Nezávislý týždenník. Vychádza od roku 1881Független hetilap. Alapítva 1881-ben
Ročník 8. (71.)20/07/20198. (71.) évfolyam
  Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak   19-07-17   51  
0
Dvojzväzková tisíc-stránková autobiografia novinára, spisovateľa, publicistu Arthura Koestlera (1905-1983) vyšla v češtine iba celkom nedávno, jej maďarský preklad uzrel svetlo sveta už v r. 1997. Napísaná bola ešte v r. 1951 a 1954, keď bol autor už svetoznámy svojim dielom "Tma na poludnie", v ktorej rozkryl mechanizmy moskovských procesov 30-tych rokov. Koestler sa popri Georgovi Orwelovi stal asi najznámejším autorom opisujúcim potieranie indivídua v totalitnej spoločnosti. S Orwelom mali spoločné aj niektoré životné osudy, obaja preśli španielskou občianskou vojnou, ktorá bola rozhodujúcim impulzom pre opustenie komunistickej doktríny.  
Eva Polerecká   19-07-16   1,131  
0
Okolo osoby pani Mgr. Hozlárovej sa nám hromadí toľko záhad, že aj Bermudský trojuholník bledne závisťou. Po tom, čo nás Mesto dlho držalo v neistote, ktoráže to Katarína Hozlárová nastupuje na novovytvorený odbor kultúry, konečne krajské noviny do toho vnášajú svetlo a prinášajú rozhovor s pani ex-poslankyňou o tom, ako sa po desiatich rokoch rozhodla zmeniť pracovisko a zúročiť svoje skúsenosti v inej oblasti. Vzápätí p. ex-poslankyňa vlastné slová označuje za fámy a na FB stránke Katolíckej spojenej  školy dementuje nepravdivé správy o zmene riaditeľky.  
Oto Psenak   19-07-14   955  
0
Meno developera - komárňanskej firmy IMMO-MEM sa na našich stránkach objavilo v súvislosti s kúpou luxusného bytu p. viceprimátora. Išlo o firmu, od ktorej byt p. viceprimátor kupoval a ktorá si už koncom septembra 2017 výhodne od mesta zaobstarala stavebný pozemok na výstavbu nájomných bytov na sídlisku Západ (Andovská ulica). V článku sme sa udivovali, ako veľmi je mesto ústretové vo všetkom, čo sa tohoto investora týka. Dnes by sme radi informovali, že výherná séria uvedenej firmy trvala ďalej. Primátor začiatkom roka bez toho, aby to nechal schváliť zastupiteľstvom, alebo o tom zastupiteľstvo aspoň informoval, svojvoľne zmenil podmienky zmluvy týkajúce sa termínov začatia výstavby, čím firme de-facto odpustil zmluvnú pokutu vo výške 27 tisíc Eur.  
Oto Psenak   19-07-10   899  
0
Len včera sme informovali o tom, ako primátor neuspel so svojou "inováciou" ohľadne svojvoľného vymenovávania členov školských rád a dnes sa objavila ďalšia podobná správa. Padlo prvostupňové súdne rozhodnutie ohľadom nezaplatenej zmluvnej ceny za rekonštrukciu kina, ktorej časť si mesto nechalo s odôvodnením, že ide o zápočet zmluvnej pokuty. Svojho času sme podrobne referovali o prípade, kde dokonca vyplávala na internet aj podivná nahrávka rozhovoru primátora s dodávateľom, ktorý akosi nechcel pochopiť čo má prvý muž mesta na mysli...  
Oto Psenak   19-07-08   1,285  
0
Pred niekoľkými dňami sme priniesli správu o tom, že na novovytvorené miesto vedúcej odboru kultúry MsÚ bola bez výberového konania vymenovaná Mgr. Katarína Hozlárová, dcéra poslankyne Hozlárovej. O ničom podobnom ani v náznakoch neinformovala radnica, ani nikto iný. Teraz vysvitlo, že ani my sme neodhadli celú hĺbku fígľa - v skutočnosti bola do funkcie vymenová samotná pani poslankyňa - zhodou okolností - tiež Katarína Hozlárová.  
