Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  14-05-11   7,445  
0

Málokto je v Nových Zámkoch konfrontovaný s nefungujúcou samosprávou s takou naliehavosťou ako majitelia áut na sídliskách.  Uverejňujeme materiál autorov Tomáša Hudíka a Tibora Kurinu, v ktorom sa autori zamýšľajú nad  dopadmi nedostatku parkovacích miest na sídliskách a devastujúcou neefektívnosťou samosprávy na životné prostredie obyvateľov mesta.  


 
 
 
Abstrakt

V tomto reporte sa podívame na problém parkovania v meste Nové Zámky. Obyvatelia sú presvedčení, že mesto nemá peniaze, aby niečo podniklo a že je málo parkovacích miest. Ukážeme, že aj v iných ex-komunistických mestách je veľa áut a napriek tomu dokážu parkovať slušne a ich životné prostredie vypadá normálne. Ďalej, sa zamyslíme a zadefinujeme hlavný problém, následne poukážeme na Mestskú políciu NZ a Referát životného prostredia NZ ako inštitúcie, ktoré keby fungovali ako im ukladajú zákony , tak aj bez ďalších peňazí by problém s parkovaním v NZ takmer nebol. Popíšeme naše aktvity, ktoré by mali viesť k náprave a uvedieme alternatívne možnosti, ktoré sú možné použiť ak všetky “systémové” cesty sa ukážu ako neúčinné
Problém s parkovaním
Tvrdí sa, že mesto Nové Zámky nemá peniaze a že je tu málo parkovacích miest. Poďme sa pozrieť podrobnejšie čo je na tom pravdy a či sú naozaj problémom hlavne peniaze. Najskôr sa podívajme na aktuálny stav:
OBRÁZOK 1 KTO ZAPLATI OBNOVENIE ZNIČENÉHO TRÁVNIKA? NA TOMTO MIESTE AUTÁ PRECHÁDZAJÚ A PARKUJÚ SÚSTAVNE - KOĽKÝCH POKUTOVALA MESTSKA POLÍCIA? OBRÁZOK 2 KOĽKO ĽUDÍ BY SI TOTO DOVOLILO V RAKÚSKU?
OBRÁZOK 3 ČAKÁME AŽ NIEKTO SKONČÍ POD KOLESAMI - KTO BUDE ZODPOVEDNÝ? JE NORMÁLNE ABY AUTO PARKOVALO NA CHODNÍKU? MESTSKÁ POLÍCIA SI TENTO STAV EŠTE NEVŠIMLA? PREČO PRED PANELÁKMI PRAKUJÚ FIREMNÉ A UŽITKOVÉ AUTÁ – JE TAM TAK VEĽA MIEST?


Tieto obrázky sú z Nových Zámkov – mesta v Európskej únii z 21 storočia. Človeku, ktorý celý život žije len v NZ a necestuje, to príde normálne: veď nie sú peniaze a je málo parkovacích miest...
Skúsme si to teraz porovnať s 10x väčším mestom (bohatším, takže viac ľudí má auto) z bývalého Československa (mestská pokladnica tiež nie je plná)
OBRÁZOK 4 SÚ TU NIEKDE VYJAZDENÉ KOĽAJE OD ÁUT? A PREČO JE TU TOĽKO STROMOV?
Analýza

Aj človek ktorý nikdy necestoval vidí na obrázkoch priepastný rozdiel. Všimnime si prístup k zeleni. V NZ je každému jedno, že stojí na tráve, v 10x väčšom meste si to nikdo nedovolí. Pritom sa jedná o klasické komunistické sídlisko, takže žiadne tajné garáže pod zemou nie sú.
Keď cestujeme na východ (Ukrajina, Arménsko) parkuje sa tam podobným spôsobom ako v NZ – „tu mám vchod, tu parkujem“ bodka. Ale sú to spoločnosti chudobné, preto keď sa pozrieme na sídliská, vo výsledku je to často lepšie ako v NZ. Keď pôjdeme západne, ľudia majú viac áut – ale už pochopili, že životné prostredie je dôležitá súčasť ich života a naučili sa parkovať normálne (prejdú ten 1-2km pešo, alebo si za ten luxus parkovať pred vchodom poriadne zaplatia). Majú väčšie problémy s imigrantmi, ale majú efektívnu políciu, ktorá nedovolí poškodzovanie verejných priestranstiev. Keď sa zamyslíme,  pochopíme, že ľudia v NZ su príliš bohatí (počet áut) na to ako majú vyvinutú občiansku spoločnosť.

