Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  14-08-24   4,003  
0

V našom meste poslanci svojich voličov zásadne neinformujú o hospodárení mestských firiem, v orgánoch ktorých sedia, rovnako si žiarivo strážia i odmeny, ktoré za tieto funkcie dostávajú. Z verejne dostupných zdrojov (databázy účtovných uzávierok) sa podarilo získať aký-taký obraz o hospodárení a.s. Novocentrum za roky 2011-2014. Vychádza, že 3 členovia predstavenstva a 5 členov dozornej rady berú ročne v priemere 11.500 €.  


Javí sa teda, že člen predstavenstva dostáva mesačne 180a člen dozornej rady 90 €. Už aj takýto relatívne mizerný groš stačí, aby sa mlčky prizerali, ako NZTV strovila v období 2011-2014 viac ako 30 miliónov našich korún: na predaji majetku 200.831 €, na úćtovnej strate a.s. 309.029 €, na platbách mesta za "vysielanie vo verejnom záujme" 564.563 €, spolu teda 1.074.423 €.

Vysielanie NZTV je anachronizmom od počiatku, v dnešnej internetovej dobe načisto nepotrebné. Obsah vysielania verejnosť nijako nevie ovplyvniť, televízia nijako nemeria svoju sledovanosť, svoje programy nearchivuje a záznamy z mestských zastupiteľstiev zverejňuje na YouTube (!) po neuveriteľných 3 mesiacoch... Priemerná novozámocká rodina zaplatí zo svojich daní takmer 30 € ročne za niečo, čo si v živote nepozrie...

Zodpovednosť za tento stav spoločne s primátorom - zástupcom jediného akcionára nesú jeho nominanti v orgánoch spoločnosti:
Predstavenstvo:
Mgr. Károly Peczár - člen, Mgr. Štefan Veršeghy - člen, posl. Ing. Ľubica Juríková - predseda
Dozorná rada:
posl. Ing. Štefan Pétery, posl. PaedDr. Anna Rošková, posl. MUDr. Dušan Kollár, posl. Ing. Lukáš Štefánik, posl. Michal Tóth

Spracované na základe podkladov FB skupiny "Neprajníci..."

 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x