Vloženie nového záznamu / Új bejegyzés felvitele     
[367][11244][1447][95][948]
Por Datum Text  
1 1963.??.?? František Čuba sa stáva predsedom JZD Slušovice. Podnik mal v tom čase obrat 1 milión Kčs.   
2 1979.03.22 Život: Ako v kopcoch pohli rozumom
Článok
  
3 1981.08.21 Slávnostné otvorenie dostihovej dráhy v JZD Agrokombinát Slušovice   
4 1982.??.?? Hĺbková kontrola v JZD Slušovice. "Cílem bylo najít něco, aby se Slušopvice mohli rozpustit." František Trnka v dokumene ČT
Retro 012-JZD Slušovice
  
5 1985.12.04 Lidová demokracie: Jak přenést vynikající vlastnosti zvířat. Čtyřicet telat od jedné dojnice? e Co vše nám dovoli příroda
Článok
  
6 1986.03.01 Prejav predsedu Frunzeho kolchozu Belgorodskej oblasti Ukrajiny Gorina V. J. v ktorom sa pochválil spoluprácou s československým družstvom Slušovice
делегат съезда товарищ Горин В. Я.
  
7 1986.05.01 ŘÁD PRÁCE za významné pracovní zásluhy, při výstavbě socialistické společnosti převzal v Brně předseda jZD Agrokombinát Slušovice František Čuba. Vysoké státní vyznamenání propůjčené prezidentem ČSSR mu předali tajemník jihomoravského KV KSČ M. Tručka a předseda KNV F. Chabičovský.   
8 1986.08.30 Rudé právo: Co vy na to, soudruhu předsedo? S předsedou JZD Agrokombinát Slušovice o řízení, hmotné zainteresovanosti, socialistické podnikavosti a pracovní kázni
Článok1, Článok2
  
9 1986.09.27 Rudé právo: Ohlas na rozhovor s předsedou JZD Agrokombinát Slušovice. Pohled z obou stran
Článok
  
10 1987.03.02 Mladý svět: Jiří Franek, Slušovice
Článok
  
11 1987.04.09 9. - 11. apríl. Do Československej socialistickej republiky na oficiálnu návštevu prišiel Michail Gorbačov s manželkou. V rámci nej navštívil 11. apríla Bratislavu. Jeho program zahŕňal pietny akt na Slavíne, stretnutie s členmi Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska, slávnostný obed a návštevu Jednotného roľníckeho družstva Mier v Cíferi. V Prahe i Bratislave ho nadšene vítali tisíce ľudí, pre ktorých predstavoval nádej na zmenu konzervatívnej politiky komunistickej strany. Polícia vyšetrovala autorov neformálnych hesiel na podporu Gorbačova a perestrojky.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014,
Návšteva M. S. Gorbačova v Prahe
  
12 1987.04.11 Sovietska delegácia bola v dňoch 9. a 10. apríla 1987 v Prahe a v sobotu 11. apríla priletela do Bratislavy. Aj napriek tomu, že bol voľný deň, vyšlo do ulíc odhadom až 150-tisíc Bratislavčanov, ktorí lemovali cestu z letiska až do centra mesta. Gorbačov sa osobne rozprával s obyvateľmi na vtedajšom Mierovom námestí (dnešnom) Hodžovom námestí. Z Bratislavy si Michail Gorbačov urobil výlet aj na JRD v Cíferi, na narýchlo vyasfaltovanej ceste s novovysadenými stromami.
Návšteva M. S. Gorbačova v Bratislave, Návšteva M. S. Gorbačova v Cíferi
  
13 1987.04.13 Predsedníctvo Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska sa na svojom zasadaní zaoberalo výsledkami Gorbačovovej návštevy.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
14 1987.04.28 Tisková konference Televizních novin o aktuálních ekonomických problémech s Ing. Františkem Čubou, Csc., předsedou JZD Agrokombinát Slušovice
TV Záznam
  
15 1987.05.19 Mladý svět: K věci (k tiskové konferenci Fr. Čuby)
Článok
  
16 1987.06.04 Zemědelské noviny: Časy se mění, otázniky zůstávají
Článok
  
17 1987.06.19 Zemědelské noviny: Ve Slušovicích jedná ÚV Svazu družstevních rolníkůVědeckotechnický rozvoj pro praxi
Článok
  
