Vloženie nového záznamu / Új bejegyzés felvitele     
[66]
Por Datum Text  
1 2003.10.16 Zaregistrované OZ Lepšia Šaľa. Štutárom je Ing. Jozef Mečiar   
2 2005.06.18 Jozef Mečiar zvolený na kongrese Demokratickej strany za podpredsedu strany   
3 2006.04.25 Blog.SME: Jozef Mečiar, Outsourcing v samospráve? Áno, ale... Zvyšovanie kvality a efektívnosti pri zabezpečovaní služieb samosprávou je potrebné a malo by byť jednou z priorít v najbližšej budúcnosti. Samozrejme, platí to aj pre štátnu správu, ale skúsenosť o ktorej chcem hovoriť je zo samosprávy, takže zostaňme tam.
Článok
  
4 2006.04.25 Blog.SME: Jozef Mečiar, Zbytočné ministerstvo Keď nevieme ako riešiť problém, zriadime komisiu alebo úrad alebo rovno ministerstvo. V tomto duchu chápem aj návrh na vytvorenie ministerstva informatizácie, ktoré navrhujú niektoré strany, naposledy SF. Ministerstvo informatizácie je zbytočné. A drahé, samozrejme.
Článok
  
5 2006.06.06 Blog.SME: Jozef Mečiar, Aké budú voľby v roku 2010? Môže sa zdať, že pár dní pred voľbami 2006 je predčasné hovoriť už o tých nasledujúcich. Nie celkom. Ak by sme chceli (a mali by sme chcieť), aby voľby v roku 2010 boli aj elektronické, treba začať už dnes. Elektronické voľby sú voľby s využitím IT technológií pri samotnom akte voľby ako aj pri vyhodnocovaní. Voľby elektronické nie sú žiadnou utópiou.
Článok
  
6 2006.06.13 Blog.SME: Jozef Mečiar, Treba zmeniť volebné systémy Je potrebné zmeniť volebné systémy do NR SR, VÚC aj miestnych a obecných zastupiteľstiev. Táto úloha stojí pred nasledujúcou vládou.
Článok
  
7 2008.??.?? Odpadové hospodárstvo a elektronizácia samosprávy – skúsenosti mesta Šaľa Jozef Mečiar, Šaľa
Prezentácia
  
8 2008.07.26 Blog.SME: Jozef Mečiar, Ohrozuje čerpanie fondov KRIS? Dokáže SR čerpať štrukturálne fondy? Verejná správa, teda štátna správa aj samospráva, má povinnosť (Zákon 275/2006 o informačných systémoch verejnej správy) vypracovať a predložiť na schválenie KRIS (Koncepcia rozvoja informačných systémov verejnej správy). Túto povinnosť majú obce s počtom obyvateľov nad 1000 alebo tie, ktoré žiadajú finančné zdroje z verejných zdrojov. Navyše, z metodického pokynu vyplýva povinnosť predložiť KRIS do 30. 9. 2008.
Článok
  
9 2008.11.13 Zatriasla sa pod ním stolička. Zástupca primátora Šale Jozef Mečiar sa dostal pod paľbu kritiky zo strany opozičných poslancov.Vyčítajú mu, že svojej práci sa venuje iba na polovičný úväzok, čím vraj zákonite trpí chod úradu.
Článok
  
10 2009.02.04 Blog.SME: Jozef Mečiar, Elektronické obstarávanie? Samozrejme! Opozícia navrhuje rozšírenie používania elektronického verejného obstarávania. Správne, e-obstarávanie treba používať všade, kde sa dá a vždy, keď sa dá. A dá sa všade a vždy. Jediné, čo bráni zavedediu elektronického obstarávania vždy a všade, je vôľa...
Článok
  
11 2009.05.14 Blog.SME: Jozef Mečiar, Infozákon potrebuje súrodenca Poslankyňa SDKÚ-DS Lucia Žitňanská navrhuje, aby zmluva týkajúca sa verejných financií bola účinná až po zverejnení na internete (http://ekonomika.sme.sk/c/4839973/zmluvy-ma-ozivit-internet.html). Tento návrh je v kontexte zmluvy o predaji emisií určite dobrý a bolo by skvelé, keby sa čím skôr zrealizoval. To je jedna rovina návrhu. Návrh má však aj druhú rovinu, revolučnejšiu.
Článok
  
