Rajčáni Štefan (71) † 21.10.2022[3577]
Obrad 27.10.2022 o 13:00 v novozámockom cintoríne
Nagy Michal (36) † 19.10.2022[3573]
Obrad 29.10.2022 o 10:00 v novozámockom krematóriu
Dudás Ľudovít (84) † 19.10.2022[3559]
Obrad 24.10.2022 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Domanizsa Károly (68) † 2022.10.18[3555]
Szertartás 2022.10.21-én 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Dunai Ondrej (87) † 17.10.2022[3557]
Obrad 28.10.2022 o 14:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Csente Štefan (67) † 17.10.2022[3556]
Obrad 20.10.2022 o 15:00 v dome smútku na cintoríne Dedina Mládeže
Arpáš František (73) † 16.10.2022[3558]
Obrad 22.10.2022 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Hamranová Ľudmila rod. Kajanová (64) † 16.10.2022[3561]
Obrad 19.10.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Pižl Jaroslav (59) † 15.10.2022[3554]
Obrad 20.10.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Kádek Daniela szül. Hoffman (78) † 2022.10.14[3551]
Szertartás 2022.10.19-én 11:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Paulovič Gabriel (64) † 2022.10.13[3549]
Szertartás 2022.10.13-án 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Bencze Imre (94) † 2022.10.12[3550]
Szertartás 2022.10.18-án 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Jozafová Zuzana (73) † 12.10.2022[3552]
Obrad 17.10.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Szabóová Helena rod. Kissová (80) † 11.10.2022[3553]
Obrad 14.10.2022 o 12:30 v kostole v Palárikove, následne smútočný obrad o 13:00 na miestnom cintoríne
Wittková Marta (88) † 08.10.2022[3548]
Obrad 14.10.2022 o 13:00 az érsekújvári krematóriumban
Tóth Daniel (67) † 08.10.2022[3546]
Obrad 11.10.2022 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Baláž Vladimír Ing. (66) † 08.10.2022[3545]
Obrad 11.10.2022 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Ďurišová Anna rod. Teplanová (75) † 07.10.2022[3547]
Obrad 13.10.2022 o 11:00 v novozámockom cintoríne
Zradulová Marta (74) † 07.10.2022[3544]
Obrad 11.10.2022 o 14:00 v Šuranoch
Horváthová Iveta JUDr. rod. Barteková (62) † 05.10.2022[3542]
Obrad 10.10.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Zábranský Jozef (67) † 04.10.2022[3541]
Obrad 07.10.2022 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Gelleová Daniela rod. Valachová (65) † 03.10.2022[3540]
Obrad 06.10.2022 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Sűčová Eva rod. Sáková (71) † 02.10.2022[3538]
Obrad 06.10.2022 o 13:00 v novozámockom cintoríne
Varaďa Juraj (70) † 01.10.2022[3537]
Obrad 05.10.2022 o 15:00 v novozámockom cintoríne
Hedervári Aladár (78) † 2022.09.30[3539]
Szertartás 2022.10.06-án 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Janíček Imre (88) † 2022.09.30[3536]
Szertartás 2022.10.05-én 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Kürthy Lajos (66) † 2022.09.28[3534]
Szertartás 2022.10.04-én 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Košan František (83) † 27.09.2022[3535]
Obrad 03.10.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Hulková Mária rod. Hrablíková (80) † 26.09.2022[3532]
Obrad 29.09.2022 o 14:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Hozlár Jozef (75) † 24.09.2022[3533]
Obrad 28.09.2022 o 14:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Fabulya Pavel (77) † 22.09.2022[3531]
Obrad 28.09.2022 o 14:00 v novozámockom cintoríne
Štaubert Oskár (67) † 21.09.2022[3529]
Obrad 26.09.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Badin Károly (90) † 2022.09.20[3530]
Szertartás 2022.09.27-én 12:30 órakor Pozsony-Lamacs-i krematóriumban
Hájek Juraj (58) † 20.09.2022[3525]
Obrad 20.09.2022 o 00:00 v kruhu najbližšej rodiny
Dráfi Júlia szül. Dráfi (73) † 2022.09.19[3527]