18 1987.12.03 Zemědelské noviny: Odborný seminář v JZD Agrokombinát Slušovice o přestavbě hospodářského mechanismu CSSR se zaměřením na zemědělsko potravinářský komplex
Článok
  
19 1987.12.17 Gustáv Husák odstúpil z postu generálneho tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Československa. V tejto funkcii ho vystriedal Miloš Jakeš. 1987
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a
Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
20 1987.12.18 Práce: Technika pro praxi. V únoru holá pláň, od listopadu montáž osobních počítačů
Článok
  
21 1988.01.?? Slovensko: Odhalené piliere tajomstva úspechu. Zázrak zvaný Slušovice
doc1
  
22 1988.02.06 Rudé právo: Názory - souhlas i nesouhlas. Nejde jen o »Slušovice«
Článok
  
23 1988.05.?? Slovenské pohľady: Slušovice ako bestseller. Recenzia na film Hauři
Článok
  
24 1988.06.25 Veľký revuálny program Jedeme dál v areáli JZD Agrokombinát Slušovice
TV Záznam
  
25 1988.07.28 19. všezväzová konferencia KSSZ v Moskve začala program politických, ústavných a právnych reforiem. Konferencia, ktorej sa zúčastnilo až 5 tisíc delegátov, sa vyznačovala ostrou polemikou, najmä medzi tajomníkom ÚV KSSZ, konzervatívcom Jegorom Ligačovom a radikálnym reformátorom, prvým tajomníkom Moskvy Borisom Jeľcinom, ktorý obvinil Ligačova z brzdenia reforiem. Veľa delegátov dokonca žiadalo, aby z postu predsedu Prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR odstúpil skoro 80-ročný Andrej Gromyko, ktorý už „nestačil tempu a požiadavkám doby“. Hlavný kurz sovietskych komunistov na konferencii vytýčil generálny tajomník ÚV KSSZ Michail S. Gorbačov, podlá ktorého sa mali uskutočniť rozsiahle zmeny v organizácii a riadení štátu, ako aj v pôsobení komunistickej strany. Žiadal urýchlenie reforiem a podrobil kritike nedostatky v realizácii záverov XXVII. zjazdu KSSZ v zabezpečovaní potravín, bytov, sociálnom rozvoji dediny, v obnove vnútrostraníckej demokracie a pod., pričom sa podlá neho podcenila hĺbka deformácií z predchádzajúcich rokov. Veľa priestoru venoval práci straníckych orgánov a zdôraznil, že sa pristúpilo k prezidentskému systému, podľa ktorého by sa zlúčila najvyššia politická a štátna funkcia. Podobne by prví tajomníci straníckych orgánov mohli byť aj predsedami štátnych orgánov - sovietov. Predpokladalo sa, že sa na začiatku roku 1989 uskutočnia voľby na zjazd ľudových poslancov, z ktorého by potom vzišiel Najvyšší soviet. Volby sa mali uskutočniť na základe viac mandátových volebných obvodov. Sovietsku „glasnosť“ vyjadrila formulácia „ústavného práva na informácie“. M. Gorbačov upriamil značnú pozornosť na duchovnú sféru, pričom zdôraznil: „Presadzujeme názorový pluralizmus, zavrhujeme duchovný monopol“. Vo všetkom treba vychádzať „od človeka, riadiť sa záujmami ľudu, upevňovať humanistické hodnoty socializmu. Tak sa zabezpečí čisté morálne ovzdušie v spoločnosti, intenzívna práca tvorivého myslenia i skutočný rozkvet kultúry“. Netreba „slepú vieru vo svetlú budúcnosť“, ale vedeckú prognózu. Zároveň treba dospieť k novej, humánnej a demokratickej podobe socializmu. Gorbačovova situácia však nebola jednoduchá, lebo značná časť konzervatívnych delegátov zjazdu vyslovovala obavy, aby strana nestratila svoj vplyv na štát a spoločnosť, čo by mohlo „ohroziť“ nastúpené reformy.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
26 1988.11.?? Souhrnná prognóza ČSSR do roku 2010 bola vydaná Prognostickým ústavom ČSAV s uvedeným autorstvím "Valtr Komárek a kolektiv"   
27 1989.01.07 Rudé právo: Když nestačí vlastní síly. S Františkem Čubou o tom, jak JZD Agrokombinát Slušovice uplatňuje vědeckotechnický rozvoj
Článok
  
