Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  13-09-07   19,144  
0

MVDr. Čudai František  (+ 3. 01. 2014 vo veku 89 rokov)
Smútočný obrad bude dňa 7. 01. 2014 o 15.30 hodine v krematóriu v Nových Zámkoch


Kuruc  Pálné  Farkas Mária   (+ 2o14. 12. 2-án  életének  85. évében)
Temetési szertartás  2o14. 01. 7-én  13,oo  órakor  az érsekújvári  krematóriumban


Chovanecová Magdaléna  rod. Bachorecová  (+  2. 01. 2o14  vo  veku  78  rokov)
Smútočný  obrad 7. 01. 2o14  o 14,oo  hod.  v  krematóriu v Nových Zámkoch  a  po  ňom  pohreb  na miestnom  cintoríne


MUDr.  Filakovszki  Mária   sz.  Alaksza  (+ 2o14. 01. 1-jén,  életének   8o.  évében)
Búcsúztató  szertartás 2o14. 01. 4-én  11,oo  órakor az érsekújvári  krematóriumban

Thomková  Katarína rod.  Malatinská (+ 31. 12. 2o13  vo  veku  8o  rokov )
Posledná rozlúčka  s  ňou  3. 01. 2014 o  12,oo  hod.  v krematóriu  v  Nových Zámkoch

Hlavička István (+ 2o14. 01. 1-én 86  éves  korában)
Búcsúztató szertartás 2o14. 01. 3-án 15,oo órakor az  érsekújvári  temetőben

Babin  Mária (+ 2o13. 12. 31-én, 74 éves  korában)
Búcsúztató szertartás  2o14. 01. 3-án 13,oo  órakor az  érsekújvári  temetőben

Kováčová Mária rod.  Lukáčová  (+ 3o. 12. 2o13 vo  veku 74 r.)
Smútočný obrad 3. 01. 2o14  o  14,oo  hod. po  ňom  pohreb  na  miestnom  cintoríne

Meleg  Ferenc (+ 2o13. 12. 3o-án, életének  83. évében)
Búcsúztatás 2o14. 01. 2-án 13,oo órakor az  érsekújvári  krematóriumban

Ács  Etelka  sz. Csöllei (+ 2o13. 12. 29-én , életének  96. évében)
Búcsúztatás 2014. 01. 02-án , 15,oo órakor az  érsekújvári  krematóriumban

Boros Gyula (+ 2o13. 12. 28-án 79  éves korában)
Temetés  2o14. 01. 3-án  14,oo  órakor az érsekújvári  temetőben

Mančušková Helena rod.  Ročkárová (+ 27. 12. 2o13  vo  veku  89 r.)
Smútočný obrad 31. 12. 2o13   o   13,oo  hod.  v  krematóriu  v  Nových Zámkoch, po ňom pohreb  na  miestnom cintoríne

Mikušincová Piroska  rod. Machatová (+ 25. 12. 2o13 vo veku 49 rokov)
Smútocny obrad 28. 12. 2o13 o 15,oo hod. v krematóriu v Nových Zámkoch a po ňom pohreb na miestnom cintoríne


Stoklasová Helena rod. Orbánová (+ 24. 12. 2o13 vo veku 91 rokov)
Rozlúčka so zosnulou 27. 12. 2o13 o 12,oo hod. v krematóriu v Nových Zámkoch


Hlavatá Božena r. Havelková ( + 22. 12. 2o13 vo veku 93 r.)
Smútočný obrad 28. 12. 2o13 o 11,oo hod. v krematóriu v Nových Zámkoch

Ághová Mária rod. Janegová (+ 22. 12. 2o13 vo veku 94 r.)
Smútočný obrad 24. 12. 2o13 o 11,oo hod. v krematóriu v Nových Zámkoch

Czödör Mária szül. Szabó (+ 2o13. 12. 22-én életének 81. évében)
Temetési szertartás 2o13. 12. 27-én 14,oo ó kezdettel az érsekújvári krematóriumban


Gurská Mária rod. Bauková (+ 21. 12. 2013 vo veku 65 rokov)
Rozlúčka so zosnulou 27. 12. 2013 o 14.00 v novozámockom cintoríne