12 2009.05.24 Blog.SME: Jozef Mečiar, Novela zákona je dobrá, prezident a ZMOS sa mýlia Na úvod príklad z histórie mesta Šaľa. Predchádzajúce volebné obdobie, rok 2004-2005. Mesto sa rozhodlo predať pozemok a priestory bývalého verejného WC. Do zastupiteľtsva prišiel návrh na priamy odpredaj za cca 250 tisíc Sk. Vtedajšej opozícii sa podarilo presadiť predaj dražbou. Výsledok? Predané za trojnásobok. Treba k tomu niečo dodať?
Článok
  
13 2009.06.07 Blog.SME: Jozef Mečiar, Nechcené dieťa opozície Dôležitým výsledkom volieb do EP je zisk strany SaS (Sloboda a Solidarita). Tento výsledok je pre parlamentnú opozíciu vážnym varovaním...
Článok
  
14 2009.06.10 Blog.SME: Jozef Mečiar, Zmeňme organizáciu volieb! Voľby na Slovensku prebiehajú neefektívne, pomaly a nemoderne. V 21. storočí by spôsob volieb a technické zabezpečenie mali byť úplne iné. Tvrdenie o neefektívnosti, pomalosti a nemodernosti našich volieb ukážem na voľbách do EP.
Článok
  
15 2009.07.23 Blog.SME: Jozef Mečiar, Čo s krízou v mestách a obciach? Kríza dopadla aj na obce a mestá. Veľkú časť príjmu obcí tvorí príjem zo štátnej kasy, ktorý je tvorený podielovými daňami fyzických osôb. Minulý rok štát vybral na daniach fyzických osôb 1 820 000 mil. eúr. Tento rok to bude zrejme len 1 655 000 mil. eúr. Viac ako 70% týchto peňazí ide mestám a obciam. Je teda jasné, že kríza, ktorá spôsobuje menší výber daní, doľahne na mestá a obce. Je to nepríjemné ale nie je to katastrofa. Niektorí primátori sa však okamžite obrátili na štát so žiadosťou o pomoc. Je to naivné a nedôstojné.
Článok
  
16 2009.07.28 Blog.SME: Jozef Mečiar, Idioti Na Slovensku sa roztrhlo vrece s idiotmi. Do ich odhaľovania sa pustila elita.
Článok
  
17 2009.09.06 Blog.SME: Jozef Mečiar, Pomaďarčovanie ako palivo do tankov Pri sledovaní slovensko-maďarských konfliktov v médiách som mával spočiatku zvláštny pocit. Pocit, ako by som sledoval konflikty kdesi v Afrike alebo v Ázii, skrátka konflikty vzdialené tisíce kilometrov. Paradoxné na tom je, že žijem na južnom Slovensku, v zmiešanom prostredí.
Článok
  
18 2009.09.15 10. konferencia Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS) v Mojmírovciach
Článok
  
19 2009.10.19 Blog.SME: Jozef Mečiar, Róbert Fico namiesto vďaky šliape po Novembri November si nevšimol, v deň 20. výročia bude v zahraničí a v predvečer výročia v Moskve. Hanba.
Článok
  
20 2009.11.04 eSAM - elektronická samospráva mesta Šaľa. Prednáška J. Mečiara na konferencii ITAPA 2009
Prezentácia
  
21 2009.12.18 Blog.SME: Jozef Mečiar, Prísnejšie zákony pre mestá a obce I. V NR SR je návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Prešiel prvým čítaním a začiatkom roka 2010 ho čaká čítanie druhé, potom tretie a možno aj schválenie. Novela má v sebe niekoľko dobrých návrhov, niekoľko zlých resp. nedostatočných návrhov a hlavne veľa dôležitých vecí v novele chýba.
Článok
  
22 2009.12.20 Blog.SME: Jozef Mečiar, Prísnejšie zákony pre mestá a obce II. Novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorá je v parlamente a smeruje do druhého čítania má za cieľ aj podrobnejšiu úpravu organizácie miestneho referenda a zvýšenie nezávislosti hlavného kontrolóra obce. Miestne referendum je nástroj, ktorý nefunguje a nebude fungovať ani po zmene zákona. Kontrolór nebude nezávislejší. Novela zákona v tomto nerieši nič.
Článok
  