28 1989.02.?? Ústav ekonomiky svetovej socialistickej sústavy Akadémie vied ZSSR v analýze o zmenách v krajinách východnej Európy a o ich vplyve na Sovietsky Zväz zdôraznil vyostrovanie vnútorných konfliktov a stupňovanie sociálno-politického napätia, ktoré „možno povedú k prevratom“. V krajinách sa spomalil hospodársky rast a zvýšilo sa hospodárske zadlžovanie, ba v Poľsku a Juhoslávii narastala vysoká inflácia. Podlá materiálu sa oslabovala pozícia vládnucich komunistických strán, zužovala sa ich sociálna základňa a v Poľsku a Maďarsku prijímali koaličnú formu vlády. Ideologická sféra komunistických strán stagnovala a radikalizovali sa jednotlivé spoločenské skupiny, vrátane Československa. Aj tu počítačová technika vytvárala podmienky pre vznik nezávislej kultúry. Krízové javy, oproti ostatným krajinám, sa považovali za „otvorené“ v Poľsku, Maďarsku a Juhoslávii, kde poklesla životná úroveň početných skupín obyvateľstva. Vedenia vládnucich strán neboli schopné adekvátne reagovať na sociálno-politické procesy a príprava reforiem za nimi zaostávala. Ďalej sa v materiáli uviedlo, že v ČSSR možno očakávať prudké zosilnenie napätia na jar alebo na jeseň toho roku pre násilné potlačenie demonštrácií a slabé výsledky ohlasovaných ekonomických krokov. Možnosti spoločenských zmien sa videli v značnej výmene garnitúry Miloša Jakeša a v širokej demokratizácii. V materiáli sa spomenul aj význam novej politickej sily - Klubu za socialistickú prestavbu Obroda v českých krajinách, ktorú práve v tom čase založila skupina bývalých členov a funkcionárov KSČ na čele s aktérmi obrodného procesu roku 1968, Vojtéchom Menclom, Josefom Domaňským, Václavom Kuralom, Čestmírom Cisárom, Oldnchom Černíkom, Antonínom Benčíkom, Milušou Fischerovou, Vénčkom Šilhánom, Milošom Hájkom a ďalšími.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
  
29 1989.03.11 Rudé právo: Miloš Jakeš prijal Jegora Ligačova. Sovětský host navětívil JZD Agrokombinát Slušovice
Článok
  
30 1989.04.27 Na základe zákona č. 243/1949 o akciových spoločnostiach vznikla Ekotrans Moravia, a.s., Zkratka: ETMAS a.s. IČO: 150665. Zakladateľskú zmluvu podpísalo 47 organizácií. Ich počet sa k 23.6.1989 rozšíril na 61. Predsedom predstavenstva bol predseda ZO KSČ JZD Slušovice Pavel Čmolík.
doc1
  
31 1989.05.01 doc. Ing. FRANTIŠEK CUBA, CSc., předseda JZD Agrokombinát Slušovice získal Čestný titul hrdina socialistické práce za politickou angažovanost a uplatňování nejnovějšich vědeckotechnických poznatků v praxi   
32 1989.06.01 Pravda: Celoštátny aktív funkcionárov straníckych orgánov a organizácií v Slušoviciach. Otázky politického vedenia. Vedúca úloha strany v nových podmienkach hospodárskeho mechanizmu a socialistického podnikania. Aktívnejšie vo výmene skúseností
Článok
  
33 1989.07.28 JZD Agrokombinát Slušovice otvára prevádzku v Tišnove na výrobu nápojov Pepsi Cola, 7UP a Amazonie. Podujatia sa zúčastnili veľvyslanci USA, Kanady, Anglicka a ďalśí.
TV Záznam
  
34 1989.08.?? August. Časopis Technický magazín uverejnil článok prognostika Miloša Zemana, ktorý otvorene varoval pred zaostávaním krajiny, a to nielen v oblasti hospodárstva, ale i funkčnosti inštitúcií atď.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
35 1989.08.07 Rudé právo: Naše recenze: Slušovická cesta k prosperitě
Článok
  
