Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  14-06-27   4,277  
0

Na to, že týždenník Castrum Novum sú bezplatné noviny, nás vyšli v uplynulých piatich rokoch poriadne draho... Novozámčania sú ľudia šetrní, ktorí si v týchto núdznych časoch dvakrát rozmyslia kam dajú každý cent a zo svojich skromných príjmov by si podobné noviny asi nekupovali, keby mali zaplatiť ich skutočnú cenu. To si v r. 2009 uvedomilo aj vedenie mesta, ktoré  - ako toľkokrát za posledných 12 rokov - sa uchýlilo k drobnému fígľu. Rozhodlo sa čitateľov nepýtať, či noviny chcú, alebo nie, a rovno ich financovať z ich daní. Terka néni a Irma néni si môžu prečítať novinky z mesta - napospol neškodné banality bohato ilustrované fotkami primátora - s dobrým pocitom, že to ich domácnosť nestojí ani cent. Mesto je síce rozbité, nepokosené a ufúľané, ale zďaleka nie je očividné, že na tom majú svoj podiel aj "obľúbené noviny zadarmo" odčerpávajúce prepotrebné koruny z mestského rozpočtu.  


Okrem materiálnych škôd spôsobujú primátorské médiá azda eśte väčšie škody morálne, tým, že manipulujú verejnú mienku a dezintegrujú občiansku verejnosť mesta. Tak, ako k rozkvetu Nových Zámkov pred rokom 1918 nerozlučne patrili mienkotvorné týždenníky vychádzajúce v našom meste, sú dnešné Castrum Novum a NZTV retardačným faktorom napomáhajúcim úpadku mesta. Mali by byť nástrojom verejnej kontroly a miestom stretávania sa lokálpatriotov hľadajúcich riešenia na pálčivé problémy mesta. Miesto toho asistujú pri deštrukcii a drancovaní mesta.

Za primátorovania Ing. Csandu mestské noviny vychádzali v skromnom prevedení a malom náklade za 5,- Sk kus. Čas od času sa v nich objavili aj články kritické, čitateľské listy a pod. za ktoré sa ex-post po vyjdení novín od neho ušlo redaktorom i niekoľko nelichotivých slov, ale noviny celkove fungovali v racionálnom a transparentnom ekonomickom a organizačnom režime.
Dnes je všetko inak, a vlastne vôbec nie je jednoduché zistiť, koľko vlastne tento mediálny projekt zadarmo stojí peňazí. V rámci zametania stôp sa vydávanie novín presunulo raz do jedného, potom do druhého mestského podniku a naša infožiadosť na mestský úrad nás takisto nepriblížila k cieľu:

Žiadali sme: Prehľad nákladov vynaložených mestom Nové Zámky na vydávanie mestského týždenníka Castrum Novum za obdobie od apríla 2009 doteraz podľa jednotlivých rokov v členení:  mzdy, náklady na tlač a distribúciu, ostatné náklady
Dostali sme odpoveď: Požadované informácie v požadovanej forme a štruktúre nemáme spracované  a teda nemáme možnosť ich ani poskytnúť. Vzhľadom na naše kapacitné možnosti nemáme ani možnosť tieto informácie spracovať a to ani v prípade plnej úhrady nákladov so spracovaním spojených.

Neostávalo teda, než aby sme si analýzu nákladov na vydávanie Castrum Novum zostavili  sami...

Noviny začali vychádzať  plnofarebne na 24 stranách (12 SK/12 HU) v náklade 16.500 exemplárov od apríla 2009.  Spodný odhad úvodných investícií na zriadenie redakcie sme odhadli na 33.000,- € (výpočtová technika, software, vybavebie redakcie a služuobné auto).

Náklady na tlač (tlačiareň Korund) a distribúciu v prvom období odhadujeme na 3.000,- € týždenne, plat troch redaktorov cca 2.500,- € mesačne, honoráre externým prispievateľom cca 350,- €  mesačne. Mesačné náklady mohli byť teda v prvom období, keď noviny vydávalo Novocentrum a.s. na úrovni 14.850,- €.

V apríli 2010 noviny prešli do ďalšieho mestského podniku  NZInest s. r.o.  (fakticky pod priamu kuratelu mestského úradu) . Počet strán sa znížil na 16 (8SK/8HU), náklady na tlač a distribúciu sa zracionalizovali na 1.800,- € týždenne a redaktorské odmeny na cca 2.000,- € mesačne.
Za roky 2012, 2013 a za prvé mesiace 2014 sú k dispozícii náklady z povinne zverejňovaných faktúr na stránke mesta a oscilujú okolo 100 tis € ročne. Predpokladáme, že časť nákladov na vydávanie týždenníka je skrytých v iných položkách rozpočtu mestského úradu - energie, kancelárske náklady, osobné náklady a pod.

Detailné náklady podľa povinne uverejňovaných faktúr:Keď pred časom neznámy recesista "upravil" titulnú stránku novín, chvíľu trvalo, kým si pospolitý ľud uvedomil že ide o žart a to čo vidia, naozaj nie je jubilejné číslo novín...  Žijeme časy, keď sa realita miestami nebezpečne priblížila k paródii na ňu...

 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x