23 2010.01.02 Blog.SME: Jozef Mečiar, Prísnejšie zákony pre mestá a obce III. V NR SR je návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Ako som písal v predchádzajúcich častiach, niektoré veci novela zákona rieši nedostatočne, niektoré dokonca kazí a hlavne mnohé nerieši vôbec. Napríklad prístup k materiálom, o ktorých bude rokovať obecné/mestské zastupiteľstvo.
Článok
  
24 2010.01.06 Blog.SME: Jozef Mečiar, Odpočítavanie 3 minút pre R. Kaliňáka už malo začať Slovensku sa začiatok roka 2010 skutočne vydaril. Najprv sme spôsoblili chaos v strednej Európe, keď sme mýtnym systémom postavili v európskej dopravnej infraštruktúre ukážkový taxis. A potom sme do Írska poslali bombu.
Článok
  
25 2010.01.21 Blog.SME: Jozef Mečiar, Katastrofa pre Slovensko - celosvetové hodnotenie rozvoja e-governm Do akej miery využíva verejná správa informačno-komunikačné technológie na začlenenie občanov do vládnutia (e-participácia alebo e-začleňovanie) na Slovensku? Totálna katastrofa. Slovensko obsadilo 117. miesto. Pred nami je Vietnam, Sudán, Bangladéš, Kambodža...
Článok
  
26 2010.01.21 Blog.SME: Jozef Mečiar, Štátom chránení primátori Primátori a starostovia by mali byť aj po ukončení funkčného obdobia napojení na verejné financie a štát by sa mal podieľať na ich zaopatrení. Tento zámer vyplýva z Koncepcie modernizácie územnej samosprávy v Slovenskej republike, ktorú ešte v lete 2009 schválila vláda. Že to myslia vážne dokumentuje januárové rozhodnutie vlády, podľa ktorého má expertná komisia do konca apríla tohto roku predložiť konkrétny návrh reálneho „riešenia hmotného zabezpečenia volených predstaviteľov miestnej samosprávy po ukončení výkonu funkcie." Argumentom má byť to, že po 4 rokoch práce vo funkcii sa musia exprimátori vrátiť k pôvodnej práci, čo môže byť komplikované. Zlý argument.
Článok
  
27 2010.02.06 Šaľa obstarávaním ušetrila prostriedky občanov.
Článok
  
28 2010.04.08 Blog.SME: Jozef Mečiar, Sklamanie z programu internetovej SaS v oblasti informatizácie Pôvodne som chcel porovnať oblasť informatizácie vo volebných programoch strán SDKÚ-DS, SaS a Smer. Ďalšie parlamentné strany, prípadne tie, čo by sa nimi za istých okolností mohli stať, sa doteraz informatizácii nevenovali alebo len veľmi málo. Program Smeru však porovnávať možné nie je. Neexistuje.
Článok
  
29 2010.04.12 Blog.SME: Jozef Mečiar, Sú elektronické voľby hrozbou? Jaroslav Daniška sa na webe .týždňa venuje časti volebného programu SDKÚ-DS a to zámeru presadiť elektronické voľby. V akomsi „konzervatívnom kŕči" napísal viacero pozoruhodných úvah. Odmietanie elektronických volieb z dôvodov, ktoré uvádza, je absurdné.
Článok
  
30 2010.05.17 Blog.SME: Jozef Mečiar, Čo robí Fico v ťažkých časoch? Slovenskom sa valí voda a spôsobuje obrovské škody na majetku. Mnohé potoky sa vyliali, rieky sa na to chystajú. R. Fico zvoláva bezpečnostnú radu štátu. Nie kvôli Ondave. Kvôli Dunaju. Neobúva si gumáky ale boxeristické rukavice. Nie voda, kríza, euro, justícia, školstvo, ale Orbán...
Článok
  
31 2010.05.17 Blog.SME: Jozef Mečiar, Elektronická demokracia na Slovensku Informačné technológie, počítače, internet, mobily menia naše životy a dotýkajú sa všetkých ľudských aktivít. S využitím internetu nakupujeme, staráme sa o peniaze, prihlasujeme do škôl, navzájom komunikujeme. Technológie menia aj spôsob spravovania vecí verejných a účasť obyvateľov na vládnutí. Hovoríme o elektronickej alebo digitálnej demokracii. Pod e-demokraciou môžme rozumieť využívanie informačno-komunikačných technológií pri riadení štátu, miest, obcí na zapájanie občanov do rozhodovania. Ako je na tom Slovensko?
Článok
  