Oto Psenak   19-07-05   209  
0
Doyen slovenskej literárnej vedy, intelektuál, diplomat a politik Rudolf Chmel vo februári oslávil 80. životné jubileum. Pri tejto príležitosti vyšli v Kalligrame jeho 600-stránkové pamäti. Rudolf Chmel bol od 60-tych rokov minulého storočia aktívny v slovenskej literárnej vede v SAV, pracoval s vtedajśími korifejmi od lietratúry ako Špitzer, Bakoš, Pišút, Mráz, Mináč, Válek, Novomeský, Okáli. Snaživý a pracovitý mladý muž balansoval so svojou nosnou témou slovensko-maďarských literatúrnych vzťahov tak bravúrne, až sa v r. 1982 stal tajomníkom Zväzu spisovateľov, v r. 1988 šéfredaktorom perestrojkových Slovenských Pohľadov, neskôr poslancom, veľvyslancom, ministrom kultúry, podpredsedom vlády, šéfom Šorošových fondov na Slovensku a intelektuálom najvyššieho kalibru. V 2012-m roku jeho povesť poničila kauza Gorila, v ktorej je jeho ministerskému účinkovaniu v rokoch 2003-2005 venovaných 6 viet.  
Oto Psenak   19-07-02   391  
0
Zmeny na pozícii marketingového riaditeľa Heinekenu Slovensko v auguste minulého roka, keď Davida Zappeho striedal Ronald Lupták, priniesli aj dravé marketingové kampane za účelom propagácie značky Zlatý Bažant. Niesli sa v znamení retro vlny, ktorá zrejme vyústila do pošetilého nápadu rozohrať v súvislosti s mestom Hurbanovo slovné hračky okolo postavy J. M. Hurbana. Pritom Hurban pre Starú Ďalu reprezentuje predovšetkým násilné premenovávanie obcí južného Slovenska - poslednú epizódu etnických čistiek a protimaďarskych pogromov po ukončení 2. sv. vojny. Benešova vláda ich rozpútala v snahe nájsť zástupného vinníka za za svoje dezertérsvo ako aj kolaboráciu Čechov a Slovákov s nacistami. Nie je pritom vôbec isté, či Hurbanovo dostalo meno po Jozefovi Miloslavovi - otcovi, alebo synovi - Svetozárovi, prípadne vnukovi - Benešovmu veľvyslancovi v USA kokainistovi Vladimírovi...  
Oto Psenak   19-06-28   531  
0
Slovenská demokratická scéna síce vníma, že v prieskumoch si Kotlebova ĽSNS už stabilne drží 3. miesto, ale ešte si nepripúšťa, že po marcových voľbách bude vládnou stranou. A Bratislavská kaviareň, čo sú sympatickí ale nie príliš vzdelaní ani pracovití ľudia, miesto toho, aby bila na poplach a hľadala riešenia na reálne príčiny rastu radikalizmu, šíri svoju svojráznu "antidiskriminačnú" filozofiu, ktorou radikálom prekladá cestu. Že čo tým môžu dosianuť, dobre ilustruje úvodná scénka z reportáže Kristiána Čekovského natočená v Hurbanove, kde ho obyvatelia Kvetnej ulice privítali veľmi nevľúdne a hnali preč. Tí istí obyvatelia, ktorým Kristián prišiel vysvetliť ako veľmi sa mýlia, keď si myslia, že im Kotlebovci vyriešili ich problém s neprispôsobivými Rómami... Ostatne práve tento prezieravý postoj k obyčajným ľuďom a ich trápeniu je (popri nevzdelanosti a lenivosti ) treťou charakteristickou črtou slovenskej liberálnej ľavice.  
