Kárász Róbert Ing. (84) † 22.01.2021[2806]
Obrad 28.01.2021 o 14:45 v novozámockom krematóriu
Juhász Ladislav (66) † 03.03.2021[2883]
Obrad 08.03.2021 o 13:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Frndová Alica rod. Kosztolányiová (54) † 27.01.2020[2393]
Obrad 30.01.2020 o 14:00 v hurbanovskom cintoríne
Juhászová Mária rod. Fabová (91) † 25.02.2021[2881]
Obrad 03.03.2021 o 14:00 na novozámockom cintoríne a následne pohreb na miestnom cintoríne
Psenák József (82) † 2016.04.28[2410]
Szertartás 2016.05.02-án 14:00 órakor az ógyallai temetőben
Keszeg František (74) † 17.11.2022[3595]
Obrad 21.11.2022 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Hlavicska Ferenc (97) † 2018.06.16[1759]
Szertartás 2018.06.22-án 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Kovácsová Zuzana rod. Kneifelová (75) † 25.02.2019[2026]
Obrad 02.03.2019 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Maďarová Karolína rod. Vlasáková (86) † 12.08.2022[3492]
Obrad 19.08.2022 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Kočkovičová Fučíková Leóna Mgr. (32) † 31.12.2016[1098]
Obrad 05.01.2017 o 15:00 v krematóriu v Nových Zámkoch
Ďurišová Helena rod. Szöllősiová (97) † 24.11.2022[3608]
Obrad 29.11.2022 o 14:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Virág Erzsébet szül. Tyúkos (92) † 2022.11.23[3603]
Szertartás 2022.11.29-én 12:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Gyűrösi Jozef (71) † 23.11.2022[3607]
Obrad 28.11.2022 o 13:00 na katolíckom cintoríne v Nesvadoch
Benko Jaroslav kpt. (68) † 23.11.2022[3606]
Obrad 26.11.2022 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Hudák Peter Doc. MUDr. PhD. (78) † 22.11.2022[3599]
Obrad 25.11.2022 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Malý František (60) † 22.11.2022[3604]
Obrad 25.11.2022 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Fabóová Helena rod. Tárnoková (63) † 21.11.2022[3605]
Obrad 24.11.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Varga Ilona szül. Székely (93) † 2022.11.20[3600]
Szertartás 2022.11.25-én 13:00 órakor az érsekújvári temetőben
Pásztor Lajos (31) † 18.11.2022[3601]
Obrad 26.11.2022 o 13:00 na miestnom cintoríne v obci Pozba a následne pohreb
Pásztor Mihály (21) † 18.11.2022[3602]
Obrad 26.11.2022 o 13:00 na miestnom cintoríne v obci Pozba a následne pohreb
Gašparíková Irena rod. Laczkóová (85) † 17.11.2022[3596]
Obrad 22.11.2022 o 14:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Dudášová Anna rod. Švecová (77) † 16.11.2022[3597]
Obrad 22.11.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Golas Jozef (72) † 16.11.2022[3598]
Obrad 21.11.2022 o 13:30 v r.k. kostole v Pribete, následne rozlúčka o 14.00 na miestnom katolíckom cintoríne
Wawszczák František (66) † 15.11.2022[3590]
Obrad 18.11.2022 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Tonková Gizela rod. Szabóová (82) † 14.11.2022[3592]
Obrad 18.11.2022 o 14:00 v novozámockom krematóriun a následne pohreb na miestnom cintoríne
Kolompár Tibor (65) † 2022.11.14[3591]
Szertartás 2022.11.18-án 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Koprda Róbert (70) † 2022.11.14[3593]
Szertartás 2022.11.16-án 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Czingelová Rozália rod. Rybárová (71) † 12.11.2022[3586]
Obrad 15.11.2022 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Augustin Ľudovít Ing. (84) † 11.11.2022[3589]
Obrad 16.11.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Kudrnová Mária rod. Macehová (78) † 11.11.2022[3588]
Obrad 15.11.2022 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Kovács Júlia Johana rod. Kovácsová (55) † 10.11.2022[3594]
Obrad 19.11.2022 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Varacová Helena rod. Černáková (82) † 10.11.2022[3585]
Obrad 18.11.2022 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Vida Mária szül. Szolcsan (78) † 2022.11.10[3587]
