príležitosti 60. narodenín A. Hlinku boli razené mosadzné odznaky s poprsím A. Hlinku a nápisom v dvoch riadkoch: 1864 Andrej Hlinka 1924 / Vodca slovenského národa. Autorom návrhu bol akademický sochár Ladislav Majerský
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
735 1924.01.01 Andrej Hlinka: Na Nový rok
Slovák, 1.1.1924, roč. 6, č. I, s. I. (Andrej Hlinka, predseda Slovenskej Ľudovej Strany)
  
736 1924.01.12 Andrej Hlinka: Benešove zmluvy a Slováci
Slovák, 12. 1. 1924, roč. 6, č. 10, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda Slovenskej Ľudovej Strany)
  
737 1924.01.18 Andrej Hlinka: Po belehradských poradách
Slovák, 18. 1. 1924, roč. 6, č. 15, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
738 1924.01.19 Andrej Hlinka: Moje posolstvo Združeniu Slovenských katolístranykov v Amerike
Slovák, 19. 1. 1924, roč. 6, č. 16, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda Slovenskej Ľudovej Strany)
  
739 1924.01.20 Andrej Hlinka: Či som sa vylúčil z národnej práce?
Slovák, 20. 1. 1924, roč. 6, č. 17, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda Slovenskej Ľudovej Strany)
Slovák, 22. 1. 1924, roč. 6, č. 18, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda Slovenskej Ľudovej Strany)
Slovák, 23. 1. 1924, roč. 6, č. 19, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda Slovenskej Ľudovej Strany)
Slovák, 24. 1. 1921, roč. 6, č. 20, s. 2. (Andrej Hlinka, predseda Slovenskej Ľudovej Strany)
  
740 1924.01.27 Andrej Hlinka: To i to. Otcove slová.
Slovenská pravda, 27.1.1924, roč. 5, č. 5, s. 3.
  
741 1924.02.04 4. februára okresný úrad v Ružomberku odmietol vydať A. Hlinkovi pas na cestu do USA. Hlinka sa odvolal, no aj župný úrad v Liptovskom Sv. Mikuláši jeho žiadosť zamietol s odôvodnením, že sa proti nemu vedie trojnásobné trestné pokračovanie.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
742 1924.02.12 Andrej Hlinka: „Eureka" alebo odmrštená prosba o cestovný pas pre Hlinku do Ameriky
Slovák, 12. 2. 1924, roč. 6, č. 35, s. 1. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
743 1924.02.13 Andrej Hlinka: Otvorený list Združenia Slovenských katolíkov v Amerike p. Tomášovi G. Masarykovi, Prez. Republiky Česko-Slov.
Slovák, 13. 2. 1924, roč. 6, č. 36, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda Slovenskej Ľudovej Strany)
  
744 1924.02.27 Andrej Hlinka: Poznámky k župným rozpočtom župy podtatstranyranskej na rok 1923 a 1924
Slovák, 27. 2.1924, roč. 6, č. 48, s. 1-2. (Andrej Hlinka a spoločníci)
  
745 1924.03.15 HOLOTA János (1890.01.27 Érsekújvár - 1958.10.13 Chile) Érsekújvár polgármestere (hagyományos nevén városbíró), miután a csehszlovák hatóságok visszaállították a községi önkormányzati jogok gyakorlását. Az első városbíró helyettes dr. BLASKOVITS István (Hlinka párt), második helyettes NÉDER János kereskedő (Keresztény szociális párt)
Turczel Lajos, Holota János és Érsekújvár (Irodalmi szemle 1998 05-07)
  
746 1924.04.?? Andrej Hlinka: Vexilla Regis Predeunt Hľa, prápor Kráľa už veje!
Slovák, Veľká noc 1924, roč. 6, č. 92, s. 1-2. (Andrej Hlinka)
  
747 1924.04.05 Andrej Hlinka: Neslýchaný a nevídaný spis
Slovák, 5. 4. 1924, roč. 6, č. 80, s. 1. (Pravdomil)
  
748 1924.04.05 Andrej Hlinka: Prechádzka Prahou a svetom
Slovák, 5. 4.1924, roč. 6, č. 80, s. 2.
  
749 1924.04.08 Andrej Hlinka: Prestaňte prenasledovať ľudákov
Slovák, 8. 4. 1924, roč. 6, č. 82, s. 1. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
750 1924.04.18 Andrej Hlinka: Crucifige, crucifige eum Veľkopiatočná úvaha
Slovák, 18. 4. 1924, roč. 6, č. 91, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
751 1924.04.20 Andrej Hlinka: Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych.
Slovenská pravda, 20. 4. 1924, roč. 5, č. 17, s. 1-2. (Ondrej Hlinka, poslanec)
  
752 1924.05.?? V máji A. Hlinka vydal preklad diela maďarského teológa Antona Szuszaiho Apológia čili sústavná obrana základných právd katolíckej viery. Preklad vypracoval v roku 1914 a počas internácie v rokoch 1919-1920. Kniha mohla vyjsť až v roku 1924 pre finančné ťažkosti.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
753 1924.05.04 Andrej Hlinka: Dr. Milan Rastislav Štefánik a my
Slovák, 4. 5.1924, roč. 6, č. 102, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda slov. ľud. strany)
  
754 1924.05.14 Andrej Hlinka: Ešte „záležitosť trnavského seminára"
Slovák, 14. 5. 1924, roč. 6, č. 110, s. 1-2. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
755 1924.05.29 Andrej Hlinka: Šieste aniversarium „Pittsburghskej Dohody"
Slovák, 29. 5. 1924, roč. 6, č. 123, s. 2. (Andrej Hlinka, predseda Slovenskej Ľudovej Strany)
  
756 1924.06.15 Andrej Hlinka: Štefan Mišík
Slovák, 15. 6. 1924, roč. 6, č. 136, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
757 1924.06.22 Andrej Hlinka: Do pozornosti slovenských remeselníkov! Dozvuky protestnej porady obchodných a priemyseľných komôr na Slovensku, konanej 15. 5. 1924 v Žiline, kde stanovisko zaujali proti snahám zrušenia 50 percentovej výhody pri štátnych dodávkach na Slovensku.
Slovák, 22. 6. 1924, roč. 6, č. 141, s. 4. (Pravdomil)
Slovák týždenník, 29.6.1924, roč. 5 (6), č. 26, s. 2-3. (Pravdomil)
  
758 1924.07.02 Andrej Hlinka: Dr. Kmeťko a dr. Buday. K ich 25-ročnému kňazskému jubileumu
Slovák, 2. 7.1924, roč. 6, č. 149, s. 1-2. (Andrej Hlinka, farár)
  
759 1924.07.10 Andrej Hlinka: „Rovnoprávnosť všech národností a vyznáni". Dotaz na pána ministra národnej obrany
Slovák, 10. 7. 1924, roč. 6, č. 155, s. 1-2. (Andrej Hlinka, farár a poslanec)
  
760 1924.08.23 23. -24. augusta sa v Bratislave konal Eucharistický kongres. Zúčastnil sa ho apoštolský nuncius Francesco Marmaggi, trnavský apoštolský administrátor Pavol Jantausch, banskobystrický biskup Marián Blaha, nitriansky biskup Karol Kmeťko a ďalší cirkevní hodnostári. A. Hlinka vystúpil s prejavom 23. augusta na Nám. slobody, v ktorom nazval kongres slávnostným vierovyznaním slovenského národa. 24. augusta vystúpil s prejavom po bohoslužbách v Dóme sv. Martina.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
761 1924.08.24 Andrej Hlinka: Christum Regem adoremus dominantem gentibus! Klaňajme sa Kristovi kráľovi všetkých národov!
Slovák, 24. 8. 1924, roč. 6, č. 193, s. 2. (Andrej Hlinka, farár-poslanec)
  
762 1924.08.29 Andrej Hlinka: Učiňme pamätným deň Euchar. Kongresu
Slovák, 29. 8. 1924, roč. 6, č. 197, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda)
  
763 1924.09.06 6. septembra na zhromaždení Slovenskej ľudovej strany v Trnave Hlinku počas prejavu poranili jeho politickí protivníci skalou hodenou do hlavy.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
764 1924.09.13 Andrej Hlinka: Boli sme zase v ohni
Slovák, 13. 9. 1924, roč. 6, č. 209, s. I. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
765 1924.09.14 Andrej Hlinka: Roma locuta causa finita. Úprimné slovo pre oltárnych bratov
Slovák, 14. 9. 1924, roč. 6, č. 210, s. 1-2. (Andrej Hlinka, farár-poslanec)
  
766 1924.09.21 Andrej Hlinka: „Arma Virumque cano". „Ospevujem muža i zbrane jeho".
Slovenská pravda, 21. 9. 1924, roč. 5, č. 39, s. 1-2. (Andrej Hlinka poslanec, predseda slov. ľudovej strany)
  
767 1924.09.26 Andrej Hlinka: Osvedčenie
Slovák, 26. 9. 1924, roč. 6, č. 220, s. 1. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
768 1924.09.27 27. septembra v Ružomberku sa konala oslava 60. narodenín A. Hlinku. Pri tejto príležitosti K. Sidor v mene mladých slovenských autonomistov odovzdal Hlinkovi zlatý pokál. Na žiadosť A. Hlinku Ústredie slovenského katolíckeho študentstva každý rok poctilo touto cenou vybranú osobnosť. Pokálová tradícia trvala do roku 1944 a potom v zahraničí od roku 1950, keď ju obnovil Jozef Kirschbaum.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
769 1924.10.07 Budapest, 1924. október 7. Szent-Ivány József kisgazda párti politikus, országgyűlési képviselő jelentése a magyar ellenzéki pártok belső viszályáról és a külön Intéző Bizottság létrehozásának politikai előkészítéséről. A jelentésben tudósít továbbá a Hlinka párthoz lecsatlakozott Tuka Béla magyar kapcsolatainak a cseh hírszerzés általi felderítéséről
Angyal Béla, Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919-1936, Lilium Aurum 2004 doc_56
  
770 1924.10.12 Andrej Hlinka: Dr. Juriga päťdesiatnikom
Slovák, 12. 10. 1924, roč. 6, č. 233, s. I. (Andrej Hlinka, predseda)
Slovák týždenník, 12.10.1924, roč. 5 (6), č. 41, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda)
  
771 1924.10.26 Andrej Hlinka: „Čo na to povie ľudová strana?"
Slovák, 26. 10. 1924, roč. 6, č. 245, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda slov. ľudovej strany)
  
772 1924.10.30 Andrej Hlinka: Verejná výzva na bezmenného utŕhača našich katol. škôl
Slovák, 30. 10.1924, roč. 6, č. 247, s. 2-3. (Andrej Hlinka, preds. šk. stolice)
  
773 1924.11.04 Andrej Hlinka: Arnold Bobok +
Slovák, 4. 11. 1924, roč. 6, č. 249, s. 1. (Andrej Hlinka, poslanec)
Slovák týždenník, 9. 11. 1924, roč. 5 (6), č. 45, s. 1. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
774 1924.11.09 Andrej Hlinka: „Lúčky"
Slovák, 9. 11.1924, roč. 6, č. 254, s. 1.
Slovák, 11.11. 1924, roč. 6, č. 255, s. 1-2. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
775 1924.11.12 Andrej Hlinka: Koniec debaty
Slovák, 12.11.1924, roč. 6, č. 256, s. 1. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
776 1924.11.13 Andrej Hlinka: Odpoveď Maďarom i Čechom
Slovák, 13.11.1924, roč. 6, č. 257, s. 1. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
777 1924.11.16 Andrej Hlinka: AKCIA ,NÁROD SEBE". Skutok nasledovania hoden
Slovák, 16.11.1924, roč. 6, č. 260, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda) „Národ Sebe"
Slovák, 19.11.1924, roč. 6, č. 262, s. 1. (Andrej Hlinka, farár)
  
778 1924.11.27 Andrej Hlinka: Prečo sa nezúčastnili ľudáci rozpočtovej debastranyty.
Čech, 27. 11. 1924, roč. 49, č. 327, s. 3-4. (Andrej Hlinka)
  
779 1924.12.24 Andrej Hlinka: Kristus víťazí v Betleheme i v Ríme
Slovák, 24. 12. 1924, roč. 6, č. 269, s. 1-2. (Andrej Hlinka, farár)
Slovák týždenník, 24.12.1924, roč. 5 (6), č. 48, s. 1-2. (Andrej Hlinka, farár)
  
780 1925.01.03 Andrej Hlinka: Vianoce Slovenska.
Slovenská pravda, 3.1.1925, roč. 6, č. 1, s. 2-3. (Andrej Hlinka, poslanec)
Slovenská pravda, 11. 1. 1925, roč. 6, č. 2, s. 2. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
781 1925.01.06 Andrej Hlinka: Vážny dokument.
Slovák, 6. 1. 1925, roč. 7, č. 4, s. 1-2. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
782 1925.01.21 Andrej Hlinka: Náš protest u rakúskeho spolkového kancestranylára. Ohľadom urážlivého názvu nášho štástranytu
Slovák, 21.1.1925, roč. 7, č. 16, s. 1-2. (Andrej Hlinka v. r., poslanec)
  
783 1925.01.25 Andrej Hlinka: Moja odpoveď na nadávky centralistickej žurstranynalistiky
Slovák, 25.1.1925, roč. 7, č. 20, s. 1-2. (A. Hlinka, predseda slov. ľud. strany)
  
784 1925.01.27 Andrej Hlinka: Čo myslí a cíti národ?
Slovák, 27.1.1925, roč. 7, č. 21, s. 1-2. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
785 1925.01.29 Andrej Hlinka: Katolicizmus sa pohnul
Slovák, 29. 1. 1925, roč. 7, č. 23, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda)
Slovák týždenník, 1. 2. 1925, roč. 6 (7), č. 5, s. 2-3. (Andrej Hlinka, predseda)
  
786 1925.02.18 Andrej Hlinka: Nový útok, nový nepriateľ
Slovák, 18. 2.1925, roč. 7, č. 39, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda slov. ľud. strany)
  
787 1925.02.22 Andrej Hlinka: Pastiersky list a „Sokol". Zúrenie Hrušovské- ho
Slovák, 22. 2. 1925, roč. 7, č. 43, s. 1. (Andrej Hlinka, poslanec)
Slovák, 24. 2. 1925, roč. 7, č. 44, s. 1. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
788 1925.03.14 Andrej Hlinka: Osvedčenie
Slovák, 14. 3. 1925, roč. 7, č. 60, s. 1. (Andrej Hlinka, preds. slov. ľud. str.)
  
789 1925.03.24 Andrej Hlinka: Hlinková obrana kresťanského Slovenska. Skvelá reč Hlinková pri pojednávaní návrhu o sviatkoch.
Slovák, 24. 3.1925, roč. 7, č. 68, s. 1-2.
  
790 1925.03.25 Andrej Hlinka: Nechceme ani 28. október, ani Husa. Koniec reči posl. Hlinku k návrhu o sviatkoch.
Slovák, 25. 3.1925, roč. 7, č. 69, s. 1-2. Naša Veľká noc
Slovák týždenník, 12. 4. 1925, roč. 6 (7), č. 15, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda Slovenskej Ľudovej Strany)
Slovák, Veľká noc 1925, roč. 7, č. 83, s. 2. (Andrej Hlinka, preds. Slov. Ľud. Strany)
  
791 1925.03.I Andrej Hlinka: Jozef Kačka, farár v Hájnikoch. (1865 3. marec -1925 3. marec)
Slovák, I. 3. 1925, roč. 7, č. 49, s. 1-2. (Andrej Hlinka, farár)
  
792 1925.04.10 Andrej Hlinka: Hlinková obrana kresťanského Slovenska. Skvelá reč Hlinková pri pojednávaní návrhu o sviatkoch.
Slovenské ľudové noviny, 10. 4. 1925, roč. 16, č. 15, s. 1-2.
Slovenské ľudové noviny, 17. 4. 1925, roč. 16, č. 16, s. 1-2.
Slovenské ľudové noviny, 24. 4. 1925, roč. 16, č. 17, s. 1-2.
Slovenské ľudové noviny, 1. 5. 1925, roč. 16, č. 18, s. 1-2.
  
793 1925.04.18 Andrej Hlinka: Levočský dokument
Slovák, 18. 4.1925, roč. 7, č. 87, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda Slov. Ľud. strany)
  
794 1925.04.21 Andrej Hlinka: Našim bratom v Amerike
Slovák, 21. 4.1925, roč. 7, č. 89, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda)
  
795 1925.05.03 Andrej Hlinka: Prášek a Rychtera-Vrabec
Slovák, 3. 5. 1925, roč. 7, č. 99, s. 1-2. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
796 1925.05.05 Andrej Hlinka: Stalo sa!
Slovák, 5. 5. 1925, roč. 7, č. 100, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda Slovenskej Ľudovej Strany)
Slovenské ľudové noviny, 8. 5. 1925, roč. 16, č. 19, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda Slovenskej Ľudovej Strany)
  
797 1925.05.10 Andrej Hlinka: Stala sa zrada!
Slovák týždenník, 10. 5. 1925, roč. 6 (7), č. 19, s. 3-4. (Andrej Hlinka, predseda Slovenskej Ľudovej Strany)
  
798 1925.05.15 Andrej Hlinka: Ján a Štefan Hatiar šesťdesiat ročníci
Slovák, 15. 5. 1925, roč. 7, č. 109, s. 5. (Andrej Hlinka, farár)
  
799 1925.05.17 Andrej Hlinka: Po verdikte
Slovák, 17. 5. 1925, roč. 7, č. 111, s. 1-4. (Andrej Hlinka, predseda)
  
800 1925.05.21 Andrej Hlinka: Nech je jasno!
Slovák, 21. 5. 1925, roč. 7, č. 114, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda)
  
801 1925.05.31 Andrej Hlinka: Siedme výročie Pittsburskej dohody
Slovák, 31. 5. 1925, roč. 7, č. 122, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda Slov. Ľud. Strany)
  
802 1925.06.05 Andrej Hlinka: „Stále spory Hlinkový"-odpoveď „Národnej Politike"
Slovák, 5. 6. 1925, roč. 7, č. 125, s. 1. (Andrej Hlinka, poslanec)
Slovák, 6. 6.1925, roč. 7, č. 126, s. 3-4. (Andrej Hlinka, poslanec)
Slovák, 7. 6. 1925, roč. 7, č. 127, s. 1. (Andrej Hlinka, poslanec)
Slovák, 9. 6.1925, roč. 7, č. 128, s. 2-3. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
803 1925.06.11 Andrej Hlinka: Dar národu
Slovák, 11. 6. 1925, roč. 7, č. 130, s. 1-2. (Andrej Hlinka, farár)
  
804 1925.06.14 Andrej Hlinka: Jubilujme! K vysviacke dvoch nových biskustranypov, dňa 14. júna v Trnave
Slovák, 14. 6. 1925, roč. 7, č. 132, s. 1-3. (Andrej Hlinka, preds. Sl. Ľud. Str.)
  
805 1925.06.20 Andrej Hlinka: Moja túžba...
Šibenica, 20. 6.1925, roč. 4, č. 5, s. 1.
  
806 1925.06.28 Andrej Hlinka: Za Karolom Murgašom
Slovák, 28. 6.1925, roč. 7, č. 144, s. 15. (Andrej Hlinka, farár)
  
807 1925.07.02 Andrej Hlinka: Vec „Slov. národa" pred snemom. Súrna Interpelcácia poslanca Andreja Hlinku a spoločnístranykov na celú vládu, menovite na dra Eduarda Beneša, ministra zahraničia v záležitosti „Slostranyvenského národa", tak zvaného časopisu neodvislého smeru slovenskej ľudovej strany, zastranyloženého na štátne peniaze a s vedomím vlády Československej republiky.
Slovák, 2. 7.1925, roč. 7, č. 146, s. 2-3.
  
808 1925.07.08 1925, 8. července, Praha. - Interpelace poslance A. Hlinky a druhů na ministra zahraničí E. Beneše a československou vládu ve věci odjezdu apoštolského nuncia F. Marmaggiho. (MP)
Československo a Svatý stolec III. Diplomatická korespondence a další dokumenty 1917-1928. Výběrová edice, Marek Smíd, Michal Pehr, Jaroslav Šebek, Pavel Helan (eds.), Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, Praha 2015 Doc. 105 (p. 446), Doc. 105
  
809 1925.07.11 Andrej Hlinka: Rím souzen, ale aj súdi
Slovák, 11. 7. 1925, roč. 7, č. 153, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda ľudovej strany)
  
810 1925.07.12 Andrej Hlinka: Reč Andreja Hlinku v sneme dňa 10. júla
Slovák, 12. 7.1925, roč. 7, č. 154, s. 2-3.
  
811 1925.07.21 Andrej Hlinka: Poslali nás domov, zapreli parlament
Slovák, 21. 7. 1925, roč. 7, č. 161, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda)
  
812 1925.07.24 Andrej Hlinka: Reč Andreja Hlinku v sneme
Slovenské ľudové noviny, 24. 7. 1925, roč. 16, č. 30, s. 3.
Slovenské ľudové noviny, 31. 7. 1925, roč. 16, č. 31, s. 1-2.
  
813 1925.07.29 Andrej Hlinka: Vďaka našim bratom americkým
Slovák, 29. 7. 1925, roč. 7, č. 168, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda Slov. Ľud. Strany)
  
814 1925.08.15 15.-16. augusta v Saštíne sa konala pútnická slávnosť na sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omšu slúžil biskup P. Jantausch, kázal A. Hlinka. Zhromaždenie pútnikov sa zasadzovalo za vyhlásenie Sedembolestnej Panny Márie za patrónku Slovenska.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
815 1925.08.21 Andrej Hlinka: Dôvera sv. Stolici po celom Slovensku
Slovák, 21. 8. 1925, roč. 7, č. 187, s. 2-3. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
816 1925.08.23 Andrej Hlinka: Pozvánka.
Slovák, 23. 8. 1925, roč. 7, č. 189, s. 6. (Andrej Hlinka)
  
817 1925.08.25 Andrej Hlinka: Slovenskej verejnosti vo veci Vanákovej
Slovák, 25. 8. 1925, roč. 7, č. 190, s. 2-3. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
818 1925.08.30 Andrej Hlinka: „Kto urobí a poučí, ten zaslúži dvojnásobnú odmenu"
Slovák týždenník, 30. 8. 1925, roč. 6 (7), č. 35, s. 5. (Andrej Hlinka)
  
819 1925.09.03 Andrej Hlinka: Prehlásenie
Slovák, 3. 9. 1925, roč. 7, č. 198, s. 4. (Andrej Hlinka, predseda)
  
820 1925.09.11 Andrej Hlinka: Budú kandidovať na Slovensku lidáci?
Slovák, 11. 9. 1925, roč. 7, č. 204, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda Slov. Ľudovej Strany)
  
821 1925.10.04 Andrej Hlinka: Reč Andreja Hlinku, predsedu strany, povedastranyná pri štátnom rozpočte dňa 3. septembra
Slovák, 4.10.1925, roč. 7, č. 223, s. 2-3.
Slovák, 6.10.1925, roč. 7, č. 224, s. 1-2.
Slovák, 7.10.1925, roč. 7, č. 225, s. 2-3.
  
822 1925.10.10 Andrej Hlinka: Dr. Juriga päťdesiatnikom.
Slovenské ľudové noviny, 10.10.1925, roč. 15, č. 41, s. 1-2.
  
823 1925.10.11 Andrej Hlinka: Pamätajme na svojich (Úvaha na námestovských mučedelníkov)
Slovák, 11.10. 1925, roč. 7, č. 229, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda slov. ľud. strany)
  
824 1925.10.13 Andrej Hlinka: Rozhodnuté
Slovák, 13. 10. 1925, roč. 7, č. 230, s. I. (Andrej Hlinka)
Slovenská pravda, 25. 10. 1925, roč. 6, č. 43, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
825 1925.10.16 Andrej Hlinka: Reč Andreja Hlinku, predsedu strany, povestranydaná pri štátnom rozpočte dňa 30. septembstranyra
Slovenské ľudové noviny, 16. 10.1925, roč. 16, č. 42, s. 1-2.
  
