Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  14-01-23   2,266  
0
„Zvykli sme si, že výstavy výtvarných diel a osobitne grafických listov, nás majú čím zaujať. Slovenská grafika má meno doma aj v cudzine. Grafika ako výtvarná disciplína, v ktorej umelec vyrýva dielo do materiálu a otláča ho na papier, privyká nás divákov vidieť výtvarné predstavy na základe našich vlastných asociácií, vedomostí a skúseností. V roli diváka sa teda stávame takpovediac spolutvorcami výsledného artefaktu spolu s tvorcom, pôvodcom výtvarného diela.  


Angelika Holomáňová, autorka tejto výstavy má okrem iných znalostí, zručností a spôsobilostí jednu navrch – je graduovaný matematik. Symetria, jav, ktorý ju ako výtvarnú umelkyňu zaujal, je rovnako matematický ako aj estetický pojem. Fyzik Jean Pier Curie vyslovil všeobecný princíp, že následky sú rovnako symetrické ako príčiny. A jednako, svet je plný následkov, ktoré nie sú rovnako symetrické ako ich príčiny. Tento jav je vo svete vedy nazývaný „spontánne narušenie symetrie“. Toto sa hojne vyskytuje v umeleckom videní sveta. Vo svete strojov a techniky zanecháva stopu po človeku.
Realita všedného dňa nám večer čo večer vniká do domácností z rozsvietených obrazoviek počítačov, resp. televíznych prijímačov katastrofickými správami, keďže sa u nás udomácnilo presvedčenie novinárov, že dobrá správa nie je správa. Pri tomto spôsobe života sviatočná chvíľa ticha pred obrazom, či kultúrny priestor vyplnený kvalitnou hudobnou produkciou, dáva príležitosť oddýchnuť si od všadeprítomného hluku a nášmu oku dobre padne spočinúť trebárs nad rukou vytvoreným grafickým listom, zobrazujúcom pôvabnú ženu zamyslenú nad svojim životom.
Umenie ako srdcom precítená, na intelekt pôsobiaca koncentrovaná tvorivá činnosť má v sebe danosť prebudiť záujem o krásu, dobro a harmóniu. Vyslovujem želanie, aby atribúty umenia autorky obsiahnuté v jej grafických listoch prispeli k sviatočnej atmosfére dnešného večera,“ povedal na vernisáži 8. januára tohto roku v priestoroch Domu Matice slovenskej kurátor výstavy Vladimír Hronec.


Zábery z vernisáže:Dve z novoročných pohľadníc autorky:
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x