Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  12-06-30   4,402  
0
Emil Vidra sa narodil 23. marca 1916 ako siedme dieťa v rodine manželov Vidrovych v Šuranoch. Jeho otec bol obuvníkom, matka Helena, rodená Dršková, domácou. V roku 1920 mu zomrela matka. Otec i napriek chudobe zapísal syna na štúdium v novozámockom gymnáziu. V roku 1933 zomrel i otec. Starostlivosť o mladších súrodencov prešla na starších, ktorí ich živili zo svojho robotníckeho zárobku.  

Emil si na štúdium privyrábal doučovaním prospechovo slabších spolužiakov z bohatších, zvlášť židovských rodín. Gymnaziálne štúdia ukončil maturitou v roku 1934. Potom začal študovať na Katolíckej bohosloveckej fakulte, ktorú však nedokončil.

Pred nástupom prezenčnej vojenskej služby pôsobil v Šuranoch ako učiteľ na ľudovej škole. Po ukončení vojenčiny v Domažliciach sa sa nevrátildo Šurian medzičasom pripojených k Maďarsku, ale ostal pracovať ako výpravca na železnici v Bratislave.  V roku 1942 sa oženil s Margitou Bartovičovou, ktorá tiež pochádzala zo Šurian. V tom istom roku začal študovať popri zamestnaní na Právnickej fakulte v Bratislave. Za doktora bol promovaný v roku 1946, už ako zamestnanec Cukrovaru v Šuranoch. Politicky sa angažoval v Strane práce, kvôli čomu bol zo zamestnania prepustený. Začas vykonával funkciu okresného tajomníka tejto strany v Nových Zámkoch. Neskôr pracoval ako právnik v ístredí tejto strany v Bratsilave. V roku 1947 sa zamestnal opäť u ČSD. Popri zamestnaní začal študovať na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1951 ukončil toto štúdium získaním doktorátu. Po roku 1951 študoval na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, odbor zahraničný obchod - cestovný ruch. Po roku 1948 pracoval v robotníckych profesiách, v auguste 1958 bol uväznený a následne odsúdený za podvracanie republiky na 7 rokov. V roku 1960 bol prepustený z väzenia na základe amnestie. Umiestnil sa vo výrobe. Angažoval sa v r. 1968, v septembri 1968 emigroval do Viedne.V exile spolupracoval s ˇˇludákmi, vydával rôzne publikácie sociálno-teologického charakteru, niektoré ostali v rukopise.

Po novembri 1989 sa vrátil do vlasti, predstavitelia VPN ho však nepustili na novembrové tribúny. Spoločne s priatelmi založil Slovenskú organizáciu na ochranu práv - ľudských a národných - SONOP - ktorej základnou programovou tézou bolo prebúdzanie národného sebauvedomenia Slovákov a obhajoba ich práva na sebaurčenie.  Emil Vidra zomrel 20. januára 1992.

 
Zdroj:  SONOP zástanca a presadzovateľ ľudských a národných práv : Emilovi Vidrovi in memoriam. Zostavovateľ Peter Potocký,  Bratislava, SONOP, 1993
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x