Kovácsová Zuzana rod. Kneifelová (75) † 25.02.2019[2026]
Obrad 02.03.2019 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Petráš Ivan (68) † 19.08.2018[1823]
Obrad 22.08.2018 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Košíková Mária rod. Petrakovičová (82) † 19.08.2018[1828]
Obrad 23.08.2018 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Prokop Béla (79) † 2021.04.14[2953]
Szertartás 2021.04.19-én 12:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Krastenič Margit szül. Prokopecz (88) † 2017.03.31[1293]
Szertartás 2017.04.06-án 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Bombic Mário (26) † 11.08.2016[923]
Obrad 18.08.2016 o 14:00 v krematóriu v Nových Zámkoch a následne pohreb na miestnom cintoríne
Hlavicska Ferenc (97) † 2018.06.16[1759]
Szertartás 2018.06.22-án 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Špacír Stanislav (66) † 25.08.2023[3856]
Obrad 30.08.2023 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Tamaškovič Marián (68) †11.07.2024[4233]
Obrad 11.07.2024 o 00:00
Varagya Štefan Ing. (69) † 01.03.2024[4077]
Obrad 08.03.2024 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Gyurács Mikuláš (83) †12.07.2024[4229]
Obrad 20.07.2024 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Hovorková Mária rod. Félixová (85) †12.07.2024[4228]
Obrad 18.07.2024 o 13:00 v novozámockom cintoríne
Borsuk Miroslav (60) †12.07.2024[4231]
Obrad 17.07.2024 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Farkasová Mária rod. Mellenová (74) †12.07.2024[4230]
Obrad 16.07.2024 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Nagy Marian (50) †2024.07.11[4234]
Szertartás 2024.07.17-én 11:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Fraňo Pavel (86) †11.07.2024[4235]
Obrad 16.07.2024 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Melichárek Július (59) †11.07.2024[4232]
Obrad 15.07.2024 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Molnár Alexander (50) †2024.07.09[4223]
Szertartás 2024.07.12-án 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Kytková Lýdia (89) †08.07.2024[4224]
Obrad 11.07.2024 o 15:00 na miestnom cintoríne v dome smútku v Komjaticiach
Hronec Ladislav (57) †08.07.2024[4219]
Obrad 11.07.2024 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Holý Ivan (71) †07.07.2024[4227]
Obrad 12.07.2024 o 11:00 v novozámockom krematóriu, následne pohreb na miestnom cintoríne
Haris Mária (85) †2024.07.07[4222]
Szertartás 2024.07.09-én 12:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Hamran Ľudovít (68) †05.07.2024[4225]
Obrad 11.07.2024 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Csambalová Katarína rod. Cupeková (91) †05.07.2024[4226]
Obrad 11.07.2024 o 13:00 v novozámockom cintoríne
Ďuricová Alžbeta rod. Nyitraiová (91) †05.07.2024[4220]
Obrad 09.07.2024 o 13:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Bednáriková Alena (63) †04.07.2024[4221]
Obrad 09.07.2024 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Procháczka Pál (99) †2024.07.03[4218]
Szertartás 2024.07.08-án 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Kádárová Darina rod. Buranská (62) †02.07.2024[4213]
Obrad 08.07.2024 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Zachar František (74) †02.07.2024[4216]
Obrad 08.07.2024 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Melichárek Pavel (78) †2024.07.02[4217]
Szertartás 2024.07.04-én 10:00 órakor az érsekújvári temetőben
Berka Ondrej (86) †01.07.2024[4214]
Obrad 04.07.2024 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Lobodášová Katarína rod. Choreňová (73) †01.07.2024[4215]
Obrad 04.07.2024 o 13:00 v novozámockom krematóriu. Následne pohreb na miestnom cintoríne
Balogh Anna szül. Miskolczi (93) †2024.06.30[4211]
Szertartás 2024.07.04-én 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Szegheőová Marta rod. Jaleczová (82) †29.06.2024[4212]
Obrad 04.07.2024 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Hegedűs Imre (84) †2024.06.27[4210]