826 1925.10.17 17. októbra rozhodnutím širšieho výkonného výboru Slovenskej ľudovej strany v Žiline strana pribrala k svojmu názvu meno svojho predsedu-jej nový názov znel Hlinková slovenská ľudová strana. Mal sa tým zdôrazniť význam osobnosti A. Hlinku pre ľudácke hnutie a celý slovenský národ a odlišnosť od Čs. strany lidovej, ktorá začala organizovať svoju pobočku na Slovensku.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
827 1925.10.17 V Ružomberku na schôdzi širšieho výkonného výboru Slovenskej ľudovej strany (SĽS) sa účastníci rozhodli premenovať stranu na Hlinkovú slovenskú ľudovú stranu (HSĽS). Dôvodom boli blížiace sa parlamentné volby, v ktorých bolo treba rozlíšiť kandidátov ľudovej strany od kandidátov Československej lidovej strany, pôsobiacej aj na Slovensku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
828 1925.11.15 15. novembra sa v ČSR konali parlamentné voľby. Vo voľbách do Poslaneckej snemovne Národného zhromaždenia bol A. Hlinka zvolený za poslanca za volebný kraj Liptovský Sv. Mikuláš. HSĽS získala na Slovensku 489 111 hlasov (34,31%) a 23 mandátov. Ďalší mandát získala na Morave.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
829 1925.11.15 V Československej republike sa konali voľby do parlamentu a senátu Národného zhromaždenia. Na Slovensku kandidovalo 20 politických strán, ktorým odovzdalo hlasy 1 425 595 voličov. Najviac hlasov získala Hlinková slovenská ľudová strana 489 111 hlasov (34,31 %), agrárnici 248 034 hlasov (17,40 %), Komunistická strana Československa 198 111 hlasov (13,90 %), Maďarská národná strana 109 635 (7,67 %), Kresťansko-socialistická strana (maďarská) 98 337 (7,67 %), sociálni demokrati 60 635 (4,25 %), židovská strana 38 442 (2,70 %). Zvíťazili strany, ktoré vedeli získať voličov programom autonómie Slovenska a víziou riešenia vleklých ekonomicko-sociálnych problémov Slovenska.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
830 1925.11.18 Andrej Hlinka: Drahý Národe Slovenský!
Slovák, 18.11.1925, roč. 7, č. 261, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 22.11.1925, roč. 6 (7), č. 47, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda)
Slovenská pravda, 22. 11. 1925, roč. 6, č. 47, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
831 1925.11.20 Andrej Hlinka: Za Michalom Soltýsom
Slovák, 20.11.1925, roč. 7, č. 263, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda)
Slovenská pravda, 29. 11. 1925, roč. 6, č. 48, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda)
  
832 1925.11.29 29. novembra v nedeľu A. Hlinka pricestoval do Bratislavy. Jeho prívrženci mu pripravili triumfálne privítanie. Hlinka sa viezol zo železničnej stanice kočom, obklopeným rodobrancami s valaškami na pleciach. Za ním nasledovalo ďalších 30 kočov, ktoré viezli predstaviteľov HSĽS. Do Hlinkovho koča boli zapriahnuté dva biele kone. Pri kaviarni Štefánka ich akademci vypriahli a sami ťahali koč až k Dómu sv. Martina, kde Hlinka slúžil slávnostnú sv. omšu a ďakovné Te Deum za víťazstvo v parlamentných voľbách.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
833 1925.12.01 Andrej Hlinka: Prívet k Národu Slovenskému
Slovák, 1. 12. 1925, roč. 7, č. 272, s. 1-2. (Andrej Hlinka v. r., predseda)
Slovenská pravda, roč. 6, č. 50, s. 1. (Andrej Hlinka, v. r., predseda)
  
834 1925.12.02 Andrej Hlinka: Lidáci a Slovensko
Slovák, 2. 12. 1925, roč. 7, č. 273, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda slov. ľud. strany)
  
835 1925.12.06 Andrej Hlinka: Kríza republiky
Slovák, 6. 12. 1925, roč. 7, č. 277, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda)
Vianoce Slovenského Národa! Slovák, Vianoce 1925, roč. 7, č. 291, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
836 1925.12.25 Andrej Hlinka: Treuga Dei.
Čech, 25.12. 1925, roč. 50, č. 348, s. 2-3. (Ondrej Hlinka, poslanec)
  
837 1925.12.27 Andrej Hlinka: Zvestujem vám radosť veľkú. Dnes narodil sa vám Spasiteľ
Slovák týždenník, 27.12.1925, roč. 6 (7), č. 55, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
838 1925.12.27 Andrej Hlinka: Vianočná úvaha.
Slovenská pravda, 27. 12. 1925, roč. 6, č. 52, s. 1. (Ondrej Hlinka, predseda sl. lud. strany)
  
839 1926.??.?? Andrej Hlinka: Duchu svätý, príď z neba
Slovák, Turice 1924, roč. 6, č. 131, s. 1. (Andrej Hlinka, preds. slov. ľud. strany)
  
840 1926.??.?? Andrej Hlinka: Neľakajte sa!
Slovák, Veľká noc 1926, roč. 8, č. 76, s. 1-2. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
841 1926.??.?? Andrej Hlinka: Veľkonočné myšlienky
Slovák, Veľká noc 1926, roč. 8, č. 76, s. 2. (Pravdomil)
  
842 1926.??.?? Andrej Hlinka: Ora et labora!
Serafinsky svet, november-december 1926, roč. 5, Jubilejné číslo „Serafínskeho sveta", s. 331-333. (Andrej Hlinka, poslanec.)
  
843 1926.??.?? Andrej Hlinka: Pokoj ľudom dobrej vôle!
Slovák týždenník, Vianoce 1926, roč. 7 (8), č. 52, s. I. (Andrej Hlinka)
  
844 1926.01.01 Andrej Hlinka: Pomer Ľudovej strany k vláde. Predseda posl. Andrej Hlinka prehovoril o veci dňa 21. destranycembra 1925 v pražskom parlamente. Národ zastupujeme my!
Slovák, 1.1.1926, roč. 8, č. 1, s. 9-10.
  
845 1926.01.03 Andrej Hlinka: Zúčtujme s odpadlíkmi
Slovák, 3. 1. 1926, roč. 8, č. 2, s. 1-2. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
846 1926.01.03 Andrej Hlinka: Česká starosť o slovenskú „vétev". Pokračovastranynie reči posl. A. Hlinku o určení pomeru Ľudovej strany k vláde
Slovák, 3.1.1926, roč. 8, č. 2, s. 5.
Slovák, 5.1.1926, roč. 8, č. 3, s. 3-4.
  
847 1926.01.06 Andrej Hlinka: Prevrat. Pokračovanie reči posl. A. Hlinku o urstranyčení pomeru Ľudovej strany k vláde
Slovák, 6.1.1926, roč. 8, č. 4, s. 2-3.
  
848 1926.01.08 Andrej Hlinka: Po prevrate. Pokračovanie reči posl. A. Hlinku o určení pomeru Ľudovej strany k vláde
Slovák, 8. 1.1926, roč. 8, č. 5, s. 2-3.
Slovák, 9.1.1926, roč. 8, č. 6, s. 2-3.
  
849 1926.01.15 Andrej Hlinka: Nápad zo dvoch strán Pánu Júr Koza Matejovstranymu.
Slovák, 15. 1. 1926, roč. 8, č. 11, s. I. (Andrej Hlinka)
  
850 1926.01.15 Andrej Hlinka: Z veľkej reči A. Hlinku povedanej v parlamente o určení pomeru Slov. ľudovej strany k vláde
Slovenské ľudové noviny, 15. 1. 1926, roč. 17, č. 3, s. 1.
Slovenské ľudové noviny, 22. 1. 1926, roč. 17, č. 4, s. 1.
  
851 1926.01.16 Andrej Hlinka: Nápad so dvoch strán pánu Petrovi Briškovi.
Slovák, 16. 1. 1926, roč. 8, č. 12, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
852 1926.01.21 Andrej Hlinka: Vlečú nás pred súdy!
Slovák, 21.1.1926, roč. 8, č. 16, s. 1-2. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
853 1926.02.10 Andrej Hlinka: Moja odpoveď dp. Jur Kozovi Matejovmu
Slovák, 10. 2. 1926, roč. 8, č. 32, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák, 11. 2.1926, roč. 8, č. 33, s. 1-2. (Andrej Hlinka)
  
854 1926.02.14 Andrej Hlinka: Ľudová strana. Dar na volebný fond
Slovák, 14. 2. 1926, roč. 8, č. 36, s. 9. (Andrej Hlinka, predseda)
  
855 1926.03.04 Andrej Hlinka: Nebojte sa vy malej viery!
Slovák, 4. 3. 1926, roč. 8, č. 51, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda slov. ľud. strany)
  
856 1926.03.07 Andrej Hlinka: Zase pred súdy
Slovák, 7. 3.1926, roč. 8, č. 54, s. I. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
857 1926.03.12 Andrej Hlinka: Ave...
Slovák, 12. 3. 1926, roč. 8, č. 58, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda)
  
858 1926.03.20 Andrej Hlinka: Memorandum, ktoré klub poslancov a senátostranyrov slov. ľud. strany oddal dňa 11. marca t. r. býv. min. Hodžovi ako povereníkovi min. predstranysedu Švehlu.
Slovák, 20. 3. 1926, roč. 8, č. 65, s. 2. (Jozef Sivák, v. r., tajomník. Andrej Hlinka, v. r., predseda)
Slovenské ľudové noviny, 26. 3. 1926, roč. 17, č. 13, s. 2. (Jozef Sivák, v. r., tajomník. Andrej Hlinka, v. r., predseda)
Slovenská pravda, 28. 3. 1926, roč. 7, č. 13, s. 1. (Jozef Sivák, v. r, tajomník. Andrej Hlinka, v. r., predseda)
  
859 1926.04.04 Andrej Hlinka: Trpel, zomrel, pochovaný bol. „Tretieho dňa vstal z mŕtvych."
Slovenská pravda, 4. 4. 1926, roč. 7, č. 14, s. 1. (Ondrej Hlinka, poslanec)
  
860 1926.04.06 Korešpondencia Slovensko a Svátá stolica: Andrej Hlinka kardinálovi Gasparrimu
Emília Hrabovec, Slovesnko a Svätá stolica 1918-1927 vo svetle vatikánskych prameňov (UK Brat. 2012)
  
861 1926.05.23 Andrej Hlinka: Na rozlúčku
Slovák, 23. 5. 1926, roč. 8, č. 115, s. 1-2. (Tvoj syn Andrej Hlinka)
Slovenská pravda, 30. 5. 1926, roč. 7, č. 22, s. 1-2. (Tvoj syn: Andrej Hlinka)
  
862 1926.05.23 23. mája A. Hlinka odcestoval na pozvanie Slovenskej ligy v Amerike spolu s niekoľkými spolupracovníkmi do USA, kam dorazili 5. júna. Počas svojho pobytu v Amerike navštívil eucharistický kongres v Chicagu, kde mal dve kázne. Potom začal turné, počas ktorého navštívil vyše 100 farností, zúčastnil sa 80 zhromaždení a mal vyše 200 prednášok. Cieľom jeho cesty bolo poďakovať sa americkým Slovákom za podporu slovenského autonomistického hnutia a požiadať ich o ďalšiu pomoc a podporu. Hlinka odcestoval na Slovensko 18. októbra.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
863 1926.05.23 Na eucharistický kongres do USA odcestovala delegácia slovenskej katolíckej hierarchie spolu s predsedom ľudovej strany Andrejom Hlinkom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
864 1926.07.25 V Žiline sa zišla celoslovenská konferencia Komunistickej strany Československa. Zaoberala sa riešením slovenskej otázky. Jej účastníci prijali dokument Manifest k všetkému ľudu Slovenska a rezolúciu s názvom Vypracte Slovensko od potlačovateľského aparátu českej buržoázie, ktorých autorom bol Klement Gottwald. Manifest mal propagandistický charakter. Účastníci konferencie sa prijatými závermi a dokumentmi priblížili k postulátom, ktoré propagovala Hlinková slovenská ľudová strana.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
865 1926.10.23 Andrej Hlinka: Drahý národe!
Slovák, 23. 10.1926, roč. 8, č. 239, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda Slov. Ľudovej Strany)
  
866 1926.10.24 Andrej Hlinka: Naspäť do vlasti
Slovák, 24. 10.1926, roč. 8, č. 240, s. 1-4. (Andrej Hlinka, poslanec-predseda)
  
867 1926.10.30 Andrej Hlinka: 30. október
Slovák, 30. 10. 1926, roč. 8, č. 244, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda Slovenskej Ľudovej Strany)
  
868 1926.11.10 10. novembra A. Hlinka otvoril v mestskom dome v Ružomberku reprezentatívnu výstavu slovenských kníh, kde bolo vystavených 2648 knižných titulov.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
869 1926.11.14 Andrej Hlinka: V novom rúchu so starým programom
Slovák, 14. 11. 1926, roč. 8, č. 255, s. I. (Andrej Hlinka, preds. ľud. strany)
  
870 1926.11.17 Andrej Hlinka: Nová aféra Tuková
Slovák, 17.11.1926, roč. 8, č. 257, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda Slov. ľud strany)
  
871 1926.11.20 Andrej Hlinka: Prievidza jubiluje
Slovák, 20. 11. 1926, roč. 8, č. 260, s. I. (Andrej Hlinka, farár)
  
872 1926.11.21 Andrej Hlinka: Hlinka o Jehličkovi napísal v americkej „Jedstranynote" zo dňa 27. okt. 1926 nasledujúci článok: Búrka pre nič. Úprimné slovo k niektorým čechoslovákom.
Slovenský národ, 21. 11. 1926, roč. 2, č. 261, s. 7.
  
873 1926.11.22 22. novembra pred sedriou v Banskej Bystrici sa konalo súdne pojednávanie sporu medzi srbským kapitánom Teodorom Dimitrijevičom a evanjelickým kňazom Martinom Rázusom. Dimitrievič, podporovaný z pozadia odporcami slovenských autonomistov, obžaloval Rázusa a svojimi panfletmi napádal slovenských autonomistov. Na procese vystúpil ako svedok v prospech Rázusa A. Hlinka. Súd vyniesol oslobodzujúci rozsudok. Na následnom zhromaždení v sieni katolíckeho kruhu rečnili Hlinka a Rázus o potrebe zblíženia HSĽS a SNS v zápase za autonómiu Slovenska.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
874 1926.11.28 Andrej Hlinka: Drahý Národe Slovenský!
Slovák, 28.11.1926, roč. 8, č. 267, s. 1. (Poslanci: Andrej Hlinka,...)
  
875 1926.12.25 Andrej Hlinka: Svätá noc.
Slovenská pravda, 25. 12. 1926, roč. 7, č. 52, s. 1. (Ondrej Hlinka, poslanec)
  
876 1926.12.29 Andrej Hlinka: Po smrti dr. Rudolfa Horského
Slovák, 29. 12. 1926, roč. 8, č. 290, s. 3. (Andrej Hlinka, predseda slovenskej ľudovej strany)
  
877 1927.??.?? Andrej Hlinka: „Po troch dňoch zasa vstanem..." (Matúš 27, 63)
Slovák, Veľká Noc 1927, roč. 9, č. 86, s. I. (Andrej Hlinka)
  
878 1927.01.02 Andrej Hlinka: Po smrti dr. Rudolfa Horského.
Slovák týždenník, 2. 1. 1927, roč. 8, č. 1, s. 2. (Andrej Hlinka, predseda slov. ľud. str.)
  
879 1927.01.03 Andrej Hlinka: Na ceste ku konečnému cieľu
Slovák, 3.1.1927, roč. 9, č. 2, s. I. (Andrej Hlinka, predseda slov. ľudovej strany)
Slovák týždenník, 9. 1. 1927, roč. 8, č. 2, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda slov. ľud. str.)
  
880 1927.01.15 15. januára HSĽS vstúpila do vládnej koalície, kde neboli socialistické strany. Stalo sa tak po niekoľkomesačných rokovaniach s predsedom vlády Antonínom Švehlom, ministrom Milanom Hodžom, Karlom Kramáŕom a ďalšími politikmi, ktorých sa aktívne zúčastnil A. Hlinka. Za vstup do vlády sa prihovárala Svätá stolica. Ovocím vstupu HSĽS do koaličnej vlády bolo prijatie zákona č. 125/1927 Zb. o organizácii politickej správy zo 14. 7. 1927, ktorým sa zriadila Slovenská krajina ako samostatná administratívna jednotka, a podpísanie zmluvy Modus vivendi medzi vládou CSR a Svätou stolicou, ktorá nadobudla platnosť 2. 2. 1928. Modus vivendi upravil niektoré otázky vo vzájomných vzťahoch (súlad hraníc diecéz so štátnymi hranicami, spôsob menovania biskupov, rehoľných predstavených, správa cirkevných majetkov).
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
881 1927.01.15 Do československej vlády vstúpila po dlhom rokovaní Hlinková slovenská ľudová strana. Jej predsedníctvo delegovalo do ministerských kresiel katolíckeho duchovného Jozefa Tisa a právnika Marka Gažíka. Vstup do vlády odporúčala Andrejovi Hlinkoví aj Svätá stolica už v roku 1926.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
882 1927.01.16 Andrej Hlinka: Sobotský Cato
Slovák, 16. 1. 1927, roč. 9, č. 12, s. 3. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
883 1927.01.19 Andrej Hlinka: Vstúpili sme do vlády.
Slovák, 19. 1. 1927, roč. 9, č. 13, s. 1. (Andrej Hlinka poslanec a predseda Slovenskej ľudovej strany)
Slovák týždenník, 23. 1. 1927, roč. 8, s. 1. (Andrej Hlinka, poslanec a predseda Slovenskej ľudovej strany)
  
884 1927.01.25 Andrej Hlinka: Slováci a národné hospodárstvo.
Národný hospodár, 25. 1. 1927, roč. 1, č. 1 a 2, s. 1-2. (Andrej Hlinka, poslanec, predseda Slovenskej ľudovej strany)
  
885 1927.01.26 Londýn, 1927, 26. januára. Seton-Watson vyjadruje uspokojenie nad vstupom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany do vlády a vysvetfujc M. Hodžovi svoj názor na situáciu v strednej Európe a na Balkáne
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
  
886 1927.02.12 Andrej Hlinka: Po našom vstupe do vlády
Slovák, 12. 2. 1927, roč. 9, č. 34, s. I. (Andrej Hlinka, predseda Slov. ľud. strany)
  
887 1927.03.01 Andrej Hlinka: Správna reforma a národnostné menšiny
Slovák, 1. 3.1927, roč. 9, č. 48, s. I. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
888 1927.03.09 9. marca pápež Pius XI. vymenoval A. Hlinku za jeho zásluhy za apoštolského protonotára. Hlinka dostal právo používať titul monsignore a používať osobitné insígnie: infulu, berlu, pektorálny kríž a fialový hodvábny pás. Počas posviacky nových zvonov pre ružomberský kostol sv. Ondreja 15. mája 1927 biskup J. Vojtaššák ako delegát pápeža Pia XI. uviedol Hlinku do tejto hodnosti. V nedeľu 19. júna slúžil A. Hlinka svoju prvú pontifikálnu sv. omšu ako apoštolský protonotár.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
889 1927.03.13 Andrej Hlinka: Cena vstupu ľudákov do vlády.
Slovák, 13. 3. 1927, roč. 9, č. 59, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák, 15. 3. 1927, roč. 9, č. 60, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák, 16. 3. 1927, roč. 9, č. 61, s. 3. (Andrej Hlinka)
Slovák, 17. 3. 1927, roč. 9, č. 62, s. 3. (Andrej Hlinka)
  
890 1927.04.08 Andrej Hlinka: Matka Sedembolestná, Patrónka Slovenskej krajiny.
Slovák, 8.4.1927, roč. 9, č. 80, s. I. (Andrej Hlinka, predseda Slov. ľudovej strany)
  
891 1927.04.17 Andrej Hlinka: Naša Veľká noc.
Slovenská pravda, 17. 4. 1927, roč. 8, č. 16, s. 1 (Andrej Hlinka, predseda Slovenskej ľudovej strany)
  
892 1927.05.01 Andrej Hlinka: Náš prívet k 1. máju
Slovák, 1. 5. 1927, roč. 9, č. 97, s. 1. (Andrej Hlinka, preds. Slov. ľud. str.)
  
893 1927.05.08 Andrej Hlinka: Koniec socialistickému pohonu
Slovák, 8. 5. 1927, roč. 9, č. 103, s. 3. (Andrej Hlinka, predseda Ľudovej banky)
  
894 1927.05.12 12. júna A. Hlinka sa v Liptovskom Sv. Mikuláši stretol so škótskym novinárom a historikom R. W. Seton Watsonom, ktorý bol od 14. mája s manželkou na návšteve v ČSR (od 23. mája na Slovensku). Spoločne potom odcestovali do Ružomberka, kde boli hosťami A. Hlinku. Hovori-li o aktuálnych problémoch Slovenska.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
895 1927.05.13 Andrej Hlinka: Ľudáci sa statočne rozhodli.
Slovák, 13. 5. 1927, roč. 9, č. 107, s. I. (Andrej Hlinka, predseda Slov. ľud. strany)
  
896 1927.05.28 28 mája na 4. zjazde HSĽS v Trenčíne bol A. Hlinka aklamačne zvolený za predsedu strany.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
897 1927.05.29 Andrej Hlinka: Deviate výročie Pittsburskej dohody
Slovák, 29. 5. 1927, roč. 9, č. 120, s. I. (Andrej Hlinka, predseda klubu poslancov, Dr. Ján Kova lík, predseda klubu senátorov)
Slovenská pravda, 5. 6. 1927, roč. 8, č. 23, s. 3. (Andrej Hlinka, predseda klubu poslancov; Dr. Ján Kovalík, predseda klubu senátorov)
  
898 1927.05.29 29. mája v Černovej bol položený základný kameň farskej budovy. Černová sa stala samostatnou farnosťou z iniciatívy A. Hlinku. Prvý farár Ondrej Scheffer bol uvedený na faru 9. novembra 1929.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
899 1927.05.31 Andrej Hlinka: Svätý otec Pius XI.
Slovák, 31. 5. 1927, roč. 9, č. 121, s. I. (Andrej Hlinka, apoštolský protonotár)
  
900 1927.06.03 Andrej Hlinka: Slovenskému Národu. Prečo sme nevolili za prezidenta Tomáša G. Masaryka
Slovenské ľudové noviny, 3. 6. 1927, roč. 18, č. 22, s. 1.
  
901 1927.06.05 Andrej Hlinka: Deklarácia Klubu slovenskej ľudovej strany
Slovák týždenník, 5. 6. 1927, roč. 8, č. 22, s. 3. (Andrej Hlinka, predseda klubu poslancov a Dr. Ján Kovalík, predseda klubu senátorov)
  
902 1927.06.16 Andrej Hlinka: Memento mori
Slovák, 16. 6. 1927, roč. 9, č. 134, s. 3. (Andrej Hlinka, protonotár)
Slovák týždenník, 26. 6.1927, roč. 8, č. 25, s. 3. (Andrej Hlinka)
  
903 1927.06.19 19. júna po slávnostnej sv. omši posvätil A. Hlinka základný kameň ružomberského Kultúrneho domu. Jeho stavbe Hlinka venoval veľa energie a finančných prostriedkov. Dokončenú stavbu Kultúrneho domu 30. decembra 1928 posvätil a odovzdal do užívania biskup Ján Vojtaššák.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
904 1927.07.03 Andrej Hlinka: 5. a 6.júl
Slovák, 3. 7. 1927, roč. 9, č. 147, s. I. (Andrej Hlinka, prelát)
Slovenská pravda, 10. 7. 1927, roč. 8, č. 28, s. 1-2. (Andrej Hlinka, prelát)
  
905 1927.07.10 Andrej Hlinka: Pán dr. Šrobár rečnil
Slovák, 10. 7. 1927, roč. 9, č. 151, s. I. (Andrej Hlinka, predseda ľudovej strany)
  
906 1927.07.17 Andrej Hlinka: Veľký priekopník sociálny Vilhelm Ketteler
Slovák, 17. 7. 1927, roč. 9, č. 157, s. 3-4. (Andrej Hlinka, prelát)
  
907 1927.07.19 Andrej Hlinka: Na rozlúčku posledné slovo pánu dr. Vavrovi Šrobárovi
Slovák, 19. 7. 1927, roč. 9, č. 158, s. I. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
908 1927.07.22 Andrej Hlinka: Dôstojným bratom rádu sv. Františka
Slovenské ľudové noviny, 22. 7. 1927, roč. 18, č. 29, s. 1.
  
909 1927.07.24 Andrej Hlinka: Ku košickému snemovaniu Ú.S.K.Š.
Slovák, 24. 7. 1927, roč. 9, č. 163, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
910 1927.07.26 Andrej Hlinka: Proti akcii lorda Rothermerea, proti urážaniu slovenského biskupského zboru rečnil Hlinka v Košiciach na zjazde Ústredia slovenského kastranytolíckeho študentstva
Slovák, 26. 7.1927, roč. 9, č. 164, s. 2.
  