36 1989.09.16 Diskusné vystúpenie generálneho tajomníka ÚV KSČ Miloša Jakeša na funkcionárskom aktíve Západočeského kraja na Červeném Hrádku zo 17. júla, ktorého časti odvysielala rozhlasová stanica Slobodná Európa, sa pre jeho nesúvislé a torzovité vyjadrenia stalo predmetom mnohých vtipov. Bolo prejavom jeho intelektuálnej a politickej úrovne i značnej izolácie, do ktorej sa dostalo stranícke a štátne vedenie v ČSSR. Oficiálna televízia Jakešov prejav na Červeném Hrádku radšej neodvysielala. O chartistoch sa napríklad vyjadril: „Neverte tomu, že se nevi, jak se dole myslí, jak se jedná, na со se nadává, s čímjsou lidé nespokojený. A teďještč píšou ty chartisti, všichni tihle lide‘. Ďalej „milá holka Zagorová“ príliš veľa zarába. Strana plnila vôľu ľudu „a ne prosté, aby my jsme tam byli sami jak kul v plote“. Ľud mu ten kôl „nezabudol“ a vyvodil z toho dôsledky.
Žatkuliak Jozef a kol., November 89 (Prodama Brat. 2009)
Video
  
37 1989.10.26 Pravda: Medzi strojármi a poľnohospodármi. Návšteva súdruha Olega Baklanova v Martine a Slušoviciach
Článok
  
38 1989.11.21 Dne 21. listopadu ráno přijel za mnou předseda Agrokombinátu Slušovice František Čuba a Pavel Čmolík. Informovali mě, že tento den je rozhodující a že by bylo nutné udělat převrat. Já jsem byl přesvědčený, že takzvaný převrat je v režii Miloše Jakeše nebo Aloise Indry. Ač jsem i nadále Slušovickým fandil, tento návrh jsem nemohl přijmout. Takto se nedělá převrat...
brněnský levicový list Echo cituje paměti Rudolfa Hegenbarta, někdejšího předsedy gottwaldovské okresní organizace KSČ a v době převratu šéfa 13. oddělení ÚV KSČ s rozsáhlými pravomocemi a kontakty.
  
39 1990.??.?? JZD Slušovice dosiahli za rok 1989 rekordný obrat 7 miliárd Kčs a zisk 800 miliónov Kčs. V podniku pracovalo 5000 zamestnancov, členmi družstva bolo 7000 družstevníkov.   
40 1990.??.?? Bolo registrované družstvo DAK START TRENČÍN, Jilemnického 2 Trenčín, druhá najväčšia nástupnícka organizácia DAK Slušovice. V rokoch 1990-1992 bol jej generálnym riaditeľom Karel Nedbálek, býv. riaditeľ spoločnosti SAMBOX, družstevního podniku Vizovice, působiaceho pod JZD AK Slušovice, ktorá sa zaoberala chemickou a strojovou výrobou so špecializovaným robotickým pracoviskom.   
41 1990.01.03 Hospodárske noviny: Proč jsou Slušovice nejlepší? Mají motivaci
Článok1, Článok2
  
42 1990.01.08 Založená MORAGRO a.s. ICO: 00487449 adresa: 76315, 3967042, Zlín, Slušovice, nám. Svobody, 57, Předmět podnikání: praktické zubní lékařstvíkoupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.
jasnadata.cz
  
43 1990.01.13 V obci Zádveřice se konal ustavující sjezd Československé strany zemědělské (později Zemědělská strana – ZS), na němž byl býv. náměstek předsedy DAK Slušovice Trnka zvolen předsedou.   
44 1990.02.23 PŘEDSEDOU ]ZD AGROKOMBINÄT SLUŠOVICE se stal opět František Čuba. Na pěti dílčích členských schůzích JZD mu dalo hlas 74 procent voličů. Důvěru dostaly i představenstvo a komise JZD. Ostatní volby se budou muset opakovat, protože žádný z kandidátů neobdržel dvoutřetinovou většinu hlasů.   
45 1990.06.2? Došlo k vylúpeniu trezoru a.s. MORAGRO, odkiaľ okrem peňazí boli odcudzené aj doklady o založení a hospodárení spoločnosti   
46 1990.08.21 Prejav prezidenta Václava Havla k výročiu okupácie v r. 1968 na Václavskom námestí. Havel mi. vyhlásil "Za vším se skrývají chapadla neviditelných mafií, které se snaží kšeftovat s majetkem, který jim nepatří, ustavují podezřelé akciové společnosti a hledají cesty, jak bezpečně ulít nelegálně získaný kapitál. Krajně temné slušovické žilky nenápadně prorůstají celým naším potravinářstvím."   
47 1990.08.22 František Čuba odstúpil z postu predsedu agrokombinátu JZD Slušovice   
48 1990.08.23 Hospodárske noviny: Odchází legenda?
Článok
  
