Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  13-08-15   4,069  
0

V jednej z posledných infožiadostí adresovanej vedeniu mesta Nové Zámky sme sa zaujímali, či štatutár mesta v zastúpení jediného akcionára má vedomosť o predaji majetku a.s. Novocentrum v r. 2013  a či takýto  predaj odsúhlasil. Odpoveď bola odmietnutá z dôvodu, že podobnú "informáciu o vedomosti" nepovažuje MsÚ  za informáciu v zmysle zákona o slobode informácií.  


Táto okolnosť spolu s ignorovaním Infozákona zo strany mestských podnikov a nezverejňovaním rokovaní MsZ vytvára situáciu, keď sú občania objektívne zbavení možnosti verejnej kontroly nakladania s majetkom mesta...

Ostáva nám iba dedukovať, že s nákupom digitálneho vysielača pre NZTV mohli súvisieť presuny majetku Novocentra a.s., ktoré sme zaregistrovali v areáli bývalých kasární. Parcela 6845/2, na ktorej stojí vstupná brána do areálu kasární zo strany Kasárenskej ulice, zmenila podľa svedectva katastra v júni 2013 majiteľa (LV č. 13430).

V súčasnosti sú vlastnícke pomery v dotknutej časti areálu bývalých kasární nasledovné:
List vlastníctva č. 1 (Mesto Nové Zámky) mesto stále vlastní komplex budov býv. jazdiarne
List vlastníctva č. 7405 (Novocentrum a.s.) - vlastní medzi inými aj budovu, ktorú sa v r. 2012 neúspešne pokúšal predať (písali sme tu...)
List vlastníctva č. 10214 (Fazekas Ladislav a Magdaléna r.Borková, Andovce č.355)
List vlastníctva č. 10552 (Hlavička Karol r. Hlavička, Kasárenská 5, Nové Zámky)
List vlastníctva č. 13501 (Hlavička Peter r. Hlavička, G. Bethlena 20, Nové Zámky)
List vlastníctva č. 13430 (Hlavička Peter r. Hlavička, G. Bethlena 20, Nové Zámky)
List vlastníctva č. 8305 (Hlavička Karol r. Hlavička a Henrieta Hlavičková r. Martinkovičová, G Bethlena 20, Nové Zámky)
List vlastníctva č. 3538 (Hlavičková Andrea r. Vaďovská, Andovská 7755/9D, Nové Zámky)
List vlastníctva č. 13158 (Hlavičková Andrea r. Vaďovská, Andovská 7755/9D, Nové Zámky)
List vlastníctva č. 13083 (ANTUS, s r.o., S.H.Vajanského č.5438/44, Nové Zámky)
Posledne uvedená parcela je druhá polovica pozemku, predávaného v r. 2010 investorovi (HRIVIS group,s.r.o. Bratislava, Galvániho 7/D, Bratislava) za účelom výstavby "zábavno-obchodného centra". (O okolnostiach predaja sme písali v článku tu...) Investor polovicu pozemku predal obchodnému reťazcu Lidl a druhú polovicu založil u švajčiarsko-cyperskej spoločnosti Nové Zámky Real Estate, spol. s r.o. neskôr premenovanej na SAVE INVEST Consulting, spol. s r.o. (List vlastníctva č. 13083 z mája 2012) a súčasne ponúkal na predaj. Terajší majiteľ Antus s.r.o. od nej pozemok odkúpil v septembri 2012 (konatelia sú štátni príslušníci Čínskej ľudovej republiky).
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x