911 1927.08.12 Andrej Hlinka: Teraz prehovorím ja
Slovák, 12. 8. 1927, roč. 9, č. 179, s. I. (Andrej Hlinka, predseda Slov. ľud. strany)
  
912 1927.09.25 Andrej Hlinka: Do práce za víťazstvo ľudovej strany!
Slovák, 25. 9. 1927, roč. 9, č. 215, s. I. (Andrej Hlinka, predseda Slov. ľud. strany)
Slovák týždenník, 2. 10. 1927, roč. 8, č. 39, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda Slov. ľud. strany)
  
913 1927.09.30 Andrej Hlinka: Predvolebná komisnosť
Slovák, 30. 9. 1927, roč. 9, č. 218, s. I. (Andrej Hlinka, predseda Slov. ľud. strany)
  
914 1927.10.15 Vyšla publikácia s protirevizionistickými prejavmi A. Hlinku pod názvom Československá jednota a Rothermerova akce. Reči a projevy Andreje Hlinky... pronesené na Slovanském ostrove dne 15. 10. 1927. (Praha, 1927).
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
915 1927.10.16 Na Slovensku prebiehali vo väčšine obcí volby do obecnej samosprávy. Priniesli sklamanie pre vedenie Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS). Hlasy jej prívržencov sa stenčili v porovnaní s výsledkami parlamentných volieb v roku 1925 takmer o tretinu. Straty voličských prívržencov zaznamenala aj Slovenská národná strana a komunisti. Naopak, vzrástol počet voličov, ktorí odovzdali hlasy agrárnej a sociálnodemokratickej strane. Na území celého štátu zaznačili úspech aj národní socialisti. Volby odzrkadlili sklamanie voličov HSĽS s pôsobením a s výsledkami činnosti ich reprezentantov vo vládnej koalícii. Od pôsobnosti HSĽS vo vláde očakávali jej aktívni stúpenci uspokojenie svojich záujmov a najmä personálnych ambícií v štátnom aparáte a na lukratívnych ekonomických postoch (napríklad v správnych radách bánk či iných podnikoch).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
916 1927.10.30 Andrej Hlinka: Slovo našim voličom
Slovák týždenník, 30. 10. 1927, roč. 8, č. 43, s. 1-2. (Andrej Hlinka)
  
917 1927.11.04 4. novembra A. Hlinka so skupinou slovenských kňazov a laikov navštívili stigmatizovanú mystičku Teréziu Nemannovú v jej bavorskom rodisku Konnersreuthe.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
918 1927.11.08 Prezident Tomáš Garrigue Masaryk vymenoval do funkcie krajinského prezidenta vo verejnosti neznámeho právnika okresného formátu Jána Drobného, ktorého ako jedného z troch kandidátov navrhla ministrovi vnútra (agrárnikovi) Hlinková slovenská ľudová strana (HSĽS). J. Drobný mal - na rozdiel od svojho viceprezidenta, agrárnického politika Jozefa Országha - aj v porovnaní s ďalšími dvoma nominantmi ľudovej strany - minimálne predchádzajúce skúsenosti v riadení administratívnej inštitúcie. Je zrejmé, že agrárnický minister vnútra výberom najslabšieho z kandidátov HSĽS sa usiloval o diskreditáciu nominanta ľudovej strany, čo malo napokon urýchliť výmenu vo funkcii jeho schopnejším zástupcom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
919 1927.11.13 Andrej Hlinka: Stanislavovu na cesu.
Zvesti Stanislavovské, 13. 11. 1927, roč. 1, č. 1, s. 3-6.
  
920 1927.11.20 Andrej Hlinka: Dievča so znakmi rán Kristových.
Slovenská pravda, 20. 11. 1927, roč. 8, č. 47, s. 2-3. (Andrej Hlinka)
  
921 1927.11.29 Andrej Hlinka: Našej verejnosti
Slovák, 29.11.1927, roč. 9, č. 268, s. 3. (Andrej Hlinka, predseda Slov. ľud. strany)
  
922 1927.12.06 Andrej Hlinka: Prívet k slovenskému národu a bratom Slavia- nom
Slovák, 6. 12. 1927, roč. 9, č. 274, s. I. (Andrej Hlinka)
  
923 1927.12.24 Andrej Hlinka: Vianoce v slovenskej politike
Slovák, Vianoce 1926, roč. 8, č. 287, s. I. (Andrej Hlinka, predseda Slovenskej Ľudovej Strany)
  
924 1927.12.24 Andrej Hlinka: Vianočné pozdravenie
Slovák, 24. 12. 1927, roč. 9, č. 289, s. I. (Andrej Hlinka)
  
925 1927.12.25 Andrej Hlinka: Vianoce v dobe materializmu
Slovák týždenník, 25. 12. 1927, roč. 8, č. 51, s. 1-2. (Msgr. Andrej Hlinka, pápežský protonotár, predseda Slovenskej ľudovej strany)
  
926 1927.12.25 Andrej Hlinka: Vianočná úvaha.
Slovenská pravda, 25. 12. 1927, roč. 8, č. 52, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda Slov. ľud. strany)
  
927 1928.??.?? Andrej Hlinka: Význam Orla pre vieru a blahobyt!
Tatranský Orol, júl-august 1928, roč. 9, č. 7-8, s. 130. (Andrej Hlinka, ap. protonotár)
  
928 1928.??.?? Andrej Hlinka: Pokojné a veselé Vianoce
Slovák, Vianoce 1928, roč. 10, č. 290, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda Slovenskej ľudovej strany)
  
929 1928.01.01 Denník Hlinkovej slovenskej ľudovej strany Slovák priniesol úvahu Vojtecha Tuku pod názvom V desiatom roku Martinskej deklarácie. Autor sa snažil týmto článkom presvedčiť čitateľov, že 28. októbra 1928, čiže na 10. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa, nastane chvíľa, keď sa obyvatelia Slovenska budú musieť rozhodnúť o ďalšom vývoji Slovenskej krajiny a zvážiť, či si nemajú vytvoriť samostatný národný štát. Tuka tvrdil, že zákony prijaté na pôde Národného zhromaždenia stratia v tom čase platnosť a v Československej republike nastane bezprávny stav (vacuum iuris).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
930 1928.01.11 Andrej Hlinka: „Vacuum juris"
Slovák, 11. 1. 1928, roč. 10, č. 8, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
931 1928.01.17 Andrej Hlinka: Odpoveď na útok kléru Košického biskupstva na mňa
Slovák, 17. 1. 1928, roč. 10, č. 13, s. 1. (Andrej Hlinka, farár)
Slovák, 18. 1. 1928, roč. 10, č. 14, s. 1. (Andrej Hlinka, farár)
  
932 1928.01.20 Andrej Hlinka: Memorandum 132 košických kňazov proti Hlinkoví a Onderčovi.
Čech, 20. 1. 1928, roč. 53, č. 16, s. 1. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
933 1928.01.26 Andrej Hlinka: Rovná miera pre Maďarov a Slovákov.
Čech, 26. 1. 1928, roč. 53, č. 21, s. 1. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
934 1928.01.27 Mladí prívrženci Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS) si založili Akademický klub pri HSĽS.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
935 1928.02.19 Andrej Hlinka: Bilancia jasenného obdobia zasedania NZ.
Slovák týždenník, 19. 2. 1928, roč. 9, č. 8, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda Slov. ľud. strany)
  
936 1928.03.30 Andrej Hlinka: Patrónka Slovenska
Slovák, 30. 3. 1928, roč. 10, č. 75, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
937 1928.04.08 Andrej Hlinka: Ten Svoditeľ ešte za živa povedal: „po troch dňoch vstanem"
Slovák, 8. 4. 1928, roč. 10, č. 82, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
938 1928.04.15 Andrej Hlinka: Poveľkonočná úvaha
Slovák týždenník, 15. 4.1928, roč. 9, č. 16, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
939 1928.05.27 Andrej Hlinka: Ideme jubilovať.
Slovák, 27. 5.1928, roč. 10, č. 120, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda Slov. ľudovej strany)
  
940 1928.05.28 V Trenčíne sa konal zjazd Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS). Na verejnosť prenikli správy o vnútropolitických rozporoch, ktoré sa prejavili na zjazde. Išlo o dlhodobo pred verejnosťou retušovaný rozpor medzi umiernenými funkcionármi HSĽS, ktorí mali záujem na spolupráci s vládnymi stranami a na druhej strane s radikálmi, reprezentovanými najmä „rodobrancami“ na čele s Vojtechom Tukom, ktorí sa intenzívne snažili destabilizovať politickú situáciu na Slovensku, resp. dosiahnuť nielen autonómiu v rámci republiky, ale odtrhnutie Slovenska od Československej republiky.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
941 1928.06.01 Andrej Hlinka: Poďakovanie národu
Slovák, 1. 6. 1928, roč. 10, č. 123, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda)
  
942 1928.06.01 Andrej Hlinka: Osvedčenie
Slovák, 1. 6. 1928, roč. 10, č. 123, s. 4. (Andrej Hlinka, protonotár, predseda Slov. ľud. strany)
  
943 1928.06.03 Andrej Hlinka: Slovenský národný manifest, vynesený v Trenčíne dňa 28. mája 1928.
Slovák týždenník, 3. 6. 1928, roč. 9, č. 23, s. 1. (Dr. Jozef Buday, predseda sjazdu, Andrej Hlinka, predseda Slovenskej ľudovej strany)
  
944 1928.06.15 Andrej Hlinka: Pražský Sion jubiluje
Slovák, 15. 6.1928, roč. 10, č. 134,ts. 1. (Andrej Hlinka, apošt. protonotár)
  
945 1928.06.24 Andrej Hlinka: Dr. Dérer pomáha Rothermereovi.
Slovák, 24. 6.1928, roč. 10, č. 142, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
946 1928.07.03 Andrej Hlinka: Slováci v Austrálii nemôžu sa uplatniť. Výstražstranyný list slovenského vysťahovalca z Černovej
Slovák, 3. 7. 1928, roč. 10, č. 148, s. 3. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
947 1928.07.15 Andrej Hlinka: Ako sa treba pozerať na Dérerove štvanice?
Slovák, 15. 7.1928, roč. 10, č. 157, s. 1. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
948 1928.07.18 Andrej Hlinka: Bude koniec klamstvu?
Slovák, 18. 7.1928, roč. 10, č. 159, s. 3. (Andrej Hlinka)
  
949 1928.08.05 Andrej Hlinka: „Ideálny" a „úprimný" čechoslovakizmus
Slovák, 5. 8. 1928, roč. 10, č. 175, s. 3. (Andrej Hlinka)
Slovák, 7. 8. 1928, roč. 10, č. 176, s. 3. (Andrej Hlinka)
Slovák, 8. 8. 1928, roč. 10, č. 177, s. 3. (Andrej Hlinka)
  
950 1928.08.23 Andrej Hlinka: Kto tam nebol? Odpoveď Andreja Hlinku
Slovák, 23. 8.1928, roč. 10, č. 189, s. 1.
  
951 1928.08.29 Andrej Hlinka: Ján Cvinček 60 ročný!
Slovák, 29. 8.1928, roč. 10, č. 194, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
952 1928.09.14 Andrej Hlinka: Patrónka Slovenska
Slovenská pravda, 14. 9. 1928, roč. 9, č. 37, s. 1-2. (Andrej Hlinka)
  
953 1928.10.23 Andrej Hlinka: „Ľudovým Novinám"
Slovák, 23. 10. 1928, roč. 10, č. 239, s. 3. (Andrej Hlinka, predseda)
  
954 1928.10.28 Andrej Hlinka: Slovák týždenník, 28.10.1928, roč. 9, č. 44, s. 2. (Andrej Hlinka, predseda) Odkaz národu českému
Slovák, 28. 10. 1928, roč. 10, č. 244, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
955 1928.10.30 Andrej Hlinka: Desiate výročie martinskej deklarácie
Slovák, 30. 10. 1928, roč. 10, č. 245, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
956 1928.11.04 Andrej Hlinka: Na moju obranu
Slovák, 4. 11. 1928, roč. 10, č. 248, s. 1-2. (Andrej Hlinka, farár)
  
957 1928.11.11 Andrej Hlinka: Drahý národe slovenský!
Slovák, 11. 11. 1928, roč. 10, č. 254, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda Slovenskej ľudovej strany)
Slovenská pravda, 23. 11. 1928, roč. 9, č. 47, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda Slovenskej ľudovej strany)
  
958 1928.11.25 Andrej Hlinka: Čo súdia českí katolíci o mičurákoch?
Slovák, 25. 11. 1928, roč. 10, č. 266, s. 3. (Andrej Hlinka, predseda Slov. ľudovej strany)
  
959 1928.11.28 Andrej Hlinka: Čo súdia o mičuriáde české kat. časopisy?
Slovák, 28. 11. 1928, roč. 10, č. 268, s. 3. (Andrej Hlinka, predseda Slovenskej ľudovej strany)
  
960 1928.11.29 Andrej Hlinka: Čo hovorí Morava k mičuráckej akcii?
Slovák, 29. 11. 1928, roč. 10, č. 269, s. 2. (Andrej Hlinka, predseda Slov. ľud. strany)
  
961 1928.11.30 Andrej Hlinka: Slovenskej verejnosti
Slovák, 30. 11. 1928, roč. 10, č. 270, s. 3. (Andrej Hlinka, farár)
  
962 1928.12.01 Andrej Hlinka: Pred rozhodným bojom
Slovák, 1.12.1928, roč. 10, č. 271, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda)
  
963 1928.12.02 Na Slovensku sa konali volby do Krajinského zastupiteľstva. Obyvatelia Slovenska si zvolili 36 poslancov z rôznych politických strán. V Krajinskom zastupiteľstve pôsobilo aj 18 vládou menovaných odborníkov. Podľa výsledkov týchto volieb sa takmer nezmenila politická angažovanosť voličov v porovnaní s voľbami do obecných zastupiteľstiev, ktoré sa konali v predchádzajúcom roku 1927. Aj tieto volby dokázali neúspech a podstatne menej voličských hlasov (v porovnaní s parlamentnými volbami v roku 1925) Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a nárast priaznivcov socialistických strán a agrárnej strany.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
964 1928.12.06 Andrej Hlinka: Dobrý boj sme bojovali
Slovák, 6.12. 1928, roč. 10, č. 276, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
965 1928.12.21 Andrej Hlinka: Tiché Vianoce
Slovenská pravda, 21.12.1928, roč. 9, č. 51-52, s. 1. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
966 1928.12.23 Andrej Hlinka: „Narodil sa vám Spasiteľ"!
Slovák týždenník, 23. 12. 1928, roč. 9, č. 52, s. 1. (Msgr. Andrej Hlinka, predseda Slovenskej ľudovej strany)
  
967 1928.12.28 Andrej Hlinka: Nobile parfratrum
Slovák, 28. 12. 1928, roč. 10, č. 291, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda)
  
968 1928.12.30 Andrej Hlinka: Na rozhraní vekov
Slovák, 30. 12. 1928, roč. 10, č. 293, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda Slovenskej ľudovej strany)
  
969 1929.??.?? Andrej Hlinka: Pravda Kristova víťazí
Slovák, Veľká noc 1929, roč. 11, č. 74, s. 1, 3. (Andrej Hlinka)
  
970 1929.??.?? Andrej Hlinka: „Dnes narodil sa vám Spasiteľ"
Slovák, Vianoce 1929, roč. 11, č. 292, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
971 1929.??.?? Andrej Hlinka: 25tisíc slovenských ľudí čaká na pas do Amestranyriky
Slovák, Vianoce 1929, roč. 11, č. 292, s. 4.
  
972 1929.??.?? Andrej Hlinka: Vianoce Slovenska
Slovák týždenník, Vianoce 1929, roč. 9, č. 53, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
973 1929.01.01 Andrej Hlinka: Nobile parfratrum
Slovák týždenník, Nový rok 1929, roč. 10, č. 1, s. 2. (Andrej Hlinka)
  
974 1929.01.05 Andrej Hlinka: Protestujem!
Slovák, 5. 1. 1929, roč. 11, č. 5, s. 2-3. (Andrej Hlinka, predseda Slov. ľud. strany)
  
975 1929.01.11 Andrej Hlinka: Bilancia za minulý rok
Slovenská pravda, 11.1.1929, roč. 10, č. 2, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
976 1929.01.16 Andrej Hlinka: Desaťročné jubileum „Slováka"
Slovák, 16. 1. 1929, roč. 11, č. 13, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda Slov. ľud. strany)
  
977 1929.01.19 Andrej Hlinka: Tým, ktorí pochybujú
Slovák, 19. 1. 1929, roč. 11, č. 16, s. 2. (Andrej Hlinka, predseda)
  
978 1929.01.29 Andrej Hlinka: „Neučiníš sebe strašidiel, aby si sa ich bál"
Slovák, 29. 1. 1929, roč. 11, č. 24, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 3. 2. 1929, roč. 10, č. 6, s. 3. (Andrej Hlinka)
  
979 1929.02.16 Andrej Hlinka: Proti ukráteniu slovenských železníc
Slovák, 16. 2. 1929, roč. 11, č. 39, s. 3. (Andrej Hlinka, predseda klubu poslancov a senátorov Slovenskej ľudovej strany)
Slovenská pravda, 22. 2.1929, roč. 10, č. 8, s. 2. (Andrej Hlinka, predseda klubu poslancov a senátorov Slovenskej ľudovej strany)
  
980 1929.02.18 V Ružomberku na zasadaní užšieho výkonného výboru Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS) vylúčili z tejto strany jej zakladajúcich členov Ferdinanda Jurigu a Floriána Tománka, a to najmä pre kritiku Vojtecha Tuku. Vedenie tým realizovalo uznesenie zo zasadania klubu poslancov a senátorov HSĽS z 15. februára 1929.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
981 1929.03.03 Andrej Hlinka: Dr. Juriga pred súd cirkevný a svetský
Slovák, 3. 3. 1929, roč. 11, č. 52, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 10. 3. 1929, roč. 10, č. 11, s. 2. (Andrej Hlinka)
  
982 1929.03.29 Andrej Hlinka: Hosanna-Ukrižuj
Slovenská pravda, 29. 3. 1929, roč. 10, č. 13, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
983 1929.04.21 21. apríla A. Hlinka navštívil Viedeň na pozvanie tamojších Slovákov. Návštevu využil aj ako manifestáciu lojality k ČSR v čase, keď sa schyľovalo k procesu s V Tukom. Hlinka sa počas pobytu vo Viedni odmietol stretnúť s F Jehličkom, ktorý stál v službách maďarskej iredenty.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
984 1929.05.19 Andrej Hlinka: Svätodušné sviatky
Slovák, 19. 5.1929, roč. 11, č. 113, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
985 1929.05.26 Andrej Hlinka: Martin Pazúrik (K jeho 70. narodeninám)
Slovák, 26. 5.1929, roč. 11, č. 118, s. 1-2. (Andrej Hlinka)
  
986 1929.06.02 Andrej Hlinka: Odchod msgr. Macháčka a čo s tým súvisí
Slovák týždenník, 2. 6.1929, roč. 10, č. 23, s. 3. (Andrej Hlinka)
Slovák, 1. 6. 1929, roč. 11, č. 122, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 9. 6.1929, roč. 10, č. 24, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
987 1929.06.18 Andrej Hlinka: Kanonik Dr. Jozef N. Janda. (K jeho 60. narostranydeninám.)
Slovák, 18. 6.1929, roč. 11, č. 136, s. 3. (Andrej Hlinka)
  
988 1929.06.19 Andrej Hlinka: Slovenskej verejnosti
Slovák, 19. 6.1929, roč. 11, č. 137, s. 3. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 23. 6. 1929, roč. 10, č. 26, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
989 1929.06.23 Andrej Hlinka: Chcú zrušiť rožňavské biskupstvo
Slovák, 23. 6. 1929, roč. 11, č. 141, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
990 1929.08.07 Andrej Hlinka: Moje poznámky k veľkému procesu
Slovák, 7. 8. 1929, roč. 11, č. 177, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
991 1929.09.18 Andrej Hlinka: Naše stanovisko je jasné!
Čech, 18. 9. 1929, roč. 54, č. 214, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda Sl. ľ. strany) Kritická doba
Slovák, 18. 9.1929, roč. 11, č. 212, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 22. 9. 1929, roč. 10, č. 39, s. 3. (Andrej Hlinka)
  
992 1929.09.26 Andrej Hlinka: Čakáme na výrok
Slovák, 26. 9.1929, roč. 11, č. 219, s. 1-2. (Andrej Hlinka)
  
993 1929.10.05 Krajský súd v Bratislave vyniesol rozsudok nad Vojtechom Tukom, ktorý bol odsúdený na 15 rokov väzenia a stratu občianskych práv. Hlinková slovenská ľudová strana vystúpila 8. októbra na protest proti tomuto súdnemu rozhodnutiu z vlády. Zaradila sa medzi krajne opozičné strany.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
994 1929.10.06 Andrej Hlinka: Padol rozsudok
Slovák, 6.10.1929, roč. 11, č. 227, s. 3. (Andrej Hlinka)
Slovenská pravda, 11. 10. 1929, roč. 10, č. 41, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
995 1929.10.08 8. októbra HSĽS pod vplyvom procesu s V. Tukom vystúpila z vládnej koalície a stala sa opäť opozičnou stranou.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
996 1929.10.10 Andrej Hlinka: Ohlas k slovenskému národu
Slovák, 10.10.1929, roč. 11, č. 230, s. 1-2. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 13. 10. 1929, roč. 9, č. 42, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovenská pravda, 11. 10. 1929, roč. 10, č. 41, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
997 1929.10.12 Topolcianky, 12. října 1929, DOPIS T. G. Masaryk A. Hlinkoví
Korespondence T. G. Masaryk – slovenští veřejní činitelé (1918-1937), Miroslav Lacko,Jan Rychlík,Richard Vašek (Eds.), Masarykův ústav AV ČR, 2019 Doc. 182 (p. 325), Doc. 182
  
998 1929.10.13 Andrej Hlinka: Kultúrne ošmekstvo, alebo ako sa ničia na Slostranyvensku rím. kat. školy
Slovák, 13.10.1929, roč. 11, č. 233, s. 8. (Pravdomil)
  
999 1929.10.27 27. októbra sa v ČSR konali parlamentné voľby. Vo voľbách do Poslaneckej snemovne Národného zhromaždenia bol A. Hlinka zvolený za poslanca za volebný kraj Liptovský Sv. Mikuláš. HSĽS získala na Slovensku 403 683 hlasov (28,27 %) a 18 mandátov. Ďalší mandát získala na Morave.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1000 1929.10.27 Na území ČSR sa konali parlamentné volby. Kandidačné listiny podalo 19 politických strán. Najväčšiu dôveru v rámci celého štátu si u voličov získala Republikánska strana zemedelského a maloroľníckeho ľudu (takmer 15 % hlasov). Na druhom mieste bola sociálna demokracia. Na Slovensku sa volieb zúčastnilo 1 428 035 voličov. Prvenstvo si udržala Hlinková slovenská ľudová strana, ktorá získala 403 683 (28,27 %) hlasov, agrárna strana dostala 278 979 (19,53 %) hlasov, Krajinská kresťansko-socialistická strana 226 917 (15,89 %), Komunistická strana Československa 152 242 (10,66 %) hlasov, Československá sociálna demokracia 135 506 (9,49 %), Československá národnodemokratická strana (v koalícii so Slovenskou národnou stranou) 53 745 (3,76 %). Celkove na Slovensku kandidovalo 15 politických strán. V období prvej republiky boli zvolené do Poslaneckej snemovne Národného zhromaždenia zo Slovenska štyri ženy. Posledný raz vo volebnom období 1925 - 1929. Najsilnejšie strany, ľudová a agrárna, nikdy nenominovali ženy na zvoliteľných miestach.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1001 1929.10.29 29 júla-5. októbra pred senátom Krajského súdu sa konal proces s prof. Vojtechom Tukom, poslancom HSĽS a šéfredaktorom denníka Slovák, obvineným z vojenskej zrady a prípravy úkladov o republiku. A. Hlinka vystúpil ako svedok v Tukov prospech. Tuka bol 5. októbra odsúdený na 15 rokov väzenia.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1002 1929.11.01 Andrej Hlinka: Bojovali sme mužne a zvíťazili sme čestne!
Slovák, 1.11.1929, roč. 11, č. 248, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1003 1929.11.07 Andrej Hlinka: Slovák týždenník, 10. 11. 1929, roč. 9, č. 47, s. 3. (Andrej Hlinka) Opustili sme Tuku?
Slovák, 7.11.1929, roč. 11, č. 252, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1004 1929.11.24 Andrej Hlinka: Žiadame voľby do nemocenských poisťovieň
Slovák, 24. 11. 1929, roč. 11, č. 267, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda)
Slovák týždenník, 1.12. 1929, roč. 9*, č. 50, s. 2. (Andrej Hlinka)
  
1005 1929.11.29 Andrej Hlinka: Senátor Dr. Karol Krčméry 70-ročný
Slovák, 29. 11. 1929, roč. 11, č. 271, s. 2. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 8.12.1929, roč. 9, č. 51, s. 2. (Andrej Hlinka)
  
1006 1929.12.18 Řeč A, Hlinky, vůdce rudové strany na Slovensku, v poslanecké sněmovně 18. prosince 1929 v debatě o vládním prohlášení Udržalově z 13. prosince 1929. Hlinka v ní žádal autonomii Slovenska a přitom pokrytecky přísahal věrnost ČSR, „našemu státu, který milujeme".
Gottwald Kl., Spisy II 1930-1931, Svoboda Praha 1951
  
1007 1929.12.20 Andrej Hlinka: Vianoce východných Slovákov
Slovenská pravda, 20. 12. 1929, roč. 10, č. 51, s. 1.
  
