Vloženie nového záznamu / Új bejegyzés felvitele     
[58]
Por Datum Text  
1 1960.05.14 Dňa 14. mája 1960 minister chemického priemyslu Ing. Jozef Púčik vydal Zriaďovaciu listinu národného podniku Juhoslovenské celulózky a papierne s účinnostou od 1. júna 1960, ktorá stanovovala aj základný výrobný program: výroba polocelulózy, obalových papierov, vlnitej lepenky, obalov z vlnitej lepenky a výroba strešnej lepenky.
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
2 1960.05.17 17. mája 1960 bol JUDr. Milan Michalík poverený dočasným vedením podniku a zabezpečením zápisu do podnikového registra.
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
3 1960.06.01 Podnikový register pri Ľudovom súde v Bratislave-mesto zapísal na základe rozhodnutia z 26.5.1960 n. p. JCP Štúrovo do svojej evidencie k 1.6.1960.
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
4 1963.11.17 Významným medzníkom v živote Juhoslovenských celulózok a papierni bol 17. november 1963, kedy bol pánom Alexanderom Dubčekom položený základný kameň budúceho papierenského gigantu.
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
5 1967.09.01 1. september roka 1967 bol prvým vyučovacím dňom v stredisku výchovy kádrov - na terajšom strednom odbornom učilišti papierenskom
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
6 1967.12.?? Koncom roka 1967 bol uvedený do skúšobnej prevádzky kotol č. 1 a turbogenerátor, čím bol celý komplex energetiky (výroba pary, elektrického prúdu, zásobovania elektrinou, vodné hospodárstvo a vonkajšie rozvody) okrem kotla č. 2 uvedený do prevádzky.
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
7 1968.02.?? Bol vyrobený prvý tambor šedej strojnej lepenky na PS č. 2 - PAPCEL
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
8 1968.05.?? V máji 1968 boli na trh dodané prvé výrobky Kartonážky I.
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
9 1968.07.?? V júli bola vyrobená prvá handrová lepenka na PS 1 - PAMPA
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
10 1968.08.08 Dňa 8. augusta sa začala výstavba "Štúrova II"
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
11 1969.01.?? V januári boli vyrobené prvé hydroizolačné pásy na impregnačných automatoch A1 a A2, čim bola započatá výroba asfaltových izolačných materiálov
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
12 1969.07.?? V júli 1969 sú v prevádzke už všetky výrobné zariadenia na Lepenkárni i Kartonážke. Na Dechtocheme z ôsmich impregnačných automatov sú štyri uvedené do prevádzky.
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
13 1969.09.02 2.-3. septembra 1969 boli vykonané garančné skúšky na kotle č. 2.
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
14 1969.09.15 15.9., resp. 24.10.1969 bol uvedený do prevádzky 7. a 8. impregnačný automat na Dechtocheme.
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
15 1970.01.11 Dňa 11. januára v prevádzke Dechtochema vypukol rozsiahly požiar, ktorý poškodil, respektíve čiastočne zničil technologické automaty D a E m vysokom štádiu montážneho dokončenia. Najväčšie škody boli spôsobené na zariadeniach prípravy krycej vrstvy všetkých automatov a na impregnačných automatoch C1 a C2.
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
16 1970.01.20 Výsledkom obetavej práce pracovníkov už 20.1.1970 boli impregnačné automaty A1 a A2 pripravené na uvedenie do prevádzky, čím bola na Dechtocheme obnovená výroba. Následne 1.2. boli uvedené do prevádzky aj automaty 81 a B2.
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
17 1973.11.17 Dňa 17.11.1973 bola uvedená do skúšobnej prevádzky časť Kartonážky, vrátane zvlňovade-ho stroja, čim boia započatá výroba vlnitej kartonáže a krabíc. Zbývajúca časť Kartonážky {spracovateľské stroje) bola zmontovaná (až na úpravu a dopravu odpadu), avšak do prevádzky sa dala len 21. marca 1974.
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
18 1974.03.13 Dňa 13.3. bol vyrobený prvý fluting na PS 3- BELOU
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
19 1974.07.30 Dňom 30. júla bol úspešne daný do prevádzky kotol č. 3.
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
20 1974.09.?? V mesiacoch september a október boli uvedené do prevádzky všetky hlavné výrobné kapacity Štúrova II., čo znamenalo začatie výroby Outingu na papierenskom stroji č. 3. Oficiálne odovzdanie Štúrova II do prevádzky sa uskutočnilo 9. novembra 1974
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
21 1976.08.25 25. augusta 1976 bola uvedená do skúšobnej prevádzky stavba Čistenie odpadových vôď, ktorá bola oficiálne odovzdaná 22. novembra 1976.
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
22 1980.02.01 1. februára 1980 bola odovzdaná do užívania nová športová hala, postavená v areáli Telovýchovnej jednoty JUHCELPAP Štúrovo,
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
23 1986.??.?? V roku 1986 boí odovzdaný do prevádzky kotol K4
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