MUDr. Vrbová  Mariana rod. Borzová (+ 18. 12. 2o13  vo  veku   66  rokov)
Posledná rozlúčka (21. 12. 2o13  o  13,oo hod.  v krematóriu v Nových Zámkoch


Chovanec Félix (+ 17. 12. 2o13  vo veku  77 rokov)
Svätá omša 19. 12. 2o13 o 14,oo hod. v Úľanoch nad Žitavou a následne pohreb na cintoríne v Nových Zámkoch


Döme Jozef (+ 16. 12. 2o13  vo  veku   57 rokov)
Smútočný obrad 2o. decembra 2o13  o 14,oo   hod.  v  krematóriu v Nových Zámkoch, po ňom pohreb na  miestnom  cintoríne


Gremen Valéria sz. Szabó (+ 2o13. 12. 15-én életének 99.  évében)
Temetési szertartás 2o13. 12. 2o-án  15,oo órai kezdettel az érsekújvári krematóriumban

Blaškovič Štefan (+ 13. 12. 2o13 vo veku 85  rokov)
Posledná rozlúčka 17. 12. 2o13 o 13,oo hod. na cintoríne v Nových Zámkoch

Handl Vojtech (+ 12. 12. 2o13 vo veku 94 rokov)
Posledná rozlúčka 16. 12. 2o13 o 15,oo hod. v krematóriu v Nových Zámkoch

Perbeczký Štefan G. (+ 11. 12. 2o13  vo  veku  7o rokov )
Posledná rozlúčka 16. 12. 2o13 o  14,oo hod. v krematóriu v Nových Zámkoch

Gábriš Milan (+ 9. 12. 2o13 vo  veku  63  rokov)
Posledná rozlúčka 12. 12. 2o13  o  13,oo hod.  na cintoríne  v N.Zámkoch

Zdenko Bohoš (+ 9. 12. 2o13 vo veku 58 rokov)
Posledná rozlúčka 12. 12. 2o13 o 14,00 hod. v Nových Zámkoch


Torma Mária sz. Sztruhár (+ 2o13. 12. 8-án, életének 82. évében )
Temetési szertartás :  2o13. dec. 1o-én  14,oo órai kezdettel az érsekújvári krematóriumban, utána temetés a helyi temetőben

Trnka Milan (+ 5. 12. 2o13  vo veku  57 rokov)
Rozlúčka so zosnulým 10. 12. 2o13 o 13,oo hod. na cintoríne v Nových Zámkoch

Glogas Štefan  (+ 4. 12. 2o13 vo veku 50 rokov)
a  Glogas  Gabriel (+ 4. 12. 2o13  vo veku 44 rokov)
Posledná rozlúcka so zosnulými 13.  12. 2o13  o  11,oo hod. na cintoríne v Nových Zámkoch

Andová Valéria rod. Puškárová (+ 4. XII. 2o13 vo veku 75 rokov)
Rozlúčka so zosnulou 9. XII. 2o13 o  13,oo hod. na cintoríne v Nových Zámkoch

Istenes František (+ XII. 2o13  vo veku 45 r.)
Smútočný obrad 5. XII. 2o13 o 14,oo hod. v N. Zámkoch


Judita Holotová rod. Ozdinová (+ 3. XII. 2o13 vo veku 65 r.)
Rozlúčka so zosnulou 6. XII. 2o13 o 14,45 hod. v Noých Zámkoch


Dubnická Alžbeta rod. Hozzanová (+ 2. XII. 2o13 vo veku 86 r.)
Smútočný obrad 6. XII. 2o13  o 13,oo hod. v krematóriu v Nových Zámkoch

Čičó Nagy Rozália sz. Nagy (+ 2o13. XII. 1-jén  életének 68. évében)
Búcsúztatás : 2o13. XII. 5-én 12,oo órakor az érsekújvári  krematóriumban

Karsay Tibor (+ 01. 12. 2013 vo veku 70 rokov)
Posledná rozlúčka 505. 12. 2013 o 13.00 v novozámockom cintoríne

Marcinkech Božena szül. Búra (+ 2013. 12. 01-én 86 éves korában)
A búcsúztató szertartás 2013. 12. 04-én lesz az érsekújvári temetöben