1008 1929.12.20 Andrej Hlinka: Ministerský predseda vyhodil poklad spod našej republiky. Ľudoví poslanci ako Leonidi budú bojovať za národné práva-Stojíme na podklade nerozdielnosti republiky-Nechcestranyme byť čechoslovákmi! Reč predsedu Andreja Hlinku o historickom práve slovenského nárostranyda na autonómiu
Slovák, 20.12.1929, roč. 11, č. 289, s. 3. Dedictvo po bývalej monarchii.
  
1009 1929.12.21 Andrej Hlinka: Pokračovastranynie reči predsedu A. Hlinku v sneme dňa 18. t. m.
Slovák, 21.12.1929, roč. 11, č. 290, s. 1.
  
1010 1929.12.21 Andrej Hlinka: Slovenská ľudová strana pozdravuje Sv. Otca
Slovák, 21. 12. 1929, roč. 11, č. 290, s. 1. (Andrej Hlinka v. r, predseda strany)
  
1011 1929.12.22 Andrej Hlinka: Slovenčina má byť úradnou rečou na Slovenstranysku. Pokračovanie parlamentnej reči predsedu A. Hlinku
Slovák, 22.12.1929, roč. 11, č. 291, s. 2.
  
1012 1929.12.28 Andrej Hlinka: My sa neuspokojíme so zábleskom školskej autonómie
Slovák, 28. 12. 1929, roč. 11, č. 293, s. 4.
  
1013 1929.12.29 Andrej Hlinka: Štedrosť prejavovaná voči Češku, ide na ujmu kultúrnej úrovne Slovenska
Slovák, 29.12.1929, roč. 11, č. 294, s. 3.
  
1014 1929.12.31 Andrej Hlinka: Za práva katolíckych cirkevných škôl
Slovák, 31.12.1929, roč. 11, č. 295, s. 3.
  
1015 1930.??.?? Andrej Hlinka: Slovenská ľudová strana pozdravuje sv. Otca
Slovák týždenník, Nový rok 1930, roč. 11, č. 1, s. 3. (Andrej Hlinka v. r, predseda strany)
  
1016 1930.??.?? Andrej Hlinka: V oslobodenej vlasti treba pokračovať v nástranyrodnej práci
Slovenská liga, november 1930, roč. 7, č. 9, s. 228-231. (Andrej Hlinka)
  
1017 1930.??.?? Andrej Hlinka: Slovenské Vianoce
Slovák, Vianoce 1930, roč. 12, č. 291, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1018 1930.01.01 Andrej Hlinka: Do Nového roku
Slovák, 1. 1. 1930, roč. 12, č. 1, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1019 1930.01.05 Andrej Hlinka: Lúčime sa
Slovák, 5. 1. 1930, roč. 12, č. 4, s. 2. (Andrej Hlinka)
  
1020 1930.01.08 Hlinková slovenská ľudová strana (HSĽS) s podporou poslancov Nemeckej kresťansko-sociálnej strany a predsedu Slovenskej národnej strany predložila parlamentu druhý návrh na autonómiu Slovenska. Žiadal pre Slovensko autonómiu podľa vzoru, ktorý bol prisľúbený v roku 1919 mierovou zmluvou v Saint-Germain en Laye Podkarpatskej Rusi. Sústredil sa najmä na požiadavku slovenského snemu, do kompetencie ktorého malo patriť aj legislatívne riešenie otázok jazykových, konfesionálnych, školských, obecnej správy a pod. Návrh vypracoval jeden zo zakladajúcich funkcionárov HSĽS Karol Mederly. Ani tento návrh sa nedostal na rokovanie parlamentu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1021 1930.01.28 28. januára na 5. zjazde HSĽS v Ružomberku zvolili A. Hlinku jednomyseľne za predsedu strany.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1022 1930.01.28 Hlinková slovenská ľudová strana mala v Ružomberku zjazd, na ktorom prijala organizačný poriadok, vytýčila smernice na prechod z tábora vládnej koalície medzi opozičné strany a riešila problém vnútrostraníckej krízy. Kresťanské odborové organizácie kritizovali vedenie za to, že dostatočne razantne neobhajuje ich záujmy.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1023 1930.02.28 Co napsal prezident Hlinkovi
Masaryk T.G., Cesta demokracie 4, 1997, s. 131 Dok. 50
  
1024 1930.04.05 Andrej Hlinka: Moje osvedčenie
Slovák, 5. 4. 1930, roč. 12, č. 79, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1025 1930.04.20 Andrej Hlinka: „Vstal z mŕtvych, ako predpovedal"
Slovák týždenník, 20. 4. 1930, roč. 11, č. 16, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1026 1930.04.Ve Andrej Hlinka: Tragédia na Golgothe
Slovák, Veľká noc 20. 4. 1930, roč. 12, č. 91, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1027 1930.05.04 Londýn, 1930, 4. mája. Seton-Watson informuje Milana Hodžu, že očakáva článok o poľnohospodárstve od Juraja Slávika do knihy Slovensko kedysi a teraz a upozorňuje, že by bolo vhodné, ak by článok o autonómii napísal člen Hlinkovej slovenskej ľudovej strany.
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
  
1028 1930.05.08 8. mája A. Hlinka spolu s ďalšími 21 poslancami predložil v Poslaneckej snemovni Národného zhromaždenia návrh ústavného zákona o autonómii Slovenskej krajiny.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1029 1930.05.27 Andrej Hlinka: „Hlinka uteká pred súdom" a „ničí vojtešský spolok"
Slovák, 27. 5.1930, roč. 12, č. 120, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1030 1930.06.08 Andrej Hlinka: Svätodušné sviatky
Slovák, 8. 6. 1930, roč. 12, č. 130, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda)
  
1031 1930.07.18 Kyleakin, 1930, 18. júla. Seton-Watson posiela Milanovi Hodžovi článok, ktorý napísal pre madarský časopis Magyarság, tvrdí, že je možné dosiahnuť dohodu s Madarmi, ktorí uvažujú realisticky a dúfa, že sa mu podarí zohnať článok napísaný členom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany pre Slovensko kedysi a teraz aby tak bola kniha viac odolná voči kritike
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
  
1032 1930.08.27 Andrej Hlinka: Pittsburská dohoda vtelená bude nielen do ústavy republiky, ale i do učebníc slov. škôl...
Slovák, 27. 8.1930, roč. 12, č. 194, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda)
  
1033 1930.09.30 Andrej Hlinka: Protizákonné účinkovanie okr. náčelníka Haviara pred parlamentom (Predseda Andrej Hlinka interpeluje ministra vnútra vo veci bašovania na spišsko-sobotskom okresnom úrade)
Slovák, 30. 9.1930, roč. 12, č. 222, s. 4.
  
1034 1930.10.09 Bratislava, 1930, 9. októbra. Anton Štefánek informuje Setona-Watsona o zhoršujúcej sa politickej a ekonomickej situácii v Česko-Slovensku, o maďarskej revizionistickej agitácii, o negatívnych následkoch Tukovho vlastizradného procesu pre Hlinkovu slovenskú ľudovú stranu, o nebezpečenstve oslabenia československej národnej ideológie a ústrednej správy a o reforme slovenského pravopisu
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
  
1035 1930.10.21 Andrej Hlinka: Všetci Slováci máme si podať ruky a od Prahy dôrazne vymáhať splnenie slovenských požiadaviek
Slovák, 21. 10. 1930, roč. 12, č. 240, s. 3. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 26. 10. 1930, roč. 11, č. 43, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1036 1930.10.28 Prága, 1930 október 28. Részlet a Prágai Magyar Hírlap beszámolójából az OKP, a Magyar Nemzeti Párt és a Zipser Deutsche Partei vezetőségeinek Losoncon megtartott közös értekezletéről, ahol a jövőre vonatkozó együttműködési irányelveket fogadták el. Elhatározták, hogy megkísérlik a Hlinka-féle Szlovák Néppárt bevonását is az együttműködésbe, s ha ez nem sikerül, akkor a három párt megkezdi „az egész őslakosság egységes szervezését a szlovenszkói kulturális és gazdasági önvédelem céljaira”
Angyal Béla, Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez 1919-1936, Lilium Aurum 2004 doc_87
  
1037 1930.12.02 Andrej Hlinka: Náš nový domov
Slovák, 2.12.1930, roč. 12, č. 273, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 7. 12. 1930, roč. 11, č. 49, s. 3. (Andrej Hlinka)
  
1038 1930.12.21 Andrej Hlinka: „Nebojte sa, zvestujem vám radosť velikú"
Slovák týždenník, 21. 12. 1930, roč. 11, č. 51, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1039 1930.12.28 Andrej Hlinka: Z vianočných prejavov slovenských politikov. Andrej Hlinka o pomere katolicizmu ku protesstranytantizmu-Štefánek trúbi na ústup-Socialisstranytické podmienky k Hodžovej „spolupráci"
Slovák, 28.12.1930, roč. 12, č. 292, s. 1.
  
1040 1931.??.?? A. Hlinka vydal liturgickú knihu Hodegus Sacerdotis. Sprievodca kňaza pri najnutnejších cirkevných obradoch. (Ružomberok, 1931).
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1041 1931.??.?? Andrej Hlinka: Slovenská Veľká noc
Slovák týždenník, Veľká noc 1931, roč. 12, č. 14, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1042 1931.01.04 Andrej Hlinka: „Nositeľmi národnej myšlienky sme dnes my". Vianočný prejav predsedu A. Hlinku v najrozšístranyrenejšom českom časopise.
Slovák týždenník, 4.1. 1931, roč. 12, č. 1, s. 3.
„Vtedy im ho vydal, aby bol ukrižovaný" Slovák, Veľká noc 1931, roč. 13, č. 77, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1043 1931.04.12 Andrej Hlinka: Nemecko-rakúsko hospodárska dohoda.
Národní listy, 12. 4.1931, roč. 71, č. 101, s. 1-2. (Andrej Hlinka, predseda Slovenskej ľudovej strany)
  
1044 1931.04.14 Andrej Hlinka: Andrej Hlinka o colnej unii, Kto vyvolal dustranychov, nech sa ich teraz nebojí
Slovák, 14. 4. 1931, roč. 13, č. 83, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1045 1931.05.28 Andrej Hlinka: Od našej generality národ žiada čistý štít
Slovák, 28. 5.1931, roč. 13, č. 118, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1046 1931.08.09 Andrej Hlinka: Demoralizujúca práca lidákov na Slovensku
Slovák, 9. 8. 1931, roč. 13, č. 178, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda Slovenskej ľudovej strany)
  
1047 1931.08.29 Andrej Hlinka: Falošní proroci
Slovák, 29. 8. 1931, roč. 13, č. 194, s. 1 (Andrej Hlinka, predseda Spolku sv. Vojtecha)
  
1048 1931.09.06 Andrej Hlinka: Andrej Hlinka žiada o úľavu pri osemročnej školopovinnosti (Verejný list ministrovi Dérerovi)
Slovák, 6. 9. 1931, roč. 13, č. 201, s. 1. (Andrej Hlinka v. r., predseda)
  
1049 1931.09.25 V brnianskej nemocnici zomrel profesor teológie Alois Kolísek, jeden z čelných predstaviteľov katolíckeho politického prúdu, ešte predvojnový bojovník za práva národnostne utláčaných Slovákov v Uhorsku a jeden z hlavných organizátorov stretnutí slovenskej a českej inteligencie pred rokom 1918. Patril tiež medzi priateľov Andreja Hlinku. Zbieral a propagoval slovenskú ľudovú kultúru, najmä piesne.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1050 1931.09.27 Andrej Hlinka: Drahý národe!
Slovák týždenník, 27. 9. 1931, roč. 12, č. 39, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1051 1931.10.10 Andrej Hlinka: Cirkev a národ nikdy neopustíme!
Slovák, 10. 10. 1931, roč. 13, č. 229, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1052 1931.10.28 Andrej Hlinka: Idea 28. ŕíjna-národní jednota a spoluprástranyce.
Národní listy, 28. 10. 1931, roč. 71, č. 295, s. 1. (Andrej Hlinka, poslanec N. S.)
  
1053 1931.10.30 Andrej Hlinka: Ťažká žaloba-bez konca...
Slovák, 30. 10. 1931, roč. 13, č. 245, s. 2. (Andrej Hlinka)
  
1054 1931.12.03 Andrej Hlinka: Môj vďak Ružomberku a národu
Slovák, 3.12.1931, roč. 13, č. 273, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 6. 12. 1932, roč. 12, č. 49, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1055 1931.12.27 Andrej Hlinka: Čas radosti-čas smútku
Slovák týždenník, 27.12.1931, roč. 12, č. 52, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1056 1932.??.?? Andrej Hlinka: Kristus zvíťazil-zvíťazíme aj my
Slovák, Veľká noc 1932, roč. 14, č. 71, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1057 1932.??.?? Andrej Hlinka: „Slovák" desať rokov v Bratislave
Slovák, Veľká noc 1932, roč. 14, č. 71, Veľkonočná príloha Slováka 1932, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, Veľká noc 1932, roč. 13, č. 13, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovenská pravda, Veľká noc 1932, roč. 13, č. 13, Veľkonočná príloha. (Andrej Hlinka)
  
1058 1932.04.20 20. apríla na 6. zjazde HSĽS v Žiline bol A. Hlinka aklamačne zvolený za predsedu strany.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1059 1932.05.12 12. mája A. Hlinka sa zúčastnil na valnom zhromaždení Matice slovenskej v Turčianskom Sv. Martine, ktoré odhlasovalo personálne zmeny vo výbore Matice slovenskej a revíziu Pravidiel slovenského pravopisu z roku 1931 sledujúcich zblíženie slovenčiny s češtinou.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1060 1932.05.15 Andrej Hlinka: Príď, ó. Duchu Stvoriteľu!
Slovák, 15. 5.1932, roč. 14, č. 111, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1061 1932.05.29 Andrej Hlinka: Nové mladé Slovensko zvíťazilo v Matici slostranyvenskej.
Slovák, 29. 5.1932, roč. 14, č. 121, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 5. 6.1932, roč. 13^ č. 23, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovenská pravda, 5. 6.1932, roč. 13, č. 23, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1062 1932.06.26 Andrej Hlinka: Nad mohylou Jána Damborského
Slovák, 26. 6.1932, roč. 14, č. 145, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák, 28. 6.1932, roč. 14, č. 146, s. 4. (Andrej Hlinka)
  
1063 1932.07.13 Andrej Hlinka: Presvedčenie mládeže sa fiškálskym vykrúcaním sfalšovať nedá!
Slovák, 13. 7.1932, roč. 14, č. 156, s. 3. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 17. 7. 1932, roč. 13, č. 29, s. 3. (Andrej Hlinka)
Slovenská pravda, 17. 7. 1932, roč. 13, č. 29, s. 3. (Andrej Hlinka)
  
1064 1932.07.28 Andrej Hlinka: Daj Bože, aby si Slováci nikdy nemuseli ísť pýstranytať chleba k iným
Slovák, 28. 7.1932, roč. 14, č. 169, s. 3. (Andrej Hlinka)
  
1065 1932.07.31 Andrej Hlinka: Slovenskú komisiu pre prijímanie do štátnych služieb na Slovensku.
Slovák týždenník, 31. 7. 1932, roč. 13, č. 31, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovenská pravda, 31. 7. 1932, roč. 13, č. 31, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1066 1932.08.?? V auguste vo Foxovom zvukovom týždenníku premietanom v kinách v ČSR cenzúra vyhodila ukážku z prejavu A. Hlinku, kde argumentoval za autonómiu Slovenska.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1067 1932.08.13 13. augusta počas hlavného dňa Pribinových slávností v Nitre zhromaždení prívrženci vyniesli A. Hlinku na ramenách na rečnícku tribúnu medzi členov vlády CSR, pretože nedostal ako predseda Spolku sv. Vojtecha možnosť vystúpiť v oficiálnom programe. Hlinka predniesol prejav, prečítal rezolúciu o autochtónnosti Slovákov a ich vernosti kresťanskej tradícii a moderoval ďalší priebeh slávností. Po slávnostiach bola zastavená ľudácka tlač a stíhaných viacero osôb.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1068 1932.08.23 Andrej Hlinka: „Dedictvo kliatby nechceme!"
Slovák, 23. 8.1932, roč. 14, č. 190, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 28. 8. 1932, roč. 13, č. 35, s. 2. (Andrej Hlinka)
Slovenská pravda, 28. 8. 1932, roč. 13, č. 35, s. 2. (Andrej Hlinka)
  
1069 1932.09.25 Andrej Hlinka: Sme u konca, a či všetkých klamú?
Slovák, 25. 9.1932, roč. 14, č. 219, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák, 27. 9.1932, roč. 14, č. 220, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1070 1932.10.02 Andrej Hlinka: Smutné zjavy
Slovák týždenník, 2. 10. 1932, roč. 13, č. 40, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovenská pravda, 2. 10. 1932, roč. 13, č. 40, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1071 1932.10.09 Andrej Hlinka: Stretneme sa 16. októbra vo Zvolene
Slovák, 9.10.1932, roč. 14, č. 230, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 16. 10. 1932, roč. 13, č. 42, s. 3. (Andrej Hlinka)
Slovenská pravda, 16. 10. 1932, roč. 13, č. 42, s. 3. (Andrej Hlinka)
  
1072 1932.10.16 16. októbra vo Zvolene sa uskutočnila autonomistická manifestácia, na ktorej spoločne vystúpili a podali si ruky predseda HSĽS a rímskokatolícky kňaz A. Hlinka a predseda SNS, evanjelický kňaz M. Rázus ako politici sledujúci rovnaký cieľ. Zhromaždenie prijalo Zvolenský manifest-spoločný program slovenských autonomistov, tvoriacich autonomistický blok.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1073 1932.10.16 Vo Zvolene sa zišli na spoločnú manifestáciu prívrženci Hlinkovej slovenskej ľudovej strany na čele s predsedom tejto strany, ružomberským farárom a poslancom Andrejom Hlinkom, a Slovenskou národnou stranou, ktorú viedol ev. a. v. farár a známy slovenský spisovateľ Martin Rázus. Obe strany sa dohodli na spolupráci a utvorili predvolebný Autonomistický blok. Na zvolenskom zhromaždení prijali tzv. zvolenský manifest, v ktorom žiadali vtelenie Pittsburskej dohody do ústavy Československej republiky a vyriešenie mnohých problémov, ktoré súviseli predovšetkým s hospodárskou krízou (napr. odloženie exekúcií, oživenie priemyslu, riešenie nezamestnanosti).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1074 1932.10.18 Andrej Hlinka: Podávame si ruky...
Slovák, 18. 10. 1932, roč. 14, č. 237, s. 2. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 23. 10. 1932, roč. 13, č. 43, s. 2. (Andrej Hlinka)
Slovenská pravda, 23. 10. 1932, roč. 13, č. 43, s. 2. (Andrej Hlinka)
  
1075 1932.10.28 28. októbra v Černovej sa konala slávnosť odhalenia pomníka obetiam streľby z roku 1907. Pomník zo spišského travertínu postavila Slovenská liga na Slovensku podľa návrhov slovenských umelcov Frica Motošku ajuraja Sládka. A. Hlinka tu predniesol hlavný prejav a zdôraznil, že: „Tieto kamene zo slovenskej pôdy budú večne hovoriť: že žije, žije duch slovenský, bude žiť na veky!"
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1076 1932.10.30 Andrej Hlinka: Na deň 30. októbra
Slovák, 30. 10. 1932, roč. 14, č. 247, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1077 1932.11.06 Andrej Hlinka: My sme čakali menej ministrov, ale väčšiu zmenu systému. Veľká reč Andreja Hlinku postranyvedaná 4. t. m. v pražskom sneme.
Slovák, 6.11.1932, roč. 14, č. 252, s. 1-2.
  
1078 1932.11.13 Andrej Hlinka: Vláda nemá ... slovenského programu, sme proti nej! Z parlamentnej reči Andreja Hlinku, ktorú povedal 4. novembra.
Slovák týždenník, 13. 11. 1932, roč. 13, č. 46, s. 1.
Slovenská pravda, 13. 11. 1932, roč. 13, č. 46, s. 1.
  
1079 1932.12.07 Andrej Hlinka: Pravda z roku 1908
Slovák, 7.12.1932, roč. 14, č. 278, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1080 1932.12.20 Andrej Hlinka: „Slovák nechce za cenu republiky stratiť svoju individualitu!"
Slovák, 20. 12. 1932, roč. 14, č. 288, s. 1.
  
1081 1932.12.21 Andrej Hlinka: Naším konečným cieľom je slobodný slovenstranyský národ.
Slovák, 21.12.1932, roč. 14, č. 289, s. 1.
  
1082 1932.12.22 Andrej Hlinka: Môj doslov k roku 1908
Slovák, 22. 12. 1932, roč. 14, č. 290, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1083 1932.12.24 Andrej Hlinka: Vianočné myšlienky
Slovák, Vianoce 1931, roč. 13, č. 290, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1084 1932.12.24 Andrej Hlinka: NA VIANOCE
Slovák, Vianoce 1932, roč. 14, č. 292, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1085 1932.12.24 Andrej Hlinka: Naspäť k Betlehemu!
Slovák týždenník, Vianoce 1932, roč. 13, č. 52, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda Slovenskej ľudovej strany)
Slovenská pravda, Vianoce 1932, roč. 13, č. 52, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda Slovenskej ľudovej strany)
  
1086 1933.??.?? Andrej Hlinka: Naša Veľká noc
Slovák, Veľká noc 1933, roč. 15, č. 88, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1087 1933.??.?? Andrej Hlinka: Veľkonočné poznámky
Slovák týždenník, Veľká noc 1933, roč. 14, č. 16, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovenská pravda, Veľká noc 1933, roč. 14, č. 16, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1088 1933.01.01 Andrej Hlinka: Herodesi nad nami panovať nebudú!
Slovák, 1. 1. 1933, roč. 15, č. 1, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1089 1933.01.28 Andrej Hlinka: „Bubnič u Jehličku".
Slovák, 28. 1. 1933, roč. 15, č. 23, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1090 1933.02.12 Andrej Hlinka: Alea iacta est-ideme do boja!
Slovák, 12. 2. 1933, roč. 15, č. 35, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1091 1933.02.23 Andrej Hlinka: Púšťajme sa do práce!
Tatranský Slovák, 23. 2.1933, roč. 3, č. 8, s. 1.
  
1092 1933.03.02 Andrej Hlinka: Von s jezuitmi? Katolíci do katakomb?
Tatranský Slovák, 2. 3.1933, roč. 3, č. 9, s. 1.
  
1093 1933.03.12 Uskutočnili sa voľby do miestnej samosprávy v Nových Zámkoch.
Az érsekújvári helyhatósági választásokon a képviselő testület 42 mandátumát elnyerték: Országos Keresztényszocialista Párt és a Magyar Nemzeti Párt, mint a magyarság egyesült pártjai:ÖLVEDI János ny. bankigazgató, Dr. HOLOTA János városbíró, nemzetgyűlési képviselő, Dr. TURCHÁNYI Imre ügyvéd, KURUCZ Ferenc gazda, CZUCZOR Mihály gazda, PLICHTA Ferenc asztalos, MAGYAR József szabó, BENCZE Lajos gazda, NÉDER János fűszerkereskedő, MÉSZÁROS Lajos gazda, ZOLTVÁNY Ferenc asztalos, DOBOSSY Imre nyugdíjas vasutas, DOMANIZSA Pál gazda, id. MÉSZÁROS Lajos gazda, BÉTÁK Antal kőműves, SCHNEIDER Ede párttitkár. Csehszlovák Nemzeti Szocialista Párt: BLÁHA Karel vasúti vendéglős, KULIS Cyril vasúti munkás, KOŽELUH Jaroslav kereskedő, HOUSKA Václav üzemvezető. Hlinka Szlovák Néppártja: BLAŠKOVIČ János kisgazda, MÜLLER Alajos vasúti iskolai hivatalnok, HOLEC János róm. kath. plébániai adminisztrátor. Az Aktivista Gazdasági Párt: HIRSCH Géza magánzó, BARTOS István, kisgazda. Csehszlovák Szociáldemokrata Munkáspárt (csehszlov. tagozat): BUZEK Václav vasutas, HEJDUK František szőrmés. A Csehszlovák Kommunista Párt (a III. internacionálé szekciója): PROHÁSZKA József villanyszerelő, WEISZ Sámuel tisztviselő, HORVÁTH Károly kisgazda, OSZVALD Ferdinánd festő. Republikánus Földműves és Kisgazdapárt: Gustav MICHNAY áll. isk. igazgató. Az Érsekújvári Iparosok és Kereskedők Gazdasági Partja: LUDIK István kelmefestő.A Nové Zámky-i Dohánybeváltó Hivatal Munkásainak pártja: Frantisek VALENTA dohánybeváltó hivatali igazgató. A Zsidó Párt: Dr. NEMES Albert ügyvéd, SCHWITZER Rudolf kereskedő, Dr. ADLER Jenő ügyvéd, Dr. DRECHSLER Pál ügyvéd. Az Érsekújvári Katolikus Párt: HLAVICSKA János ids. gazda, LISZI Ferenc gazda, SUPALA Ferenc iparos, HORVÁTH Ferenc gazda.
Érsekújvár és Vidéke 1938. márc. 12.
  