24 1992.03.31 Dňom 31.3.1992 bol štátny podnik Juhoslovenské celulózky a papierne, Štúrovo zrušený a v súlade so zákonom o vefkej privatizácii vznikla dňom 1.4. štátna akciová spoločnosť Juhoslovenské celulózky a papierne. Štúrovo. Akciovú spoločnosť založil Fond národného majetku SR.
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
25 1993.??.?? Začiatok privatizačného procesu: akciová spoločnosť bola zaradená do prvej vlny kupónovej privatizácie a bola sprivatizovaná hneď v prvom kole (z 1495 zaradených firiem bolo sprivatizovaných len 49)
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
26 1993.0.01 Dňa J. júna 1993 vypukol na Flutingu ničivý požiar, následkom ktorého došlo k úplnému zničeniu strechy o rozmeroch 27x240 m a cca 25% obvodového opláštenia. Bola takmer úplne zničená tecimika, strojné i technologické zariadenie haly. Priame škody boli vyčíslené na cca 250 mil. Sk a výpad vo výrobe predstavoval dalších 390 mil. Sk.
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
27 1994.03.10 V priebehu 274 dní od ničivého požiaru na Flutíngu sa podarilo znovupostaviť závod a zrekonštruovať PS č. 3, vdaka čomu mohol byť dňa 10. marca 1994 vyrobený prvý Ming na zrekonštruovanom papierenskom stroji.
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
28 1994.05.?? Za pomoci medzinárodne uznávanej certifikačnej organizácie Lloyds Register Quality Assurance sa podarilo vybudovať na prevádzkach Lepenkárne a Kartonážky I systém zabezpečovania akosti podľa medzinárodnej normy ISO 9002, čoho dôkazom bolo získanie certifikátu v máji 1994. Následne v septembri 1994 získala certifikát ISO 9002 aj Dechtochema.
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
29 1995.03.23 dňa 23. marca 1995 bola zapísaná do obchodného registra dcérska spoločnosťSTROJPAP, a.s.
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
30 1995.09.?? V septembri bola založená zamestnanecká akciová spoločnosť SIMFAP. za účelom odkúpenia 30 % akcii a.s. JCP Štúrovo, ktoré boli v dočasnej držbe Fondu národného majetku SR.
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
31 1995.10.?? t v októbri získal výrobok Dechtochemy "JCP šindle" zlatú medailu Slovák Gold a následne v novembri v kategorii obalov а obalových prostriedkov bola u-delená Cena za najlepší obal roka 1995 kolekcii obalov na odpad, vyrábaných na Kartonážke
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
32 1996.08.01 Prezidium Fondu národného majetku SR dna 1. augusta 1996 na svojom výjazdovom zasadnutí v Novom meste nad Váhom okrem iných prerokovalo a schválilo návrhy na vydanie rozhodnuti o privatizácii dalšich 41 podnikov, medzi nimi aj Juhoslovenských celulózok a papierni, a.s. Štúrovo. Kupujúcim 30 % akcii firmy, ktoré boli dovtedy v správe FNM, sa stal KK Profin, spoločnost s r.o. Bojnice.
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
33 1996.10.?? V októbri výrobok Kartonážky Obal na keramické dlaždice, získal ocenenie Najlepší obal roka Gold Pack.
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
34 1996.11.?? V novembri získala spoločnosť’Cenu SR za kvalitu pre rok 1996
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
35 1997.??.?? Bol udelený certifikát ISO 9001 pre vlnitú kartonáž i izolačné materiály
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
36 1997.02.03 Dňa 3. februára 1997 kúpil švédsky nadnárodný koncern AssiDomän A B Štokholm 60,81 % akcii JCP Štúrovo
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
37 1997.03.?? AssiDomän AB získal do správy dalších 31,3% akcii
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
38 1997.08.08 Valné zhromaždenie dňa 8. augusta rozhodlo o novom obchodnom mene spoločnosti na AssiDomän Packaging Štúrovo, a.s., ktoré bolo oficiálne zapísané do obchodného registra 16. septembra 1997
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
39 1998.01.?? Od januára 1998 bola zavedená divizionálna štruktúra spoločnosti
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
40 1998.04.?? V apríli získal Fluting certifikát ISO 9001.
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
41 1998.11.?? Po vypracovaní environmentálneho manažérskeho systému spoločnosť v novembri získala certifikát ISO 14001
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
42 1999.02.23 23. februára 1999 bola založená dcérska akciová spoločnosť AssiDomän Obaly Štúrovo, a s. ktorá bola do obchodného registra zapísaná 1.4. 1999.
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
43 1999.04.09 9. apríla bola založená dcérska akciová spoločnosť JCP Izolácie, a.s., ktorá sa do obchodného registra zapísala 3. mája 1999
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
44 1999.06.01 V súlade s rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 1.6.1999, bol dňa 30. augusta uznesením Okresného súdu v Nitre povolený zápis nového obchodného mena spoločnosti AssiDomän Štúrovo, a.s.
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
45 1999.06.24 24. júna bol získaný certifikát ISO 9001 pre systém zabezpečovania kvality pre výrobu flutingu a lepeniek
Juhoslovenské celulózky a papierne, n.p. - AssiDomän Štúrovo, a.s. 1960-2000
  