Rozdiel medzi „našim“ a normálnym parkovaním som si všimol pred pár rokmi, tak som napísal na mestskú políciu, prečo to tak je a čo stým chcú robiť. Po dvoch týždňoch mi z mestskej polície poslali formulár – presne v štýle: „Dej blbci funkci, vymyslí lejstro“ :-)
Zistili sme, že existuje viac ľudí ktorým takýto systém nevyhovuje (facebookovské skupiny: Krajšie Nové Zámky a Neprajníci so sociálnych sietí). Ak ľudia zavolajú mestkú políciu, tá nezasiahne, alebo sa len kamarátsky pobaví s vinníkom(skúsenosť viacerých ľudí). Mestká polícia často nereaguje ani na maily. Boli názory, aby sme si mestskú políciu nahrávali na kameru a potom to riešili... zrejme takáto medializácia (ne)činnosti, alebo nízkej efektivity mestskej polície by dosiahla adekvátny účinok okamžite... Ale je to nesystémové riešenie a nie každému vyhovuje.
Ako sme sa problém riešili

Postupne sme si začali uvedomovať že sa jedná o systémový problém. Zákony existujú, mesto sa tvári že je všetko v poriadku (v Castrum Novum, ani NZTV sme nikdy nič podstatné na tému parkovania nevideli) a polícia problém nezvláda. Keď sa podívame na fotky, tak to vypadá, ako keby problém úolne ignorovala. Počiatočná fáza anarchie by nevypadala inak.
Vedeli sme, že kontaktovať mestkú políciu je zbytočné (formulárov a ignorácie už máme dosť). Zistili sme, že zriaďovateľom mestskej polície je mesto. Jedna z najkritickejších častí je Vajanského (volebný obvod 2), kde sme oslovili poslancov (mailom).

doc.MUDr. Peter HUDÁK, PhD.
Na dotaz neodpovedal, evidentne ho táto téma nezaujíma. , napriek tomu, že do MsZ bol nominovaný za Stranu zelených...

MUDr. Anton VOJNA
“…problematika, s ktorou sa na mňa ako poslanca mestského zastupiteľstva obraciate je mi známa, nakoľko denne chodím okolo preplnených parkovísk. Prakticky na každom mestskom zastupiteľstve sa zaoberáme daným problémom..Čiastočným riešením je skutočnosť, že investor sa na odpredanom pozemku na ul. S.H.Vajanského zmluvne zaviazal vybudovať 112 verejných neplatených parkovacích miest “
Takže výsledok za 4 roky (bude sa končiť volebné obdobie): investor na svoje náklady vybuduje 112 miest – pokiaľ tam budú jazdiť ľudia z priľahlých dedín, tak sme na začiatku akurát máme o jednu zelenú plochu v meste menej.
Keď sa pozrieme na západ, tak sa veľké obchodné centrá stavajú za mestá, práve preto, že v meste je málo parkovacích miest a veľa zastavanej plochy, načo to ešte zhoršovať –  NZ zase naopak…
V komunikácii ďalej nepokračoval, žiadne konkrétne riešenia, ako dostať autá z chodníkov a zelených plôch, sme z neho nedostali.

Ing. Jozef TÖRÖK
Komunikácia prebehla na dobrej úrovni (asi tri dlhšie maily, prípadným záujemcom môžeme preposlať). Kvôli zložitosti prípadu si vyžiadal osobné stretnutie. Stetnutie bolo profesionálne a dalo odpoveď na mnohé otázky.
Zhodli sme sa, že nie je až taký problém s počtom parkovacích miest v NZ. Je ich málo akurát na sídliskách. Často vidíme nesprávne zaparkované auto a pár metrov odtiaľ je voľná plocha. Musíme si uvedomiť, že kúpou bytu si nekupujeme aj parkovacie miesto. To že nemôžeme zaparkovať rovno pred vchodom, nás neoprávňuje parkovať na chodníku, alebo na tráve. Týmto sa problém zúžil na otázku ako dostať autá z chodníkov, zelených plôch, ihrísk, krajov križovatiek, miestami tesne pred prechodom pre chodcov späť na cestu, kam patria.
Mestká polícia je orgán, ktorý je platený za dohliadanie a pomáhanie štátnej polícii s dodržiavaním poriadku a zákonov. S veľkou pravdepodobnosťou, to že situácia došla až do dnešného štádia má na svedomí práve mestská polícia, ktorá problematiku rieši neefektívne (čaká, až ju kontaktuje občan a vyrieši jedno zle zaparkované auto, miesto toho aby sa snažili problém riešiť komplexne) a ľudí necháva žiť v „parkovacej anarchii“ (zákony sú, ale nie všetci ich musíme dodržiavať).
Ing. Török s vedením mestskej polície rokoval (ešte pred naším stretnutím) a tá sľúbila nápravu. Tento mesiac (5/2014) by sa situácia mala zlepšiť. Veríme, že sa tak stane a autá zmiznú zo zelených plôch, chodníkov, miest pre požiarne vozidlá, detských ihrísk... Situáciu budeme monitorovať a v prípade zmien updatujeme tento dokument.  V prípade neúspechu pán poslanec prisľúbil pomoc v ďalšom postupe.Prikladáme mapu s najviac rizikovými miestami, t.j. miestami kde každonenne možno nájsť zle zaparkované autá.