49 1990.10.13 Lidové noviny: Postarali se o sebe
Článok
  
50 1990.11.07 Lidové noviny: Spor ve Slušovicích
Článok
  
51 1990.12.21 Rozhodnutím představenstva družstva DAK Slušovice ze dne 21.12.1990 zaniká družstevní podnik SYMAZ,IČO 543 926, zapsaný v oddíle Dp vložka 22 k 28.12.1990   
52 1990.12.29 Založeno DAK MOVA Slušovice IČO 13694375 adresa: 100, SlušoviceDatum ukončení: 15.03.1991. Osoby: Doc.ing. František Čuba Předseda, Pavel Drha Generální ředitel-prokurista
jasnadata.cz
  
53 1990.12.3? A preliminary membership meeting of AK JZD Slušovice a majority approved splitting the agrocombine into seven enterprises (DAK MOVA, Start DAK,Zadverice Agricultural Cooperative [ZD], Vizovice ZD, Zelechovice ZD, SYMAZ ZD, and Agrodruzstvo), and prescribed the division of property, effective 1 January 1991. The document further states that in accordance with paragraph seven, section two of the Law on Cooperative Agriculture, the original cooperative ceased to exist without formal liquidation.The ensuing agreement on the establishment of new cooperatives has to date been honored only by MOVA, SYMAZ, and DAK Slusovice. MOVA has been registered since 29 December 1990.Representatives of the latter stated that MOVA would provide employment for all 4,200 accepted members, including 450 enterprise employees assigned to another cooperative. A list of openings, job descriptions, and opportunities for retraining is under preparation.   
54 1991.01.05 Rudé právo: Nářky hledají adresáta. Ve Slušovicích stovky lidí bez práce
Článok
  
55 1991.01.09 Rudé právo: Půjde MOVA před soud? Dramatické okamžiky konfliktu ve Slušovicích
Článok
  
56 1991.01.09 Rudé právo: DAK MOVA ve střehu
Článok
  
57 1991.01.10 Rudé právo: Další slušovická bouře. Jedni se dali do díla, druzí poněkud zaspali
Článok1, Článok2
  
58 1991.01.31 Porada za účasti kpt. Žáka na Hradě u Havlovho poradce Križana, kterého se též zúčastnili ministři Kubát a JUDr Sokol a tzv. opozice proti doc. ing. Čubovi pánové Slováček, RNDr Petr a RNDr Zelený ve věci dovozu výpočetní techniky z JV Asie a machinace přes ZZN, které provádělo JZD Slušovice   
59 1991.04.15 Respekt: Slušovická smlouva. Pašováni, krádeže a podvody JZD Slušovice kryla I.správa StB Ministr Langoš píše novou odpověď na interpelaci S.Devátého
Článok
  
60 1991.05.30 Rudé právo: Žalobci si spletli osoby
Článok
  
61 1991.06.09 Informácia kpt. Žáka pre ministra Lángoša o podvodnom založení Moragro a.s.   
62 1991.06.15 Založené družstvo DAK MOVA Bratislava   
63 1991.06.25 Porada u ministra Langoše kde byli přítomni ministři Kubát, Sokol, poslanec Devátý, velitel OS VB ing. Koutný a ředitel FBIS Novotný   
64 1991.06.28 Kpt. Alexej Žák vycestoval s rodinou do Švajčiarska   
65 1991.07.10 Rudé právo: DAK MOVA se zabydluje v Bratislavě. Start s půlročním opožděním
Článok
  