46 2002.08.08 Trend: Majiteľ podporuje ďalšie investície v Kappe Štúrovo.
Článok
  
47 2003.05.02 Trend: Kappa Štúrovo rezervy vyčerpala, rozširuje výrobu
Článok
  
48 2003.12.08 Trend: Vďaka testu vie Kappa Štúrovo o sebe viac
Článok
  
49 2009.09.11 Trend: Štúrovská Smurfit Kappa nemusí prežiť. Popri poklese dopytu, páde cien a strate na úrovni tržieb sa musí papiereň sporiť s nespokojnými akcionármi
Článok
  
50 2009.09.16 Trend: Fluting nemusí prežiť
Článok
  
51 2009.10.07 Trend: Fluting v Štúrove skončil
Článok
  
52 2009.10.28 Trend: Ženích začal kopať hrob už na svadbe. Írsky vlastník štúrovskej celulózky od začiatku vedel, že chce trh, a nie fabriku
Článok
  
53 2009.10.29 Trend: Íri chceli trhy, nie štúrovskú fabriku. O osude slovenského výrobcu flutingu Smurfit Kappa bolo rozhodnuté už dávno
Článok
  
54 2010.02.10 Trend: Nová šanca pre ohrdnutú štúrovskú celulózku
Článok
  
55 2010.04.01 Trend: Papierne sa znovu stavajú na nohy
Článok
  
56 2012.12.13 Trend: Štúrovo po veľkom tresku. Po zavretí celulózky sa priemysel v Štúrove snažia oživiť miestni podnikatelia
Článok
  
57 2016.01.18 Trend: Štúrovo o izolácie neprichádza – Icopal iba mení asfaltové za fóliové
Článok
  
58 2021.06.11 Trend: Papierenský kolos naleje do štúrovskej fabriky milióny eur
Článok
  
Total 58 records.