Kapacsková Klára rod. Hlavičková (70) † 18.01.2015[364]
Obrad 23.01.2015 o 14:00 v krematóriu v Nových Zámkoch, po ňom pohreb na miestnom cintoríne
Kapacska Ľudovít (86) † 23.05.2022[3423]
Obrad 27.05.2022 o 12:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Maďarová Karolína rod. Vlasáková (86) † 12.08.2022[3492]
Obrad 19.08.2022 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Kočkovičová Fučíková Leóna Mgr. (32) † 31.12.2016[1098]
Obrad 05.01.2017 o 15:00 v krematóriu v Nových Zámkoch
Kadlečíková Edita rod. Demínová (61) † 17.06.2018[1863]
Obrad 20.06.2018 o 14:00 na cintoríne v Rastislaviciach
Korčok Frantiśek MUDr. (71) † 01.09.2016[927]
Obrad 06.09.2016 o 13:00 v krematóriu v Nových Zámkoch
Kišš Daniel (85) † 21.12.2023[3982]
Obrad 27.12.2023 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Bencze Imre (94) † 2022.10.12[3550]
Szertartás 2022.10.18-án 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Špacír Stanislav (66) † 25.08.2023[3856]
Obrad 30.08.2023 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Juhász Ladislav (66) † 03.03.2021[2883]
Obrad 08.03.2021 o 13:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Juhászová Mária rod. Fabová (91) † 25.02.2021[2881]
Obrad 03.03.2021 o 14:00 na novozámockom cintoríne a následne pohreb na miestnom cintoríne
Kovácsová Zuzana rod. Kneifelová (75) † 25.02.2019[2026]
Obrad 02.03.2019 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Boldižár Erzsébet szül. Jakubovič (88) † 2024.02.11[4052]
Szertartás 2024.02.15-én 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Szabó Róbert (73) † 2024.02.10[4051]
Szertartás 2024.02.15-én 14:00 órakor az andódi öreg temetőben
Perina Tibor Mgr. (38) † 08.02.2024[4050]
Obrad 14.02.2024 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Zsemlye Ján (65) † 08.02.2024[4049]
Obrad 13.02.2024 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Šmýkala Jozef (68) † 06.02.2024[4048]
Obrad 13.02.2024 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Palacka Ladislav (81) † 06.02.2024[4046]
Obrad 09.02.2024 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Kostyálová Magdaléna rod. Halandová (90) † 02.02.2024[4045]
Obrad 09.02.2024 o 14:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Kočan Štefan Mgr. (71) † 02.02.2024[4047]
Obrad 09.02.2024 o 13:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Sluková Mária rod. Klučková (83) † 02.02.2024[4044]
Obrad 06.02.2024 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Paulík Juraj (83) † 31.01.2024[4043]
Obrad 06.02.2024 o 13:00 v obradnej sále cintoríne Hul
Ríčiová Margita rod. Putnokyová (90) † 31.01.2024[4042]
Obrad 05.02.2024 o 14:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Šima Peter (75) † 30.01.2024[4040]
Obrad 05.02.2024 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Kolláriková Augusta rod. Szalayová (67) † 28.01.2024[4038]
Obrad 02.02.2024 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Maťasová Terézia rod. Pénzešová (83) † 28.01.2024[4041]
Obrad 01.02.2024 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Kotrusz Szonja szül. Safárik (90) † 2024.01.27[4037]
Szertartás 2024.01.31-én 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Lojková Renáta rod. Kechanová (53) † 26.01.2024[4036]
Obrad 31.01.2024 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Štaubert Adolf (65) † 26.01.2024[4039]
Obrad 31.01.2024 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Pék Marta rod. Elzerová (75) † 25.01.2024[4033]
Obrad 30.01.2024 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Agh Róbert (59) † 25.01.2024[4035]
Obrad 29.01.2024 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Matkovičová Veronika rod. Kelemenová (62) † 24.01.2024[4029]
Obrad 30.01.2024 o 14:00 v novozámockom krematóriu. Svátá omša 5. 02.2024 o 16.30 v r.k. kostole v NZ
Blanár István (62) † 2024.01.23[4030]
Szertartás 2024.01.29-én 13:30 órakor az udvardi temetőben
Jozefík Marian (66) † 23.01.2024[4034]