Oto Psenak   19-06-20   939  
0
Jeden z najdôležitejších článkov za posledné roky uverejnili krajské noviny tento pondelok pod názvom "Obyvatelia Bieleho domu trpia". "Biely dom" je vežiak na adrese Námestie republiky 1, kde neprispôsobiví nájomcovia siestich bytov už niekoľko rokov robia nočnú moru zo života obyvateľov ostatných 42 bytov. Obyvatelia trpia a súčasne majú strach a nevedia si pomôcť.  Ako vyplýva z vyjadrení primátora s viceprimátorom, pomôcť sa im jednoducho nedá a to z dôvodu zlých zákonov. Ak sa nájomník odmietne vysťahovať z vášho bytu, nič vám neostáva než sa s tým zmieriť... Aspoň tak to tvrdia páni z radnice... Pritom jeden z nich je zhodou okolností konateľom Bytkomfortu, ktorý má činžiak v správe a ten druhý ho do tejto funkcie dočasne navždy vymenoval.  
Zilizi Kristóf   19-06-17   358  
0
Június 11-én, szent Iván, avagy nyárelő havának második keddjén szemeszterzáró misét és könyvbemutatót tartottak a nagyszombati és környékbeli magyarok találkozási helyén, a Fő utcai szent Ilona templomban és annak udvarában. Ismét elszállt egy esztendő, befejeződőfélben az iskolév, lezárult a szemeszter, a vizsgaidőszak is a vége felé közeledik az egyetemisták esetében. Ezért hát volt miért hálát adni a jó Istennek, immár hetedszer a nagyszombati misék történetében, 2013 hamvazószerdája óta. Köszönetet mondani a Szűzanyának közbenjárásáért, hogy megsegítette a diákokat helytállni, a megmérettetéseken jól teljesíteni.  
Zilizi Kristóf   19-06-13   367  
0
Június 2-án, vasárnap, délután fél öttől rendezték meg a Trianon Kereszt-emlékmű előtti megemlékezést Mosonmagyaróváron, jelképesen a rendezvény kezdete a fél öt után két perces trianoni békediktátum 99 évvel ezelőtt történt aláírásához igazodott. A kereszt, Németh Alajos kezdeményezésére 2003-ban készült el, tavaly, a 15. jubileumi évfordulóra a keresztet felújították a Magyar utcán található evangélikus templom tövében.
A megemlékezés elején elénkelte a csaknem száz emlékező a himnuszt. A kultúrműsorban a Csütörtöki Szalon adta elő Gyertyaláng címmel összeállítását, mely a Trianonnal kapcsolatos versek, idézetek, irodalmi alkotásokból készült csokorból állt. A műsort Kurucz Róbert állította össze.  
Oto Psenak   19-06-11   577  
0
Do 13. júna je na adrese http://www.ekoforum.sk/peticia/povod-dreva možné podporiť petíciu lesoochranárskeho združenia VLK na podporu hromadnej pripomienky k návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pre účinnejší systém kontroly výrobcov elektriny z biomasy. Týka sa to aj nás, keďže mesto spoluvlastní firmu Bytkomfort, ktorá prevádzkuje kotol na biomasu a tají množstvo a pôvod drevnej štiepky, ktorú tam spaľuje.  Zabráňme podvodníkom ničiť naše lesy!  
Oto Psenak   19-06-06   331  
0
Autor Scott Galloway je univerzitný profesor a súčasne marketingový odborník s podnikateľskými skúsenosťami. Vo svojej knihe (originál vyšiel v r. 2017) si všíma znepokojivé trendy v americkej ekonomike, kde začínajú dominovať veľkí hráči, ktorí sú efektívni a inovatívni a súčasne likvidujú strednú triedu a pracovné miesta státisícov Američanov. Apple, Amazon Google a Facebook sú onou veľkou štvorkou spomínanou v názve knihy.  
Zilizi Kristóf   19-06-05   430  
0
Május 31.-június 2-a között került megrendezésre a különvonatos zarándoklat a csíksomlyói pápai misére a Misszió Tours Utazási Iroda szervezésében. Emellett már nyolcadik alkalommal indítatanak zarándoklatot a csíksomlyói pünkösdi búcsúra. Ez a pápalátogatásra indított vonat olyan rendkívüli volt. Jómagam a pünkösdszombati búcsúra készültem, de ha már adódott az alkalom, hogy szent Péter utódja látogat erre, a nemcsak a Kárpát-medencei magyarság legnagyobb találkozási helyére, akkor úgy döntöttem, hogy inkább erre látogatok el.  