Solárová Jarmila, Bc. rod. Brošková (+ 28. 11. 2013 vo veku 33 rokov)
Smútočný obrad bude 02. 12. 2013 o 14.00 v krematóriu v Nových Zámkoch a po ňom pohreb na miestnom cintoríne

Spišiak Ladislav, PaeDr. (+ 27. 11. 2013 vo veku 64 rokov)
Posledná rozlúčka 30. 11. 2013 o 12.00 v rímskokatolíckom kostole v Úľanoch nad Žitavou

Zemkó János (+ 2013. 11. 25-én 68 évesen)
A búcsúztató szertartás 2013. 11. 28-án lesz 14.00 órakor az érsekújvári temetöben

Szántó Géza (+ 2013. 11. 20-án életének 65. évében)
A temetési szertartás 2013. 11. 23-án lesz 10.00 órakor a helyi temetöben

Lesajová Veronika rod. Sándorová (+ 19. 11. 2013 vo veku 67 rokov)
Smútočný obrad 22. 11. 2013 o 12.00 v krematóriu v Nových Zámkoch, po ňom obrad na miestnom cintoríne

Varga Peter (+ 18. 11. 2013 vo veku 57 rokov)
Smútočný obrad 22. 11. 2013 o 13.00 v krematóriu v Nových Zámkoch po nej pohreb na miestnom cintoríne

Knoteková Irena rod. Reháková (+ 17. 11. 2013 vo veku 95 rokov)
Posledná rozlúčka 23. 11. 2013 o 12.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

MUDr. Kárpaty Rudolf (+ 2013. novemberében, életének 83-ik évében)
Bucsúztatása 2013. 11. 14-én lesz a pozsonyi krematóriumban

Lukács Ottó (+ 2013. 11. 15-én életének 83. évében)
A búcsúztató szertartás 2013. 11. 20-án 13.00 órakor lesz az érsekújvári krematóriumban

Borková Alžbeta rod. Šebestová (+ 14. 11. 2013 vo veku 69 rokov)
Smútočný obrad 16. 11. 2013 o 12.30 v krematóriu v Nových Zámkoch. Po ňom pohreb na miestnom cintoríne.

Brezovan Stanislav (+ 10. 11. 2013 vo veku 54 rokov)
Smútočný obrad 15. 11. 2013 o 13.00 v krematóriu v Nových Zámkoch a po ňom bude obrad na miestnom cintoríne

Ševčíková Anna (+ 8. 11. 2013 vo veku 76 rokov)
Posledná rozlúčka 18. 11. 2013 o 14.00 na cintoríne v Nových Zámkoch

Škorňák Ladislav (+ 7. 11. 2013) vo veku 60 rokov
Posledná rozlúčka 11. 11. 2013 o 13.00 v novozámockom cintoríne

Ryšavá Šarlota rod. Nagyová (+ 5. 11. 2013 vo veku 82 rokov)
Posledná rozlúčka 8. 11. 2013 o 11.30 v krematóriu v Nových Zámkoch

Kotlár Éva szül. Lovritš (+ 2013. 11. 05-én 64 éves korában)
Búcsúztató szertartás 2013. 11. 8-án 11.00 órakor az érsekújvári temetőben

Kovács Jozef (+ 5. 11. 2013 vo veku 80 rokov)
Posledná rozlúčka 08. 11. 2013 o 12.00 v novozámockom cintoríne

Cséry Mária szül. Szőgyényi (+ 2013. 11. 04-én 90 éves korában)
Búcsúztató szertartás 2013. 11. 8-án 14.00 órakor az érsekújvári temetőben

Piskalíková Margita rod. Prohácková (+ 3. 11. 2013 vo veku 93 rokov)
Posledná rozlúčka 8. 11. 2013 o 13.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

Kovács Matej (+ 2. 11. 2013) vo veku 81 rokov
Posledná rozlúčka 6. 11. 2013 o 14.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

Szaló Béla (+ 2013. 11. 01-én életének 95. évében)
A búcsúztató szertartás 2013. 11. 04-én lesz 14:00 órakor az érsekújvári temetőben