Samozrejme týchto miest je omnoho viac a budeme radi, ak nám nahlásite ďalšie problematické miesta na adresu nzparkovanie@gmail.comProblematické mestské inštitúcie

Mestká polícia v iných kauzách zrejme koná náležite, ale parkovanie podceňuje už dlhé roky. Preto je namieste otázka, či ľudia v managemente mestskej polície sú tí, ktorí sú schopní si poradiť si aj s problémom parkovania. Správne by bolo, keby  management mestskej polície na vlasté náklady a vo svojom voľnom čase zničené plochy znovu zatrávnil, pretože kto iný a prečo by mal vzniknuté škody odstraňovať. Zároveň by bolo dobré, keby sa mestká polícia naučila efektívnejšie komunikovať s občanmi (odpovedať na maily, riešiť problémy komplexne). Zrejme veľa ľudí políciu zneužíva na riešenie malicherností a susedských sporov, ale problém parkovania už dávno prerástol v niečo väčšie.
Ďalší veľký otáznik vysí nad činnosťou a efektivitou referátu životného prostredia na mestskom úrade (Ing. Eva Baranovičová, http://www.novezamky.sk/Samos/msu/index_m05.shtml). Dva body z ich činnosti hovoria:

•    tvorbu a aktualizáciu koncepcie mestskej zelene a zabezpečuje jej realizáciu, odbornú spoluprácu pri obstarávaní, spracovávaní a prerokúvaní územnoplánovacích dokladov za sféru mestskej zelene a biologických zložiek,
•    koordináciu výkonu údržby mestskej zelene ako aj kontrolnú činnosť v údržbe mestskej zelene


Ako je možné, že sme hlas tohoto orgánu nikdy nepočuli ani z Castrum Novum,  NZTV, prípadne iných médií v súvisloti s problematickým parkovaním v NZ? Ľudia si myslia, že mesto má málo peňazí a tu je orgán ktorý neplní minimálne dva body zo svojho asi päť bodového programu – naozaj je to problém peňazí, alebo skôr nekompetentnosti? Snažili sme sa dohladať nejaké práce ľudí z tohoto referátu – okrem ich sukromných, resp. podnikatelských aktivít – nič. Pri tak veľkej nezamestnanosti by nemal byť problém nájsť ľudí, ktorí životnému prostrediu rozumejú a aktívne sa mu venujú (publikujú a prichadzajú s nápadmi ako problémy riešiť). Načo financujeme takýto orgán, keď niektoré z bodov kvôli ktorým vznikol nerieši, alebo ak rieši, tak o tom nikdo z verejnosti nič nevie.
Záver a možný vývoj

Na záver by sme chceli požiadať občanov, aby nám posielali obrázky a adresy zlého parkovania v intraviláne mesta na adresu nzparkovanie@gmail.com (nie jednorázové porušenie – to sa dá riešiť priamo cez mestskú políciu). My sa pokúsime ďalej tieto informácie spracovať a riešiť s kompetentnými.
Pokiaľ nedôjde k náprave, vyzveme nejakého poslanca (pravdepodobne Ing. Töröka, keďže spolupráca sním sa ukázala ako efektívna) o interpeláciu primátora, ktorý má väčšie páky na mestkú políciu.
Toto sú všetko legálne a systémové riešenia, ale sú aj možnosti antisystémové. Tie sa používajú vtedy, keď je systém príliš uzavrený do seba a zvonku neovplyvniteľný.