Oto Psenak   19-06-04   1,205  
0
V programe zajtrajšieho zastupiteľstva sa z ničoho nič objavil i bod nazvaný "Návrh na zriadenie dočasnej pracovnej komisie na vypracovanie podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj Štadióna L. Gancznera" čo neklamne signalizuje, že sa staneme svedkami ďalšieho pokusu o prevekslovanie významnej mestskej nehnuteľnosti do rúk spriaznených privatizérov. Bývalý Sigma štadión, ktorý mesto svojho  času dostalo zadarmo a za tridsať rokov nechalo vykrvácať, je dnes v pomerne schátralom stave. Zelená plocha medzi panelákmi ale niekoho neskutočne láka... Prvý infantilný pokus o predaj objektu sa udial ešte v júni 2015-teho roku, keď sa primátor Klein pokúsil využiť moment prekvapenia a z rozbehu sprivatizovať ŠH Millénium, Hotel Korzo i spomínaný štadión (písali sme tu).  
Telek Lajos   19-07-17   130  
0
A  tavalyi beharangozónk rekordot döntött több mint 32,048 nézték meg - íme, itt az idei, remélem sokan ott lesztek! Ki gondolta volna tizenegy esztendeje, amikor először rendezték meg a kürti borfesztivált, hogy ilyen nagyszerü hagyománnyá növi ki magát. A múlt évben a születesnapi tortán ott diszelget a nagy X, és ennek megfelelöen egy világsztár szórakoztatta a borkedvelöket - a Boney M-es Sheyla Bonnick. Nagy koncert volt, tomboló közönség, fantasztikus borok, jó levegő és maga a fantasztikus borvidék. A fesztivál a tizenegy  év alatt a Kárpát-medence egyik legjelentősebb bor-rendezvényévé nőtte ki magát. Idén július 19 és 20-ka  lesz a fesztivál két napja, ahol több mint 50 borászat és ugyanannyi műsorszám várja a Kürtre látogató közönséget.  
Oto Psenak   19-07-15   334  
0
S rebríčkami to naša samospráva jednoducho vie. Minule sme si posvietili na výborné umiestnenie v rebríčku trasparentnosti, kde sa naše najskorumpovanejšie mesto predralo na popredné miesta a dnes sa nestačíme diviť, akým raketovým tempom sa zlepšuje náš ekonomický rejting, kde sme sa z poslednej 138. priečky z roku  2014 dopracovali  na 59. priečku za rok 2018. To je vskutku veľmi zvláštne, lebo hodnota majetku mesta medzičasom stagnovala, zato dlh narástol o takmer 40%. Kým pred štyrmi rokmi dlh samosprávy počítaný na obyvateľa činil 85 Eur, dnes je to už 123 Eur. Oprávnene sa pýtate, ako je to možné?  
Oto Psenak   19-07-11   1,051  
0
Medzi pedagógmi i rodičmi žiakov novozámockého gymnázia sa začiatkom leta rozšírila poplašná správa, že kreslo riaditeľa tejto najvýznamnejšej vzdelávacej inštitúcie v meste si za svoje ďalšie pôsobisko vyhliadla okresná šéfka Smeru, bývalá prednostka OÚ a toho času (až do marcových volieb) riaditeľka okresného úradu práce Ing. Helena Bohátová.  
Oto Psenak   19-07-09   832  
0
Ako sme na týchto stránkach informovali (viď článok tu...), primátor na marcovom zastupiteľstve oznámil poslancom, že vzhľadom na bližšie neupresnené usmernenie ministerstva školstva si zástupcov zriaďovateľa do školských rád bude odteraz vyberať sám. Súčasne prečítal zoznam svojich kandidátov čím otázku považoval za vyčerpanú. Keďže o rovnaký fígeľ sa už v minuloti pokúsil aj iný starosta-figliar, k článku sme pripojili stanovisko galantskej prokuratúry o nezákonnosti podobného postupu. To však O. Kleina nezneistilo ani najmenej a nechal, aby takto kreované školské rady zvolili riaditeľov škôl. Na podnet jedného z opozičných poslancov sa otázkou zaoberala aj okresná prokuratúra, ktorá dospela k rovnakému záveru ako tá galantská...  