66 1991.07.15 Rudé právo: „Když jednou přejdu křižovatku, tak už se nikdy nevracím”. Hovoříme s Františkem Čubou, předsedou DAK MOVA Bratislava.
Článok
  
67 1991.07.16 Dopis bývalého vyšetřovatele zlínské policie kapitána Alexeje Žáka prezidentu V. Havlovi, datovaný dnem 16. července, obdržela faxem Kancelář prezidenta republiky v úterý 23. července ve večerních hodinách
Polygon Zurich
  
68 1991.07.17 Rudé právo: Další stěhování Slušovických
Článok
  
69 1991.07.17 Rudé právo: DAK MOVA se kontrole nevyhýbá. J. Čarnogurský: Doufám, že na Slovensku platí právo
Článok
  
70 1991.07.22 Švýcarský týdeník Weltwoche uveřejnil články vě­nované případu kpt Alexeje Žáka (1991-07-22?, 1991-07-28?)   
71 1991.08.01 Pravda: Keby prípad Slušovice nebol, vymysleli by ho. MOVA ako nástroj politického boja
Článok1, Článok2
  
72 1991.08.19 19. - 21. august. V Moskve sa konal neúspešný pokus konzervatívnych komunistov o puč proti prezidentovi ZSSR Michailovi Gorbačovovi a reformnému kurzu. Po rozhodnej akcii ruského prezidenta Borisa Jeľcina boli aktéri prevratu izolovaní a porazení. Komunistická strana bola v Rusku postavená mimo zákon. Gorbačov sa 24. augusta vzdal funkcie generálneho tajomníka KSSZ.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
  
73 1991.09.?? Studenstké listy: Čubův slušovický syndrom
Článok
  
74 1992.01.15 Bolo zaregistrované Agrodružstvo Slušovice (nástupnícka firma č.7)
Čuba: "Racionálněji postoupil Ing. Kubík a uznal zbytečnosť dalšího boje"
Žák A. Hon na Slušovice str. 21
  
75 1992.01.31 Romániai Magyar Szó: A szervezett bűnözés erősebb az államnál? Hans-peter Born a Die Weltwoche című svájci lapban megjelent cikke nyomán.
Cikk
  
76 1992.03.24 Národná obroda: Kauza Slušovice - stálica na čs. nebi škandálov. Bude palácová revolúcia?
Článok
  
77 1992.03.27 Kpt. Alexej Žák dostal politický azyl vo Švajčiarsku   
78 1992.04.13 Slovenské ministerstvo zemědělství a výživy 13. dubna 1992 udělilo výjimku v nakládání s družstevním majetkem a povolilo DAK MOVA Bratislava prodej hotelu Slušovice ve Všemině na Zlínsku a budovy Moravské banky ve Slušovicích v celkové hodnotě kolem 300 000 000 Kčs. korun. Prodávajícím bylo DAK MOVA Bratislava a novým majitelem společnost s. r. o. Radhošť se sídlem v Březové, jejíž generální ředitel J. Kalač je zároveň vedoucím právního oddělení bratislavského DAK MOVA. DAK Slušovice 13. apríla 1992 podali sťažnosť Ústavnému súdu ČSFR v Brne proti udeleniu výnimky.Ústavní soud ČSFR v Brně dne 03.09.1992 zamítl ústavní slanost zástupců DAK Slušovice na ministerstvo zemědělství a výživy SR.   
79 1992.05.?? Slovensko: Rozprávanie o tom, ako Slovensko prychílilo Slušovice
Článok
  
80 1992.05.19 Rudé právo: Hon na Slušovice. Podle jednoho z autorů publikace se akce koordinovaly na Hradě
Článok
  
81 1992.07.20 Prezident ČSFR V. Havel 20. července, v den své abdikace na úřad prezidenta, nařídil vojenské prokuratuře, aby zastavila trestní stíhání Alexeje Žáka pro trestný čin zběhnutí. Prezident tak využil svého práva udělit milost. Ze zákona vyplývá, že milost udělenou prezidentem nelze později zrušit. ČSTK potvrdil ve středu tuto informaci hlavní vojenský prokurátor M. Kříženecký. Bývalý vyšetřovatel zlínské policie A. Žák v červnu 1991 uprchl i s rodinou do Švýcarska.   
82 1992.09.21 Družstvo DAK MOVA Bratislava bolo rozdelené na akciovú spoločnosť MOVA a.s.Bratislava a Poľnohospodárske obchodné družstvo NIVA . Trenčín   
83 1992.10.12 Necenzurované noviny: I vojenského prokurátora zajímá z čeho žije kpt. Žák ve Švýcarsku
Článok1, Článok2
  
