Procháska Adriana (61) † 2020.07.17[2551]
Szertartás 2020.07.21-én 15:00 órakor az érsekújvári temetőben
Kovácsová Zuzana rod. Kneifelová (75) † 25.02.2019[2026]
Obrad 02.03.2019 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Kadlečíková Edita rod. Demínová (61) † 17.06.2018[1863]
Obrad 20.06.2018 o 14:00 na cintoríne v Rastislaviciach
Korčok Frantiśek MUDr. (71) † 01.09.2016[927]
Obrad 06.09.2016 o 13:00 v krematóriu v Nových Zámkoch
Oršulík Oto (53) † 09.02.2018[1630]
Obrad 13.02.2018 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Šefčíková Julianna rod. Fabová (80) † 09.05.2017[1350]
Obrad 11.05.2017 o 13:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Šefčík Jozef (85) † 19.10.2020[2633]
Obrad 22.10.2020 o 13:00 v areáli cintorína, v prípade nepriaznivého počasia v obradnej sále v počte 10 zúčastnených
Bombic Mário (26) † 11.08.2016[923]
Obrad 18.08.2016 o 14:00 v krematóriu v Nových Zámkoch a následne pohreb na miestnom cintoríne
Majorošová Valéria rod. Jakabová (62) † 28.12.2020[2741]
Obrad 02.01.2021 o 10:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Majoroš Michal (67) † 28.12.2020[2742]
Obrad 02.01.2021 o 10:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Hlavicska Ferenc (97) † 2018.06.16[1759]
Szertartás 2018.06.22-án 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Kočkovičová Fučíková Leóna Mgr. (32) † 31.12.2016[1098]
Obrad 05.01.2017 o 15:00 v krematóriu v Nových Zámkoch
Psenák József (82) † 2016.04.28[2410]
Szertartás 2016.05.02-án 14:00 órakor az ógyallai temetőben
Frndová Alica rod. Kosztolányiová (54) † 27.01.2020[2393]
Obrad 30.01.2020 o 14:00 v hurbanovskom cintoríne
Jankulár Milan (73) † 29.12.2021[2767]
Obrad 04.01.2021 o 13:00 na cintoríne v Nitrianskom Hrádku
Krajčovič Gyula (66) † 2021.01.08[2762]
Szertartás 2021.01.14-én 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Kijaček Ján (76) † 08.01.2021[2763]
Obrad 12.01.2021 o 14:00 v novozámockom cintoríne
Süll Titusz (83) † 2021.01.08[2764]
Szertartás 2021.01.12-án 11:00 órakor az érsekújvári temetőben
Borková Alžbeta rod. Lelovská (69) † 07.01.2021[2761]
Obrad 14.01.2021 o 14:00 na cintoríne v Palárikove
Žáčiková Anna rod. Bajčanová (65) † 07.01.2021[2760]
Obrad 12.01.2021 o 13:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Süll Mária szül. Bartal (82) † 2021.01.07[2765]
Szertartás 2021.01.12-án 11:00 órakor az érsekújvári temetőben
Tonková Magdaléna rod. Karšayová (75) † 07.01.2021[2758]
Obrad 07.01.2021 o 00:00
Demo Ľudovít (67) † 06.01.2021[2766]
Obrad 09.01.2021 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Lisický József (81) † 2021.01.05[2759]
Szertartás 2021.01.11-én 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Lisický József (81) † 2021.01.05[2753]
Szertartás 2021.01.11-én 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Varga Róbert (42) † 04.01.2021[2752]
Obrad 11.01.2021 o 14:00 v novozámockom krematóriu. Následne pohreb na miestnom cintoríne
Krupanský Rudolf (70) † 04.01.2021[2750]
Obrad 08.01.2021 o 12:00 v novozámockom cintoríne
Šulek František (81) † 02.01.2021[2755]
Obrad 07.01.2021 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Molnárová Alžbeta rod. Mahorová (83) † 02.01.2021[2756]
Obrad 07.01.2021 o 15:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Štibrány Lubomír (56) † 02.01.2021[2757]
Obrad 07.01.2021 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Richterová Helena rod. Mrázová (91) † 01.01.2021[2749]
Obrad 08.01.2021 o 14:00 v novozámockom cintoríne
Ozábalová Veronika rod. Hanusová (71) † 01.01.2021[2740]
Obrad 08.01.2021 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Stano Vladimír (75) † 01.01.2021[2751]
Obrad 07.01.2021 o 10:00 v novozámockom krematóriu
Kovács József (85) † 2021.01.01[2745]
Szertartás 2021.01.05-én 13:00 órakor az érsekújvári temetőben
