Jeszenics Ladislav (58) † 01.09.2020[2606]
Obrad 07.09.2020 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Mészáros Jozef (62) † 31.08.2020[2598]
Obrad 04.09.2020 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Steinerová Helena rod. Makoviczká (88) † 30.08.2020[2614]
Obrad 04.09.2020 o 13:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Huszárová Anna rod. Górová (84) † 27.08.2020[2600]
Obrad 31.08.2020 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Farkaš Karol (67) † 26.08.2020[2613]
Obrad 31.08.2020 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Kociský Ondrej (69) † 25.08.2020[2602]
Obrad 04.09.2020 o 15:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Valent Petr (50) † 25.08.2020[2601]
Obrad 28.08.2020 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Szlávik Štefan (76) † 24.08.2020[2617]
Obrad 28.08.2020 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Nagy Gábor (69) † 2020.08.24[2616]
Szertartás 2020.08.28-án 12:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Kecskésová Margita rod. Kucserová (94) † 24.08.2020[2618]
Obrad 27.08.2020 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Bulyovszká Rozália rod. Klimeková (72) † 24.08.2020[2615]
Obrad 26.08.2020 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Váradi Ladislav (80) † 22.08.2020[2619]
Obrad 26.08.2020 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Košťálová Anna rod. Halandová (69) † 21.08.2020[2578]
Obrad 25.08.2020 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Keszeg Tibor (61) † 2020.08.19[2570]
Szertartás 2020.08.24-én 15:00 órakor az érsekújvári temetőben
Hozlárová Eva rod. Sitášová (67) † 17.08.2020[2577]
Obrad 21.08.2020 o 15:30 v novozámockom krematóriu
Straňovská Margita rod. Samuelová (87) † 15.08.2020[2576]
Obrad 19.08.2020 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Kanovský Lívia szül. Czápa (85) † 15.08.2020[2572]
Obrad 18.08.2020 o 15:00 az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Osztatná Soňa rod. Rajtárová (56) † 14.08.2020[2579]
Obrad 18.08.2020 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Filová Judita rod. Bencsiková (80) † 12.08.2020[2575]
Obrad 17.08.2020 o 14:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb v miestnom cintoríne
Kálmánová Oľga rod. Sulganová (82) † 12.08.2020[2580]
Obrad 15.08.2020 o 12:00 v Dome smútku na Komoči a po ňom pohreb na miestnom cintoríne
Juhász Gizella szül. Dukony (77) † 2020.08.11[2574]
Szertartás 2020.08.14-én 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Steberl Rudolf (57) † 11.08.2020[2581]
Obrad 14.08.2020 o 12:00 v novozámockom krematóriu a po ňom obrad na miestnom cintoríne
Šubová Mária rod. Dibuzová (84) † 11.08.2020[2584]
Obrad 14.08.2020 o 10:00 v novozámockom krematóriu
Geričová Paulína rod. Ješková (60) † 09.08.2020[2569]
Obrad 12.08.2020 o 14:30 v novozámockom cintoríne
Vida Erzsébet szül. Herczog (89) † 2020.08.07[2573]
Szertartás 2020.08.10-én 16:30 órakor az udvardi temetőben
Hrachovská Terézia rod. Ballaiová (88) † 06.08.2020[2571]
Obrad 12.08.2020 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Babinová Júlia rod. Ráczová (76) † 03.08.2020[2583]
Obrad 07.08.2020 o 11:30 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Gaál Oto (74) † 03.08.2020[2582]
Obrad 05.08.2020 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Kovács Ján (82) † 02.08.2020[2586]
Obrad 06.08.2020 o 13:00 v novozámockom krematóriu s po ňom obrad na miestnom cintoríne
Kovácsová Irena rod. Szádovszká (73) † 31.07.2020[2587]
Obrad 06.08.2020 o 13:00 v novozámockom krematóriu s po ňom obrad na miestnom cintoríne
Pleško Ján (68) † 31.07.2020[2585]
Obrad 04.08.2020 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Ševčíková Alžbeta rod. Koncseková (87) † 29.07.2020[2553]
Obrad 01.08.2020 o 10:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Babinová Anna rod. Petreková (86) † 29.07.2020[2559]