Oto Psenak   19-07-07   538  
0
Potom ako zastupiteľstvo v našom krajskom meste 14. júna schválilo všeobecne záväzné nariadenie o zákaze hazardu, sa azda i Nové Zámky posunú o krok bližšie týmto smerom. U nás síce zatiaľ žiadna petícia za zákaz hazardu neprebieha (v Nitre ju podpísalo 23 tisíc ľudí) ale mnohým musí byť zrejmé, akú biedu  a rozvrat za sebou tento typ podnikania necháva.  
Oto Psenak   19-07-04   1,439  
0
Zomlelo sa to narýchlo a nestihli zmeniť ani organizačnú štruktúru. Od 1. júla sa bývalý odbor sociálnych vecí, kultúry a vzdelávania mestského úradu rozdelil. A hneď sa našla aj najvhodnejšia kandidátka na novovytvorené miesto - dcéra poslankyne Hozlárovej. Pritom zmena je to to nepochybne správna a potrebná - dávno voláme potom, aby sa servisná organizácia mesta profesionalizovala a začala normálne plniť svoje funkcie aj v oblastiach sociálnych vecí a školstva, kľúčových pre budúcnosť mesta hoci celkom nezaujímavých z hľadiska kšeftov s mestským majetkom, na ktoré je naše mesto tradične prioritne nastavné.  
Oto Psenak   19-07-01   213  
0
Novinár-publicista Ladislav Szalay sa v máji t.r. dožil deväťdesiatky, žáner, ktorému sa venuje je však celkom nový. Pokúša sa rekonštruovať pravdivú históriu Slovákov na Slovensku a demaskovať labyrint mýtov a klamstiev, do ktorého katolíckych Slovákov zaviedli predstavitelia "podtatranskej vetvy čechoslováckeho kmeňa" (v uhorskej politickej terminológii Panslávi, v konfesionálnej terminológii Luteráni). Pre bežného čitateľa odchovaného českou a slovenskou historiografiou je podobná perspektíva veľmi nezvyklá, nestráviteľná a ani by nemala šancu na recepciu nebyť malého bezvýznamného faktu, že luteránsko-masarykovskému krúžku sa predsa len nepodarilo preluhať do Nirvány a ich podvodne založený československý štát sa ani nie tri roky po znovanadobudnutej slobode samovoľne zrútil...  
Eva Polerecka   19-06-28   1,368  
0
A už bolo aj načase. Pomaly sa aj hanbil zaparkovať svoju staršiu služobnú Oktáviu medzi vyblýskané zlaté SuperB p. primátora a rovanko vyblýskané čierne SuperB p. viceprimátora... Mestská kasa trošičku zastonala pri zaplatení 33 tisícového auta, ale vzhľadom na naliehavý verejný záujem zatneme zuby a ušetríme inde, napríklad na kosení, alebo zvýšime vstupné na štrand.  
Oto Psenak   19-06-18   386  
0
Szigeti László 70. születésnapját a szlovák demokratikus média megérdemelt terjedelemben méltatta. A Denník N napilapban a jóbarát Martin Bútora kétoldalas cikkében ismertette az ünnepelt érdemeit. Elmesélte a megtett utat a kezdetekktöl a csúcsig, hogyan vált a kitanult pincér-szakács médiamogullá, Bugár Béla tanácsadójává a szlovák politika egyik meghatározó háttér-emberévé. Hogyan sikerült mintegy 2.000 kötetnyi kiadói terméssel  maradandó nyomot hagyni a közép-európai kulturális térben. A laudáció Szigetit a magyar közösség spiritus agens-, spiritus rector-, és spiritus movens-je ként határozta meg. Majd röviden kitért magára a szlovákiai magyar kissebség helyzetére is...  