Obrad 29.01.2024 o 13:00 v novozámockom cintoríne
Marík Ondrej (96) † 21.01.2024[4028]
Obrad 26.01.2024 o 15:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Zemková Marta rod. Zemková (74) † 21.01.2024[4027]
Obrad 26.01.2024 o 13:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Eisnerová Margita rod. Máčovská (85) † 20.01.2024[4032]
Obrad 23.01.2024 o 00:00 v rodinnom kruhu
Lacko Marián (45) † 19.01.2024[4025]
Obrad 24.01.2024 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Kurucz Béla (79) † 2024.01.18[4021]
Szertartás 2024.01.23-án 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Kosztolányi Éva szül. Seko (84) † 2024.01.17[4020]
Szertartás 2024.01.22-án 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Klištincová Adriana rod. Kútiková (53) † 16.01.2024[4019]
Obrad 23.01.2024 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Hlavačková Anna rod. Hlavačková (68) † 16.01.2024[4023]
Obrad 22.01.2024 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Vatterová Gabriela rod. Keselyová (78) † 16.01.2024[4024]
Obrad 20.01.2024 o 15:00 na cintoríne v Trnovci nad Váhom
Salgová Zuzana rod. Páliknkášová (81) † 16.01.2024[4022]
Obrad 19.01.2024 o 10:00 v novozámockom krematóriu
Illésová Erika rod. Veresová (60) † 15.01.2024[4026]
Obrad 23.01.2024 o 14:30 v obradnej sále cintorína vo Dvoroch nad Žitavou a následne pohreb
Dobiová Nikoleta rod. Göncölövá (38) † 14.01.2024[3995]
Obrad 22.01.2024 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Gyengyár Lajos (72) † 2024.01.14[3999]
Szertartás 2024.01.19-én 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Kosora Štefan (73) † 14.01.2024[3998]
Obrad 19.01.2024 o 13:00 v rímskokatolíckom kostole v obci Lipová a následne pohreb o 13.30 hod. na miestnom cintoríne
Juhászová Helena rod. Takácsová (82) † 14.01.2024[3996]
Obrad 17.01.2024 o 14:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Lubušky Tibor (83) † 13.01.2024[4001]
Obrad 17.01.2024 o 15:00 zádušná omša, následne pohreb na cintoríne v Jasovej
Kálaiová Helena rod. Kálaiová (72) † 13.01.2024[4005]
Obrad 17.01.2024 o 12:00 v novozámockom cintoríne
Ágh József (67) † 2024.01.12[4002]
Szertartás 2024.01.17-én 14:00 órakor az andódi új temetőben
Daniš Pavel Ing. (72) † 12.01.2024[3997]
Obrad 17.01.2024 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Horváth Jozef Doc. Ing. CsC. (83) † 12.01.2024[4031]
Obrad 12.01.2024 o 00:00 v úzkom rodinnom kruhu
Bottková Anna rod. Kavalierová (81) † 10.01.2024[4016]
Obrad 16.01.2024 o 14:00 na rímskokatolíckom cintoríne v Komárne
Kečkéš Imrich (76) † 10.01.2024[4015]
Obrad 15.01.2024 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Kliský Tibor (88) † 08.01.2024[4000]
Obrad 15.01.2024 o 13:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Procháczková Edita rod. Majerová (94) † 08.01.2024[4007]
Obrad 12.01.2024 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Lauránsky Anton (74) † 07.01.2024[4004]
Obrad 07.01.2024 o 00:00 posledná rozlúčka bola v rodinnom kruhu
Paluk Attila (28) † 06.01.2024[4018]
Obrad 11.01.2024 o 14:00 v katolíckom cintoríne v Pribete
Koreneková Alžbeta rod. Juhászová (85) † 04.01.2024[4011]
Obrad 09.01.2024 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Oláh Erzsébet szül. Strassburger (78) † 2024.01.04[4012]
Szertartás 2024.01.08-án 13:00 órakor az érsekújvári temetőben
Matyó Attila Mgr. (58) † 03.01.2024[4008]
Obrad 08.01.2024 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Brányik Miklós (62) † 2024.01.01[4003]
Szertartás 2024.01.09-én 14:00 órakor az andódi új temetőben
Jančík Jaroslav (76) † 01.01.2024[3994]
Obrad 06.01.2024 o 13:00 na rímsko-katolíckom cintoríne v Nesvadoch
Cupek Juraj (61) † 01.01.2024[4013]
Obrad 03.01.2024 o 00:00 v rodinnom kruhu
Šimon Juraj Ing. (87) † 31.12.2023[4006]
Obrad 10.01.2024 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Juhász György (76) † 2023.12.31[4014]