Obrad 31.07.2020 o 12:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Vatter Jozef (78) † 27.07.2020[2557]
Obrad 30.07.2020 o 13:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Szlávik Jozef (76) † 27.07.2020[2556]
Obrad 30.07.2020 o 11:00 v novozámockom cintoríne
Szudor Éva szül. Farkas (72) † 2020.07.24[2552]
Szertartás 2020.07.29-én 11:30 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Galla Ilona szül. Nagy Ica (81) † 2020.07.24[2560]
Szertartás 2020.07.28-án 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Chrupková Alžbeta rod. Kvasznovszká (81) † 22.07.2020[2555]
Obrad 27.07.2020 o 14:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Kamenický Karol (83) † 21.07.2020[2561]
Obrad 25.07.2020 o 11:45 v novozámockom krematóriu
Maronová Marta rod. Flešková (85) † 21.07.2020[2554]
Obrad 25.07.2020 o 10:00 v novozámockom krematóriu
Turček István (63) † 2020.07.18[2549]
Szertartás 2020.07.24-én 13:00 órakor az érsekújvári temetőben
Verbók Barbora szül. Kurucz (75) † 17.07.2020[2562]
Obrad 21.07.2020 o 14:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Hegyiová Magdaléna rod. Pešlová (89) † 16.07.2020[2550]
Obrad 20.07.2020 o 14:00 v novozámockom cintoríne
Rohoňová Mária rod. Tarabová (94) † 16.07.2020[2566]
Obrad 18.07.2020 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Szaló Kálmán (76) † 15.07.2020[2558]
Obrad 25.07.2020 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Baráková Mária rod. Juhászová (85) † 11.07.2020[2565]
Obrad 16.07.2020 o 13:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Mihalek Mária szül. Dékány (85) † 2020.07.10[2564]
Szertartás 2020.07.15-én 15:00 órakor a fűri temetőben
Arpášová Gabriela rod. Pukková (69) † 09.07.2020[2563]
Obrad 13.07.2020 o 14:00 v novozámockom cintoríne
Havlíková Kristína rod. Kováčová (35) † 08.07.2020[2544]
Obrad 11.07.2020 o 10:00 na cintoríne vo Dvoroch nad Žitavou
Nagy Zoltán (75) † 08.07.2020[2548]
Obrad 10.07.2020 o 16:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Sýkora Jozef (79) † 07.07.2020[2542]
Obrad 10.07.2020 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Košťál Štefan (72) † 06.07.2020[2547]
Obrad 10.07.2020 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Bazsó Vincent (70) † 06.07.2020[2543]
Obrad 10.07.2020 o 14:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Šilhavíková Katarína rod. Krištofová (89) † 06.07.2020[2545]
Obrad 09.07.2020 o 13:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Gyengyár András (73) † 2020.07.04[2541]
Szertartás 2020.07.07-én 13:00 órakor az érsekújvári temetőben
Lavenka Jozef (68) † 03.07.2020[2546]
Obrad 09.07.2020 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Munka Julianna szül. Munka (72) † 2020.07.02[2521]
Szertartás 2020.07.08-án 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Lakatos Belo (85) † 02.07.2020[2522]
Obrad 06.07.2020 o 15:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Balogh Mária szül Szudor (87) † 2020.07.01[2523]
Szertartás 2020.07.06-án 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Sajbenová Helena rod. Krnácsová (97) † 01.07.2020[2524]
Obrad 03.07.2020 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Kukučka Hieroným (82) † 01.07.2020[2520]
Obrad 03.07.2020 o 11:00 na cintoríne vo Veľkých Lovciach
Nevolný Mikuláš (87) † 29.06.2020[2526]
Obrad 03.07.2020 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Skladan Vojtech Ing. (80) † 29.06.2020[2525]
Obrad 02.07.2020 o 14:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Mojšová Mária Mgr. rod. Kollárová (68) † 27.06.2020[2532]
Obrad 01.06.2020 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Suchan Tibor (59) † 23.06.2020[2519]
Obrad 26.06.2020 o 12:00 v novozámockom cintoríne
Sýkorová Petronela rod. Hlinková (76) † 23.06.2020[2534]
Obrad 23.06.2020 o 13:00 v kolárovskom cintoríne
Fujasz Štefan (75) † 22.06.2020[2533]