32 2010.05.27 Blog.SME: Jozef Mečiar, Nespochybňujme lojálnosť našich Maďarov Spochybňovanie lojálnosti Maďarov voči Slovenskej republike je nezodpovedné a prispieva k zvyšovaniu napätia.
Článok
  
33 2010.05.31 Blog.SME: Jozef Mečiar, Mesto 2.0 – samospráva na webe Web 2.0 sa používa na označenie aplikácií, ktoré uľahčujú zdieľanie informácií a spoluprácu na webe. Weby umožňujú užívateľom komunikovať s ostatnými, ako autori obsahu. Klasické weby majú na jednej strane autora (autorov) a na druhej strane pasívnych príjemcov informácií. Web 2.0 umožňuje užívateľom viac, ako len získavať informácie. Môžu služby Web 2.0 využívať mestá a obce alebo štátna správa?
Článok
  
34 2010.06.03 Blog.SME: Jozef Mečiar, V Nórsku idú voliť cez internet Budúci rok sa budú v Nórsku konať komunálne a regionálne voľby a bude sa voliť aj cez internet. Jeden problém elektronických volieb vyriešili originálne. Zamedzili kupovaniu hlasov.
Článok
  
35 2010.06.06 Blog.SME: Jozef Mečiar, Veľkolepé odhalenie sochy Svätopluka! Prosím opakovať! Divadlo, ktoré predviedla vláda týždeň pred voľbami, bolo skutočne veľkolepé.
Článok
  
36 2010.06.11 Blog.SME: Jozef Mečiar, Kľúčová téma po voľbách – transparentnosť Predpokladajme a dúfajme, že Slovensko po voľbách zmení kurz. Nová vláda nebude mať 100 dní na usadenie sa vo funkciách, ako bývalo zvykom. Naopak, za prvých 100 dní bude musieť rýchlo opustiť grécku cestu a urobiť ďalšie dôležité kroky. Opatrení, ktoré bude treba prijať, či už pôjde o jednoduché okamžité rozhodnutia alebo o systémové zmeny, bude veľa. Slovensko je totiž opäť zničenou krajinou. Kľúčové slovo pre nasledujúce volebné obdobie bude transparentnosť alebo to povedzme zrozumitelnejšie: nekradnúť.
Článok
  
37 2011.03.08 Blog.SME: Jozef Mečiar, Elektronické voľby sa stávajú realitou Estónsko. Viac ako 140 000 voličov v marcových parlamentných voľbách využilo systém elektronických volieb. V roku 2009 volilo do Európskeho parlamentu elektronicky takmer 60 000 voličov a v tom istom roku v regionálnych voľbách 104 000. E-voľby sa v Estónsku ujali.
Článok
  
38 2011.08.31 Blog.SME: Jozef Mečiar, 150 nezávislých v parlamente? Vznikla iniciatíva, ktorá chce zmeniť volebný zákon. Cieľom je posilnenie vplyvu regiónov, boj proti skepse a posilnenie vplyvu nezávislých kandidátov. V niečom je iniciatíva úplne mimo, v niečom je príjemným osviežením uhorkovej sezóny a v niečom je racionálna.
Článok
  
39 2011.10.13 Blog.SME: Jozef Mečiar, Ministri za SaS nevedia používať príbor. Ministri za Slobodu a Solidaritu nechcú odísť z vlády. Vraj nevidia dôvod. Mali odísť tri sekundy sekundy po odpálení vlády.
Článok
  
40 2011.11.15 Blog.SME: Jozef Mečiar, SaS nemá s kým vládnuť Ľ. Galko sa rozhorčuje a čuduje nad tým, že podľa I. Mikloša strana SaS, ak chce vládnuť s bývalými partnermi, bude musieť zásadne zmeniť postoj v otázke eurozóny a našich záväzkov. Čomu sa čuduje? Ak sa koalícia rozpadla na dve časti na konkrétnej téme, tak jej obnovenie po voľbách je možné jedine vtedy, ak dôjde k dohode práve v tejto téme. Jednoduché a jasné.
Článok
  