Pár príkladov:

•    Guerilla gardening (http://en.wikipedia.org/wiki/Guerrilla_gardening, http://www.csaf.cz/index.php?clanok=789 ) antisytémová aktivita obľúbená hlavne v UK, pomaly sa začína objavovať aj v ČR
•    Recesia – pred pár rokmi bolo v Prahe populárne strhnúť a utiecť s čapicou mestského policajta. Toto by v NZ asi nešlo, nakoľko naši policajti pešo nechodia. Ale nejaká zaujímavá alternatíva by sa nájť určite dala (srdiečka malované na kapotu červeným rúžom??)
•    U nás (SR) začína byť populárne hlasovať proti systému (Banská Bystrica a ich Kotleba)
•    Ďalšia možné inšpirácie: www.csaf.cz
•    Kontaktovať metskú políciu pri každom zle zaparkovanom aute zvlášť a kamerovať ako to budú riešiť
•    atď

Veríme, že sa parkovanie v NZ zlepší aj bez toho, aby ľudia začali riešiť veci mimo systém. Bohužial, za tie roky si systém nedokázal poradiť s parkovaním a my sme nateraz vyčerpali takmer všetky systémové prostriedky ...
Napísanie tohto reportu nám v súčte zabralo asi 2 mandaye (človekodni), firma si za moju konzultantskú činnosť účtuje asi 31E/Hod, t.z. 496E (čistý čas písania). Tieto peniaze nám v podsate dlží Referát životného prostredia NZ a Mestská polícia v NZ. Keby si konali svoju prácu od začiatku ako im to ukladá zákon a ich vlastné stanovy, mohli sme tento čas, prípadne peniaze venovať užitočnejším veciam. Aj kvôli takto fungujúcim inštitúciám je dnes na Slovensku viac ako 70 percent mladých ľudí, ktorí by uprednostnili život v inej krajine…
Na záver fotografia z čistenia ulíc v Prahe
OBRÁZOK 5 DVE AUTÁ PARKUJÚ NA TRÁVEI, PRETOŽE SA BUDE ČISTIŤ ULICA. A UŽ SÚ NA INTERNETE OZNAČENÍ AKO DEBIL A BLBEČEK – V NZ JE TO BEŽNÝ ŠTANDARD NIE LEN POČAS ČISTENIA ULÍC ....

2014-05-14 18:05:49 Attila
[quote name="Július Szarka"]Snáď najväčším dôvodom vyvinutia takmer nadľudského úsilia dostať sa preč z tohto mesta bola situácia s parkovaním. Nechceli sme, aby naše deti vyrastali uprostred veľkého parkoviska. Na rohu ulíc S.H.Vajanského a J. Kráľa ráno nastávala taká paradoxná situácia, že autá parkovali na chodníkoch (aj po vybudovaní malého parkoviska pred pár rokmi) a chodci (dospelí a deti) sa náhlili do práce na ceste. Čiže presne opačne, ako by to malo byť za normálnych okolností.[/quote]

No žiaľ tento jav je stále častejší (mám na mysli prechádzanie sa chodcov po ceste). A ďalší bežný jav je bicyklovanie po chodníkoch. Jedného známenho staršia cyklistka zrazila priamo na chodníku. Keď sa jej spýtal, prečo jazdí po chodníku, ešte pani bola urazená a hovorila, že nepočítala s tým, že tam bude niekto prechádzať peši. A má pravdu, veď chodci po novom chodia po ceste...
Mám dojem, že stále viac sa svet obracia na jednu veľkú debilinu.
2014-05-14 05:21:45 Július Szarka
Snáď najväčším dôvodom vyvinutia takmer nadľudského úsilia dostať sa preč z tohto mesta bola situácia s parkovaním. Nechceli sme, aby naše deti vyrastali uprostred veľkého parkoviska. Na rohu ulíc S.H.Vajanského a J. Kráľa ráno nastávala taká paradoxná situácia, že autá parkovali na chodníkoch (aj po vybudovaní malého parkoviska pred pár rokmi) a chodci (dospelí a deti) sa náhlili do práce na ceste. Čiže presne opačne, ako by to malo byť za normálnych okolností.
2014-05-12 18:28:49 Obyvateľka z J.Kráľa
Situácia je omnoho horšia, než si viete predstaviť. Ráno a večer, keď sa pohybujú autá parkujúce na chodníku ide doslova o život. Nezídu z chodníka najkratšou cestou, ale jazdia pozdĺž celého chodníka. Bola som svedkom toho, že staršia pani nepočula za sebou idúce auto na chodníku, tak ten vodič zatrúbil!!!! Toto môžete vidieť denne. Okrem toho som zvedavá, kde budú venčiť stovky psov, keď sa postaví Baumax. Už teraz je situácia neznesiteľná, chodníky, zábradlia, stĺpiky smrdia, popri tom sa hrajú deti. Chcela by som vidieť policajta dať pokutu(aspoň jednu) za to, že venčia psov vo vzdialenosti menšej ako 5 metrov od budov.i Pritom je to uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta.
2014-05-12 15:36:33 Attila
[i]"Guerilla gardening"[/i]
U nás je skôr zaužívaný inverzný guerilla gardening, to znamená, že čo sa vysadí na verejné priestranstvá, to sa na druhý deň ukradne a zasadí sa do súkromných záhrad...

