Vloženie nového záznamu / Új bejegyzés felvitele     
[28]
Por Datum Text  
1 1968.07.?? V Nových Zámkoch vzniklo detašované pracovisko Výskumného ústavu zváračského. Postupne sa transformovalo na detašované pracovisko prešovského UKP a na pobočku Vukov Prešov.   
2 1971.01.01 V Nových Zámkoch vznikol Vunar - Výskumný ústav náradia, samostatná hospodárska organizácia výskumno-vývojovej základne s celoštátnou pôsobnosťou v odbore náradia začlenená do trustu podnikov TST - Továrny strojírenské techniky, Praha. Prvými pracoviskami boli zapožičané miestnosti na rôznych miestach mesta.   
3 1980.12.?? Technické noviny: VUNAR - desať rokov vývoja progresívneho náradia
Článok
  
4 1981.??.?? IX. stranícko-ekonomická konferencia. Desať rokov v službách československého priemyslu
Publikácia
  
5 1983.12.06 Odovzdaná nová administratívna budova VUNAR. Výstavba trvala 7 rokov a do nového sídla sa sťahovali zamestnanci zo 17-tich provizórnych pracovísk.
ÚJ Szó: Ünnepi ülés. Érsekújvárban (Nővé Zámky) átadták rendeltetésének a Szerszámkutató Intézet (VUNAR) új épületét. Ebből az alkalomból ünnepi ülést tartottak, amelyen részt vett Miloslav Hruškovič, a CSKP KB Elnökségének póttagja, az SZLKP KB titkára. Emil Latta, az SZLKP Kerületi Bizottságának titkára, Jaromir Valent, az érsekújvári járási pártbizottság titkára, valamint politikai és gazdasági életünk több vezető dolgozója. Az ülésen Tornáé Láng mérnök, a kutatóintézet igazgatója mondott ünnepi beszédet.
Cikk
  
6 1984.11.01 Hlas ľudu: Výskumná základňa strojárstva. Naša beseda s vedúcimi pracovníkmi VUNAR Nové Zámky
str. 1, str. 2
  
7 1988.09.?? Technické noviny: Zložité sú križovatky (či labyrinty?) technického rozvoja... VUNAR pred bránami nových ekonomických podmienok - Tomáš Lang, Milan Strečko
doc1
  
8 1989.09.13 Riaditeľom Výskumného ústavu náradia VUNAR Nové Zámky a predsedom redakčnej rady odborného časopisu Náradie sa stal Ing. IVAN DOJČAN, CSc. Vo funkcii striedal Ing. Tomáša Langa, ktorý zastával túto pozíciu od 1. júla 1968
Článok v časopise Náradie č. 4/1989
  
9 1990.04.28 Új Szó: Vállalni kell... Beszélgetés Gémesi Károly képviselővel
Cikk
  
10 1992.04.22 Zaregistrovaná spoločnosť VUNAR a. s.   
11 1992.10.19 Ing. Karol Gémesi uspel vo výberovom konaní na miesto riaditeľa Vunaru a.s., ktorého jediným vlastníkom bol Fond národného majetku SR   
12 1993.10.?? Bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu a dohodovacie konanie. Začalo prepúšťanie režijných pracovníkov.   
13 1993.12.10 Na schôdzi veriteľov bol schválený Projekt ozdravenia   
14 1994.??.?? Rozhodujúcim akcionárom VUNARU sa stala Dividend Group Bratislava podnikateľa Alexandra Františka Zvrškovca, ktorý sa stal predsedom predstavenstva a. s.   
15 1994.02.17 Új Szó: AMIKOR A KUTATOINTEZETET IS MINŐSÍTIK. Lépésváltás az érsekújvári VUNAR-ban. Beszélgetés Gémesi Károly-al.
Cikk
  
16 1999.06.18 Hospodársky denník: Najväčší úspech je trest...? Finančné vysávanie štátom prežíva každý podnik inak, VUNAR ešte odoláva
Článok
  
17 1999.09.07 Catsrum Novum: Vynikajúci úspech VUNARU - systém kvality podľa ISO 9001
Clanok
  
18 1999.09.23 Új Szó: Minőség és környezetvédelem. Az érsekújvári VUNAR Rt sikeresen helytállt a gyökeresen megváltozott gazdasági körülmények között
Cikk
  
19 2000.05.?? Produktivita: Predstavujeme osobnosti: Ing. Karol Gémesi : VUNAR, a.s. Nové Zámky
Článok
  
20 2001.11.15 Új Szó: Rangos autógyártók beszállítói. Harmincadik születésnapját ünnepelte az érsekújvári VUNAR szerszámfejlesztö- és kutatóintézet
Cikk
  
21 2001.11.15 Castrum Novum: 30. výročie vzniku VUNARU
Clanok
  
22 2002.02.16 Új Szó: Az állam és a magántulajdon. A Vunar Rt.-nek a vállalati lakások kötelező eladása hárommillió korona kárt okoz
Cikk
  
23 2002.04.04 HNOnline: Švédsky spôsob investovania na slovenskom trhu
Článok
  
24 2002.05.21 Vunar, a. s. Nové Zámky zaznamenala v prvom štvrťroku nízku tvorbu výnosov 18,162 mil. Sk a následne stratu 455 tis. Sk. "Dôvodom nepriaznivej situácie je recesia v automobilovom priemysle, pre ktorý spoločnosť vyrába väčšinu svojej produkcie," uvádza finančno-obchodný námestník Vladimír Halanda.
(TASR)
  
25 2003.11.11 Zaregistrovaná spoločnosť VUNAR Product a. s. Vo svojej činnosti pre automotive nadviazala na pôvodný profil akciovky Vunar, ktorá sa po novom zamerala na výskum a vývoj obnoviteľných zdrojov energie.VUNAR Product a. s. počas svojej existencie nadviazala spoluprácu s koncernmi ako Volkswagen a Audi. Vyvíjala strojárske výrobky od príslušenstva na vŕtanie až po upínacie systémy. Od roku 2015 a.s. postupne upadala do straty. V roku 2021 bol na ňu vhlásený konkurz.   
26 2005.??.?? Alexander František Zvrškovec založil stranu Prosperita Slovenska. O 10 rokov neskôr ju prevzal Ľudovít Kaník a premenoval ju na DS-SDKÚ.   
27 2010.08.07 Firma ZTS INMART a.s. z portfólia A. F. Zvrškovca preniesla svoje sídlo z Martina do NZ na adresu T. G. Masaryka 1 940 48 Nové Zámky   
28 2021.03.07 HN Online: Akciovke šéfoval expolitik, teraz ide do konkurzu
Článok
  
Total 28 records.