41 2011.12.07 Blog.SME: Jozef Mečiar, Ako taký šašo Richard Sulík, ktorý pre niekoľkodňové zdržanie eurovalu a záchranu vlastných preferencií zastavil, snáď len dočasne, reformné úsilie vlády, sa dostáva do pozície politického šaša.
Článok
  
42 2012.01.03 Blog.SME: Jozef Mečiar, Matovičov obyčajný nacionalizmus V predčasných voľbách vidím nádej. Nádej, že parlament opustí Ján Slota a jeho družina, vrátane (v tejto chvíli) odvrhnutej Anny Belousovovej. Mám však aj obavu. Obavu z toho, že nacionalizmus nevymizne. Vulgárny nacionalizmus J. Slotu nahrádza obyčajný nacionalizmus Igora Matoviča.
Článok
  
43 2012.01.14 Blog.SME: Jozef Mečiar, (R)evolúcia v transparentnosti Zvyšovanie transparentnosti vo verejnej správe je cesta k nižšej korupcii. A teda menej podvodov, kradnutia a zbytočného míňania verejných peňazí. Zvyšovanie miery transparentnosti na Slovensku malo v období uplynulých dvadsiatich rokov rôznu dynamiku. Žili sme úplne katastrofálne časy, keď Slovensko išlo dozadu. Boli časy, keď sa napredovalo pomaly a boli aj momenty, kedy sa veci posunuli skokom. Pri pohľade na boj proti korupcii a otváranie verejnej správy môžeme hovoriť o období pred a po infozákone.
Článok
  
44 2012.02.05 Blog.SME: Jozef Mečiar, Osem rokov Fica 11. marca sa na Slovensko bude usmievať R. Fico. Bude mať istotu pokojného samovládnutia a keďže je dostatočne učenlivý a cieľavedomý, urobí všetko preto, aby 11. marca nenastupoval do vlády na 4 roky ale na 8. Ako zneužiť možnosť samovládnutia na zmenu podmienok tak, aby mohol nerušene vládnuť dlhšie ako jedno obdobie, sa dá učiť od Orbána, napríklad. Naša pravica a mnohí aktívni ľudia robia všetko preto, aby sa tento katastrofický scenár naplnil.
Článok
  
45 2012.02.14 Viceprimátor Šale pracuje na úrade bez odmeny
Článok
  
46 2012.02.28 Blog.SME: Jozef Mečiar, Kto do teba zmluvou, ty do neho vajcom! Počas ďalšieho kola protestov, ktoré vyvolalo zverejnenie spisu gorila, zahádzali protestujúci vajíčkami centrálu SDKÚ-DS a teda aj Dom kultúry (!) v Ružinove. Protestujúci však klopali na zlé dvere. O klopaní hovorme obrazne, keďže používali vajcia.
Článok
  
47 2012.03.05 Blog.SME: Jozef Mečiar, Lucia Žitňanská – alternatíva pre pravicového voliča Medzi voličmi pravice a najmä SDKÚ-DS vládne blbá nálada. Spôsobili ju chyby, kritický pohľad pravicového voliča ale aj spisy, ktoré by mali vyvolať veľmi blbú náladu v inej skupine voličov (tá je však úplne nekritická a stačia jej istoty na bilboardoch). Obdive strany, voliči aj politické strany, musia urobiť všetko preto, aby sa nálada zlepšila a aby nedošlo k veľkým škodám.
Článok
  
48 2012.03.09 Blog.SME: Jozef Mečiar, Tento výsledok volieb som nečakal a som zaň vďačný. Výsledky volieb ma zaujímajú v troch rovinách. Jeden výsledok volieb poznám už dnes a som nesmierne spokojný a milo prekvapený. A vďačný. Prvá a najdôležitejšia rovina - výsledok stredopravice. Ide o kľúčový súboj volieb. Bude vládnuť SMER alebo stredo-pravé strany? Tento výsledok je v nohách veľkej skupiny stredo-pravých voličov váhajúcich nad účasťou. Stredo-pravé strany si zaslúžia lekciu. Som však presvedčený tom, že politici vám rozumeli a vnímajú veľmi jasne všetko, čo ste hovorili v posledných týždňoch. Zaslúžime si žltú kartu. Ale nie červenú! To by bola červená karta pre celé Slovensko. Pre druhý dôchodkový pilier, pre verejné financie, pre upratovanie v justícii.
Článok
  