1094 1933.03.19 Andrej Hlinka: Uznanie
Slovák týždenník, 19. 3. 1933, roč. 14, č. 12, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1095 1933.04.13 Andrej Hlinka: Užitočné je, aby jeden človek umrel za ľud.
Tatranský Slovák, 13. 4.1933, roč. 3, č. 15, s. 1.
  
1096 1933.04.20 V Žiline sa konal VI. zjazd Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, na ktorom sa po prvýkrát otvorene hovorilo o požiadavke zmeniť republiku na federatívny štát.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1097 1933.06.13 Andrej Hlinka: „Čo nám vojna dala, to nám len vojna môže odobrať!"
Slovák, 13. 6.1933, roč. 15, č. 133, s. 3. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 18. 6. 1933, roč. 14, č. 25, s. 3. (Andrej Hlinka)
Slovenská pravda, 18. 6. 1933, roč. 14, č. 25, s. 3. (Andrej Hlinka)
  
1098 1933.06.22 Andrej Hlinka: Príďte sa pokloniť.
Tatranský Slovák, 22. 6.1933, roč. 3, č. 25, s. 1.
  
1099 1933.07.16 Andrej Hlinka: Kňaz, ktorý sa staral o verejné veci
Slovák, 16. 7.1933, roč. 15, č. 157, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 23. 7. 1933, roč. 14, č. 30, s. 3. (Andrej Hlinka)
Slovenská pravda, 23. 7. 1933, roč. 14, č. 30, s. 3. (Andrej Hlinka)
  
1100 1933.07.27 Andrej Hlinka: Slovenský národ ide do Nitry manifestovať
Tatranský Slovák, 27. 7. 1933, roč. 3, č. 30, s. 1.
  
1101 1933.08.06 Andrej Hlinka: Slovenský orol Andrej Hlinka k slovenským orlom
Slovák, 6. 8.1933, roč. 15, č. 175, s. 6.
  
1102 1933.08.12 12. - 15. august. V Nitre sa konali niekoľko rokov plánované cirkevné oslavy pri príležitosti 1100. výročia založenia kresťanského chrámu. V prítomnosti vládnej delegácie sa z jubilejných osláv vyvinula ostrá protivládna a protičesky zameraná demonštrácia. Na jej priebehu mali najväčší podiel vedúci funkcionári, poslanci a mladá inteligencia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Politický konflikt sa vyhrotil najmä v súvislosti s neochotou poskytnúť vystúpenie Andrejovi Hlinkoví, čo vyvolalo búrlivé protesty. Zahraničím aj domácou tlačou maximálne sledovaná demonštrácia mala dohru v množstve súdnych sporov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1103 1933.08.13 Andrej Hlinka: Nitra je naša!
Slovák, 13. 8.1933, roč. 15, č. 181, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1104 1933.08.20 Andrej Hlinka: Ďakujem ti, drahý národe.
Slovák, 20. 8.1933, roč. 15, č. 186, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1105 1933.08.29 Andrej Hlinka: Všetko za našu tlač
Slovák, 29. 8.1933, roč. 15, č. 193, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 3. 9. 1933, roč. 14, č. 36, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovenská pravda, 3. 9.1933, roč. 14, č. 36, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1106 1933.08.31 Andrej Hlinka: Zase nás zhabali!
Tatranský Slovák, 31. 8.1933, roč. 3, č. 35, s. 3.
  
1107 1933.09.02 Andrej Hlinka: Zakazujú naše zhromaždenia
Slovák, 2. 9. 1933, roč. 15, č. 197, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1108 1933.09.17 Andrej Hlinka: Rím prehovoril o Slovákoch
Slovák, 17. 9.1933, roč. 15, č. 210, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1109 1933.12.22 Andrej Hlinka: Pozdravujem ťa, oživený „Slovák"!
Slovák, 22. 12. 1933, roč. 15, č. 214, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1110 1933.12.24 Andrej Hlinka: Pokoj ľuďom...
Slovák, Vianoce 1933, roč. 15, č. 215, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1111 1933.12.28 Andrej Hlinka: Denné zvesti. Moja vďaka
Slovák, 28. 12. 1933, roč. 15, č. 216, s. 5. (Andrej Hlinka, protonotár)
  
1112 1934.??.?? Pri príležitosti 70. narodenín A. Hlinku vydal slovenský politik a novinár Karol Sidor rozsiahly životopis A. Hlinku pod názvom: Andrej Hlinka (1864-1926) (Bratislava, 1934). Sidor podrobne mapuje jednotlivé etapy Hlinkovho života. Usiluje sa v každej situácii zdôvodniť a obhájiť Hlinkové konanie v konfrontácii s názormi jeho protivníkov.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1113 1934.??.?? Český socialisticky orientovaný publicista a prekladateľ Václav Cháb vydal životopis A. Hlinku pod názvom: Andrej Hlinka. Život a politika. (Praha, 1934). Ide o kritickú až negativistickú reflexiu Hlinku ako nečasového politika.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1114 1934.??.?? Osobitným darom k 70. narodeninám A. Hlinku bola Zlatá kniha národa. Výbor pre prípravu osláv Hlinkovej 70-tky uverejnil v júni 1934 výzvu, aby sa zbierali pozdravné podpisy Slovákov pre Hlinku bez rozdielu stavu a konfesie a zaslal podpisové hárky do všetkých obcí na Slovensku. Po doručení do Ružomberka ich usporiadali abecedne podľa obcí a zviazali do troch v koži viazaných zväzkov s nápisom na obálke: Zlatá kniha-slovenský národ Andrejovi Hlinkovi 1864-1934. Zlatú knihu podpísalo niekoľko desiatok tisíc ľudí.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1115 1934.??.?? Pri príležitosti 70. narodenín A. Hlinku vznikla bronzová plaketa, ktorej autorom bol akademický sochár a medailér Fraňo Štefunko. Stred tvorí kruh s portrétom A. Hlinku. V hornej časti nad kruhom je nápis Andrej Hlinka, v spodnej časti letopočet 1864 27/IX 1934.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1116 1934.??.?? Andrej Hlinka: Veľkonočné myšlienky
Slovák, Veľká noc 1934, roč. 16, č. 75, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, Veľká noc 1934, roč. 15, č. 1, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1117 1934.01.09 Andrej Hlinka: Odčiňte naše krivdy! Nech Česi nepočúvajú na šepkárov-Dohoda rovného s rovným je možná
Slovák, 9. 1. 1934, roč. 16, č. 6, s. 3. (Andrej Hlinka)
  
1118 1934.01.14 Andrej Hlinka: „Na rukách by som ich nosil" Prejav najdôstojstranynejšieho pána biskupa dr. Karola Kmeťku o postranymere Slovákov a Čechov
Slovák, 14. 1. 1934, roč. 16, č. 11, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1119 1934.02.09 Žilina, 1934,9. februára. Fedor Ruppeldt píše Setonovi-Watsonovi o svojom znepokojení z toho, že sa nepodarilo vybudovať skutočné slovenské hlavné mesto uprostred geografického a etnografického centra Slovenska a objasňuje problémy spojené so zbieraním podpisov od Martina Rázusa a členov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany pod deklaráciu proti Jehličkovej revizionistickej propagande
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
  
1120 1934.02.28 Andrej Hlinka: Spoločenské, náboženské a politické pomery Ružomberka v minulosti
Slovák, 28. 2. 1934, roč. 16, č. 48, s. 4. (Andrej Hlinka)
  
1121 1934.03.04 Andrej Hlinka: Slováci doma a v zahraničí
Slovák, 4. 3. 1934, roč. 16, č. 52, sk 1. (Andrej Hlinka)
  
1122 1934.03.06 Interpelácia poslancov Hlinku a Rázusa a druhov ministrovi pôšt a telegrafov pre slovenský rozhlas
Interpelácia 1935. III. vol. obd. 10. zas 2517/5
  
1123 1934.03.30 Andrej Hlinka: Hosanna-ukrižuj ho! Neistá Veľká noc.
Národnie noviny, 30. 3. 1934, roč. 65, č. 39, s. 1-2. (Andrej Hlinka)
  
1124 1934.03.31 Andrej Hlinka: Treuga Dei-mier Červeného kríža.
Trenčan, 31. 3.1934, roč. 11, č. 14, s. 2. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
1125 1934.04.21 Andrej Hlinka: Miesto dokumentov nová pomluva zo strany socialistov
Slovák, 21. 4. 1934, roč. 16, č. 91, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1126 1934.05.20 Andrej Hlinka: Slovenským ľudákom! Autonomistickej verejstranynosti!
Slovák, 20. 5.1934, roč. 16, č. 114, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda strany. Dr. Jozef Tiso, podpredseda. Dr. Martin Sokol, gener. tajomník. Jozef Šrobár, predseda fin. komisie.)
Slovák týždenník, 27. 5. 1934, roč. 15, č. 9, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda strany. Dr. Jozef Tiso, podpredseda. Dr. Martin Sokol, gener.tajomník. Jozef Šrobár, predseda fin. komisie.)
  
1127 1934.06.02 Andrej Hlinka: Nevolili sme!
Slovák, 2. 6. 1934, roč. 16, č. 123, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1128 1934.06.19 K 70. narodeninám vznikla štatistika A. Hlinku, ktorá bilancovala jeho doterajšie pôsobenie. Ako kňaz počas 45 rokov pastorácie pôsobil v piatich farnostiach a mal na starosti 21 200 veriacich. Jubilejná sv. omša, ktorú slúžil 19. júna 1934 bola v poradí 15 313. Hlinka pokrstil 3177 detí, zosobášil 753 manželských párov, pochoval 1 311 ľudí a vyspovedal asi 300 000 ľudí. Sväté prijímanie prijalo z jeho rúk asi 3 000 000 veriacich. Božie slovo kázal 3 832 krát. Náboženstvo vyučoval 1 334 detí. Počas jeho pastorácie v rokoch 1889-1934 mu pomáhalo 67 kaplánov. Posvätil 12 kostolov, 23 škôl, 11 orlovní, 9 katolíckych kruhov a 7 iných budov. Ďalej posvätil 113 orolských zástav a 15 zástav Kresťansko-sociálneho združenia, 24 zástav Zväzu slovenských železničiarov, Katolíckej jednoty žien, Omladiny a iných organizácií. Kázal na 508 odpustoch, 97 kňazských primíciách. Ročne povedal priemerne 450 rečí a toastov. Precestoval asi 561 000 km (11-krát by tak obišiel zemeguľu) a ročne napísal priemerne 150 článkov.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1129 1934.07.22 Andrej Hlinka: Národu a jeho mládeži vďaka!
Slovák, 22. 7.1934, roč. 16, č. 163, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 29. 7. 1934, roč. 15, č. 18, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1130 1934.08.26 Andrej Hlinka: Pravdu si povedzme a priateľmi buďme!
Slovák, 26. 8.1934, roč. 16, č. 192, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 2. 9.1934, roč. 15, č. 23, s. 2. (Andrej Hlinka)
  
1131 1934.09.08 8.-12. septembra Hlinka uskutočnil prednáškové turné v Čechách. Sprevádzal ho šéfredaktor Slováka K. Sidor, ústredný tajomník HSĽS J. Stano, redaktor A. Mach, starosta Ružomberka A. Mederly a ďalší. 8. a 9. septembra Hlinka prednášal v rámci krajského zjazdu Čs. strany lidovej v Litomyšli za prítomnosti krajinského predsedu Bohumila Staška a ministra Jana Dostálka. Predseda strany Jan Šrámek sa napriek očakávaniu nedostavil. Hlinka odmietol obvinenia zo zámeru rozbiť ČSR, vyslovil sa za spoluprácu s českými katolíkmi v politike. Ako jej podmienku stanovil zrušenie pobočky Čs. strany lidovej na Slovensku a uznanie práva Slovákov na autonómiu. Ďalšie Hlinkové verejné prednášky na tému vzťahu Čechov a Slovákov sa konali v Prahe 10. septembra a v Plzni 11. septembra.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1132 1934.09.14 Andrej Hlinka: Slovo o katolíckom bloku
Slovák, 14. 9.1934, roč. 16, č. 208, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 23. 9. 1934, roč. 15, č. 26, s. 2. (Andrej Hlinka)
  
1133 1934.09.21 Andrej Hlinka: Oni nebudú likvidovať
Slovák, 21. 9.1934, roč. 16, č. 214, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1134 1934.09.26 26. septembra sa konalo slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva mesta Ružomberok. Pri príležitosti 70. narodenín odovzdali zástupcovia mesta A. Hlinkovi diplom čestného občana mesta Ružomberka za obetavú prácu pre slovenský národ a mesto Ružomberok. Pri príležitosti životného jubilea udelilo Hlinkovi diplom čestného občianstva niekoľko desiatok slovenských miest a obcí. V niektorých mestách a obciach na Slovensku sa konali okázalé spomienkové slávnosti Hlinkovho životného jubilea.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1135 1934.09.27 Lány, 27. září 1934, TELEGRAM T. G. Masaryk A. Hlinkoví
Korespondence T. G. Masaryk – slovenští veřejní činitelé (1918-1937), Miroslav Lacko,Jan Rychlík,Richard Vašek (Eds.), Masarykův ústav AV ČR, 2019 Doc. 251 (p. 414), Doc. 251
  
1136 1934.09.30 Andrej Hlinka: Môj odkaz slovenskému národu!
Slovák, 30. 9.1934, roč. 16, č. 221, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 7. 10. 1934, roč. 15, č. 28, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1137 1934.10.07 Andrej Hlinka: Na margo môjho jubilea
Slovák, 7.10.1934, roč. 16, č. 227, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 14. 10. 1934, roč. 15, č. 29, s. 3. (Andrej Hlinka)
  
1138 1934.10.13 13. októbra v malej sále bratislavskej Reduty bol premietnutý dokumentárny film Zo života Hlinkovho. Film schválila bratislavská cenzúra. Zachytáva Hlinku na rybačke, medzi sedliakmi v Troch Revúcach, počas Pribinových slávností v roku 1933 a oslavu jeho 70. narodenín. Film sa končí záberom ako mladí akademici odnášajú Hlinku na pleciach po skončení Pribinových osláv.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1139 1934.10.16 Andrej Hlinka: Októbrové nálady a myšlienky
Slovák, 16. 10. 1934, roč. 16, č. 234, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1140 1934.10.23 Andrej Hlinka: Silný ľud a zdravá inteligencia: zvíťazíme
Slovák, 23. 10. 1934, roč. 16, č. 240, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1141 1934.10.31 Ružomberok, 31. října 1934, DOPIS A. Hlinka T. G. Masarykovi
Korespondence T. G. Masaryk – slovenští veřejní činitelé (1918-1937), Miroslav Lacko,Jan Rychlík,Richard Vašek (Eds.), Masarykův ústav AV ČR, 2019 Doc. 253 (p. 415), Doc. 253
  
1142 1934.11.04 Andrej Hlinka: Naše stanovisko
Slovák, 4.11.1934, roč. 16, č. 249, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1143 1934.11.15 Andrej Hlinka: Pohoršenie farizejské
Slovák, 15. 11. 1934, roč. 16, č. 258, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1144 1934.11.25 Andrej Hlinka: Na niektoré adresy
Slovák, 25. 11. 1934, roč. 16, č. 267, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1145 1934.12.22 V Bratislave firma Dynamit - Nobel dokončila výstavbu prvého závodu v republike na výrobu bieliacej hlinky.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1146 1934.12.23 Andrej Hlinka: Vianoce, buďte nám vítané!
Slovák týždenník, 23. 12. 1934, roč. 15, č. 39, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák, 24.12.1934, roč. 16, č. 290, s. 1-2. (Andrej Hlinka)
  
1147 1935.??.?? Andrej Hlinka: „Hľa, vstupujeme do Jeruzalema"
Slovák, Veľká noc 1935, roč. 17, č. 93, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 21. 4. 1935, roč. 16, č. 16, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1148 1935.??.?? Andrej Hlinka: Vstal som, pokoj Vám.
Tatranský Slovák, Veľká noc 1935, roč. 4, č. 1, s. 1.
  
1149 1935.01.?? Pred voľbami v r. 1935 uzatvorené súručenstvo medzi M. Rázusom, M. Vančom a A. Hlinkom
Rudo Brtáň, Živé roky 3 (Tranoscius Lipt. Mikuláš 2010)
  
1150 1935.01.01 Andrej Hlinka: S novým elánom do Nového roku
Slovák, 1. 1. 1935, roč. 17, č. 1, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 6. 1. 1935, roč. 16, č. 1, s. 2. (Andrej Hlinka)
  
1151 1935.01.13 Andrej Hlinka: Tyrš a Slováci
Slovák, 13. 1. 1935, roč. 17, č. 11, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1152 1935.01.20 Andrej Hlinka: Na adresu pokrokárov
Slovák, 20. 1. 1935, roč. 17, č. 17, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1153 1935.01.27 Andrej Hlinka: Po zasadnutí výkonného výboru
Slovák, 27. 1. 1935, roč. 17, č. 23, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 3. 2. 1935, roč. 16, č. 5, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1154 1935.02.02 Andrej Hlinka: Katolícky blok, alebo zjednotenie?
Slovák, 2. 2. 1935, roč. 17, č. 28, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 10. 2.1935, roč. 16, č. 6, s. 2. (Andrej Hlinka)
  
1155 1935.02.10 Andrej Hlinka: J. E. ndp. biskup dr. Josip Srebrnič o našom boji
Slovák, 10. 2. 1935, roč. 17, č. 34, s. 1. (Andrej Hlinka, apoštolský protonotár, poslanec)
  
1156 1935.02.13 Andrej Hlinka: My vydržíme v boji!
Slovák, 13. 2. 1935, roč. 17, č. 36, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1157 1935.02.16 Andrej Hlinka: Spolupráca katolíckych strán v republike
Slovák, 16. 2. 1935, roč. 17, č. 39, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1158 1935.02.21 Andrej Hlinka: Proti sokolskej rozpínavosti
Slovák, 21. 2. 1935, roč. 17, č. 43, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1159 1935.02.22 Andrej Hlinka: Škandál v Tatrách
Slovák, 22. 2. 1935, roč. 17, č. 44, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1160 1935.03.03 Andrej Hlinka: Vdp. Jozefovi Kačkovi k sedemdesiatke
Slovák, 3. 3. 1935, roč. 17, č. 52, s. 3. (Andrej Hlinka)
  
1161 1935.03.06 Ružomberok, 6. března 1935, DOPIS A. Hlinka T. G. Masarykovi
Korespondence T. G. Masaryk – slovenští veřejní činitelé (1918-1937), Miroslav Lacko,Jan Rychlík,Richard Vašek (Eds.), Masarykův ústav AV ČR, 2019 Doc. 258 (p. 420), Doc. 258
  
1162 1935.03.10 Andrej Hlinka: Jozef Kačka
Slovák týždenník, 10. 3. 1935, roč. 16, č. 10, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1163 1935.03.17 Andrej Hlinka: Dôkazy o vandalizme sokolov
Slovák, 17. 3. 1935, roč. 17, č. 64, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1164 1935.03.20 Andrej Hlinka: Jeden a či dva národy?
Národnie noviny, 20. 3. 1935, roč. 66, č. 1, s. 1-2. (Andrej Hlinka)
  
1165 1935.03.23 Andrej Hlinka: Za katolícku republiku
Slovák, 23. 3. 1935, roč. 17, č. 69, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1166 1935.03.28 Andrej Hlinka: Inteligencia a ľud
Slovák, 28. 3. 1935, roč. 17, č. 73, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 31. 3. 1935, roč. 16, č. 13, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1167 1935.03.31 Andrej Hlinka: Rozhodnuté
Slovák, 31. 3. 1935, roč. 17, č. 76, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1168 1935.04.16 Andrej Hlinka: Dobrá tlač
Slovák, 16. 4. 1935, roč. 17, č. 89, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1169 1935.04.19 Andrej Hlinka: Pôjdeme do Jeruzalema.
Národnie noviny, 19. 4.1935, roč. 66, č. 14, s. 2. (Andrej Hlinka, poslanec)
  
1170 1935.05.12 Andrej Hlinka: Kristov kríž v Prahe padol
Slovák, 12. 5.1935, roč. 17, č. 109, s. 2. (Andrej Hlinka)
  
1171 1935.05.16 Andrej Hlinka: Židia!
Tatranský Slovák, 16. 5.1935, roč. 4, č. 5, s. 1.
  
1172 1935.05.18 Andrej Hlinka: Bratislava, koho budeš voliť?
Slovák, 18. 5.1935, roč. 17, č. 114, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1173 1935.05.18 Andrej Hlinka: Slovensko je naše!
Slovák, 18. 5.1935, roč. 17, č. 114, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1174 1935.05.19 Andrej Hlinka: Voličom Slovenska
Slovák týždenník, 19. 5. 1935, roč. 16, č. 20, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1175 1935.05.19 19. mája sa v CSR konali parlamentné voľby. Vo voľbách do Poslaneckej snemovne Národného zhromaždenia bol A. Hlinka zvolený ako kandidát Autonomistického bloku za volebný kraj Liptovský Sv. Mikuláš. Autonomistický blok dostal na Slovensku 489 641 hlasov (30,12 %) a získal 20 mandátov. Ďalšie dva mandáty získal pre poľskú a rusínsku stranu na Morave a na Podkarpatskej Rusi. Autonomistický blok sa po voľbách rozpadol pre spor medzi HSĽS a SNS o poslanecký mandát.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1176 1935.05.19 V Československu sa konali parlamentné volby. Na území celého štátu získala prvenstvo Sudetonemecká strana (15,18 % hlasov), za ktorou v tesnej blízkosti nasledovala Republikánska strana poľnohospodárskeho a maloroľníckeho ľudu (14,30 %). Na Slovensku prejavili voliči najväčšiu dôveru Autonomistickému bloku - 489 641 (30,12 %) hlasov, ktorý tvorila Hlinková slovenská ľudová strana a Slovenská národná strana, Autonómny ukrajinský poľnohospodársky zväz a poľské strany v Československu. Republikánska strana (agrárnici) dostali dôveru od 286 739 voličov (17,64 %). Na treťom mieste bolo momentálne parlamentné združenie strán: maďarskej Krajinskej kresťansko-sociálnej strany, Maďarskej národnej strany a Spišsko-nemeckej strany, ktoré dosiahlo 230 719 (14,19 %) hlasov. Komunistická strana Československa dostala 210 765 (12,97 %) a sociálni demokrati 184 389 (11,34 %) hlasov. Pri vyvrcholení predvolebnej kampane v druhom štvrťroku 1935 sa uskutočnilo na Slovensku vyše 15-tisíc predvolebných zhromaždení. Najviac ich pripravila agrárna strana (6 664), nasledovaná ľudovou stranou (1 624) a sociálnou demokraciou (1 584). Súčasne bolo zakázaných 700 a rozpustených takmer 90 zhromaždení. Najviac bolo zakázaných zhromaždení, ktoré organizovali maďarské strany (208), komunistická strana (183) a ľudová strana (68). V menšej miere sa represálie týkali aj vládnych strán.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1177 1935.05.22 Andrej Hlinka: Čaká nás ešte jedno účtovanie 26. mája!
Slovák, 22. 5.1935, roč. 17, č. 117, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 26. 5. 1935, roč. 16, č. 21, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1178 1935.05.23 Andrej Hlinka: Slováci volili slovensky. 26. mája...
Tatranský Slovák, 23. 5.1935, roč. 4, č. 6, s. 1.
  
1179 1935.05.29 Andrej Hlinka: Voľby skončené, nasleduje znovu práca
Slovák, 29. 5.1935, roč. 17, č. 123, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1180 1935.05.30 Andrej Hlinka: Dokončili sme boj-začíname nový.
Tatranský Slovák, 30. 5.1935, roč. 4, č. 7, s. 1. Na Turice
Slovák, 9. 6. 1935, roč. 17, č. 132, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1181 1935.05.31 Vedenie Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS), povzbudené volebným víťazstvom Autonomistického bloku v parlamentných voľbách na Slovensku, prijalo pozvanie ministerského predsedu Jana Malypetra na rokovanie o svojom vstupe do vládnej koalície. Domnievalo sa, že nadišiel vhodný čas na to, aby mohli vláde predkladať svoje požiadavky. Memorandum HSĽS predložil J. Malypetrovi v mene ľudovej strany Jozef Tiso. Obsahovalo 32 bodov - žiadostí. Nebola v ňom reč o nevyhnutnosti okamžitého prísľubu autonómie Slovenska. Svedčilo to o tom, že vedenie strany malo záujem s vládou sa dohodnúť. Väčšina požiadaviek bola ekonomicko-sociálneho či cirkevného charakteru, alebo sa dotýkala školských otázok. Rokovania predstaviteľov HSĽS s vládou neboli úspešné
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1182 1935.06.20 Andrej Hlinka: Kto chce byť inšpektorom v Ružomberku?...
Tatranský Slovák, 20. 6. 1935, roč. 4, č. 10, s. 1.
  