Szertartás 2022.09.23-án 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Nagy Tibor (62) † 2022.09.18[3524]
Szertartás 2022.09.21-én 15:00 órakor az andódi öreg temetőben
Haris József (64) † 2022.09.17[3522]
Szertartás 2022.09.20-én 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Baroňai László (45) † 2022.09.16[3523]
Szertartás 2022.09.21-én 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Tóthová Magdaléna rod. Pásztorová (69) † 16.09.2022[3528]
Obrad 20.09.2022 o 14:00 na cintoríne v obci Pozba
Klučková Lívia rod. Žemberová (81) † 14.09.2022[3526]
Obrad 23.09.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Pecek Etelka szül. Balogh (74) † 2022.09.14[3517]
Szertartás 2022.09.19-én 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Brand János (62) † 2022.09.12[3519]
Szertartás 2022.09.16-án 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Rumpli Gyula (56) † 2022.09.11[3521]
Szertartás 2022.09.16-án 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Hamran Ladislav Bc. (71) † 09.09.2022[3518]
Obrad 13.09.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Ušiak Miloslav (69) † 08.09.2022[3516]
Obrad 13.09.2022 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Borosová Alžbeta rod. Slobodníková (75) † 07.09.2022[3509]
Obrad 12.09.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Veszely Ondrej (85) † 05.09.2022[3507]
Obrad 12.09.2022 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Kolláth Gabriel (65) † 04.09.2022[3511]
Obrad 09.09.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Pilek Peter (69) † 03.09.2022[3508]
Obrad 09.09.2022 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Ďurica Imrich (73) † 03.09.2022[3514]
Obrad 06.09.2022 o 16:00 v novom cintoríne v Andovciach
Hós Magdaléna szül. Bócz (71) † 2022.08.31[3515]
Szertartás 2022.09.06-án 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Lőrincz Sándor (75) † 2022.08.31[3513]
Szertartás 2022.09.06-án 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Tóth Artúr (65) † 2022.08.31[3501]
Szertartás 2022.08.31-én 12:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Mucha Zoltán (70) † 30.08.2022[3506]
Obrad 02.09.2022 o 11:00 v novozámockom cintoríne
Szulcsan Filip (28) † 29.08.2022[3520]
Obrad 14.09.2022 o 14:00 na obecnom cintoríne v Lipovej
Molnár Ján (84) † 29.08.2022[3505]
Obrad 02.09.2022 o 13:00 v novozámockom cintoríne
Fábián Ilona szül. Spargel (73) † 2022.08.29[3504]
Szertartás 2022.09.02-án 12:00 órakor az érsekújvári temetőben
Hlavatá Adriana rod. Pizdáková (60) † 28.08.2022[3503]
Obrad 02.09.2022 o 12:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Szigetiová Lívia rod. Kanovská (66) † 27.08.2022[3512]
Obrad 02.09.2022 o 14:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Očkay István (96) † 2022.08.26[3500]
Szertartás 2022.08.31-én 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Szabo František Ing. (68) † 26.08.2022[3502]
Obrad 31.08.2022 o 13:00 v novozámockom cintoríne
Pániszová Irma rod. Gallaiová (87) † 25.08.2022[3498]
Obrad 31.08.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Záležák Anna szül. Takáč (70) † 2022.08.25[3499]
Szertartás 2022.08.30-én 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Gogola Károly (82) † 2022.08.23[3495]
Szertartás 2022.08.26-án 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Czuczor Klára szül. Bárdos (86) † 2022.08.20[3496]
Szertartás 2022.08.25-én 11:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Brečka Vojtech (76) † 19.08.2022[3494]
Obrad 22.08.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Balla Juraj (81) † 17.08.2022[3510]
Obrad 08.09.2022 o 16:30 v rímskokatolíckom kostole v Nových Zámkoch
Mišťurík Klára szül. Kiss (68) † 2022.08.17[3493]