49 2012.04.11 Blog.SME: Jozef Mečiar, SDKÚ-DS - personálne zmeny nestačia Dnes je jasné, že SDKÚ-DS bude mať nové vedenie, ktorého presné zloženie sa dozvieme o mesiac. Okrem personálnych zmien však treba hovoriť o druhej dôležitej téme. Aká bude SDKÚ-DS? Diskusia na túto tému by mala mať vyššiu prioritu, ako personálne otázky. Niektorí ašpiranti na vedúce pozície v strane už svoju víziu naznačili, na iných netrpezlivo čakáme.
Článok
  
50 2012.05.23 Blog.SME: Jozef Mečiar, Elektronickými aukciami sa šetria milióny eur. Elektronické aukcie znižujú náklady verejnej správy. Ale o koľko? Neviem o všeobecne uznávanej metodike, ktorá by bola používaná pri hodnotení účinnosti elektronických aukcií. Možných pohľadov je viacero. Pozrime sa na takmer 40 aukcií v meste Šaľa z dvoch uhlov pohľadu.
Článok
  
51 2012.11.23 Blog.SME: Jozef Mečiar, Časť pravice sa stále nespamätala Slovenská pravica dovtedy chodila s džbánom po vodu, až sa rozbil. A zrejme z naivity časť pravice očakáva, že stačí črepy zhrnúť na ľudovú lopatku a džbán bude opäť funkčný.
Článok
  
52 2012.12.29 Blog.SME: Jozef Mečiar, Pred dvadsiatimi rokmi zaniklo Československo V najbližších hodinách nás zaplavia texty, prejavy, príhovory, básničky, tančeky a nejedna slza unikne mnohým rečníkom oslavujúcim vznik Slovenskej republiky. Som si vedomý rizika, že budem označený za čechoslovakistu. A možno aj od statného junáka po papuli dostanem. Pre mňa je však 1. január nie je dňom zániku.
Článok
  
53 2013.02.13 Blog.SME: Jozef Mečiar, Infozákon v ohrození Úrady žiadajú zmenu infozákona, lebo ich vraj niektorí občania šikanujú. S takýmto zdôvodnením nie je možné súhlasiť a je prejavom nepochopenia vzťahu úrad-občan. A natíska sa aj poznámka, že úrady nie sú ani zďaleka tak šikanované občanmi, ako sú šikanovaní občania úradmi.
Článok
  
54 2013.04.03 Blog.SME: Jozef Mečiar, Kde bude Nitriansky samosprávny kraj rekonštruovať cesty V januári 2013 zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja zobralo na vedomie materiál s názvom: „Informatívna správa o zámere predloženia projektov ciest II. a III. triedy na území NSK", ktorý pojednáva o rekonštrukcii ciest II. a III. triedy v nitrianskom kraji s využitím fondov Európskej únie. Tento materiál by ste na webe NSK, medzi materiálmi pre poslancov, hľadali zbytočne.
Článok
  
55 2013.05.30 Blog.SME: Jozef Mečiar, Načo sú nám župy Predseda vlády sa nechal počuť, že nám stačia tri župy. Vraj preto, že 8 žúp, ktoré vznikli v roku 2001 je model, ktorý sa neosvedčil. Pre osvieženie pamäte pripomeňme, že 8 žúp je ústupok vtedajším koaličným stranám, menovite SDĽ a SOP, čo sú strany, ktoré neskôr mentálne a personálne naplnili súčasný SMER. V niečom má premiér pravdu. Súčasný model žúp je zlý. Problém je však v tom, že predseda vlády otvoril tému vyšších územných celkov, žúp, z opačného konca.
Článok
  
56 2013.06.17 Prvá prezentácia "Pod kapotou" pripravená na stretnutie s občanmi pred voľbami 2014.
Po kapotou 1
  
57 2013.06.25 Blog.SME: Jozef Mečiar, Využije pravica v nitrianskom kraji príležitosť? V Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) je od jeho vzniku situácia napätá a kraj je rozdelený na slovenskú a maďarskú časť. Trápenie v NSK začalo vznikom vyšších územných celkov a spôsobila ho strana SMK, ktorá zvíťazila v prvých voľbách. Dokázali zvíťaziť, nedokázali vládnuť. Spôsobom vládnutia si SMK vypýtala tvrdú reakciu ale ponúkla ostatným stranám aj alibi k nerozumnému správaniu v budúcnosti.
Článok
  