Košíková Helena rod. Fišanová (72) † 30.12.2020[2754]
Obrad 07.01.2021 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Mihályi Regina szül. Danis (78) † 2020.12.30[2736]
Szertartás 2021.01.02-án 12:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Ballová Mária rod. Chrupková (77) † 30.12.2020[2744]
Obrad 30.12.2020 o 00:00
Jankiulár Milan (73) † 29.12.2020[2737]
Obrad 04.01.2021 o 13:00 na cintoríne v Nitrianskom Hrádku
Kovács Július (83) † 28.12.2020[2743]
Obrad 31.12.2020 o 10:00 v novozámockom krematóriu
Jakubeková Hildegarda rod. Jakubeková (67) † 27.12.2020[2746]
Obrad 30.12.2020 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Strapecová Zuzana rod. Schorsová (81) † 26.12.2020[2733]
Obrad 31.12.2020 o 11:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Krajčovič Miloš (39) † 25.12.2020[2738]
Obrad 05.01.2021 o 13:00 v novozámockom cintoríne
Gacsal István (76) † 2020.12.25[2747]
Szertartás 2020.12.30-én 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Varjú Mihály (81) † 2020.12.25[2720]
Szertartás 2020.12.29-én 12:00 órakor az érsekújvári temetőben
Kovács Priska szül. Csóka (78) † 2020.12.24[2734]
Szertartás 2020.12.30-én 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Horváthová Helena Mgr. rod. Hanzelíková (81) † 24.12.2020[2731]
Obrad 29.12.2020 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Mrížová Anna rod. Ferjenčíková (99) † 24.12.2020[2722]
Obrad 29.12.2020 o 13:00 v novozámockom cintoríne
Nagy Jozef (58) † 23.12.2020[2735]
Obrad 30.12.2020 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Borbély Edit szül. Városi (62) † 2020.12.23[2719]
Szertartás 2020.12.30-én 12:00 órakor az érsekújvári temetőben
Janega Štefan (70) † 22.12.2020[2739]
Obrad 05.01.2021 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Pastoreková Helena rod. Magyarová (65) † 20.12.2020[2726]
Obrad 23.12.2020 o 09:30 v obradnej sále cintorína v Tvrdošovciach
Boťanský Matej (84) † 19.12.2020[2748]
Obrad 16.01.2021 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Záhorský Jozef (87) † 19.12.2020[2725]
Obrad 23.12.2020 o 16:00 v novozámockom krematóriu
Juhász Gábor (61) † 2020.12.19[2721]
Szertartás 2020.12.22-án 11:00 órakor az érsekújvári temetőben
Mucha Florián (81) † 19.12.2020[2723]
Obrad 22.12.2020 o 11:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Abrhan Pavol (88) † 18.12.2020[2724]
Obrad 23.12.2020 o 15:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Osterčilíková Františka rod. Košíková (92) † 17.12.2020[2729]
Obrad 23.12.2020 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Bolemantová Anna rod. Fiamová (79) † 16.12.2020[2730]
Obrad 24.12.2020 o 10:00 v novozámockom cintoríne
Rečková Judita rod. Rečková (62) † 16.12.2020[2718]
Obrad 22.12.2020 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Blaškovič Juraj Ing. (50) † 16.12.2020[2714]
Obrad 21.12.2020 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Horváthová Tímea rod. Horváthová (42) † 15.12.2020[2712]
Obrad 22.12.2020 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Koczó Margit szül. Juhász (99) † 2020.12.15[2732]
Szertartás 2020.12.21-én 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Kršák Mikuláš (80) † 15.12.2020[2711]
Obrad 19.12.2020 o 11:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Partová Valéria rod. Kissová (82) † 15.12.2020[2715]
Obrad 18.12.2020 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Polakovičová Irena-Zuzana rod. Decsiová (88) † 14.12.2020[2713]
Obrad 18.12.2020 o 11:30 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Šteiner Margit szül. Hariš (81) † 2020.12.13[2728]
Szertartás 2020.12.23-án 11:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Stankó Ferenc (83) † 2020.12.13[2716]
Szertartás 2020.12.18-án 13:00 órakor az udvardi temetőben
Šupala Ivan (74) † 12.12.2020[2710]