Vždy keď vidím dokument alebo reportáž o guerilla gardening, tak si pomyslím, ach Bože, kedy naše myslenie dospeje do tej fázy, aby sa to tu ujalo. Ja sa toho asi nedožijem.
2014-05-12 07:04:34 Tomas
@Bimbo - obavam sa ze nemas pravdu: http://mapy.cz/s/9RfE cervena linka ukazuje, kde sa parkovat da normalne na ceste. Suhlasim s Atilllom - na tento problem malo mesto mysliet skor a prist s ucinnou legislativou ako zamedzit parkovat firemnym a velkym uzitkovym autam pred panelakmi + rozumne parkovacie plochy. Kazdopadne, aj keby nazoaj ani jedno parkovacie miesto v NZ nebolo, to nikomu nedava pravo nicit majetok (aj ked verejny). Keby sme tvoju uvahu rozviedli do extremu - mam auto, nemam kde parkovat = parkujem takj, ze porusujem zakon. Tak tak isto by som mohol rozmyslat - mam zbran, NZ nema strelinucu (alebo ma nevhodnu) = mozem si strielat po kom/com chcem? To uz je ta anarchia, ktoru v clanku spominame
2014-05-11 18:41:35 Attila
To je problém, ktorý malo už dávno riešiť mesto. Mali sa vybudovať podzemné parkoviská, lebo na zemi už nie je kde parkovať bez toho, aby sa ukrajovalo zo zelene. Keď na to nie sú peniaze, nech sa teda zruší akože trávnik (lebo trávnikom tie farbou zelené plochy dajú nazvať len prižmúrením všetkých očí) a nech je všade parkovisko, nech sú teda len domy, cesty, chodníky a parkoviská. Bývajte teda v takom prostredí, keď už niet inej cesty. Alebo nech mesto vybuduje záchytné parkoviská na kraji mesta, povedzme niekde pri tescu a domov budete chodiť taxíkom. Navrhnite riešenie. Ako si to predstavujete vy, čo tam bývate? Ako by ste chceli žiť?
2014-05-11 12:42:55 Bimbo
Attila ty si veľmi múdri ,že všetko musíš komentovať.Keby si býval na tomto sídlisku ,došiel by si domov večer po desiatej,dva krát by si prešiel celé okolie dobrých 15 minút by si krúžil po okolí a bez toho aby si našiel voľné miesto čo by si robil ,kde by si nechal auto na ceste?Toto je každý deň. z 10dni keď sa mi raz podarí zaparkovať na normálnom mieste aj to kilometer od domu,tak sa nečuduj že tu parkujeme na tráve kde v poslednej dobe už aj tam je to plné.NIE PRETO PARKUJEM NA TRÁVE ŽE SOM LENIVÝ,ALE OZAJ INDE SA NEDÁ!Ináč RESPECT pred mestskou aj normálnou políciou že nedávajú pokuty lebo oni asi majú viac rozumu ako niektorý dementi , chápu že aká je biedna situácia na tomto sídlisku,však niektorí určite aj tu bývajú medzi nami.
2014-05-11 10:41:15 Attila
Pekný článok, celkom výstižný, ja by som ešte pridal jednu dosť podstatnú vec. Priškrtil by som aj štátnu políciu, aby ľuďom nedávali vodičáky, keď nevedia normálne parkovať. Je bežné, že na parkovacom mieste pre 10 áut stojí 6, lebo niekoľko idiotov nedokáže nacúvať a predkom sa nevie normálne zaradiť, jednoducho ignoruje ostatných, ktorí prídu za ním. Bežný jav pred nákupnými centrami.
Nie náhodou je tá časť mapy v článku, kde na najkritickejšie parkovanie v meste. Red súdruhovia počas 80-tych rokov pritlačili na kvantitu stavali paneláky jeden vedľa druhého, ale doslovne... tam je najväčšia hustota domov. To sa teraz vypomstilo. Prisá s k tomu idiotizmus a ignorantsvo jedincov, nemohúcnosť polície, jej kamarátstvo s mafiánskymi zložkami a už je problém na svete.
No a nezabudnime ani na nezáujem inžiniera Pischingera, on predsa býva úplne inde. Občan nie je zaujímavý, však ten blbec ho znovu zvolí aj tak.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x