Szertartás 2022.11.15-én 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Súlik Dušan (65) † 08.11.2022[3583]
Obrad 11.11.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Soós Štefan (86) † 07.11.2022[3584]
Obrad 11.11.2022 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Mitúchová Anna rod. Sládečková (98) † 05.11.2022[3582]
Obrad 09.11.2022 o 15:00 v novozámockom cintoríne
Lacko Milan (71) † 04.11.2022[3581]
Obrad 09.11.2022 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Drančíková Marta MUDr. rod. Abermanová (72) † 03.11.2022[3580]
Obrad 08.11.2022 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Diósi Alexander Mgr. (79) † 01.11.2022[3578]
Obrad 04.11.2022 o 15:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Csutkay Ján (89) † 2022.11.01[3579]
Szertartás 2022.11.04-én 11:00 órakor az érsekújvári temetőben
Benc František (84) † 30.10.2022[3567]
Obrad 04.11.2022 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Palacka Anton (72) † 28.10.2022[3569]
Obrad 02.11.2022 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Gyepes Rozália szül. Pindes (95) † 2022.10.27[3571]
Szertartás 2022.11.03-án 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Czápová Veronika rod. Révaiová (82) † 27.10.2022[3570]
Obrad 02.11.2022 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Zacharová Juliana rod. Ölveczká (89) † 27.10.2022[3568]
Obrad 02.11.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Bilišič Tibor (70) † 27.10.2022[3564]
Obrad 31.10.2022 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Borbély Ladislav Ing. (68) † 26.10.2022[3566]
Obrad 03.11.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Hanuliaková Valéria rod. Taricsová (79) † 26.10.2022[3565]
Obrad 31.10.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Záborský Jozef (58) † 25.10.2022[3572]
Obrad 28.10.2022 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Valent Ján (71) † 24.10.2022[3574]
Obrad 28.10.2022 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Holotová Zuzana (65) † 24.10.2022[3562]
Obrad 28.10.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Virágh Mária szül. Gulyás (93) † 2022.10.23[3575]
Szertartás 2022.10.27-én 15:00 órakor az érsekújvári temetőben
Slávik Vojtech (66) † 23.10.2022[3576]
Obrad 27.10.2022 o 14:00 v novozámockom cintoríne
Jánoštíková Helena rod. Nagyová (85) † 23.10.2022[3563]
Obrad 26.10.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Rajčáni Štefan (71) † 21.10.2022[3577]
Obrad 27.10.2022 o 13:00 v novozámockom cintoríne
Nagy Michal (36) † 19.10.2022[3573]
Obrad 29.10.2022 o 10:00 v novozámockom krematóriu
Dudás Ľudovít (84) † 19.10.2022[3559]
Obrad 24.10.2022 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Domanizsa Károly (68) † 2022.10.18[3555]
Szertartás 2022.10.21-én 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Dunai Ondrej (87) † 17.10.2022[3557]
Obrad 28.10.2022 o 14:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Csente Štefan (67) † 17.10.2022[3556]
Obrad 20.10.2022 o 15:00 v dome smútku na cintoríne Dedina Mládeže
Arpáš František (73) † 16.10.2022[3558]
Obrad 22.10.2022 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Hamranová Ľudmila rod. Kajanová (64) † 16.10.2022[3561]
Obrad 19.10.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Pižl Jaroslav (59) † 15.10.2022[3554]
Obrad 20.10.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Kádek Daniela szül. Hoffman (78) † 2022.10.14[3551]
Szertartás 2022.10.19-én 11:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Paulovič Gabriel (64) † 2022.10.13[3549]
Szertartás 2022.10.13-án 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Bencze Imre (94) † 2022.10.12[3550]
Szertartás 2022.10.18-án 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Jozafová Zuzana (73) † 12.10.2022[3552]