Obrad 27.06.2020 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Deák Róbert Ing. (69) † 22.06.2020[2531]
Obrad 26.06.2020 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Dubányová Rozália rod. Tóthová (82) † 22.06.2020[2528]
Obrad 26.06.2020 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Hanuliaková Zuzana rod. Hatinová (73) † 21.06.2020[2530]
Obrad 25.06.2020 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Nagyová Mária rod. Ostatná (66) † 21.06.2020[2538]
Obrad 23.06.2020 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Havlíček Karel (72) † 20.06.2020[2537]
Obrad 24.06.2020 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Tomaštík Jozef (68) † 19.06.2020[2536]
Obrad 24.06.2020 o 14:00 v novozámockom cintoríne
Kočiová Eva rod. Varagyová (70) † 19.06.2020[2535]
Obrad 24.06.2020 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Haris Jozef (67) † 15.06.2020[2539]
Obrad 20.06.2020 o 13:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Remény Erzsébet szül. Paška (82) † 2020.06.11[2527]
Szertartás 2020.06.16-án 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Horváth Tibor (89) † 10.06.2020[2529]
Obrad 10.06.2020 o 00:00 Smútočná rozlúčka v úzkom kruhu rodiny
Zvozil Dušan (59) † 08.06.2020[2540]
Obrad 11.06.2020 o 12:00 v novozámockom cintoríne
Kocková Hedviga rod. Koštialiková (90) † 04.06.2020[2514]
Obrad 06.06.2020 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Jaďuď Ľubomír (63) † 02.06.2020[2515]
Obrad 08.06.2020 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Kociský Juraj (72) † 02.06.2020[2518]
Obrad 05.06.2020 o 13:00 v novozámockom cintoríne v úzkom rodinnom kruhu
Lakatoš Jozef (75) † 01.06.2020[2513]
Obrad 03.06.2020 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Csermák Štefan (72) † 31.05.2020[2517]
Obrad 03.06.2020 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Šrámek Július (63) † 30.05.2020[2516]
Obrad 02.06.2020 o 14:00 v rímskokatolíckom kostole v Palárikove
Vicenová Anna rod. Mátéffyová (91) † 27.05.2020[2495]
Obrad 29.05.2020 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Mareková Zita rod. Ölveczká (52) † 26.05.2020[2492]
Obrad 30.05.2020 o 11:00 v novozámockom cintoríne pri starej bráne
Kováč Štefan (76) † 25.05.2020[2497]
Obrad 28.05.2020 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Hvorkový Anton (63) † 24.05.2020[2501]
Obrad 27.05.2020 o 14:00 v novozámockom cintoríne
Plichta Július Ing. (77) † 23.05.2020[2498]
Obrad 26.05.2020 o 15:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Ghobrial Emil Aziz Dr. (71) † 21.05.2020[2500]
Obrad 25.05.2020 o 13:00 v novozámockom cintoríne
Supeková Ľudmila rod. Gerhátová (74) † 18.05.2020[2493]
Obrad 22.05.2020 o 14:00 v novozámockom cintoríne pri starej bráne
Horehájová Emília rod. Hasprová (75) † 18.05.2020[2494]
Obrad 22.05.2020 o 13:00 v novozámockom cintoríne pri starej bráne
Pénzes Kászló (86) † 2020.05.15[2504]
Szertartás 2020.05.20-én 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Barcajová Emília rod. Murínová (83) † 14.05.2020[2502]
Obrad 19.05.2020 o 14:00 v novozámockom cintoríne pri starej brńe
Szilágyiová Zuzana rod. Szilágyiová (79) † 14.05.2020[2490]
Obrad 18.05.2020 o 13:00 v cintoríne pri starej bráne
Erdélyi Ervín JUDr. (77) † 12.05.2020[2503]
Obrad 16.05.2020 o 11:00 v novozámockom cintoríne pri starej brńe
Melišeková Bachová Kvetoslava (67) † 12.05.2020[2508]
Obrad 16.05.2020 o 10:00 v novozámockom krematóriu
Rácz Peter (65) † 11.05.2020[2506]
Obrad 15.05.2020 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Zattovič Štefan (86) † 11.05.2020[2505]
Obrad 13.05.2020 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Varga Margit szül. Szitás (86) † 2020.05.11[2496]
Szertartás 2020.05.13-án 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben

Smútočné oznámenia, fotky posielajte na adresu:
A gyászjelentéseket, fényképeket a következö címre küldhetik:
parte@watson.sk