Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  12-08-09   6,572  
0
V prvom dieli nášho seriálu sme Vám predstavili mestský podnik Novocentrum a.s. a jeho hospodárenie, ktoré za 15 rokov samostatnej existencie spoločnosti vykázalo účtovné straty za cca. 40 miliónov Sk (t.j. 4/5 poč. vkladu mesta) a nevýhodnými predajmi nehnuteľností pravdepodobne pripravilo mesto o ďalších niekoľko desiatok miliónov korún.
V dnešnom pokračovaní doplníme minulé informácie o prehľad funkcionárov, ktorí pracovali v riadiacich orgánoch spoločnosti. Za 15 rokov sa ich tam vystriedalo až neuveriteľných 42!  


Nebolo zriedkavosťou, ak si niekto po rokoch strávených v predstavenstve presadol do dozornej rady a naopak, rovnako sa stávalo, že sa kumulovala funkcia generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva.

Už pomerne skoro po založení a.s. sa stalo zrejmým, že jej obchodná ani finančná stratégia nie sú životaschopné.

V liste audítora vedeniu a akcionárom a.s. zo dňa 16. 4. 2002 sa doporučuje "neuzatvárať obchody negatívne ovplyvňujúce hospodársky výsledok. Konkrétne ide napr. o akciu „Billa Nové Zámky", kde predajná cena nezahrňovala ani zostatkovú hodnotu objektov následne určených na likvidáciu, ani náklady na ich likvidáciu. Takto spoločnosť odpredala relatívne lukratívnu nehnuteľnosť, pričom dosiahla stratu z akcie".
Na inom mieste upozorňuje, že investície do NZTV sú nezmyselné: "Doporučujeme však prehodnotiť rozhodnutie o jednostrannom investovaní v roku 2001 ako aj podľa plánov na rok 2002 do strediska NZTV, ktoré bolo stratové a plánuje sa so stratou aj pre rok 2002. Pritom do činnosti, ktorá jediná produkuje zisk, resp. zdroje sa neinvestuje a podľa predloženého podnikateľského plánu sa ani neplánuje investovať, pričom sa nezabezpečuje ani jej jednoduchá reprodukcia". 
Záver je potom jednoznačný: "Strata minulých období sa kumuluje, vlastné imanie spoločnosti klesá. Vzhľadom k dlhodobo dosiahnutým výsledkom spoločnosti, ktoré vedú k znižovaniu vlastného imania a zhoršovaniu jej likvidity a radu ďalších ukazovateľov, doporučujeme prehodnotiť predmet činnosti spoločnosti, jeho rentabilitu, možnosti ďalšieho rozšírenia, resp. zmeny predmetu činnosti, resp. prehodnotenia vývojových ukazovateľov, ktoré preukážu, že vývoj v spoločnosti nevedie k jej zániku, resp. trvalému znižovaniu vlastných zdrojov."

Jasnejšie sa to už povedať nedalo. Napriek tomu šafárenie pokračovalo až kým v posledných rokoch  dosiahlo také formy a  rozsah, ktorým sa človek zdráha uveriť. Citujeme z výročnej správy za rok 2010:

