Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  13-05-27   6,909  
0
V minulých dňoch sme vďaka informáciám od nášho čitateľa  doplnili kamienky do mozaiky histórie novozámockého Elektrosvitu, dnes uvádzame posledný.  Ide o uznesenie Úradu špeciálnej prokuratúry  GP SR z 31. januára 2008, ktorým bolo zrušené obvinenie vznesené proti štatutárom a.s. Elsvit, podľa ktorého mali vedome priviesť spoločnosť do úpadku. Tým bola v rovine trestnoprávnej postavená bodka za 11 ročnou privatizačnou story, ktorá začala 12. novembra 1996, keď Fond národného majetku SR schválil privatizáciu 97 percent akcií spoločnosti Elektrosvit Nové Zámky, a.s. za 240 miliónov Sk.  


Z kúpnej ceny nadobúdateľ - a.s. Elsvit zaplatila prvé dve splátky vo výške 5.5 mln. Sk. Zostávajúcu pohľadávku v celkovej výške 265 mln Sk Fond národného majetku 17.2. 2006 predal cyperskej firme TIKKA Investment  na Slovesnku zastúpenej Penta Group a.s. za 8 mln. Sk. Tá ju obratom 23.2.2006 postúpila ďalej spoločnosti ES Automaty s.r.o. Nové Zámky za 1 mln. Sk. Podľa dostupných informácií je táto pohľadávka v súčasnej dobe popretá v konkurze a prebieha o ňu spor na Krajskom súde v Bratislave, nie je teda jasné v akej výške je.
V hre je takisto súdny spor, ktorý vedie Elektrosvit so štátom o náhradu škody vo výške cca 80 mln. Sk, v tejto veci súd po 10 rokoch vytýčil prvé pojednávanie.
A potom je tu ešte konflikt dvoch skupín bývalých privatizérov personifikovaný sporom medzi J. Šutkom a J. Dolobáčom, ktorý prebiehal zčasti na verejnosti a pri značne nevyrovnanej medializácii zo strany aktérov.
To je stav, kam predbežne dospel jeden z najzaujímavejších novozámockých príbehov posledných 20 rokov, ktorého aktérmi - pravda v postupne zmenšujúcom sa počte - boli i mnohí obyvatelia nášho mesta...
 
Pripájame úplnú chrologógiu Elektrosvitu a.s.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x