Szertartás 2024.07.01-én 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Csere Gizella szül. Vass (85) † 2024.06.25[4203]
Szertartás 2024.06.28-án 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Kossoványi Ferenc (85) †2024.06.25[4209]
Szertartás 2024.06.28-án 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Reindl Anton (75) †24.06.2024[4208]
Obrad 28.06.2024 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Kiss Jolán szül. Borka (86) †2024.06.22[4204]
Szertartás 2024.06.27-én 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Kolompárová Rozália rod. Szulcsányiová (78) †22.06.2024[4205]
Obrad 25.06.2024 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Ďurčík Ladislav Ing. (63) †22.06.2024[4207]
Obrad 22.06.2024 o 00:00 telesné pozostatky budú uložené vo Vrútkach
Horáková Silvia rod. Revajová (48) † 21.06.2024[4202]
Obrad 26.06.2024 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Masný Jozef (79) †21.06.2024[4206]
Obrad 24.06.2024 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Németh Mikuláš Ing. (83) † 18.06.2024[4199]
Obrad 24.06.2024 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Ludasová Zlatica rod. Téglásová (65) † 18.06.2024[4196]
Obrad 21.06.2024 o 10:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Kováčová Helena rod. Geletová (75) † 18.06.2024[4197]
Obrad 21.06.2024 o 09:00 v novozámockom krematóriu
Fekete László (78) † 2024.06.15[4193]
Szertartás 2024.06.20-én 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Városi Alexander (94) † 15.06.2024[4192]
Obrad 20.06.2024 o 13:00 v novozámockom cintoríne
Lorenz Emanuel Pavol MUDr. (74) † 14.06.2024[4194]
Obrad 21.06.2024 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Fábryová Marcela (47) † 11.06.2024[4201]
Obrad 14.06.2024 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Zajíček Silvester (68) † 10.06.2024[4198]
Obrad 14.06.2024 o 13:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne. Zádušná omša 21. augusta 2024 o 16.30 v rk kostole v NZ
Vlk Ján (76) † 08.06.2024[4195]
Obrad 13.06.2024 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Caban Ágnes szül. Katona (70) † 2024.06.08[4200]
Szertartás 2024.06.11-én 16:00 órakor a naszvadi temetőben
Salayová Alžbeta rod. Kovácsová (70) † 07.06.2024[4187]
Obrad 12.06.2024 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Galbavý István (64) † 2024.06.07[4189]
Szertartás 2024.06.12-án 14:00 órakor az andódi öreg temetőben
Cseri Teréz szül. Szőke (89) † 2024.06.06[4188]
Szertartás 2024.06.11-én 14:00 órakor az andódi öreg temetőben
Hegedűsová Juliana rod. Bajzová (89) † 05.06.2024[4186]
Obrad 10.06.2024 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Oláh Lucia (36) † 2024.06.05[4190]
Szertartás 2024.06.10-én 14:00 órakor az andódi új temetőben
Berka Ladislav (60) † 03.06.2024[4183]
Obrad 07.06.2024 o 12:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Hozlárová Mária rod. Ferjancová (74) † 01.06.2024[4184]
Obrad 06.06.2024 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Caletková Eva rod. Hamranová (84) † 31.05.2024[4181]
Obrad 07.06.2024 o 14:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb. Zádušná omša sa uskutoční dňa 23. júla 2024 o 16:30 v r. k. kostole v NZ
Brandová Ildikó rod. Farkasová (61) † 30.05.2024[4182]
Obrad 04.06.2024 o 14:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb
Poláková Beáta rod. Homolová (77) † 30.05.2024[4173]
Obrad 01.06.2024 o 13:00 v r. k. kostole v Podhájskej a následne pohreb na miestnom cintoríne
Zahoran Marián (49) † 29.05.2024[4176]
Obrad 04.06.2024 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Oboňa Milan Ing. (74) † 29.05.2024[4179]
Obrad 03.06.2024 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Zachar Alexander (72) † 28.05.2024[4177]
Obrad 31.05.2024 o 14:00 v novozámockom krematóriu. Zádušná omša dňa 17. júna o 16.30 hod v r. k. kostole v NZ
Žichla Miroslav (71) † 27.05.2024[4174]
Obrad 30.05.2024 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Skokanovič Jozef (68) † 25.05.2024[4178]