" Spoločnosť Novocentrum Nové Zámky a.s. rok 2010 skončila s výsledkom hospodárenia -235.127,- .  Spoločnosť Novocentrum Nové Zámky a.s. v roku 2010 nemala schválené základné nástroje riadenia a rozhodovania, alo podnikateľský zámer ani finančný plán....
V minulom období v zmysle zahájenia reštrukturalizácie spoločnosť Novocentmm Nové Zámky a.s. odpredala majetok definovaný ako nevyužitý, pričom časť z majetku spoločnosť do doby odpredaja využívala na prenájom tretím osobám a získavala z neho príjmy. Reštrukturalizáciou sa mala vyrovnať finančná bilancia, malo sa dosiahnuť stabilné hospodárenie a zisk spoločnosti. Namiesto toho spoločnosť vytvorila stratu za rok 2009 vo  výške 390 tisíc €...
V súvislosti s procesom prípravy a riadenia odpredaja majetku spoločnosť Novocentrum Nové Zámky a.s. prejavila veľké nedostatky, nakoľko developer, ktorému boli odpredané nehnuteľnosti spoločnosti, nepredkladal žiadne štúdie na plánované riešenie územia. Zmluvné podmienky nechránili záujmy spoločnosti a tým pádom ani záujmy mesta. Spoločnosť pristupovala k zásadným zmenám zmluvných podmienok bez žiadosti o súhlas jediného akcionára. Spoločnosť bola pripravená o realizáciu výplaty - ceny odmeny za odpredaj nehnuteľností na základe kúpnej zmluvy zo dňa 30.12.2009 uzatvorenej medzi Novocentrom Nové Zámky a.s. a BSG Development, s.r.o. Bratislava v zmysle jej dodatku č. 1 zo dňa 16.2.2010 určením nesplniteľnej podmienky v dodatku zmluvy. Mesto a spoločnosť sa týmto konaním pripravila o možnosť efektívne a účelovo riešiť dobudovanie centrálnej zóny mesta v dohľadnom  čase  a reálneho vyplatenia  zmluvne dohodnutej  odmeny  za odpredaj... V súčasnosti noví členovia predstavenstva hľadajú právne riešenie uvedeného problému.
"
Ale môžeme sa dočítať aj o okolnostiach úteku z funkcií, ktoré pripomínajú scénku z talianskej komédie "Maléry pana účetního":
"... dňa 16.02.2010 predstavenstvo spoločnosti informovalo prítomných, že účtovná strata spoločnosti za rok 2009 je vo výške, ktorá presahuje hodnotu 1/3 základného imania...
Peter Plichta, predseda predstavenstva oznámil, že dňa 15.02.2010 obdržal písomné oznámenie od p. Róberta Bilišiča - člena predstavenstva Novocentrum Nové Zámky a.s. o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva, podľa ust. článku 11. bod 5 Stanov spoločnosti Novocentrum Nové Zámky. V súlade s vyššie uvedeným článkom JUDr. Jaromír Valent vyhlásil, že sa vzdáva funkcie člena predstavenstva. Na tomto rozhodovaní Peter Plichta vyhlásil, že sa vzdáva funkcie predsedu predstavenstva, ktoré písomne adresoval formou oznámenia členovi predstavenstva p. Róbertovi Bilišičovi..."

