Vloženie nového záznamu / Új bejegyzés felvitele     
[29][29][4]
Por Datum Text  
1 1969.05.05 Založenie Drobnej prevádzkárne pri MNV Čimhová, ktorá sa od r. 1976 špecializovala na výrobu ručne vyrezávaného tzv. oravského nábytku. Vedúcim prevádzky bol Stanislav Babiš.   
2 1978.01.01 Založenie Okresného priemyselného podniku so sídlom v Trstenej. Jeho vedúcim sa stal Stanislav Babinský. Po čase vybudoval rekreačné zariadenie Mlyn v Brezovici, riaditeľom ktorého bol jeho zať Jozef Gábik.   
3 1982.11.10 Zomrel generálny tajomník KSSZ L. I. Brežnev. Jeho nástupcom sa stal J. B. Andropov ktorý zahajuje protikorupčnú kampaň v ZSSR   
4 1983.01.04 Vo Varšave začal proces s bývalým predsedom poľskej rady pre rádio a televíziu Maciejom Szczepanskim. Bol obvinený z korupcie v hodnote niekoľko miliárd zlotých.
Magyar Szó 15.01.1982, Chicago és Környéke 27.09.1980, Amerikai Magyar Népszava 21.11.1980, Hajdú-Bihari Napló 21.02.1982
  
5 1983.10.31 Po telefonáte Andropova spáchal samovraždu Šaraf Rašidov, prvý tajomník Komunistickej strany Uzbekistanu   
6 1984.01.04 Stanislav Babisnký sa stáva predsedom Jednoty SD Trstená   
7 1984.01.14 Varšavský súd odsúdil bývalého predsedu poľskej TV rady Macieja Szczepanského a jeho dvoch spoločníkov na celkom 8 rokov väzenia za spreneveru verejných prostriedkov a korupciu.
Élet és Irodalom 20.01.1984 doc1, doc2
  
8 1984.08.15 Spáchal samovraždu bývalý minister vnútra Uzbeckej SSR Ergašov
Покончил с собой бывший министр внутренних дел Узбекской ССР Эргашев
  
9 1984.12.13 Spáchal samovraždu minister vnútra Sov. Zväzu N. Ščelokov   
10 1984.12.14 Prokurátorovi JUDr. Ladislav Hannikerovi nahlásili krádež kamióna piva z Topoľčianskeho pivovaru. Pivo bolo dodané do Hotela Roháč v Trstenej bez dodacieho lista a faktúry. Ešte v ten istý deň bol zatknutý riaditeľ pivovaru Jozef Turaz a Stanislav Babinský, predseda Jednoty v Trstenej.   
11 1985.03.?? Spáchal samovraždu R.G.Gaipov, oblastný tajomník Komunistickej strany Uzbekistanu
Покончил с собой первый секретарь Кашкадарьинского обкома Рузмет Гаипович Гаипов
  
12 1986.03.08 Generálny prokurátor ČSSR Ján Fjeješ dal pokyn pre slovenského generálneho prokurátora Martina kováča, aby nariadil väzbu vedúceho tajomníka OV KSS v Dolnom Kubína Pavla Kymana a predsedu ONV v Dolnom Kubíne Juraja Murinu.   
13 1986.05.?? V máji až júni 1986 prebiehali výsluchy ministrov republikových vlád a aj federálnej vlády v kauze Babinský. Prokurátor Hanniger osobne vypočul manželku ministra zahraničných vecí ČSSR Bohuslava Chňoupka, prvého námestníka predsedu Štátnej plánovacej komisie Vladimíra Janzu, generálneho riaditeľa Štátnej banky československej Jána Mitru, ministra financií SSR Františka Mišejeho, námestníka predsedu Slovenskej plánovacej komisie Jána Baku a dalšich funkcionárov. Ďalej bol vypočutý vedúci tajomník KV KSS v Banskej Bystrici Vladimír Pirošík, jeho tajomník pre priemysel Ján Čipov, národná umelkyňa Mária Medvecká, manželka vedúceho oddelenia ÚV KSS Ladislava Sádovského a další prominenti.
Miloš Luknár, Kráľ Oravy. Kauza Babinský, Práca Brat. 1990
  
14 1987.01.14 Bol zatknutý Jurij Čurbanov, námestník ministra vnútra ZSSR, zať L. Brežneva   
15 1987.03.23 V Justičnom paláci v Bratislave začal proces so Stanislavom Babinským. V rámci vyšetrovania bolo vypočutých 800 svedkov, spis mal 34,000 strán.   
16 1987.06.30 Stanislav Babinský bol Krajským súdom v Bratislave odsúdený na 14,5 roka za rozkrádanie socialistického majetku. Spôsobená škoda bola stanovená na min. 2.233.200 korún.
Miloš Luknár, Kráľ Oravy. Kauza Babinský, Práca Brat. 1990 Rozsudok
  
17 1987.08.10 Corruption Trial in Bratislava: Catering for the Elite’
RFE/RL Report SR/10, 10 August 1987
  
18 1987.08.10 Mädchen nach Maß (‘Girl to Measure’)
Der Spiegel, 26/1987
  
19 1987.09.05 Pravda: Ruka ruku špinila
Článok, Rudé právo 07.09.1987
  
20 1987.09.30 Najvyšší súd SSR potvrdil Babinskému 14,5-ročný trest   
21 1990.01.05 Pravda: Nikdy som nebol kráľom Oravy, ale poslušným sluhom
Článok
  
22 1990.01.13 Rudé Právo/Haló Sobota: Už žádné "krále Oravy"!
Článok, pokračovanie
  
23 1990.01.27 Rudé Právo/Haló Sobota: Když byla Orava Babinského rájem
Článok, pokračovanie, pokračovanie 03.02.1990, pokračovanie
  
24 1990.02.17 Rudé Právo/Haló Sobota: Čestně říci kdo je kdo
Článok
  
25 1990.02.28 Rudé Právo: Předseda ústavněprávního výboru Sněmovny lidu M. Číč (VPN) se v parlamentu ostře ohradil proti středečnímu článku v Občanském deníku nazvaném Král Oravy, v němž je spojován s případem Babinský
Článok
  
26 1990.07.21 Stanislav Babinský bol prepustený z väzenia z dôvodu prerušenia výkonu trestu zo zdravotných dôvodov.   
27 1990.09.?? Prezident odmietol žiadosť S. Babinského o udelenie milosti.   
28 1994.04.06 Obvodný súd Bratislava oslobodil spod obžaloby Petra Colotku. Bol obvinený na základe svedectiev Stanislava Babinského. Prokuratúra ho žalovala, že si prisvojil vzácne obrazy zo zbierok Oravskej galérie, Úradu vlády či SNM, ktoré potom daroval Gustávovi Husákovi, Jozefovi Lenártovi či Vasiľovi Biľakovi. Zo štátnych peňazí mal v januári 1987 použiť Colotka takmer 130-tisíc korún na oslavu svojich narodenín.   
Total 28 records.