Nagy Ferenc (+ 2013. 11. 01-én életének 67. évében)
A temetési szertartás 2013. 11. 05-én lesz 15:00 órakor az érsekújvári krematóriumban

Machová Emília rod. Bóriková (+ 30. 10. 2013 vo veku 75 rokov)
Smútočný obrad 04. 11. 2013 o 13.00 v krematóriu v Nových Zámkoch, po ňom pohreb na miestnom cintoríne

Tóth Juraj (+ 26. 10. 2013 vo veku 72 rokov)
Posledná rozlúčka 29. 10. 2013 o 13.00 v krematóriu v Nových Zámkoch


Mareková Mária rod. Gajdáčová (+ 24. 10. 2013 vo veku 84 rokov)
Posledná rozlúčka 29. 10. 2013 o 11.00 v novozámockom cintoríne


Slovák Michal (+ 23. 10. 2013 vo veku 52 rokov)
Posledná rozlúčka 25. 10. 2013 o 14.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

Szulcsán Magdolna szül. Molnárová (+ 2013. 10. 23-án életének 77. évében)
Búcsúztatása 2013. 10. 28-án lesz az érsekújvári krematóriumban


Balog Ján (+ 17. 10. 2013 vo veku 58 rokov)
Posledná rozlúčka 21. 10. 2013 o 12.00 v krematóriu v Nových Zámkoch


Stacho Ján (+ 17. 10. 2013 vo veku 74 rokov)
Posledná rozlúčka 22. 10. 2013 o 13.00 v krematóriu v Nových Zámkoch


Morvay Tibor (+ 2013. 10. 17-én 89 éves korában)
A búcsúztató szertartás 2013. 10. 21-én 13.00 órakor lesz az érsekújvári temetőben

Pecár Jozef (+ 16. 10. 2013 vo veku 71 rokov)
Posledná rozlúčka 19. 10. 2013 o 11.00 v krematoriu v Nových Zámkoch

Dioši Henrich (+ 16. 10. 2013 vo veku 55 rokov)
Smútočný obrad 18. 10. 2013 o 14.00 hodine pri hrobe v cintoríne v Nových Zámkoch. Hrob sa nachádza pri vchode za starou bránou vpravo

Ivolková Alžbeta rod. Jobbágyová (+ 15. 10. 2013 vo veku 72 rokov)
Posledná rozlúčka 18. 10. 2013 o 15.00 na miestnom cintoríne v Zemnom

Sudolská Eva rod. Trombitášová (14. 10. 2013 vo beku 69 rokov)
Smútočný obrad 17. 10. 2013 o 14.00 v krematóriu v Nových Zámkoch a po ňom pohreb na miestnom cintoríne

Ančinová Júlia rod. Kádárová (+ 13. 10. 2013 vo veku 81 rokov)
Posledná rozlúčka 18. 10. 2013 o 13.00 v novozámockom cintoríne

Dibus Tibor  (+ 13. 10. 2013 vo veku 78 rokov)
Smútočný obrad 16. 10. 2013 o 14.00 v krematóriu v Nových Zámkoch, po ňom pohreb na miestnom cintoríne

Oláhová Margita rod. Šípošová (+ 12. 10. 2013 vo veku 77 rokov)
Posledná rozlúčka 17. 10. 2013 o 15.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

Nagy Štefan (+ 12. 10. 2013 vo veku 55 rokov)
Smútočný obrad bude 16. 10. 2013 o 15.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

Polák Albinné szül. Juhász Zsuzsanna (+ 2013. 10. 11-én 88 éves korában)
A búcsúszertartás 2013. 10. 17-én 15.00 órakor lesz az érsekújvár temetöbenŠvajda

Miroslav Ing. (+ 10. 10. 2013 vo veku 56 rokov)
Smútočný obrad bude 14. 10. 2013 v krematóriu v Nových Zámkoch, potom pohred na miestnom cintoríne

Jobbágy Ľudovít (+ 10. 10. 2013 vo veku 56 rokov)
Posledná rozlúčka 15. 10. 2013 o 15.30 v krematóriu v Nových Zámkoch