84 1992.10.12 Necenzurované noviny: Slušovické nitky aneb od Saigonu po Vyškov?
Článok
  
85 1992.12.01 Vyšetřovatel speciálního týmu zahájil trestní stíhání a vznesl proti F. Čubovi a P. Drhovi obvinění pro trestný čin porušování závazných pravidel hospodářského styku. činů. Po rozdělení původního družstva vznikl mj. DAK MOVA Bratislava, který se dále transformoval na MOVA Bratislava a. ,s. Majetek DAK MOVA byl vnesen do sedmnácti společností, s ručením omezeným. Šlo o převod družstevního majetku do soukromých společností čím podle Nejvyššího soudu ČR došlo k porušení tzv. blokačního ustanovení § 33 tehdy platného zákona o půdě. Převody byly prováděny z rozhodnutí představenstva, jehož předsedou byl František Čuba a členem generální ředitel DAK MOVA Bratislava Pavel Drha. Hodnota protiprávně převedeného majetku činí přibližně 345 miliónů korun.   
86 1993.10.?? Rudolf Hegenbart: Dopis, který jsem psal Doc. Františku Čubovi v říjnu 1993
Dopis
  
87 1993.10.15 Národná obroda: Mlčanie Františka Čubu. Kam smeruje muž, ktorý z nenápadných Slušovic vytvoril miesto, o ktorom sa ešte stále hovorí?
Článok
  
88 1994.06.16 Hradecké noviny: Trestní stíhání bývalého policejního kapitána Alexeje Žáka pro trestné činy zneužívání pravomoci veřejného činitele, vydírání a omezování osobní svobody zastavil vyšetřovatel Krajského úřadu vyšetřování.
Článok
  
89 1995.01.13 Požiar v budove DAK MOVA Bratislava v Slušoviciach. pri ktorom vyhorel archív dokumentov z rokov 1988 až 1990   
90 1995.01.31 Necenzurované noviny: Jiří F. Pilous, Slušovická mafie v akci
NN_1995-03, NN_1995-04, NN_1995-05, NN_1995-06, NN_1995-07, NN_1995-08, NN_1995-09, NN_1995-10, NN_1995-11, NN_1995-12, NN_1995-13, NN_1995-14, NN_1995-15, NN_1995-16, NN_1995-17, NN_1995-18, NN_1995-19, NN_1995-20, NN_1995-21, NN_1995-22 NN_1995-23, NN_1995-24, NN_1995-25, NN_1995-26, NN_1995-29
  
91 2001.03.08 Pravda: Bývalý predseda Agrokombinátu Slušovice František Čuba pre PRAVDU: História je napísaná, pozerám dopredu
Článok
  
92 2014.??.?? František Čuba bol za Stranu práv občanů (SPO) zvolený do Senátu ČR za Zlínský kraj na roky 2014 až 2020. Mandátu sa vzdal vo februári 2018, kvôli chorobe ho fakticky nevykonával od roku 2016.   
93 2019.06.28 Zomrel doc. Ing. František Čuba, CSc., bývalý predseda JZD Slušovice   
94 2021.06.22 Zemřel emeritní děkan FaME UTB František Trnka (nar. 1931). Prof. Trnka působil na VŠZ v Praze, pracoval jako ekonomický náměstek v DAK Slušovice, byl i poslancem Parlamentu ČR. Od roku 1996 působil na FaME jako vysokoškolský profesor.   
95 2021.06.28 Zázrak jménem Slušovice. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc. a Ing. Jiří Kohout společně s PhDr. Josefem Skálou, CSc. hovoří o JZD Agrokombinátu Slušovice. Jak to tenkrát bylo a jak je to dnes. Josef Hurta před rokem 1989 pracoval v JZD Slušovice. Josef Skála byl místopředseda KSČM.
Video
  
Total 95 records.