Obrad 31.05.2024 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Cvejkušová Iboja rod. Nagyová (77) † 23.05.2024[4175]
Obrad 28.05.2024 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Oslancová Mária rod. Rohoňová (69) † 23.05.2024[4180]
Obrad 25.05.2024 o 16:00 v novozámockom krematóriu
Lovász József (69) † 2024.05.18[4191]
Szertartás 2024.05.22-án 14:00 órakor a bajcsi temetőben
Bogár Ondrej (60) † 16.05.2024[4185]
Obrad 22.05.2024 o 13:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestnom cintoríne
Vargová Anna rod. Vargová (79) † 16.05.2024[4146]
Obrad 21.05.2024 o 13:00 v novozámockom krematóriu
Bombic Elemér (78) † 2024.05.16[4148]
Szertartás 2024.05.20-én 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Miskolczi Zoltán (84) † 15.05.2024[4145]
Obrad 21.05.2024 o 14:00 v novozámockom krematóriu
Csepányi Július (86) † 15.05.2024[4155]
Obrad 20.05.2024 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Czuczor Szilveszter (73) † 2024.05.13[4151]
Szertartás 2024.05.17-én 14:30 órakor az andódi új temetőben
Hinková Beáta rod. Šipošová (76) † 12.05.2024[4149]
Obrad 16.05.2024 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Tobákošová Anna rod. Fektová (85) † 11.05.2024[4156]
Obrad 17.05.2024 o 13:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestbom cintoríne. Zádušná omša 17. mája o 12.00 hodine v r.k. kostole v Nových Zámkoch
Lukáčová Judita rod. Fabulyová (92) † 11.05.2024[4157]
Obrad 15.05.2024 o 13:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestbom cintoríne
Havelková Judita rod. Kosztolányiová (76) † 10.05.2024[4159]
Obrad 16.05.2024 o 11:00 v obradnej sále pohr. služby PIETA na Čučoriedkovejul. 12 v Bratislave
Petráš Mária szül. Ruškár (88) † 2024.05.09[4152]
Szertartás 2024.05.13-án 12:00 órakor az érsekújvári temetőben
Borza Miroslav (50) † 07.05.2024[4147]
Obrad 18.05.2024 o 11:00 v novozámockom krematóriu
Csintalan Norbert (44) † 2024.05.07[4150]
Szertartás 2024.05.13-án 14:00 órakor az érsekújvári temetőben
Makai Mikuláš (85) † 02.05.2024[4153]
Obrad 06.05.2024 o 14:00 v novozámockom krematóriu. Zádušná omša 22. augusta o 16.30 hodine v r.k. kostole v Nových Zámkoch
Kodhajová Katarína rod. Chovanová (81) † 02.05.2024[4161]
Obrad 06.05.2024 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Boldizsár László (68) † 2024.05.02[4158]
Szertartás 2024.05.06-án 11:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Barák József Ing. (81) † 2024.05.01[4160]
Szertartás 2024.05.10-én 14:00 órakor az érsekújvári krematóriumban, ezt követően temetés a helyi temetőben
Kamencová Helena rod. Procházková (62) † 01.05.2024[4154]
Obrad 07.05.2024 o 14:00 v novozámockom krematóriu a následne pohreb na miestbom cintoríne
Horváth Hedvig szül. Rosztovics (87) † 2024.04.30[4164]
Szertartás 2024.05.03-án 13:00 órakor az érsekújvári krematóriumban
Kalina Stanislav (72) † 30.04.2024[4163]
Obrad 03.05.2024 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Juhász Ferenc (88) † 2024.04.30[4162]
Szertartás 2024.05.02-án 15:00 órakor az érsekújvári temetőben
Hruškár Erzsébet szül. Farkas (70) † 2024.04.30[4166]
Szertartás 2024.05.02-án 11:00 órakor az érsekújvári temetőben
Őszi Roland (48) † 29.04.2024[4165]
Obrad 02.05.2024 o 12:00 v novozámockom krematóriu
Korber Alexander "Fikus" (74) † 26.04.2024[4172]
Obrad 10.05.2024 o 14:00 a kmomáromi katolikus temetőben
Jurík Peter (54) † 26.04.2024[4167]
Obrad 02.05.2024 o 14:00 v novozámockom cintoríne
Janko František (69) † 26.04.2024[4143]
Obrad 30.04.2024 o 15:00 v novozámockom krematóriu
Bóriková Antónia rod. Bóriková (95) † 25.04.2024[4168]
Obrad 29.04.2024 o 00:00 v úzkom rodinnom kruhu
Buda Ferenc (66) † 2024.04.23[4171]
Szertartás 2024.04.30-én 14:00 órakor az ipolybéli (Bielovce) temetőben
Csongrádi Karol (71) † 23.04.2024[4142]
Obrad 29.04.2024 o 14:00 v novozámockom krematóriu

Smútočné oznámenia, fotky posielajte na adresu:
A gyászjelentéseket, fényképeket a következö címre küldhetik:
parte@watson.sk