Kováč Mária szül. Czirok (+ 2013. 10. 10-én életének 80. évében)
A temetési szertartás 2013. 10. 12-én 12.00 órakor lesz az érsekújvári krematóriumban, ezt követöen temetés a helyi temetőben

Benčat Jozef (+ 10. 10. 2013 vo veku 78 rokov)
Posledná rozlúčka 14. 10. 2013 o 15.15 pri hrobe na miestnom cintoríne v Nových Zámkoch

özv. Muzika Jánosné szül. Schindler Etelka (+ 2013. 10. 09-én életének 97. évében)
A temetési szertartás 2013. 10. 14-én 13.00 órakor lesz az érsekújvári temetöben


Bauer Róbert (+ 2013. 10. 08-án, 55 éves korában)
A búcsúztató szertartás 2013. 10. 11-én 13.00 órakor lesz az érsekújvári temetőben

Buchalová Mária rod. Knožková (+ 05. 10. 2013 vo veku 83 rokov)
Posledná rozlúčka 09. 10. 2013 o 13.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

Nagyová Klaudia rod. Gyulaiová (+ 04. 10. 2013 vo veku 45 rokov)
Posledná rozlúčka 10. 10. 2013 o 15.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

Kováč Ernest (+ 03. 10. 2013 vo veku 49 rokov)
Posledná rozlúčka 09. 10. 2013 o 14.00 v krematóriu v Nových Zámkoch


Oršulík Karol (+ 3. 10. 2013 vo veku 80 rokov)
Posledná rozlúčka 7. 10. 2013 o 12.30 na cintoríne v Nových Zámkoch

Fodor Gábor (+ 2013. 10. 3-án életének 48. évében)
A temetési szertartás 2013. 10. 08-án az érsekújvári krematóriumban. Ezt követően temetés a helyi temetőben

Griecs Ondrej (+ 2. 10. 2013 vo veku 86 rokov)
Posledná rozlúčka 7. 10. 2013 o 14.00 na cintoríne v Nových Zámkoch

Možiešik Ľudovít (+ 29. 09. 2013 vo veku 91 rokov)
Rozlúčka 02. 10. 2013 o 14.00 v cintoríne v Zelenom Háji

Zsemberiová Eva (+ 27. 09. 2013 vo veku 60 rokov)
Posledná rozlúčka 30. 09. 2013 o 11.00 v Dome smútku v Nových Zámkoch


Ernest Ladislav (+ 26. 09. 2013 vo veku 85 rokov)
Rozlúčka 30. 09. 2013 o 13.00  v krematóriu v Nových Zámkoch


Ondrejíková Mária rod. Bittnerová (+ 26. 09. 2013 vo veku 82 rokov)
Rozlúčka so zosnulou bude 30. 09. 2013 o 14.00 hod v novozámockom cintoríne


Solčan Michal (+ 25. 09. 2013 vo veku 61 rokov)
Rozlúčka 30. 09. 2013 o 12.00  v krematóriu v Nových Zámkoch


Varga Ján (+ 25. 09. 2013 vo veku 76 rokov)
Posledná rozlúčka 01. 10. 2013 o 11.00 v Dome smútku v Nových Zámkoch


Gábrišová Katarína rod. Palacková (24. 09. 2013 vo veku 92 rokov)
Smútočný obrad 27. 09. 2013 o  15.00 v krematóriu v Nových Zámkoch, po ňom pohreb na miestnom cintoríne

Győriová Mária rod. Krásna (+ 22. 09. 2013 vo veku 77 rokov)
Smútočný obrad 26. 09. 2013 o 14.00  v krematóriu v Nových Zámkoch, po ňom pohreb na miestnom cintoríne

Ing. Rátz Kálmán (+ 2013. 09. 22-én életének 86. évében)
Búcsúszertartás  2013. 09. 25-én 15.00 órakor az érsekújvári krematóriumban

Tiliček Mária rod. Ivičič (+ 2013. 09. 21-én életének 67. évében)
Temetési szertartás 2013. 09. 26-án 13.00 órakor az érsekújvári krematóriumban, majd ezt követően temetés a helyi temetőben