Obrad 18.12.2020 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Szabová Alžbeta rod. Borková (78) † 08.12.2020[2705]
Obrad 12.12.2020 o 10:00 v novozámockom krematóriu
Rybár Ľuboš (49) † 08.12.2020[2703]
Obrad 11.12.2020 o 12:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Czuczorová Mária rod. Cserná (79) † 07.12.2020[2702]
Obrad 10.12.2020 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Tagyi Szabó Imre (78) † 2020.12.07[2708]
Szertartás 2020.12.09-én 12:00 órakor a gútai temetőben
Šuchová Katarína rod. Šuchová (58) † 06.12.2020[2704]
Obrad 10.12.2020 o 14:30 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Nagy Alexander (56) † 06.12.2020[2701]
Obrad 10.12.2020 o 13:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Kecskés Anna szül. Ficza (92) † 2020.12.05[2727]
Szertartás 2020.12.29-én 12:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Kurucz Dionýz (74) † 04.12.2020[2699]
Obrad 14.12.2020 o 13:00 v novozámockom cintoríne
Legény Dušan (72) † 04.12.2020[2700]
Obrad 12.12.2020 o 11:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Kruták Tibor (89) † 03.12.2020[2696]
Obrad 07.12.2020 o 14:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Győri Peter (72) † 03.12.2020[2709]
Obrad 03.12.2020 o 00:00
Haščíková Mária rod. Haščíková (91) † 02.12.2020[2697]
Obrad 04.12.2020 o 14:30 v novozámockom krematóriu
Kliská Juliana rod. Babinczová (77) † 30.11.2020[2695]
Obrad 03.12.2020 o 14:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Závodszký Béla (64) † 2020.11.29[2706]
Szertartás 2020.12.11-én 14:00 órakor a rómaikatolikus templomban Csúzon és ezt követően búcsúztatási szertartás a helyi temetőben
Silecká Soňa rod. Koštialová (78) † 29.11.2020[2698]
Obrad 02.12.2020 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Kováč Filip (38) † 28.11.2020[2689]
Obrad 02.12.2020 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Bencsík Mária szül. Túróczi (80) † 2020.11.27[2692]
Szertartás 2020.12.02-án 11:00 órakor az érsekújvári temetőben
Omastová Marta Mgr. rod. Czupeková (77) † 27.11.2020[2690]
Obrad 01.12.2020 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Hamar Vilmos (89) † 2020.11.26[2691]
Szertartás 2020.12.02-án 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Rečka István (74) † 2020.11.26[2687]
Szertartás 2020.12.02-án 12:00 órakor az érsekújvári temetőben
Zachar Margit szül. Molnár (81) † 2020.11.26[2688]
Szertartás 2020.12.01-én 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Juhászová Oľga rod. Selčíková (84) † 25.11.2020[2707]
Obrad 16.12.2020 o 11:15 v novozámockom cintoríne
Menyhárt Róbert (48) † 2020.11.24[2694]
Szertartás 2020.12.04-én 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Harmathová Viera rod. Gojdicová (71) † 24.11.2020[2684]
Obrad 01.12.2020 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Molnár Štefan (79) † 24.11.2020[2686]
Obrad 27.11.2020 o 13:00 na cintoríne v Palárikove
Wittmannová Zuzana rod. Bednáriková (74) † 23.11.2020[2717]
Obrad 16.12.2020 o 13:00 v novozámockom cintoríne
Mančík Jozef (84) † 23.11.2020[2679]
Obrad 27.11.2020 o 14:00 v novozámockom cintoríne
Szokol Ilona szül. Fekta (85) † 2020.11.23[2683]
Szertartás 2020.11.27-én 11:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Pintér Anna szül. Rutta (97) † 2020.11.23[2681]
Szertartás 2020.11.26-án 12:00 órakor az érsekújvári temetőben
Mališková Klára Mgr. rod. Slatárovičová (69) † 20.11.2020[2685]
Obrad 20.12.2020 o 00:00 rozlúčka v úzkom rodinnom kruhu
Zálezsák Gyula (63) † 2020.11.20[2682]
Szertartás 2020.11.26-án 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Simoneková Mária rod. Bilková (69) † 19.11.2020[2680]
Obrad 27.11.2020 o 13:00 v novozámockom cintoríne

Smútočné oznámenia, fotky posielajte na adresu:
A gyászjelentéseket, fényképeket a következö címre küldhetik:
parte@watson.sk