Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  13-09-07   5,654  
0

... čím sa končí 20 mesačný informačný zápas o zverejnenie činnosti poslancov MsZ v mestských podnikoch a o nahliadnutie do hospodárenia týchto podnikov, do ktorých je oddisponovaná značná časť majetku Mesta Nové Zámky. Odbor všeobecnej vnútornej správy Sekcie verejnej správy MV SR ako odvolací orgán potvrdil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu - ObÚ v Nových Zámkoch, ktorým ten po opakovanom prejednávaní zastavil konanie proti štatutárom mestských podnikov v priestupkovej veci o porušení práva na informácie.  


V odôvodnení správneho orgánu potvrdenom ministerstvom sa uvádza, že navrhovateľ nesprávne uviedol dátum spáchania priestupku o ktorom správny orgán v dôkazovom konaní zistil, že sa nemohol stať v deň, ktorý navrhovateľ označil za deň spáchania priestupku. Argumentáciu navrhovateľa, že dátum spáchania priestupku - dátum doručenia infožiadosti povinnej osobe - presne nepoznal a poznať nemohol, ten sa dal zistiť jedine v spolupráci s povinnou osobou, ktorá mala na veci protichodný záujem, odvolací orgán odmietol s tým, že náležitosti žiadosti určuje zákon.
Neostáva teda, než zosumarizovať ponaučenia z tohoto 20 mesačného, neúspešného a relatívne nákladného úsilia.
1. Predovšetkým sa potvrdila pôvodne poplašná hypotéza, že utajený režim fungovania mestských podnikov nie je nedopatrenie, ani nedorozumenie. Preukázalo sa, že za nezverejňovaním výsledkov hospodárenia a odmeňovania členov riadiacich a dozorných orgánov (typicky obsadených poslancami MsZ) je cielený zámer. Nejde teda o to, že "nás to dosiaľ nenapadlo", "zatiaľ sa nikto nespýtal", atď. Dotknutí štatutári miestami odvolávajúc sa na jediného akcionára odmietli poskytovať informácie celkom konkrétne a túto svoju pozíciu uplatňovali konzekventne aj voči správnemu orgánu v priestupkovom konaní a to aj po prvostupňovom rozhodnutí v ich neprospech.

2. Ukázalo sa tiež, že v prípade niektorých z týchto organizácií šlo o vôbec prvý precedens, keď sa niekto "zvonka" zaujímal o ich hospodárenie.
3. Konanie bolo zo strany správneho orgánu zastavené a potvrdené s odvolaním sa na formálnu chybu napriek tomu, že existuje judikát najvyššieho súdu v podobnej veci (nesprávne uvedenie páchateľa), v ktorom sa konštatuje, že priestupkové konanie na úseku porušenia práva na informácie nemožno s takým odôvodnením zastaviť. Toto otvára určité možnosti do budúcnosti.
4. Odvolací orgán v predchádzajúcom konaní na základe odvolania obvinených rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu zrušil, nevychádzal však z námietok obvinených. Naopak, skonštatoval, že štatutári mestských podnikov sú povinnými osobami v zmysle Infozákona. Takisto poskytol "algoritmus" pre výpočet dňa spáchania priestupku, ktorý v Infozákone chýba. Toto takisto otvára určité možnosti do budúcnosti.
5. Ukázalo sa, že domáhať sa informácií nemusí byť lacná záležitoť. Náklady za 20 mesiacov tvoria cca 120 Eur (poštovné cca 24 Eur, trovy konania 96 Eur) ale predovšetkým 10 dní času, stráveného účasťou na pojednávaniach, z ktorých sa obvinení občas na poslednú chvíľu ospravedlňovali. Pre úplnosť však treba dodať, že keď odvolací orgán združil priestupkové veci podľa firiem, znížil náklady i počet pojednávaní na polovicu.
6. Celé konanie sa nieslo v znamení paradoxu, že navrhovateľom bola súkromná osoba, kým odporcovia boli väčśinou poslanci MsZ. Tí, rovnako ako ich "nezainteresovaní" kolegovia v zastupiteľstve, mali v zhode s mandátom a poslaneckým sľubom presadzovať verejnú kontrolu hospodárenia mestských firiem, miesto jej sabotovania. Zdá sa, že poslanci MsZ sú (alebo boli) na súčasnom systéme fungovania mestských podnikov zainteresovaní, alebo ho tolerujú s výhliadkou na budúce zapojenie do "hry"...


 


2013-09-16 17:48:56 Attila
[quote name="Tibor Kurina"]
kto asi moze byt diskutujuca pod pseudonymom "hundroska" ??? :)))) [/quote]

No podľa reakcie na článok, to bude niektorý zo štatutárov mestských podnikov :)))
2013-09-16 00:01:12 Tibor Kurina
[quote name="hundroska"]Pán Pšenák by sa mohol vo voľnom čase venovať užitočnejším činnostiam,akými sú napríklad napríklad vŕtanie si v nose, šriabanie si zadku a pod.[/quote]

kto asi moze byt diskutujuca pod pseudonymom "hundroska" ??? :)))) Kazdopadne treba si vsak uvedomit, ze otazky budu pribudat a pribudat a odpovedi sa ludi budu dozadovat! ;)
2013-09-09 13:03:02 hundroska
..kto chce kam,pomôžme mu tam!
2013-09-09 12:59:37 hundroska
Pán Pšenák by sa mohol vo voľnom čase venovať užitočnejším činnostiam,akými sú napríklad napríklad vŕtanie si v nose, šriabanie si zadku a pod.
2013-09-08 08:47:29 Admin
Áno, kľúčom k postúpeniu do ďalšieho levelu je zistiť dátum doručenia DD a správne vypočítať deň spáchania priestupku ako 9. prac. deň počítaný odo dňa nasledujúceho po DD :-)
2013-09-08 01:00:54 Tibor Kurina
Takze podla zosumarizovaneho, ak napr. nejaky dobrodruh poda opat ziadost o zverejnenie hospodarenie novocentra, a.s. a v tejto ziadosti uz bude vsetko "formalne" splnat literu zakona, tak MUSI povinna osoba vyhoviet tejto ziadosti ? :)
2013-09-07 14:58:07 vladimira kotruszova
uz takmer tradicny princip, ci postoj k vykonu poslaneckeho mandatu ... obcianske hodnoty su ine, ako poslanecke :-(
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,539 MODIFIED: 2020.03.30 22:14:01.MD5: 0879ed5acb792ff91e3ee55a53a85a4e STATUS: FALSE  This window is : x