Dorník Alexander (+ 20. 09. 2013 vo veku 72 rokov)
Posledná rozlúčka dňa 24. 09. 2013 o 15.00 v rimsko-katolíckom kostole v Palárikove, po omši pohrebný obrad na miestnom cintoríne

Sojka Ján (+ 20. 09. 2013 vo veku 76 rokov)
Smútočný obrad  24. 09. 2013 o 15.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

Nagy Terézia szül Demo (+ 2013. 09. 19-én 89. évében)
A temetési szertartás 2013. 09. 24-én 13.00 órakor lesz az érsekújvári krematóriumban. Ezt követően temetés a helyi temetőben

Jozef Cirok (+ 18. 09. 2013 vo veku 52 rokov)
Posledná rozlúčka 25. 09. 2013 o 13.00 hod v krematóriu v Nových Zámkoch

Ondrejkovič Vojtech (+ 17. 09. 2013 vo veku 64 rokov)
Posledná rozlúčka 20. 09. 2013 o 14.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

Stachová Alžbeta rod. Pálinkášová (+ 14. 09. 2013 vo veku 79 rokov)
Smútočný obrad bude dňa 18. 09. 2013 o 13.00 v krematóriu v Nových Zámkoch, po ňom obrad na miestnom cintoríne

Pintér Ladislav (+ 14. 09. 2013 vo veku 62 rokov)
Posledná rozlúčka bude 17.9.2013 o 11.00 na cintoríne v Nových Zámkoch

Solčianska Jozefína (+ 13. 09. 2013 vo veku 93 rokov)
Posledná rozlúčka bude 16.9.2013 o 14.30 v miestnom cintoríne v Topoľčiankach

Kopányi Róbert (+ 2013. 09. 12-én, 56 éves korában)
A bucsúztató szertartás 2013. 09. 16-án 12:30 órakor lesz az érsekújvári temetőben


Szulčan Jozef (+ 11. 09. 2013 vo veku 61 rokov)
Posledná rozlúčka bude dňa 20. 09. 2013 o 15.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

Ladislav Štepanai (+11. 09. 2013 vo veku 75 rokov)
Smútočný obrad 16. 09. 2013 o 12.00 v krematóriu v Nových Zámkoch, po ňom pohreb na miestnom cintoríne


Ing. Zalaba József (+ 2013. 09. 10-én 81 éves korában)
A temetési szertartás 2013. 09. 14-én 14.00 órakor lesz az érsekújvári krematóriumban,  ezt követően temetés a helyi temetőben

Mikulecz František (+ 2013. 09. 09-én 76 éves korában)
A búcsúztató szertartás 2013. 09. 13-án 13.00-kor az érsekújvári temetőben


Štefan Szeleczki (+ 10. 09. 2013 vo veku 70 rokov)
Posledná rozlúčka12. 09. 2013 o 15.00 v krematóriu v Nových Zámkoch


Beáta Boudišová (+ vo veku 38 rokov)
Posledná rozlúčka 11. 09. 2013 o 11.00 v dome smútku v Nových Zámkoch

Juraj Horváth (+ 03. 09. 2013 vo veku 69 rokov)
Posledná rozlúčka 10.09.2013 o 12.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

Klobučník Stanislav (+ 04. 09. 2013 vo veku 75 rokov)
Posledná rozlúčka 09.09.2013 o 14.00 na novozámockom cintoríne


Ján Tóth (+ 04. 09. 2013 vo veu 88 rokov)
Smútočný obrad 09.  09. 2013 o 13.00 v krematóriu v Nových Zámkoch, po ňom pohreb na miestnom cintoríne


Tonka István (+ 2013. 09. 03-án életének 58. évében)
Végső búcsú 2013.09.06-án 14.30-kor az érsekújvári krematóriumban


Darina Lapčíková rod. Vágnerová (+ 04. 09. 2013 vo veku 61 rokov)
Smútočný obrad 06. 09. 2013 o 13.00 v krematóriu v Nových Zámkoch, po ňom pohreb na miestnom cintoríne


Emília Mészárosová rod. Mészárosová (+ 04. 09. 2013 vo veku 81 rokov)
Posledná rozlúčka 06.09.2013 o 12.00 v krematóriu v Nových Zámkoch


