Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  14-01-22   6,186  
0
V sérii článkov na tému "História priemyselných a poľnoshospodárskych podnikov v regióne" sa snažíme poskytnúť prehľad o priemyselných a poľnohospodárskych tradíciách, ktoré náš región má. Predchádzajúce diely boli venované priemyselným podnikom: I. Elektrosvitu Nové Zámky, II. Elitexu Šurany, III. JCP Štúrovo, IV. Šurianskemu cukrovaru. Dnes priblížime výstavbu novozámockej konzervárne (Slovlik).  


Prvé práce na stavbe veľkej konzervárne v Nových Zámkoch sa začali v októbri 1969, keď SLOVLIK, n. p. Trenčín začal s investičnou akciou na vybudovanie nových spracova­teľských kapacít. Ambicióznosť projektu signalizoval nielen plánovaný objem výroby - 35 000 ton hotových vý­robkov, ale aj obrovský areál podniku. Komplex konzervárne s mraziarňou sa rozprestieral na 22 hektároch. Výrobná hala mala rozlohu dvoch futbalových ihrísk, sklad hotových výrobkov ďalšieho ihriska.
Výrobný program pozostával predovšetkým z rozličných druhov sladkých a kyslých konzerv, kompletnej detskej výživy balenej v tubách, hotových jedál z mäsa a zeleniny, polotovarov, cestovného občerstvenia a mraziarenských výrobkov.
Zámysel bol vybudovať konzervárenský podnik v centre surovinovej základne, keďže okresy Nové Zámky, Komárno a Levice boli bohaté v produkcii zele­niny a v určitých druhoch ovocia. Takisto sa mohlo nadviazať na tradíciu výroby koreninovej papriky v regióne.
Poľnohospodárske podniky dodávali suroviny z blízkeho okolia na základe priamych zmlúv s konzervárňou, čo umožnilo pružne reagovať na zmeny trhu.  Priamo na družstvách sa uskutočňovali aj prípravné práce ako odjadrincovanie zeleninovej papriky, polenie marhúľ, odstopkovanie jahôd, výmlat hrášku a pod. čo malo obrovský význam z hľadiska zamestnanosti v obciach.  Konzerváreň na oplátku poskytovala družstvám rastlinný odpad na kŕmne účely. Veľké výrobné kapacity znamenali spracovanie takmer všetkej produkcie zeleniny a ovocia pestovanej pre spra­covateľský priemysel z okresov Nové Zámky, Komárno, Levice a Nitra z celkovej rozlohy cca 4 371 ha pôdy.
Plánované spustenie konzervárne do skúśonej prevádzky bolo stanovené na júl 1974.

Pohľad na stavenisko konzervárne n. p. Slovlik v r. 1972. Nachádzalo sa v priemyselnom areáli vedľa  Elektrosvitu, Tesly, Automobilových Opravovní a mäsozávodov

Plánované objemy ovocia a zeleniny spracovávané v novopostavenom závode.

Zdroj: Ing. Jozef  MUDROCH, Ing. Dimiter CHRISTOV, ROZVOJ ZELENINÁRSTVA V NOVOZÁMOCKOM OKRESE, Nové Zámky, 1972

14. februára 1983 písali Roľnícke noviny o problémoch pri výrobe detskej a dojčenskej výživy v Konzervárni v Nových Zámkoch, ktorá bola ich monopolným výrobcom v Československu.

