Úvod / Nyitóoldal
   
 
Admin  10-11-04   5,910  
0
S blížiacimi sa komunálnymi voľbami rastie záujem o miestne témy. Diskusie prebiehajú  viac-, inokedy menej vecne, vždy v závislosti od temperamentu účastníkov, ale aj od miery ich informovanosti. Azda prispievame ku skonštruktívneniu týchto diskusií, ak na našom portáli postupne zverejňujeme podklady k témam, o ktorých sa diskutuje najviac. Ideálne by bolo samozrejme, keby mesto a mestské podniky tieto dokumenty rutinne sprístupňovali na svojich webstránkach. Na druhej strane musíme povedať, že sme ich dostali k dispozícii na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám bez akýchkoľvek prieťahov. To znamená, že i tých najhlasnejších kritikov, roky sa zmlúv dožadujúcich, po celý čas od nich delila max. 8 dňová lehota...  

V dvoch predchádzajúcich článkoch [1], [2] sme vyskladali mozaiku listov a zmlúv, ktoré umožnujú záujemcovi vytvoriť si úplný obraz o predaji "strašidelných domov" po neplatičoch na Kasárenskej a Hradnej ulici. Dnes zverejňujeme materiály osvetľujúce zmluvný vzťah mesta s firmou Brantner Nové Zámky s.r.o.:
1. Zmluva o zabezpečení komunálnych služieb v meste Nové Zámky, ktorú 14. decembra 2007 uzatvorilo Mesto Nové Zámky s fy Brantner Nové Zámky s. r.o. na obdobie rokov 2008-2022 za 64 mil. Sk ročne (s DPH). Súčasťou zmluvy sú prílohy 1-6.

2. Dodatok č. 1/2009 zo dňa 30.3.2009 k Zmluve o zabezpečení komunálnych služieb v meste Nové Zámky, ktorým sa upravujú jednotlivé fakturačné položky o mieru inflácie v r. 2008. Súčasťou dodatku sú prílohy 1-6. K dokumentu je priložené potvrdenie Štatistického úradu SR o miere ročnej inflácie.

3. Dodatok č. 2/2010 zo dňa 21.4.2010 k Zmluve o zabezpečení komunálnych služieb v meste Nové Zámky, ktorým sa upravujú jednotlivé fakturačné položky o mieru inflácie v r. 2009. Súčasťou dodatku sú prílohy 1-6. K dokumentu je priložené potvrdenie Štatistického úradu SR o miere ročnej inflácie.{jcomments on}


 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,589 MODIFIED: 2020.04.01 23:35:43.MD5: e11ca0decc8128949810a978f47debcd STATUS: FALSE  This window is : x