Oto Psenak   19-06-17   448  
0
Pozoruhodný 5-dielny seriál, ktorý vysielala HBO v premiére v období od 6. mája do 3. júna spracováva udalosti okolo havárie jadrovej elektrárne v Černobyle 26. apríla 1986. Film je spracovaný precízne, tvorcovia si dali záležať na exteriéroch i interiéroch sovietskej éry. Hoci ošarpané paneláky a vizuálne málo atraktívne prostredie, ktoré tvorilo každodennú realitu sovietskych ľudí, nie sú príliś fotogénne, autorom sa predsa podarilo natočiť film, ktorý sa stáva jedným z najúspešnejších projektov HBO vôbec. Film totiž nie je len rekonštrukciou udalostí, ale skúma aj širšie súvislosti o limitoch administratívneho riadenia sovietskej ekonomiky.  
Oto Psenak   19-06-12   2,366  
0
Pred pol rokom sme si na týchto stránkach položili otázku, či si kúpil p. vicepimátor Štefánik luxusný byt od developera, ktorému mesto predtým lacno predalo 5000m2 pozemok.. Ale vzápätí vysvitlo, že vôbec nie. Aspoň on to tak vtedy tvrdil. A teraz zasa kataster potvrdil opak. Nominálne je luxusná nehnuteľnosť v odhadovanej cene 400 tisíc Eur napísaná na p. Štefánika staršieho, ale to by bola vskutku neuveriteľná náhoda, ak by sme dokázali predpovedať budúcnosť s takou malou chybou. Asi rovnako uveriteľná, ako že si skromný podnikateľ s ročným ziskom 20 tisíc Eur (údaj z r. 2017) kúpi na dôchodok podobný exkluzívny byt...  
Oto Psenak   19-06-10   1,073  
0
Kým sme čakali na odpoveď na naše otázky ohľadom bezdomovcov vysvitlo, že bezdomovci a ich útulok za 670 tisíc už nie sú prioritou, lebo teraz ideme byť kultúrnym hlavným mestom za 300 tisíc. Preto nám p. Felixová neodpovedá - už má iné starosti. Byť hlavným mestom kultúry je samozrejme veľká pocta, obzvlášť pre tak nekultúrne mesto ako je to naše. Názov víťazného projektu, s ktorým sme sa o hrdý titul uchádzali, znie "Vzdušné zámky" a jeho hlavným cieľom je podporiť konštruktívnu sociálnu interakciu a regenerovať mesto prostredníctvom kultúry. Bližšie o projekte si môžete prečítať tu...  
Eva Polerecká   19-06-06   2,337  
0
... je dojem ktorý získal divák zo 14 hodinového stredajšieho zastupiteľstva. Zastupiteľstvo zasadá iba 4x do roka, aby sa menej diskutovalo a viac robilo pre ľudí. Konkrétne pre 14 ľudí. Pre tých ľudí, ktorí sa aktuálne snažia o zvýšenie poplatku za odvoz odpadu, predaj štadióna L. Gancznera, ale nemôžu nič urobiť pre obyvateľov vežiaku z Nám. republiky č. 1. Tí sa prišli sťažovať priamo na zastupiteľstvo. Žiaľ mesto im nevie nijako pomôcť. Čo dotknutí asi aj tušili, lebo rovno si priviedli aj ľudí z Kotlebovej ĽSNS. Tí pre nich nejaké riešenie asi majú. Písali sme tu...  
Török András   19-06-05   350  
0
„Habemus Matrem!” – „Van Anyánk!”. 1931-ben ezekkel a szavakkal köszöntötte a prédikáló lelkiatya a Sasvárba zarándokló érsekújvári híveket. Ennek az örömhírnek a tudatában, őseink 1810-ben tett fogadalmához híven, 2019. április 30-án, kedden mi is gyalogos zarándoklatra indultunk a Sasvár-i Hétfájdalmú Szűzanyához. Ami a zarándokok létszámát illeti, Érsekújvárból hatan indultunk el – Karvai Angéla és Škamla ldikó Palástról, Bráth Borbála Kolonyból, Decsi Mária, Hruška Péter és Török András Érsekújvárból.  
