Vloženie nového záznamu / Új bejegyzés felvitele     
[6]
Por Datum Text  
1 2017.06.08 Dnes 24 Nitra: Mesto a revitalizácia: Dočká sa sídlisko za Perlou nového šatu? V článku sa spomína rozpočet projektu 285-tisíc z dotácií a 15-tisíc z vlastných zdrojov.
článok
  
2 2017.06.30 Záverečná správa z výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16. Projekt bol odmietnutý z dôvodu administratívnych pochybení.
Záverečná správa
  
3 2017.07.13 Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie - Revitalizácia medziblokových priestorov Sídliska Bašty I. „Zelený dvor“ s Ateliér Domova spol. s r.o za 5,760 Eur.   
4 2022.05.12 Vyhlásená verejná súťaž na dodávateľa projektu Revitalizácia medziblokových priestorov Sídliska Bašty I. „Zelený dvor“ s predpokladanou hodnotou 284.729,95 €
link
  
5 2022.08.04 Zverejnená zmluva s dodávateľom projektu Revitalizácia medziblokových priestorov Sídliska Bašty I. „Zelený dvor“ fy Renostavmal s.r.o. na 296,534 Eur.
link
  
6 2022.08.04 Zmluva o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov vo výške 261, 097 €
link
  
Total 6 records.