Szertartás 2024.01.08-án 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Molnár Éva (79) † 2023.12.30[4009]
Szertartás 2024.01.05-én 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Rychel József (67) † 2023.12.29[3993]
Szertartás 2024.01.03-án 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Plichta Péter (75) † 2023.12.28[3991]
Szertartás 2023.12.30-én 12:00 órakor az érsekújvári temetőben
Dráfi Rozália szül. Lakatos (83) † 2023.12.27[3988]
Szertartás 2023.12.30-én 10:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Kajanová Mária rod. Kajanová (92) † 26.12.2023[3989]
Obrad 29.12.2023 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Daniel František (82) † 25.12.2023[3987]
Obrad 03.01.2024 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Ančin Pavel (77) † 24.12.2023[4010]
Obrad 09.01.2024 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Šulka Michal (71) † 24.12.2023[3992]
Obrad 29.12.2023 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Struhárová Terézia rod. Rukovanská (87) † 24.12.2023[3984]
Obrad 29.12.2023 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Kišová Mária rod. Ráková (67) † 23.12.2023[3985]
Obrad 29.12.2023 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Šrámek Juraj (46) † 22.12.2023[3986]
Obrad 27.12.2023 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Pataky Ján (78) † 20.12.2023[3980]
Obrad 28.12.2023 o 14:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne. Autobus bude pristavený o 13.15 pri autobusovej zastávke na Hl. námestí oproti pošte
Mazanová Mária rod. Bereczová (81) † 20.12.2023[3979]
Obrad 28.12.2023 o 13:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Gódor Alexander (95) † 20.12.2023[3983]
Obrad 27.12.2023 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Cvik Bernard (88) † 20.12.2023[3978]
Obrad 23.12.2023 o 14:00 na cintoríne v obci Hul
Pšenák Károly (61) † 2023.12.19[3990]
Szertartás 2024.01.02-án 11:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Farkas József (65) † 2023.12.17[3976]
Szertartás 2023.12.21-én 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Jakubík Tamás Ing. (76) † 2023.12.17[3977]
Szertartás 2023.12.21-én 12:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Taldíková Ľudmila rod. Kanásová (86) † 15.12.2023[3981]
Obrad 20.12.2023 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Mechurová Magdaléna rod. Remeňová (87) † 13.12.2023[3975]
Obrad 18.12.2023 o 14:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Jaššo Vladislav (79) † 11.12.2023[3973]
Obrad 14.12.2023 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Onódy Peter (44) † 09.12.2023[3974]
Obrad 15.12.2023 o 13:00 v starom cintoríne v Andovciach
Lužica Erzsébet szül. Ölveczká (91) † 2023.12.09[3969]
Szertartás 2023.12.14-én 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Husníková Jolana rod. Jakabová (91) † 09.12.2023[3972]
Obrad 14.12.2023 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Durec Stanislav (74) † 09.12.2023[3970]
Obrad 14.12.2023 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Guba Barnabáš MUDr. (88) † 08.12.2023[3971]
Obrad 13.12.2023 o 14:00 v levickom krematóriu a následne pohreb
Maďar Michal JUDr. (73) † 06.12.2023[3968]
Obrad 12.12.2023 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Vrábelová Sylvia rod. Formáneková (58) † 06.12.2023[3967]
Obrad 11.12.2023 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Varga Ferenc (65) † 2023.12.04[3963]
Szertartás 2023.12.11-én 13:00 órakor az érsekújvári temetőben
Ágh Karol (86) † 04.12.2023[3966]
Obrad 07.12.2023 o 15:00 v novozámockom krematóriu. Následne pohreb na miestnom cintoríne
Kostyálová Andrea Mgr. rod. Kostyálová (40) † 03.12.2023[3947]
Obrad 07.12.2023 o 14:00 v novozámockom cintoríne
Švajdová Anna rod. Žideková (73) † 03.12.2023[3965]
Obrad 07.12.2023 o 14:00 v novozámockom krematóriu

Smútočné oznámenia, fotky posielajte na adresu:
A gyászjelentéseket, fényképeket a következö címre küldhetik:
parte@watson.sk