Oto Psenak   19-06-03   997  
0
Ako sme v nedávnom článku signalizovali, Kotlebova strana ĽSNS efektívne pracuje s frustráciou obyvateľov, ktorí si nevedia pomôcť a dovolať sa nápravy s asociálnymi susedmi, ktorí im robia peklo zo života. Minulý týždeň sa v Hurbanove realizoval osvedčený scenár z Nitry a aktivisti v zelenom obsadili pozemok nedávno odkúpený okresnou predsedníčkou ĽSNS. V priebehu 4 dní z neho vytlačili jeho 35(!) nelegálnych obyvateľov.  
 
Infoservis 
 
1859.07.20 július 20. Legfelső kézirat, mely az oktatási nyelv megválasztását a gimnáziumok fenntartóira bízza.
1859.07.20 — A Magyar Nemzeti Igazgatóság és Alexandru Cuza fejedelem megbízásából Ion Báláceanu TTorinóban szerződést ír alá a Dunai Fejedelemségekbe szállítandó fegyverek, lőszerek és hadiszerelvények ügyében.
1859.07.20 Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. [Манчестер, 20 июля 1859 г.]. — 29,374.
1859.07.20 Engels to Marx. 20 or 21 July
1889.07.20 Энгельс — Фридриху Адольфу Зорге в МаунтДезерт. Лондон, 20 июля 1889 г. — 37, 210—211.
1889.07.20 Engels to Friedrich Adolph Sorge. 20 July
1889.07.20 Энгельс — Паскуале Мартиньетти в Беневенто. Лондон, 20 июля 1889 г. — 37, 211—212.
1889.07.20 Engels to Pasquale Martignetti. 20 July
1909.07.20 Июль, 7 (20). Ленин в письме секретарю Международного социалистического бюро (МСБ) К. Гюисмансу критикует перевод программы и устава РСДРП; сообщает о том, что отдал перевод на доработку.
1919.07.20 A Vörös Hadsereg támadása a románok ellen.
1919.07.20 Andrej Hlinka: Hus a či sv. Cyrill?
1919.07.20 július 20. Megindul a Vörös Hadsereg támadása a tiszai arcvonalon; a magyar csapatok átkelnek a Tiszán Tokajnál, Szolnoknál és Csongrádtól délre.
1919.07.20 — A Szocialista-Kommunista Munkások Magyarországi Pártjának felhívása a világ munkásaihoz a július 21-i nemzetközi tiltakozó sztrájk alkalmával. — (Világsztrájkra szólítja fel a munkásságot.)
1919.07.20 Июль, 20. Ленин пишет "Ответ на вопросы американского журналиста".
1919.07.20 «Целесообразнее будет приостановить всякое формирование» (Докладная записка члена Реввоенсовета Донского корпуса С.И. Скалова Г.Я. Сокольникову об условиях формирования Донского корпуса)
1939.07.20 Po príchode zo Švajčiarska sa Milan Hodža v Londýne stretol s bývalým prezidentom Československej republiky Edvardom Benešom a rokoval s ním o budúcej politickej spolupráci.
1949.07.20 Опубликование ноты Советского правительства по поводу присоединения Италии к Североатлантическому договору.
1949.07.20 július 20. Budapest polgármesterévé Pongrácz Kálmánt (Magyar Dolgozók Pártja), alpolgármesterévé Köböl Józsefet (Magyar Dolgozók Pártja) választják meg.
1969.07.20 július 20.: a Sas holdkomp Armstronggal és Aldrinnal leszáll a Holdra, ahol 24 órát tartózkodik; 21.: N. Armstong az első ember, aki a Hold felszínére lép.)
1989.07.20 Maďarská vláda oficiálne zastavila práce na Vodnom diele Gabčíkovo - Nagymaros. Práce na stavbách plánované československou vládou boli v uvedenom období približne na 85 až 90 % dokončené.
1989.07.20 július 20. Ladislav Adamec csehszlovák miniszterelnök Budapesten tárgyal a bős-nagymarosi beruházásról. (Nincs megegyezés.)
1989.07.20 Запись беседы А.Н. Яковлева с послом Итальянской Республики в СССР Ф. Саллео
1989.07.20 Запись беседы А.Н. Яковлева с послом США в СССР Дж. МэтлокомThe index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x