Serafína Sklenárová rod. Čuteková (+ 01. 09. 2013 vo veku 87 rokov)
Smútočný obrad 05. 09. 2013 o 13.00 v krematóriu v Nových Zámkoch, po ňom pohreb na miestnom cintoríne


Šupák Jószef (+ 2013. 08. 29-én életének 54. évében)
Temetési szertartás 2013. 09. 05-én Csehországban


Etela Šeboková rod. Borsosová (+ 02. 09. 2013 vo veku 87 rokov)
Posledná rozlúčka 04.09.2013 o 14.00 v krematóriu v Nových Zámkoch

kontakt: watson@watson.sk
{jumi [NZONLINE/addfb.php]}{jcomments on} 
2013-11-27 21:30:08 Juhász.Mária
Dicséretes kezdeményezés ! Tájékoztatás lehetőségével. Senki sem látja ott szívesen a hozzátartozói, barátai, ismerősei nevét, mégis jó, ha szomorú hírekért nem szükséges a korzóra menni. Köszönjük !
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
03:50:23 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 19,144 x]
03:49:54 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Flaskay Dániel a magyar Maugli története [2023-03-16; 1,344 x]
03:49:26 Ruth Ellen Gruber, Zsidó emlékhelyek Közép- és Kelet Európában / Židovské pamiatky Východnej a Stred... [2013-08-19; 7,495 x]
03:48:31 Kniha týždňa: Žatkuliak Jozef, November 1989 (Prodama Brat. 2009) [2022-03-05; 1,170 x]
03:47:59 Kniha týždňa / A hét könyve: Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и ... [2015-06-16; 6,626 x]
03:47:00 Ako sa vyvliecť zo slučky menom Brantner, alebo takto to vidím ja... [2015-10-16; 3,498 x]
03:43:53 Kandidáti z Nových Zámkov v predčasných parlamentných voľbách 2023 (aktualizované) [2023-09-03; 1,891 x]
03:43:21 Cena útechy pre bývalého viceprimátora - N. Kádek je od 1. januára konateľom mestskej firmy Bytkomfo... [2023-06-06; 1,762 x]
03:42:50 Egy csésze káve virtuális szépségverseny: Dudik Szonja, modell és divattervező, a VI. Világtalálkozó... [2016-06-20; 4,441 x]
03:42:18 Známy prieskumník Ivan Donoval natočil videá o dvoch strašidelných objektoch v Nových Zámkoch... [2024-02-20; 622 x]
03:41:47 Novozámocká telenovela pokračuje. Zhrnutie predchádzajúcich častí [2018-03-31; 4,268 x]
03:41:14 Zasadať či nezasadať „ZADARMO“? - Ako to vidím ja [2015-08-15; 3,646 x]
03:40:42 Po stopách kauzy Stacho vs. Klub Strážov [2024-02-19; 487 x]
03:40:07 Návšteva u Vladimíra Pavlíka v Považskej Bystrici [2024-02-18; 367 x]
03:39:32 Őrizzük és adjuk tovább emlékeinket [2015-08-24; 2,768 x]
03:38:57 Najdlhšia klobáska rastie v najzanedbanejšom meste / A legelhanyagoltabb városban terem a leghosszab... [2011-10-18; 2,937 x]
03:38:22 Uctenie si pamiatky Jána a Martiny 21. februára 2024 o 18.00 hod. na Hlavnom námestí v NZ [2024-02-14; 599 x]
03:37:47 Magyarok IX. Világkongresszusa Budapesten [2016-11-01; 1,926 x]
03:36:32 Zatrpknutí bojovníci - Vladimír Pavlík [2024-02-13; 596 x]
03:35:56 Egy Csésze Kávé MuDr. Zámola Ferenc testépítővel [2015-08-14; 5,149 x]
03:35:19 Prosím, nechcite ma presvedčiť, že v samospráve ide aj o niečo iné než o peniaze - alebo ako to vidí... [2016-09-09; 3,433 x]
03:34:41 Primátor vie čo a prečo predáva - môžeme kľudne spávať... ako to vidím ja [2017-04-26; 5,701 x]