1183 1935.06.27 Andrej Hlinka: Poďme, pokloňme sa!
Tatranský Slovák, 27. 6.1935, roč. 4, č. 11, s. 1.
  
1184 1935.06.27 27.-29. júna sa v Prahe konal prvý celoštátny zjazd katolíkov ČSR. Hlinka sa na tomto významnom podujatí aktívne zúčastnil. 27. júna sa konala slávnostná plenárna schôdza slovenských účastníkov zjazdu, ktorú viedol banskobystrický biskup Marián Blaha. Schôdze sa zúčastnil pápežský legát parížsky arcibiskup kardinál Jean Verdier. Hlinka tu vystúpil s prejavom. Dňa 28. júna sa A. Hlinka zúčastnil spoločnej konferencie katolíckych študentov ČSR v posluchárni filozofickej fakulty. Vystúpil tu s prejavom a po ňom hovoril jeho rival z Čs. strany lidovej Jan Šrámek.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1185 1935.06.29 Andrej Hlinka: Na kongres do Prahy
Slovák, 29. 6.1935, roč. 17, č. 147, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1186 1935.07.05 Andrej Hlinka: Kristus-spása slovenského národa. Reč Anstranydreja Hlinku na pražskom katolíckom zjazde 28. júna
Slovák, 5. 7.1935, roč. 17, č. 151, s. 5.
  
1187 1935.07.25 Andrej Hlinka: Chcete boj-my sme pripravení
Slovák, 25. 7.1935, roč. 17, č. 166, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 28. 7. 1935, roč. 16, č. 30, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1188 1935.08.29 V Bratislave sa zišlo predsedníctvo a výkonný výbor Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Rokovali o možnom vstupe do vládnej koalície. Rozhodli, že za danej politickej situácie sa do vlády nezapoja. Nedohodli sa zatiaľ s predstaviteľmi vlády na splnení svojich základných požiadaviek: na uznaní právnej osobitosti slovenského národa, na decentralizácii výkonnej moci, na prijatí nového jazykového zákona a na vzniku zákonodarného snemu na Slovensku, ktorý bol pre nich najdôležitejšou súčiastkou autonomistického programu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1189 1935.09.06 Andrej Hlinka: Salve „Pax Romana"
Slovák, 6. 9. 1935, roč. 17, č. 202, s. 1. (Msgr. Andreas Hlinka, protonotarius apost, deputatus:)
  
1190 1935.09.15 Andrej Hlinka: Rozhodli sme
Slovák, 15. 9.1935, roč. 17, č. 210, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 22. 9. 1935, roč. 16, č. 38, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1191 1935.09.28 Andrej Hlinka: Bánovce jubilujú
Slovák, 28. 9.1935, roč. 17, č. 221, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1192 1935.10.30 Andrej Hlinka: „Slováci budú mať svoj snem, svoje školy, svostranyje súdy!"
Slovák, 30. 10. 1935, roč. 17, č. 246, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 3. 11. 1935, roč. 16, č. 44, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1193 1935.11.16 Andrej Hlinka: Zmena v redakcii „Slováka"
Slovák, 16. 11. 1935, roč. 17, č. 259, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda správy „Slováka" nov. a nakl. spol. s. o. r.)
  
1194 1935.11.24 Andrej Hlinka: Na dve adresy
Slovák, 24. 11. 1935, roč. 17, č. 266, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1195 1935.12.04 4.-17. decembra A. Hlinka v Prahe rokoval o možnom kandidátovi na úrad prezidenta ČSR s predsedom agrárnej strany Rudolfom Beranom, predsedom vlády M. Hodžom, ministrom zahraničných vecí Edvardom Benešom a predsedom národných demokratov Karlom Kramáfom. Pod vplyvom šikovnej diplomacie Beneša, ktorý sľuboval autonómiu Slovenska, ale aj stanoviska apoštolskej nunciatúry v Prahe, Hlinka napokon podporil kandidatúru E. Beneša, ktorý bol 18. decembra 1935 zvolený za prezidenta ČSR aj hlasmi poslancov HSĽS.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1196 1935.12.05 Andrej Hlinka: Tridsať rokov ľudovej strany
Slovák, 5.12.1935, roč. 17, č. 275, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 8. 12. 1935, roč. 16, č. 49, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1197 1935.12.18 Prezidentom Československej republiky bol zvolený minister zahraničných vecí vo viacerých vládnych zostavách a najbližší spolupracovník Tomáša Garrigua Masaryka už v čase prvej svetovej vojny, Edvard Beneš, a to najmä zásluhou Milana Hodžu, s podporou poslancov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, slovenských agrárnikov, komunistov a za aktívnej agitácie katolíckej hierarchie i nunciatúry. Protikandidát E. Beneša, Bohumil Némec, sa v predvečer volieb svojej nominácie vzdal. Novozvolený prezident v deň svojej volby vymenoval vládu opäť na čele s Milanom Hodžom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1198 1935.12.24 Andrej Hlinka: Na Vianoce
Slovák, Vianoce 1935, roč. 17, č. 291, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1199 1936.??.?? Andrej Hlinka: Slovenská Veľká noc
Slovák, Veľká noc 1936, roč. 18, č. 86, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, Veľká noc 1936, roč. 17, č. 15, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1200 1936.01.01 Andrej Hlinka: Na prahu Nového roku
Slovák, Nový rok 1936, roč. 18, č. 1, s. 1-2. (Andrej Hlinka)
  
1201 1936.01.27 21. január - 27. marec. Ministerský predseda Milan Hodža neúspešne rokoval s predstaviteľmi Hlinkovej slovenskej ľudovej strany o zapojení ich strany do vlády. Ukázalo sa, že ani delegácia v zložení Andrej Hlinka a Ján Buday nedokázala presvedčiť predsedu vlády o nevyhnutnosti oficiálneho uznania slovenského národa a o potrebe začlenenia Pittsburskej dohody do ústavy Československej republiky. Ďalším rokovaním s M. Hodžom boli poverení Jozef Tiso, Karol Mederly a z mladšej generácie Martin Sokol. Hodža ponúkal delegácii ľudovej strany dve ministerské kreslá, o ktoré však táto strana nejavila záujem. Ak už mali pristúpiť na „ministerský post“, tak to malo byť ministerstvo školstva, ale o toto ministerstvo vládna koalícia mala rovnako veľký záujem.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1202 1936.03.01 Andrej Hlinka: Na cestu
Slovenská pravda, 1. 3. 1936, roč. 1, č. 1, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 8. 3.1936, roč. 17, č. 10, s. 3. (Andrej Hlinka)
  
1203 1936.03.08 Andrej Hlinka: Pozdravujeme vás roztratených po celom svestranyte
Slovenská pravda, 8. 3. 1936, roč. 1, č. 7, s. 3. (Andrej Hlinka)
  
1204 1936.03.27 V Prahe sa zišlo predsedníctvo a oba parlamentné kluby Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, ktoré rozhodli, že neprijmú ponuku ministerského predsedu na vstup strany do vlády, a ďalšie rokovania prerušili.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1205 1936.03.29 Andrej Hlinka: V novej situácii
Slovák, 29. 3. 1936, roč. 18, č. 75, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 5. 4. 1936, roč. 17, č. 14, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1206 1936.04.09 Andrej Hlinka: Zdraví chorým
Slovák, 9. 4. 1936, roč. 18, č. 84, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1207 1936.04.10 Andrej Hlinka: Apoteóza živej lásky
Slovenská pravda, 10. 4.1936, roč. 1, č. 35, s. 3. (Andrej Hlinka)
  
1208 1936.04.26 Andrej Hlinka: „... s topánkami na nohách!"
Slovák, 26. 4. 1936, roč. 18, č. 97, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1209 1936.04.29 Andrej Hlinka: Semitská vďaka
Slovák, 29. 4. 1936, roč. 18, č. 99, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1210 1936.05.23 Andrej Hlinka: Voláme mládež do boja!
Slovák, 23. 5.1936, roč. 18, č. 118, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1211 1936.06.04 Andrej Hlinka: Po sviatkoch
Slovák, 4. 6. 1936, roč. 18, č. 127, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1212 1936.08.02 Andrej Hlinka: Nad otvoreným hrobom Karola Nečesálka
Slovák, 2. 8. 1936, roč. 18, č. 175, s. 1. (Andrej Hlinka, protonotár)
  
1213 1936.08.30 30. augusta A. Hlinka sa zúčastnil na slávnostnom odhalení prvého pomníka Ľudovíta Štúra na Slovensku v Bánovciach nad Bebravou. Prítomný bol správca Matice slovenskej Jozef Škultéty a miestny farár Jozef Tiso.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1214 1936.09.19 Andrej Hlinka: Pozdravujem Vás, bratia delegáti!
Slovák, 19. 9.1936, roč. 18, č. 215, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1215 1936.09.19 19. a 20. septembra sa v Piešťanoch konal 7. zjazd HSĽS. Plénum zjazdu schválilo návrh podpredsedu HSĽS Jozefa Budaya, aby bol A. Hlinka zvolený za predsedu strany a ostal ním až do smrti. A. Hlinka na verejnom zhromaždení v prejave zdôraznil, že HSĽS je povolaná reprezentovať slovenský národ v politike ako nositeľka národných snáh. Potom prečítal manifest, pripravený radikálmi Alexandrom Machom a Ferdinandom Ďurčanským.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1216 1936.09.19 19. - 20. september. V Piešťanoch sa konal VII. zjazd Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS), na ktorom časť radikálnych politikov ostentatívne prejavila svoje sympatie k autoritatívnym režimom. Prvý deň zjazdu mal byť podľa vopred stanoveného programu venovaný pracovnému rokovaniu delegátov, na druhý deň bolo plánované verejné zhromaždenie. Na zjazd prišli aj pravicoví politickí dejatelia a novinári zo zahraničia. Andrej Hlinka v slávnostnom prejave oboznámil delegátov s priebehom a stavom rokovaní s vládnymi činiteľmi. Zjazdová záverečná rezolúcia, ktorú pripravila politická komisia, zdôraznila, že cieľom HSĽS je zjednotiť všetko slovenské obyvateľstvo do svojej strany pod heslom „jeden národ, jedna strana, jeden vodca“ a nástojila na zaradení politickej autonómie Slovenska do ústavy Československej republiky.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1217 1936.09.24 Andrej Hlinka: Vďaka Ti, drahý národe!
Slovák, 24. 9.1936, roč. 18, č. 219, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1218 1936.09.27 27. septembra v deň 72. narodenín A. Hlinku navštívil prezident ČSR E. Beneš s manželkou Ružomberok a Černovú. Hlinka vzdal prezidentovi hold a sprevádzal ho. Prezident vo svojom prejave vysoko vyzdvihol a ocenil zásluhy A. Hlinku.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1219 1936.10.27 27. októbra-3. novembra rumunský kráľ Carol II. a rumunský korunný princ Michal navštívili ČSR. 1. novembra sa zastavili v Bratislave. Pri príležitosti ich cesty do ČSR bol Hlinkovi udelený Rad rumunskej koruny (veľkokríž) za spoluprácu s Rumunmi počas Rakúsko-Uhorska a za spoločné utrpenie prežité v segedínskom väzení. Vyznamenanie doručil Hlinkovi predseda čs. vlády M. Hodža 6. novembra 1936.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1220 1936.11.22 22 novembra A. Hlinka navštívil Viedeň pri príležitosti slávnostnej akadémie spolku Slovenská katolícka jednota, usporiadanej pri príležitosti 80. výročia úmrtia Ľudovíta Štúra. Vo svojej reči sa venoval významu Ľ. Štúra pre slovenské myslenie a filozofiu národa. Osobitne vyzdvihol Štúra ako prvého slovenského bojovníka proti komunizmu.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1221 1936.12.24 Andrej Hlinka: Kristus žil, trpel a zvíťazil.
Slovák, Vianoce 1936, roč. 18, č. 293, s. 1-2. (Andrej Hlinka)
  
1222 1936.12.24 Andrej Hlinka: Dve kňazské jubileá. Vojtech Plechlo 60-ročný
Slovák, Vianoce 1936, roč. 18, č. 293, s. 3. (Andrej Hlinka)
  
1223 1937.??.?? Andrej Hlinka: Na vzkriesenie
Slovák, Veľká noc 1937, roč. 19, č. 71, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, Veľká noc 1937, roč. 18, č. 13, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1224 1937.??.?? Andrej Hlinka: Veľkonočná blahozvesť
Slovák týždenník, Veľká noc 1937, roč. 18, č. 13, s. 3. (Andrej Hlinka)
  
1225 1937.01.01 Andrej Hlinka: Na zmene časov
Slovák, 1. 1. 1937, roč. 19, č. 1. s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1226 1937.01.24 Andrej Hlinka: Bôľne stretnutie
Slovák, 24. 1. 1937, roč. 19, č. 19, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák, 26. 1. 1937, roč. 19, č. 20, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 31.1.1937, roč. 18, č. 5, s. 2. (Andrej Hlinka)
  
1227 1937.01.28 Andrej Hlinka: Dr. Jozef Buday 60-ročný
Slovák, 28. 1. 1937, roč. 19, č. 22, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 31.1.1937, roč. 18, č. 5, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1228 1937.01.31 Andrej Hlinka: Bude nám Moskva vychovávať profesorov a učiteľov? Proti putovaniu profesorov a učiteľov do ZSSR na „študijné" cesty. Andrej Hlinka interpeluje vládu
Slovák, 31.1.1937, roč. 19, č. 25, s. 4.
  
1229 1937.02.07 Andrej Hlinka: Moja odpoveď msgr. B. Staškovi
Slovák, 7. 2. 1937, roč. 19, č. 30, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1230 1937.02.14 Andrej Hlinka: Pravda víťazí!
Slovák týždenník, 14. 2. 1937, roč. 18, č. 7, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák, 25. 2. 1937, roč. 19, č. 45, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 28. 2.1937, roč. 18, č. 9, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1231 1937.05.01 Andrej Hlinka: Jehličkovské letáky v Ružomberku
Slovák, 1. 5. 1937, roč. 19, č. 99, s. 3. (Andrej Hlinka)
  
1232 1937.05.16 Andrej Hlinka: Na Turice
Slovák, 16. 5.1937, roč. 19, č. 110, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1233 1937.05.23 Andrej Hlinka: Prelát Andrej Hlinka v záujme fačkovských pohorelcov
Slovák, 23. 5. 1937, roč. 19, č. 115, s. 3. (Andrej Hlinka, predseda Slovenskej ľudovej strany)
Slovák týždenník, 30. 5. 1937, roč. 18, č. 22, s. 2. (Andrej Hlinka, predseda Slovenskej ľudovej strany)
  
1234 1937.05.27 Andrej Hlinka: Trpké jubileum
Slovák, 27. 5.1937, roč. 19, č. 118, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1235 1937.05.30 Andrej Hlinka: Na prahu dvadsiateho výročia Pittsburskej dohody
Slovák, 30. 5.1937, roč. 19, č. 120, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 6. 6.1937, roč. 18, č. 23, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1236 1937.05.30 Andrej Hlinka: Pred pätnástimi rokmi
Slovák týždenník, 30. 5. 1937, roč. 18, č. 22, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1237 1937.06.06 Andrej Hlinka: Jubileum sen. Dr. Karola Mederlyho
Slovák, 6. 6. 1937, roč. 19, č. 126, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 13. 6. 1937, roč. 18, č. 24, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1238 1937.07.04 Andrej Hlinka: Svätý Cyril a Metod, naši apoštolovia
Slovák, 4. 7. 1937, roč. 19, č. 149, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1239 1937.07.25 Andrej Hlinka: K jubileu nášho martýra Jozefa Kačku
Slovák, 25. 7. 1937, roč. 19, č. 165, s. 1-2. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 1. 8.1937, roč. 18, č. 31, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1240 1937.08.11 Andrej Hlinka: Kto dal posl. K. Sidorovi peniaze?
Slovák, 11. 8.1937, roč. 19, č. 180, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 15. 8. 1937, roč. 18, č. 33, s. 4. (Andrej Hlinka) Pozdrav jubilantovi
Slovák, 13. 10. 1937, roč. 19, č. 233, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník. 17. 10. 1937, roč. 18, č. 42, s. 2. (Andrej Hlinka)
  
1241 1937.08.15 15.-17. augusta A. Hlinka spolu s poslancom K. Sidorom, starostom Ružomberka A. Mederlym a svojim kaplánom J. Tylkom podnikli cestu autom do Poľska. Navštívili kúpele Krynica, kde sa k nim pripojil poľský senátor Feliks Gwiždž a pokračovali cez Nowy Targ do Zakopaného. Hlinka absolvoval výlet lanovkou na Kasprowy vrch (1987 m n. m.) v Západných Tatrách na hraniciach medzi Poľskom a Slovenskom. Cesta mala demonštrovať slovensko-poľ-ské zblíženie.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1242 1937.09.27 27. septembra pri príležitosti 73. narodenín dostal A. Hlinka poľské vyznamenanie Polonia restituta (Veľká stuha). V mene prezidenta Poľskej republiky mu rad odovzdal počas slávnosti v Ružomberku Waclaw Laciňski, poľský konzul v Bratislave.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1243 1937.10.27 Andrej Hlinka: Černová
Slovák, 27. 10. 1937, roč. 19, č. 245, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 31. 10. 1937, roč. 18, č. 44, s. 3. (Andrej Hlinka)
  
1244 1937.10.27 27 októbra predseda vlády ČSR M. Hodža navštívil Ružomberok a Černovú. Stretol sa s Hlinkom a spomenul spoločné utrpenie v minulosti a potrebu konsolidácie v súčasnosti.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1245 1937.11.07 Andrej Hlinka: Nad zväzkom kázní A. Kalmančoka
Slovák, 7.11.1937, roč. 19, č. 253, s. 9. (Andrej Hlinka)
  
1246 1937.11.14 Andrej Hlinka: Spišský Sion jubiluje
Slovák, 14. 11. 1937, roč. 19, č. 259, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 14. 11. 1937, roč. 18, č. 46, s. 1-2. (Andrej Hlinka)
  
1247 1937.11.21 Andrej Hlinka: Podlý nápad mičurákov
Slovák, 21. 11. 1937, roč. 19, č. 265, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1248 1937.12.05 Andrej Hlinka: Vďaka národu
Slovák, 5.12.1937, roč. 19, č. 277, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 12. 12. 1937, roč. 18, č. 50, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1249 1937.12.19 Andrej Hlinka: Nad rovom K. A. Medveckého
Slovák, 19. 12. 1937, roč. 19, č. 288, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, Vianoce 1937, roč. 18, č. 52, s. 11. (Andrej Hlinka) Na Vianoce
Slovák, Vianoce 1937, roč. 19, č. 292, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, Vianoce 1937, roč. 18, č. 52, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1250 1937.12.29 Andrej Hlinka: Nicht Staatsvolk Nr. 2, nur 3...
Deutsche Zeitung Bohémia, 29. 12. 1937, roč. 110, č. 305, s. 3. (A. Hlinka)
  
1251 1938.??.?? Andrej Hlinka: Na Veľkú noc
Slovák, Veľká noc 1938, roč. 20, č. 89, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1252 1938.01.01 Andrej Hlinka: Novoročné želanie
Slovák, 1. 1. 1938, roč. 20, č. 1, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 1. 1. 1938, roč. 19, č. 1, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1253 1938.01.01 Andrej Hlinka: Nemci môžu byť iba tretím štátnym národom.
Slovák, 1. 1. 1938, roč. 20, č. 1, s. 3. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 1. 1. 1938, roč. 19, č. 1, s. 3. (Andrej Hlinka v »Bohemii«)
  
1254 1938.01.01 Predseda agrárnej strany Rudolf Beran v novoročnom článku denníka Venkov pozval Hlinkovú slovenskú ľudovú stranu a henleinovcov do vlády. Na článok negatívne odpovedal minister spravodlivosti a sociálny demokrat Ivan Dérer 4. januára v časopise Bohémia. Kritizoval Beranovo pozvanie a súčasne zaútočil na radikálov v ľudovej strane.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1255 1938.01.01 Hlinková ľudová strana vstúpila do nového roka s heslom: „V novom roku do útoku!“ Koncentrovala svoju činnosť na oslavy 20. výročia vzniku republiky a najmä 20. výročia podpísania Pittsburskej dohody. Pri tejto príležitosti pripravovala v Bratislave velkú manifestáciu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1256 1938.01.09 Andrej Hlinka: Moja odpoveď dr. Dérerovi
Slovák, 9. 1. 1938, roč. 20, č. 6, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 16.1.1938, roč. 19, č. 3, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1257 1938.01.16 Andrej Hlinka: Na cestu do XX. ročníka „Slováka"
Slovák, 16. 1. 1938, roč. 20, č. 12, s. 1-2. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 23.1.1938, roč. 19, č. 4, s. 2. (Andrej Hlinka)
  
1258 1938.01.23 23 januára A. Hlinka na verejnom zhromaždení v Žiline vyhlásil: „Podstatou našej republiky sú: sloboda, demokracia a voľnosť... Národe, bratia, nedajte sa! Za pravdu choďte do boja, do utrpenia. My, ja v mene všetkých nás vám sľubujeme, že Pittsburská dohoda musí sa stať skutkom a že je koniec ďalšieho zavádzania. Ak nás Praha nechce počuť v tomto 20. roku jestvovania republiky, tak povieme: S Bohom, Praho!"
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1259 1938.01.23 Andrej Hlinka na verejnom zhromaždení v Žiline sľuboval, že Pittsburská dohoda sa musí stať skutkom a vyhlásil: „Ak nás Praha nechce počuť v tomto 20. roku jestvovania republiky, tak povieme s Bohom Praha.“
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1260 1938.01.25 Andrej Hlinka: Ignác Grebáč-Orlov 50-ročný
Slovák, 25. 1. 1938, roč. 20, č. 19, s. 1-2. (Andrej Hlinka)
  
1261 1938.01.30 Andrej Hlinka: Dr. Milan Hodža 60-ročný
Slovák, 30. 1. 1938, roč. 20, č. 24, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 6. 2. 1938, roč. 19, č. 6, s. 2. (Andrej Hlinka)
  
1262 1938.02.04 Andrej Hlinka: Aby mal dr. Milan Hodža dlhý život.
Gazdovské noviny, 4. 2.1938, roč. 20, č. 6, s. 2.
  