Obrad 17.10.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Szabóová Helena rod. Kissová (80) † 11.10.2022[3553]
Obrad 14.10.2022 o 12:30 v kostole v Palárikove, následne smútočný obrad o 13:00 na miestnom cintoríne
Wittková Marta (88) † 08.10.2022[3548]
Obrad 14.10.2022 o 13:00 az érsekújvári krematóriumban
Tóth Daniel (67) † 08.10.2022[3546]
Obrad 11.10.2022 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Baláž Vladimír Ing. (66) † 08.10.2022[3545]
Obrad 11.10.2022 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Ďurišová Anna rod. Teplanová (75) † 07.10.2022[3547]
Obrad 13.10.2022 o 11:00 v novozámockom cintoríne
Zradulová Marta (74) † 07.10.2022[3544]
Obrad 11.10.2022 o 14:00 v Šuranoch
Horváthová Iveta JUDr. rod. Barteková (62) † 05.10.2022[3542]
Obrad 10.10.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Zábranský Jozef (67) † 04.10.2022[3541]
Obrad 07.10.2022 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Gelleová Daniela rod. Valachová (65) † 03.10.2022[3540]
Obrad 06.10.2022 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Sűčová Eva rod. Sáková (71) † 02.10.2022[3538]
Obrad 06.10.2022 o 13:00 v novozámockom cintoríne
Varaďa Juraj (70) † 01.10.2022[3537]
Obrad 05.10.2022 o 15:00 v novozámockom cintoríne
Hedervári Aladár (78) † 2022.09.30[3539]
Szertartás 2022.10.06-án 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Janíček Imre (88) † 2022.09.30[3536]
Szertartás 2022.10.05-én 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Kürthy Lajos (66) † 2022.09.28[3534]
Szertartás 2022.10.04-én 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Košan František (83) † 27.09.2022[3535]
Obrad 03.10.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Hulková Mária rod. Hrablíková (80) † 26.09.2022[3532]
Obrad 29.09.2022 o 14:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Hozlár Jozef (75) † 24.09.2022[3533]
Obrad 28.09.2022 o 14:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Fabulya Pavel (77) † 22.09.2022[3531]
Obrad 28.09.2022 o 14:00 v novozámockom cintoríne
Štaubert Oskár (67) † 21.09.2022[3529]
Obrad 26.09.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Badin Károly (90) † 2022.09.20[3530]
Szertartás 2022.09.27-én 12:30 órakor Pozsony-Lamacs-i krematóriumban
Hájek Juraj (58) † 20.09.2022[3525]
Obrad 20.09.2022 o 00:00 v kruhu najbližšej rodiny
Dráfi Júlia szül. Dráfi (73) † 2022.09.19[3527]
Szertartás 2022.09.23-án 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Nagy Tibor (62) † 2022.09.18[3524]
Szertartás 2022.09.21-én 15:00 órakor az andódi öreg temetőben
Haris József (64) † 2022.09.17[3522]
Szertartás 2022.09.20-én 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Baroňai László (45) † 2022.09.16[3523]
Szertartás 2022.09.21-én 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Tóthová Magdaléna rod. Pásztorová (69) † 16.09.2022[3528]
Obrad 20.09.2022 o 14:00 na cintoríne v obci Pozba
Klučková Lívia rod. Žemberová (81) † 14.09.2022[3526]
Obrad 23.09.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Pecek Etelka szül. Balogh (74) † 2022.09.14[3517]
Szertartás 2022.09.19-én 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Brand János (62) † 2022.09.12[3519]
Szertartás 2022.09.16-án 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Rumpli Gyula (56) † 2022.09.11[3521]
Szertartás 2022.09.16-án 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Hamran Ladislav Bc. (71) † 09.09.2022[3518]
Obrad 13.09.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Ušiak Miloslav (69) † 08.09.2022[3516]
Obrad 13.09.2022 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Borosová Alžbeta rod. Slobodníková (75) † 07.09.2022[3509]
Obrad 12.09.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne

Smútočné oznámenia, fotky posielajte na adresu:
A gyászjelentéseket, fényképeket a következö címre küldhetik:
parte@watson.sk