Všimnime si  zvláštnu súhru okolností - táto scénka sa mala odohrať v rovnaký deň, ako bol podpísaný inkriminovaný dodatok spomínaný vyššie...
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
00:46:33 Vysoké hry novozámockých lokálpatriotov - Kauza Novocentrum II. / Érsekújvári lokálpatrióták fortély... [2012-08-09; 6,572 x]
00:46:26 A hét könyve: Benjamín Labatut, Amikor nem értjük többé a világot (Open Books Bp. 2024) [2024-04-23; 217 x]
00:45:57 Sihoť - čo s ňou spravíme? [2019-07-24; 4,930 x]
00:45:50 Zrekonštruovaná jazdiareň - holostavba za takmer 3 mil. Eur, ktorej ďaľšie využitie ostáva nejasné... [2015-10-22; 4,412 x]
00:45:17 Trezor vydáva svoje tajomstvá. Zverejnené majetkové priznania funcionárov novozámockej samosprávy za... [2021-04-02; 2,287 x]
00:44:38 Ako vážne to myslí mesto s rozvojom športovísk ukazuje kauza s pokútnym predajom Športhotela na Siho... [2020-02-07; 3,231 x]
00:43:58 Novozámocké príbehy / Érsekújvári történetek: Neuskutočnená dražba Holotovho domu / A Holota-ház meg... [2015-02-27; 5,956 x]
00:43:17 A magyarországi médiaháború története [2022-12-27; 825 x]
00:42:12 Dráma v priamom prenose. Primátor sa postavil do cesty bagru na Zúgove... [2015-03-19; 4,443 x]
00:42:09 Z "mačky vo vreci" predávanej Novocentrom sa vykľul "strašidelný dom" / A Novocentrum által kínált ... [2012-02-04; 5,266 x]
00:42:07 Návrh parkovacej politiky - riešenie, ktoré veľa nerieši... [2020-02-10; 1,898 x]
00:41:38 Zasadať či nezasadať „ZADARMO“? - Ako to vidím ja [2015-08-15; 3,686 x]
00:41:34 Navaľný vracia úder. Video o Putinovom paláci za miliardu dolárov si za 30 hodín pzrelo 30 miliónov ... [2021-01-20; 1,303 x]
00:41:17 Dovoľte na slovíčko p. primátor... [2018-10-22; 3,704 x]
00:41:03 V koho mene a v koho záujme šíri bludy nový konateľ Brantnera NZ? [2015-02-20; 6,047 x]
00:40:40 Volebný program občianskeho kandidáta na primátora Nových Zámkov [2014-09-16; 6,653 x]
00:40:37 Mesto má ďalší prehratý spor. Kauza pokazenej dražby Holotovho domu z r. 2008 skončila katastrofou p... [2022-05-23; 1,989 x]
00:40:12 "Kedves Vili elvtárs!" Fábry Zoltán levele Esterházy érdekében Viliam Širokýhoz 1949. május 2-án / ... [2012-03-07; 2,373 x]
00:40:00 Odvolací orgán definitívne zastavil priestupkové konanie voči štatutárom mestských podnikov vo veci ... [2013-09-07; 7,932 x]
00:39:29 "Kesanka kerá sprivatizuvala tabačáreň a paprikuvý mlyn..." alebo krása dialektu [2011-02-02; 2,906 x]
00:39:12 Správa hlavného kotrolóra o okolnostiach vrátenia dotácie hokejového klubu [2019-03-04; 2,820 x]
00:38:23 6 viet trvalo p. prednostke napísať 6 týždňov [2023-01-26; 1,812 x]
00:36:43 Kúpil si viceprimátor Štefánik luxusný byt od developera, ktorému mesto predtým lacno predalo 5000m2... [2018-10-12; 12,662 x]
00:36:10 Ospravedlní sa primátor za nezverejňovanie zápisníc zo zastupiteľstiev? [2015-12-05; 4,378 x]
00:35:42 Ďalších 5 mil. Sk na Logportál: zlý sen, ktorý nechce skončiť / További 5 mil. Sk a Logportál projek... [2011-10-15; 5,002 x]
00:35:34 Korupčná kauza z éry socializmu a jej súvislosti: Prípad Babinský [2023-12-25; 1,201 x]
00:35:24 Koronavírus - máme to za sebou? [2020-06-01; 1,312 x]
00:35:05 Nagyboldogasszony, avagy a Szűzanya mennybevételének ünnepe az őrvidéki Boldogasszonyban [2023-08-21; 857 x]
00:34:57 Egy nádszegi tanító, aki nem értett a szóból. Az Agócs Béla dosszié (61 cikk) [2013-08-27; 15,580 x]
00:34:50 Ukončenie spolupráce s BRANTNEROM ušetrilo v Rimavskej Sobote takmer polovicu nákladov za komunálny... [2014-09-23; 10,968 x]
00:34:28 Vasárnapi beszélgetés Vitray Tamással Kürtön [2023-11-08; 946 x]
00:34:11 Anatómia jedného podvodu časť 5. Chronológia [2022-10-26; 1,594 x]
00:33:27 Chýbajúce kamienky v mozaike kauzy Pokazenej dražby Holotovho domu III. [2022-06-19; 942 x]
00:32:07 Vágovits Gyula albumai / Albumy Gyulu Vágovitsa [2013-01-30; 8,563 x]
00:30:36 Kauza mestská skládka. Prepis záznamu z pojednávania dňa 15. mája 2023 na Okresnom súde v Nových Zám... [2023-06-10; 1,265 x]
00:29:53 Bola tancujúca policajtka vo videoklipe We Are Happy Nové Zámky falošná? [2015-02-11; 4,431 x]
00:29:43 A párkányi Mária Valéria híd korabeli fotókon / Štúrovský most Márie Valérie na starých fotografiác... [2013-10-29; 4,634 x]
00:29:14 Kauza mestskej skládky: Vyjadrenie žalobcu v 2. kole [2023-05-13; 1,081 x]
00:29:07 Keď sa hlbšie klesnúť nedá: novozámocké zastupiteľstvo dnes dosiahlo dno... [2016-09-14; 5,675 x]
00:28:32 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu IV. Šuriansky cukrovar /... [2013-09-08; 9,336 x]
00:27:48 Spýtali sme sa primátorských kandidátov... (aktualizované 11. novembra 2014) [2014-11-10; 6,313 x]
00:27:23 V Nových Zámkoch skončila trojročná plodná spolupráca zastupiteľstva s primátorom. V afekte si navzá... [2014-02-06; 6,858 x]
00:27:00 Stav (ne)zverejňovania videozáznamov a zápisníc zo zasadnutí mestského zastupiteľstva [2012-11-30; 4,409 x]
00:26:10 Egy csésze kávé: Steven Eugene Kuhn-al, amerikai háborús veteránnal [2013-12-18; 5,205 x]
00:25:29 V Nových Zámkoch práve začal skutočný zápas proti hazardu [2023-03-26; 1,602 x]
00:25:22 Novozámocké príbehy. Ako sa hrdý Novozámčan súdil o svoje 20-eurové topánky a ako to už nikdy nebude... [2023-04-19; 1,093 x]
00:24:38 Môže poslankyňa - prisťahovaná krčmárka z METEORu - nazvať svoje spustnuté mesto spustnutým?... [2021-06-18; 1,429 x]
00:24:05 Milléniový model podnikania s cudzím majetkom ožíva... Kto dostane športovú halu za Euro? [2015-04-27; 4,275 x]
00:23:54 Bemutatkozik a szőgyéni Szőlővirág népdalkör [2017-05-14; 2,881 x]
00:23:32 Hazai diák a dobogón [2011-04-14; 2,711 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x