1263 1938.02.08 8. februára A. Hlinka prijal v Ružomberku delegáciu Sudetonemeckej strany, poslancov Franza Karmasina, Karia H. Franka a zástupcov vedenia strany Franza Kúnzela a Antona Kreissla. Hlinka prijal delegáciu rezervovane, poukazoval na nepriaznivý vývoj cirkevnej politiky v Nemecku. Hlinka dal neurčitý súhlas so spoluprácou HSĽS s SdP, o ktorej sa hovorilo vo všeobecnej rovine. Hlinka nesúhlasil s uzavretím dohody, ktorá by koordinovala spoločný politický postup oboch strán.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1264 1938.02.08 Na ružomberskú faru prišla delegácia Sudetendeutsche Partei (SdK - K. H. Frank, F. Kúnzl, A. Kreissel a F. Karmasin) a navrhli Andrejovi Hlinkovi spoluprácu s jeho stranou. Pokiaľ išlo o vzájomnú spoluprácu medzi ľudovou stranou a SdP, Hlinka sa k nej vyjadril príliš vágnym spôsobom a debata na túto tému prebiehala iba vo všeobecnej rovine, bez konkrétnych záverov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1265 1938.02.17 Výkonný výbor ľudovej strany na svojom zasadnutí v Ružomberku schválil rezolúciu, ktorá zdôrazňovala dlhodobé požiadavky Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, najmä uznanie samobytnosti slovenského národa a uzákonenia autonómie v zmysle požiadaviek Pittsburskej dohody.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1266 1938.02.22 22. februára A. Hlinka vyjednával s predsedom vlády M. Hodžom o vstupe HSĽS do vlády. Najprv bol tejto myšlienke naklonený, ale o štyri dni neskôr už so vstupom do vlády nesúhlasil.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1267 1938.03.?? Marec - júl. Československá vláda v Prahe na čele s premiérom Milanom Hodžom ukončila práce na vzniku Národnostného štatútu. Jeho príprava spočívala aj vo formulovaní nového jazykového zákona a zákona o ďalšej decentralizácii správy (mali priniesť napr. rozšírenie právomoci krajinského prezidenta, ktorý na základe tohto zákona mohol menovať úradníkov a všetkých zamestnancov svojej inštitúcie). Práce na tomto dôležitom materiáli vrcholili v máji a júni. V júli premiér Hodža postupne konzultoval text Národnostného štatútu s delegáciami Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, Maďarskej zjednotenej strany (MZS) a Slovenskej národnej strany. Predovšetkým sa však usiloval získať absolútnu podporu svojich kolegov - ministrov československej vlády. Nezískal ho od ministra pre zjednotenie zákonodarstva a správy Jana Šrámka a ministra verejných prác Jana Dostálka. Tým sa stal Národnostný štatút nerealizovateľným dokumentom. Štatút sa nemohol realizovať pre nesúhlas Sudetonemeckej strany a MZS.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1268 1938.03.02 Andrej Hlinka: Raz navždy odpovedáme na nepravdy o „nestranydodržaní slova"
Slovák, 2. 3. 1938, roč. 20, č. 50, s. 3. (Andrej Hlinka)
  
1269 1938.03.08 Senátor za ľudovú stranu Karol Mederly vo svojom prejave v senáte formuloval umiernené požiadavky strany na riešenie slovenskej otázky, ktorých splnenie malo prispieť k vstupu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany do vlády. Žiadal uznať právnu osobitosť slovenského národa, novelizovať jazykový zákon, decentralizovať výkonnú moc, zriadenie zákonodarného snemu, školskú radu pre Slovensko a reorganizáciu krajinskej správy na princípoch demokracie.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1270 1938.03.22 Andrej Hlinka: + Jozef Kačka
Slovák, 22. 3. 1938, roč. 20, č. 67, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 27. 3. 1938, roč. 19, č. 13, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1271 1938.03.28 28 marca zdravotný stav A. Hlinku sa rapídne zhoršil.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1272 1938.03.29 Poslanec a podpredseda Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS) Jozef Tiso prečítal v parlamente a Jozef Buday v senáte deklaráciu ľudovej strany. HSĽS v nej vyhlásila, že je jedinou reprezentantkou slovenského národa, stojí na stanovisku osobitosti Slovákov, súčasne podporuje zachovanie celistvosti Československa a uvedomuje si, že za danej situácie nie je možné, aby si Česi a Slováci vytvorili samostatné štáty. Ľudová strana žiadala uznanie existencie samostatného slovenského národa, výlučné právo slovenského jazyka na Slovensku a existenčné zabezpečenie Slovákov. Prihlásila sa k mierovému spolunažívaniu s menšinovými národnosťami na Slovensku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1273 1938.03.30 30.-31. marec. V mene vládnych koaličných strán odpovedali na deklaráciu Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS) slovenskí reprezentanti agrárnej strany: senátor Anton Štefánek a poslanec Ján Ursíny. Vyhlásili, že deklarácia HSĽS nie je vyvolaná vnútroštátnymi problémami, ale reaguje na zahraničné udalosti. Vyjadrili podporu vláde Milana Hodžu v mene všetkých demokraticky zmýšľajúcich občanov Československej republike.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1274 1938.04.10 10 apríla A. Hlinka, A. Mederly, K. Mederly a ružomberský notár dr. Jozef Poljak-Škobla odcestovali autom do Spišskej Kapituly za biskupom J. Vojtaššákom. Viezli 700 000 korún, 595 účastín Slováka a 205 účastín kníhtlačiarne Andrej. Mala sa tak splniť Hlinková posledná vôľa, podľa ktorej K. Sidor, Anton a Karol Mederlyovci kupujú za 700 000 korún všetky účastiny Slováka a Andreja. Tí sa stali vlastníkmi rovnakým dielom. Administráciu mal viesť K. Mederly, o financie sa mal starať A. Mederly a „duchovnú čiastku" mal mať na starosti K. Sidor. Aktu kúpy a predaja sa zúčastnil J. Votaššák a ako svedkovia generálny vikár Vendelín Húska a biskupský tajomník Jozef Kapala.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1275 1938.04.14 Andrej Hlinka: Hlinkov odkaz slovenskému národu a všetkým obyvateľom Slovenskej krajiny
Slovák, 14. 4.1938, roč. 20, č. 87, s. 1.
Slovák týždenník, Veľká noc 1938, roč. 19, č. 16, s. 3.
  
1276 1938.04.15 Andrej Hlinka: „Pravda víťazí"
Slovák, 15. 4. 1938, roč. 20, č. 88, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1277 1938.05.22 22. máj, 29. máj a 12. jún. V mnohých obciach na území celého štátu sa konali obecné volby. Prívrženci slovenských vládnych strán a ďalšie politické subjekty sa v nich zjednotili a šli do ^ _ volieb pod názvom Slovenská jednota za československú demokraciu a republiku. Získali 43,93 % voličských hlasov, a tým vyvrátili ľudákmi propagovanú ilúziu o tom, že Hlinková slovenská ľudová strana (HSĽS) je jediná reprezentantka slovenského národa. HSĽS získala v týchto volbách 26,93 %, maďarské menšinové strany 17,5 %, Komunistická strana Československa 7,4 % a Karpatonemecká strana 3,3 % hlasov. Opozícia dovedna okolo 47 % hlasov. Výsledky volieb zakázala vláda publikovať, pretože v pohraničných mestách v Čechách a na Morave získala Sudetonemecká strana (SDP) až 80 - 90 % hlasov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1278 1938.05.28 28. mája A. Hlinku v Ružomberku navštívila delegácia amerických Slovákov, vedená predsedom Slovenskej ligy v Amerike Petrom Hletkom.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1279 1938.06.04 4. júna A. Hlinka sa zúčastnil na slávnostnom zjazde HSĽS v bratislavskej Redute. V otváracom prejave vyjadril želanie, aby bola Pittsburská dohoda uskutočnená ešte počas prítomnosti delegácie amerických Slovákov v ČSR.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1280 1938.06.04 4. - 5. jún. Hlinková slovenská ľudová strana usporiadala v Bratislave pri príležitosti 20. jubilea prijatia Pittsburskej dohody oslavy, na ktorých sa zúčastnila aj delegácia Slovenskej ligy v USA vedená Petrom Hletkom. Súčasťou osláv bol zjazd strany, na ktorom účastníci prijali tretí návrh na autonómiu Slovenska, vypracovaný skupinou mladých ľudáckych intelektuálov. Predpokladal teritoriálne a správne federatívne usporiadanie Československej republiky a uznanie samobytnosti slovenského národa. Na veľkej manifestácii sa podľa úradného odhadu zúčastnilo 25 000 občanov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1281 1938.06.05 Masová autonomistická demonštrácia v Bratislave na výročie podpísania Pittsburgskej dohody. Posledné verejné vystúpenie Andreja Hlinku.   
1282 1938.06.05 Andrej Hlinka: Pozdravujem môj drahý slovenský národ
Slovák, 5. 6. 1938, roč. 20, č. 129, s. 3. (Andrej Hlinka)
  
1283 1938.06.05 5. júna sa v Bratislave konal mohutný autonomistický sprievod, ktorý sa zakončil manifestáciou na Hviezdoslavovom námestí. K zhromaždeným prehovorili Jozef Buday, Karol Sidor, Jozef Tiso, Peter Hletko, Pavol Šiška a A. Hlinka. Hlinka oznámil, že HSĽS vypracovala nový návrh na autonómiu Slovenska a nechal ho verejne odhlasovať zhromaždením. Svoj prejav zakončil slovami: „Pozdravujem ťa, drahý národe a sľubujem ti, že ostanem vždy s tebou a budem ťa milovať, či budem žiť medzi vami, alebo moje telo hniť bude v hrobe..."
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1284 1938.06.11 11. júna Alexander Mach publikoval v denníku Slovenská pravda článok s názvom Hlinkové gardy. Pod dojmom autonomistickej manifestácie z 5. júna 1938 chcel využiť situáciu na založenie organizácie podobnej Rodobrane, pôsobiacej v rámci HSĽS v 20. rokoch. Podľa Mácha mali byť Hlinkové gardy gardami usporiadateľov (zhromaždenia, kultúrne akcie, kolportáž tla če) a obrancov (strážna poriadková služba pri väčších manifestáciách). HG pôsobila ilegálne.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1285 1938.06.12 Andrej Hlinka: »... videl som blížiť sa Tvoje vykúpenie«
Slovák, 12. 6.1938, roč. 20, č. 134, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 19. 6. 1938, roč. 19, č. 25, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1286 1938.06.14 Andrej Hlinka: Palma volebného víťazstva patrí Bratislave. Telefonický rozhovor redakcie „Slováka" s Andrejom Hlinkom
Slovák, 14. 6.1938, roč. 20, č. 135, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 19. 6. 1938, roč. 19, č. 25, s. 5. (Andrej Hlinka)
  
1287 1938.07.01 Hlinka András álláspontja. ROMÁNOK RÓLUNK A csehszlovákiai szlovákok követeléséről. A közlemény szemelvényeket ad Hlinka András nyilatkozatából (1938).
Magyar Kisebbség MagyarKisebbseg_1938__pages325-327.pdf
  
1288 1938.07.08 8.-23. júla A. Hlinka sa liečil v Kochovom sanatóriu v Bratislave. Ošetrujúci lekári označili jeho stav za beznádejný. Život bolo možné o niekoľko týždňov predĺžiť iba pomocou liekov.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1289 1938.07.24 Andrej Hlinka: Andrej Hlinka ďakuje národu
Slovák, 24. 7.1938, roč. 20, č. 166, s. 1. (Andrej Hlinka)
Slovák týždenník, 31. 7. 1938, roč. 19, č. 31, s. 1. (Andrej Hlinka)
  
1290 1938.07.28 Prvá organizovaná skupina HG sa vytvorila 28. júla v Trnave. Po vyhlásení autonómie Sloven ska sa HG rýchlo rozšírila po celom Slovensku. Jej hlavným veliteľom sa stal K. Sidor, po ňom, krátko po vyhlásení Slovenského štátu, A. Mach. Stala sa jedinou brannou organizáciou na Slovensku. Vykonávala bezpečnostné úlohy, bola využitá ako nástroj represie voči odporcom politického režimu a rasovo prenasledovaným osobám.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1291 1938.08.05 Andrej Hlinka: Mladí do boja, mladí k víťazstvu!
Slovák, 5. 8. 1938, roč. 20, č. 176, s. 1. (Andrej Hlinka, čestný predseda slovenského Orla) doc1
Slovák týždenník, 14. 8. 1938, roč. 19, č. 33, s. 1. (Andrej Hlinka, čestný predseda slovenského Orla)
  
1292 1938.08.06 6. augusta A. Hlinka bol v sprievode ružomberského starostu A. Mederlyho, lekára Severína Kugajevského, černovského farára O. Scheffera a svojho kaplána Jána Loydla na poslednej prechádzke v prírode. Navštívil Podsuchú v Revúckej doline, recitoval Hviezdoslavove básne a pomodlil sa kňazský breviár.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1293 1938.08.07 Andrej Hlinka: Na rozlúčku Vodcovi americkej delegácie dr. Petrovi Hletkovi
Slovák, 7. 8. 1938, roč. 20, č. 178, s. 1-2. (Andrej Hlinka) doc1
Slovák týždenník, 14. 8. 1938, roč. 19, č. 33, s. 3. (Andrej Hlinka)
  
1294 1938.08.07 7. augusta A. Hlinka vystúpil s posledným improvizovaným verejným prejavom z balkóna ružomberskej fary pri príležitosti rozlúčky s delegáciou amerických Slovákov. Vyzval zotrvať v boji za dosiahnutie autonómie Slovenska.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1295 1938.08.11 Andrej Hlinka: Ostali sme sami
Slovák, 11. 8.1938, roč. 20, č. 181, s. 1. (Andrej Hlinka) doc1
  
1296 1938.08.16 Zomrel Andrej Hlinka   
1297 1938.08.16 16. augusta v utorok o 23.05 hod. A. Hlinka zomrel v budove ružomberskej fary.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1298 1938.08.16 V Ružomberku zomrel Andrej Hlinka (*27. 9. 1864, Ružomberok), v rokoch 1918 - 1938 predseda Slovenskej ľudovej strany (od roku 1925 Hlinkovej slovenskej ľudovej strany), poslanec Národného zhromaždenia, prelát a ružomberský farár. Zomrel po ťažkej chorobe, pre ktorú v posledných rokoch života len s námahou vykonával svoju predsednícku funkciu. Andrej Hlinka sa svojou činnosťou zaradil medzi najpopulárnejšie politické osobnosti v slovenských dejinách prvej polovice 20. storočia. Presadzoval autonómiu Slovenska v rámci Československej republiky a záujmy slovenského katolicizmu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1299 1938.08.17 17. augusta sochári Fraňo Štefunko a Viktor Mydlo zobrali A. Hlinkovi posmrtnú masku. Jediný zachovaný exemplár tejto masky v roku 2005 venoval mestu Ružomberok Ján Čarnogurský, syn poslanca Slovenského snemu Pavla Čarnogurského.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1300 1938.08.18 18. augusta starosta mesta Ružomberok A. Mederly informoval novinárov o pohrebe A. Hlinku. Pohreb pripravilo mesto s poctami svojho čestného občana. Prijal sa zámer na prvé výročie smrti A. Hlinku preniesť jeho telo z krypty jezuitov v Ružomberku do monumentálnej krypty (mauzólea), ktorú postaví mesto pri farskom kostole v podobe kaplnky na mieste pôvodne určenom pre stavbu pamätníka vojakom padlým v prvej svetovej vojne. Hlinkové ostatky tam mali odpočívať uložené v kamennom sarkofágu. Mauzóleum malo byť prístupné verejnosti. Pre pohnuté pomery-vyhlásenie Slovenského štátu a vojnový stav s Poľskom, sa pôvodný termín prenesenia Hlinkových ostatkov do mauzólea-16. august 1939 nedodržal a nesplnil sa ani ďalší termín 6. október 1939. Stalo sa tak až 30. a 31. októbra 1939.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1301 1938.08.19 19. augusta lekári zabalzamovali telo A. Hlinku bez toho, aby ho otvorili.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1302 1938.08.19 Poslanci Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS) predložili parlamentu tretí návrh na autonómiu Slovenska, s ktorým súhlasili účastníci zjazdu HSĽS v júni 1938.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1303 1938.08.21 21. augusta o 9.00 hod. zasadlo zastupiteľstvo mesta Ružomberok. Prítomný bol biskup J. Čársky, predstavitelia čs. generality a hostia. Starosta mesta A. Mederly predniesol smútočný príhovor a navrhol, aby Farské námestie bolo premenované na námestie Andreja Hlinku, čo zastupiteľstvo schválilo. Dovtedy Hlinkovo meno neniesol žiadny verejný priestor. Hlinka si to neželal. Po jeho smrti, najmä po vyhlásení autonómie Slovenska, boli menom A. Hlinku pomenované námestia a ulice takmer v každom slovenskom meste.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1304 1938.08.21 21. augusta v nedeľu sa v Ružomberku konal pohreb A. Hlinku: Od 10.00 do 11.30 hod. vo farskom kostole sv. Ondreja pri katafalku s rakvou celebroval spišský biskup J. Vojtaššák zádušnú sv. omšu, koncelebrovali biskupi J. Cársky, M. Bubnič, M. Blaha a viacero kňazov. Kázeň mal bratislavský kanonik Karol Körper. Počas obradov spieval Spevokol slovenských učiteľov, ktorý dirigoval Miloš Ruppeldt. Od 16.00 do 16.30 hod. sa konali smútočné obrady. Od 16.30 do 18.20 hod. odzneli rozlúčkové prejavy v poradí: A. Mederly (za mesto Ružomberok), M. Hodža (za prezidenta a vládu), J. Sivák (za Národné zhromaždenie), J. Tiso (za HSĽS), D. Sloboda (za amerických Slovákov), J. Buday (za Spolok sv. Vojtecha), J. C. Hronský (za Maticu slovenskú), M. Bačík (za katolícke duchovenstvo). O 18.20 pohrebný sprievod sa pohol na cintorín. O 18.45 sa začal cirkevný obrad, ktorý viedol biskup J. Vojtaššák, v rámci ktorého bola rakva s Hlinkovými ostatkami vložená do krypty jezuitov na cintoríne. Na pohrebe A. Hlinku sa zúčastnili štyria slovenskí rímskokatolícki biskupi a 900 kňazov. Odhady o počte prítomných osôb na Hlinkovom pohrebe sa pohybovali od 50 000 do 120 000. Bol to doteraz najväčší pohreb na Slovensku.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1305 1938.08.28 Andrej Hlinka: Deväť najsmutnejších týždňov
Slovák týždenník, 28. 8. 1938, roč. 19, č. 35, s. 9-10. (Andrej Hlinka, št. väzeň)
  
1306 1938.09.01 Andrej Hlinka: Úryvky z Hlinkových článkov o družstevníctve. (V Ľudových novinách r. 1897)
Hospodársky obzor, 1. 9. 1938, roč. 20, č. 17, s. 135-136.
  
1307 1938.09.01 Andrej Hlinka: Hlinka hovorí.
Nástup, 1. 9.1938, roč. 6, č. 3, s. 29-30.
  
1308 1938.09.04 Andrej Hlinka: Bez návratu k zásadám Pittsburskej dohody sa republika neudrží
Slovák týždenník, 4. 9.1938, roč. 19, č. 36, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda)
  
1309 1938.09.08 8. septembra filmová cenzúra povolila premietať prvý slovenský dokumentárny film Andrej Hlinka, kňaz a vodca, ktorý vznikol z iniciatívy Katolíckeho kruhu v Ružomberku. Bol to prvý film o A. Hlinkovi.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1310 1938.10.06 6. októbra bola z balkóna Katolíckeho domu v Žiline vyhlásená autonómia Slovenska v rámci ČSR. Bol to štátoprávny medzník i medzník politického systému. Úcta k Hlinkovi postupne zoficiálnela a nadobudla podobu kultu. Ten sa stal dôležitým prvkom, ktorým HSĽS navonok vyjadrovala svoju prevahu v slovenskej spoločnosti. Hlinkovo meno bolo využité pre legitimizovanie pomerov, ktoré nastali. Niesli ho verejné priestory, jeho obrazy a busty prenikli do škôl a úradov, nazvali ním organizácie a rôzne spoločenské podujatia. Významným miestom úcty sa stalo ružomberské mauzóleum. Tento prístup k Hlinkovej osobnosti poslúžil ako účelový dôvod na jeho odmietnutie po roku 1945.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1311 1938.10.06 V Žiline sa na základe pozvania Jozefa Tisa zišli členovia Výkonného výboru Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a poslanci i senátori strany, aby riešili slovenskú otázku v nových podmienkach. Vychádzali z princípu uplatnenia práva národov na sebaurčenie v rámci Československa. V priebehu rokovaní súhlasili aj s rozhovormi s predstaviteľmi slovenských agrárnikov, strany národno-socialistickej, živnostenskej a Slovenskej národnej strany, ale nie sociálnodemokratickej a vôbec nie komunistickej. Výsledkom bola dohoda, že základom nového štátoprávneho usporiadania sa stane návrh ľudovej strany na autonómiu Slovenska z 5. júna 1938, ktorým sa mala republika zmeniť na federáciu. Vláda Jana Syrového menovala J. Tisa ministrom pre správu Slovenska.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1312 1938.10.06 Ľudová strana vydala v Žiline Manifest slovenského národa, ktorý prijala na zasadnutí Výkonného výboru Hlinkovej slovenskej ľudovej strany „ako právoplatnej politickej predstaviteľky slovenského národa“. Uplatňovala v ňom samourčovacie právo na základe nacistického princípu „vólkisch“ a chcela riešiť sporné problémy v duchu Mníchovskej dohody. Aplikovala na slovenské pomery rovnaké kritéria, aké uplatňovali Nemecko, Maďarsko a Poľsko pri riešení postavenia ich menšín a aké sa neskôr uplatnili pri Viedenskej arbitráži 2. novembra 1938. Manifest podpísali aj predstavitelia ďalších strán.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1313 1938.10.07 Na stretnutí ministrov autonómnej vlády a zástupcov českých politických strán vydali účastníci porady vyhlásenie, v ktorom si osvojili návrh Hlinkovej slovenskej ľudovej strany na vydanie ústavného zákona o autonómii Slovenska. Pri rokovaniach v Prahe sa v mene sociálnej demokracie pripojil k schváleniu Žilinskej dohody poslanec a funkcionár strany Antonín Hampl.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1314 1938.10.28 28. októbra filmová cenzúra schválila premietanie dokumentárneho filmu Andrej Hlinka o sebe. Jeho tvorcom bol Elmar Klos. Podnet k vzniku filmu dal český priemyselník Jan Antonín Baťa, ktorý sa s Hlinkom poznal. Film vznikol vo filmovom oddelení BAPOZ (Baťovi pomocné závody), dcérskej spoločnosti firmy Baťa.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1315 1938.10.28 Slovenská vláda nariadením oficiálne potvrdila vznik a činnosť Hlinkových gárd (HG). Ich najvyšším veliteľom bol Karol Sidor.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1316 1938.11.08 Politické strany na Slovensku - agrárna, národno-socialistická, lidová, národného zjednotenia, národná obec fašistická a živnostnenská sa zlúčili na základe tzv. dobrovoľnosti s ľudovou stranou a utvorili Hlinkovú slovenskú ľudovú stranu - Stranu slovenskej národnej jednoty.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1317 1938.11.20 Autonómna vláda, ľudová strana v spolupráci s Hlinkovou gardou zorganizovali Deň slovenskej jednoty, lásky a zbratania ako dôsledok zjednotenia politických strán a utvárania národnej jednoty.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1318 1938.12.05 5. decembra vyšlo vládne nariadenie č. 70/1938 o rozpustení telovýchovných spolkov na Slovensku. Uzákonilo sa výlučné postavenie Hlinkovej gardy. V tomto nariadení sa prvý raz spomína Hlinková mládež (HM) ako samostatne organizovaný zbor mužskej mládeže v rámci HG. HM sa organizačne osamostatnila od HG 4. 7. 1940 prijatím zákona č. 166/1940 o Hlinkovej garde a Hlinkovej mládeži. Vyhotovených bolo viacero odznakov s portrétom A. Hlinku od slovenského akademického sochára a medailéra Vojtecha Ihriského. Slovenský akademický sochár Alojz Rigele vytvoril bronzovú medailu. Na averze je portrét A. Hlinku a kolopis: ANDREJ HLINKA. VODCA A OTEC SLOVENSKÉHO NÁRODA.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1319 1938.12.07 7. december 1938, Šrobárova. Sťažnosť Miestnej organizácie Hlinkovej slovenskej ľudovej strany Generálnemu sekretariátu v Bratislave na národnostný útlak Slovákov na okupovanom území a žiadosť obyvateľov obce o vysťahovanie na Slovenensko.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/140
  
1320 1938.12.17 Autonómna vláda rozpustila na základe svojho uznesenia z 5. decembra 1938 všetky telovýchovné spolky vrátane katolíckeho Orla a ich majetok pripadol Hlinkovej garde a Hlinkovej mládeži.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1321 1938.12.18 Za asistencie Hlinkových gárd (HG) sa konali prvé voľby do autonómneho Snemu Slovenskej krajiny. Hlasovať sa mohlo iba za jednotnú kandidátku Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS). Židia hlasovali v oddelených miestnostiach.   
1322 1938.12.18 Konali sa voľby do slovenského autonómneho snemu, ktorý mal 63 poslaneckých kresiel. Voliči odpovedali v týchto volbách na otázku, či si želajú nové slobodné Slovensko. Mohli odpovedať buď „áno“, alebo „nie“. Hlinková slovenská ľudová strana - Strana slovenskej národnej jednoty získala na tejto jednotnej kandidátke 1 263 678 hlasov. Celkové údaje o volbách neboli zverejnené.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1323 1938.12.19 19. december 1938, Nitra. Zápisnica napísaná na sekretariáte Hlinkovej slovenskej ľudovej strany s Michalom H. a Eduardom M., utečencami z obce Komjatice, ktorí vypovedali o brutalite a násilnostiach maďarských žandárov proti manifestujúcim občanom slovenskej národnosti.
Ladislav Deák, Viedenská arbitráž, MS Martin 2002-2005, dokument II/169
  