03:34:36 Reakcia čitateľa na článok o veternych elektrárňach [2024-04-11; 260 x]
03:34:03 Krátke úvahy nad rozpočtom ... ako to vidím ja [2016-12-12; 4,149 x]
03:33:25 Podivný výpredaj mestských pozemkov pokračuje... ako to vidím ja [2017-04-01; 5,676 x]
03:32:46 Nálada hustne, asi budú voľby... [2018-03-01; 3,258 x]
03:32:06 Ako skončila moja snaha učiť sa po maďarsky. O knihe, z ktorej sa ešte nikto po maďarsky nenaučil.... [2010-09-02; 21,656 x]
03:31:26 Popturmix: Vendégségben a Kárpát-medence Mulatós Királyánál - Mulatós Sancinál és barátainál - akikk... [2017-09-23; 5,421 x]
03:30:47 Tak sme dneska predsa len rokovali... alebo ako to vidím ja [2019-02-11; 2,071 x]
03:30:08 Po výrube stromov v areáli i mimo areálu starej nemocnice zostala holá pláň... [2019-02-24; 2,765 x]
03:29:31 Kým občania nevedeli čo podpisujú, tak aktéri obchodu zjavne áno... ako to vidím ja [2017-03-01; 3,981 x]
03:28:53 Návrh na zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva vo veci predaja starej nemocnice [2018-10-24; 2,998 x]
03:28:13 S košíčkom a malou dušičkou medzi trhovníkmi. Prineste bločky, nemôžem uveriť, že mi Brantner nehovo... [2018-07-13; 3,194 x]
03:27:34 Korupčná mašinéria zaškrípala... ako to vidím ja [2017-09-20; 2,903 x]
03:26:52 U seba doma by sme netolerovali liknavú prácu a nie je dôvod, aby sme strpeli fušerinu primátorovi... [2018-01-06; 4,300 x]
03:26:05 Chýbajúce kamienky v mozaike tzv. národnej a demokratickej revolúcie v ČSR - povojnové protižidovské... [2012-03-12; 4,255 x]
03:25:00 Čo vytiahol kúzelník z klobúka - návrh rozpočtu mesta na r. 2018 [2017-12-05; 4,133 x]
03:24:20 Dôstojný priebeh pietnej spomienky na zavraždného novinára a jeho snúbenicu [2024-02-22; 523 x]
03:23:43 Zomrel slovenský historik Jozef Jablonický / Meghalt Jozef Jablonický slovák történész [2012-12-13; 6,169 x]
03:23:03 Historické názvy novozámockých ulíc / Történelmi utcanevek Érsekújvárban [2012-11-27; 11,145 x]
03:22:25 Nové Zámky pred 30-mi rokmi / Érsekújvár 30 évvel ezelőtt [2014-04-02; 5,095 x]
03:21:46 Kde dostanete odmenu 1600 EUR po troch odpracovaných mesiacoch? No predsa na radnici v Nových Zámkoc... [2019-11-22; 5,187 x]
03:21:06 Egy csésze kávé: mai címlaplányunk Zsiga Melinda fitnesz modell, boksz királynő és a Főiskolák Szépe... [2015-08-09; 12,428 x]
03:20:24 Archív okresných novín Chýrnik od r. 2008 [2013-04-13; 7,565 x]
03:19:40 Ako by sa to robiť nemalo - obnova povrchov mestských komunikácií [2022-07-10; 1,563 x]
03:18:58 Otvorený list hlavnému kontrolórovi Mesta Nové Zámky Ing. Štefanovi Rovňaníkovi [2018-09-26; 8,170 x]
03:18:27 Doba uťahovania opaskov? Ako pre koho... [2021-02-25; 2,845 x]
03:18:17 Érsekújvár és Vidéke, Érsekújvár és Magyar Vidéke, Slovenský Juh bibliográfiája [2010-12-12; 14,454 x]
03:17:35 Posledné zastupiteľstvo, síce bez sĺz ale s vybičovanými emóciami... [2018-09-06; 2,985 x]
03:16:52 Finále privatizačného príbehu a.s. Elektrosvit Nové Zámky [2013-05-27; 10,148 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x