Roľnícke noviny, 14. februára 1983
 
Foto v záhlaví článku: www.novezamkyfotoalbum.sk
2014-03-26 20:24:05 Achyl
Pripomenuli ste mi moje mladosti .. pamätám sa ako sa hala stavala.
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
17:32:06 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu V. Konzerváreň Nové Zámk... [2014-01-22; 6,186 x]
17:31:41 Výzva poslancom mestského zastupiteľstva, alebo ako to vidím ja... [2015-06-23; 4,367 x]
17:29:58 Občan všeličo vidí a všeličo si pamätá - alebo ako to vidím ja... [2016-07-15; 3,998 x]
17:24:31 List bratislavskej advokátskej kancelárie primäl primátora k činu: Po roku otáľania podpísal dohodu ... [2023-07-13; 1,340 x]
17:23:25 Finále privatizačného príbehu a.s. Elektrosvit Nové Zámky [2013-05-27; 10,151 x]
17:22:14 Konečne sa podarilo zvýšiť plat primátora - alebo ako to vidím ja... [2016-06-15; 5,709 x]
17:19:23 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu I. Elektrosvit / Az érse... [2013-06-09; 6,562 x]
17:18:47 Ešte chvíľku strpenia ... a opravíme chodníky. Radnica na Facebooku - alebo ako to vidím ja... [2016-05-12; 4,577 x]
17:15:41 Ahojte, volám sa Robo a dnes som si pre Vás pripravil video... [2021-05-15; 1,828 x]
17:14:19 Dostihový deň v Šuranoch - Výborné kone, jazdci i divácka kulisa [2016-05-08; 4,001 x]
17:14:08 Za 3 roky využilo osobný bankrot 433 Novozámčanov [2020-06-07; 3,408 x]
17:13:09 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu II. Elitex Šurany / Az é... [2013-06-11; 8,620 x]
17:12:34 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu III. JCP Štúrovo / Az ér... [2013-06-24; 6,323 x]
17:11:29 Pani poslankyni kvapká kohútik... [2015-06-05; 5,704 x]
17:09:47 Anonymný autor STOP HAZARDU sa opäť ozval... [2022-09-26; 1,359 x]
17:09:34 A hét könyve / Kniha týždňa: Csak áltunk és sírtunk. Az elsö bécsi döntés a kortársak szemével (2018... [2018-11-24; 2,354 x]
17:08:57 Vo veci trestného oznámenia viceprimátora Štefánika: výsluch skončil, otázniky zostávajú...... [2018-11-20; 4,255 x]
17:07:42 Mám pocit, že teraz nastalo obdobie, keď treba tvrdým a radikálnym spôsobom premeniť aj vizualizáciu... [2018-11-19; 3,483 x]
17:04:30 Kto tu nemá kamaráta ten nemá šancu... Zastupiteľstvo opäť rokovalo o dotáciách, tentokrát s prekvap... [2018-06-28; 3,568 x]
17:03:34 Historické názvy novozámockých ulíc / Történelmi utcanevek Érsekújvárban [2012-11-27; 11,157 x]
17:01:55 Kniha týždňa / A hét könye: Agneša Kalinová, Mojich 7 životov. V rozhovore s Janou Juráňovou... [2012-07-07; 5,766 x]
17:00:32 Riaditeľ Novovitalu si z peňazí daňových poplatníkov kúpil teréniak ako sa patrí... [2019-06-28; 3,657 x]
16:58:39 Chýbajúce kamienky v mozaike kauzy Pokazenej dražby Holotovho domu III. [2022-06-19; 937 x]
16:54:46 Kniha týždňa: Ján Lukačka a kol., Chronológia starších slovenských dejín, Prodama Brat. 2008... [2021-02-19; 2,863 x]
16:54:31 Hlavnému kontrolórovi sa kauzu mestskej skládky nepodarilo zamiesť pod koberec... [2023-03-06; 1,410 x]
16:54:28 Kniha týždňa: Sto českých vědců v exilu Ed. Soňa Štrbáňová a Antonín Kostlán (Academia, Praha 2011)... [2022-07-15; 952 x]
16:53:48 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu IV. Šuriansky cukrovar /... [2013-09-08; 9,306 x]
16:53:08 150 ľudí na mítinu proti Zúgovu. Zatiaľ to nevieme robiť, ale učíme sa.... Aktualizované [2015-03-23; 3,199 x]
16:52:26 Hodil by sa priestor pre ľudí v ťažkej situácii... [2020-04-15; 1,656 x]
16:51:42 Čo nám píše pani Denisa... [2019-04-12; 3,081 x]
16:51:00 Kontrola hospodárenia s majetkom mesta v spoločnosti Novocentrum a.s. za obdobie od jej vzniku [2020-05-16; 2,098 x]
16:50:16 Stav "informačného systému mesta" [2015-11-09; 2,769 x]
16:48:44 Podpísal primátor zmluvu na 800 tis. Eur bez verejného obstarávania a bez súhlasu zastupiteľstva?... [2019-09-24; 3,996 x]
16:47:46 Exekúcia mestu po nezákonnej Pischingerovskej dražbe nehrozí [2022-08-24; 1,376 x]
16:46:49 Žaloba na Watson.sk za článok Anatómia jedného podvodu 1 [2023-01-10; 1,777 x]
16:45:31 Petíciu proti výstavbe denného stacionáru na Bratislavskej ceste podpísalo za týždeň takmer 2600 obč... [2019-04-05; 2,476 x]
16:44:49 Mesto nepatrí vyvoleným a zmluvy sa majú dodržiavať... [2021-05-16; 1,970 x]
16:44:10 Návrh parkovacej politiky - riešenie, ktoré veľa nerieši... [2020-02-10; 1,884 x]
16:43:43 Egy csésze kávé virtuális szépségverseny: Dubay Adrienn fotómodell [2016-08-06; 5,915 x]
16:43:28 Chýbajúce kamienky v mozaike kauzy Pokazenej dražby Holotovho domu II. [2022-06-07; 1,075 x]
16:41:56 Lukratívny byt s terasou, ktorý viceprimátor vehementne zapieral, sa konečne priznal k svojmu majite... [2019-06-12; 4,800 x]
16:41:13 Bola tancujúca policajtka vo videoklipe We Are Happy Nové Zámky falošná? [2015-02-11; 4,410 x]
16:40:27 Trezor vydáva svoje tajomstvá. Zverejnené majetkové priznania funcionárov novozámockej samosprávy za... [2021-04-02; 2,253 x]
16:39:42 Novozámčania odkazujú primátorovi a posl. Borbélyovi: Nedovolíme, aby ste predali štadión L. Ganczne... [2019-08-12; 4,092 x]
16:38:59 Hlasovacia mašina sa zasekla. Poslanci primátorovho krúžku si na sľúbené fleky v mestských podnikoch... [2019-03-06; 3,016 x]
16:37:30 Helytörténeti kiadványok az érsekújvári járás településeiről / Miestopisné publikácie o obciach novo... [2013-04-26; 7,122 x]
16:37:09 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 19,208 x]
16:36:44 Kostlivec v skrini opäť zahrkotal a tentokrát to už nebude zadarmo... [2018-06-06; 3,611 x]
16:35:01 Zvrat v kauze s Limestone: Podnikateľ už netvrdí, že nevedel o skládke keď kupoval pozemky pod býval... [2023-02-17; 1,277 x]
16:33:58 V súvislosti s pripravovanou výmenou riaditeľa úradu práce bijú zamestnanci na poplach: nechcú aby S... [2020-07-27; 5,978 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x