1324 1938.12.26 Viliam Široký predniesol v Exekutíve Komunistickej internacionály v Moskve referát o politike Komunistickej strany Československa (KSČ) v procese československej krízy. Zdôraznil, že v tomto období KSČ žiadala „uskutočnenie autonómie v takej forme, aby bola politická moc odovzdaná demokratickým Slovákom“. Za perspektívny cieľ vytýčil odstránenie dôsledkov mníchovského diktátu a Viedenskej arbitráže. 1938. V priebehu roka vypracoval Ivan Dérer tri memorandá adresované vláde a prezidentovi, v ktorých žiadal ostré zákroky proti činnosti ľudovej strany, zákaz činnosti vznikajúcej Hlinkovej gardy a pod. V novembri vypracoval Pripomínky k nynéjším pomérum na Slovensku, kde navrhoval rozpustiť všetky strany a utvoriť národnú stranu Slovenskej jednoty pre Československú republiku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1325 1939.??.?? J. B. Dudík vydal divadelnú hru o A. Hlinkovi v dvoch dejstvách pod názvom Za Andrejom Hlinkom (Trnava, 1939).
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1326 1939.01.18 18. januára bol v Bratislave otvorený Snem Slovenskej krajiny. Pri tejto príležitosti bola v kremnickej mincovni vyrazená medaila. Na averze je portrét A. Hlinku a kolopis: ZA BOHA-ŽIVOT-ZA NÁROD-SLOBODU. Autorom medaile bol akademický sochár Fraňo Stefunko.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1327 1939.01.18 Vyšlo prvé číslo dvojtýždenníka Gardista, ktorý bol tlačovým orgánom Hlinkovej gardy (HG). Šéfredaktorom sa stal Karol Murgaš. Od novembra 1940 vychádzal ako denník, šéfredaktorom bol Milo Urban.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1328 1939.01.18 Hlavný veliteľ Hlinkovej gardy (HG) Karol Sidor vymenoval dôstojníkov všetkých formácií HG, ktorí na manifestácii v Bratislave zložili do jeho rúk sľub.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1329 1939.02.05 V obci Rišňovce neďaleko Nitry sa konala manifestácia príslušníkov Hlinkovej gardy (HG) za účasti asi 2 100 jej členov. Na stretnutí vystúpili s hlavnými prejavmi náčelník politického štábu HG Karol Murgaš a šéf novoutvoreného Úradu propagandy (ÚP) Alexander Mach, ktorý deklaroval potrebu vytvorenia samostatného slovenského štátu. Manifestácia vzbudila pozornosť nielen medzi obyvateľmi Slovenska, ale aj v susedných štátoch. Bola prejavom nárastu radikálnych síl v HG.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1330 1939.03.06 Na porade ministerskej rady, predsedníctva Snemu Slovenskej krajiny a členov užšieho predsedníctva Hlinkovej slovenskej ľudovej strany sa zúčastnení jednomyseľne „uzniesli trvať na budovaní slovenského štátu evolučnou cestou a nevyhlásiť jeho ustanovenie hneď teraz“. Výhrady mal senátor Jozef Buday.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1331 1939.03.07 7. - 8. marec. Viacerí slovenskí politici z bývalej agrárnej strany a Slovenskej národnej strany (Ján Ursíny, Jozef Lettrich, Ján Lichner, J. Petrovič, Ján Paulíny-Tóth) informovali v rozhovoroch s Rudolfom Beranom, Františkom Chvalkovským a ďalšími českými politikmi o napätej situácii na Slovensku a najmä o separatistických ambíciách radikálov z Hlinkovej slovenskej ľudovej strany.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1332 1939.03.09 9. - 10. marec. Ústredná vláda v Prahe vyhlásila na území Slovenskej krajiny mimoriadny stav (v publicistike uvádzaný aj ako Homolov puč). Armáda spolu s četníctvom prevzala na Slovensku moc s cieľom zastaviť separatistické tendencie radikálneho krídla Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS). Prezident Hácha odvolal z funkcie premiéra Jozefa Tisa. Bezpečnostné zložky internovali niekoľko stoviek osôb spomedzi radikálnych prívržencov HSĽS, veliteľov Hlinkovej gardy (HG), funkcionárov verejnej správy. V Bratislave došlo k zrážkam medzi príslušníkmi HG a četníctvom z Česka. Zosadený minister autonómnej vlády Ferdinand Ďurčanský odišiel do Viedne, odkiaľ vyzýval Slovákov na ozbrojený odpor.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1333 1939.03.10 Na zasadnutí výkonného výboru ľudovej strany vo večerných hodinách došlo k dohode, že predsedníctvo snemu Slovenskej republiky navrhne prezidentovi republiky Emilovi Háchovi zostavenie novej vlády na čele s premiérom Jozefom Tisom. V prípade výhrad proti J. Tisoví mal byť navrhnutý za predsedu autonómnej vlády Karol Sidor. Ministri patrili k odborníkom a v novej vláde prakticky neboli radikálni členovia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1334 1939.03.11 Večer o 19. hod. navštívil veliteľa Hlinkovej gardy (HG) Karola Sidora spolupracovník viedenskej Sicherheienst (SD) Laurenz Karbus a žiadal ho, aby rozhlasom vyhlásil slobodné Slovensko. Karol Sidor mal dostať k dispozícii dve nemecké divízie. Veliteľ HG požiadavku odmietol.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1335 1939.03.13 Jozef Tiso dostal oficiálne pozvanie na stretnutie do Berlína od Adolfa Hitlera. Porada predsedníctva Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a slovenskej vlády rozhodla, že má odcestovať. Na rokovania do Berlína odletel špeciálnym lietadlom z Viedne, kde sa k nemu pripojil Ferdinand Ďurčanský. V Nemecku ho vítali s poctami, ktoré podľa diplomatického protokolu patrili hlave štátu. Hitler naznačoval svoju nespokojnosť s vývojom v Česko-Slovenskej republike a hovoril o možných reštriktívnych opatreniach proti českým krajinám. O ich okupácii sa nezmienil. V tejto súvislosti naznačoval, že by mohlo dôjsť k rozdeleniu Slovenska a k jeho následnej okupácii susednými krajinami Poľskom a Maďarskom. Nemecký minister zahraničia Joachim von Ribbentrop sa zmienil o sústreďovaní maďarských vôjsk na južných hraniciach Slovenska. V závere stretnutia Hitler podmienil podporu slovenskej štátnosti Tisovým vyhlásením vystúpenia Slovenska z česko-slovenského štátneho zväzku. Tiso argumentoval svojou nekompetentnosťou na tento akt a vyslovil názor, podľa ktorého má na takýto krok právo len slovenský snem. Presadzoval legálne vyhlásenie štátu, čo Hitler akceptoval. Tiso informoval telefonicky prezidenta Emila Háchu o situácii a požiadal ho o zvolanie Snemu Slovenskej krajiny na 14. marca. Na splnenie Hitlerovej požiadavky dostali 12 hodín.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1336 1939.03.14 14. marca Snem Slovenskej krajiny na svojom zasadnutí v Bratislave vyhlásil samostatný Slovenský štát.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1337 1939.03.15 Alexander Mach sa stal hlavným veliteľom Hlinkovej gardy.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1338 1939.03.23 Maďarská armáda zaútočila na východnú hranicu Slovenského štátu. Hneď na začiatku obsadila územie do hĺbky 15-20 km od pôvodnej administratívnej hranice s Karpatskou Ukrajinou a prešla do obrany. Maďarské hliadky oznamovali obyvateľstvu, že sa to koná so súhlasom Nemecka. Slovenská vláda poslala Maďarsku protestnú nótu s výzvou stiahnuť maďarské jednotky zo Slovenska. Slovenská armáda a príslušníci Hlinkovej gardy 24. marca podnikli protiútok. Jedno slovenské lietadlo v dopoludňajších hodinách bombardovalo Užhorod. Následne maďarské letectvo bombardovalo Spišskú Novú Ves, odkiaľ vzlietli slovenské lietadlá.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1339 1939.04.01 1. apríla boli dané do obehu slovenské poštové známky s portrétom A. Hlinku. Išlo o známky v hodnote 50 hal. (zelená) a 1 K (červená), vytlačené podľa návrhu Štefana Bednára v Bratislave krátko pred vznikom Slovenského štátu. Známky majú väčší nápis Česko-Slovensko v hornej časti a menší nápis Slovenská pošta v dolnej časti. Neboli dané do obehu. Po vzniku Slovenského štátu 50 hal. (zelenú) pretlačili šikmou červenou pretlačou SLOVENSKY ŠTÁT a 1 K (červenú) šikmou modrou pretlačou SLOVENSKY ŠTÁT. V obehu boli od 1. apríla 1939 do 10. júla 1939. Dňa 1. apríla 1939 sa do obehu dostali aj známky s rovnakým motívom-portrétom A. Hlinku, ale iba s nápisom Slovenská pošta v hodnote 5 hal. modrá, 10 hal. olivová, 20 hal. oranžová, 30 hal. fialová, 2,50 Ks modrá a 3 Ks hnedá. Od 1. júla 1939 bola táto séria doplnená o hodnoty 50 hal. zelená a 1 Ks červená. Platnosť týchto známok skončila 30. apríla 1945.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1340 1939.04.14 14. októbra ružomberský farár Ján Ferenčík posvätil a vložil pod kameň v strede dverí do dokončeného Hlinkovho mauzólea pamätnú listinu mesta Ružomberka. Na tomto akte sa zúčastnili viacerí ružomberskí mešťania. Plán mauzólea navrhol ružomberský inžinier Gažo Olejník. Projekt vypracoval architekt Jozef Švidroň. Jeho základnou myšlienkou bolo zdôraznenie úcty a dôležitosti Hlinku ako významnej osobnosti slovenských dejín. Pritom pamätal na jeho citlivé zakomponovanie do historického jadra mesta. Nad hlavným vchodom do mauzólea bol na vysunutej terase podopretej dvomi stĺpmi umiestnený štátny znak Slovenska z lešteného travertínu. Na streche mauzólea sa nachádzal symbolický hrob vojakov padlých v prvej svetovej vojne v tvare kríža s letopočtami 1914 a 1918. Pred vchodom do mauzólea bola na ľavej jednej strane umiestnená čierna mramorová tabuľa s menami padlých vojakov a na pravej strane čierna mramorová tabuľa s vytesaným textom zákona o zásluhách A. Hlinku z 25. apríla 1939. Interiér a exteriér mauzólea bol zo zlatožltého spišského travertínu, niektoré prvky z lešteného ónyxu, dlažba a steny zo slovenského tuharského mramoru. V prvej časti priestoru mauzólea sa nachádzala kaplnka s oltárom a sochou Panny Márie Lurdskej z bieleho mramoru od ružomberského sochára Viktora Mydla. Vľavo od kaplnky bol v priestore oddelenom kamenným zábradlím a bráničkou umiestnený sarkofág zo šumavského sivého mramoru s rozmermi: výška 125 cm, šírka 100 cm a dĺžka 300 cm. Na čelnej stene nad ním bol vytesaný slovenský štátny znak a pod ním nápis: Vodca národa-Andrej Hlinka. Stavebné práce vykonala firma Uhlár-Martoník a kamenárske práce firma Vinduška a oceliarske práce firma Fero Milan.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1341 1939.04.16 16. apríla v rámci dňa stromkových slávností sa v Bratislave konal pochod HM na čele s jej hlavným veliteľom Alojzom Macekom, ktorého sa zúčastnilo asi 2000 členov HM. Pochod prešiel z Námestia slobody na Jakubovo nám., kde v parku pred budovou Slovenského rozhlasu zasadili Hlinkovú lipu.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1342 1939.04.25 25. apríla Slovenský snem prijal zákon č. 83/1939 o zásluhách Andreja Hlinku jednomyseľne, hlasmi prítomných 58 poslancov HSĽS. Predkladateľom návrhu zákona bol Július Stano a spoločníci.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1343 1939.04.25 Slovenský snem prijal zákon č. 83 o zásluhách Andreja Hlinku, ktorého § 1 znel: „Andrej Hlinka sa zaslúžil o národ.“ Tento text sa mal vkresať do kameňa a osadiť do budovy Snemu Slovenského štátu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1344 1939.04.30 30. apríla v Nitrianskej Blatnici (okr. Topoľčany) sa pri príležitosti svätojurskej púte konala slávnosť odhalenia pamätnej tabule A. Hlinku v rotunde sv. Juraja. Odhalenia pamätnej tabule sa zúčastnil predseda vlády J. Tiso a hlavný veliteľ HG A. Mach, náčelník HG K. Murgaš a generálny tajomník HSĽS J. Kirschbaum. Pamätná tabuľa je z mramoru a do jej stredu bol vsadený kruhový reliéf s pozlátenou podobizňou A. Hlinku. Pod reliéfom je nápis: Andrej Hlinka, vodca a otec slovenského národa. Tu slúžil sv. omšu a kázal národu dňa 27. apríla 1935. Pamätná tabuľa bola po roku 1948 odstránená. Zachovala sa však odložená v starej budove fary.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1345 1939.05.17 17. septembra na budove rímskokatolíckej fary v Modrom Kameni bola odhalená pamätná tabuľa A. Hlinku. Iniciátorom bol miestny farár Štefan Bula. Tabuľa je z bieleho mramoru a pozostáva z troch častí dve krajné majú rovnakú veľkosť a prostredná je väčšia. Na prostred nej časti je umiestnený kruhový bronzový reliéf akademického sochára V. Ihriského s Hlinkovou podobizňou s nápisom ANDREJ / HLINKA. Horná časť polkruhu je ovenčená tŕňovou korunou a spodná lipovými ratolesťami a kvetmi uprostred ktorých je umiestnený dvojramenný kríž. Na ľavej časti pamätnej tabule je nápis: „Na večnú pamiatku / návštevy Vodcu národa / ANDREJA HLINKU / dňa 7. júla 1929 / a slovenského básnika / MARTINA RÁZUSA / dňa 7. mája 1933 / vsadil vďačný, / sjednotený slovenský / národ / dňa 17. IX. 1939. Tabuľu odstránili po roku 1945 a potom po roku 1989 opäť inštalovali. Na pravej časti pamätnej tabule je nápis: „MLÁDEŽ MOJA A NÁRODE! / VYZÝVAM VÁS K JEDNOTE / A NEPODDAJNOSTI. / ŽEHNÁM TVOJU PRÁCU, / ŽEHNÁM TVOJMU BOJU. / BOH TI POMÁHAJ, / BOH ŤA OPATRUJ!"
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1346 1939.05.26 26. júla bolo dané do obehu prvé slovenské platidlo-päťkorunová niklová minca, vyrazená v kremnickej mincovni. Na jej reverze je portrét A. Hlinku a kolopis ZA BOHA ŽIVOT • ZA NÁROD SLOBODU. Autorom návrhu bol akademický sochár a maliar Andrej Peter a rytec a medailér Anton Hám. Dva kusy mince boli vyrazené z čistého zlata pre čelných predstaviteľov štátu. Vyskytujú sa aj strieborné, tzv. skúšobné razby. Mince boli definitívne stiahnuté z obehu 31. mája 1947.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1347 1939.05.30 30. júna v Ilave v parku pri rímskokatolíckom kostole sa konala slávnosť odhalenia busty A. Hlinku na kamennom podstavci. Autorom diela bol akademický sochár Jozef Pospíšil. Slávnosti sa zúčastnil minister zahraničných vecí Ferdinand Durčanský a generál Anton Pulanich. Busta bola v roku 1945 ukrytá pred zničením. Objavili ju začiatkom 70. rokov pri demolácii budovy. Zachránil ju vedúci zberných surovín Ferdinand Pavlík, ktorý ju zakopal vo svojej záhrade v obci Jasenica, kde ostala do roku 1989. 10. mája 1992 bola opäť odhalená v Ilave a kópia v Jasenici 27. septembra 1992.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1348 1939.07.21 Poslanci slovenského snemu prijali ústavný zákon č. 185 o Ústave Slovenskej republiky (SR). Podľa nej mal slovenský štát republikánsku formu a jeho oficiálny názov bol Slovenská republika. Ústava vstúpila do platnosti 31. júla 1939, zachovala trojité delenie moci a predkladala v § 60 zavedenie stavovského systému. V § 58 zakotvila dominantné postavenie Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS) ako jedinej slovenskej politickej strany: „Slovenský národ sa zúčastňuje na štátnej moci prostredníctvom HSĽS. “
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1349 1939.08.13 13.-19. augusta, HSĽS vyhlásila týždeň Andreja Hlinku, aby sa uctila jeho pamiatka pri príležitosti spomienky na rok od jeho úmrtia. V dňoch 15. a 16. augusta sa nemali usporiadať tanečné ani iné hlučné zábavy s výnimkou osobnej alebo spoločenskej povinnosti. Slovenský rozhlas a periodiká sa častejšie zaoberali hlinkovskou tematikou. 16. augusta Hlinkov týždeň vrcholil. Konali sa smútočné tryzny v slovenských mestách a obciach. V kresťanských chrámoch sa slúžili smútočné bohoslužby. Ústredné spomienkové slávnosti sa konali v Ružomberku za účasti predsedu vlády J. Tisa, niektorých členov vlády a Snemu. Súčasťou ružomberských slávností bol zjazd učiteľov a odhalenie busty A. Hlinku. Vo vysielaní Slovenského rozhlasu sa o 23.05 hod., teda presne v čase Hlinkovej smrti ozval hlahol ružomberských zvonov. Pietne spomienky na Hlinkovo úmrtie sa konali každoročne na celom Slovensku.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1350 1939.08.23 Hlinková garda (HG) a Freiwillige Schutzstaffel (FS) zorganizovali v Bratislave protipoľskú demonštráciu. Dav zdemoloval byt poľského chargé ďaffaires Mieczysľawa Chalupczynského.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1351 1939.08.28 Slovenská vláda vyhlásila mobilizáciu armády a Hlinkovej gardy (HG) proti Poľsku. V posádkach v Žiline, Kežmarku, Kremnici a vo Zvolene vypukli nepokoje.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1352 1939.09.?? V septembri sa v Bratislave uskutočnila výstava A. Hlinka a M. R. Štefánik v našom výtvarnom umení.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1353 1939.09.01 1. septembra Ministerstvo školstva a národnej osvety vydalo výnos č. 1293/39, ktorým sa nariadilo do školských učební, úradných miestností, riaditeľní, zborovni na všetkých národných, stredných a odborných školách (cirkevných i štátnych) vyvesiť na čelnom a dôstojnom mieste kríž a obraz Andreja Hlinku.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1354 1939.09.04 O 18.00 hod. sa v Bratislave uskutočnilo zhromaždenie organizované Deutsche Partei, Freiwillige Schutzstaffel a Hlinkovou gardou. Prijatá rezolúcia požadovala ostré protižidovské opatrenia.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1355 1939.09.05 Vyšlo vládne nariadenie č. 220 o Hlinkovej garde (HG), ktoré rozšírilo právomoci garde aj Hlinkovej mládeže (HM). Povinnými členmi HG mali byť muži od 6 do 60 rokov. Posilnením právomocí sa HG stala prostriedkom militarizácie života spoločnosti.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1356 1939.09.15 15. septembra boli vydané dve slovenské štátovky s vyobrazením A. Hlinku na averze: papierová desaťkorunáčka modrej, hnedej a zelenej farby a papierová dvadsaťkorunáčka hnedej, zelenej a ružovej farby. Desaťkorunáčka bola v obehu od 23. októbra 1939 do 31. októbra 1945, dvadsaťkorunáčka od 9. decembra 1939 do 31. októbra 1945. Autorom návrhu bol český litograf a grafik Bedŕich Fojtášek.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1357 1939.10.01 Na 8. zjazde Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v Trenčíne sa stal predsedom strany Jozef Tiso.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1358 1939.10.26 Poslanci slovenského snemu zvolili za prezidenta Slovenskej republiky Jozefa Tisa, ktorý bol zároveň predsedom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Funkciu prezidenta vykonával do začiatku apríla 1945, keď opustil územie Slovenskej republiky.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1359 1939.10.30 30. októbra sa v Ružomberku konalo slávnostné vyzdvihnutie rakvy s ostatkami A. Hlinku z krypty jezuitov na cintoríne. Zádušnú omšu slúžil a cirkevné obrady na cintoríne vykonal biskup Vojtaššák za prítomnosti biskupov Andreja Škrábika a Michala Buzalku. Krojovaní mládenci potom rakvu zdvihli z krypty a položili na voz, ktorý ju preniesol nasledovaný sprievodom na katafalk vo farskom kostole. Presne o 10.30 hod. zazneli zvony na celom Slovensku. Popoludní bola odhalená Hlinková busta na rohu farskej budovy, tam kde sa predtým nachádzala busta R. W. Setona-Watsona, odstránená v roku 1938. (Táto Hlinková busta bola po r. 1945 odstránená a umiestnená v budove ružomberskej fary.) O 16.30 hod. biskup Vojtaššák posvätil Hlinkovo mauzóleum.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1360 1939.10.31 31. októbra ráno preniesli rakvu s Hlinkovými telesnými ostatkami pred mauzóleum. Potom sa konalo slávnostné zasadnutie Snemu Slovenskej republiky za prítomnosti novozvoleného prezidenta Jozefa Tisa, predsedu vlády Vojtecha Tuku a viacerých ministrov. Na zasadaní Snemu predniesol J. Tiso prvé posolstvo národu, v ktorom vyzdvihol osobnosť A. Hlinku a uviedol: „Slovenský kameň bude nosiť v lone svojom tvrdého bojovníka za práva Slovákov a slnie nadzemského odpočinku mu bude údelom, aby svetlom svojho životného príkladu svietil nám i budúcim pokoleniam slovenským. Sarkofág zvečnelého nášho vodcu má byť a zostať občerstvujúcim pútnickým miestom celého slovenského národa. Prvý prezident Slovenskej republiky ako prvý pútnik k hrobke Andreja Hlinku začína požehnanú tradíciu národného osvieženia... "Po skončení zasadnutia Snemu sa konali cirkevné obrady pri rakve s telesnými ostatkami A. Hlinku. Zúčastnili sa ich biskupi J. Vojtaššák, A. Škrábik, J. Cársky a M. Buzalka. O 15.07 hod. krojovaní mládenci za zvukov štátnej hymny Hej, Slováci preniesli rakvu do mauzólea a položili pred oltár so sochou Panny Márie. Neskôr bola rakva vložená do uzavretého kamenného sarkofágu.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1361 1939.11.15 V Leopoldove zomrel rímskokatolícky kňaz Jozef Buday (*28. 1. 1877, Trenčín), cirkevný kanonik v Nitre, politik, člen Slovenskej ľudovej strany a fúnkcionár Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, podpredseda Snemu Slovenskej krajiny a Snemu Slovenskej republiky, predseda Spolku Sv. Vojtecha, spisovateľ náboženskej literatúry a publicista.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1362 1939.11.21 Spolok evanjelických kňazov a. v. predložil prezidentovi republiky Jozefovi Tisoví, snemu a vláde Pamätný spis, v ktorom zaujali negatívne stanovisko k nariadeniu o Hlinkovej garde a Hlinkovej mládeži.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1363 1939.12.21 Vláda vydala nariadenie s mocou zákona o Hlinkovej garde (HG), Hlinkovej mládeži, Freiwillige Schutzstaffel a Deutsche Jugend, ktoré zrušilo povinné členstvo mužov v HG.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1364 1940.??.?? Slovenský publicista Andrej Zemančík vydal trojzväzkové dielo Andrej Hlinka, vodca slovenského národa. (Trnava, 1940). V prvom zväzku sústredil prednášky a básne, v druhom divadelné hry a piesne, v treťom dramatizácie, rojové a skupinové cvičenia HM.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1365 1940.??.?? Vyšla publikácia Andrej Hlinka: Vplyv družstiev na dobrobyt ľudu a prečo sa zakladajú družstvá. (Bratislava, 1940).
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1366 1940.??.?? K čelnej stene rokovacej sály budovy Snemu Slovenskej republiky na Župnom nám. v Bratislave bola umiestnená socha A. Hlinku z kararského mramoru. Socha zachytáva tri štvrtiny Hlinkovej postavy. Do jej podstavca sú vytesané slová: Andrej Hlinka sa zaslúžil o slovenský národ. Dielo vytvoril akademický sochár Fraňo Štefunko. Mramor získal zo súsošia Márie Terézie v Bratislave, ktoré bolo zdemolované v roku 1921. V roku 1945 bola socha A. Hlinku z budovy odstránená a najmä po roku 1948 jej hrozilo zničenie. Akademický sochár Ján Rybárik sochu zakopal v záhrade pri svojom ateliéri v Bratislave a ukrýval až do pádu komunistického režimu. Potom dielo zreštauroval a v roku 1994 bolo umiestnené v mauzóleu A. Hlinku v Ružomberku.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1367 1940.01.20 V Bratislave sa konal nástup Hlinkovej gardy, ktorý bol pokusom o prevzatie moci v štáte radikálnym krídlom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
1368 1940.02.25 25. februára Spolok vyslúžilých vojakov generála M. R. Štefánika odhalil v Kultúrnom dome v Pezinku bronzovú bustu A. Hlinku na kamennom podstavci, dielo akademického sochára Jozefa Pospíšila. Hlavným slávnostným rečníkom na slávnosti bol generálny tajomník HSĽS Jozef Kirschbaum. Busta bola v roku 1945 odstránená.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
  
1369 1940.05.19 Alexander Mach zvolal do Ružomberka schôdzu oblastných veliteľov Hlinkovej gardy. Okrem iného rokovali o „pochode na Bratislavu“ a o prevzatí moci radikálmi pomocou prevratu.
Vojtech Dangl