Vloženie nového záznamu / Új bejegyzés felvitele     
[111333][2596][905][20]
Por Datum Text  
1 1990.03.09 1990. 3. 9-én az érsekújvári Szakszervezeti Tanács tanácstermében volt megtartva a JNB plenáris ülése, amelynek a célja a JNB funkcionáriusainak a megválasztása volt. A JNB elnökévé JUDr. Imrich KÁDEKet választották, az első elnökhelyettes Ing. CSANDA lett. A második alelnök személye nem lett megválasztva, mivel Eva GARAJOVÁ és Frantiśek PTÁČEK sem kpta meg a szükséges szavazatarányt.A harmadik alelnök Ing. Dušan FOLTÝN lett.
Szabad Polgár 9. sz. 1990.03.22
  
2 1990.11.27 Új Szó: Csanda Endre, Érsekújvár polgármestere; Közös nevezőre jutni a pártokkal
Cikk
  
3 1990.12.10 Uskutočnilo sa prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva v Nových Zámkoch, ktoré ukončilo fungovanie polstoročného systému národných výborov. Po voľbe pracovných komisií a správe mestskej volebnej komisie, ktorú predniesol jej predseda Gejza PISCHINGER sa uskutočnil slávnostný sľub poslancov mestského zastupiteľstva a primátora. Sľub zložil novozvolený primátor mesta Ing. Ondrej CSANDA, za zástupcu primátora poslanci zvolili RNDr. Štefana PRÓNAYHO (bez politickej príslušnosti). Poslanci MsZ: Antalík Jozef Ing. arch.(33), Bako Imrich Ing.(39), Baranovič Anton (49), Bauer Blažej Ing.(47), Bauer František MUDr.(41), Bednárik Juraj Ing.(45), Berta Ondrej (43), Blaško Ladislav Ing.(48), Borka Július (50), Csanda Ladislav Ing.(38), Csutkay Ján (58), Ďuriš Tibor MUDr.(39), Filakovsky Ján MUDr.(59), Forró Ladislav Ing.(38), Ikrényiová Gabriela MUDr.(39), Istenes Jozef Ing. arch.(38), Jarunek Miroslav MUDr.(58), Juhász Vojtech Ing.(52), Keller Gabnel (47), Kliský Ladislav Ing.(31), Legény Dušan (43), Lužicová Helena (40), Magyar Vojtech (39), Mészáros Peter Ing.(45), Nagy Imrich Ing.(36), Nagy Ladislav Ing.(27), Oros Alexander (52), Oros Mikuláš (46), Pavliga Ján RSDr.(41), Pischinger Tibor MVDr.(50), Plichta Peter (43), Prónay Štefan RNDr.(41), Sárai Ladislav Ing.(53), Stanko Tomáš MUDr.(41), Száraz Dionýz (36), Török Jozef Ing.(36), Török Jozef MUDr.(66), Vas Karol PaedDr.(48), Zábolyová Lívia JUDr.(35)
Megtartotta első ülését az új városi képviselőtestület. Ezzel véget ért a nemzeti tanácsok 50 éve fennálló rendszerének működése. A jelölő bizottság elnöke PISCHINGER Gejza felolvasta jelentését, utánna a város képviselöi letették az ünnepi esküt. Letette az esküt CSANDA ONDREJ mérnök, Érsekújvár újonnan megválasztott polgármestere is. Helyettesének a független PRÓNAY Istvánt választotta meg a képviselőtestület. A képviselőtestület tagjai - lásd fent.
Naše Novosti, č. 51-52/1990 z 19. decembra 1990
  
4 1991.10.25 Vasárnap: A 300 éves Érsekújvár gondjai, tervei
Cikk
  
5 1992.01.16 Prezident Českej a Slovenskej republiky Václav HAVEL, počas návštevy Slovenska zavítal do Nových Zámkov. Významného hosťa privítal na mestskom úrade primátor mesta - Ing. Ondrej CSANDA. Recepcie sa zúčastnili vedúci politických, spoločenských a kultúrnych inštitúcií. Po recepcii sa prezident niekoľkými slovami prihovoril aj k občanom mesta.
A Dél-Szlovákiába látogató Václav HAVEL Gútán találkozott több dél-szlovákiai város, Ógyallán az MKDM, Érsekújvárott a Csemadok és a Matica slovenská képviselőivel. Városunkban a neves vendéget a városházán CSANDA Endre polgármester fogadta. A fogadáson részt vettek a város politikai, társadalmi és kulturális intézményeinek elnökei is. A fogadás befejezése után az elnök néhány szót intézett a város polgáraihoz is.
Popély Árpád, Simon Attila, A rendszerváltás éveinek kronológiája
Naše novosti, 21. január 1992 / Strba, Major CN2002-05
  
6 1992.10.23 Új Szó: Érsekújvárott a magyar nyelvű utcanévtáblákról
Cikk
  
7 1992.12.08 Naše novosti, 992.12.08: "Dezinformácie petičného výboru" Článok primátora mesta Ondreja CSANDU v ktorom sa vyjadruje k informáciám petičného výboru na vypísanie referenda uverejnené v predchádzajúcom čísle NN.
Naše novosti 1992.12.08
  
8 1993.01.12 Naše novosti, 1992.09.15: "Petičný výbor informuje. Do roka a do dňa" Petičný výbor na usporiadanie referenda o dvojjazyčnom označení ulíc reaguje na článok primátora Ondreja CSANDU v jednom z predchádzajúcich čísiel NN.
Naše novosti 1993.01.12
  
9 1994.04.14 Új Szó: Bauer Győző Érsekújvár díszpolgára lett
Cikk
  
10 1994.08.18 Új Szó: Elet a harckocsik helyén . Kereskedelmi és szolgáltatóközpont létesül Érsekújvárott
Cikk
  
11 1994.08.18 Dokumenty doby: Novocentrum 1994. Film Štefana Leloviča
Článok Watson.sk
  
12 1996.01.15 Új Szó: Luzsicza Lajos díszpolgár
Cikk
  
13 1997.02.19 Vasárnap: Csanda Endre, Érsekújvár főpolgármestere: Az embert nézzük elsősorban...
Cikk
  
14 1997.04.27 Új Szó: Aranyat kerestek a sírokban. Vandalizmus az érsekújvári zsidó temetőben: a három fiatalkorú fiú a sírkövek egyharmadát rongálta meg
Cikk
  
15 1997.05.16 Új Szó: Április közepén aláírták a szerződést. Lesz kábeltelevízió
Cikk
  
16 1997.11.29 Új Szó: Csanda Endre: Az ellentétek régebbi keletűek
Cikk
  
17 1998.12.21 Új Szó: A papírformának megfelelően. Érsekújvárott Csanda Endre, Párkányban Ján Oravec maradt a város élén
Cikk
  
18 2000.10.25 Új Szó: A díjak rendkívül ösztönzőleg hatnak. Ösztöndíjözön az alapiskolában - az Érsekújvárt Magyar Tanulóifjúságért Alapítvány az idén is ünnepélyes keretek között osztotta ki a legjobbaknak járó ösztöndíjakat
Cikk
  
19 2002.04.11 Új Szó: Pofon a hivatalban. Inzultálták Csanda Endrét
Cikk
  
20 2002.10.?? Kauza Šiator, článok v týždenníku Plus7dní
Pred ôsmymi rokmi bolo naše mesto hlasné aférou "Šiator"
  
Total 20 records.