Szertartás 2022.08.24-én 13:00 órakor az andódi új temetőben
Domanizsa Erzsébet szül. Fábián (90) † 2022.08.16[3497]
Szertartás 2022.08.18-án 11:00 órakor az érsekújvári temetőben
Rajová Anna rod. Koleňáková (79) † 14.08.2022[3490]
Obrad 19.08.2022 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Gabajová Eva rod. Gabajová (66) † 14.08.2022[3491]
Obrad 19.08.2022 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Szombati Matej (62) † 12.08.2022[3489]
Obrad 19.08.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Laurinyecz Mária szül. Guliš (90) † 2022.08.11[3479]
Szertartás 2022.08.17-én 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Antal Boris (29) † 11.08.2022[3487]
Obrad 16.08.2022 o 11:00 v novozámockom cintoríne
Vadkertiová Etela rod. Kulišeková (88) † 09.08.2022[3486]
Obrad 15.08.2022 o 13:00 v novozámockom cintoríne
Jardeky Pavel (73) † 08.08.2022[3488]
Obrad 11.08.2022 o 12:00 v novozámockom cintoríne
Vrauko Anna szül. Bucsai (79) † 2022.08.07[3485]
Szertartás 2022.08.11-én 16:00 órakor az imelyi temetőben
Rozenberg Peter (83) † 07.08.2022[3483]
Obrad 10.08.2022 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Šimeková Zuzana rod. Štefaniková (59) † 06.08.2022[3482]
Obrad 10.08.2022 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Gregušík Július (70) † 06.08.2022[3484]
Obrad 09.08.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Németh Sándor (74) † 2022.08.04[3480]
Szertartás 2022.08.10-én 15:00 órakor az Udvardi temetőben
Nagy Patrik (39) † 03.08.2022[3476]
Obrad 08.08.2022 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Lénárd Vojtech (81) † 03.08.2022[3481]
Obrad 08.08.2022 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Fazekas Mária szül. Dékáň (91) † 2022.08.02[3478]
Szertartás 2022.08.05-én 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Šrámková Marta rod. Šrámková (75) † 30.07.2022[3470]
Obrad 03.08.2022 o 16:00 v rímsko-katolíckom kostole v Palárikove
Hatina Karol (81) † 29.07.2022[3477]
Obrad 08.08.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Surovec Štefan (84) † 27.07.2022[3468]
Obrad 02.08.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Pétery Andrea Mgr. rod. Dzurejová (45) † 27.07.2022[3461]
Obrad 01.08.2022 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Šimonová Irena rod. Kecskésová (88) † 27.07.2022[3469]
Obrad 01.08.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Páralová Edita rod. Békeská (67) † 25.07.2022[3466]
Obrad 29.07.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Török Alexander (82) † 25.07.2022[3465]
Obrad 28.07.2022 o 14:00 v novozámockom cintoríne
Klimasová Alžbeta MUDr. rod. Czuczorová (79) † 24.07.2022[3467]
Obrad 28.07.2022 o 15:30 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Kuchar Ladislav (89) † 24.07.2022[3473]
Obrad 27.07.2022 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Lakatoš Štefan (75) † 2022.07.24[3462]
Szertartás 2022.07.26-án 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Pánis Jozef (62) † 23.07.2022[3464]
Obrad 02.08.2022 o 14:00 v novozámockom cintoríne
Szőkeová Magdaléna rod. Kamenická (69) † 23.07.2022[3474]
Obrad 28.07.2022 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Czuczor Ernest (79) † 23.07.2022[3471]
Obrad 27.07.2022 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Szeleczky Valéria szül. Kiš (88) † 2022.07.23[3463]
Szertartás 2022.07.26-án 13:00 órakor az érsekújvári temetőben
Gondžala László (67) † 2022.07.22[3472]
Szertartás 2022.07.27-én 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Ďuricová Katarína rod. Becíková (82) † 21.07.2022[3475]
Obrad 27.07.2022 o 13:00 v novozámockom krematóriu

Smútočné oznámenia, fotky posielajte na adresu:
A gyászjelentéseket, fényképeket a következö címre küldhetik:
parte@watson.sk