58 2013.06.30 Blog.SME: Jozef Mečiar, Koncentrácia moci v rukách SMER-u siaha aj do samospráv. SMER predložil do parlamentu novelu obecného zákona. Zlú novelu, ktorá berie kompetencie mestským a obecným zastupiteľstvám a posúva ich primátorom a starostom. Druhou, o čosi zmysluplnejšou, nie však dostatočnou zmenou je zníženie počtu mestských poslancov.
Článok
  
59 2013.07.14 Blog.SME: Jozef Mečiar, Vláda útočí na mestá a obce Taktika Róberta Fica je jednoduchá. Vláda robí všetko správne a ak sa objaví problém a čosi nevychádza, má po ruke vinníka, na ktorého ukáže prstom. Vysoká nezamestnanosť? Len štatistika, ktorú kazia Rómovia. Problém so štátnym rozpočtom a deficitom? Mestá a obce, ktoré nešetria.
Článok
  
60 2013.10.25 Blog.SME: Jozef Mečiar, Kde je 4,7 miliárd eur? Vyššie územné celky (VÚC) minú ročne viac, ako jednu miliardu eur. Obce a mestá ďalších 3,6 miliardy eur. Vieme, kde peniaze končia, ako a prečo sa tam dostanú? Idú na správne veci a idú v rozumnom objeme? Kto o tom rozhodol a čo ho k tomu viedlo?
Článok
  
61 2013.11.12 Blog.SME: Jozef Mečiar, Maďar Slovákovi neverí. A naopak. A nielenže Maďar nevolí Slováka a Slovák nevolí Maďara, ale ani Maďar nevolí Maďara, ktorí sa spojil so Slovákom. A Slovák nevolí Slováka, ktorí sa spojil s Maďarom. Tak sa dajú zhrnúť voľby v Nitrianskom kraji. Ak politici nezmenia svoje správanie, budeme mať problém.
Článok
  
62 2014.01.09 Blog.SME: Jozef Mečiar, Treba radikálne znížiť počet obcí Na Slovensku je takmer 2900 obcí, pričom každá má svojho starostu, poslancov, kontrolórov, účtovníkov, ekonómov a ďalších zamestnancov. Spravovanie takto rozdrobenej krajiny je drahé, na čo doplácajú obyvatelia nižšou kvalitou služieb a pomalším rozvojom, keďže veľa peňazí sa minie na administráciu obcí.
Článok
  
63 2014.08.19 Blog.SME: Jozef Mečiar, KDH mieri na národnostné menšiny Do parlamentu smeruje návrh na dvojkolovú voľbu starostov a primátorov. Tento návrh, okrem zvýšených nákladov na voľby, môže priniesť ďalší diel spájania vládneho SMER-u a „dôsledne“ opozičného KDH.
Článok
  
64 2014.08.28 Blog.SME: Jozef Mečiar, O nezávislých a tých druhých V súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami Slovensko zaplavia nezávislí kandidáti. Objavujú sa najmä v komunálnych voľbách ale dá sa s nimi stretnúť aj vo voľbách do VÚC. Toto označenie kandidátov je nešťastné a treba ho zrušiť. Delenie kandidátov na nezávislých a tých druhých neférovo ovplyvňuje súťaž. Priamo zákonom totiž, nevhodnou terminológiou, rozdeľujeme kandidátov na dobrých a zlých. Nezávislých a (implicitne) závislých.
Článok
  
65 2014.10.28 Blog.SME: Jozef Mečiar, Pred desiatimi rokmi začalo otváranie Slovenska Pred desiatimi rokmi, 28. októbra 2004, sa v malom okresnom meste pokúsilo pár občanov presadiť niečo, čo je dnes súčasťou našej legislatívy a jednou z najdôležitejších reforiem. Aj malé mesto môže urobiť veľkú vec a inšpirovať ostatných.
Článok
  
66 2015.07.05 Blog.SME: Jozef Mečiar, NOVA a OĽANO Peter Schutz v komentári zhodnotil a privítal vznik koalície NOVA a OĽANO. Jednu vec trafil presne, druhú vôbec.
Článok
  
Total 66 records.